4-cü Sinif 7-ci Unit: Jobs (Peşələr) Mövzu İzahı


4-cü Sinif 7-ci Unit Jobs (Peşələr) Mövzu İzahı

Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

Testlərin öyrənməyə təsiri ilə bağlı aparılan araşdırmalar göstərir ki, testlər sinif otaqlarına (testlərin geri qaytarılması) və ümumilikdə təhsil siyasətinə (test təsiri) güclü təsir göstərir. Yaxşı testlər yaxşı öyrətməyə, bu da yaxşı yiyələnməyə gətirib çıxarır. Məsələn, danışma komponentini ehtiva edən bir test, ehtimal ki, ünsiyyət bacarıqlarını inkişaf etdirməyə yönəlmiş sinif otaqlarına səbəb olacaq. Kommunikativ İngilis dili testlərinə hazırlaşmanın bir sıra müsbət faydaları olduğunu göstərdi:

 • Şagirdlər məktəblərdə ingilis dilindən daha çox istifadə edirlər.
 • Şagirdlərin dil bilikləri yaxşılaşır.
 • Müəllimlərin motivasiyası artır.
 • Tədris təcrübəsi yaxşılaşır.

Xarici dil imtahanlarına və digər imtahanlara hazırlaşarkən, testləri daim həll etmək imtahanda daha çox müvəffəqiyyət təmin edir. Öyrənilən sözlərin təkrarlanmasını və yeni sözlərin əzbərlənməsini təmin etməklə imtahanlara ən yaxşı və ən təsirli hazırlığı təmin edir. İngilis dilində öyrəndiyiniz hər bir mövzuya bağlı müxtəlif testləri həll etməyin sizə qatacağı faydaları aşağıdaki kimi siyahıya almaq mümkündür:

 • Daha əvvəl öyrəndiklərini və unutduqlarını xatırlayırsınız.
 • İmtahanda görünə biləcək suallarla tanış olacaqsınız.
 • İmtahanın formatını çox yaxşı öyrənəcəksiniz.
 • Hazırlıq prosesində etdiyiniz bütün səhvlərdən qurtulursunuz.
 • Qrammatikanı təkmilləşdirərək ingilis dilini ətraflı öyrənirsiniz.
 • İmtahan zamanı bütün suallara cavab vermək bacarığı qazanacaqsınız.

İngilis dilinizi inkişaf etdirməkdə test suallarını həll etməyin faydaları sonsuzdur. Nümunə imtahan suallarını cavablandırdıqdan sonra, bir-bir doğru və yanlışınızı yoxlasanız, etdiyiniz doğru işlərin təsadüf olub olmadığını görərsiniz.

Səhv etdiyiniz sualların doğru cavablarını öyrənərək, gələcəkdə həll edəcəyiniz testlərdə eyni səhvləri təkrarlamaqdan qaçınacaqsınız. Etdiyiniz həqiqətləri nəzərdən keçirərək, ingilis dili biliklərinizi bir daha xatırlayacaqsınız. Test suallarını həll edərək, diqqətin olmaması səbəbindən ortaya çıxan səhvləri, sualların həllində istifadə edilməməsindən yarana biləcək səhvləri minimuma endirirsiniz.

Bütün bu araşdırmalardan sonra test suallarına düzgün cavab vermə sürətiniz artacaq. Etdiyiniz səhvlərdən xilas olaraq ingilis dilini daha yaxşı danışa biləcəksiniz.

İngilis Dili Test Suallarının Həllinin Üstünlükləri

 • İngilis dili biliyinizlə mütənasib olan ters çevrilmiş cümlələrdən istifadə etməkdən qurtulacaqsınız.
 • İngilis dilində qırıq cümlələrin istifadəsini minimuma endirirsiniz.
 • İngilis məqalələrinin dilini bildiyiniz səviyyədə istifadə etməyi bacarırsınız.
 • İmtahan verərək ingilis dilinizi bir pillə yuxarı qaldıra bilərsiniz.
 • Sualları ucadan həll etsəniz, özünüzü tətbiq etmiş sayılacaqsınız.
 • İngilis dilini oxumaq və anlamaq qabiliyyətinizi artırırsınız.
 • Xarici dil imtahanında yüksək bal toplaya bilərsiniz.
 • Təhsil almaq üçün xaricə gedə bilərsiniz.
 • İngilis dilində unutduğunuz nümunələri, quruluşları, sözləri və qrammatik qaydaları yenidən öyrənəcəksiniz.
 • İngilis dilində danışarkən, bilmədən etdiyiniz səhvlərdən qurtulursunuz.
 • Yeni sözlər, ifadələr, deyimlər və deyimlər öyrənərək söz ehtiyatınızı genişləndirirsiniz.

Xarici dil tədris kitablarının çoxunda hər fənndən sonra test sualları var. Bu testlərin cavablandırılması nəticəsində oxuduqlarınızın nə qədərinin başa düşülə biləcəyini müəyyən edəcəksiniz. İngilis dili səviyyənizdən asılı olmayaraq, test suallarını həll edərək xarici dilinizi inkişaf etdirə bilərsiniz. Bu günə qədər bilmədən etdiyiniz səhvləri düzəltmək imkanınız olacaq.

İngilis dilinin 4-cü sinif 7-ci Unit mövzuları ilə başlamaq faydalı bir addımdır. 4-cü sinif 7-ci Unit (Jobs) aid nümunələrlə tədris edilən mövzular və mövzulara aid test nümunələrini aşağıda görə bilərsiniz.

İngilis Dilində Peşələr (Jobs)

İxtisas sahəsinə görə bir çox peşə var. İnsanlar ixtisaslaşdıqları sahəyə görə peşə seçirlər. “Career Choise” – Karyera Seçimi deməkdir. İngilis dilində daimi olaraq istifadə edilən söz qruplarından biri də peşə adlarıdır. Xaricdə iş axtararkən və ya universitetlər haqqında maraqlanarkən, xaricdə bir evə köçərkən o evin təmir ehtiyaclarını qarşılayarkən, küçədəki yazıları başa düşməyə çalışarkən, birisi ilə tanış olduğunuz və ya peşənizin nə olduğu soruşulduğu zaman mütləq halda məlumat sahibi olmalı olduğunuz bu söz qrupunu sizlər üçün bir araya gətirdik.

Describing what people do and expressing what people like (What is your job?)

 • What is your job? — I’m a doctor.
 • I work at a hospital. — I’m a farmer.
 • like animals and I work on a farm.
 • What does s/ he do?
 • What does s/ he like? —She’s a teacher, and she likes teaching children.

Making inquiries (Where does s/ he work?)

Where does s/ he work? —at the post office. —at the police station. actor, -s /actress, -es businessman, -men chef, -s dancer, -s doctor, -s farmer, -s fireman, -men nurse, -s pilot, -s policeman, -men policewoman, -women singer, -s teacher, -s vet, -s waiter, -s writer, -s

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

İngilis Dili 4-cü Sinif 7-ci Unit: Jobs (Peşələr) Lüğəti

İNGİLİSCƏ KƏLİMƏLƏRAZƏRBAYCANCA QARŞILIĞI
accountantmühasib
airporthava limanı
architectmemar
bakerçörəkçi
barberbərbər
bus driverAvtobus sürücüsü
butcherqəssab
catch fishbalıq tut
catch thiefoğru tutmaq
chefaşbaz
columnsütun
cook delicious mealsdadlı yeməklər bişirin
cut hairsaç kəsmək
dancerəqs
dancerrəqqas
defend countryölkəni müdafiə etmək
deliver the letterməktubu çatdır
design buildingsbinaların dizaynı
displaygöstərmək
do houseworkev işləri ilə məşğul olun
doctorhəkim
drawingrəsm
electricianelektrikçi
examine peopleinsanları yoxlayın
farmferma
farmerfermer
fire stationyanğınsöndürmə məntəqəsi
firemanyanğınsöndürən
fishermanbalıqçı
fly a planetəyyarə uçmaq
grow fruitmeyvə yetişdirmək
grow vegetablestərəvəz yetişdirmək
help peopleinsanlara kömək
hospitalxəstəxana
jockeyjokey
look after patientsxəstələrə baxmaq
make clothespaltar tikmək
mechanicmexanik
milk the cowinək südü
painterrəssam
photographerfotoqraf
plant treebitki ağacı
police stationpolis məntəqəsi
postmanpoçtalyon
pull out teethdişləri çıxarmaq
put out fireatəşi söndürmək
repair carmaşın təmir
restaurantrestoran
schoolməktəb
scientistalim
serve foodyemək vermək
sing songmahnı oxumaq
singermüğənni
soldierəsgər
stewardessstüardessa
studenttələbə
teach childrenuşaqlara öyrətmək
teachermüəllim
treat animalsheyvanları müalicə edin
work in the fieldsahədə işləmək
write bookskitablar yazmaq
writeryazıçı

İngilis Dili 4-cü Sinif  7-ci Unit: Jobs (Peşələr) Testləri

1. I’m a ……….. . I work at a school.

Yuxarıdaki boşluğa uyğun variant hansıdır?

A) doctor
B) policeman
C) teacher
D) farmer

2. I’m a pilot. I work at the ………… .

Yuxarıdaki boşluğa uyğun variant hansıdır?

A) airport
B) school
C) hospital
D) clinic

3. Deniz: What ………. your job?
Ayşe: I ……… a pilot.

Yuxarıdaki boşluğa uyğun variant hansıdır?

A) is / is
B) is / are
C) is / am
D) are / am

4. She is a farmer. She …………. animals.

Yuxarıdaki boşluğa uyğun variant hansıdır?

A) like
B) likes
C) don’t like
D) liking

5. He ……….. a fireman. He ……….. at the fire staiton.

Yuxarıdaki boşluğa uyğun variant hansıdır?

A) is / work
B) is / works
C) work / is
D) works / is

6. He works at a hospital and he likes examining patients. He is a ……….. .

Yuxarıdaki boşluğa uyğun variant hansıdır?

A) doctor
B) businessman
C) vet
D) singer

7. Where does a chef work?

A) At a restaurant
B) At hospital
C) At the airport
D) At the fire station

8. What does a nurse like?

A) She likes animals.
B) She likes singing.
C) She likes helping people.
D) She likes dancing.

9. Aşağıdakilərdən hansı diğərlərindən fərqlidir?

A) school
B) teacher
C) student
D) policeman

10. Aşağıda peşə – işyeri qarşılaşmalarından hansı yanlışdır?

A) teacher – school
B) doctor – hospital
C) farmer – farm
D) policeman – fire station

11.

Şəkil aşağıdakı variantlardan hansını təmsil edir?

A) Doctor
B) Teacher
C) Singer
D) Attorney

12.

Şəkil aşağıdakı variantlardan hansını təmsil edir?

A) Barber
B) Tailor
C) Waiter
D) Teacher

13.

Şəkil aşağıdakı variantlardan hansını təmsil edir?

A) Soccer player
B) Tennis player
C) Basketball player
D) Football player

14.

Şəkil aşağıdakı variantlardan hansını təmsil edir?

A) Doctor
B) Waitress
C) Singer
D) Nurse

15.

Şəkil aşağıdakı variantlardan hansını təmsil edir?

A) Vet
B) Couch
C) Nurse
D) Singer

16.

Şəkil aşağıdakı variantlardan hansını təmsil edir?

A) Tennis player
B) Fisherman
C) Firefighter
D) Basketball player

17.

Şəkil aşağıdakı variantlardan hansını təmsil edir?

A) Tailor
B) Teacher
C) Waiter
D) Nurse

18.

Şəkil aşağıdakı variantlardan hansını təmsil edir?

A) Doctor
B) Artist
C) Singer
D) Police officer

19.

Şəkil aşağıdakı variantlardan hansını təmsil edir?

A) Tailor
B) Singer
C) Waiter
D) Doctor

20.

Şəkil aşağıdakı variantlardan hansını təmsil edir?

A) Waiter
B) Teacher
C) Mail carrier
D) Vet

21.

Şəkil aşağıdakı variantlardan hansını təmsil edir?

A) Farmer
B) Chef
C) Dentist
D) Doctor

22.

Şəkil aşağıdakı variantlardan hansını təmsil edir?

A) Waitress
B) Nurse
C) Artist
D) Teacher

23.

Şəkil aşağıdakı variantlardan hansını təmsil edir?

A) Soccer player
B) Tennis player
C) Handball player
D) Volleyball player

24.

Şəkil aşağıdakı variantlardan hansını təmsil edir?

A) Doctor
B) Carpenter
C) Astronaut
D) Dentist

25.

Şəkil aşağıdakı variantlardan hansını təmsil edir?

A) Mail carrier
B) Waiter
C) Teacher
D) Doctor

Cavablar: 1. C, 2.A, 3. C, 4. B, 5. B, 6. A, 7. A, 8. C, 9. D, 10. D, 11. B, 12. A, 13. C, 14. D, 15. A, 16. C, 17. A, 18. D, 19. B, 20. A, 21. C, 22. C, 23. B, 24. B, 25. D

İngilis Dili 4-cü Sinif 7-ci Unit: MAY və İstifadəsi

“May”, mövcud və ya gələcək imkanları ifadə etmək və ya nəzakətlə icazə istəmək üçün istifadə olunur. İcazə almaq “edə bilər” sözünə nisbətən daha formaldır. Buna görə “may” rəsmi ingilis dilində və yazışmalarda daha çox istifadə olunur. “Might” ilə mənada çox fərq yoxdur.

İngilis dilində “May” modal dəyişdiricisi istifadə olunduğu cümləyə görə fərqli mənalara malik ola bilər. Ədəbi və elmi dildə, nəzakətlə icazə istəmək, ehtimal və ziddiyyət göstərmək kimi mənalarda geniş istifadə olunur. Müsbət, mənfi və sorğu cümlələri “May” modal dəyişdiricisi ilə qurula bilər. Aktiv bir cümlədə, mövzudan sonra və hərəkətdən əvvəl baş verir. Hərəkət çılpaq sonsuz formada istifadə olunur. Passiv cümlədə “be+past participle” quruluşu ilə istifadə olunur.

➡ May izahı üçün nümunələrdən istifadə edək…

Nəqli Cümlə Nümunələri:

 • I may go to İstanbul next week. – Gələn həftə İstanbula gedə bilərəm.
 • You may marry with my brother in the future. – Gələcəkdə qardaşımla evlənə bilərsən.
 • He / she may be sleeping. – Yuxuda ola bilər.
 • It may snow. – Qar yağa bilər.
 • We may go to holiday next month. – Gələn ay tətilə gedə bilərik .
 • They may buy a new car. – Yeni maşın ala bilərlər.

İnkar Cümlə Nümunələri

Qeyd: May qəlibinin mənfi forması bir şeyin rədd edilməsini vurğulamaq üçün istifadə olunur. Nümunə: No smoking!- Sigaret çəkmək olmaz.  You may not smoke here- Burada sigaret çəkə bilməzsiniz!

 • May not marry with you, because you are my cousin. – Səninlə evlənə bilmərəm, çünki sən mənim əmim oğlusan.
 • You may not speak with me until you apologize. – Üzr istəməyənə qədər mənimlə danışa bilməzsən.
 • He/she may not be my friend. – O mənim dostum olmaya bilər.
 • We may not sleep together, she is virgin. – Birlikdə yata bilmərik, bakirədir.
 • They may not come with us. – Bizimlə gələ bilməzlər.

Sual Cümlələri

 • May I come in ? – İçəri girə bilərəmmi?
 • May you love me? – Məni sevə bilərsən?
 • May he/she be our child? – O bizim uşağımız ola bilərmi?
 • May we come another day? – Başqa gün gələ bilərikmi?
 • May they play with my toys? – Oyuncaqlarımla oynaya bilərlərmi?

İngilis Dili 4-cü Sinif 7-ci Unit: CAN və İstifadəsi

Can “edə bilər” deməkdir. Qabiliyyətləri göstərmək, istəklər etmək, imkanları göstərmək və vəziyyətlərə icazə vermək üçün istifadə olunur. İngilis dilində “modal fellər” adlanan köməkçi fellərdən biridir. Mövzulara görə dəyişmir. Buna görə “O, o, bu” üçün fərqli bir versiya yoxdur. Ardından gələn fel həmişə nominativ formadadır. Buna görə heç bir əlavə xərc tələb etmir. Bu öyrənmək üçün ən asan mövzulardan biridir.

Necə öyrənək?

Burada İngilis dilində “can” mövzusunu şəkillər, oyunlar, məşqlər, nümunələr və dialoqlar olan xüsusi bir dərs formatında öyrənə bilərsiniz. Ancaq əvvəlcə sadə bir dildə və aşağıda ətraflı izah edilən Can (can) mövzusunu öyrənin. Sonra bu səhifədə tapa biləcəyiniz digər oyunları və məşqləri etmək əyləncəli və asan olacaq.

Hansı köməkçi fel ilə istifadə olunur?

“Can” köməkçi fel kimi çıxış edərək feldən əvvəl istifadə olunur. “can” bütün mövzular üçün istifadə olunur, dəyişmir. Mənfi cümlələrdə “can not” və ya sadəcə “can not” kimi istifadə olunur. Sorğu -sual cümlələrində hər cümlə üçün “can” alınır. Fel həmişə nominativ formadadır.

QEYD: “can” in mənfi quruluşu “can not” olaraq da istifadə edilə bilər.

Nümunə cümlələr:

 • He can swim. – O üzə bilir.
 • He can’t swim. – O üzə bilmir
 • Can he swim? – O üzə bilirmi?

QEYD: Azərbaycancada “edə bilir” “edər” kimi istifadə oluna bilər. Aşağıdakı nümunələrə baxın:

 • I can’t hear you. – Səni eşitmirəm.
 • We can speak English. – İngilis dilində danışa bilərik.
 • I can see. – Görə bilirəm.
 • I can’t open. – Aça bilmirəm.
 • They can understand. – Anlaya bilirlər.
 • Betty can’t play the guitar. – Betti gitarada ifa edə bilmir.

Can ilə müsbət cümlələr necə qurulur?

Müsbət bir “can” cümləsində, “can” köməkçi fellərdən felin önünə gətirilir. Beləliklə, feilə “can” mənasını əlavə edirik.

➡ Müsbət nümunə cümlələr

 • I can go. – Mən gedə bilərəm.
 • They can watch tv. – Televizora baxa bilərlər.
 • Zehra can play chess. – Zehra şahmat oynaya bilər.
 • My friends can play football. – Dostlarım futbol oynaya bilərlər.

Can ilə mənfi cümlələri necə qurmaq olar?

Mənfi bir cümlə qurarkən “edə bilmirəm” köməkçi feli ilə birlikdə istifadə edirik. Qısaca “bilməz” olaraq istifadə olunur. Burada aşağıdakılara diqqət yetirin: Türk dilində “-ecek” ifadəsinin mənfi tərəfi “-ecek” deyil, “-emez, -amaz” dır. Buna görə, “Atlaya bilmirəm”, “Qaça bilmirəm”, “Bilmirəm” kimi ifadələrin əslində “ruh” un mənfi formaları olduğunu və “a” və ya “e hərfi ilə məna əlavə etdiyini qeyd etmək lazımdır. “.

Mənfi cümlə nümunələri

 • I can’t sleep well. – Yaxşı yata bilmirəm.
 • Nancy can’t understand the teacher. – Nensi müəllimi başa düşə bilmir.
 • Cats can’t fly. – Pişiklər uça bilmir.
 • She can’t keep secrets. – Sirr saxlaya bilmir.

Can ilə sual cümlələri necə qurmaq olar?

Sual cümlələri “can” köməkçi feli mövzunun önünə qoyularaq edilir. Bu tip suallara “Bəli-Xeyr” sualları deyilir və türk dilində “-mi ?, -mi?” şəklində bitən suallardır. Cavablar “Bəli-Xeyr” ilə başladığı üçün bu ad verilmişdir.
Eyni şəkildə köməkçi fel, Wh- sualları adlanan bilik suallarında mövzu qarşısına çıxarılır. Yalnız cümlənin əvvəlində “Kim, Nə, Harada, Nə Zaman” kimi sual sözlərindən biri də gətirilir.

Sual quruluşuna nümunə cümlələr:

 • Can you play basketball? – Basketbol oynaya bilərsən?
 • Can I open the window? – Pəncərəni aça bilərəmmi?
 • Can I ask a question? – Bir sual soruşa bilərəm?
 • Can I help you? – Mən sizə kömək edə bilərəm?
 • Where can I go for holiday? – Tətil üçün hara gedə bilərəm?
 • How can I speak English? – İngilis dilində necə danışa bilərəm?

Can ilə cümlə quruluşları necədir?

Can ilə müsbət, mənfi və sorğu -sual cümlələrinin istifadəsi aşağıdakı cədvəldəki kimidir.

 
(+) mübet cümleler(-) menfi cümleler(?) sual cümleleri
 I can play. I can not play. Can I play?
 You can play. You can not play.Can you play?
 He can play. He can not play. Can he play?
 She can play. She can not play. Can she play?
 It can play. It can not play. Can it play?
 We can play. We can not play.Can we play?
 They can play. They can not play.Can they play?

İngilis dilində “can” mövzusunu nümunə cümlələrlə öyrənin

Aşağıda ingilis dilində “can” haqqında 10 nümunə cümlə var. Müsbət, mənfi və sual cümlələrindən ibarət bu nümunələri oxuyaraq oxşar cümlələr qurmağa cəhd edə bilərsiniz. Sadə cümlələr olan bu nümunələri inkişaf etdirərək daha əhatəli cümlələr yarada bilərsiniz.

10 Cümlə Nümunəsi

 • I can speak English a little. – İngilis dilində bir az danışa bilərəm.
 • I can buy that dress. – O paltarı ala bilərəm.
 • You can join our club. – Klubumuza qoşula bilərsiniz.
 • Mr. Davis cannot use a PC. – Cənab. Davis PC istifadə edə bilməz.
 • I can’t stand lies. – Yalana dözə bilmirəm.
 • You can visit a lot of historical places here. – Burada bir çox tarixi yerləri ziyarət edə bilərsiniz.
 • Jennifer can’t save money. – Jennifer pula qənaət edə bilmir.
 • If you have a problem, you can call me. – Bir probleminiz varsa mənə zəng edə bilərsiniz.
 • I can’t eat with my left hand. – Sol əlimlə yeyə bilmirəm.
 • My daughter can wear her clothes. – Qızım paltarını geyə bilər.

İngilis dilində sual cümlələri və cavabları olan “can” nümunələri

Aşağıda ingilis dilində “can” haqqında 10 sual və cavab verilmişdir. Fərqli sual tipli bu nümunələri araşdıraraq oxşar suallar verə və cavablandıra bilərsiniz.

➡ 10 Sual və Cavab:

 • Can you hear me? – Məni eşidirsən?
  – Yes, I can hear you. – Bəli, səni eşidirəm.
 • Can you catch fish? – Balıq tuta bilərsənmi?
  – No, I can’t catch fish. – Xeyr, balıq tuta bilmirəm.
 • Can you make a kite? – Uçurtma düzəldə bilərsinizmi?
  – Yes, I can make a kite. – Bəli, uçurtma düzəldə bilərəm.
 • Can I ask a question, please? – Zəhmət olmasa bir sual verə bilərəmmi?
  – Yes, you can. – Bəli, verə bilərsən.
 • Can penguins fly? – Pinqvinlər uça bilərmi?
  – No, they can’t fly. – Yox, uça bilmirlər.
 • Where can I park my car? – Maşını harada saxlaya bilərəm?
  – You can park your car there. – Maşını orada saxlaya bilərsiniz.
 • How can I go to the museum? – Muzeyə necə gedə bilərəm?
  – You can go by taxi. – Taksi ilə gedə bilərsiniz.
 • How can I learn to play tennis? – Tennis oynamağı necə öyrənə bilərəm?
  – You can go to a tennis club. – Tennis klubuna gedə bilərsiniz.
 • Who can fly a drone? – Kim dron uça bilər?
  – Kevin can fly a drone. – Kevin pilotsuz təyyarəni idarə edə bilər.
 • Can you design a toy? – Oyuncaq dizayn edə bilərsinizmi?
  – Yes, I can design a toy. – Bəli, oyuncaq dizayn edə bilərəm.

➡ İngilis dilində “can” mövzusunu oxu keçidi olaraq bir abzasla öyrənin…

Aşağıda ingilis dilində “can” qəlibinin bolca istifadə olunduğu paraqraf şəklində qısa bir mətn görəcəksiniz. Bu yazını oxuyaraq anlamağa çalışın. Oxşar məqalələr yazmağa çalışaraq yazı bacarıqlarınızı artırın.

İngiliscə: My name is Adrian. I am an amateur footballer. I can play different games, but football is my favourire. I can run fast. I can control the ball very well. I am a footballer, so I can’t eat junk food. Because it is not good for my body. I can only eat healthy food. My friends can play well, too. We have a good team. I think, we can be the champion this year.

Azərbaycanca: Mənim adım Adrian. Mən həvəskar futbolçuyam. Fərqli oyunlar oynaya bilərəm, amma futbol mənim favorimdir. Sürətli qaça bilərəm. Topu çox yaxşı idarə edə bilərəm. Mən futbolçuyam, buna görə də lazımsız yemək yeyə bilmirəm. Çünki bədənim üçün yaxşı deyil. Yalnız sağlam yemək yeyə bilərəm. Dostlarım da yaxşı oynaya bilərlər. Yaxşı komandamız var. Düşünürəm ki, bu il çempion ola bilərik.

ÖNƏMLİ! May ve Can İstifadə Arasındakı Fərq:

Ümumiyyətlə, May və Can ehtimal və icazəni göstərmək üçün istifadə olunur. Ancaq ikisinin istifadəsi arasında əhəmiyyətli bir fərq var.

1. Can ümumiyyətlə bir ehtimal haqqında danışmaq üçün, May isə mümkün bir ehtimal haqqında danışmaq üçün istifadə olunur. Ən sadə mənada, bir şeydən əmin olmadıqda bir ehtimal haqqında danışarkən May ayından istifadə edirik.

Nümunə

 • You can buy a cigarette in a supermarket. – Bir supermarketdə siqaret ala bilərsiniz.

Buradakı bir supermarketdə siqaret alına biləcəyini bilirik və qarşı tərəfə belə bir ehtimalın olduğunu söyləyirik.

 • You may buy a cigarette in a supermarket. – Bir supermarketdə siqaret ala bilərsiniz.

Yuxarıdakı cümlədə may istifadə etdik, çünki burada supermarketdə siqaret satılıb satılmadığından əmin deyilik, buna görə də belə bir şeyin yəqin ki mümkün olduğunu danışırıq.

2. Vurğulamaq məcburiyyətində olmadığımız və ya qeyri-rəsmi olaraq, Can istifadə edərək icazə istəyərik. Digər tərəfdən, rəsmi olaraq və ya vurğulamaq istədiyimiz bir şəkildə icazə istəsək, may istifadə edirik.

Nümunə

 • Can I say something? – bir şey deyə bilərəmmi?

Dərsdə barmağınızı qaldırıb müəllimə və ya gündəlik həyatda bir şey demək istədiyinizi söyləmək istəyirsinizsə, bu qeyri -rəsmi formadan istifadə edirik.

 • May I say something? – bir şey deyə bilərəmmi?

Bir televiziya şousunda qonaqsınızsa və ya baş nazirə bir şey demək istəyirsinizsə, rəsmi May formasından istifadə edirik.

İngilis Dili 4-cü Sinif 7-ci Unit: Jobs (Peşələr) Mövzusu Nədən Önəmlidir?

Uşaqlığımızda böyüklər tərəfindən bizimlə ünsiyyət qurmaq üçün istifadə olunan standart sual nümunəsinin nə olduğunu soruşsaq; Cavab: “Böyüyəndə nə olmaq istəyirsən?” “Ananı yoxsa atanı daha çox sevirsən?” Sualdan sonra ikinci sırada oturacaq. Bu suala uyğun cavablar, tez -tez eşitdiyimiz həkimlər, müəllimlər, əsgərlər, polislər və s. Yeni nəsil formasında olsa da, bizi təəccübləndirən, güldürən və maraqlı tapan bir çox yaradıcı fikirlərlə qarşılaşırıq, hətta yeni nəsil bu suala ingilis dilində cavab verərkən belə, başa düşmədən üzlərinə baxmaq istəmirik.

İngilis Dilində Peşələrlə Bağlı Sorğu və Cavab

Uşaqlıqdan peşələri tanımağa başlayırıq. Bəzən oxuduğumuz kitablardan və ya Doc Mcstuffinsdəki cizgi filmlərindən təsirlənirik. Bəzən yaxın çevrəmizdəki insanları, məsələn, polis məmuru olan dayımızı və ya tibb bacısı olan dayımızı geyim formasında görüb onlara heyran qaldıq və bu peşəni xəyal etməyə başladıq. Bəzən ən sevdiyimiz oyuncaqlar da bizə ilham verir? Yeni nəslin gənc yaşda xarici dil öyrənməyə başladığını nəzərə alsaq, yalnız iş həyatında karyera qurmaq üçün deyil, hətta uşaqları başa düşmək üçün ingilis dilində peşələri və peşələrlə əlaqəli sözləri öyrənmək lazımdır.

Bu sözləri öyrənmək nəinki söz ehtiyatımızı artıracaq, həm də bizə müxtəlif peşələr haqqında gözəl fikirlər verəcəkdir.

Peşəmizi təyin edərkən kömək edəcək nümunələr;

 • I’m a/an …  – I’m a bank clerk. (Mən bank məmuruyam.)
 • I work in a/an… – I work in a bank. (Bankada işləyirəm.)
 • I work as a/an… I work as an engineer. (Mühendis olaraq işləyirəm.)

Qarşınızdakı şəxsdən peşəsini soruşanda; Aşağıdakı sual nümunələri kömək edəcək.

 • What do you do?  – Nə işlə məşğulsunuz?
 • What’s your job? – İşiniz nədir?
 • What’s your occupation?  – Məşğuliyyətiniz nədir?

4-cü Sinif 7-ci Unit: Jobs (Peşələr) Mövzusu Gündəlik Həyatda Sıx-Sıx İstifadə Olunurmu?

Gündəlik həyatımızın ən əhəmiyyətli hissəsi olan peşələrimiz gündəlik həyatımızın dialoqlarında mühüm yer tutur. O qədər ki, peşəmizi bilməyən birisi ilə söhbət edərkən, harada işlədiyimizdən danışarkən müəyyən bir bilgiyə sahib olmalıyıq. Türkcə danışarkən heç bir problemlə qarşılaşmasaq da, ingilis dilini bilən bir əcnəbi ilə görüşərkən bu bilgiyə ehtiyacımız olacaq. Gündəlik həyatdan əlavə, İngilis müsahibələrində təcrübələrimizdən danışarkən köhnə peşələrimiz haqqında danışmaq lazım gələ bilər. İngilis dilində peşə öyrənməyin əhəmiyyəti haqqında daha çox danışmağa ehtiyac olmadığını düşünürük. Sizin üçün bütün İngilis peşələrini əlifba sırası ilə həm türk mənalarını, həm də tələffüzlərini təqdim edərək ingilis dilində peşəniz haqqında necə danışa biləcəyinizə dair nümunə cümlələr və nümunə suallar yazdıq və sonra peşəniz haqqında danışarkən ingilis dilindən rahatlıqla istifadə edər bilərsiniz. Xoş oxumalar!

 • My teacher is a young man. – Müəllimim gəncdir.
 • A lawyer helps people with legal problems. – Vəkil hüquqi problemləri olan insanlara kömək edir.
 • Doctor Works in hospital. – Həkim xəstəxanada işləyir.
 • Brad Bitt is very handsome actor. – Brad Bitt çox yaraşıqlı aktyordur.
 • My mother is a nurse. – Anam tibb bacısıdır.
 • An architect designs new buildings. – Bir memar yeni binalar dizayn edir.
 • A dustman collects rubbish. – Toz adamı zibil toplayır.
 • A vet is animal doctor. – Baytar heyvan həkimidir.
 • My father is a general manager. – Atam baş menecerdir.
 • A fireman extinguishes the fire. – Yanğınsöndürən yanğını söndürür.

Sizə daha ətraflı məlumat verə bilmək adına ingilis dilində ən çox istifadə olunan peşə adlarını aşağıdaki siyahıda azərbaycanca qarşılığı ilə paylaşırıq.

İNGİLİSCƏ KƏLİMƏLƏRAZƏRBAYCANA QARŞILIĞI
Cook Bişirin
Sailor Dənizçi
Diver Dalğıc
Housewife Evdar qadın
Cameraman Operator
Professor Professor
Surgeon Cərrah
Librarian Kitabxanaçı
Boxer Boksçu
Clown Kloun
Ballet dancer Balet rəqqası
Soldier Əsgər
Poet Şair
Judge Hakim
Athlete İdmançı
Paramedic Feldşer
Student Tələbə
Researcher Tədqiqatçı
Salesman Satıcı
Saleswomen  Satıcı qadınlar
Travel guide Səyahət bələdçisi
Nanny Dayə
Programmer Proqramçı
Postman Poçtalyon
Metearologist Meteoloq
Gardener Bağban
Dancer Rəqqasə
Businesswoman İş qadını
Biologist Bioloq
Cleaner Təmizləyici
Travel agentSəyahət agenti
Pharmacist Əczaçı
Taxi driverTaksi sürücüsü
Hair dresserSaç ustası
Translator Tərcüməçi
Politician Siyasətçi
Shop assistantSatıcı
Model Model
Mechanic Mexanik
Sales assistantSatış köməkçisi
Florist  Çiçəkçi
Painter Rəssam
Musician Musiqiçi
Lifeguard Xilasetmə
Journalist Jurnalist
Designer Dizayner
Bus DriverAvtobus sürücüsü
Lawyer  Hüquqşünas
Scientist Alim
Receptionist  Resepsiyonist
Photographer Fotoqraf
Plumber Santexnik
Flight Attendant Uçuş xidmətçisi
Electrician Elektrikçi
Baker Baker
Carpenter dülgər
Barber Bərbər
Cashier Kassir
Butcher Qəssab
Accountant Mühasib
Engineer Mühəndis
Pilot Pilot
Nurse Tibb bacısı
Farmer Fermer
Writer Yazıçı
Detective Əməliyyatçı
Dentist Diş həkimi
Singer Müğənni
Architect Memar
Veterinarian Baytar
Actor/actress Aktyor aktrisa
Teacher Müəllim
Police Polis
Doctor Həkim
Firefighter Yanğınsöndürən
Construction Worker İnşaat işçisi
Chef Aşbaz
Astrounaut Astrounaut
Artist Sənətçi
Banker Bankir
Assistant Köməkçi
Financial DirectorMaliyyə Direktoru
Warehouse Specialist Anbar Mütəxəssisi
Industrial Engineer Sənaye Mühəndisi
Retired Təqaüdçü
Acrobat Akrobat
Administrator İdarəçi
Alchemist Kimyagər
Ambassador Səfir
Announcer Diktor
Artisan Sənətkar
Chemist Kimyaçı
Coach Məşqçi
Comedian Komediyaçı
Greengrocer Manqurt
Historian Tarixçi

Bundan əlavə, mətnlərdə Jobs (Peşələr) ilə bağlı kəlimələri necə istifadə edə biləcəyinizə dair nümunəvi mətn üçün aşağıdaki esseyə nəzər yetirə bilərsiniz.

İngiliscə: Life has many aspects and one of the most important sides of it is having a good job. But what is a good job? That’s a hard question to answer with one or two words because every person has his or her own perspective in answering this question. Some people see a good job as having a good income, others look at it as low working hours, while others just look to the job as they are meant to do it. A job that is with high payment and brings happiness, passion to workers are the factors which are appreciated the most by most of the people.

The first factor that people think it needs to have to a good job is a high payment. Every person like to have a good job with a high payment that enables him or her to live a wealthy life. If you have a good income, you will have a high standard of living. For examples: you can buy a beautiful house, a luxury car or expensive furniture for your house and so on by the money you earn from your job.

You and your family can also go abroad on your vacation thanks to your high salary that people have a low paying job can’t do. Beside, a good income will help you to save for the future. You work to earn and save money for making you budget more bigger and richer which is of great advantage to you if you have a family of your own in the future and you don’t have to depend on the finance of your parents anymore. A good job with a high income brings the workers many benefits.

The second and most important factor that a good job need to have is bringing happiness and passion to the workers. Many people decide to choose a job with a good salary instead of a job that they really love. Working makes you sometimes feel tired, depressed and exhausted thus you will suffer from stress and pressure which surely has bad effects on the outcome of your work, on the happiness of your family or even on your healh. Therefore, Doing the job you love is very important, you always feel happy and convenient when you do it no matter how difficult and busy it is. Choosing a job base on a natural interest which is not only good for the individual but also good for the company and society. Because when a person is comfortable with his work, he will give his best trying to improve his work so the company will get much profit which helps society become more and more developed.


Azərbaycanca: Həyatın bir çox cəhətləri var və ən vacib cəhətlərindən biri yaxşı bir iş görməkdir. Amma yaxşı iş nədir? Bir və ya iki sözlə cavab vermək çətindir, çünki hər bir insanın bu suala cavab vermək üçün öz baxışları var. Bəziləri yaxşı bir işi yaxşı gəlirə malik kimi görür, digərləri də aşağı iş saatı kimi görür, digərləri isə işin öhdəsindən layiqincə gəlir. Yüksək ödənişli və xoşbəxtlik gətirən bir iş, işçilərə olan istək insanların çoxu tərəfindən ən çox bəyənilən amillərdir.

İnsanların yaxşı bir işə ehtiyacı olduğunu düşündükləri ilk amil yüksək ödənişdir. Hər kəs zəngin bir həyat sürməsini təmin edən yüksək ödənişli yaxşı bir işin olmasını istəyir. Yaxşı gəliriniz varsa, yüksək həyat səviyyəniz olacaq. Nümunələr üçün: işinizdən qazandığınız pulla gözəl bir ev, lüks bir maşın və ya eviniz üçün bahalı mebel ala bilərsiniz.

İnsanların edə bilmədiyi yüksək maaşlı maaşınız sayəsində siz və ailəniz də tətildə xaricə gedə bilərsiniz. Bundan əlavə, yaxşı bir gəlir gələcəyə qənaət etməyə kömək edəcəkdir. Büdcənizi daha böyük və zəngin etmək üçün pul qazanmaq və qənaət etmək üçün çalışırsınız, bu da gələcəkdə öz ailəniz varsa və artıq valideynlərinizin maliyyəsindən asılı olmayacaqsınızsa, bu sizin üçün böyük üstünlükdür. Yüksək gəlirli yaxşı bir iş işçilərə bir çox fayda gətirir.

Yaxşı bir işin olması lazım olan ikinci və ən vacib faktor işçilərə xoşbəxtlik və ehtiras gətirməkdir. Bir çox insan həqiqətən sevdiyi bir iş yerinə yaxşı maaşlı bir iş seçməyə qərar verir. İşləmək bəzən özünüzü yorğun, depresif və yorğun hiss edir, beləliklə işinizin nəticəsinə, ailənizin xoşbəxtliyinə və ya hətta sağalmanıza pis təsir edən stress və təzyiqdən əziyyət çəkəcəksiniz. Bu səbəbdən də sevdiyiniz işi görmək çox vacibdir, nə qədər çətin və məşğul olsa da, bunu edərkən özünüzü həmişə xoşbəxt və rahat hiss edirsiniz. Yalnız bir şəxs üçün deyil, həm də şirkət və cəmiyyət üçün faydalı olan təbii bir maraq əsasında iş bazası seçmək. Çünki bir insan işindən rahat olduqda, işini yaxşılaşdırmaq üçün əlindən gələni əsirgəməyəcək ki, şirkət cəmiyyətin daha da inkişaf etməsinə kömək edəcək çox qazanc əldə etsin.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Günay Akhund-zada

Beynəlxalq Şöbələr üzrə Mətn Yazarı / Məzmun Redaktoru mütəxəssisi.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.