4-cü Sinif İngiliscə Kəlimələrin Mənaları və İstifadəsi


4-cü Sinif İngiliscə Kəlimələrin Mənaları və İstifadəsi

Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

İngilis dilində təhsilin ümumi məqsədlərindən biri, bəlkə də ən mühümü, tələbələrin duyğularını, düşüncələrini və arzularını həm şifahi, həm də yazılı şəkildə təsirli və başa düşülən şəkildə ifadə etmələrini təmin etməkdir. Bu məqsədin uğurla həyata keçirilməsi şagirdlərin lüğəti ilə sıx bağlıdır. Şagirdlərin lüğət ehtiyatını zənginləşdirmək üçün istifadə edilə bilən ən mühüm material, şübhəsiz ki, lüğətlərdir.

Lüğət “bir dilin bütövlükdə və ya müəyyən bir dövrdə işlənmiş söz və ifadələrini əlifba sırası ilə götürərək təriflər verən, izah edən və digər dillərdə qarşılıqlarını verən əsər” kimi müəyyən edilir. Hekayə vərdişlərindən istifadədə lüğət veriləcək mənanın qarşılığını yoxlamaq, düzgün yazılış və tələffüzü müəyyən etmək baxımından şagirdə istiqamət verir.

Lüğətlərin tələbələrə verdiyi töhfələri aşağıdakı kimi sadalaya bilərik:

  • Xüsusilə ibtidai məktəbin ilk illərində şagirdlərin lüğətdən istifadə etməyi öyrənmələrini və bir işdə uğur qazanmağın sevincini yaşamalarını təmin etmək; bu yolla şagirdlərdə başqa şeylərə nail ola biləcəklərinə dair özlərinə inam yaratmaq.
  • Tələbələrin türk dilini daha yaxşı öyrənməsinə və gündəlik həyatda düzgün istifadə etməsinə kömək etmək.
  • Sözlərin bir quruluşda istifadəsini göstərmək üçün verilən nümunələr vasitəsilə; Şeir, hekayə və roman kimi janrlarla ingilis dilinin incəliyini və təsirli gözəlliyini tanımasına kömək etmək.

Proqramda nitq bacarıqlarına gəlincə, “Diqqət tələbələrin zəngin lüğətdən istifadə edərək fikirlərini ifadə etməsinə yönəldilir”. Bu məqsədlə şagirdlərə yenicə öyrəndikləri sözləri ehtiva edən lüğət yaratmaları tövsiyə olunur. Hər iki bacarıq üçün tələbələrdən mətn əsasında yeni/naməlum söz və ifadələrin mənasını çıxarmaları gözlənilir. Tələbələri öz təxminlərinin düzgünlüyünü lüğətdən yoxlamağa yönəltmək, şübhəsiz ki, müəllimin borcudur.

Dinləmə və oxuma zamanı şagirdlərdən mənasını bilmədiklərini müəyyən etmələri xahiş edilməlidir. Onlardan əvvəl və ya sonra gələn sözə, sözün meydana gəldiyi cümləyə və bütün mətnə ​​baxaraq sözlərin mənalarını təxmin etmələri istənməlidir. Təxminlər yoxlanılmalı və yanlış təxminlər varsa, onlardan lüğətə baxmaq xahiş edilməlidir. Düzgün mənası öyrənilən sözün düzgün istifadəsini gücləndirmək üçün şagirddən bu sözü cümlədə istifadə etməsi xahiş edilməlidir.  İbtidai və orta məktəb proqramlarında şagirdlərin ibtidai məktəbin ikinci sinfindən lüğətdən istifadə edə biləcəyi qeyd olunsa da, şagirdlərin lüğətlə birinci sinifdən tanış olması adaptasiya prosesi üçün çox vacibdir.

Söz ehtiyatını öyrətməzdən əvvəl şagirdlərə lüğətdən istifadə öyrədilməlidir. Lüğətdən istifadə etməyi bilməyən tələbələr üçün lüğətdən istifadə mətni başa düşməkdə maneədir. Mətndə rast gəlinən hər bir yeni sözdən nəticə çıxarmadan dərhal lüğətə baxmaq meyli şagirdin təhsildə tənbəlliyə, həm də mətndən yayınmasına, mətni dərk etməməsinə səbəb olur. Bu səbəbdən müəllimlərdən şagirdlərinə lüğətdən necə istifadə etmələrini izah etmələri gözlənilir.

Anladılanlar doğrultusunda, 4-cü sinfi əhatə edən Unitlər daxilində istifadə olunan kəlimələr aşağıdaki alt başlıqlarda veriləcəkdir. Beləliklə, 4-cü sinif ingilis dili lüğətinə hakim ola biləcəksiniz və gündəlik həyatda istifadə etmək üçün yeni kəlimələr öyrənəcəksiniz.

4-cü Sinif 1-ci Unit: Classroom (Sinif) Lüğəti və İstifadəsi

İngilis dili 4-cü sinif 1-ci Unit kəlimələri və istifadəsi aşağıdaki siyahıda sıralanmışdır.

İNGİLİSCƏ KƏLİMƏLƏRAZƏRBAYCANCA QARŞILIĞI
boardlövhə
bookkitab
deskYazı masası
dictionarylüğət
doorqapı
eraserpozan
mapxəritə
pencil caseqələm qutusu
pencil sharpenerkarandaşyonan
rulerhökmdar
windowpəncərə
be quietsakit ol
clean the boardlövhəni təmizləyin
close the doorqapını bağla
come hereBura gəl
come iniçəri gir
go back to your placeöz yerinə qayıt
go outçölə çıxmaq
join your gameoyununuza qoşulun
leave it hereburda qoy
look atbax
open the windowpəncərəni açın
stay in the linesırada qalın
stay thereorda qal
take thisbunu götür
turn off the lightsişıqları söndürün
turn on the lightsişıqları yandır
Here you areBuyurun
How many?Nə qədər?
Of courseƏlbəttə
PleaseZəhmət olmasa
Sorry not right nowBağışlayın indi yox
SureƏlbəttə
Yes, you canBəli, … edə bilərsən.

İngiliscə 50-ə qədər rəqəmlər və azərbaycanca qarşılığı aşağıdaki kimi verilmişdir.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

İNGİLİSCƏ RƏQƏMLƏRAZƏRBAYCANCA QARŞILIĞI
1          onebir
2          twoiki
3          threeüç
4          fourdörd
5          fivebeş
6          sixaltı
7          sevenyeddi
8          eightsəkkiz
9          ninedoqquz
10        tenon
11        elevenon bir
12        twelveon iki
13        thirteenon üç
14        fourteenon dörd
15        fifteenon beş
16        sixteenon altı
17        seventeenon yeddi
18        eighteenon səkkiz
19        nineteenon doqquz
20        twentyiyirmi
21        twenty-oneiyirmi bir
22        twenty-twoiyirmi iki
23        twenty-threeiyirmi üç
24        twenty-fouriyirmi dörd
25        twenty-fiveiyirmi beş
26        twenty-sixiyirmi altı
27        twenty-seveniyirmi yeddi
28        twenty-eightiyirmi səkkiz
29        twenty-nineiyirmi doqquz
30        thirtyotuz
40        fortyqırx
50        fiftyəlli
1          onebir
2          twoiki

Aşağdaki siyahıda Unitlə bağlı digər kəlimələr və cümlədə istifadə olunma nümunələri verilmişdir.

UNİT 1
İNGİLİSCƏAZƏRBAYCANCANÜMUNƏ CÜMLƏTƏRCÜMƏSİ
LateGecI am sorry, I am late.Bağışlayın, gecikdim.
OpenWindow is open.Pəncərə açıqdır.
WindowPəncərəOpen the window, please.Pəncərəni açın, zəhmət olmasa.
Come inGəlinYou may come in.Siz girə bilərsiniz.
Right nowElə indiBe quiet! We are in a lesson right now.Sakit ol! Hazırda dərsdəyik.
SitOturmaqSit next to your friend.Dostunun yanında otur.
PleaseZəhmət olmasaPlease give me your eraser.Zəhmət olmasa silginizi verin.
EatYeməkEat your hamburger.Hamburgerinizi yeyin.
DrinkİçkiI want to drink tea.Mən çay içmək istəyirəm.
PrepareHazırlayınMy mum prepares meal for me everyday.Anam hər gün mənə yemək hazırlayır.
OrderSifariş verinOrder the pictures.Şəkilləri sifariş edin.
RulesQaydalarWe should follow the rules.Qaydalara əməl etməliyik.
Useİstifadə edinUse your pencil to draw.Çəkmək üçün qələmdən istifadə edin.
CircleDairəCircle the right answer.Düzgün cavabı dairəyə çəkin.
NeedEhtiyacCircle what you need.Lazım olanı dairə edin.
PuppetKuklaI like watching puppet shows.Kukla tamaşalarına baxmağı xoşlayıram.
FindTapınCan you find my pencil?Qələmi tapa bilərsinizmi?
RequestSorğuLook at the food list and make your request.Yemək siyahısına baxın və istəyinizi bildirin.
PermissionİcazəAsk for permission to leave the class.Sinifdən çıxmaq üçün icazə istəyin.
SureƏlbəttəSure, you can borrow my pencil.Əlbəttə, siz mənim qələmimdən borc ala bilərsiniz.
TenOnI am ten years old.Mənim on yaşım var.
TwentyİyirmiI have twenty games in my computer.Mənim kompüterimdə iyirmi oyun var.
ThirtyOtuzThere are thirty dogs in the house.Evdə otuz it var.
FortyQırxWhen I am forty, I will be old.Qırx yaşım olanda qocalacağam.
FiftyƏlliFifty is my favorite number.Əlli mənim sevimli nömrəmdir.
SixtyAltmışSixty is less than seventy.Altmış yetmişdən azdır.
SeventyYetmişSeventy is more than sixty.Yetmiş altmışdan çoxdur.
EightySəksənEighty is not a good age to start a new life.Səksən yeni həyata başlamaq üçün yaxşı yaş deyil.
NinetyDoxsanI love number ninety.Mən doxsan nömrəni sevirəm.
HundredYüzMy nephew can count to hundred.Qardaşım oğlu yüzə qədər saya bilir.
Twenty-fiveİyirmi beşI will graduate when I am twenty-five.İyirmi beş yaşım olanda məzun olacam.
Sixty-fourAltmış dördMy mother was born in nineteen sixty-four.Anam on doqquz altmış dörddə anadan olub.
Ninety-eightDoksan səkkizI have got ninety-eight dollars in my pocket.Cibimdə doxsan səkkiz dollarım var.
MissingİtkinThere is a missing cat in the neighborhood.Məhəllədə itkin düşmüş bir pişik var.
DiceZarRoll the dice.Zərləri yuvarlayın.

4-cü Sinif 2-ci Unit: Nationality (Milliyyətlər) Lüğəti və İstifadəsi

İngilis dili 4-cü sinif 2-ci Unit kəlimələri və istifadəsi aşağıdaki siyahıda sıralanmışdır.

+WHERE ARE YOU FROM? (HARALISAN?)

-I’M FROM …… . (…DANAM)

+WHAT NATIONALITY ARE YOU?  (MİLLİYYƏTİN NƏDİR?)

-I’M …… . (…LIYAM)

COUNTRIES

(ÖLKƏLƏR)

NATIONALITIES

(MİLLƏTLƏR)

Turkey: TürkiyəTurkish: Türk
Germany: AlmanyaGerman: Alman
France: FransaFrench: Fransız
USA: ABDAmerican: Amerikan
Spain: İspanyaSpanish: İspanyol
England: İngiltərəEnglish: İngiliz
Britain: BritanyaBritish: Biritanyalı
Egypt: MısırEgyptian: Mısırlı
Australia: AvustralyaAustralian: Avustralyalı
Italy: İtalyaItalian: İtalyan
Japan: JaponyaJapanese: Japon
China: ÇinChinese: Çinli
Greece: YunanistanGreek: Yunan
Arabia: ƏrəbistanArabian: Ərəb
Canada: KanadaCanadian: Kanadalı
Russia: RusiyaRussian: Rus

İngilis dili 4-cü sinif 2-ci Unit ilə bağlı digər kəlimələr aşağıdaki kimi verilmişdir.

İNGİLİSCƏ KƏLİMƏLƏRAZƏRBAYCANCA QARŞILIĞI
AfricaAfrika
AgeYaş
AnimalHeyvan
AntarcticaAntarktida
AsiaAsiya
ChildrenUşaqlar
Countryölkə
DollKukla
EastŞərq
EuropeAvropa
FromDən
GuessGuess
I thinkMən düşünürəm
ID cardŞəxsiyyət vəsiqəsi
LiveCanlı
MatchQarşılaşma
NationalityVətəndaşlıq
NorthŞimal
PointNöqtə
RepeatTəkrarlamaq
SoldierƏsgər
South / North AmericaCənubi / Şimali Amerika
Southcənub
Toy collectionOyuncaq kolleksiyası
WestQərb

Aşağdaki siyahıda Unitlə bağlı digər kəlimələr və cümlədə istifadə olunma nümunələri verilmişdir.

UNİT 2
İNGİLİSCƏAZƏRBAYCANCANÜMUNƏ CÜMLƏLƏRTƏRCÜMƏSİ
ChildrenUşaqlarChildren learn a lot from playing.Uşaqlar oynamaqdan çox şey öyrənirlər.
RepeatTəkrarlamaqPlease repeat after me.Xahiş edirəm məndən sonra təkrarlayın.
AnimalHeyvanThe whale is the largest animal on earth.Balina yer üzündəki ən böyük heyvandır.
GuessGuessI guess you will be very busy tonight.Güman edirəm ki, bu axşam çox məşğul olacaqsınız.
AfricaAfrikaElephants live in Asia and Africa.Fillər Asiya və Afrikada yaşayır.
EuropeAvropaThere many little countries in Europe.Avropada kiçik ölkələr çoxdur.
AsiaAsiyaElephants live in Asia and Africa.Fillər Asiya və Afrikada yaşayır.
South / North AmericaCənubi / Şimali AmerikaPeople in South and North America speak different languages.Cənubi və Şimali Amerikada insanlar müxtəlif dillərdə danışırlar.
AntarcticaAntarktidaAntarctica is very cold place.Antarktida çox soyuq bir yerdir.
GermanyAlmaniyaGermany is an European country.Almaniya bir Avropa ölkəsidir.
SpainİspaniyaSpain has many famous football teams.İspaniyada bir çox məşhur futbol komandaları var.
IndiaHindistanNumber of people in India is very high.Hindistanda insanların sayı çox yüksəkdir.
TurkeyTürkiyəI live in Turkey.Türkiyədə yaşayıram.
JapanYaponiyaPeople in Japan speak Japanese.Yaponiyada insanlar yapon dilində danışırlar.
MexicoMeksikaBean is very common food in Mexico.Lobya Meksikada çox yayılmış yeməkdir.
Saudi ArabiaSəudiyyə ƏrəbistanıPilgrims go to Suudi Arabia to visit Mecca.Zəvvarlar Məkkəni ziyarət etmək üçün Suudi Ərəbistanına gedirlər.
EnglandİngiltərəThe capital city of England is London.İngiltərənin paytaxtı Londondur.
GermanalmanI have a foreign friend and he is German.Mənim bir xarici dostum var və o, almandır.
Spanishispan diliXabi Alonso is Spanish.Xabi Alonso ispandır.
IndianhindI like watching Indian movies.Hindistan filmlərinə baxmağı sevirəm.
TurkishtürkThis is Mehmet. He is Turkish.Bu Mehmet. O, türkdür.
ArabianərəbArabian people are usually in Asia and Africa.Ərəb xalqları ümumiyyətlə Asiya və Afrikadadır.
Englishİngilis diliAn English likes to drink tea with milk.İngilis südlü çay içməyi sevir.
MexicanmeksikalıHe is Mexican.O, meksikalıdır.
JapaneseyaponJapanese people eat raw fish.Yaponlar çiy balıq yeyirlər.
PointNöqtəPoint the right picture.Düzgün şəkli göstərin.
LiveCanlıMy friend lives in Bakırköy.Dostum Bakırköydə yaşayır.
FromDənShe is from Turkey.Türkiyədəndir.
AgeYaşMy age is 30.Mənim 30 yaşım var.
CountryölkəAmerica is a beautiful country.Amerika gözəl ölkədir.
NationalityVətəndaşlıqWhat is your nationality?Ulusun nedir?
MatchQarşılaşmaMatch the word with the picture.Kelimeyi resimle eşleştirmek.
ID cardŞəxsiyyət vəsiqəsiShow your ID card before entering.Girmeden önce kimlik kartını göster.
ShalwarŞalvarVillagers in Turkey wear ShalwarTürkiye’deki köylüler Şalvar giyerler.
KimonoKimonoJapanese women wear Kimono.Japon kadınlar Kimono giyerler.
FezFesYou wear a fez on your head.Fesi başına giyersin.
PonchoPançoPoncho is not a good dress.Panço güzel bir elbise değildir.
SariSarıWomen in India usually wear Sari.Hindistan’daki kadınlar genellikle Sari giyerler.
I thinkMən düşünürəmI think you are successful.Bence sen başarılısın.
Toy collectionOyuncaq kolleksiyasıMy brother has a toy collection.Erkek kardeşim oyuncak koleksiyonuna sahip.
DollKuklaShe loves to play with dolls.O oyuncak bebeklerle oynamaktan hoşlanır.
SoldierƏsgərSoldiers are waiting near the border.Askerler sınırın yakınında bekliyorlar.

4-cü Sinif 3-cü Unit: Cartoon Characters (Çizgi Film Personajları) Lüğəti və İstifadəsi

İngilis dili 4-cü sinif 3-cü Unit kəlimələri və istifadəsi aşağıdaki siyahıda sıralanmışdır.

İNGİLİSCƏ KƏLİMƏLƏRAZƏRBAYCANCA QARŞILIĞI
belowaşağıda
carrydaşımaq
cartoonscizgi filmləri
catch the balltopu tutmaq
climbdırmaşmaq
climbingdırmaşan
collecting coinssikkələr toplamaq
comickomik
crossxaç
dancerəqs
divedalış
divingdalğıc
doing puzzlesbulmacalar edir
fishingbalıqçılıq
fly a kiteuçurtma uçmaq
flyuçmaq
free timeboş vaxt
hobbyhobbi
paintçəkmək
paircüt
play footballFutbol oynamaq
play tennistennis oynamaq
play the guitarGitar çalmaq
play the pianopiano çalmaq
playing chessşahmat oynamaq
putqoy
ride a bikeVelosiped sürmək
ride a horseat sürmək
sing a songmahnı oxu
swimüzmək
take photographşəkil çəkmək
tickgənə
wateringsuvarma
winnerqalib

Aşağdaki siyahıda Unitlə bağlı digər kəlimələr və cümlədə istifadə olunma nümunələri verilmişdir.

UNİT 3
İNGİLİSCƏAZƏRBAYCANCANÜMUNƏ CÜMLƏLƏRTƏRCÜMƏSİ
Free timeBoş vaxtI spend my free time playing computer games.Boş vaxtımı kompüter oyunları ilə keçirirəm.
TickGənəTick 3 sentences.3 cümləni işarələyin.
CrossxaçYou can cross the sentence.Cümləni keçə bilərsiniz.
CartoonsCizgi filmləriMy four years old boy watches cartoon all the time.Dörd yaşlı oğlum hər zaman cizgi filminə baxır.
DivingDalğıcDiving requires lots of skills.Dalış çoxlu bacarıq tələb edir.
RidingSürməRiding a horse could be fun.At sürmək əyləncəli ola bilər.
Playing chessŞahmat oynamaqPlaying chess improves your intelligence.Şahmat oynamaq zəkanızı artırır.
ClimbingDırmaşanClimbing is hard when the peak is so high.Pik bu qədər yüksək olduqda dırmaşmaq çətindir.
Doing puzzlesBulmacalar edirDoing puzzles with your child helps him to improve his memory.Uşağınızla bulmacalar etmək onun yaddaşını yaxşılaşdırmağa kömək edir.
FishingBalıqçılıqTeach me fishing.Mənə balıq tutmağı öyrət.
Collecting coinsSikkələrin toplanmasıCollecting coins is a hard job.Sikkələr toplamaq çətin işdir.
HobbyHobbiReading a book is one of my hobbies.Kitab oxumaq hobbilərimdən biridir.
Lip-readDodaq oxuI mute TV and try to lip-read to understand people what really say.İnsanların həqiqətən nə dediyini başa düşmək üçün televizorun səsini söndürürəm və dodaq-dodaq oxumağa çalışıram.
Tic-Tac-ToeX O oyunuDuring the lesson we play Tic-Tac-ToeDərs zamanı biz Tic-Tac-Toe oynayırıq
ComicKomikI buy a comic every week.Hər həftə bir komediya alıram.
PairCütTeacher says “We should work in pairs.”Müəllim deyir: “Biz cütlərlə işləməliyik”.
Take turnNövbə edinAfter this exercise you take turn. I’ll do the rest.Bu məşqdən sonra növbəyə keçin. qalanını edəcəm.
LineXəttHold the line.Xətti saxlayın.
QuestionnaireAnketYou should fill the Questionnaire.Siz Anketi doldurmalısınız.
BelowAşağıdaPut your things below the table.Əşyalarınızı masanın altına qoyun.
PutQoyPut your things below the table.Əşyalarınızı masanın altına qoyun.
WinnerQalibAnd the winner is Michael Jackson.Qalib isə Maykl Ceksondur.
WateringSuvarmaI forget watering the plants at home.Evdəki bitkiləri suvarmağı unuduram.

4-cü Sinif 4-cü Unit: Free Time (Boş Vaxt) Lüğəti və İstifadəsi

İngilis dili 4-cü sinif 4-cü Unit kəlimələri və istifadəsi aşağıdaki siyahıda sıralanmışdır.

İNGİLİSCƏ KƏLİMƏLƏRAZƏRBAYCANCA QARŞILIĞI
climbingdırmaşan
dancingrəqs
doing puzzletapmaca etmək
drawing a pictureşəkil çəkmək
drivesür
fishingbalıqçılıq
flying a kiteuçurtma uçurmaq
free timeboş vaxt
joggingqaçış
learning englishingilis dilini öyrənmək
listening to musicmusiqiyə qulaq asmaq
playing chessşahmat oynamaq
playing computer gameskompyuter Oyunları oynamaq
playing footballfutbol oynamaq
playing hopscotchxoruz oynayır
playing table tennisstolüstü tennis oynamaq
playing tagetiketi oynayır
playing volleyballvoleybol oynamaq
playing with marblesmərmərlərlə oynamaq
playing with toysoyuncaqlarla oynamaq
readin a bookkitab oxumaq
riding a bikevelosiped sürmək
runningqaçış
shoppingalış-veriş
skipping a ropeip atlama
singingoxumaq
skatingkonki sürmək
skip ropeip atlama
speaking englishingiliscə danışan
swimmingüzgüçülük
swingingyelləncək
taking photosfotoşəkil çəkdirmək
watch tvtelevizora baxmaq
watching cartoonscizgi filmlərinə baxmaq

Aşağdaki siyahıda Unitlə bağlı digər kəlimələr və cümlədə istifadə olunma nümunələri verilmişdir.

UNİT 4
İNGİLİSCƏAZƏRBAYCANCANÜMUNƏ CÜMLƏLƏRTƏRCÜMƏSİ
CartoonCizgi filmMy children watches cartoons all the time.Uşaqlarım hər zaman cizgi filmlərinə baxırlar.
CharacterXarakterOur dog has a good character, and is great with children.Bizim itimiz yaxşı xarakterə malikdir və uşaqlarla əladır.
ActAktAct just like you know.Bildiyiniz kimi hərəkət edin.
ElephantFilI go to see an elephant, a parrot and a dolphin in the zoo.Zooparkda fil, tutuquşu və delfin görməyə gedirəm.
ParrottutuquşuI go to see an elephant, a parrot and a dolphin in the zoo.Zooparkda fil, tutuquşu və delfin görməyə gedirəm.
DolphinDelfinI go to see an elephant, a parrot and a dolphin in the zoo.Zooparkda fil, tutuquşu və delfin görməyə gedirəm.
Catch a fishBalıq tutDon’t give me fish, teach me how to catch a fish.Mənə balıq verməyin, balığı necə tutmağı öyrədin.
CarryDaşımaqI carry my books in my bag while going to the school.Məktəbə gedərkən kitablarımı çantamda gəzdirirəm.
Take photoŞəkil çəkməkYou can’t take photo in the museum.Muzeydə şəkil çəkə bilməzsiniz.
HeroQəhrəmanSuperman is a hero.Supermen bir qəhrəmandır.
HeroineQəhrəmanWonderwoman is one of my favorite heroines.Wonderwoman mənim sevimli qəhrəmanlarımdan biridir.
Lift weightAğırlıq qaldırınLifting weight may hurt your back.Ağırlıq qaldırmaq belinizə zərər verə bilər.
RunQaçRun like the wind.Külək kimi qaç.
AmazingheyrətamizIt is an amazing movie.İnanılmaz bir filmdir.
RopeİpHold the rope, or you will fall.İpdən tutun, yoxsa yıxılacaqsınız.
MountainDağTo climb a mountain you should have right equipments.Dağa dırmaşmaq üçün lazımi avadanlıqlarınız olmalıdır.
CountsaymaqMy nephew can count to hundred.Qardaşım oğlu yüzə qədər saya bilir.
Sing a songMahnı oxuWhen I am alone I like to sing a song.Mən tək olanda mahnı oxumağı xoşlayıram.
SpellHərfCan you spell your name, please?Adınızı yaza bilərsiniz, zəhmət olmasa?
ContinentQitəThere are seven continents in the world.Dünyada yeddi qitə var.
SurnamesoyadWhat is your surname?Soyadın nədir?
HometownDoğma şəhərWhere is your hometown?Doğma şəhəriniz haradadır?
Manageİdarə etThat man can’t manage a business.O adam biznes idarə edə bilməz.

4-cü Sinif 5-ci Unit: My Day (Mənim Günüm) Lüğəti və İstifadəsi

İngilis dili 4-cü sinif 5-ci Unit kəlimələri və istifadəsi aşağıdaki siyahıda sıralanmışdır.

İNGİLİSCƏ KƏLİMƏLƏAZƏRBAYCANCA QARŞILIĞI
arrive homeevə çatmaq
brush teethdişləri fırçalayın
comb hairsaç daramaq
come home evə gəl
come to schoolməktəbə gəl
do homeworkev tapşırığı etmək
do shoppingalış-veriş etmək
finishbitir
get dressedgeyinmək
get up earlyerkən durmaq
get up lategec qalx
go shoppingalış -verişə get
go to bedyatağa get
go to schoolməktəbə getmək
go to the playgroundoyun meydançasına gedin
have a showerduş qəbul etmək
have breakfastsəhər yeməyi yemək
have dinnernahar etmək
have lunchNahar etmək
learn German alman dilini öyrənin
leave schoolməktəbi tərk edin
listen to the musicmusiqiyə qulaq as
listen to the teachermüəllimə qulaq asın
meet friendsdostlarla görüşmək
play chessŞahmat oynamaq
play computer gamesKompüter oyunları oynamaq
play pianoPiano ifa etmək
play the guitarGitar çalmaq
read a bookkitab oxumaq
ride a bikeVelosiped sürmək
runqaçmaq
sleep yatmaq
startbaşlamaq
study Englishingilis dilini öyrənmək
take a showerduş qəbul etmək
take the dog for a walkİti gəzintiyə çıxarmaq
wake up earlytez oyanmaq
wake up lategec oyanmaq
wash face and handsüz və əlləri yuyun
watch televisiontelevizora baxmaq
wear clothespaltar geyinmək

Aşağdaki siyahıda Unitlə bağlı digər kəlimələr və cümlədə istifadə olunma nümunələri verilmişdir.

UNİT 5
İNGİLİSCƏAZƏRBAYCANCANÜMUNƏ CÜMLƏLƏRTƏRCÜMƏSİ
NumberNömrəHe is the number one.O, bir nömrədir.
WashYuyunWash your car, it is very dirty.Maşını yuyun, çox çirklidir.
Have dinnerNahar edinWhen I arrive home, I will have dinner.Evə çatanda nahar edəcəyəm.
BrushFırçaBrush your teeth twice a day.Dişlərinizi gündə iki dəfə fırçalayın.
EachHər biriMothers love each of their children.Analar övladlarının hər birini sevirlər.
SmilegülümsəSmile to your friend.Dostunuza gülümsəyin.
SpecialXüsusiIt is a special gift.Xüsusi hədiyyədir.
EverywhereHər yerdəI go everwhere you go.sən hara gedirsənsə mən də gedirəm.
WeekdaysHəftə içiI work on weekdays.Həftə içi işləyirəm.
WeekendHəftə sonuI sleep at the weekend.Həftə sonu yatıram.
MondayBazar ertəsiMonday is the workday.Bazar ertəsi iş günüdür.
TuesdayÇərşənbə axşamıShe has an appointment on Tuesday.Onun çərşənbə axşamı görüşü var.
WednesdayçərşənbəThere is a match between Barcelona-Real Madrid on Wednesday.Çərşənbə günü Barselona-Real Madrid oyunu var.
Thursdaycümə axşamıWe will leave the town on Thursday.Cümə axşamı şəhəri tərk edəcəyik.
FridaycüməI love Fridays. Because it is the end of the week.Cümə günlərini sevirəm. Çünki həftənin sonudur.
SaturdayşənbəI play football on Saturdays.Mən şənbə günləri futbol oynayıram.
Sundaybazar günüSunday is holy day for Christians.Bazar günü xristianlar üçün müqəddəs gündür.
BusyMəşğulDon’t talk to me I’m busy right now.Mənimlə danışma, mən indi məşğulam.
Daily routineGündəlik iş rejimiEating a banana a day is my daily routine.Gündə bir banan yemək mənim gündəlik rutinimdir.
InvitationDəvətI have an invitation for the birthday party.Ad gününə dəvətim var.
Half-TermYarım müddətliStudents are going to the half-term concert on Friday.Tələbələr cümə günü yarımillik konsertə gedirlər.
MorningSəhərI wake up in the morning.Səhər oyanıram.
AfternoonGünortadan sonraA baby is sleeping in the afternoon.Günortadan sonra körpə yatır.
NoonGünortaIt is dangerous to go out in the noon.Günorta saatlarında çölə çıxmaq təhlükəlidir.
EveningAxşamBefore the evening we go to seaside.Axşama qədər dəniz kənarına gedirik.
NightGecəThe night is dark and full of terrors.Gecə qaranlıq və dəhşətlərlə doludur.

4-cü Sinif 6-cı Unit: Fun With Science (Elm ilə Əyləncə) Lüğəti və İstifadəsi

İngilis dili 4-cü sinif 6-cı Unit kəlimələri və istifadəsi aşağıdaki siyahıda sıralanmışdır.

İNGİLİSCƏ KƏLİMƏLƏRAZƏRBAYCANCA QARŞILIĞI
a bottle of waterbir şişə su
absorbudmaq
baking sodaçörək soda
beanlobya
behindarxasında
blow uppartlatmaq
boil waterqaynanmış su
bookcasekitab şkafı
bottleşüşə
cardboardkarton
coverqapaq
cut the paperkağızı kəsin
do an experimenttəcrübə edin
equipmentavadanlıq
filldoldurmaq
fizzy drinkqazlı içki
fold the paperkağızı qatlayın
food coloringQida boyası
gasqaz
glassşüşə
goggleseynək
in front ofqarşısında
inin
liquidmaye
magnifierböyüdücü
microscopemikroskop
mixqarışdırmaq
nearyaxın
onüzərində
peelqabığı
pick up the flowersçiçəkləri götür
plant treeağac əkmək
plantbitki
plastic glassplastik şüşə
pourtökmək
put into ordernizamlamaq
retelltəkrar danışmaq
rubsürtmək
scientistalim
shakesilkələmək
shoe boxayaqqabı qutusu
soiltorpaq
solidmöhkəm
spreadyayılma
stickçubuq
stirqarışdırmaq
tapetape
tubeboru
water the flowersçiçəkləri sulayın

Aşağdaki siyahıda Unitlə bağlı digər kəlimələr və cümlədə istifadə olunma nümunələri verilmişdir.

UNİT 6
İNGİLİSCƏAZƏRBAYCANCANÜMUNƏ CÜMLƏLƏRTƏRCÜMƏSİ
Doing experimentTəcrübə etməkBe careful while doing experiment.Təcrübə edərkən diqqətli olun.
MicroscopeMikroskopMicroscope provides us to see the tiniest creatures.Mikroskop bizə ən kiçik canlıları görməyə imkan verir.
TubeboruFill the tube.Borunu doldurun.
BottleŞüşəI need a bottle of waterMənə bir şüşə su lazımdır
MagnifierBüyüteçIf you have a difficulty to read, use a magnifier.Oxumaqda çətinlik çəkirsinizsə, böyüdücü istifadə edin.
Lab coatLaboratoriya paltarıWear a lab coat before entering the lab.Laboratoriyaya girməzdən əvvəl laboratoriya paltarı geyin.
GlassŞüşəI need a glass of water.Mənə bir stəkan su lazımdır.
GogglesEynəkGoggles prevent your eyes from harmfull effects of experiments.Eynəklər gözlərinizi təcrübələrin zərərli təsirlərindən qoruyur.
InInWater is in the bottle.Butulkada su var.
OnAktivThere is a book on the table.Masanın üstündə bir kitab var.
NearYaxınThe sport centre is too near.İdman mərkəzi çox yaxındır.
BehindArxadaLook at your behind.Arxanıza baxın.
In front ofQarşısında30 men are waiting in front of you.Qarşınızda 30 kişi gözləyir.
EquipmentAvadanlıqWith the right equipment you can do anything.Düzgün avadanlıqla hər şeyi edə bilərsiniz.
LabelEtiketDon’t label people according to their appearences.İnsanları görünüşünə görə etiketləməyin.
BookcaseKitab şkafıBooks are on the bookcase.Kitablar şkafın üstündədir.
CoverQapaqSome women cover their heads.Bəzi qadınlar başlarını örtürlər.
MixQarışdırınMix true ingredients gently.Əsl inqrediyentləri yumşaq bir şəkildə qarışdırın.
FoldQatlayınSophie, can you help me fold the laundry when it’s dry?Sofi, paltar quruyanda mənə kömək edə bilərsənmi?
PeelSoymaqPeel the potato.Kartofu soyun.
PourtökməkPour some water in it.İçinə bir az su tökün.
ShakeShakeShake your hand firmly.Əlinizi möhkəm silkələyin.
PlantbitkiPlants absorb water.Bitkilər suyu udur.
Put into orderSifariş verinListen and put the sentences into order.Dinləyin və cümlələri qaydasına salın.
CarnationQərənfilPut the carnations in the vase.Qərənfilləri vazaya qoyun.
Food coloringQida boyasıAdd some food colorings to do candy.Şirniyyat etmək üçün bəzi qida boyaları əlavə edin.
RetellYenidən söyləyinRetell the experiment.Təcrübəni təkrarlayın.
LettucekahıUse “lettuce” this time.Bu dəfə “kahı” istifadə edin.
AbsorbUdurPlants absorb water.Bitkilər suyu udur.
Fizzy drinkQazlı içkiMake a lemonade fizzy drink.Limonadlı qazlı içki hazırlayın.
ScientistalimLet’s do an experiment for little scientists.Kiçik alimlər üçün bir təcrübə edək.
Baking sodaÇörək sodaDon’t forget to add baking soda.Çörək soda əlavə etməyi unutmayın.
StirQarışdırınAdd some baking soda and stir.Bir az çörək soda əlavə edin və qarışdırın.

4-cü Sinif 7-ci Unit: Jobs (İşlər / Peşələr) Lüğəti və İstifadəsi

İngilis dili 4-cü sinif 7-ci Unit kəlimələri və istifadəsi aşağıdaki siyahıda sıralanmışdır.

İNGİLİSCƏ KƏLİMƏLƏRAZƏRBAYCANCA QARŞILIĞI
accountantmühasib
airporthava limanı
architectmemar
bakerçörəkçi
barberbərbər
bus driverAvtobus sürücüsü
butcherqəssab
catch fishbalıq tut
catch thiefoğrunu tutmaq
chefaşpaz
columnsütun
cook delicious mealsdadlı yeməklər bişirmək
cut hairsaç kəsmək
dancerəqs
dancerrəqqas
defend countryölkəni müdafiə
deliver the letterməktubu çatdır
design buildingsdizayn binaları
displaygöstərin
do houseworkev işləri ilə məşğul olmaq
doctorhəkim
drawingrəsm
electricianelektrikçi
examine peopleinsanları yoxlamaq
farmferma
farmerfermer
fire stationyanğın stansiyası
firemanyanğınsöndürən
fishermanbalıqçı
fly a planetəyyarə uçmaq
grow fruitmeyvə yetişdirmək
grow vegetablestərəvəz yetişdirmək
help peopleinsanlara kömək edin
hospitalxəstəxana
jockeyjokey
look after patientsxəstələrə baxmaq
make clothespaltar tikmək
mechanicmexanik
milk the cowinəyi sağmaq
painterrəssam
photographerfotoqraf
plant treeağac əkmək
police station : karakolpolis bölməsi: karakol
postmanpoçtalyon
pull out teethdişləri çıxarın
put out fireyanğın söndürmək
repair carmaşın təmir
restaurantrestoran
schoolməktəb
scientistalim
serve foodyemək verin
sing songmahnı oxumaq
singermüğənni
soldierəsgər
stewardessstüardessa
studenttələbə
teach childrenuşaqlara öyrətmək
teachermüəllim
treat animalsheyvanları müalicə edin
work in the fieldsahədə işləmək
write bookskitablar yazmaq
writeryazıçı

Aşağdaki siyahıda Unitlə bağlı digər kəlimələr və cümlədə istifadə olunma nümunələri verilmişdir.

UNİT 7
İNGİLİSCƏAZƏRBAYCANCANÜMUNƏ CÜMLƏLƏRTƏRCÜMƏSİ
JobİşMy job is teaching English.İşim ingilis dilini öyrətməkdir.
BuildingbinaI live in that building.Mən o binada yaşayıram.
OfficerzabitMy uncle is an officer.Əmim zabitdir.
ActorAktyorActors and Actresses earn lot of money.Aktyor və aktrisalar çox pul qazanırlar.
ActressAktrisaActors and Actresses earn lot of money.Aktyor və aktrisalar çox pul qazanırlar.
DoctorHəkimI will be a doctor.Mən həkim olacağam.
EngineermühəndisEngineers build bridges and tall buildings.Mühəndislər körpülər və hündür binalar tikirlər.
PolicemanPolisA Policeman catches bad people.Polis pis insanları tutur.
PolicewomanPolis qadınıA Policewoman is searching people.Polis qadın insanları axtarır.
FarmerFermerFarmers grow plants.Fermerlər bitki yetişdirirlər.
NurseTibb bacısıA nurse takes care of patients.Tibb bacısı xəstələrə qulluq edir.
Businessmanİş adamıA businessman builds new job areas.Bir iş adamı yeni iş yerləri qurur.
WorkerişçiBusinesses must protect workers’ rights.Müəssisələr işçilərin hüquqlarını qorumalıdır.
PasteYapışdırDon’t copy and paste your homework from Internet.Ev tapşırığınızı İnternetdən kopyalayıb yapışdırmayın.
MimeMimMime the jobs of people.İnsanların işlərini təqlid edin.
FactoryZavodFactories produce new things.Zavodlar yeni şeylər istehsal edir.
Get upQalxShe gets up at 7 a.m. .O, səhər 7-də qalxır.
CollageKolajPrepare a collage about a person’s job.Bir insanın işi haqqında bir kolaj hazırlayın.
FlyUçmaqFly like the wind.Külək kimi uçun.
DriveSürI can drive a car.Mən maşın sürə bilirəm.
IllustrateTəsvir edinIllustrate the steps of an experiment with simple instructions.Təcrübənin addımlarını sadə təlimatlarla təsvir edin.
accordion bookakkordeon kitabıPrepare an accordion book.Bir akkordeon kitabı hazırlayın.
VisualVizualPrepare a visual about your parents and their jobs.Valideynləriniz və onların işləri haqqında bir vizual hazırlayın.
ColumnSütunPlace the name into columns.Adı sütunlara yerləşdirin.
SchoolMəktəbThis school has got thousand students.Bu məktəbdə min şagird var.
HospitalXəstəxanaThis is a hospital with high quality.Bu yüksək keyfiyyətli xəstəxanadır.
FarmFermaThere are lots of cows in the farm.Təsərrüfatda çoxlu inək var.
Fire stationYanğın stansiyasıThe fire station is hiring new fire-fighters.Yanğınsöndürmə idarəsi yeni yanğınsöndürənlər işə götürür.
DrawingRəsmDa Vinci’s drawings are extraordinary.Da Vinçinin rəsmləri qeyri-adidir.
DisplayEkranDisplay to your friend.Dostunuza göstərin.

4-cü Sinif 8-ci Unit: My Clothes (Mənim Geyimlərim) Lüğəti və İstifadəsi

İngilis dili 4-cü sinif 8-ci Unit kəlimələri və istifadəsi aşağıdaki siyahıda sıralanmışdır.

İNGİLİSCƏ KƏLİMƏLƏRAZƏRBAYCANCA QARŞILIĞI
accessoryaksesuar
beltkəmər
bootçəkmə
borrowborc almaq
capqapaq
cloudbulud
cloudybuludlu
coatpalto
coldsoyuq
coolsərin
dirtyçirkli
dressgeyin
fogduman
foggydumanlı
glovesəlcəklər
hotisti
jeanscins şalvar
nightgowngecə paltarı
pulloverpullover
put ontaxmaq
pyjamaspijama
rainyağış
rainyyağışlı
scarfyaylıq
season Mövsüm
shoesayaqqabı
skirtyubka
slipperterlik
snowqar
snowyqarlı
sockcorab
springbahar
stormytufanlı
summeryay
sungünəş
sunglassesgünəş eynəyi
sunnygünəşli
sweatersviter
sweatshirtsweatshirt
takealmaq
tightstaytlar
trousersşalvar
t-shirtköynək
umbrellaçətir
underwearalt paltarı
weargeyinmək
weargeyinmək
weather conditionshava şəraiti
windkülək
windyküləkli
winterqış

Aşağdaki siyahıda Unitlə bağlı digər kəlimələr və cümlədə istifadə olunma nümunələri verilmişdir.

UNİT 8
İNGİLİSCƏAZƏRBAYCANCANÜMUNƏ CÜMLƏLƏRTƏRCÜMƏSİ
DressGeyinməkIt is a blue dress.Mavi paltardır.
TrouserŞalvarYour trouser is dirty.Şalvarınız çirklidir.
HatŞapkaIt is a sunny day, don’t forget your hat.Günəşli bir gündür, papağınızı unutma.
JacketCeketWear your jacket, it is cold.Gödəkçəni geyin, soyuqdur.
ShoeAyaqqabıMy shoes are old.Ayaqqabılarım köhnədir.
BootÇəkIn winter you should wear boot.Qışda çəkmə geyinməlisiniz.
DescribeTəsvir etməkDescribe your family.Ailənizi təsvir edin.
SocksCorablarSocks can smell very bad.Corablar çox pis qoxuya bilər.
BlouseBluzThe girl’s blouse is very beautiful.Qızın bluzası çox gözəldir.
SkirtyubkaSkirts in the shop are cheap.Mağazada ətəklər ucuzdur.
Flip-flopsFlip-floplarFlips-flops are always trend of summer-time.Flips-floplar həmişə yay mövsümünün trendidir.
ScarfEşarpMany women in Turkey wear scarf.Türkiyədə bir çox qadın eşarp taxır.
SweatersviterMy grandmother is knitting a sweater.Nənəm sviter toxuyur.
JeansCins şalvarBlue jeans company sell jeans.Blue jeans şirkəti cins şalvar satır.
CapCapA cap protects you from hot weather.Şapka sizi isti havadan qoruyur.
CoatPaltoThe coat is leather.Palto dəridir.
SeasonMövsümThere are less tourists in Turkey in this season.Bu mövsümdə Türkiyəyə daha az turist gəlir.
SpringBaharFlowers bloom in spring.Çiçəklər yazda çiçək açır.
SummerYaySummer is very hot and dry.Yay çox isti və quru keçir.
Fall / AutumnPayız / PayızLeaves of trees fall in fall.Ağacların yarpaqları payızda düşür.
WinterqışIt can snow in winter.Qışda qar yağa bilər.
HotİstiIt is hot tea.İsti çaydır.
WarmİstiBabies should drink warm liquids.Körpələr isti maye içməlidirlər.
CoolSərinThe weather in spring is usually cool and cold.Yazda hava adətən sərin və soyuq olur.
ColdSoyuqThe weather in spring is usually cool and cold.Yazda hava adətən sərin və soyuq olur.
Weather conditionsHava şəraitiWeather conditions in the east is getting worse.Şərqdə hava şəraiti pisləşir.
RainYağışThe rain is going on.Yağış davam edir.
RainyYağışlıIt is a rainy day.Yağışlı bir gündür.
SnowqarThere are lots of snow over the roof.Damın üstündə çoxlu qar yağır.
SnowyQarlıToday will be snowy.Bu gün qar yağacaq.
SunGünəşSun is in the sky.Günəş göydədir.
SunnyGünəşliI like sunny days.Mən günəşli günləri sevirəm.
WindKüləkRun like the wind.Külək kimi qaç.
WindyKüləkliMountain peaks are windy.Dağ zirvələri küləklidir.
FogDumanThere is a fog over the sea.Dənizin üzərində duman var.
FoggyDumanlıIstanbul wakes up a foggy day.İstanbul dumanlı bir gündə oyanır.
CloudBuludThose are rain clouds.Bunlar yağış buludlarıdır.
CloudyBuludluCloudy days makes me feel depressed.Buludlu günlər məni depressiyaya salır.
Put onGeyinPut on your clothes, we are going out.Paltarını geyin, çıxırıq.
WearGeyinməkWear your jacket, it is cold.Gödəkçəni geyin, soyuqdur.
TakeAlınShut up and take my money.Səsini kəs və pulumu götür.
UmbrellaçətirI need an umbrella on rainy days.Yağışlı günlərdə çətirə ehtiyacım var.
SunglassesGünəş eynəyiSunglasses may protect you from the harmful effects of direct sun.Günəş eynəkləri sizi birbaşa günəşin zərərli təsirlərindən qoruya bilər.
SweatshirtSvitterI am looking for different sweatshirt models.Fərqli sweatshirt modelləri axtarıram.
GlovesƏlcəklərIn cold weather don’t forget to wear gloves.Soyuq havalarda əlcək taxmağı unutmayın.
BorrowBorc almaqYou can always borrow money from banks with interest.Banklardan hər zaman faizlə kredit götürə bilərsiniz.
BrokenQırıqMy heart is broken.Qəlbim sınıb.
LostİtdiShe is lost.O, itib.
DirtyÇirkliMum is washing my dirty clothes.Ana kirli paltarlarımı yuyur.
RectangularDüzbucaqlıA farmer has a rectangular-shaped field.Bir fermerin düzbucaqlı formalı sahəsi var.
TriangularÜçbucaqlıNowadays young people try to build triangular-shaped bodies.İndi gənclər üçbucaq formalı bədənlər qurmağa çalışırlar.
AccessoryAksesuarI am thinking to buy a beautiful accessory for my wife.Həyat yoldaşıma gözəl aksesuar almağı düşünürəm.
Cut outBiçməkCut out the clothes from the book.Kitabdan paltarları kəsin.

4-cü Sinif 9-cu Unit: My Friends (Mənim Dostlarım) Lüğəti və İstifadəsi

İngilis dili 4-cü sinif 9-cu Unit kəlimələri və istifadəsi aşağıdaki siyahıda sıralanmışdır.

İNGİLİSCƏ KƏLİMƏLƏRAZƏRBAYCANCA QARŞILIĞI
addəlavə edin
baldkeçəl
beardsaqqal
beautifulgözəl
black eyesqara gözlər
blonde hairsarı saç
blue eyemavi göz
bodybədən
brown eyeqəhvəyi göz
celebrityməşhur
cheerfulşən
cleverağıllı
curly hairburuq saç
dark hairqara saç
straight hairdüz saç
energeticenerjili
fair hairədalətli saçlar
famousməşhur
fashionabledəbli
fatyağ
frecklesçillər
friendlymehriban
funnygülməli
generoussəxavətli
green eyeyaşıl göz
hardworkingÇalışqan
hazel eyefındıq göz
helpfulfaydalı
short hairqısa saç
lazytənbəl
longuzun
medium-heightorta hündürlük
medium-weightorta çəki
middle-agedorta yaşlı
moustachebığ
oldköhnə
politenəzakətli
punctualdəqiq
quiteolduqca
rudekobud
selfisheqoist
short hairqısa saç
shortqısa
shyutancaq
slimincə
stubborninadkar
talentedistedadlı
tallhündür
thinnazik
uglyçirkin
wavy hairdalğalı saç
younggənc

Aşağdaki siyahıda Unitlə bağlı digər kəlimələr və cümlədə istifadə olunma nümunələri verilmişdir.

UNİT 9
İNGİLİSCƏAZƏRBAYCANCANÜMUNƏ CÜMLƏLƏRTƏRCÜMƏSİ
EnergeticEnerjiliHe is an energetic person.O, enerjili insandır.
FunnyGülməliHow funny that is.Nə gülməlidir.
ShyutancaqShe is too shy.O, çox utancaqdır.
QuietSakitBe quiet, please.Sakit olun, xahiş edirəm.
HardworkingÇalışqanA hardworking student always does his homework.Çalışqan tələbə həmişə ev tapşırığını edir.
PoliteNəzakətliA polite gentlemen opens the door to the guests.Qapını qonaqların üzünə nəzakətli bəylər açır.
CleverAğıllıHe can solve every question. He is very clever.Hər sualı həll edə bilər. O, çox ağıllıdır.
CheerfulŞənThe dog loves to play with people. It is cheerful and friendly.Köpək insanlarla oynamağı sevir. Şən və mehribandır.
FriendlyDostluqThe dog loves to play with people. It is cheerful and friendly.Köpək insanlarla oynamağı sevir. Şən və mehribandır.
BlondeSarışınA blonde woman is passing by.Sarışın bir qadın keçir.
HairSaçShe has fair hair.Onun açıq saçları var.
DarkQaranlıqDon’t walk in the dark.Qaranlıqda gəzməyin.
StraightDüzA drunk person can not walk straight.Sərxoş insan düz yeriyə bilməz.
WavyDalğalıSea is wavy today.Dəniz bu gün dalğalıdır.
CurlyBuruqI think people with curly hair are more beautiful.Məncə buruq saçlı insanlar daha gözəldir.
MustacheBığYou have a thing on your mustache.Bığlarında bir şey var.
BeardSaqqalShave your beard.Saqqalınızı qırxın.
Look likeOxşamaqShe looks like my brother.Qardaşıma bənzəyir.
MaskMaskaSome people hide behind their masks.Bəzi insanlar maskalarının arxasında gizlənirlər.
CelebrityMəşhurThere are many celebrities in Nişantaşı.Nişantaşıda bir çox məşhurlar var.
DrawçəkməkCan you draw an elephant?Bir fil çəkə bilərsənmi?
TalentedİstedadlıMessi is a very talented footballer.Messi çox istedadlı futbolçudur.
RudeKobudSwearing is a rude behaviour.Söyüşmək kobud davranışdır.
PhysicalFizikiAfter illness, I need to gain my physical strength back.Xəstəlikdən sonra fiziki gücümü bərpa etməliyəm.
BodyBədənHis body shape is like an apple.Bədən quruluşu alma kimidir.
SlimİncəMy sister doesn’t eat anything, she has a slim body.Bacım heç nə yemir, arıq bədənlidir.
FashionableDəbliWear fashioanable clothes.Dəbli paltarlar geyin.
AddƏlavə etAdd some salt on it.Üstünə bir az duz əlavə edin.

4-cü Sinif 10-cu Unit: Food and Drinks (Yeməklər və İçkilər) Lüğəti və İstifadəsi

İngilis dili 4-cü sinif 10-cu Unit kəlimələri və istifadəsi aşağıdaki siyahıda sıralanmışdır.

İNGİLİSCƏ KƏLİMƏLƏRAZƏRBAYCANCA QARŞILIĞI
breadçörək
breakfastsəhər yeməyi
butterkərə yağı
cheesePendir
chickentoyuq
chipsçiplər
coffeeqəhvə
cokekoks
cupcakekeks
dinnernahar
fishbalıq
honeybal
hot chocolateisti şokolad
ice-creamDondurma
jammürəbbə
jarbanka
juiceşirəsi
lemonadelimonad
lunchnahar
meatət
menümenyu
milksüd
olivezeytun
omeletteomlet
pastamakaron
ricedüyü
sandwichsendviç
soupşorba
spaghettispagetti
teaçay

Aşağdaki siyahıda Unitlə bağlı digər kəlimələr və cümlədə istifadə olunma nümunələri verilmişdir.

UNİT 10
İNGİLİSCƏAZƏRBAYCANCANÜMUNƏ CÜMLƏLƏRTƏRCÜMƏSİ
MenuMenyuChoose your meal from the menu.Menyudan yeməyinizi seçin.
SoupŞorbaThis soup is cold.Bu şorba soyuqdur.
ChickentoyuqA chicken is my favorite supper.Toyuq mənim sevimli şam yeməyimdir.
FishBalıqDon’t give me fish, teach me how to catch a fish.Mənə balıq verməyin, balığı necə tutmağı öyrədin.
Ice-creamDondurmaIt is very hot today, I want to eat an ice-cream.Bu gün çox istidir, dondurma yemək istəyirəm.
BreakfastSəhər yeməyiWhat do you have at breakfast?Səhər yeməyində nə var?
LunchNaharFor lunch, I will eat a tost.Nahar üçün bir tost yeyəcəyəm.
DinnerŞam yeməyiWe are going to dinner tonight.Axşam yeməyinə gedəcəyik.
FillDoldurFill the blanks with right answers.Boşluqları düzgün cavablarla doldurun.
Picnic basketPiknik səbətiDon’t forget to get the picnic basket.Piknik səbətini almağı unutmayın.
Take noteQeyd etməkTake not while listening.Dinləyərkən götürməyin.
Main courseƏsas kursWhat is the today’s main course?Bu günün əsas kursu nədir?
DrinksİçkilərDrinks are on me.İçkilər üzərimdədir.
DessertsDesertlərLook at the desserts list.Desertlər siyahısına baxın.
LemonadeLimonadI can drink cold lemonade.Soyuq limonad içə bilərəm.
CoffeeQəhvəCoffee makes you awake.Qəhvə səni oyaq edir.
TeaÇayTea with bread ring is definitely delicious.Çörək üzüklü çay mütləq dadlıdır.
Orange juiceportağal şirəsiOrange juice is good for your health.Portağal suyu sağlamlığınız üçün faydalıdır.
WaterSuWater is important for every living.Su hər bir canlı üçün vacibdir.
ChipsKartofThis chips are expensive.Bu kartoflar bahadır.
Hot dogHot dogFor breakfast I eat a hot dog.Səhər yeməyində hot-doq yeyirəm.
CupcakeKapkekGirls want to open a cupcake shop.Qızlar keks mağazası açmaq istəyirlər.
HungryAcThere are many hungry people in the world.Dünyada çoxlu ac insanlar var.
ThirstySusuzCan you give me some water? I am really thirsty.Mənə su verə bilərsən? Mən həqiqətən susamışam.
FullTamThat’s enough, my glass is full.Bəsdir, stəkanım doludur.
YummyDadlıThese cakes are yummy.Bu keklər dadlıdır.
Turkish delightTürk ləzzətiThese Turkish delights are yummy.Bu türk lokumları dadlıdır.

İngilis Dili 4-cü Sinif Unit Kəlimələri Gündəlik Həyatda İstifadə Olunurmu?

İngilis dili 4-cü sinif kəlimələri asan səviyyədə sayılan kəlimə siyahısını əhatə edir. Ona görə də, 4-cü sinifdə istifadə olunan kəlimələrlə gündəlik həyatda sıx-sıx rastlaşa bilərsiniz. İstər gündəlik həyatda dialoqlarda istifadə edilə bilər, istərsə də yazılarda sözü keçən kəlimələri görə bilərsiniz. İzahımızı nümunələrlə zənginləşdirmək adına, dialoqlar və esseləri aşağıda sizin üçün təqdim edəcəyik.

Dialoq Nümunələri:

Nümunə 1:

A: Let’s go to a movie. (Gəlin kinoya gedək.)
B: I’d rather not. (Getməmək daha yaxşıdır.)
A: Why not? (Niyə?)
B: You know I don’t like crowds. (Bilirsiniz ki, mən izdihamı sevmirəm.)
A: Let’s go to an early movie. (Erkən gedirik.)
B: Okay, that won’t be very crowded. (Yaxşı, o qədər də izdihamlı deyil.)
A: What would you like to see? (Nə baxmaq istəyirsiniz?)
B: Oh, I don’t care. You’re the one who wants to go out. (Fərqi yoxdur, getmək istəyən sənsən.)

Nümunə 2:

A: Did you see “Titanic”? (Titanikə baxmısınız?)
B: Yes. It is a great movie. (Bəli, super film.)
A: I saw it twelve times. (Mən o filmə on iki dəfə baxdım.)
B: I saw it eight times. (Səkkiz dəfə baxdım.)
A: I have the DVD. (Məndə DVD var.)
B: So do I. (Məndə də həmçinin.)
A: Let’s go to your home. (Sənə gedək.)
B: We can watch my DVD. (Biz mənim DVD-də baxa bilərik.)
Aylin: I always cry at the end. (Mən həmişə sonunda ağlayıram.)
B: Me too. It’s so sad. (Mən də. Çox kədərlidir.)

Nümunə 3:

A: Do you go to college? (Kollecə gedirsən?)
B: Yes, I do. (Bəli gedirəm.)
A: What college do you go to? (Hansı universitetə ​​gedirsən?)
B: I go to Pasadena City College. (Mən Pasadena City Universitetinə gedirəm.)
A: Do you like it? (Universitetinizi bəyənirsiniz?)
B: Oh, yes, I really like it. (Oh, bəli, həqiqətən edirəm.)
A: Why do you like it? (Niyə sevirsən?)
B: Because it has great teachers. (Çünki onların çox yaxşı müəllimləri var.)
A: What else? (Başqa?)
B: I like all my classmates, too. (Mən də bütün sinif yoldaşlarımı sevirəm.)
A: Anything else? (Başqa bir şey?)
B: Yes. It’s not expensive! (Bəli. Bahalı deyil!)

Nümunə 4:

A: Parking at school is impossible. (Məktəbdə park etmək mümkün deyil.)
B: I’ll say. (Məndən də soruş.)
A: I drove around for half an hour. (Yarım saat gəzdim.)
B: Did you find a spot? (Bir yer tapdınız?)
A: I found a spot, but someone cut in and took it from me. (Bir yer tapdım, amma kimsə qabağıma çıxdı və onu məndən aldı.)
B: Did you yell at them? (Onlara qışqırdın?)
A: Yes, I did. (Bəli, qışqırdım.)
B: And? (Sonra?)
A: And he yelled back at me. (Sonra o da mənə qışqırdı.)
B: How rude. (Necə kobud.)
A: But I got lucky a few minutes later. (Ancaq bir neçə dəqiqədən sonra bəxtim gətirdi.)
B: You have to be lucky to find a parking space. (Dayanacaq tapmaq üçün şanslı olmalısınız.)

Esse Nümunələri:

Nümunə 1:

İngiliscə: Life is not always fair. Cinderella teaches to deal with that. This show is very popular among girls. They are mad about it. Even I like this show. It teaches us to deal with life problems. Cinderella teaches children they have choices. Cinderella is considered a beloved classic story. Cinderella is an orphan. She doesn’t have her real parents. She lives with her stepfamily ‘Cruel stepfamily’. She has a cruel stepmother, who is always being jealous of Cinderella. Cinderella has a cruel stepsister as her stepmother. They are selfish, jealous, and vain. They are lazy too. When Cinderella’s sisters see the dress made by Cinderella’s friend, they tear it to shreds. On the other side, Cinderella is kind to others. She is kind to the creatures in the world.

Animal characters in the show also teach us life lessons. Bruno, Major, Jaq, Gus, birds, and Lucifer are the characters of the show Cinderella.

More than an entertaining show, Cinderella is a life teaching show. It adds value to the viewers’ minds. This show helps kids to understand life after growing. That is the reason behind the popularity of this show. It never fails to teach. It has a special place in people’s hearts.


Azərbaycanca: Həyat həmişə ədalətli olmur. Zoluşka bununla məşğul olmağı öyrədir. Bu tamaşa qızlar arasında çox populyardır. Buna dəli olurlar. Hətta mən də bu tamaşanı bəyənirəm. Bizə həyat problemləri ilə məşğul olmağı öyrədir. Zoluşka uşaqlara seçimlərini öyrədir. Zoluşka sevimli klassik hekayə hesab olunur. Zoluşka yetimdir. Onun əsl valideynləri yoxdur. O, ögey ailəsi “Zalım ögey ailə” ilə yaşayır. Onun həmişə Zoluşkaya paxıllıq edən qəddar ögey anası var. Zoluşkanın ögey anası kimi qəddar ögey bacısı var. Onlar eqoist, paxıl və boşdur. Onlar da tənbəldirlər. Zoluşkanın bacıları Zoluşkanın dostunun tikdiyi paltarı görəndə onu cırıb parçalayırlar. Digər tərəfdən, Zoluşka başqalarına qarşı mehribandır. O, dünyadakı canlılara qarşı mehribandır.

Verilişdəki heyvan obrazları da bizə həyat dərsləri verir. Bruno, Mayor, Jaq, Qus, quşlar və Lucifer Zoluşka şousunun personajlarıdır.

Əyləncəli bir şoudan daha çox, Zoluşka həyat öyrətmə şousudur. Tamaşaçıların düşüncəsinə dəyər qatır. Bu şou uşaqlara böyüdükdən sonra həyatı anlamağa kömək edir. Bu şounun populyarlığının səbəbi də budur. Heç vaxt öyrətmək olmaz. İnsanların qəlbində xüsusi yeri var.


Nümunə 2:

İngiliscə: I like to collect things as well as I also collect species of clothes. Mostly, I like different sorts of clothes such as traditional, western, sports and so on. I also wear clothes according to my taste and occasion. But here I would like to talk about a favorite piece of clothing.

Interestingly, it is a red gown and the color is my favorite. I usually wear it on special occasions. I remember I bought this red floor touch which I bought on my brother’s marriage. Me and my sister both went to the market for shopping. Then, I saw this gown on a shop display and attract me.

At that point, we entered that shop and saw a lot of gown and dresses but, I liked that particular gown. After some time, my sister chose a traditional dress and I purchased this gown. With it, I bought black high heels and read earings.

Apart from that, this gown is a slim fit and the fitting of this gown is gorgeous. When I go to any party or occasion at that time I wear this gown because it really suits me. My friends and family also tell me “you look like princesses in this gown”.

Moreover, this gown is totally simple and, it has a boat neck. The stuff of this entire is very soft and comfortable. My favorite actresses Kareena Kapoor also wore this type of gown in Film star award 2017. From that time, I want to buy those types of piece of clothing.

Luckily, in my brother marriage, I bought this gown and, at that time, I felt on the ninth cloud. I love this gown and it is my favorite because it suits me. When I wear it at that time I look awesome and gorgeous.


Azərbaycanca: Əşyalar yığmağı xoşlayıram, eləcə də paltar növlərini yığıram. Mən əsasən ənənəvi, qərb, idman və s. kimi müxtəlif geyim növlərini xoşlayıram. Mən də zövqümə və şəraitə uyğun geyinirəm. Ancaq burada çox sevdiyim bir geyim parçası haqqında danışmaq istərdim.

Maraqlıdır ki, qırmızı xalatdır və rəngi mənim sevimlidir. Mən adətən xüsusi günlərdə geyinirəm. Qardaşımın evliliyində aldığım bu qırmızı döşəmə toxunuşunu aldığımı xatırlayıram. Bacımla birlikdə bazara alış-verişə getdik. Sonra bu paltarı mağazanın vitrinində gördüm və məni cəlb etdi.

Həmin vaxt biz həmin mağazaya girdik və çoxlu xalat və paltar gördük, amma bu paltarı bəyəndim. Bir müddət sonra bacım ənənəvi paltar seçdi və mən bu xalatı aldım. Onunla qara dikdaban ayaqqabılar aldım və sırğa oxudum.

Bundan əlavə, bu xalat nazikdir və bu xalatın uyğunluğu gözəldir. Həmin vaxt hər hansı bir ziyafətə və ya tədbirə gedəndə bu donu geyinirəm, çünki mənə çox yaraşır. Dostlarım və ailəm də mənə “bu donda şahzadələrə oxşayırsan” deyirlər.

Üstəlik, bu xalat tamamilə sadədir və qayıq boyuna malikdir. Bütün bu əşyalar çox yumşaq və rahatdır. Sevimli aktrisalarım Karina Kapur da Film ulduzu mükafatı 2017-də bu cür don geyinmişdi. O vaxtdan mən bu tip geyimləri almaq istəyirəm.

Neyse ki, qardaşım evliliyində bu xalatı aldım və o vaxt özünü doqquzuncu buludda hiss etdim. Mən bu donu sevirəm və o, mənə yaraşdığı üçün sevimlidir. O vaxt onu geyinəndə zəhmli və qəşəng görünürəm.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Günay Akhund-zada

Beynəlxalq Şöbələr üzrə Mətn Yazarı / Məzmun Redaktoru mütəxəssisi.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.