4-cü Sinif Unit 1 Classroom Rules: İngiliscə Testlər və Həlli


4-cü Sinif Unit 1 Classroom Rules İngiliscə Testlər və Həlli

Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

Testlərin öyrənməyə təsiri ilə bağlı aparılan araşdırmalar göstərir ki, testlər sinif otaqlarına (testlərin geri qaytarılması) və ümumilikdə təhsil siyasətinə (test təsiri) güclü təsir göstərir. Yaxşı testlər yaxşı öyrətməyə, bu da yaxşı yiyələnməyə gətirib çıxarır. Məsələn, danışma komponentini ehtiva edən bir test, ehtimal ki, ünsiyyət bacarıqlarını inkişaf etdirməyə yönəlmiş sinif otaqlarına səbəb olacaq. Kommunikativ İngilis dili testlərinə hazırlaşmanın bir sıra müsbət faydaları olduğunu göstərdi:

 • Şagirdlər məktəblərdə ingilis dilindən daha çox istifadə edirlər.
 • Şagirdlərin dil bilikləri yaxşılaşır.
 • Müəllimlərin motivasiyası artır.
 • Tədris təcrübəsi yaxşılaşır.

Xarici dil imtahanlarına və digər imtahanlara hazırlaşarkən, testləri daim həll etmək imtahanda daha çox müvəffəqiyyət təmin edir. Öyrənilən sözlərin təkrarlanmasını və yeni sözlərin əzbərlənməsini təmin etməklə imtahanlara ən yaxşı və ən təsirli hazırlığı təmin edir. İngilis dilində öyrəndiyiniz hər bir mövzuya bağlı müxtəlif testləri həll etməyin sizə qatacağı faydaları aşağıdaki kimi siyahıya almaq mümkündür:

 • Daha əvvəl öyrəndiklərini və unutduqlarını xatırlayırsınız.
 • İmtahanda görünə biləcək suallarla tanış olacaqsınız.
 • İmtahanın formatını çox yaxşı öyrənəcəksiniz.
 • Hazırlıq prosesində etdiyiniz bütün səhvlərdən qurtulursunuz.
 • Qrammatikanı təkmilləşdirərək ingilis dilini ətraflı öyrənirsiniz.
 • İmtahan zamanı bütün suallara cavab vermək bacarığı qazanacaqsınız.

İngilis dilinizi inkişaf etdirməkdə test suallarını həll etməyin faydaları sonsuzdur. Nümunə imtahan suallarını cavablandırdıqdan sonra, bir-bir doğru və yanlışınızı yoxlasanız, etdiyiniz doğru işlərin təsadüf olub olmadığını görərsiniz.

Səhv etdiyiniz sualların doğru cavablarını öyrənərək, gələcəkdə həll edəcəyiniz testlərdə eyni səhvləri təkrarlamaqdan qaçınacaqsınız. Etdiyiniz həqiqətləri nəzərdən keçirərək, ingilis dili biliklərinizi bir daha xatırlayacaqsınız. Test suallarını həll edərək, diqqətin olmaması səbəbindən ortaya çıxan səhvləri, sualların həllində istifadə edilməməsindən yarana biləcək səhvləri minimuma endirirsiniz.

Bütün bu araşdırmalardan sonra test suallarına düzgün cavab vermə sürətiniz artacaq. Etdiyiniz səhvlərdən xilas olaraq ingilis dilini daha yaxşı danışa biləcəksiniz.

İngilis Dili Test Suallarının Həllinin Üstünlükləri

 • İngilis dili biliyinizlə mütənasib olan ters çevrilmiş cümlələrdən istifadə etməkdən qurtulacaqsınız.
 • İngilis dilində qırıq cümlələrin istifadəsini minimuma endirirsiniz.
 • İngilis məqalələrinin dilini bildiyiniz səviyyədə istifadə etməyi bacarırsınız.
 • İmtahan verərək ingilis dilinizi bir pillə yuxarı qaldıra bilərsiniz.
 • Sualları ucadan həll etsəniz, özünüzü tətbiq etmiş sayılacaqsınız.
 • İngilis dilini oxumaq və anlamaq qabiliyyətinizi artırırsınız.
 • Xarici dil imtahanında yüksək bal toplaya bilərsiniz.
 • Təhsil almaq üçün xaricə gedə bilərsiniz.
 • İngilis dilində unutduğunuz nümunələri, quruluşları, sözləri və qrammatik qaydaları yenidən öyrənəcəksiniz.
 • İngilis dilində danışarkən, bilmədən etdiyiniz səhvlərdən qurtulursunuz.
 • Yeni sözlər, ifadələr, deyimlər və deyimlər öyrənərək söz ehtiyatınızı genişləndirirsiniz.

Xarici dil tədris kitablarının çoxunda hər fənndən sonra test sualları var. Bu testlərin cavablandırılması nəticəsində oxuduqlarınızın nə qədərinin başa düşülə biləcəyini müəyyən edəcəksiniz. İngilis dili səviyyənizdən asılı olmayaraq, test suallarını həll edərək xarici dilinizi inkişaf etdirə bilərsiniz. Bu günə qədər bilmədən etdiyiniz səhvləri düzəltmək imkanınız olacaq.

4 -cü sinif ingilis dili mövzuları üzrə təlimlər bir az daha detallıdır. Sözlərin necə istifadə edildiyi, hansı vəziyyətdə şəkilçi aldıqları, hansı cavab nümunələrinin hansı sual üslublarına uyğun olduğu vurğulanır. Quruluşu və mənası baxımından Azərbaycan dilindən  çox fərqli olan İngilis təhsilində nümunələrin istifadəsini öyrənmək, uşaqların dil təhsilində daha müvəffəqiyyətli olmasını təmin edəcək.

İngilis dilində müxtəllif test növləri ilə tanış olmaq üçün 4-cü sinif test nümunələri və başlıqları ilə başlamaq faydalı bir başlanğıcdır. 4-cü sinfə aid nümunələrlə tədris edilən mövzular və mövzulara aid test nümunələrini aşağıda görə bilərsiniz.

İngiliscə 4-cü Sinif 1-ci Unit Test Nümunəsi: I

İngilis Dili 4-cü sinif 1-ci Unit ilə bağlı ilk test nümunəsi aşağıda verilmişdir.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

1. I am from the United States. I am…

A) French

B) American

C) Mexican

2. Juan is from Mexico. He is..

A) Mexican

B) Korean

C) Guatemalan

3. Are you from Russia?

A) No,he isn’t.

B) Yes, I am.

C) Yes,she is.

D) No, she isn’t Russian.

4. Is Ali from Britain? No, …………………

A) he isn’t

B) he is.

C) she is.

D) she isn’t

5. Peter: Where is Antalya?

Ahmet: In the ………………….

A) east

B) west

C) south

D) north

6. Kars is ……………………….

A) in the east

B) in the west

C) in the south

D) in the north

7. Is Hülya Avşar German?

A) Yes, she is.

B) No, she isn’t

C) Yes, I am

D) No, I am not.

8. I am from Italy.

A) Where is Italy?

B) Is Italy in Africa?

C) Where are you from?

D) Are you Italian?

9. Are you Turkish?

A) Yes, I am.

B) Yes, he is.

C) No, he isn’t

D) No, you aren’t

10. is in the west.

A) Samsun

B) Adana

C) İzmir

D) Ankara

11. Lucky Luke can ……………………….. .

A) climb a tree

B) drive a car

C) ride a bike

D) ride a horse

12. Aşağıdakı cütlüklərdən hansı doğrudur?

A) speak – a car

B) drive – horse

C) play – table tennis

D) ride – books

13. Jerry : ……………. you drive a car?

Tom : No, I can’t.

A) Am

B) Can

C) Is

D) Are

14. I can color books but I ………………. draw pictures.

A) can

B) am

C) can’t

D) am not

15. Can you ……………. a tree?

A) climb

B) read

C) ride

D) play

Cavablar: 1. B, 2. A, 3. B, 4. A, 5. C, 6. A, 7. B, 8. C, 9. A, 10. C, 11. D, 12. C, 13. B, 14. C, 15. A,

İngiliscə 4-cü Sinif 1-ci Unit Test Nümunəsi: II

İngilis Dili 4-cü sinif 1-ci Unit ilə bağlı ikinci test nümunəsi aşağıda verilmişdir.

1. Gina : Is this your pencil?

Joseph : No, it isn’t ………. pencil. It is his pencil.

A) your

B) my

C) his

D) her

2. Gönül : Are these her crayons?

Celil : ………………….. .

A) No, they are

B) Yes, they aren’t

C) Yes, they are

D) Yes, it is

3. This is Yogi Bear and this is his car. He can ……………… .

A) carry a rock

B) drive a car

C) ride a bike

D) fly a plane

4. Sponge Bob ………………. crabburgers.

A) can

B) likes

C) is

D) are

5. Mickey Mouse likes …….

A) playing basketball

B) fishing

C) taking photos

D) collecting coins

6. Ali : …………… you like playing computer games?

Dilara : Yes, I do.

A) Do

B) Are

C) Is

D) Am

7. Sıla : Do you like swinging?

Hilal : Yes, …………….. .

A) I don’t

B) I am

C) I’m not

D) I do

8. Eren : Do you like playing with marbles?

Beyza : No, ……………

A) I don’t

B) I am

C) I’m not

D) I do

9. Jerry : ………………………………………..?

Greg : Yes, I like learning English.

A) Are you English?

B) Where are you from?

C) Do you like learning English?

D) What’s your favourite lesson?

10. I like learning English. ……………… like learning English?

A) and

B) but

C) do you

D) no

11. “Do you like playing table tennis?”

A) Yes, I do.

B) Yes, I don’t.

C) No, I do.

D) No, I not.

12. Esra: Do you like drawing picture?

Duygu: …………..

A) Yes, I can

B) Yes, I do

C) No, I can’t

D) No, I do

13. I don’t like skipping …………………………….. .

A) cartoons

B) a rope

C) dance

D) drawing

14. Faruk : Do you like singing?

Ezgi : Yes, ______.

A)I don’t

B) I am

C) I’m not

D) I do

15. Cem: …………………………………?

Sam: I like reading books and watching cartoons.

A) Do you like dancing?

B) What can you do?

C) What nationality are you?

D) What do you like doing?

Cavablar: 1. B, 2. C, 3. B, 4. B, 5. C, 6. A, 7. D, 8. A, 9. C, 10. C, 11. A, 12. B, 13. B, 14. B, 15. D

İngiliscə 4-cü Sinif 1-ci Unit Test Nümunəsi: III

İngilis Dili 4-cü sinif 1-ci Unit ilə bağlı üçüncü test nümunəsi aşağıda verilmişdir.

1. Aşağıdakilərdən hansı “go” feli ilə işlənə bilməz?

A) shopping

B) a shower

C) to the bed

D) to school

2. Hansı digərlərindən fərqlidir?

A) in the morning

B) in the afternoon

C) at noon

D) shopping

3. Cenk : ………………. is it?

Ali : It’s 7 o’clock.

A) What time

B) What

C) How

D) Where

4. What …………. you do in the morning?

A) is

B) are

C) do

D) can

5. I have …………………. in the morning.

A) breakfast

B) lunch

C) dinner

D) brother

6. Aşağıdakilərdən hansı səhvdir?

A) wash – my face

B) brush – my teeth

C) meet – my friends

D) have – to bed

7. Ecem :________ do you do in the afternoon?

Sena : I do my homework.

A) Where

B) What

C) When

D) How

8.’09:20”

-What time is it?

-It is nine, ___________

A) fifteen

B) ten

C) thirty

D) twenty

9. Aşağıdakilərdən hansı digərlərindən fərqlidir?

A) in the evening

B) in the morning

C) quarter

D) at night

10. A: What does Şevval do in the evenings?

B: She ………… a book.

A) reads

B) is reading

C) are reading

D) read

1. “Çiçəkləri sulayaq.” cümləsinin tərcüməsi hansıdır?

A) Let’s plant a tree

B) Let’s do the experiment

C) Let’s water the flowers

D) Let’s cover the box

2. “Stick” sözünün mənası hansıdır?

A) Yapışdırmaq

B) şişirmək

C) dökmək

D) Maye

3. “Fold the paper.” cümləsinin qarşılığı düzgün verilmişdir.

A) Kağızı kəs

B) Kağızı qatla

C) Kağızı at

D) Kağızı gizlət

4. Teacher: ……………….. is the pencil?

Student: It is in the pencilcase.

A) Where

B) What

C) How

D) When

5. ……………… black and white, and you get grey.

A) fold

B) cut

C) mix

D) get

Cavablar: 1. B, 2. D, 3. A, 4. C, 5. A, 6. D, 7. B, 8. D, 9. C, 10. A, 11. C, 12. A, 13. B, 14. A, 15. C

İngiliscə Classroom Rules 4-cü Sinif Boşluq Doldurma Testləri

İngilis Dili 4-cü sinif Classroom Rules Unit-i ilə bağlı müxtəlif boşluq doldurma testləri aşağıda verilmişdir.

1. My pencil is in my ___.

A) ruler

B) school bag

C) scissors

D) pencil case

2. ten – twenty – … – forty – fifty

A) seventy

B) ninety

C) thirty

D) sixty

3. “Give me the … please!” boşluğu doldurunuz.

A) Give me the butterfly, please!

B) Sit down!

C) Give me the pencil, please!

D) Be quiet!

4. Can you write it on the …?

A) Blackboared

B) Bag

C) Ruler

D) Pencil

5. seven, eight , … , ten, eleven

A) six

B) five

C) nine

D) two

6. My name is Selen. I study in 4th … .

A) Class

B) Lesson

C) Level

D) Mission

7. Yes, you may, … .

A) Sit down !

B) Turn on the light !

C) Count to twenty !

D) May I come in?

8. … the door please.

A) Close

B) Give

C) Look at

D) Turn off

10. “Clean the …, please! ” boşluğu doldurunuz.

A) Blacboard

B) House

C) Teacher

D) Window

11. “Alice, can I use your …?” boşluğu doldurunuz.

A) Jacket

B) Headphone

C) Pencil

D) Lipgloss

12. “The … was full of activity; every child was busy.” boşluğu doldurunuz.

A) Classroom

B) House

C) Pencil

D) Teacher

13. “The … swarmed out of the classroom.” boşluğu doldurunuz.

A) Students

B) May I open the door?

C) Give me the pencil, please.

D) May I close the window?

14. Student: I’m sorry. I’m late, …
Teacher: Yes, you may.

A) Say that again.

B) May I have your book please?

C) Here you are.

D) May I come in?

15. Teacher: Don’t … in the classroom.

A) make noise

B) shout

C) take notes

D) fight

Cavablar: 1. D, 2. C, 3.C, 4. A, 5. C, 6. A, 7. D, 8. A, 9. B, 10. C, 11. C, 12. A, 13. A, 14. D, 15. A

İngiliscə Classroom Rules 4-cü Sinif Sayı Xatırlatma Testləri

İngilis Dili 4-cü sinif Classroom Rules Unit-ində öyrənilən sayıları praktik etmək üçün aşağıdaki testlərdən yararlana bilərsiniz.

1. Hansı sıra sayıdır?

A) three

B) third

C) point three

2. Sadə sayı hansıdır?

A) three

B) third

C) point three

3. Onluq ədəd hansıdır?

A) three

B) third

C) point three

4. Hansı kəsir zaman dilimini ifadə etmək üçün istifadə edilir?

A) 1.5 hours

B) ninety minutes

C) an hour and a half

5. 4.55 rəqəmi necə tələffüz olunur?

A) four fifty-five

B) four point fifty-five

C) four point five five

6. Danışıq İngilis dilində 6 ÷ 2 = 3 “altı _______ iki bərabərdir üç” olaraq ifadə olunur.

A) divide

B) divided

C) divided by

7. İyirmi dəfə beş nəyə bərabərdir?

A) one hundred

B) twenty-five

C) fifteen

8. Düzgün sözlə tamamlayın: İki üstəgəl iki ______ dörd.

A) equalizes

B) equals

C) equal

9. Düzgün söz və ya sözlərlə tamamlayın: 12 ___ 3 = 9.

A) minus by

B) minus

C) subtracted from

10. Roma rəqəmləri ilə hansı rəqəm XIX kimi yazılır?

A) nine

B) eleven

C) nineteen

11.12.13.14.15.16.17.18.

A) ten

19.20.Cavablar: 1. B, 2. A, 3. C, 4. A, 5. B, 6. B, 7. A, 8. B, 9. B, 10. C, 11. C, 12. C, 13. B, 14. A, 15. B, 16. C, 17. C, 18. A, 19. A, 20. C

İngiliscə Classroom Rules 4-cü Sinif Əşya Adlandırma Testləri

İngilis Dili 4-cü sinif Classroom Rules Unit-ində öyrənilən lüğəti təkrarlamaq üçün aşağıdaki əşya adlandırma testlərini həll edə bilərsiniz. Şəkillərə baxaraq şəkildəki obyektin adını təxmin edəcəksiniz.

1.
2.3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.book-p.gif 12.rubber-p.gif 13.pencil-p.gif 14.ruler-p.gif 15.pen-p.gif 16.crayons-p2.gif 17.scissors-p.gif 18.pencil-sharpener-p2.gif 19.pencil-case-p.gif 20.board-p.gif
Cavablar: 1. B, 2. D, 3. A, 4. D, 5. A, 6. A, 7. C, 8. B, 9. D, 10. A, 11. book, 12. eraser, 13. pencil, 14. ruler, 15. pen, 16. colored pencils, 17. scissors, 18. sharpener, 19. pencil case, 20. blackboard

4-cü Sinif İngilis Dili Digər Unit Testləri

İngilis Dili 4-cü sinif Classroom Rules Unit-i ilə bağlı müxtəlif testlərlə öyrəndiklərinizi təkrarladıqdan sonra 4-cü sinfin digər Unit-ləri ilə praktik etməyiniz lazım gələcəkdir. 4-cü Sinif mövzularını unutmamaq üçün, digər Unit-lərin testlərindən yararlana bilərsiniz. Aşağıda hər Unit üçün ayrıca testlər verilmişdir.

Jobs – Peşələr

1. I’m a …………….. . I work at a school.

A) doctor

B) policeman

C) teacher

D) farmer

2. I’m a pilot. I work at the ……………… .

A) airport

B) school

C) hospital

D) clinic

3. Deniz: What ………. your job?

Ayşe: I ……… a pilot.

A) is / is

B) is / are

C) is / am

D) are / am

4. She is a farmer. She …………. animals.

A) like

B) likes

C) don’t like

D) liking

5. He ……….. a fireman. He ………….. at the fire staiton.

A) is / work

B) is / works

C) work / is

D) works / is

6. He works at a hospital and he likes examining patients. He is a …………….. .

A) doctor

B) businessman

C) vet

D) singer

7. Where does a chef work?

A) At a restaurant

B) At hospital

C) At the airport

D) At the fire station

8. What does a nurse like?

A) She likes animals.

B) She likes singing.

C) She likes helping people.

D) She likes dancing.

9. Aşağıdakilərdən hansı diğərlərindən fərqlidir?

A) school

B) teacher

C) student

D) policeman

10. Aşağıda peşə – işyeri qarşılaşmalarından hansı yanlışdır?

A) teacher – school

B) doctor – hospital

C) farmer – farm

D) policeman – fire station

Cavablar: 1. C, 2.A, 3. C, 4. B, 5. B, 6. A, 7. A, 8. C, 9. D, 10. D

My Clothes – Geyimlərim

1. It’s rainy today. Take your …………………. .

A) hat

B) sunglasses

C) umbrella

D) skirt

2. It’s snowy today. …………….. your boots.

A) wear

B) play

C) go

D) like

3. It’s ………….. and ………….. in summer.

A) cool / windy

B) cold / snowy

C) hot / sunny

D) warm / windy

4. It’s cool and windy in ……………… .

A) spring

B) summer

C) autumn

D) winter

5. I wear my ………………. in summer.

A) hat

B) sunglasses

C) skirt

D) coat

6. It’s cold. …………. I borrow your coat?

A) Do

B) Can

C) Am

D) like

7. Eddy : May I borrow your scarf?

Jane : …………………………

A) Here you are.

B) Thank you.

C) See you.

D) Hello.

8. Aşağıda mövsüm – geyim qarşılaşması doğru verilmiştir?

A) summer – boots

B) winter – skirt

C) spring – jeans

D) autumn – gloves

9. It ………………. snowy in summer.

A) is

B) isn’t

C) can

D) may

10. It …………. hot in İzmir in summer.

A) can

B) are

C) isn’t

D) is

Cavablar: 1. C, 2. A, 3. C, 4. C, 5. D, 6. B, 7. A, 8. C, 9. B, 10. D

My Friends – Dostlarım

1. She has wavy blonde …………… .

A) freckles

B) eyes

C) legs

D) hair

2. Berfin: What ………… she look like?

Ece: She is slim and short.

A) do

B) does

C) are

D) can

3. Sinem: What ………… he like?

Berk: He is polite and helpful.

A) is

B) do

C) are

D) does

4. My mother is tall and slim. …………… hair is short.

A) She

B) He

C) Her

D) His

5. Burak is heavy and short. …………… eyes are blue.

A) She

B) He

C) Her

D) His

6. Hadise is a famous singer. She …………. brown eyes and long brown hair.

A) is

B) does

C) has

D) have

7. Ata Demirer is a famous comedian. He ………… tall and heavy.

A) is

B) has

C) do

D) does

8. Jessica: __________?

Alex : He is sweet and cute.

A) What does he look like?

B) How are is he?

C) What is your name?

D) What is he like?

9. Aşağıdakilərin hansı diğərlərindən fərqlidir?

A) hardworking

B) friendly

C) tall

D) polite

10. “Şən” sözünün ingilis dilində qarşılığı hansıdır?

A) cheerful

B) funny

C) helpful

D) polite

Cavablar: 1. D, 2. B, 3. A, 4. C, 5. D, 6. C, 7. A, 8. D, 9. C, 10. A

Free Time – Boş Vaxt

1. Ali : …………… you like playing computer games?

Dilara : Yes, I do.

A) Do

B) Are

C) Is

D) Am

2. Sıla : Do you like swinging?

Hilal : Yes, …………….. .

A) I don’t

B) I am

C) I’m not

D) I do

3. Eren : Do you like playing with marbles?

Beyza : No, ……………

A) I don’t

B) I am

C) I’m not

D) I do

4. Jerry : ………………………………………..?

Greg : Yes, I like learning English.

A) Are you English?

B) Where are you from?

C) Do you like learning English?

D) What’s your favourite lesson?

5. I like learning English. ……………… like learning English?

A) and

B) but

C) do you

D) no

6. “Do you like playing table tennis?”

A) Yes, I do.

B) Yes, I don’t.

C) No, I do.

D) No, I not.

7. Esra: Do you like drawing picture?

Duygu: …………..

A) Yes, I can

B) Yes, I do

C) No, I can’t

D) No, I do

8. I don’t like skipping …………………………….. .

A) cartoons

B) a rope

C) dance

D) drawing

9. Faruk : Do you like singing?

Ezgi : Yes, ______.

A)I don’t

B) I am

C) I’m not

D) I do

10. Cem: …………………………………?

Sam: I like reading books and watching cartoons.

A) Do you like dancing?

B) What can you do?

C) What nationality are you?

D) What do you like doing?

Cavablar: 1. A, 2. D, 3. A, 4. C, 5. C, 6. A, 7. B, 8. B, 9. B, 10. D

Cartoon Characters – Cizgi Film Qəhrəmanları

1. Lucky Luke can ……………………….. .

A) climb a tree

B) drive a car

C) ride a bike

D) ride a horse

2. Aşağıdakı cütlüklərdən hansı doğrudur?

A) speak – a car

B) drive – horse

C) play – table tennis

D) ride – books

3. Jerry : ……………. you drive a car?

Tom : No, I can’t.

A) Am

B) Can

C) Is

D) Are

4. I can color books but I ………………. draw pictures.

A) can

B) am

C) can’t

D) am not

5. Can you ……………. a tree?

A) climb

B) read

C) ride

D) play

6. Gina : Is this your pencil?

Joseph : No, it isn’t ………. pencil. It is his pencil.

A) your

B) my

C) his

D) her

7. Gönül : Are these her crayons?

Celil : ………………….. .

A) No, they are

B) Yes, they aren’t

C) Yes, they are

D) Yes, it is

8. This is Yogi Bear and this is his car. He can ……………… .

A) carry a rock

B) drive a car

C) ride a bike

D) fly a plane

9. Sponge Bob ………………. crabburgers.

A) can

B) likes

C) is

D) are

10. Mickey Mouse likes …….

A) playing basketball

B) fishing

C) taking photos

D) collecting coins

Cavablar: 1. D, 2. C, 3. B, 4. C, 5. A, 6. B, 7. C, 8. B, 9. B, 10. C

İngilis Dili 4-cü Sinfə Aid Esse Nümunələri

İngilis dili 4-cü sinif üçün öyrənilən mövzuların və lüğətin nəzdində yeni biliklərinizlə yaza biləcəyiniz esse nümunələri aşağıda təqdim edilmişdir. Esselərdən yararlanaraq kəlimə xəzinənizi zənginləşdirə bilər, 4-cü sinif səviyyəsində esselərdən məlumatlana bilərsiniz.

Best Friend – Ən Yaxşı Dost

İngiliscə: A best friend is the most uncommon fortune in our lives. We all know that we have been best friends since our pre-school days. He concentrates on my group, and we sit on a similar seat.
He is the most loved understudy of my group instructor. He is exceptionally productive and scores well in all the tests. He is the tallest kid in our group. He is an extremely prompt and respectful kid. He regards educators and older folks.
I love heading off to his home. His dad is extremely gracious. His folks urge us to concentrate hard and play well. He likewise has a little dog at his home. We play with his little dog at whatever point I go to his home.
We share our tiffin and snacks at school and play loads of games together in the jungle gym. We compose our schoolwork together. He has splendid penmanship. We love investing in energy with one another. We sit in front of the TV, tune in to melodies and play computer games together.

Azərbaycanca: Ən yaxşı dost həyatımızdakı ən nadir sərvətdir. Hamımız bilirik ki, məktəbəqədər günlərimizdən ən yaxşı dostuq. O mənim qrupuma diqqət yetirir və biz də oxşar bir kresloda otururuq.
Qrup təlimçimdən ən çox sevilən adamdır. O, son dərəcə məhsuldardır və bütün testlərdə yaxşı nəticə göstərir. Qrupumuzdakı ən uzun boylu uşaqdır. Çox həssas və hörmətli bir uşaqdır. Müəllimlərə və yaşlı insanlara hörmətlə yanaşır.
Onun evinə getməyi sevirəm. Atası son dərəcə mərhəmətlidir. Onun adamları bizi diqqətimizi cəmləməyə və yaxşı oynamağa çağırır. Eynilə evində kiçik bir iti var. Evinə getdiyim hər an kiçik iti ilə oynayırıq.
Məktəbdə tiffin və qəlyanaltılarımızı paylaşırıq və ormanda idman salonunda birlikdə çoxlu oyunlar oynayırıq. Məktəb işimizi birlikdə tərtib edirik. Möhtəşəm qələm sənətinə malikdir. Bir -birimizlə enerjiyə sərmayə qoymağı sevirik. Televiziyanın qarşısında otururuq, melodiyalara kökləyirik və birlikdə kompüter oyunları oynayırıq.


Christmas – Yeni İl

İngiliscə: Christmas is an occasion that is typically celebrated with a variety of decorative items and requires lots of preparations. It is known as a public holiday, and so everyone gets the opportunity to celebrate it during the break.
For the majority of the people, the Christmas preparations begin early so that the celebrations can begin easily on Christmas eve. There are endless activities included in a Christmas day celebration.
Moreover, there are food, gifts, decorations, and so on purchased by the people on this day, mostly for their closed ones. Besides, there are friends and families that chose to purchase matching clothes for each other to celebrate the day together.
The most common decoration during the Christmas celebration includes lighting, Christmas tree, stars, candles, and so on. Although before the preparation is started, first, the house is cleaned properly. Besides, the spirit of Christmas is brought to the house by the Christmas tree.

Azərbaycanca: Milad adətən müxtəlif dekorativ əşyalarla qeyd olunan və çoxlu hazırlıq tələb edən bir fürsətdir. Ümumi tətil olaraq bilinir və buna görə də hər kəs bunu fasilə zamanı qeyd etmək imkanı qazanır.
İnsanların əksəriyyəti üçün Milad hazırlıqları erkən başlayır, belə ki qeyd etmələr Milad ərəfəsində asanlıqla başlaya bilər. Milad günü qeyd etməsinə daxil olan sonsuz fəaliyyətlər var.
Üstəlik, bu gün insanların çoxu qapalı olanlar üçün aldıqları yeməklər, hədiyyələr, bəzəklər və s. Bundan əlavə, günü birlikdə qeyd etmək üçün bir -birlərinə uyğun paltar almağı seçən dostlar və ailələr var.
Milad bayramı zamanı ən çox yayılmış bəzək işıqlandırma, Milad ağacı, ulduzlar, şamlar və s. Hazırlıq başlamazdan əvvəl, ilk növbədə ev düzgün şəkildə təmizlənir. Bundan əlavə, Milad ağacı evə Milad ruhunu gətirir.


My Favorite Book – Mənim Sevimli Kitabım

İngiliscə: In the book “Goblet of Fire,” the part that amazed me the most in the tri-wizard tournament. Moreover, the characters present in this book are some of my most favorites. The aura that surrounded each of the characters present in this book was mesmerizing.

Although the main plot of the Harry Potter series normally revolves around the wizarding world. There are countless lessons that children can learn from this series of books.

This series has taught me the real importance and value of friendship even though I read many books, but it’s quite rare to find the depiction of friendship as in this series since the entire series showcases Ron, Hermione’s bond with Harry.

Moreover, it also displays the imperfections implying the fact that perfection is a delusion. Since every individual contains two sides to them, both evil and good, the choice mostly depends on us. Therefore, this series has allowed me to make much better choices and made me a better person.

Azərbaycanca: “Atəş qədəhi” kitabında üç sehrbaz turnirində məni ən çox heyrətləndirən hissə. Üstəlik, bu kitabdakı personajlar ən çox sevdiyim əsərlərdir. Bu kitabda yer alan personajların hər birini əhatə edən aura heyrətləndirici idi.

Harry Potter seriyasının əsas süjeti normal olaraq sehrbazlar dünyası ətrafında cərəyan etsə də. Bu kitablardan uşaqların öyrənə biləcəyi saysız -hesabsız dərslər var.

Bu seriya, bir çox kitab oxusam da, dostluğun əsl əhəmiyyətini və dəyərini mənə öyrətdi, amma bütün seriyalarda Hermionanın Harry ilə bağını Ron nümayiş etdirdiyi üçün bu serialdakı kimi dostluq təsvirinə rast gəlmək olduqca nadirdir.

Üstəlik, mükəmməlliyin bir xəyal olduğunu göstərən qüsurları da göstərir. Hər bir insanın həm pis, həm də yaxşı iki tərəfi olduğuna görə seçim əsasən bizdən asılıdır. Bu səbəbdən bu serial daha yaxşı seçimlər etməyimə imkan verdi və məni daha yaxşı bir insan etdi.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Günay Akhund-zada

Beynəlxalq Şöbələr üzrə Mətn Yazarı / Məzmun Redaktoru mütəxəssisi.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.