Atatürk İnqilabları və Çevirilişləri İngiliscə İzahı


Atatürk inqilabları və çevirilişləri ingiliscə izahı

Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

📣 Türkiyə üçün çeviriliş, inqilab və yenilik dedikdə ilk ağıla Mustafa Kamal Atatürkün dönəmi gəlir. Mustafa Kamal Atatürk Türkiyə üçün öndər və adı qızıl hərflərlə yazılan bir şəxs olmuşdur. Yaşadığı dövrdə Türkiyə Respublikasının yaradılması və bir çox çevirilişləri ilə ölkəyə qatdığı tərəqqi dillər əzbəri olmuş və Türkiyə tarixinə böyük bir iz qoymuşdur. İstər orta məktəb dövründə, istərsə də, ali təhsil dönəmində Türkiyə universitetləri üçün Atatürk İnqılabı və Tarixi dərsi önəmli rol daşımaqda və hər təbəqədən olan şagird və tələbələrə öyrədilməkdədir. Əgər, dünya tarixinə və ya xüsusilə, Türkiyə tarixinə marağınız varsa, Türkiyənin Atatürk dönəmi xüsusi detalları ilə bilinməsi gərəkən il aralıqlarıdır.

📣 Çeviriliş, inqilab və yenilik gətirən Atatürkün yazdığı tarixə bir də ingilis dilində müraciət edək. Bu bloq yazısında ingiliscə Atatürkün önəmli dönəmləri anladılacaq və azərbaycan dilində tərcüməsi ilə birlikdə sizə həm ingilis dilində, həm də azərbaycan dilində Türkiyə tarixindən qısa və önəmli izahatları təqdim edəcəyik.

📜 1. Abolition of the Sultanate (Sultanlığın Ləğvi)

Turkey began a new era in Turkish history with the opening of the Grand National Assembly. In the constitution adopted on 20 January 1921, it was stated that sovereignty belongs to the nation. However, as the War of Independence continued on these dates, the conditions were not suitable for the abolition of the sultanate.

Allied Powers, the Lausanne Peace Conference, Grand National Assembly of Turkey were also invited along with the Government of the Istanbul Government. The Ottoman Government accepted this invitation. The victorious states thought that they would better defend their interests by creating a dichotomy among the Turks with this behavior. The desire of the Ottoman Government to participate in the conference was against the spirit of the national struggle and the constitution.

This situation once again proved that Mustafa Kemal Pasha’s thoughts about the abolition of the sultanate were justified. It was also a justified reason for the abolition of the sultanate. The issue was discussed at the Grand National Assembly of Turkey. Mustafa Kemal Pasha made a speech and stated that the nation took over the sovereignty with its own efforts and that the sultanate should be abolished.

With a law passed on 1 November 1922, the caliphate and sultanate were separated and the sultanate was abolished. Thus, the Ottoman State came to an end legally and one of the most important Turkish reforms was realized.

With the abolition of the sultanate, the Ottoman Government in Istanbul resigned. The last sultan, Vahdettin, took refuge in the British on 17 November 1922 and left Istanbul. Thereupon, Abdülmecit Efendi, one of the Ottoman sultans, was elected caliph by the decision of the Grand National Assembly.

🔄 Azərbaycan Dilinə Tərcüməsi:

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin açılması ilə Türk tarixində yeni bir dövr başladı. 20 yanvar 1921-ci ildə qəbul edilmiş konstitusiyada suverenliyin millətə məxsus olduğu bildirildi. Lakin Qurtuluş Müharibəsi bu tarixlərdə davam etdiyi üçün sultanlığın ləğvi üçün şərtlər uyğun deyildi.

Müttəfiq güclər, Lozanna Barış Konfransı, Türkiyə Böyük Millət Məclisi də İstanbul Hökuməti Hökuməti ilə birlikdə dəvət edildi. Osmanlı Hökuməti bu dəvəti qəbul etdi. Qalib gələn dövlətlər bu davranışları ilə türklər arasında ikitirəlik yaradaraq mənfəətlərini daha yaxşı müdafiə edəcəklərini düşünürdülər. Osmanlı Hökümətinin konfransda iştirak etmək istəyi milli mübarizə ruhuna və konstitusiyaya zidd idi.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Bu vəziyyət Mustafa Kamal Paşanın sultanlığın ləğvi barədə düşüncələrinin haqlı olduğunu bir daha sübut etdi. Bu həm də sultanlığın ləğvi üçün haqlı bir səbəb idi. Bu məsələ Türkiyə Böyük Millət Məclisində müzakirə edildi. Mustafa Kamal Paşa bir çıxış etdi və millətin öz səyləri ilə suverenliyi ələ aldığını və sultanlığın ləğv edilməli olduğunu bildirdi.

1 noyabr 1922-ci ildə qəbul edilmiş bir qanunla xilafət və sultanlıq ayrıldı və sultanlıq ləğv edildi. Beləliklə, Osmanlı Dövləti qanuni olaraq sona çatdı və ən vacib Türk islahatlarından biri reallaşdırıldı.

Sultanlığın ləğvi ilə İstanbuldakı Osmanlı Hökuməti istefa etdi. Son sultan Vahdettin, 17 noyabr 1922-ci ildə İngilislərə sığındı və İstanbulu tərk etdi. Bunun üzərinə Osmanlı sultanından Abdulmecit Əfəndi Böyük Millət Məclisinin qərarı ilə xəlifə seçildi.


📜 2. The Proclamation of the Republic (Cümhuriyyətin Elanı)

The Treaty of Lausanne was signed on July 24, 1923, and the independence of the new Turkish State was accepted. The second period from the collection of the Grand National Assembly of Turkey on October 13, 1923 two months after Turkey was Ankara State Government Center.

Now, the name of the current regime had to be clearly stated and the president of the new state had to be elected. Until that day duties of Head of State, Turkey had been carried out by Ataturk as President of the Grand National Assembly. On the other hand, some foreign countries in the Treaty of Lausanne new state regime in Turkey wanted to be more clearly specified for approval. Meanwhile, the resignation of the Executive Board of Deputies on October 27, 1923 and the failure to form a cabinet list that would gain the Assembly’s trust required an urgent solution to this problem. As a result of these developments caused by internal and external conditions, the republic was declared on the evening of October 29, 1923. In this way, the government style of the new state was clearly named after it.

With the proclamation of the Republic, the rule of “Sovereignty belongs to the nation unconditionally and unconditionally” now takes its place in the state administration in its most obvious form; The road to democracy was drawn brighter.

While declaring the republic, Atatürk was of the opinion that all the rules of democracy should be applied as the time came. The main goal of the Turkish nation was to use its political rights as they wish, and the functioning of pluralist democracy in the country. As a matter of fact, two major trials made in Atatürk’s period regarding the transition to the multi-party era show this point; However, during this period of great revolutions aimed at modernization, the opposition parties became the secret focus of activity of the reactionary circles that joined them despite their good intentions, and the opportunists who wanted to overthrow the republican regime. Thus, in a period when the conditions were not yet suitable, the multi-party regime was inevitably left for a while longer.

In this regard, the Atatürk period and single-party regime that dominated this period, Turkey aims to eliminate obstacles to the future path of transport pluralistic democracy, so people’s political and emphasis on social education must be interpreted as a time interval.

🔄 Azərbaycan Dilinə Tərcüməsi:

1921-ci il Konstitusiyası və sultanın iradəsi ilə tətbiq olunan milli suverenlik prinsipi bir ziddiyyət ortaya qoydu. Sultanlığın kreslosu vakuumda qaldı. 1 Noyabr 1922-ci ildə Türkiyə Böyük Millət Məclisi qərarı ilə sultanlığı ləğv etdi. Sultanlıq ləğv edildi və fərdi suverenlik qanuni olaraq keçmişdə qaldı. Bu qərarın təbii nəticəsi Cümhuriyyət rejiminin qurulması olacaqdır. 13 oktyabr 1923-cü ildə Ankaranın paytaxt olmasına qərar verildi. 29 oktyabr 1923-cü ildə Atatürk və dostlarının Anayasanın bəzi maddələrini dəyişdirmək təklifi, 1921 Konstitusiyasının gətirdiyi milli suverenlik prinsipi ilə sultanın Türkiyə Böyük Millət Məclisindəki iradəsi arasında ziddiyyət olduğunu ortaya qoydu. Sultanlığın kreslosu vakuumda qaldı. 1 Noyabr 1922-ci ildə Türkiyə Böyük Millət Məclisi qərarı ilə sultanlığı ləğv etdi. Sultanlıq ləğv edildi və fərdi suverenlik qanuni olaraq keçmişdə qaldı. Bu qərarın təbii nəticəsi Cümhuriyyət rejiminin qurulması olacaqdır.

13 oktyabr 1923-cü ildə Ankaranın paytaxt olmasına qərar verildi.

29 Oktyabr 1923-cü ildə Atatürkün və dostlarının Konstitusiyanın bəzi maddələrini dəyişdirən təklifi, Türkiyə Böyük Millət Məclisi tərəfindən alqışlarla və yekdilliklə qəbul edildi.

Anayasanın ilk maddəsi, “Türkiyə Dövlətinin idarəetmə forması Cümhuriyyətdir” hökmü yer aldı. Həmin günün gecəsi Mustafa Kamal (Atatürk), Türkiyə Cümhuriyyətin ilk Prezidenti seçildi. Sultanlığın ləğvi və respublikanın elan edilməsi ilə sistemdə mövcudluğunu davam etdirən “xilafət” lazımsız və funksional olmadı. 3 Mart 1924-cü il tarixində Urfa Millət vəkili Şeyx Saffet Əfəndi və dostları tərəfindən edilən qanun təklifi Türkiyə Böyük Millət Məclisi tərəfindən qəbul edildi və xilafət ləğv edildi və xilafət tarixə çevrildi.

Mustafa Kamal Qurtuluş Savaşının bitdiyi yer; Türkiyə modernləşmə müharibəsinə başladı. 1923-cü ildə Sultanlığın ləğvi ilə əlaqədar 1 Noyabr 1922-ci ildə və 29 Oktyabr’dan etibarən Türkiyə Cümhuriyyəti və “İnqilabın insan haqlarına əsaslanan Fransız İnqilabı” ilə qurduğu yeni dövlət sistemi həyata keçirildi. Bununla birlikdə, müasir bir dövlət və bir ölkə olmaq mübarizəsi üçün Türk İnqilabına nail olmaq üçün Atatürk, Cümhuriyyət dövründə yeni bir mübarizə aparmaq məcburiyyətində qaldı.


📜 3. The Abolition of Caliphate (Xilafətin Ləğvi)

Hz. Muhammad was both the prophet of the religion of Islam and the head of state of the first Islamic state he founded. Heads of state who replaced him after his death were called caliphs.

The first four caliphs came to power by election. During the Umayyad period, the caliphate became a father-to-son sultanate. This situation continued in the time of the Abbasids. While there was only one caliph in the Islamic world at the beginning, more than one caliph emerged with the weakening of the Abbasids. The Abbasids focused on the religious aspect of the caliphate in order to maintain their rule over the Muslims. After the Abbasid State collapsed, the Mamluk State in Egypt tried to become effective in the Islamic world by declaring Ahmed from the Abbasid lineage as the caliph.

The Ottoman Empire put an end to the Mamluk State in 1517 and ensured a great unity in the Islamic world. After this date, the Ottoman sultans also started to use the title of caliph. Especially in the last days of the Ottoman Empire, great importance was attached to this authority. It was wanted to take advantage of the political power of the caliphate. Despite this, the collapse of the state could not be prevented.
It was not possible to reconcile the sultanate and caliphate with the structure of the new Turkish state founded on the idea of ​​nationalism and national sovereignty.

On 1 November 1922, the sultanate and the caliphate were separated and the sultanate was abolished and the authority of the caliphate was limited to religious issues. After Vahdettin left the country, Abdulmecit Efendi from the Ottoman sultan was elected caliph by the Turkish Grand National Assembly. He was only told to use the title of caliph of Muslims. It was seen that Abdülmecit Efendi, who was the caliph, exceeded the government’s instructions in time. He began to see himself as a head of state. This situation was a source of uneasiness for the new regime. Measures had to be taken immediately against this. Also abolition of the caliphate was forced to perform the realization of the expected reforms in Turkey. On the other hand, Mustafa Kemal Pasha was worried that the caliphate would be used against us by foreign powers.

For these reasons, Mustafa Kemal decided to abolition of the caliphate in 1924, the Grand National Assembly of Turkey s keynote speech in March 1924, announced this idea. The caliphate was abolished with a law adopted by the Turkish Grand National Assembly on March 3, 1924.

With the abolition of the caliphate, an important step was taken towards the establishment of a secular order. At the same time, the most important power focus of the sultanate and caliphate supporters was eliminated.

🔄 Azərbaycan Dilinə Tərcüməsi:

Hz. Məhəmməd həm İslam dininin peyğəmbəri, həm də qurduğu ilk İslam dövlətinin dövlət başçısı idi. Ölümündən sonra onu əvəz edən dövlət başçılarına xəlifələr deyildi.

İlk dörd xəlifə seçki yolu ilə hakimiyyətə gəldi. Əməvilər dövründə xilafət atadan oğula keçən bir sultanlığa çevrildi. Bu vəziyyət Abbasilər dövründə də davam etdi. Başlanğıcda İslam dünyasında yalnız bir xəlifə olduğu halda, Abbasilərin zəifləməsi ilə birdən çox xəlifə meydana çıxdı. Abbasilər, müsəlmanlar üzərində hökmranlıqlarını qorumaq üçün xilafətin dini yönünə diqqət yetirdilər. Abbasilər dövləti dağıldıqdan sonra Misirdəki Məmlük Dövləti, Abbasi soyundan Əhməd xəlifə elan edərək İslam dünyasında təsirli olmağa çalışdı.

Osmanlı İmperiyası 1517-ci ildə Məmlük Dövlətinə son verdi və İslam dünyasında böyük birliyi təmin etdi. Bu tarixdən sonra Osmanlı sultanları da xəlifə titulundan istifadə etməyə başladılar. Xüsusilə Osmanlı İmperiyasının son günlərində bu hakimiyyətə böyük əhəmiyyət verilirdi. Xilafətin siyasi gücündən yararlanmaq istənilirdi. Buna baxmayaraq, dövlətin süqutunun qarşısı alınmadı.
Sultanlıq və xilafəti millətçilik və milli suverenlik fikri üzərində qurulan yeni Türk dövlətinin quruluşu ilə uzlaşdırmaq mümkün deyildi.

1 noyabr 1922-ci ildə sultanlıq və xilafət ayrıldı və sultanlıq ləğv edildi və xilafətin səlahiyyətləri dini məsələlərlə məhdudlaşdı. Vahdettin ölkəni tərk etdikdən sonra Osmanlı sultanından Abdulmecit Əfəndi Türkiyə Böyük Millət Məclisi tərəfindən xəlifə seçildi. Ona yalnız müsəlmanların xəlifəsi titulundan istifadə etməsi deyildi. Xəlifə olan Abdülmecit Əfəndinin hökumətin göstərişlərini vaxtında aşdığı görüldü. Özünü bir dövlət başçısı kimi görməyə başladı. Bu vəziyyət yeni rejim üçün narahatlıq mənbəyi idi. Buna qarşı dərhal tədbirlər görülməli idi. Həm də xilafətin ləğvi Türkiyədə gözlənilən islahatların həyata keçirilməsinə məcbur edildi. Digər tərəfdən, Mustafa Kamal Paşa xilafətin xarici güclər tərəfindən bizə qarşı istifadə olunacağından narahat idi.

Bu səbəblərdən Mustafa Kamal 1924-cü ildə xilafətin ləğv edilməsinə qərar verdi, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin 1924-cü ilin mart ayında etdiyi əsas çıxışında bu fikri açıqladı. 3 mart 1924-cü ildə Türkiyə Böyük Millət Məclisi tərəfindən qəbul edilən qanunla xilafət ləğv edildi.

Xilafətin ləğvi ilə dünyəvi bir nizamın qurulması istiqamətində əhəmiyyətli bir addım atıldı. Eyni zamanda, sultanlıq və xilafət tərəfdarlarının ən əhəmiyyətli güc mərkəzləri ortadan qaldırıldı.


📜 4. Equal Rights for Women (Qadınlara Bərabər Haqqların Veirlməsi)

Women choosing and recognition of the right to be elected, in the 1930s, refers to the passage of essential legislation in Turkey to win the political rights of women. Women gaining the right to vote and be elected in political life; It is one of the Atatürk Revolutions that took place in social life.

With a series of laws enacted since 1930, the right of women to participate in municipal elections and then to be elected to elders councils in villages was recognized with the amendment to the Constitution and the Election Law on December 5, 1934.

The right of women to vote and to be a candidate in municipal elections was recognized on April 3, 1930, with the enactment of the Municipal Law.

First municipal elections for women

Women used their political rights for the first time in the Municipal elections in 1930. The elections lasted from the beginning of September to the 20th of October. Among the women who could enter city councils, two women candidates of the Republican People’s Party (CHF), Hasane Nalan and Benal Nevzat Hanim, and Rana Sani Yaver (Eminönü), Seniye İsmail Hanım (Beykoz), Ayşe Remzi Hanım (CHF candidate in the Istanbul elections) Beyoğlu), Nakiye (Beyoğlu), Latife Bekir (Beyoğlu) are ladies.

In this election, Artvin elected mayor in the town of Yusufeli Kılıçkaya Sadie Lady, “Turkey’s First Woman Borough Mayor” and has been carrying out this task two years. Turkey’s first woman mayor was elected after the province passed a multi-party political life. Mufide İlhan, who was elected to the Mersin Municipal Council with 27 members in the local elections held on September 3, 1950, became the first female provincial mayor.

The first step to be had at women MPs in Turkey in 1923. This step is the desire of women to establish the first women’s party, “Women People’s Party” in 1923 under the leadership of Nezihe Muhiddin. However, due to the 1909 Election Law, this attempt to establish a party resulted in the transformation of the Women People’s Party into an association called the Turkish Women’s Union.

While drafting the 1924 constitution, women had the right to elect and be elected as deputies, but women could not provide political rights, as the idea of ​​granting these rights only to men was dominant in the General Assembly of the Turkish Grand National Assembly.

The necessary legislative amendment took place in 1934 as a result of the proposal of the Prime Minister İsmet İnönü and the 191 deputies proposed to amend the Constitution and Election Law. The proposal was discussed in the Assembly on December 5, 1934. In the voting, the proposal for amendment was accepted in the Assembly with 317 members, with the votes of all 258 deputies participating in the vote. By amending Articles 10 and 11 of the Constitution, every woman was given the right to vote at the age of 22 and to be elected at the age of 30. Within the framework of these constitutional amendments, the rights recognized in the constitution as a result of the amendments made in the Law of Deputies Election on December 11, 1934 were also regulated by the election law.

Following the enactment of the law, on December 7, 1934, the Turkish Women’s Union organized a large celebration rally in Beyazıt Square in Istanbul and a march from Beyazıt to Taksim.

The first women’s general elections

The first general elections in which women participate in Turkey, held in February 8, 1935 is the 5th Parliamentary term elections. In these elections, 17 women MPs entered the Turkish Grand National Assembly. With the election of retired teacher Hatice Özgenel as deputy for Çankırı in the midterm elections held for the deputies vacated at the beginning of 1936, the number of female deputies in the parliament increased to 18.

🔄 Azərbaycan Dilinə Tərcüməsi:

Qadınların seçilmə və seçilmə haqqının tanınması, 1930-cu illərdə, qadınların siyasi hüquqlarını qazanmaq üçün Türkiyədə əsas qanunların qəbul edilməsinə işarə edir. Siyasi həyatda qadınların seçmə və seçilmək hüququ qazanması; İctimai həyatda baş verən Atatürk İnqilablarından biridir.

1930-cu ildən bu yana çıxarılan bir sıra qanunlarla qadınların bələdiyyə seçkilərində iştirak etmək və daha sonra kəndlərdə 5 dekabr 1934-cü il tarixli Konstitusiya və Seçki Qanununda edilən dəyişikliklə kəndlərdəki ağsaqqal məclislərinə seçilmək hüququ tanındı.

Bələdiyyə seçkilərində qadınların səs vermək və namizəd olmaq hüququ 3 aprel 1930-cu ildə Bələdiyyə Qanununun qəbul edilməsi ilə tanınmışdır.

Qadınlar üçün ilk bələdiyyə seçkiləri

1930-cu ildə keçirilən bələdiyyə seçkilərində qadınlar ilk dəfə siyasi hüquqlarından istifadə etdilər. Seçkilər sentyabrın əvvəlindən oktyabrın 20-dək davam etdi. Şəhər məclislərinə qatıla biləcək qadınlar arasında, İzmir seçkilərində Cümhuriyyət Xalq Partiyasının (CHF) iki qadın namizədi Hasane Nalan və Benal Nevzat Hanim, Rana Sani Yaver (Eminönü), Seniye İsmail Hanım (Beykoz), Ayşe Remzi Hanım (İstanbul seçkilərində CHF namizədi) Beyoğlu), Nakiye (Beyoğlu), Latife Bəkir (Beyoğlu) xanımlardır.

Bu seçkilərdə Artvin, Yusufeli mahalına Bələdiyyə Başçısı seçilən Kılıçkaya Sadie Lady, “Türkiyənin İlk Qadın Bələdiyyə Başçısı” və iki ildir bu vəzifəni icra edir. Türkiyənin ilk qadın bələdiyyə başçısı, çox partiyalı bir siyasi həyatı keçdikdən sonra seçildi. 3 sentyabr 1950-ci ildə keçirilən yerli seçkilərdə 27 üzvü ilə Mersin Bələdiyyə Məclisinə seçilən Mufide İlhan, ilk qadın bələdiyyə başçısı oldu.

1923-cü ildə Türkiyədə qadın millət vəkilinə atılan ilk addım. Bu addım, qadınların 1923-cü ildə Nezihe Muhiddin rəhbərliyi altında ilk qadın partiyası olan “Qadınlar Xalq Partiyası” qurma arzusudur. Lakin 1909-cu il Seçki Qanunu səbəbindən bir partiya qurmaq cəhdi, Qadınlar Xalq Partiyasının Türk Qadınlar Birliyi adlı bir dərnəyə çevrilməsi ilə nəticələndi.

1924-cü il konstitusiyasının hazırlanması dövründə qadınlar millət vəkili seçilmək və seçilmək hüququna sahib idilər, ancaq bu hüquqların yalnız kişilərə verilməsi fikri Türk Baş Məclisində üstünlük təşkil etdiyi üçün qadınlar siyasi hüquqlar təmin edə bilmədi. Böyük Milli Məclis.

Lazımi qanuni dəyişiklik 1934-cü ildə Baş nazir İsmet İnönü və 191 millət vəkilinin Konstitusiyaya və Seçki Qanununa dəyişiklik təklifi nəticəsində baş verdi. Təklif 5 dekabr 1934-cü ildə Məclisdə müzakirə edildi. Səsvermədə dəyişiklik təklifi səsverməyə qatılan 258 millət vəkilinin hamısının səsi ilə 317 üzv ilə Məclisdə qəbul edildi. Konstitusiyanın 10 və 11-ci maddələrini dəyişdirərək hər qadına 22 yaşında səs vermək və 30 yaşında seçilmək hüququ verildi. Bu konstitusiya dəyişiklikləri çərçivəsində, 11 dekabr 1934-cü il tarixli Deputat Seçkiləri Qanununda edilən dəyişikliklər nəticəsində konstitusiyada tanınan hüquqlar da seçki qanunu ilə tənzimləndi.

Qanunun qəbulundan sonra, 7 dekabr 1934-cü ildə Türk Qadınlar Birliyi İstanbulun Beyazıt Meydanında böyük bir bayram mitinqi və Beyazıtdan Taksimə bir yürüş təşkil etdi.

İlk qadın ümumi seçkiləri

8 fevral 1935-ci ildə Türkiyədə qadınların iştirak etdiyi ilk ümumi seçkilər 5. Parlament dövrü seçkiləridir. Bu seçkilərdə 17 qadın millət vəkili Türkiyə Böyük Millət Məclisinə daxil oldu. 1936-cı ilin əvvəlində boşalan millət vəkilləri üçün təşkil edilən ara seçkilərdə təqaüdçü müəllim Xədicə Özgenelin Çankırı millət vəkili seçilməsi ilə parlamentdəki qadın deputat sayı 18-ə yüksəldi.


📜 5. The Introduction of the Modern Clothes (Modern Geyimlərin Gətirilməsi)

Clothing Revolution, after Turkey’s assembly, the arrangements made by the law enacted in 1934 to bring the case in accordance with contemporary clothes and arranging the public officer’s costume and clothing. With this law, which was a part of Atatürk’s revolutions, wearing certain types of clothes was prohibited. During this period, women were encouraged to wear “contemporary clothing”, but no legal regulation was made on women’s clothing.

Following the enactment of the Hat Law, which regulates men’s headgear, there was an expectation in some part of the society for a law on women’s clothing, and some media outlets made publications encouraging the government on this issue. However, the government did not take a decision in this direction. However, many local governments imposed prohibitions and penalties for women to abandon the veils and wear modern clothes in 1925-1934. For example, Tirebolu Municipality banned the wearing of veils in the district with the decision taken on October 7, 1926 and declared that women who do not take off their veil within 48 hours will be punished. Trabzon Provincial Council banned the veil with a decision taken in December 1926 and announced that those who continue to wear the veil will be transferred to the police station. At the end of 1934, Bodrum City Council decided that women should be banned from wearing chador and veil, and those who did not obey the ban would be punished by the municipality.

On September 2, 1925, when the decree of the Council of Ministers requiring government officials to wear hats, people other than clergy were prohibited from wearing robes and turbans. Misconduct would be punishable by up to one year in prison. In 1934, a law was enacted that clergymen should wear their religious clothing only in places of worship. The justification of the bill submitted by the government to the Parliament was as follows:

“The Republic Government, which recognizes the separation of religion and the state and religious values ​​as a conscientious nature except for the life of the state and that religion has no effect on the state life of the country, that is, the principle of secularism as the main principle of the revolution and the regime, is a natural result of the steps taken in this way and the religious clothes of the clergy. however, he found it necessary to carry it during the rituals and wear clothes that any individual can carry, except for the rituals. ”

The Law No. 2596 on the Unavailability of Certain Garments (Clothes) was adopted unanimously after being discussed at the Parliament on December 3, 1934, and became law. It is among the “laws of revolution” according to the 174th article of the 1982 Constitution.

🔄 Azərbaycan Dilinə Tərcüməsi:

Geyim İnqilabı, Türkiyə toplantısından sonra, 1934-cü ildə çıxarılan qanunla davanın çağdaş paltarlara uyğunlaşdırılması və dövlət məmurunun kostyumu və geyiminin düzəldilməsinə dair tənzimləmələr edildi. Atatürk inqilablarının bir hissəsi olan bu qanunla, müəyyən növ geyimlər geyinmək qadağan edildi. Bu dövrdə qadınlar “çağdaş geyim” geyinməyə təşviq edilsə də, qadın geyimləri ilə bağlı qanuni bir tənzimləmə edilmədi.

Kişilərin baş geyimlərini tənzimləyən Şapka Qanununun qəbul edilməsindən sonra cəmiyyətin bir hissəsində qadın geyimləri ilə bağlı bir qanunun qəbul edilməsi gözləntisi yarandı və bəzi media orqanları bu mövzuda hökuməti təşviq edən nəşrlər hazırladı. Ancaq hökumət bu istiqamətdə qərar qəbul etmədi. Bununla birlikdə, bir çox yerli rəhbərlik 1925-1934-cü illərdə qadınların örtüklərini tərk etmələri və müasir paltar geymələri üçün qaydalar tətbiq etdi. Məsələn, Tirebolu Bələdiyyəsi 7 oktyabr 1926-cı il tarixli qərarı ilə bölgədə örtük taxmağı qadağan etdi və 48 saat ərzində örtüklərini çıxarmayan qadınların ciddi şəkildə xəbərdalıq ediləcəyini bildirdi. Trabzon İl Məclisi, 1926-cı ilin dekabrında alınan bir qərarla örtüyü qadağan etdi və örtüyə davam edənlərin polis mərkəzinə köçürüləcəyini bildirdi. 1934-cü ilin sonunda Bodrum Şəhər Şurası qadınların çadra və örtük taxmalarının qadağan edilməsinə qərar verdi və qadağaya tabe olmayanlar bələdiyyə tərəfindən qaydaya riayət edilmədiyinə dair xəbərdarlıq edilirdi.

2 sentyabr 1925-ci ildə Nazirlər Kabinetinin dövlət məmurlarının şapka taxmalarını tələb edən fərmanı ilə din xadimləri xaricindəki şəxslərə cübbə və türban taxmaları qadağan edildi. Səhv davranışlar bir ilə qədər həbs cəzası ilə cəzalandırılır. 1934-cü ildə din xadimlərinin dini geyimlərini yalnız ibadət yerlərində geyinmələri barədə bir qanun qəbul edildi. Hökumətin Parlamentə təqdim etdiyi qanun layihəsinin əsaslandırılması belə idi:

“Dinin dövlətlə dini dəyərləri dövlətin həyatı xaricində vicdanlı bir təbiət olaraq tanıdığını və dinin ölkənin dövlət həyatına heç bir təsiri olmadığını tanıyan Respublika Hökuməti, yəni inqilabın və rejimin əsas prinsipi olan dünyəvilik, bu şəkildə atılan addımların və ruhanilərin dini geyimlərinin təbii nəticəsidir, bununla belə, bunu ayinlər zamanı daşımağı və hər kəsin edə biləcəyi paltarları ayinlər xaricində geyinməyi lazım bildi.”

Bəzi geyimlərin (paltarların) əlçatmazlığı haqqında 2596 saylı Qanun 3 dekabr 1934-cü ildə Parlamentdə müzakirə edildikdən sonra yekdilliklə qəbul edildi və qanuna çevrildi. 1982 Konstitusiyasının 174-cü maddəsinə görə “islahat qanunları” arasındadır.


📜 6. Closing Dervish Lodges and Shrines (Təkkə və Dərviş Lojalarının Bağlanması)

Dervish lodges were places for members of the sect to sit and stand up and worship, and the smaller ones were called dervish lodges. During the Seljuks and Ottomans, the sects that had great services in the Turkification of Anatolia and the kneading of Anatolia within the Turkish identity, and the tekkes, which were their institutional forms, lost their main functions in the following centuries. They have reached a quality that will harm unity and solidarity in the social sense.

Dervish lodges and lodges, where people are not engaged in any production intellectually and where human time is spent a great deal, have turned into places where people who live without working are gathered.

The abusing the beliefs of the people, gaining unfair financial gains, and putting pressure on people based on superstitions that are not based on scientific and religious grounds have collapsed the sects.

The government of the country, which wanted to establish a modern state and social order, believed that it should get rid of these institutions as soon as possible. ATATÜRK also stated that these structures that damage the sense of social solidarity, unity and solidarity should be removed in order to prevent the sects from exploiting the Turkish nation.

His views on this subject had been expressed in the following words: “You have to know Lord and my nation, the Republic of Turkey sheikhs, dervishes, members are not home. The most accurate, most genuine cult of civilization cult.”

With a law adopted on 30 November 1925, the Turkish Grand National Assembly decided to close dervish lodges, lodges and tombs, and ban some titles and shrine offices.

This Law eliminated the work of abusers who entered between God and servants and removed the religious pressure on conscience, as well as the obstacle to the unity and solidarity of Turkish society.

🔄 Azərbaycan Dilinə Tərcüməsi:

Dərviş lojaları, məzhəb üzvlərinin oturub ayağa qalxıb ibadət etmələri üçün yerlər, kiçiklərinə isə zəviyyə deyilirdi. Səlcuqlular və Osmanlılar dövründə Türk kimliyi daxilində Anadolunun türkləşməsində və Anadolunun yoğrulmasında böyük xidmətləri olan məzhəblər və onların quruluşçu formaları olan tekkeler sonrakı əsrlərdə əsas funksiyalarını itirdilər. Sosial mənada birlik və həmrəyliyə zərər verəcək bir keyfiyyətə çatdılar.

İnsanların intellektual olaraq heç bir istehsal ilə məşğul olmadığı və insan vaxtının çox sərf olunduğu Dərviş lojaları və lojaları, işləmədən yaşayan insanların toplandığı yerlərə çevrildi.

Xalqın inanclarından sui-istifadə etmək, haqsız maddi qazanc əldə etmək və elmi və dini zəmində olmayan xurafatlara əsaslanaraq insanlara təzyiq göstərmək məzhəbləri çökdürdü.

Müasir bir dövlət və ictimai nizam yaratmaq istəyən ölkə hökuməti, heç bir müsbət funksiyası olmayan bu qurumlardan ən qısa müddətdə qurtulmalı olduğuna inanırdı. ATATÜRK ayrıca, məzhəblərin Türk millətini istismar etməsinin qarşısını almaq üçün ictimai həmrəylik, birlik və həmrəylik hissinə xələl gətirən bu quruluşların qaldırılmalı olduğunu bildirdi.

Bu mövzuda fikirləri bu sözlərlə ifadə edildi: “Rəbbimi və millətimi, Türkiyə Cümhuriyyətini şeyxləri, dərvişləri, üzvlərini tanımalısınız. Ən doğru, ən həqiqi mədəniyyət kultu.”

30 Noyabr 1925-ci ildə qəbul edilən bir qanunla, Türkiyə Böyük Millət Məclisi dərviş yurdlarını, yurdlarını və türbələrini bağlamağa, bəzi başlıqları və ziyarətgahları qadağan etməyə qərar verdi.

Bu Qanun, Allahla qullar arasında girən və vicdana dini təzyiqləri ortadan qaldıran, Türk cəmiyyətinin birliyi və həmrəyliyinə olan maneəni pozanların işini ləğv etdi.


📜 7. The Surname Law and The Abolition of Nicknames (Soyad Qanunu)

During the Ottoman Empire, people did not have surnames. Next to the person’s name, the father’s name, place of birth or height was written. This situation was causing various confusion. There were great difficulties in recruitment, school, title deeds and inheritance. Since the identity of the people could not be determined exactly, there could be some injustices. This deficiency in social relations had to be remedied. Aiming to create a society with no divisions, Mustafa Kemal Pasha also dealt with this issue.

The Surname Law was passed on June 21, 1934. According to this, every Turk, his own
In addition to his name, he would take a surname that his family would use in common. These surnames to be taken would be in Turkish. Unethical and ridiculous names could not be taken as surnames.

After the adoption of the Surname Law, Gazi Mustafa Kemal Pasha was given the surname “Atatürk” by the Turkish Grand National Assembly on 24 November 1934.

🔄 Azərbaycan Dilinə Tərcüməsi:

Osmanlı dövründə insanların soyadları yox idi. Şəxsin adının yanında atasının adı, doğulduğu yer və ya boy göstərilmişdir. Bu vəziyyət müxtəlif qarışıqlıqlara səbəb olurdu. İşə qəbulda, məktəbdə, sənəd sənədlərində və mirasda böyük çətinliklər var idi. Xalqın kimliyi tam olaraq təyin oluna bilmədiyi üçün bəzi haqsızlıqlar ola bilər. Sosial münasibətlərdəki bu çatışmazlıq aradan qaldırılmalı idi. Bölünmədən bir cəmiyyət yaratmağı hədəfləyən Mustafa Kamal Paşa da bu mövzu ilə məşğul oldu.

Soyad Qanunu 21 iyun 1934-cü ildə qəbul edildi. Buna görə hər Türk özünə aiddir
Adından əlavə ailəsinin ümumi istifadə edəcəyi bir soyad da götürərdi. Alınacaq bu soyadlar türkcə olardı. Qeyri-etik və gülünc adlar soyad kimi qəbul edilə bilməzdi.

Soyad Qanununun qəbulundan sonra Qazi Mustafa Kamal Paşaya 24 Noyabr 1934-cü ildə Türkiyə Böyük Millət Məclisi tərəfindən “Atatürk” soyadı verildi.

📜 8. Adoption of International Calendar, Hours and Units of Measure (Beynəlxalq Təqvim, Saat və Ölçü Vahidlərinin Qəbulu)

Republic of Turkey, the modern world has decided to be part distinguishes between the calendar and measures were also included. Turkey Hijri measure in accordance with the motion of the moon and the moon are considered as the beginning of our calendar with Hijrah, Julian calendar, which is a kind of corrected this system were used for financial affairs.

This situation posed significant difficulties both within the country and within the framework of increasing relations with Europe. Therefore, the adopted law on December 26, 1925 with Rumi and Hijri calendar, leaving the whole world uses the Gregorian calendar was adopted, as from 1 January 1926 introduced the Gregorian calendar in Turkey.

Alaturka clock has been replaced by the international clock. Again in May 1928, international figures were accepted, and with a law enacted in 1931, the old weight and length measurements were changed. The old units such as arşın, endaze, okka, check were removed and the length and weight measurements such as meter and kilo according to the decade system were accepted.

Measurements have been made in the weights and measures standards in the country and with these changes, as well as ease Turkey’s international trade relations are provided.

🔄 Azərbaycan Dilinə Tərcüməsi:

Türkiyə Cümhuriyyəti, müasir dünyanın təqvim və tədbirləri arasında ayırt etməyi qərara aldığına dair tədbirlərə də yer verildi. Türkiyədə Hicri ölçüsü, ayın və ayın hərəkətinə uyğun olaraq hicri ilə təqvimimizin başlanğıcı olaraq qəbul edilir, Julian təqvimi olan bu sistem düzəldilmiş bir növ maliyyə işləri üçün istifadə edilmişdir.

Bu vəziyyət həm ölkə daxilində, həm də Avropa ilə artan münasibətlər çərçivəsində ciddi çətinliklər yaratdı. Bu səbəbdən, 26 dekabr 1925-ci ildə Rumi və Hicri təqvimi ilə qəbul edilən qanun, bütün dünyadan ayrılaraq Gregorian təqvimini istifadə edərək 1 yanvar 1926-cı ildən etibarən Türkiyədə Gregorian təqvimini tanıdı.

Alaturka saatı beynəlxalq saatla əvəz edilmişdir. Yenidən 1928-ci ilin mayında beynəlxalq rəqəmlər qəbul edildi və 1931-ci ildə qəbul edilmiş bir qanunla köhnə çəki və uzunluq ölçüləri dəyişdirildi. Arşın, endaze, okka, çek və bölgələrə görə dəyişən kimi köhnə vahidlər çıxarıldı və onillik sistemə uyğun sayğac və kiloqram kimi uzunluq və çəki ölçüləri qəbul edildi.

Ölkədəki ağırlıq və ölçü standartlarında ölçümlər edildi və bu dəyişikliklərlə Türkiyənin beynəlxalq ticarət əlaqələri asanlaşdırıldı.


📜 9. The Unification of Education (Təhsil Qanunlarının Birləşdirilməsi)

Unification of Education Law is a decision taken by the Grand National Assembly of Turkey on March 3, 1924. This law includes the changes made in the field of education. With this law, many educational institutions have been affiliated to the Ministry of National Education. It is a law based on ensuring unity in education and secularism.

What is the Law of Unification of Education?

With this law, which includes the connection of all schools in our country to the Ministry of National Education, also the innovations made in the field of education are also passed. It also includes the reforms made in the field of education. With this law, dervish lodges and lodges were closed. Latin letters were started to be taught by making a letter reform. With the adoption of this law, many innovations have been implemented in the field of education. Thus, education and training have been gathered under a single roof and made controllable.

Briefly, What are the Importance, Purposes and Articles of the Law?

With the adoption of this law, all education institutions were affiliated to the Ministry of National Education and education has been unified. Madrasahs were closed and theology faculties were opened. It was decided to open imam hatip schools. It is aimed to bring all educational institutions under state control. A teaching system suitable for a secular structure has been adopted. Primary school education has been made free and compulsory.

The main purpose of the enactment of this law; It has been to protect the teaching system against false ideas and superstitions. In addition, by preventing the emergence of duality, different groups were prevented from interfering with teaching. Instead of the systems that are behind the age, more contemporary and modern systems have been adopted.

🔄 Azərbaycan Dilinə Tərcüməsi:

Təhsil Qanununun Birləşdirilməsi Türkiyə Böyük Millət Məclisi tərəfindən 3 Mart 1924-cü ildə qəbul edilmiş qərardır. Bu qanuna təhsil sahəsində edilən dəyişikliklər daxildir. Bu qanunla bir çox təhsil müəssisəsi Milli Təhsil Nazirliyinə bağlı olmuşdur. Təhsil və dünyəvilikdə birliyin təmin edilməsinə əsaslanan bir qanundur.

Təhsilin Birləşdirilməsi Qanunu nədir?

Ölkəmizdəki bütün məktəblərin Milli Təhsil Nazirliyinə bağlanmasını özündə cəmləşdirən bu qanunla təhsil sahəsində edilən yeniliklər də qəbul edilir. Buraya təhsil sahəsində aparılan islahatlar da daxildir. Bu qanunla dərviş lojaları və lojaları bağlandı. Latın hərfləri bir məktub islahatı edərək öyrədilməyə başladı. Bu qanunun qəbulu ilə təhsil sahəsində bir çox yeniliklər həyata keçirildi. Beləliklə, təhsil və təlim vahid bir dam altında toplanmış və idarəolunan hala gətirilmişdir.

Qısaca, qanunun əhəmiyyəti, məqsədləri və maddələri nədir?

Bu qanunun qəbulu ilə bütün təhsil müəssisələri Milli Təhsil Nazirliyinə tabe edildi və təhsil verildi. Mədrəsələr bağlanmış və ilahiyyat fakültələri açılmışdır. İmam hatip məktəblərinin açılmasına qərar verildi. Bütün təhsil müəssisələrinin dövlət nəzarətinə götürülməsini hədəfləyir. Dünyəvi bir quruluşa uyğun bir tədris sistemi qəbul edilmişdir. İbtidai təhsil pulsuz və məcburi hala gətirilmişdir.

Bu qanunun qəbul edilməsinin əsas məqsədi; Bu tədris sistemini saxta fikir və xurafatlara qarşı qorumaq olmuşdur. Bundan əlavə, ikililiyin ortaya çıxmasının qarşısını alaraq fərqli qrupların tədrisə müdaxilə etməsinin qarşısı alındı. Əsrin gerisində qalan sistemlər əvəzinə daha müasir və müasir sistemlər qəbul edilmişdir.


📜 10. Adoption of the Latin Alphabet (Latın Əlifbasının Qəbulu)

On November 1, 1928, the letters taken from the Latin basis (including the signs indicating the characteristics of the Turkish language) were accepted by the Law No. 1353 under the name of “Turkish letters”. The Letter Revolution, which denotes replacing the Arabic letters used in written language with Turkish letters, has been made.
The use of Arabic letters by the Turks started after the adoption of Islam, but these letters never fit the Turkish language. Turkish could not be written and read easily with Arabic letters. The aim of the Letter Revolution was to facilitate and spread reading and writing, and to ensure the realization of modern teaching and education. The first step of the Letter Revolution started with the adoption of international numbers, with the law numbered 1288 on May 20, 1928, discontinuing the use of Arabic numerals.

During a festival held in Istanbul Sarayburnu Park on the night of 9 August 1928, Atatürk made the Alphabet Revolution known to the public; “Friends, we accept new Turkish letters to express our beautiful language. Friends, our beautiful, harmonious and rich language (our language) will show itself with new Turkish letters. We have to free ourselves from signs that have our heads in an iron frame for centuries, which are incomprehensible and we cannot understand. We want to understand. With these new letters, we will quickly get along perfectly, that our nation will show that it stands by the whole civilization with its head. Citizens, learn the new Turkish letters quickly. “he said. The Letter Revolution is a great historical event. Because it has had wide repercussions in the social, cultural and political field.

After the adoption of the new Turkish Alphabet based on the Latin alphabet on November 1, 1928, in accordance with the National Schools Instruction published on November 24, 1928, Nation Schools were opened in every corner of the country, and the public was taught to read and write with new letters. Atatürk participated in these studies with the title of “Nation School Head Teacher”.

🔄 Azərbaycan Dilinə Tərcüməsi:

1 noyabr 1928-ci ildə Latın dilindən götürülən hərflər (Türk dilinin xüsusiyyətlərini göstərən işarələr daxil olmaqla) 1353 saylı Qanunla “Türk hərfləri” adı ilə qəbul edildi. Yazılı dildə istifadə olunan ərəb hərflərinin türk hərfləri ilə əvəzlənməsini bildirən Məktub İnqilabı edildi.
Türklər tərəfindən ərəb hərflərindən istifadə İslamın qəbulundan sonra başladı, lakin bu hərflər əsla türk dilinə sığmırdı. Türkcəni ərəb hərfləri ilə asanlıqla yazmaq və oxumaq olmurdu. Məktub inqilabının məqsədi oxuma və yazmağı asanlaşdırmaq və yaymaq, müasir tədris və təhsilin həyata keçirilməsini təmin etmək idi. Məktub inqilabının ilk addımı, 20 May 1928-ci il tarixli 1288 saylı qanunla ərəb rəqəmlərinin istifadəsinin ləğvi ilə beynəlxalq rəqəmlərin qəbulu ilə başladı.

Atatürk, 9 Avqust 1928 gecəsi İstanbul Sarayburnu Parkında təşkil edilən bir festivalda Əlifba İnqilabını ictimaiyyətə tanıtdı; “Dostlar, gözəl dilimizi ifadə etmək üçün yeni türk hərfləri qəbul edirik. Dostlar, gözəl, ahəngdar və zəngin dilimiz (dilimiz) özünü yeni türk hərfləri ilə göstərəcək. Başımızı dəmir çərçivədə olan işarələrdən azad etməliyik. əsrlər boyu başa düşə bilmədiyimizi başa düşmək istəyirik.Bu yeni hərflərlə sürətlə mükəmməl bir şəkildə birləşəcəyik, millətimizin başı ilə bütün sivilizasiyanın yanında olduğunu göstərəcək Vətəndaşlar, yeni türk hərflərini tez bir zamanda öyrənin. “dedi. Məktub inqilabı böyük bir tarixi hadisədir. Çünki sosial, mədəni və siyasi sahədə geniş əks-səda doğurmuşdur.

Latın əlifbasına əsaslanan yeni Türk Əlifbası 1928-ci il tarixdə qəbul edildikdən sonra, 24 Noyabr 1928-ci ildə nəşr olunan Milli Məktəblər Təlimatına uyğun olaraq, ölkənin hər yerində Millət Məktəbləri açıldı və xalqa oxumaq öyrədildi. və yeni hərflərlə yaz. Atatürk bu işlərə “Millət Məktəbləri Baş müəllimi” adı ilə qatıldı.


📜 11. Establishment of Turkish Language and History Institutions (Türk Dili və Tarixi Qurumlarının Yaradılması)

The Turkish Language Association was established under the name of the Turkish Language Research Society on July 12, 1932, on the order of Mustafa Kemal Atatürk. The founders of the institution are Samih Rıfat, Ruşen Eşref, Celâl Sahir and Yakup Kadri, all of whom are members of the parliament and well-known literati of the period. The first president of the institution is Sâmih Rif’at. The requirement of the Turkish Language Study Society is determined as “to reveal the essence and wealth of the Turkish language, to bring it to a height worthy of its value among the languages ​​of the world”. During Atatürk’s health, in three congresses held in 1932, 1934 and 1936, both the governing bodies of the institution were elected, language policy was determined, and scientific papers were presented and discussed.

The two main objectives of the Turkish Language Association

1. To do researches on Turkish language, to have it done;
2. To find solutions by dealing with the current problems of the Turkish language.

The first important change regarding the structure of the Turkish Language Association was made in the extraordinary convention in 1951. During Atatürk’s health, the article of the regulation that made the Minister of National Education the head of the institution was changed in 1951; thus, the institution was disconnected from the state. The second important building change took place in 1982-1983. With the Constitution adopted in 1982 and currently in effect, the Turkish Language Institution and the Turkish Historical Society were taken under the roof of the Atatürk High Institution of Culture, Language and History, which is a constitutional institution; Thus, ties with the state were re-established and stronger.

🔄 Azərbaycan Dilinə Tərcüməsi:

Türk Dili Dərnəyi, Mustafa Kamal Atatürkün əmri ilə 12 İyul 1932-ci ildə Türk Dili Araşdırmalar Cəmiyyəti adı altında quruldu. Qurumun qurucuları Samih Rıfat, Ruşen Eşref, Celâl Sahir və Yakup Kadri, hamısı parlamentin üzvləri və dövrün tanınmış yazıçılarıdır. Qurumun ilk prezidenti Sâmih Rif’atdır. Türk Dili Araşdırma Dərnəyinin tələbi “Türk dilinin mahiyyətini və zənginliyini ortaya qoymaq, dünya dilləri arasında dəyərinə layiq bir yüksəkliyə çatdırmaq” olaraq təyin edilmişdir. Atatürkün sağlığı dövründə, 1932, 1934 və 1936-cı illərdə keçirilən üç qurultayda, qurumun həm rəhbər orqanları seçildi, həm dil siyasəti təyin edildi, həm də elmi məqalələr təqdim edildi və müzakirə edildi.

Türk Dili Dərnəyinin iki əsas hədəfi

1. Türk dili ilə bağlı araşdırmalar aparmaq, etmək;
2. Türk dilinin aktual problemləri ilə məşğul olaraq həll yolları tapmaq.

Türk Dili Dərnəyinin quruluşu ilə bağlı ilk mühüm dəyişiklik 1951-ci ildəki fövqəladə qurultayda edildi. Atatürkün sağlığı dövründə Milli Təhsil Nazirini qurumun başçısı edən tənzimləmənin maddəsi 1951-ci ildə dəyişdirildi; beləliklə, qurum dövlətdən ayrıldı. İkinci vacib bina dəyişikliyi 1982-1983-cü illərdə baş verdi. 1982-ci ildə qəbul edilmiş və hazırda qüvvədə olan Anayasa ilə Türk Dili Kurumu və Türk Tarix Cəmiyyəti konstitusiya qurumu olan Atatürk Yüksək Kültür, Dil və Tarix Kurumu damı altına alındı; Beləliklə, dövlətlə əlaqələr yenidən quruldu və möhkəmləndi.


📜 12. The Regulation of University Education (Universitet Reformu)

University Reform is a reform movement based on the law numbered 2252 and 1933, which aims to establish schools that will meet this need instead of Darülfünun, which does not meet the need for higher education in a modern style.

With the proclamation of the Republic, reforms were made in many areas. The modern understanding of education was envisaged by thinkers such as Tevfik Fikret and Ziya Gökalp. A university reform was carried out in order to raise individuals who are free of thought, conscience and science. Universities where individuals could study science in a humanitarian framework regardless of ethnic, cultural or religious identity had to be established. While there was previously a limited higher education system representing the official structure, there should have been objective institutions with an autonomous structure. Ankara Law School (1924), Gazi Education Institute (1926) and Agriculture Institute (1930) were the higher education institutions established in line with the goals of the republic. Swiss Professor Albert Malcha was invited to Turkey was asked to help in the design of modern educational institutions.

Law No. 2252 of 1933 was enacted in line with the report given by Albert Malche. In 1933, Istanbul University was established instead of Istanbul Dârülfünunu. More than half of the teachers were dismissed and new ones were assigned to their places. teacher who came to Turkey after emigrating from Germany helped in the establishment of the university approach. The concepts of university, faculty and rector were formed with the reform movement in 1933. The School of Engineering was established in 1944 as Istanbul Technical University. Ankara University was established in 1946 by bringing together the previously opened high schools, faculties and institutes in Ankara. II. After World War II, the university regulation was abolished and autonomy was given to universities with the new law numbered 4936. Between 1955-1957, Karadeniz Technical University, Ege University, Middle East Technical University and Atatürk University were established. Hacettepe University was established in 1967 and Boğaziçi University in 1971. Ten new universities were built between 1973-1981 in Diyarbakır, Eskişehir, Adana, Sivas, Malatya, Elazig, Samsun, Konya, Bursa and Kayseri.

🔄 Azərbaycan Dilinə Tərcüməsi:

Universitet Reformu, 2252 saylı və 1933-cü il tarixli qanuna əsaslanan, Darülfünun əvəzinə müasir bir üslubda ali təhsil ehtiyacını qarşılamayan bu ehtiyacları qarşılayacaq məktəblər yaratmağı hədəfləyən bir islahat hərəkatıdır.

Cümhuriyyətin elan edilməsi ilə bir çox sahədə islahatlar aparıldı. Müasir təhsil anlayışı Tevfik Fikrət və Ziya Gökalp kimi mütəfəkkirlər tərəfindən nəzərdə tutulurdu. Düşüncəsiz, vicdanlı və elmsiz insanları yetişdirmək üçün bir universitet islahatı aparıldı. Fərdlərin etnik, mədəni və dini kimliklərindən asılı olmayaraq insani bir çərçivədə elm öyrənə biləcəkləri universitetlər qurulmalı idi. Rəsmi qurumu təmsil edən əvvəllər məhdud bir ali təhsil sistemi mövcud olduğu halda, muxtar quruluşlu obyektiv qurumlar olmalı idi. Ankara Hüquq Fakültəsi (1924), Qazi Təhsil İnstitutu (1926) və Ziraat İnstitutu (1930), respublikanın hədəflərinə uyğun olaraq qurulan ali təhsil müəssisələri idi. İsveçrəli professor Albert Malcha Türkiyəyə dəvət edildi, müasir təhsil müəssisələrinin dizaynında kömək istəndi.

1933-cü il tarixli 2252 saylı qanun, Albert Malçenin verdiyi hesabata uyğun olaraq qəbul edildi. 1933-cü ildə İstanbul Dârülfününü yerinə İstanbul Universiteti quruldu. Müəllimlərin yarıdan çoxu işdən çıxarıldı və yeniləri yerlərinə təyin edildi. Almaniyadan mühacirət etdikdən sonra Türkiyəyə gələn müəllim, universitet yanaşmasının qurulmasında kömək etdi. Universitet, fakültə və rektor anlayışları 1933-cü ildəki islahat hərəkatı ilə meydana gəldi. Mühəndislik Fakültəsi 1944-cü ildə İstanbul Texniki Universiteti olaraq qurulmuşdur. Ankara Universiteti 1946-cı ildə Ankarada daha əvvəl açılan lisey, fakültə və institutları bir araya gətirərək quruldu. II. II Dünya Müharibəsindən sonra universitet tənzimləməsi ləğv edildi və 4936 saylı yeni qanunla universitetlərə muxtariyyət verildi. 1955-1957-ci illər arasında Karadeniz Texniki Universiteti, Ege Universiteti, Orta Doğu Texniki Universiteti və Atatürk Universiteti quruldu. Hacettepe Universiteti 1967, Boğaziçi Universiteti isə 1971-ci ildə qurulmuşdur. 1973-1981-ci illər arasında Diyarbakır, Eskişehir, Adana, Sivas, Malatya, Elazığ, Samsun, Konya, Bursa və Kayseridə on yeni universitet inşa edildi.


📜 13. Introduction of the New Penal Law (Yeni Cinayət Məcəlləsinin Qəbulu)

The Turkish Penal Code is the new penal code, which was prepared in 1926 on the basis of the Italian Zanardelli Law of 1889 and adopted by the Turkish Grand National Assembly.

The Turkish Penal Code has been amended 54 times on various dates since its entry into force. The most important of these is the change in 1936. The addition of articles 141 and 142 to the Turkish Penal Code caused many intellectuals to be convicted until April 12, 1991, when these articles were repealed.

With the latest changes, the law numbered 5237 entered into force as the New Turkish Penal Code. The new Criminal Code is inspired by the German criminal doctrine and law.

🔄 Azərbaycan Dilinə Tərcüməsi:

Türk Ceza Qanunu, 1926-cı ildə 1889-cu il tarixli İtalyan Zanardelli Qanunu əsasında hazırlanan və Türkiyə Böyük Millət Məclisi tərəfindən qəbul edilən yeni cəza qanunudur.

Türk Cəza Qanunu qüvvəyə mindiyi gündən bəri müxtəlif tarixlərdə 54 dəfə dəyişdirilib. Bunlardan ən əsası 1936-cı ildəki dəyişiklikdir. Türk Cəza Qanununa 141 və 142-ci maddələrin əlavə edilməsi, bir çox ziyalıların bu maddələrin ləğv edildiyi 12 aprel 1991-ci ilədək məhkum edilməsinə səbəb oldu.

Son dəyişikliklərlə 5237 saylı qanun Yeni Türk Cəza Qanunu olaraq qüvvəyə girdi. Yeni Cinayət Məcəlləsi Alman cinayət doktrinası və qanunlarından ilham almışdır.


📜 14. Introduction of the New Civil Code (Mülki Məcəllənin Qəbulu)

Turkish Civil Law, the Swiss Civil Code samples taken on 17 February 1926 Turkey adopted by the Parliament and put into force on 4 October 1926 No. 743 is the law. It was abolished with the entry into force of the Turkish Civil Code, which was adopted on January 1, 2002

What the law brings:

 • Equality between men and women was achieved in the family.
 • Official marriage was obligatory in marriage.
 • The principle of marriage with a single spouse was introduced.
 • Women have been given the right to enter the profession of their choice.
 • Women and men were made equal in matters of witnessing in courts, inheritance and divorce.
 • Patriarchate’s powers other than religious affairs were abolished.

Civil law is the branch of private law that regulates the relations between individuals and the relationships of individuals from birth (establishment in legal persons) to death (termination in legal persons). Law of persons, family law, property law, inheritance law are within the scope of civil law and are regulated by civil law. Law of obligations and commercial law are actually extensions of civil law. Civil law is more than just a branch of law, it is the essence of law.

Civil Code in Turkey, was quoted by the Swiss Civil Code. He followed an average course, falling between the Prussian Law with the casuistic method and the strict French Law with a revolutionary philosophy. While giving priority to the law, it also gives the judge the discretion. With the enactment of the completely renewed Turkish Civil Code on January 1, 2002, its validity ended.

🔄 Azərbaycan Dilinə Tərcüməsi:

Türk Mülki Hukuku, İsveçrə Mülki Məclisi 17 Şubat 1926’da alınan nümunələr, TBMM tərəfindən qəbul edilmiş və 4 Oktyabr 1926 tarixində qüvvəyə girən 743 saylı Qanundur. 1 yanvar 2002-ci ildə qəbul edilmiş Türk Mülki Qanununun qüvvəyə minməsi ilə ləğv edildi.

Qanun nə gətirir

 • Ailədə qadın və kişi bərabərliyi təmin edildi.
 • Rəsmi nikah evlilikdə məcburi idi.
 • Tək bir həyat yoldaşı ilə evlilik prinsipi tətbiq edildi.
 • Qadınlara seçdikləri peşəyə girmək hüququ verildi.
 • Məhkəmələrdə şahidlik, miras və boşanma məsələlərində qadınlar və kişilər bərabər vəziyyətə gətirildi.
 • Patriarxlığın dini işlərdən başqa səlahiyyətləri ləğv edildi.

Mülki hüquq, fərdlər arasındakı münasibətləri tənzimləyən və fərdlərin doğuşdan (hüquqi şəxslərdə qurulma) ölümə (hüquqi şəxslərdə xitam) qədər olan münasibətlərini tənzimləyən xüsusi hüquq sahəsidir. Şəxslər hüququ, ailə hüququ, mülkiyyət hüququ, miras hüququ mülki hüququn əhatə dairəsindədir və mülki qanunla tənzimlənir. Öhdəliklər hüququ və ticarət hüququ həqiqətən mülki hüququn uzantılarıdır. Mülki hüquq yalnız bir qanunun bir qolu deyil, qanunun mahiyyətidir.

Türkiyədəki Mülki Qanun, İsveçrə Mülki Qanunu tərəfindən alıntı edildi. Kassuistik metodla Prussiya Qanunu ilə inqilabi bir fəlsəfə sahib olan sərt Fransız Qanunu arasında düşərək ortalama bir kurs izlədi. Qanuna üstünlük verməklə yanaşı, hakimə də mülahizə verir. 1 yanvar 2002-ci ildə tamamilə yenilənmiş Türk Mülki Qanununun qüvvəyə minməsi ilə qüvvəsi sona çatdı.


📜 15. Full Political Rights to Women, to Vote and be Elected (Qadına Seçmək və Seçilmək Hüququ Verilməsi)

Women given the right to elect and be elected, in the 1930s, refers to the passage of essential legislation in Turkey to win the political rights of women. Women gaining the right to vote and be elected in political life; It is one of the Ataturk Revolutions that took place in social life.

With a series of laws enacted since 1930, the right of women to participate in municipal elections and then to be elected as mukhtars in villages to elect and be elected as deputies was recognized with the amendment made in the Constitution and Election Law on December 5, 1934.

🔄 Azərbaycan Dilinə Tərcüməsi:

1930-cu illərdə seçilmək və seçilmək hüququ verilən qadınlar, qadınların siyasi hüquqlarını qazanmaq üçün Türkiyədə əsas qanunların qəbul edilməsinə işarə edir. Siyasi həyatda qadınların seçmə və seçilmək hüququ qazanması; İctimai həyatda baş verən Atatürk İnqilablarından biridir.

1930-cu ildən bu yana çıxarılan bir sıra qanunlarla, qadınların bələdiyyə seçkilərində iştirak etmək, sonra kəndlərdə muxtar seçilmək və millət vəkili seçilmək hüququ 5 dekabr tarixində Konstitusiya və Seçki Qanununda edilən dəyişikliklə tanınmışdı. , 1934.


📜 16. Abolition of the Capitulations with the Treaty of Lausanne (Lozanna Müqaviləsi ilə Kapitulyasiyaların Ləğvi)

The Treaty of Lausanne with Turkey tore all of the economic shackles that bind him. The capitulations that made the country impoverished were ended. Ports and railways were nationalized. One day, a poor economy and domestic independent Turkey by signing an economic miracle in Lausanne also has taken steps to build such a miracle.

The Treaty of Lausanne Turkey, was adamant about that and a lot of battles won in the front, crowned by the table at the beginning he wanted. The Turkish delegation also succeeded in economic matters in Lausanne and made the conditions it said accepted. With the Lausanne agreement, the capitulations given during the Ottoman period were completely abolished, and Turkish ships were given back the right to trade in their own waters. Duyun-u was removed to the Public. Payment of external debt was scheduled.

The economic issues of Lausanne can be handled as capitulations, war reparations, Ottoman debts and customs tariffs.

Mustafa Kemal Atatürk instructed the delegation sent to the Lausanne talks not to compromise on capitulations and to abolish them unconditionally and completely. Capitulations expressing all kinds of political and social privileges given to foreigners, especially economic, were completely abolished with the Treaty of Lausanne. Cabotage was abolished and thus the right to trade in Turkish territorial waters was taken from foreigners and left only to Turks. The first capitulations by the Ottoman Empire were given to France in 1555.

🔄 Azərbaycan Dilinə Tərcüməsi:

Lozanna müqaviləsi ilə Türkiyə onu bağlayan bütün iqtisadi zəncirləri qopardı. Ölkəni yoxsul edən kapitulyasiyalar sona çatdı. Limanlar və dəmir yolları milliləşdirildi. Bir gün, Lozannada iqtisadi bir möcüzə imzalayaraq yoxsul bir iqtisadiyyat və yerli müstəqil Türkiyə də belə bir möcüzə yaratmaq üçün addımlar atdı.

Lozanna Türkiyə Müqaviləsi bununla bağlı qəti qərarlı idi və cəbhədə qazandığı bir çox döyüşdə istədiyi başlanğıcda masa tərəfindən taclandırıldı. Türk nümayəndə heyəti Lozannada iqtisadi məsələlərdə də müvəffəq oldu və dediyi şərtləri böyük ölçüdə qəbul etdi. Lozanna müqaviləsi ilə Osmanlı dövründə verilən təslimatlar tamamilə ləğv edildi və Türk gəmilərinə öz sularında ticarət etmək hüququ verildi. Duyun-u Xalqa qaldırıldı. Xarici borcun ödənişi planlaşdırılıb.

Lozannanın iqtisadi məsələləri təslim, müharibə təzminatı, Osmanlı borcları və gömrük tarifləri kimi qəbul edilə bilər.

Mustafa Kamal Atatürk, Lozanna danışıqlarına göndərilən heyətə, təslimlərdə güzəştə getməmələri və bunları qeyd-şərtsiz və tamamilə ləğv etmələrini tapşırdı. Əcnəbilərə, xüsusən də iqtisadi, xaricilərə verilən hər cür siyasi və sosial imtiyazları ifadə edən təslimlər Lozanna müqaviləsi ilə tamamilə ləğv edildi. Kabotaj ləğv edildi və Türk ərazi sularında ticarət etmək hüququ xaricilərdən alındı ​​və yalnız türklərə verildi. Osmanlı İmperiyası tərəfindən ilk təslimlər 1555-ci ildə Fransaya verildi.


📜 17. The Changing of Workweek and Calendar Changes (İş Günlərinin Dəyişdirilməsi və Təqvim Dəyişdirilməsi)

Showing the months according to the movements of the moon, hours, numbers and holidays created great difficulties both in the domestic life of the country and in our relations with the world, and caused confusion in our working life. With the laws enacted on December 26, 1925, the Hijri and Rumi calendars were abolished and the Gregorian calendar was accepted instead of the Gregorian calendar and the international hour was accepted instead of the Turkish style. International figures were also legalized on May 20, 1928.

A law enacted in 1935 ensured that Sunday was the official weekend instead of Friday, which is considered a week holiday.

🔄 Azərbaycan Dilinə Tərcüməsi:

Ayın hərəkətlərinə görə ayları göstərmək, saatlar, rəqəmlər və tətillər həm ölkənin daxili həyatında, həm də dünya ilə münasibətlərimizdə böyük çətinliklər yaratdı və iş həyatımızda qarışıqlığa səbəb oldu. 26 dekabr 1925-ci ildə çıxarılan qanunlarla Hicri və Rumi təqvimləri ləğv edildi və İslam saatı əvəzinə Gregorian təqvimi qəbul edildi və bunun əvəzinə beynəlxalq saat qəbul edildi. Beynəlxalq xadimlər də 20 May 1928-ci ildə leqallaşdırıldı.

1935-ci ildə qəbul edilmiş bir qanunla bir həftənin tətili sayılan cümə əvəzinə bazar gününün rəsmi həftə sonu olması təmin edildi.


📜 18. Establishment of Model Farms (Atatürk Meşə Təsərrüfatları)

Atatürk Orman Çiftliği is a farm that pioneered Turkish agriculture, established in 1925 in the west of Ankara, on land purchased by Gazi Mustafa Kemal Atatürk in parts and from different individuals.

The farm, which was donated to the treasury by Atatürk in 1937, continues its activities today as a legal entity affiliated to the Ministry of Agriculture and Forestry. It was registered as a first degree historical and natural protected area in 1992.

Within the farm land, which is the largest green area of ​​Ankara, there are visiting areas such as the largest zoo in the country, similar to the house in Thessaloniki where Atatürk was born, and the historical Black Sea Pool and the State Cemetery.

The land, whose first name was “Forest Farm”, was donated to the Treasury by Atatürk in 1937. With the law that came into force on 13 January 1938, the “State Agricultural Enterprises Authority” was established for the management of the farm. The brewery within the farm was transferred to the Monopoly Directorate during this period. Orman Çiftliği continued its activities under the name of “Gazi Orman Çiftliği”.

The farm, which was named “Atatürk Forest Farm” with the Law No. 5659, which entered into force on April 1, 1950, received the status of a legal entity affiliated to the Ministry of Agriculture and Rural Affairs with the same law. Farm activities are examined each year by the Court of the Republic of Turkey and is attached to the report; These reports are discussed and approved by the Grand National Assembly of Turkey KIT Commission.

Starting from the 1950s, the land has been transferred to the Machinery and Chemical Industry Corporation, Cement Factories, coal storages, transformers, various factories, sports facilities, housing cooperatives, market hall construction, universities, Ankaray storage facilities, Ankara Intercity Bus Terminal. Places to Ordu Evi, touristic facilities; The farm land has been destroyed in parts for its purposes.

Today, Gazi Suburban Station is the center, and in an area around it, the Zoo, accommodation facilities, swimming pool, restaurants, children’s gardens serve the visitors. Various products are produced in the dairy factory, wine and juice factory within the farm.

🔄 Azərbaycan Dilinə Tərcüməsi:

tatürk Orman Çiftliği, 1925-ci ildə Ankaranın qərbində, Qazi Mustafa Kamal Atatürkün hissə-hissə və fərqli şəxslərdən satın aldığı ərazidə qurulan Türk əkinçiliyinə öncülük edən bir fermadır.

1937-ci ildə Atatürk tərəfindən xəzinəyə bağışlanan təsərrüfat, bu gün Kənd Təsərrüfatı və Meşə Nazirliyinə bağlı bir hüquqi şəxs olaraq fəaliyyətini davam etdirir. 1992-ci ildə birinci dərəcəli tarixi və təbii qorunan ərazi kimi qeydə alınmışdır.

Ankaranın ən böyük yaşıl sahəsi olan əkinçilik ərazisi daxilində, ölkənin ən böyük zooparkı, tarixi Qara dəniz hovuzu və Atatürkün doğulduğu Selanikdəki evə bənzər Dövlət Qəbiristanlığı kimi ziyarət sahələri var.

Adı “Meşə Təsərrüfatı” olan ərazi, 1937-ci ildə Atatürk tərəfindən Xəzinəyə bağışlandı. 13 Yanvar 1938-ci ildə qüvvəyə minən qanunla təsərrüfatın rəhbərliyi üçün “Dövlət Kənd Təsərrüfatı Müəssisələri İdarəsi” yaradıldı. Ferma içərisindəki pivə zavodu bu dövrdə Təkəl Müdirliyinə verildi. Orman Çiftliği, “Gazi Orman Çiftliği” adı altında fəaliyyətlərinə davam etdi.

1 Aprel 1950-ci ildə qüvvəyə minən 5659 saylı Qanunla “Atatürk Meşə Təsərrüfatı” adını alan təsərrüfat, eyni qanunla Kənd Təsərrüfatı və Kənd İşləri Nazirliyinə bağlı bir hüquqi şəxs statusu aldı. Təsərrüfat fəaliyyəti hər il Türkiyə Respublikası Məhkəməsi tərəfindən araşdırılır və hesabata əlavə olunur; Bu hesabatlar Türkiyə Böyük Millət Məclisi KİT Komissiyası tərəfindən müzakirə olunur və təsdiqlənir.

1950-ci illərdən başlayaraq ərazi Maşın və Kimya Sənayesi Təşkilatı, Sement Fabrikləri, kömür anbarları, transformatorlar, müxtəlif fabriklər, idman obyektləri, mənzil kooperativləri, bazar zalı inşaatı, universitetlər, Ankaray anbarları, Ankara Şəhərlərarası Avtovağzal Komissiyasına verildi. Ordu Evi’ne yerlər, turistik təsislər; Təsərrüfat torpaqları məqsədləri üçün qismən məhv edildi.

Bu gün Qazi şəhərətrafı stansiyası mərkəzdir və ətrafındakı bir ərazidə Zoopark, yaşayış yerləri, hovuz, restoranlar, uşaq bağçaları ziyarətçilərə xidmət edir. Ferma daxilindəki süd fabriki, şərab və meyvə suyu fabrikində müxtəlif məhsullar istehsal olunur.


📜 19. The Turkish Law of Obligations (Türkiyə Borclar Qanunu)

The Law of Obligations was accepted on April 22, 1926 and was published on May 8, 1926 and entered into force. On this occasion, Mahmut Esat Bozkurt, in his speech to the parliament on April 22, declared that these laws destroyed the two tyrannical institutions of the Middle Ages, such as the caliphate and the sultanate, and that they were acted correctly when they came out quickly. Konya Deputy Refik Bey and Zondulgak Deputy Tunalı Hilmi also made speeches regarding the law. The Law of Obligations from Switzerland has become an important law that complements the Civil Law10. Later, this law was published in newspapers and announced to the public11. On April 24, a law was passed regarding the publication of school books by national education.

Thus, Turkey removed the judicial area began to be managed in accordance with contemporary methods. Now the rights and laws of the individuals have been determined and the Turkish Nation has started to take its place with the modern states.

🔄 Azərbaycan Dilinə Tərcüməsi:

Borclar Qanunu 22 aprel 1926-cı ildə qəbul edildi və 8 May 1926-cı ildə dərc edildi və qüvvəyə mindi. Bu münasibətlə, Mahmut Esat Bozkurt 22 aprel tarixində parlamentdəki çıxışında, bu qanunların xilafət və sultanlıq kimi orta əsrlərin iki zalım quruluşunu məhv etdiyini və çıxdıqları zaman düzgün davrandığını bildirdi. tez. Konya Millət vəkili Rafiq Bəy və Zondulgak Millət vəkili Tunalı Hilmi də qanuna dair çıxışlar etdilər. İsveçrədən gələn Borclar Qanunu Mülki Qanunu tamamlayan mühüm bir qanun olmuşdur10. Daha sonra bu qanun qəzetlərdə dərc edildi və ictimaiyyətə elan edildi11. 24 apreldə milli təhsilə aid məktəb kitablarının nəşrinə dair bir qanun qəbul edildi.

Beləliklə, Türkiyə məhkəmə sahəsini çağdaş metodlara uyğun idarə etməyə başladı. Artıq insanların hüquqları və qanunları müəyyənləşdirildi və Türk Milləti müasir dövlətlərlə yerini almağa başladı.


📜 20. The Turkish Commercial Law (Türkiyə Ticarət Qanunu)

One of the most important objectives of Ataturk, Turkey was to include in the Western civilized countries. In order to achieve this goal, in addition to the changes and innovations made in many areas, it has been tried to adapt the existing laws to the changing and developing conditions. Especially with the new laws enacted in the Tanzimat period, the breakdown of the legal unity and the restriction of our sovereign rights as a result of foreign states having a certain amount of judicial right made it necessary to adopt a new legal system and new laws. Gazi Mustafa Kemal Atatürk has established some commissions for this purpose. One of these commissions has been assigned for the preparation of a new Commercial Code. The Commercial Code Draft prepared by this Commission was submitted to the Grand National Assembly on 30 January 1926 and was accepted collectively by the General Assembly on 26 May 1926 without any discussion on the articles. The Commercial Code dated May 26, 1926 and numbered 865, which was initially called the “Trade Law” and later its name was changed to “Commercial Law”, entered into force on October 4, 1926, together with the Civil Code, as the first Commercial Law of the Republican era.

II. After the end of World War I, to make a law study in the field of commercial law, Prof. Dr. Ernst Hirsch was appointed. The bill, which made some arrangements on the text presented as a government draft in 1951, was accepted by the Grand National Assembly on 29 June 1956 and entered into force on 1 January 1957. Thus, Law No. 865, which was the first Commercial Code of the Republican era, left its place to the Turkish Commercial Code No. 6762 after being in force for 30 years, 2 months and 5 days.

🔄 Azərbaycan Dilinə Tərcüməsi:

Atatürkün ən vacib hədəflərindən biri, Türkiyənin Qərb mədəni ölkələrinə daxil olması idi. Bu hədəfə çatmaq üçün bir çox sahədə edilən dəyişiklik və yeniliklərə əlavə olaraq mövcud qanunları dəyişən və inkişaf edən şərtlərə uyğunlaşdırmağa çalışılmışdır. Xüsusilə Tanzimat dövründə çıxarılan yeni qanunlarla, xarici dövlətlərin müəyyən dərəcədə məhkəmə hüququna sahib olması nəticəsində hüquqi birliyin pozulması və suveren hüquqlarımızın məhdudlaşdırılması yeni bir hüquq sistemi və yeni qanunların qəbul edilməsini zəruri etdi. Qazi Mustafa Kamal Atatürk bu məqsədlə bəzi komissiyalar qurdu. Bu komissiyalardan biri yeni Ticarət Məcəlləsinin hazırlanması üçün həvalə edilmişdir. Bu Komissiya tərəfindən hazırlanan Ticarət Qanunu Layihəsi 30 Yanvar 1926-cı ildə Böyük Millət Məclisinə təqdim edildi və 26 May 1926-cı il tarixli məqalələr üzərində heç bir müzakirə aparılmadan Baş Məclis tərəfindən toplu olaraq qəbul edildi. Əvvəlcə “Ticarət Qanunu” adlandırılan və daha sonra adı “Ticarət Qanunu” olaraq dəyişdirilən 26 May 1926-cı il tarixli və 865 nömrəli Ticarət Qanunu, Mülki Qanunla birlikdə 4 Oktyabr 1926-cı il tarixində qüvvəyə mindi. Cümhuriyyət dövrünün ilk Ticarət Qanunu.

II. Birinci Dünya Müharibəsi bitdikdən sonra ticarət hüququ sahəsində bir qanuni araşdırma aparmaq üçün Prof. Dr. Ernst Hirsch təyin edildi. 1951-ci ildə hökumət layihəsi olaraq təqdim olunan mətn üzərində bəzi tənzimləmələr edən qanun layihəsi 29 iyun 1956-cı ildə Böyük Millət Məclisi tərəfindən qəbul edildi və 1 yanvar 1957-ci ildə qüvvəyə mindi. Beləliklə, Cümhuriyyət dövrünün ilk Ticarət Qanunu olan 865 saylı Qanun, 30 il, 2 ay 5 gün qüvvədə olduqdan sonra yerini 6762 saylı Türk Ticarət Qanununa buraxdı.


📜 21. Establishment of the Turkish State Railways (Dövlət Dəmiryollarının Qurulması)

1923-1940 period: In this period, railways were nationalized and new lines were established. On May 24, 1924, Anadolu-Baghdad Railways Directorate General was established for the nationalization of railways. On May 31, 1927, the General Directorate of State Railways Ports was established. Thus, the construction and operation of the railways started to be carried out together. The railway line, which was 4559 km in Anatolian soil as of 1923, reached 8637 km with the works carried out until 1940.

In the 1st and 2nd Five-Year Industrialization Plans prepared in 1932 and 1936, priority was given to basic industries such as iron and steel, coal and machinery. Railway investments were important in terms of transporting such mass loads in the cheapest and safest way. In these plans, it is aimed that the railways achieve the following goals:

 • Reaching potential production centers and natural resources.
 • The railway reaching Ergani is called copper, the iron reaching the Ereğli coal basin, Adana and Çetinkaya lines are called cotton and iron lines.
 • To establish relations between production and consumption centers, that is, ports and hinterlands.
 • The ports that reach the railway through Kalın-Samsun, Irmak-Zonguldak lines have been increased from 6 to 8. The sea connection of Central and Eastern Anatolia has been reinforced with Samsun and Zonguldak lines.
 • To ensure the spread of economic development at the country level and especially to reach underdeveloped regions.
 • It was connected to the railway network in Kayseri in 1927, Sivas in 1930, Malatya in 1931, Niğde in 1933, Elâzığ in 1934, Diyarbakır in 1935, and Erzurum in 1939.

🔄 Azərbaycan Dilinə Tərcüməsi:

1923-1940 dövrü: Bu dövrdə dəmir yolları milliləşdirildi və yeni xətlər quruldu. 24 May 1924-cü ildə dəmir yollarının milliləşdirilməsi üçün Anadolu-Bağdad Dəmir Yolları Baş Müdirliyi quruldu. 31 May 1927-ci ildə Dövlət Dəmir Yolları Limanlarının Baş İdarəsi quruldu. Beləliklə, dəmir yollarının inşası və istismarı birlikdə həyata keçirilməyə başladı. 1923-cü ilə qədər Anadolu torpaqlarında 4559 km olan dəmir yolu xətti, 1940-cı ilə qədər aparılan işlər ilə 8637 km-ə çatdı.

1932 və 1936-cı illərdə hazırlanan 1-ci və 2-ci Beş İllik Sənayeləşmə Planlarında dəmir və polad, kömür və maşınqayırma kimi əsas sahələrə üstünlük verilirdi. Dəmir yolu investisiyaları bu cür kütləvi yüklərin ən ucuz və təhlükəsiz şəkildə daşınması baxımından vacib idi. Bu planlarda dəmir yollarının aşağıdakı hədəflərə çatması hədəflənir:

 • Potensial istehsal mərkəzlərinə və təbii ehtiyatlara çatmaq.
 • Erqaniyə çatan dəmiryolu mis, Ereğli kömür hövzəsi, Adana və Çetinkaya xəttlərinə çatan dəmir yolu pambıq və dəmir xətləri adlanır.
 • İstehsal və istehlak mərkəzləri, yəni limanlar və daxili bölgələr arasında əlaqələr qurmaq.
 • Kalın-Samsun, Irmak-Zonguldak xəttləri ilə dəmiryoluna çatan limanlar 6-dan 8-ə qaldırıldı. Orta və Şərqi Anadolunun dəniz əlaqəsi Samsun və Zonguldak xətləri ilə gücləndirilmişdir.
 • İqtisadi inkişafın ölkə səviyyəsində yayılmasını təmin etmək və xüsusilə az inkişaf etmiş bölgələrə çatmaq.
 • 1927-ci ildə Kayseri, 1930-cu ildə Sivas, 1931-ci ildə Malatya, 1933-cü ildə Niğde, 1934-cü ildə Elâzığ, 1935-ci ildə Diyarbakır və 1939-cu ildə Ərzurumda dəmir yolu şəbəkəsinə qoşulmuşdur.

📜 22. First Five-Year Development Plan (İlk Beş İllik Tərəqqi Planları)

First Five Year Industry Plan (also known as BBYSP), put into force in Turkey on April 17, 1934, the plan is targeting the development of the industry in the years 1934-1939.

The Soviet Union’s first Five-Year Plan from experienced USSR’s technical and financial assistance that come to life, benefiting also from the Soviet experts prepared by, as well as reports of American experts report, the raw materials are aimed to establish industry is located or may be provided in Turkey. Industry requiring large capital and advanced technology was left to the state. With the production capacity of the industry decided to establish parallels between Turkey aimed to establish the needs and consumption. Twenty factories were proposed in the plan. It is aimed to distribute the economic development to various regions of the country in a balanced manner.

For the realization of the plan, 44 million Turkish liras was allocated at the beginning, and later the budget was increased by 127% to 100 million Turkish liras.

The decisions taken have parallel features with the Izmir Economy Congress held in 1923.

🔄 Azərbaycan Dilinə Tərcüməsi:

17 Aprel 1934-cü ildə Türkiyədə qüvvəyə minmiş İlk Beş İllik Sənaye Planı (BBYSP olaraq da bilinir), plan 1934-1939-cu illərdə sənayenin inkişafını hədəf alır.

Sovet İttifaqının həyata keçirdiyi təcrübəli SSRİ-nin texniki və maliyyə yardımından Sovet İttifaqının ilk Beş İllik Planı, hazırladığı Sovet mütəxəssislərindən, habelə Amerikalı mütəxəssislərin hesabatlarından bəhrələnərək, xammal sənayesi qurmağı hədəfləyir və ya ola bilər Türkiyədə təmin ediləcək. Böyük kapital və inkişaf etmiş texnologiya tələb edən sənaye dövlətin ixtiyarına verildi. Sektorun istehsal gücü ilə ehtiyacları və istehlakını qurmağı hədəfləyən Türkiyə arasında paralellər qurmağa qərar verildi. Planda iyirmi fabrik təklif edildi. İqtisadi inkişafı ölkənin müxtəlif bölgələrinə balanslı şəkildə paylamaq məqsədi daşıyır.

Planın reallaşması üçün əvvəlində 44 milyon Türk lirası ayrıldı və daha sonra büdcə% 127 artaraq 100 milyon Türk lirəsinə çatdı.

Alınan qərarlar 1923-cü ildə keçirilən İzmir İqtisadiyyat Konqresi ilə paralel xüsusiyyətlərə malikdir.


📜 23. Language Reform (Dil Reformu)

Language is the most important factor for the “people” community to become a nation with its role of “intermediary” in establishing agreement and communication in a country. Gazi Mustafa Kemal was aware of this fact in the days when he was a younger officer, and very shortly after the declaration of the Republic, he started the founding works of the Institute of Turkic Studies for this. This organization, which was put into service on 12 November 1924, was assigned to carry out studies on Turkish culture, especially language.

Most importantly, with the new Constitution, the Turkish language should be accepted as the basis in the establishment of the Turkish State. Established “Republic of Turkey” in the “Turkish” to become the official language, take place as a matter not changed in the Constitution is an indispensable meticulously will focus on policy.

The establishment of the Institute of Turkic Studies was followed by the work of the “Language Committee”, which held its first meeting on June 26, 1928, in the next few months, with the adoption of the new letters with the enactment of the Turkish Alphabet Law, which enabled the transition to Latin letters on November 3, 1928.

Two years later, Prof. The voluminous work of Sadri Maksudi (Arsal) titled “For Turkish Language: Thoughts on Our Past, Present and Future” is published, which leads to taking new steps in the field of language.

🔄 Azərbaycan Dilinə Tərcüməsi:

Dil “xalq” cəmiyyətinin bir ölkədə razılaşma və ünsiyyət qurmaqda “vasitəçi” rolu ilə bir millət halına gəlməsi üçün ən vacib amildir. Qazi Mustafa Kamal daha kiçik bir zabit olduğu günlərdə bu həqiqətdən xəbərdar idi və Cümhuriyyətin elan edilməsindən çox qısa müddət sonra bunun üçün Türk Araşdırmaları İnstitutunun qurucu işlərinə başladı. 12 Noyabr 1924-cü ildə istismara verilmiş bu quruma Türk mədəniyyəti, xüsusən də dil haqqında araşdırmalar aparmaq tapşırıldı.

Ən əsası, yeni Konstitusiya ilə Türk Dövlətinin qurulmasında Türk dili təməl olaraq qəbul edilməlidir. Qurulan “Türkiyə Cümhuriyyəti” nin “Türk dilində” rəsmi dil halına gəlməsi, Konstitusiyada dəyişdirilmədiyi bir məsələ olduğu üçün vazgeçilmez olduğu siyasətə titizlikle odaklanacak.

26 iyun 1928-ci ildə ilk iclasını keçirən “Dil Komitəsi” nin işi, 3 noyabr 1928-ci ildə Latın hərflərinə keçidi təmin edən Türk Əlifbası Qanununun qəbul edilməsi ilə yeni hərflərin qəbul edilməsini izlədi. növbəti bir neçə ay.

İki il sonra Prof. Sadri Maksudinin (Arsal) “Türk Dili Üçün: Keçmişimiz, bu günümüz və gələcəyimiz haqqında düşüncələr” adlı həcmli əsəri nəşr olunur ki, bu da dil sahəsində yeni addımların atılmasına səbəb olur.


📜 24. Establishment of Machine and Checmical Institution (Maşın və Kimya Sənayesi Təşkilatı Qurulması)

The Machinery and Chemical Industry Institution (MKE or MKEK for short) is in charge of meeting the Turkish Armed Forces’ needs of all kinds of weapons, ammunition, rockets, tools and equipment. The Authority operates in the field of defense industry and is a state economic enterprise affiliated with the Ministry of National Defense. MKE Institution was established with the relevant law on March 8, 1950, with all of its capital covered by the state. In the Ottoman Empire, the institution was serving under the name of “Tophane-i Hümayun”. In 1921, it was transformed into “Military Factories General Directorate”, then in 1950 it was renamed “Machinery and Chemical Industry Corporation”. The Institution, which has 5,570 employees as of January 1, 2020, exports to more than 40 countries around the world. In 2019, the profit rate of the Institution increased by approximately 4 times compared to the previous year and reached ₺694.785.459. Thus, it is among the top 3 profitable public institutions. MKE, is one of Turkey’s top 100 industrial enterprises is ranked 90th as of 2019. At the same time Turkey is the 7th largest public institutions

🔄 Azərbaycan Dilinə Tərcüməsi:

Maşın və Kimya Sənayesi Təşkilatı (qısaca MKE və ya MKEK), Türk Silahlı Qüvvələrinin hər cür silah, döyüş sursatı, roket, alət və avadanlıq ehtiyaclarını ödəməkdən məsuldur. Qurum müdafiə sənayesi sahəsində fəaliyyət göstərir və Milli Müdafiə Nazirliyinə bağlı bir dövlət iqtisadi müəssisəsidir. MKE Təşkilatı, bütün kapitalının dövlət tərəfindən əhatə olunduğu 8 mart 1950-ci ildə müvafiq qanunla quruldu. Osmanlı İmperiyasında təşkilat “Tophane-i Hümayun” adı altında xidmət edirdi. 1921-ci ildə “Hərbi Fabriklər Ümumi Müdirliyi” halına gətirildi, sonra 1950-ci ildə “Maşın və Kimya Sənayesi Şirkəti” olaraq dəyişdirildi. 1 yanvar 2020-ci il tarixinə 5.570 işçisi olan Müəssisə, dünyanın 40-dan çox ölkəsinə məhsul ixrac edir. 2019-cu ildə Qurumun mənfəət nisbəti əvvəlki ilə görə təxminən 4 dəfə artaraq 694,785.459 ₺-a çatdı. Beləliklə, ilk 3 gəlirli dövlət qurumu arasındadır. MKE, Türkiyənin ən yaxşı 100 sənaye müəssisəsindən biridir 2019-cu ilə görə 90-cı sırada iştirak edir. Eyni zamanda Türkiyə 7-ci ən böyük dövlət qurumudur


📜 25. Establishment of Secularity (Dünyəliviyin Qəbul Edilməsi)

The entry of the principle of secularism into the constitution was February 5, 1937.
“The two cornerstones of Ataturk’s revolutions are the Union of Lâyism and Education. The nation decides not under the pressure of neither sharia nor any ideology in all world affairs, and only considering the most beneficial for itself under the conditions of the day: This is essential Kemalism.”

The emergence of Turkey as a secular state can be considered as the first stage of the caliphate authorities and Şer’iye (Religious Affairs) and Awqaf (Endowments) after the proxy 1921 Organization to the constitution, is removed with the constitution, not the nature of the basis for many other reforms won. The complete separation of state and religious affairs was included in the Turkish Constitution on February 5, 1937, and the secular revolution gained its constitutional development.

🔄 Azərbaycan Dilinə Tərcüməsi:

Dünyəvilik prinsipinin konstitusiyaya girməsi 5 fevral 1937-ci il idi.
“Atatürk inqilablarının iki təməl daşı Layizizm və Təhsil Birliyidir. Millət bütün dünya işlərində nə şəriət, nə də hər hansı bir ideologiyanın təzyiqi altında deyil və yalnız günün şərtlərində özü üçün ən faydalı olduğunu düşünərək qərar verir: Bu təməl atəşkəslik. “

Türkiyənin dünyəvi bir dövlət olaraq ortaya çıxması xilafət səlahiyyətlilərinin ilk mərhələsi olaraq qəbul edilə bilər və Şer’iye (Diyanət İşləri) və Avqaf (Vəqflər) 1921-ci il vəkilindən sonra konstitusiyaya, təbiətə deyil, konstitusiya ilə çıxarılır. bir çox islahat üçün əsas qazandı. Dövlət və dini işlərin tamamilə ayrılması 5 fevral 1937-ci ildə Türk Konstitusiyasına daxil edildi və dünyəvi inqilab konstitusiya inkişafını qazandı.


📜 26. The Army of Enlightenment (Kənd Müəllimləri Layihəsi)

In the early years of the Republic, the majority of the population lived in villages, the villages were completely impossible and neglected in terms of educational activities, where primitive agricultural methods were applied and the absence and destruction of the war years was felt in all areas of life. Some Turkish intellectuals and statesmen, including Mustafa Kemal Atatürk, who gave great importance to this issue since the first years of the Republic, said that the development moves should be started from the village. Republic of İsmet İnönü; It is defined as “a peasant republic founded in the middle of the steppe”. The development of the village, and therefore the country, through education first Mustafa Kemal and then Mustafa Necati, Reşit Galip, Saffet Arıkan, Hasan Ali Yücel, H. Fikret Kanat, and İ. Educators like Hakkı Tonguç had started it.
Village Institutes are the most original and most prominent implementation of the Republican Enlightenment in the field of education. It is seen that the institutes, whose preparations were started in 1935 and tried in 1937, were placed on a legal basis in 1940. According to the Village Institutes Law No. 3803 enacted on April 17, 1940, the task of the institutes was not only to train village teachers, but also to train professionals such as health officials and technicians together with teachers. Village Institutes have achieved a success far beyond their establishment purpose. They have brought up a progressive generation in the village that posed the problems of those living in rural areas.

🔄 Azərbaycan Dilinə Tərcüməsi:

Cümhuriyyətin ilk illərində əhalinin əksəriyyəti kəndlərdə yaşayırdı, kəndlər ibtidai əkinçilik metodlarının tətbiq olunduğu və müharibə illərinin yoxluğu və məhvi bütün ərazilərdə hiss olunduğu təhsil fəaliyyətləri baxımından tamamilə qeyri-mümkün və baxımsız idi. həyatın. Cümhuriyyətin ilk illərindən bəri bu məsələyə böyük əhəmiyyət verən Mustafa Kamal Atatürk də daxil olmaqla bəzi Türk aydınları və dövlət xadimləri, inkişaf hərəkətlərinin kənddən başlanılması lazım olduğunu söylədi. İsmet İnönü Respublikası; “Çölün ortasında qurulmuş bir kəndli respublikası” olaraq təyin edilir. Təhsilin köməyi ilə kəndin və dolayısıyla ölkənin inkişafı, əvvəlcə Mustafa Kamal, sonra Mustafa Necati, Reşit Galip, Saffet Arıkan, Hasan Ali Yücel, H. Fikret Kanat və İ. Hakkı Tonguç kimi pedaqoqlar başlamışdı.
Kənd İnstitutları Cümhuriyyət Maarifçiliyinin təhsil sahəsində ən orijinal və ən görkəmli tətbiqidir. 1935-ci ildə hazırlıqlarına başlanan və 1937-ci ildə mühakimə olunan institutların 1940-cı ildə qanuni əsaslarla yerləşdirildiyi görülür. 17 Aprel 1940-cı ildə qəbul edilmiş 3803 saylı Kənd İnstitutları Qanununa əsasən, institutların vəzifəsi yalnız kənd müəllimlərini yetişdirmək deyil, həm də müəllimlərlə birlikdə səhiyyə məmurları və texniki işçilər kimi mütəxəssislər yetişdirmək idi. Kənd İnstitutları təsis məqsədlərindən çox bir müvəffəqiyyət əldə etdilər. Kənddə kənd yerlərində yaşayanların problemini yaradan mütərəqqi bir nəsil yetişdirdilər.


⏳ Mustafa Kamal Atatürkün Həyatı İngiliscə İzahatı

Who is Mustafa Kemal Atatürk?

The father of Mustafa Kemal Atatürk, who was born in Thessaloniki in 1881, is Ali Rıza Efendi. Her mother is Zübeyde lady. Having completed his primary school education in the neighborhood school in Şemsi Efendi, Atatürk completed his high school education in the Thessaloniki Military High School after his secondary education in Thessaloniki Civil High School and Thessaloniki Military Junior High School. Later, he completed his university education at the military school and the military academy and started his military life. While he was attending the Military High School, his mathematics teacher named him Kemal, and his name remained Mustafa Kemal from that moment on.

Mustafa Kemal Atatürk, who changed the course of the First World War with his victory in Çanakkale, made history with the recognition of the whole world with this war. After the First World War, Atatürk saw that the lands of his homeland would be shared with the signing of the Mondros Armistice Treaty, and went to Samsun on 19 May 1919 and lit the first fire of the national struggle. Then, with the congresses of Amasya, Sivas and Erzurum, he led the gathering of the army in many different parts of Anatolia and made the country ready for the struggle.

The Life of Atatürk in Brief

April 23, 1920 at the opening of the Grand National Assembly of Turkey, allowing Mustafa Kemal Atatürk, the Commander in Chief has to fight in the country’s many different fronts. Atatürk, who was given the Commander-in-Chief by the parliament on 5 August 1921, was honored with the title of Veteran and the rank of marshal, along with his unique success in winning the Sakarya War.

Mustafa Kemal Atatürk, who ensured the regaining of Anatolian lands with the Great Offensive, declared the Republic on 29 October 1923. along with being the first president of the Republic of Turkey, Mustafa Kemal in 1934 strain as the name ‘Ataturk’ was awarded. Having left behind a huge country with many books, books and revolution, Atatürk has gone down in history as one of the greatest leaders of the world. It also takes place in history with many words.

 • “To see me is not to see my face. If you understand my ideas and my feelings thats enough.”
 • “The most genuine guide in life is science, science.”

🔄 Azərbaycan Dilinə Tərcüməsi:

Mustafa Kamal Atatürk kimdir?

1881-ci ildə Selanikdə anadan olan Mustafa Kamal Atatürkün atası Əli Rıza Əfəndidir. Anası Zübeyde xanımdır. İbtidai təhsilini məhəllə məktəbi ilə Şemsi Əfəndi şəhərində tamamlayan Atatürk, orta təhsilini Selanik Mülki Liseyində və Selanik Hərbi Liseyində tamamladıqdan sonra Orta məktəbi Selanik Hərbi Liseyində tamamladı. Daha sonra universitet təhsilini hərbi məktəbdə və hərbi akademiyada tamamladı və hərbi həyatına başladı. Hərbi Liseydə oxuyarkən riyaziyyat müəllimi ona Kamal adını verdi və o andan etibarən adı Mustafa Kamal olaraq qaldı.

Çanaqqalada qazandığı zəfərlə Birinci Dünya Müharibəsinin gedişatını dəyişdirən Mustafa Kamal Atatürk, bu müharibə ilə bütün dünya tərəfindən tanınanda tarixə düşdü. Birinci Dünya Müharibəsindən sonra Atatürk, vətəninin torpaqlarının Mondros Atəşkəs Müqaviləsinin imzalanması ilə paylaşılacağını gördü və 1919 1919-cu ildə Samsuna getdi və milli mübarizənin ilk atəşini verdi. Sonra Amasya, Sivas və Ərzurum konqresləri ilə Anadolunun bir çox fərqli bölgəsində ordu toplanmasına rəhbərlik etdi və ölkəni mübarizəyə hazır etdi.

Qısaca Atatürkün həyatı

23 Aprel 1920-ci ildə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin açılışında Mustafa Kamal Atatürkə icazə verən Baş Komandan, ölkənin bir çox fərqli cəbhəsində döyüşmək məcburiyyətində qaldı. 5 Avqust 1921-ci ildə parlament tərəfindən Ali Baş Komandan verilmiş Atatürk, Sakarya Döyüşündə qazandığı misilsiz müvəffəqiyyəti ilə birlikdə Qazi adına və marşal rütbəsinə layiq görüldü.

Anadolu torpaqlarının Böyük Hücumla yenidən toplanmasını təmin edən Mustafa Kamal Atatürk, 29 Oktyabr 1923-cü ildə Cümhuriyyət elan etdi. 1934-cü ildə Türkiyə Cümhuriyyətinin ilk prezidenti Mustafa Kamal ilə birlikdə ‘Atatürk’ adı verildi. Bir çox kitabı, kitabı və inqilabı olan nəhəng bir ölkənin arxasında qalan Atatürk, dünyanın ən böyük liderlərindən biri olaraq tarixə düşdü. Həm də tarixdə bir çox sözlə yer alır.

 • “Məni görmək üzümü görmək deyil. Fikirlərimi və hisslərimi başa düşürsənsə, bu kifayətdir. ”
 • “Həyatda ən əsl bələdçi elmdir, elmdir.”

💡 Mustafa Kamal Atatürkün islahatlarından savayı, öz həyatı ilə bağlı həm ingilis dilində, həm də azərbaycan dilində ətraflı məlumata sahib olmaq istəyirsinizsə, bunun üçün ayrıca hazırladığımız Atatürkün Həyatı (İngilis Dilində Tərcümə ilə) yazımıza klikləyə bilərsiniz.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Günay Akhund-zada

Beynəlxalq Şöbələr üzrə Mətn Yazarı / Məzmun Redaktoru mütəxəssisi.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.