5-ci Sinif İngilis Dili Testləri və Məşqləri (Cavabları İlə)


Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

5-ci Sinif İngilis Dili Testləri və Məşqləri (Cavabları İlə)

Testlərin öyrənməyə təsiri ilə bağlı araşdırmalar göstərir ki, testlər sinif otaqlarına (testlərin qaytarılması) və ümumilikdə təhsil siyasətinə (test effekti) güclü təsir göstərir. Yaxşı testlər yaxşı tədrisə gətirib çıxarır ki, bu da yaxşı ustalıqla nəticələnir. Məsələn, nitq komponentini ehtiva edən bir test, ünsiyyət bacarıqlarını inkişaf etdirməyə yönəlmiş sinif otaqlarına səbəb ola bilər. Kommunikativ İngilis dili testlərinə hazırlaşmağın bir sıra müsbət faydaları olduğu göstərilmişdir:

 • Şagirdlər məktəblərdə ingilis dilindən daha çox istifadə edirlər.
 • Şagirdlərin dil bilikləri yaxşılaşır.
 • Müəllimlərin motivasiyası artır.
 • Tədris təcrübəsi yaxşılaşır.

Xarici dil imtahanlarına və digər imtahanlara hazırlaşarkən, testləri daim həll etmək imtahanda daha çox müvəffəqiyyət təmin edir. Öyrənilən sözlərin təkrarlanmasını və yeni sözlərin əzbərlənməsini təmin etməklə imtahanlara ən yaxşı və ən təsirli hazırlığı təmin edir. İngilis dilində öyrəndiyiniz hər bir mövzuya bağlı müxtəlif testləri həll etməyin sizə qatacağı faydaları aşağıdaki kimi siyahıya almaq mümkündür:

 • Daha əvvəl öyrəndiklərini və unutduqlarını xatırlayırsınız.
 • İmtahanda görünə biləcək suallarla tanış olacaqsınız.
 • İmtahanın formatını çox yaxşı öyrənəcəksiniz.
 • Hazırlıq prosesində etdiyiniz bütün səhvlərdən qurtulursunuz.
 • Qrammatikanı təkmilləşdirərək ingilis dilini ətraflı öyrənirsiniz.
 • İmtahan zamanı bütün suallara cavab vermək bacarığı qazanacaqsınız.

İngilis dilinizi inkişaf etdirməkdə test suallarını həll etməyin faydaları sonsuzdur. Nümunə imtahan suallarını cavablandırdıqdan sonra, bir- bir doğru və yanlışınızı yoxlasanız, etdiyiniz doğru işlərin təsadüf olub olmadığını görərsiniz.

Səhv etdiyiniz sualların doğru cavablarını öyrənərək, gələcəkdə həll edəcəyiniz testlərdə eyni səhvləri təkrarlamaqdan qaçınacaqsınız. Etdiyiniz həqiqətləri nəzərdən keçirərək, ingilis dili biliklərinizi bir daha xatırlayacaqsınız. Test suallarını həll edərək, diqqətin olmaması səbəbindən ortaya çıxan səhvləri, sualların həllində istifadə edilməməsindən yarana biləcək səhvləri minimuma endirirsiniz.

Bütün bu araşdırmalardan sonra test suallarına düzgün cavab vermə sürətiniz artacaq. Etdiyiniz səhvlərdən xilas olaraq ingilis dilini daha yaxşı danışa biləcəksiniz.

İngilis Dili Test Suallarının Həllinin Üstünlükləri

 • İngilis dili biliyinizlə mütənasib olan ters çevrilmiş cümlələrdən istifadə etməkdən qurtulacaqsınız.
 • İngilis dilində qırıq cümlələrin istifadəsini minimuma endirirsiniz.
 • İngilis məqalələrinin dilini bildiyiniz səviyyədə istifadə etməyi bacarırsınız.
 • İmtahan verərək ingilis dilinizi bir pillə yuxarı qaldıra bilərsiniz.
 • Sualları ucadan həll etsəniz, özünüzü tətbiq etmiş sayılacaqsınız.
 • İngilis dilini oxumaq və anlamaq qabiliyyətinizi artırırsınız.
 • Xarici dil imtahanında yüksək bal toplaya bilərsiniz.
 • Təhsil almaq üçün xaricə gedə bilərsiniz.
 • İngilis dilində unutduğunuz nümunələri, quruluşları, sözləri və qrammatik qaydaları yenidən öyrənəcəksiniz.
 • İngilis dilində danışarkən, bilmədən etdiyiniz səhvlərdən qurtulursunuz.
 • Yeni sözlər, ifadələr, deyimlər və deyimlər öyrənərək söz ehtiyatınızı genişləndirirsiniz.

Xarici dil tədris kitablarının çoxunda hər fənndən sonra test sualları var. Bu testlərin cavablandırılması nəticəsində oxuduqlarınızın nə qədərinin başa düşülə biləcəyini müəyyən edəcəksiniz. İngilis dili səviyyənizdən asılı olmayaraq, test suallarını həll edərək xarici dilinizi inkişaf etdirə bilərsiniz. Bu günə qədər bilmədən etdiyiniz səhvləri düzəltmək imkanınız olacaq.

İngilis dilində müxtəllif test növləri ilə tanış olmaq üçün 5-ci sinif test nümunələri və başlıqları ilə başlamaq faydalı bir başlanğıcdır. 5-ci sinfə aid nümunələrlə tədris edilən mövzular və mövzulara aid test nümunələrini aşağıda görə bilərsiniz.

İngilis dili 5 -ci sinif Mövzu 1 Hello Testlər və Lüğət

Sual 1

Ahmet : What do you do, Ali ?Ali : I am a _______.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Hansı cavab boş yerə gəlməlidir?

A
math lesson
B
5th grade
C
student
D
French
Sual 2
James and George ______, but Judie ________
Hansı cavab boş yerə gəlməlidir?
A
can’t / can
B
can play football / can
C
can’t play football / can’t
D
can’t play football / can
Sual 3

A : Can Serdar ride a bike?

B : _______

Hansı cavab boş yerə gəlməlidir?

A
Yes, he can
B
No, she can’t
C
Yes, she can
D
No, he can’t
Sual 4

I can _____

Hansı cavab boş yerə gəlməlidir?

A
play football
B
sing
C
swim
D
ski
Sual 5

A: Can Halis ride a horse?

B: ______________.

Hansı cavab boş yerə gəlməlidir?

A
Yes , she can.
B
No, she can’t.
C
Yes, he can.
D
No, he can’t.
Sual 6

A kangaroo ____ jump but it _____ speak.

Hansı cavab boş yerə gəlməlidir?

A
can / can’t
B
can’t / can’t
C
can / can
D
can’t / can
Sual 7

I am 11 years _____Hansı cavab boş yerə gəlməlidir?

A
how
B
old
C
are
D
you
Sual 8

He can ________

Hansı cavab boş yerə gəlməlidir?

A
play the guitar
B
play the piano
C
play football
D
play basketball
Sual 9

A : __________ languages do you speak.B : Two languages.

Hansı cavab boş yerə gəlməlidir?

A
How
B
Who
C
How many
D
Where
Sual 10

A : Hi ! How are you ?B : _____. Thank you.

Hansı cavab boş yerə gəlməlidir?

A
I am fine
B
My name is
C
What is your
D
How old
Sual 11

A : Hi ! I am SarpB : _______

A : Turkey.

Hansı cavab boş yerə gəlməlidir?

A
What is your name ?
B
How are you ?
C
How old are you ?
D
Where are you from ?
Sual 12

I am from ______.I speak _____ and English .

Hansı cavab boş yerə gəlməlidir?

A
Spanish – Spain
B
Spain – Spanish
C
Spanish -England
D
English – Spanish
Sual 13
A : What is your name ?
B : My name is Murat.A : Where are you from ?
B : I’ m from ______.Hansı cavab boş yerə gəlməlidir?
A
German
B
Chinese
C
Turkey
D
English
Soru 14

My favorite school subject is ______.

Hansı cavab boş yerə gəlməlidir?

A
science
B
art
C
geography
D
math
Sual 15

A : How old are you ?B : ________.

Hansı cavab boş yerə gəlməlidir?

A
My name is Jack.
B
I am 11 years old.
C
I’ m from Germany.
D
Say your name, please.

Cavablar:

 1. C
 2. D
 3. A
 4. B
 5. C
 6. A
 7. B
 8. D
 9. C
 10. A
 11. D
 12. B
 13. C
 14. B
 15. B
CountryNationalityLanguage
TurkeyTurkishTurkish
GermanyGermanGerman
SpainSpanishSpanish
FranceFrenchFrench
ItalyItalianItalian
CanadaCanadianEnglish – French
BritainBritishEnglish
IndiaIndianHindi – English
USAAmericanEnglish
ChinaChineseChinese
JapanJapaneseJapanese
AustraliaAustralianEnglish
RussiaRussianRussian
EgyptEgyptianArabic

İngilis dili 5 -ci sinif Bölmə 2 My Town Testləri və Sözlük

Sual 1
Aşağıdakılardan hansı verilmiş cümlədə boş yerə gəlməlidir?
You can buy vegetables at____.
A
a greengrocer’s
B
a police station
C
a bank
D
a chemist’s
Sual 2
Verilmiş cümlədəki boşluğu doldurmaq üçün ifadəni tapın.
I want to buy some bread. I need to go to the ____ .
A
park
B
library
C
bakery
D
hospital
Sual 3
Verilən şəkli ifadə edən ən uyğun variant hansıdır?
A
Theatre
B
Cinema
C
Police station’s
D
Jewelery shop
Sual 4

A : Where is the ____ of Italy ?B : It’s Rome.

Hansı boş yerə gəlməlidir?

A
address
B
capital
C
famous
D
place
Sual 5

I can watch a movie at the ______.Hansı boş yerə gəlməlidir?

A
cinema
B
next to
C
library
D
on the
Sual 6

Şəkil aşağıdakı variantlardan hansını təmsil edir?

A
Bakery
B
Cinema
C
Cafe
D
Bus stop
Sual 7

Şəkil aşağıdakı variantlardan hansını təmsil edir?

A
School
B
Theater
C
Market
D
Hospital
Soru 8

Şəkil aşağıdakı variantlardan hansını təmsil edir?

A
Bank
B
Hospital
C
School
D
Post office
Sual 9

Library sözünün Azərbaycanca qarşılığı nədir?

A
Okul
B
Kütüphane
C
Market
D
Eczane
Sual 10
Azərbaycanca Theatre sözü nədir?
A
Kütüphane
B
Sinema
C
Tiyatro
D
Eczane
Sual 11

_____ a museum on the right ?Hansı boşluqda gəlməlidir?

A
Who are
B
I haven’ t
C
There are
D
Is there
Sual 12
İngiliscə “qarşısında” sözünün qarşılığı nədir?
A
Opposite
B
Under
C
Between
D
Behind
Sual 13

Şəkil aşağıdakı variantlardan hansını təmsil edir?

A
Turn left
B
Turn right
C
Go ahead
D
On your left
Sual 14

Şəkil aşağıdakı variantlardan hansını təmsil edir?

A
Next to
B
Under
C
Turn right
D
Turn left
Sual 15

Şəkil aşağıdakı variantlardan hansını təmsil edir?

A
Next to
B
Turn left
C
Between
D
Turn right
 1. A
 2. C
 3. D
 4. B
 5. A
 6. D
 7. B
 8. D
 9. B
 10. C
 11. D
 12. A
 13. B
 14. D
 15. C

İngilis 5 -ci sinif Bölmə 3 Games and Hobbies Testləri və Sözlük

Sual 1

Give ______ a pen, please.

Hansı boş yerə gəlməlidir?

A
I
B
he
C
me
D
you
Sual 2

A : Do you play _____ ?B : Yes, I do.

Hansı boş yerə gəlməlidir?

A
volleyball
B
bike
C
fishing
D
singing
Sual 3

A : _____ ?B : Yes, I can.

Hansı boş yerə gəlməlidir?

A
Do you play football
B
Can you run fast
C
Are you a student
D
What is your name
Sual 4
” Hide and seek ” sözünün Azərbaycanca qarşılığı nədir?
A
Sek sek oyunu
B
Saklambaç
C
Körebe oyunu
D
Adam asmaca
Sual 5

A : Can you play tic-tac-toe ?B : _____ I am good at it.

Aşağıdakılardan hansı boş yerə gəlməlidir?

A
No I can’t
B
Yes, I can
C
I don’t like
D
I hate it
Sual 6

A : ______ play football ?B : Yes I can.

Aşağıdakılardan hansı boş yerə gəlməlidir?

A
Are you
B
Do you
C
Can you
D
Have you
Sual 7
” Hopscotch ” sözünün Azərbaycanca qarşılığı nədir?
A
Dama oynama
B
Saklambaç
C
Sek sek oyunu
D
Körebe oyunu
Sual 8

________ you _______ Mr. Brown? (know)Aşağıdakılardan hansı boş yerə gəlməlidir?

A
Do/know
B
Did /know
C
Does/know
D
Do/knows
Sual 9

Listen. The telephone ________ . (ring)Aşağıdakılardan hansı boş yerə gəlməlidir?

A
rang
B
ring
C
is ringing
D
rung
Sual 10

I _______ Roger at 9:00 p.m. last night but he ______ at home.(call/ not be)Aşağıdakılardan hansı boş yerə gəlməlidir?

A
don’t call/ were
B
call/was
C
calling/weren’t
D
called/wasn’t
Sual 11

When ______ she usually ______ to school? (come)Aşağıdakılardan hansı boş yerə gəlməlidir?

A
did/came
B
does/come
C
do/come
D
did/come
Sual 12
” Kamp yapmak ” sözünün İngilizcesi aşağıdakılardan hansıdır?
A
Fishing
B
Camping
C
Hiking
D
Leapfrog
Sual 13

A : Can you ride a bike ?B : Yes, _____.

Aşağıdakılardan hansı boş yerə gəlməlidir?

A
I can’t
B
I can
C
I do
D
I don’t
Sual 14

They ________ football at the moment. (play)Aşağıdakılardan hansı boş yerə gəlməlidir?

A
are playing
B
is playing
C
was playing
D
were playing
Sual 15

________ Jack usually _______ his car fast? (drive)Aşağıdakılardan hansı boş yerə gəlməlidir?

A
Do/drive
B
Does/drive
C
Did/drive
D
Do/draw

Cavablar:

 1. C
 2. A
 3. B
 4. B
 5. B
 6. C
 7. C
 8. A
 9. C
 10. D
 11. B
 12. B
 13. B
 14. A
 15. B

İngilis dili 5 -ci sinif Bölmə 4 My Daily Routine Testlər və Sözlər

Sual 1

He ________ his teeth in the evenings.Hansı boş yerə gəlməlidir?

A
brush
B
brushes
C
brushed
D
brushing
Sual 2

___________ do you go holidays?We go to İzmir because my grandparents live there.

Hansı boş yerə gəlməlidir?

A
When
B
Why
C
Where
D
What
Sual 3

________ do you have breakfast?I have breakfast in the morning.

Hansı boş yerə gəlməlidir?

A
When
B
What time
C
What
D
Where
Sual 4

Aşağıdakı variantlardan hansı saatı təmsil edir?

A
It’s one o’clock
B
It’s nine o’clock
C
It’s twelve o’clock
D
It’s three o’clock
Sual 5

A : ______ do you go to school ?B : At 8.30

Hansı boş yerə gəlməlidir?

A
Where
B
Who
C
What time
D
What
Sual 6

________ ?It’ s quarter to eight.

Hansı boş yerə gəlməlidir?

A
What is it?
B
Where is it?
C
What time is it?
D
Who is it?
Sual 7

Ali : What _____ is it todayMehmet : It’ s Monday.

Hansı boş yerə gəlməlidir?

A
day
B
month
C
date
D
time
Sual 8
Aşağıdakı cütlüklərdən hansı səhvdir?
A
Students go to school.
B
Pilots fly planes
C
Footballers play volleyball.
D
English teachers teach English
Sual 9

________ is your phone number?It is 383 03 70

Hansı boş yerə gəlməlidir?

A
Where
B
What
C
Who
D
When
Sual 10

A:________ she _______in two or three films every year? B:Yes, she does.Hansı boş yerə gəlməlidir?

A
Do / act
B
Do / acts
C
Does / acts
D
Does / act
Sual 11

______ at 8 o’ clock in the mornings.Hansı boş yerə gəlməlidir?

A
She has lunch
B
She has dinner
C
She wakes up
D
She goes to sleep
Sual 12

I watch TV ____ Sundays.Hansı boş yerə gəlməlidir?

A
it
B
in
C
on
D
of
Sual 13

A : When do you watch TV?B : We watch TV _____ the evenings.

Hansı boş yerə gəlməlidir?

A
but
B
on
C
at
D
in
Sual 14

A : What time is it ?B : _______.

Hansı boş yerə gəlməlidir?

A
On Saturday
B
It’ s 7 o’clock
C
Usually
D
In May
Sual 15

My father ________ his car very core fully.Hansı boş yerə gəlməlidir?

A
drive
B
rides
C
ride
D
drives

İngilis dili 5 -ci sinif Bölmə 5 Health Testləri və Sözlər

Sual 1

Aşağıdakı ifadələrdən hansı görüntüyə uyğundur?

A
Backache
B
Earache
C
Fever
D
Flu
Sual 2

Aşağıdakı ifadələrdən hansı görüntüyə uyğundur?

A
Cough
B
Backache
C
Headache
D
Faint
Sual 3

Aşağıdakı ifadələrdən hansı görüntüyə uyğundur?

A
Earache
B
Cold
C
Fever
D
Stomachache
Sual 4

Aşağıdakı ifadələrdən hansı görüntüyə uyğundur?

A
Cough
B
The measles
C
Fever
D
Faint
Sual 5

Aşağıdakı ifadələrdən hansı görüntüyə uyğundur?

A
Broken
B
Regular
C
Tired
D
Knee
Sual 6

After the party I ______ tired and sleepy.(feel)Hansı boş yerə gəlir?

A
is feeling
B
felt
C
feel
D
feeling
Sual 7

Aşağıdakı ifadələrdən hansı görüntüyə uyğundur?

A
Broken
B
Hurt
C
Sick
D
Tired
Sual 8

Stacy has got a _______ headache.Hansı boş yerə gəlməlidir?

A
good
B
best
C
useful
D
terrible
Sual 9

A : What is the matter with Mustafa ? He looks bad.B : He _____ .

Hansı boş yerə gəlməlidir?

A
is terrible
B
is very good
C
is ill
D
feels great
Sual 10

A :____________ ?B : I have a stomachache.

Hansı boş yerə gəlməlidir?

A
What’ s wrong with you
B
Where are you going
C
Can I go home
D
Who is at the hospital
Sual 11

What is the ______ with you ?I feel cold.

Hansı boş yerə gəlməlidir?

A
is
B
are
C
how
D
matter
Sual 12
” Painkiller ” sözünün Azərbaycanca qarşılığı nədir?
A
Temiz hava
B
Ağrı kesici
C
Öksürük şurubu
D
Yaşam tarzı
Sual 13
” Check up ” sözünün Azərbaycanca qarşılığı nədir?
A
Muayene
B
Kırık
C
Ayak
D
Yaşam tarzı
Sual 14
” I have a toothache. ” Cümləsinin Azərbaycanca qarşılığı nədir?
A
Belim ağrıyor.
B
Kulağım ağrıyor.
C
Dişim ağrıyor.
D
Karnım ağrıyor.
Sual 15

Everyday ________ a lot of coffee at the party yesterday. 

Hansı boş yerə gəlməlidir?

A
drunk
B
drank
C
drink
D
drinking

İngilis dili 5 -ci sinif Bölmə 6 Films Testləri və Sözlük

Sual 1
” Action ” Sözün Azərbaycanca yazılışı nədir?
A
Komedi
B
Korku
Aksiyon
Macera
Sual 2

_______ western.I think they are boring.Boş yerə hansı gəlməlidir?

A
I like
B
I don’t like
C
I love
D
I watch
Sual 3

Jonathan : Does your mother ___________watching adventure films?Ashley : No,she _________ .

Boş yerə hansı gəlməlidir?

A
like / doesn’t
B
hates / doesn’t
C
dislikes / does
D
like / does
Sual 4

I like action movies because they are ___________ .Boş yerə hansı gəlməlidir?

A
boring
B
evil
C
romantic
D
exciting
Sual 5

Lucky Luke is a ______________ movie.Boş yerə hansı gəlməlidir?

A
history
B
news
C
cartoon
D
comedy
Sual 6

Barbara loves comedy films because they are _______________.Boş yerə hansı gəlməlidir?

A
funny
B
frightening
C
scary
D
boring
Sual 7

Batman is very __________.Boş yerə hansı gəlməlidir?

A
cheerful
B
strong
C
evil
D
polite
Sual 8

James Bond is an _____________ film.Boş yerə hansı gəlməlidir?

A
action
B
documentary
C
love
D
war
Sual 9

________movies are exciting.Boş yerə hansı gəlməlidir?

A
Comedy
B
Action
C
Drama
D
Horror
Sual 10

Gökçe : Is this ________ car?Dean : No, it isn’t mine.

Boş yerə hansı gəlməlidir?

A
you’re
B
you
C
your
D
yours
Sual 11

A ______ can climb a tree.Boş yerə hansı gəlməlidir?

A
monkey
B
horse
C
cow
D
fish
Sual 12

Serdar : When _______ John wake up?Bora : He wakes up at 6:30.

Boş yerə hansı gəlməlidir?

A
does
B
do
C
did
D
will
Sual 13

Jülide : What _______ you do last night?Mahir : I watched TV.

Boş yerə hansı gəlməlidir?

A
can
B
do
C
will
D
did
Sual 14

Bob : Here are the books.İlke : Good. Give ________ to me.

Boş yerə hansı gəlməlidir?

A
it
B
them
C
they
D
him
Sual 15
” They are painting the house. “ Cümlənin passiv forması nədir?
A
The house is painted by them.
B
The house has been painted by them.
C
The house is being painted by them.
D
The house was painted by them.

Cavablar:

 1. C
 2. B
 3. A
 4. D
 5. C
 6. A
 7. B
 8. A
 9. B
 10. C
 11. A
 12. A
 13. D
 14. B
 15. C

İngilis dili 5 -ci sinif Vahid 7 Party Time testləri və lüğət

Sual 1

Aşağıdakı ifadələrdən hansı görüntüyə uyğundur?

A
Halloween party
B
Fancy dress party
C
Birthday party
D
Barbecue party
Sual 2

Aşağıdakı ifadələrdən hansı görüntüyə uyğundur?

A
Birthday party
B
Barbecue party
C
Halloween party
D
Slumber party
Sual 3

Görsele uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Barbecue party
B
Halloween party
C
Graduation party
D
Birthday party
Sual 4

Aşağıdakı ifadələrdən hansı görüntüyə uyğundur?

A
Slumber party
B
Birthday party
C
Graduation party
D
Barbecue party
Sual 5
A : We are organising a party for Ali.
B : Does he know ?
A : No, it is a ____ party.Boş yerə hansı gəlməlidir?
A
birthday
B
costume
C
pyjamas
D
surprise
Sual 6
” Prepare ” Sözün Azərbaycanca mənası nədir?
A
Hazırlamak
B
Davet etmek
C
Katılmak
D
Çoğalmak
Sual 7

A : What is the day between Tuesday and Thursday ?B : ________.

Hansı boş yerə gəlir?

A
Friday
B
Monday
C
Wednesday
D
Sunday
Sual 8
” Decorate ” Sözün Azərbaycanca mənası nədir?
A
Katılmak
B
İzin almak
C
Hazırlamak
D
Süslemek
Sual 9

Aşağıdakı ifadələrdən hansı görüntüyə uyğundur?

A
Şubat
B
Ocak
C
Mart
D
Nisan
Sual 10
” Order ” Sözün Azərbaycanca mənası nədir?
A
İzin almak
B
Süslemek
C
Sipariş vermek
D
Hazırlamak
Sual 11

A : Which month comes after March ?B : _________ .

Boş yerə hansı gəlməlidir?

A
April
B
May
C
August
D
September
Sual 12

A : ________ ?B : It is on 16 th March

Boş yerə hansı gəlməlidir?

A
Where are the candles
B
Where is the party
C
Are thereany beverages
D
When is your birthday
Sual 13

Aşağıdakı ifadələrdən hansı görüntüyə uyğundur?

A
Temmuz
B
Haziran
C
Mayıs
D
Kasım
Sual 14

There are twelve months in _______.Boş yerə kim gəlməlidir?

A
a week
B
a season
C
a year
D
a month
Sual 15
 1. June 
 2. July
 3. August
 4. May

Which of them is not a summer month ?

A
1
B
2
C
3
D
4

Cavablar:

 1. c
 2. c
 3. a
 4. c
 5. d
 6. a
 7. c
 8. d
 9. b
 10. c
 11. a
 12. d
 13. b
 14. c
 15. d

İngilis dili 5 -ci sinif Bölmə 8 Fitness (Sağlam Həyat) Testləri və Sözlük

Sual 1

Aşağıdakı ifadələrdən hansı görüntüyə uyğundur?

A
Fishing
B
Cycling
C
Camping
D
Jogging
Sual 2

Aşağıdakı ifadələrdən hansı görüntüyə uyğundur?

A
Running
B
Camping
C
Cycling
D
Surfing
Sual 3

Aşağıdakı ifadələrdən hansı görüntüyə uyğundur?

A
Fitness
B
Jogging
C
Hiking
D
Climbing
Sual 4

Aşağıdakı ifadələrdən hansı görüntüyə uyğundur?

A
Running
B
Swimming
C
Playing soccer
D
Fishing
Sual 5

Aşağıdakı ifadələrdən hansı görüntüyə uyğundur?

A
Camping
B
Surfing
C
Running
D
Push-ups
Sual 6

Aşağıdakı ifadələrdən hansı görüntüyə uyğundur?

A
Jogging
B
Swimming
C
Work out
D
Cycling
Sual 7

Aşağıdakı ifadələrdən hansı görüntüyə uyğundur?

A
Fitness
B
Chin-ups
C
Jogging
D
Surfing
Sual 8

I like running ______ walking.Boş yerə kim gəlməlidir?

A
but
B
not
C
and
D
an
Sual 9

İngilis dilində ”jim etmək ” qarşılığı nədir?

A
Running
B
Chin-ups
C
Push-ups
D
Hiking
Sual 10

______ likes cycling?Boş yerə kim gəlməlidir?

A
Where
B
Whose
C
How long
D
Who
Sual 11

What about doing exercise?Aşağıdakılardan hansı yuxarıdakı cümlənin Azərbaycanca tələffüzüdür?

A
Egzersiz yapmaya ne dersin?
B
Koşmaya ne dersin?
C
Dalmaya ne dersin?
D
Bisiklet sürmeye ne dersin?
Sual 12

‘press vurmaq’ sözünün ingiliscə qarşılığı nədir?

A
Chin-ups
B
Push-ups
C
Climbing
D
Diving
Sual 13

Nicole is very fit. She________ exercise every day.Boş yerə kim gəlməlidir?

A
do
B
don’t
C
doesn’t
D
does
Sual 14

________Jane swim? No, she _______.Boş yerə kim gəlməlidir?

A
Can / can
B
Can’t / can’t
C
Can / can’t
D
Can’t / can
Sual 15

Turtles can’t run _______.Boş yerə kim gəlməlidir?

A
slowly
B
fast
C
late
D
tired

Cavablar:

 1. c
 2. c
 3. a
 4. d
 5. c
 6. b
 7. d
 8. c
 9. c
 10. d
 11. a
 12. a
 13. d
 14. c
 15. b

İngilis dili 5 -ci sinif Vahid 9 Animal Shelter Testləri və Sözlük

Sual 1

______ colour is a duck?

Boş yerə kim gəlməlidir?

A
What
B
When
C
Who
D
Whose
Sual 2

Aşağıdakı ifadələrdən hansı görüntüyə uyğundur?

A
Chicken
B
Bear
C
Cow
D
Lion
Sual 3

Aşağıdakı ifadələrdən hansı görüntüyə uyğundur?

A
Cow
B
Sheep
C
Horse
D
Rooster
Sual 4

Aşağıdakı ifadələrdən hansı görüntüyə uyğundur?

A
Rabbit
B
Rooster
C
Crocodile
D
Eagle
Sual 5

Aşağıdakı ifadələrdən hansı görüntüyə uyğundur?

A
Piegon
B
Whale
C
Cow
D
Elephant
Sual 6

Sheep like eating ______.

Boş yerə hansı gəlməlidir?

A
meat
B
fish
C
grass
D
wood
Sual 7

Aşağıdakı ifadələrdən hansı görüntüyə uyğundur?

A
Parrot
B
Whale
C
Pigeon
D
Eagle
Sual 8

Bugs Bunny likes ______.

Boş yerə hansı gəlməlidir?

A
rice
B
carrots
C
eggs
D
milk
Sual 9

Aşağıdakı ifadələrdən hansı görüntüyə uyğundur?

A
Duck
B
Tiger
C
Snake
D
Wolf
Sual 10

Aşağıdakı ifadələrdən hansı görüntüyə uyğundur?

A
Pigeon
B
Eagle
C
Dolphin
D
Parrot
Sual 11

Aşağıdakı ifadələrdən hansı görüntüyə uyğundur?

A
Rabbit
B
Snake
C
Monkey
D
Whale
Sual 12

Aşağıdakı ifadələrdən hansı görüntüyə uyğundur?

A
Lion
B
Monkey
C
Rooster
D
Sheep
Sual 13

A fish can ______

Aşağıdakı ifadələrdən hansı görüntüyə uyğundur?

A
swim
B
fly
C
run
D
talk
Sual 14

What are you doing ?I am cleaning the bird’ s ______.

Boş yerə hansı gəlməlidir?

A
farm
B
home
C
cage
D
tent
Sual 15

The ________ is examining the animals.Boş yerə hansı gəlməlidir?

A
teacher
B
doctor
C
police
D
vet

Cavablar:

 1. a
 2. b
 3. a
 4. c
 5. d
 6. c
 7. a
 8. b
 9. d
 10. b
 11. b
 12. c
 13. a
 14. c
 15. d

İngilis dili 5 -ci sinif bölüm 10 Festivals testlər və lüğət

Sual 1

Which one is national day?

A
Children’s Day
B
Ramadan Feast
C
Teacher’s Day
D
Christmas
Sual 2
” Victory Day ” Azərbaycanca ekvivalenti nədir?
A
Çocuk bayramı
B
Cumhuriyet Bayramı
C
Zafer Bayramı
D
Yeni yıl
Sual 3
When do we celebrate the Sports and Youth Day?
A
on 19th May
B
on 23rd April
C
on 23rd April
D
on 30 th August
Sual 4

Which day do we celebrate on 30 th August?

A
Children’s Day
B
Ramadan Feast
C
Victory Day
D
Chistmas
Sual 5
 What do we do in the religious feast?
A
Listen to music
B
We read poems
C
We carry flags
D
We kiss our old people’s hands
Sual 6

Aşağıdakı ifadələrdən hansı görüntüyə uyğundur?

A
Mother’s day
B
Father’s day
C
Easter day
D
New year
Sual 7

Aşağıdakı ifadələrdən hansı görüntüyə uyğundur?

A
Teacher’s day
B
Mother’s day
C
Father’s day
D
Ramadan feast
Sual 8

Aşağıdakı ifadələrdən hansı görüntüyə uyğundur?

A
Mother’s day
B
Father’s day
C
Easter day
D
Teacher’s day
Sual 9
” Sacrifice Feast ” Azərbaycanca ekvivalenti nədir?
A
Kurban bayramı
B
Ramazan bayramı
C
Cadılar bayramı
D
Çocuk bayramı
Sual 10

Children wear scary costumes on _______.Hansı boş yerə gəlir?

A
Easter
B
Halloween
C
Birthday
D
Ramadan
Sual 11

Aşağıdakı ifadələrdən hansı görüntüyə uyğundur?

A
Sing a song
B
Light a bonfire
C
Wear traditional clothes
D
Throw a party
Sual 12

Aşağıdakı ifadələrdən hansı görüntüyə uyğundur?

A
Buy flowers
B
Celebrate a day
C
Decorate a tree
D
Listen to music
Sual 13

People give _______ to children at Ramadan Festival.Boş yerə kim gəlməlidir?

A
eggs
B
candies
C
yellow
D
blue
Sual 14
 1. Victory Day
 2. Easter
 3. New Year
 4. English School Day

Yuxarıdakılardan hansı bayram günü deyil?

A
1
B
2
C
3
D
4
Sual 15

Popeye ______ lift heavy things.Boş yerə hansi gəlməlidir?

A
don’t
B
is
C
can
D
haven’t

Cavablar:

 1. A
 2. C
 3. A
 4. C
 5. D
 6. A
 7. C
 8. D
 9. A
 10. B
 11. B
 12. C
 13. B
 14. D
 15. C

5 -ci sinif İngilis dili testləri üçün 5 -ci sinif İngilis dili mühazirəsi

Kommunikativ İngilis dili testlərinə hazırlaşmağın bir sıra müsbət faydaları olduğu göstərilmişdir:

 • Şagirdlər məktəblərdə ingilis dilindən daha çox istifadə edirlər.
 • Şagirdlərin dil bilikləri yaxşılaşır.
 • Müəllimlərin motivasiyası artır.
 • Tədris təcrübəsi yaxşılaşır.

Xarici dil imtahanlarına və digər imtahanlara hazırlaşarkən, testləri daim həll etmək imtahanda daha çox müvəffəqiyyət təmin edir. Öyrənilən sözlərin təkrarlanmasını və yeni sözlərin əzbərlənməsini təmin etməklə imtahanlara ən yaxşı və ən təsirli hazırlığı təmin edir. İngilis dilində öyrəndiyiniz hər bir mövzuya bağlı müxtəlif testləri həll etməyin sizə qatacağı faydaları aşağıdaki kimi siyahıya almaq mümkündür:

 • Daha əvvəl öyrəndiklərini və unutduqlarını xatırlayırsınız.
 • İmtahanda görünə biləcək suallarla tanış olacaqsınız.
 • İmtahanın formatını çox yaxşı öyrənəcəksiniz.
 • Hazırlıq prosesində etdiyiniz bütün səhvlərdən qurtulursunuz.
 • Qrammatikanı təkmilləşdirərək ingilis dilini ətraflı öyrənirsiniz.
 • İmtahan zamanı bütün suallara cavab vermək bacarığı qazanacaqsınız.

İngilis dilinizi inkişaf etdirməkdə test suallarını həll etməyin faydaları sonsuzdur. Nümunə imtahan suallarını cavablandırdıqdan sonra, bir- bir doğru və yanlışınızı yoxlasanız, etdiyiniz doğru işlərin təsadüf olub olmadığını görərsiniz.

Səhv etdiyiniz sualların doğru cavablarını öyrənərək, gələcəkdə həll edəcəyiniz testlərdə eyni səhvləri təkrarlamaqdan qaçınacaqsınız. Etdiyiniz həqiqətləri nəzərdən keçirərək, ingilis dili biliklərinizi bir daha xatırlayacaqsınız. Test suallarını həll edərək, diqqətin olmaması səbəbindən ortaya çıxan səhvləri, sualların həllində istifadə edilməməsindən yarana biləcək səhvləri minimuma endirirsiniz.

Bütün bu araşdırmalardan sonra test suallarına düzgün cavab vermə sürətiniz artacaq. Etdiyiniz səhvlərdən xilas olaraq ingilis dilini daha yaxşı danışa biləcəksiniz.

İngilis Dili Test Suallarının Həllinin Üstünlükləri

 • İngilis dili biliyinizlə mütənasib olan ters çevrilmiş cümlələrdən istifadə etməkdən qurtulacaqsınız.
 • İngilis dilində qırıq cümlələrin istifadəsini minimuma endirirsiniz.
 • İngilis məqalələrinin dilini bildiyiniz səviyyədə istifadə etməyi bacarırsınız.
 • İmtahan verərək ingilis dilinizi bir pillə yuxarı qaldıra bilərsiniz.
 • Sualları ucadan həll etsəniz, özünüzü tətbiq etmiş sayılacaqsınız.
 • İngilis dilini oxumaq və anlamaq qabiliyyətinizi artırırsınız.
 • Xarici dil imtahanında yüksək bal toplaya bilərsiniz.
 • Təhsil almaq üçün xaricə gedə bilərsiniz.
 • İngilis dilində unutduğunuz nümunələri, quruluşları, sözləri və qrammatik qaydaları yenidən öyrənəcəksiniz.
 • İngilis dilində danışarkən, bilmədən etdiyiniz səhvlərdən qurtulursunuz.
 • Yeni sözlər, ifadələr, deyimlər və deyimlər öyrənərək söz ehtiyatınızı genişləndirirsiniz.

Xarici dil tədris kitablarının çoxunda hər fənndən sonra test sualları var. Bu testlərin cavablandırılması nəticəsində oxuduqlarınızın nə qədərinin başa düşülə biləcəyini müəyyən edəcəksiniz. İngilis dili səviyyənizdən asılı olmayaraq, test suallarını həll edərək xarici dilinizi inkişaf etdirə bilərsiniz. Bu günə qədər bilmədən etdiyiniz səhvləri düzəltmək imkanınız olacaq.

İngilis dilində müxtəllif test növləri ilə tanış olmaq üçün 5-ci sinif test nümunələri və başlıqları ilə başlamaq faydalı bir başlanğıcdır. 5-ci sinfə aid nümunələrlə tədris edilən mövzular və mövzulara aid test nümunələrini aşağıda görə bilərsiniz.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Sahil Dadashov

İngilis dili üzrə təlimçi. Sakarya Universitetinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Reklam bölümü tələbəsiyəm.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.