Awake Felinin İkinci, Üçüncü Halı və Nümunə Cümlələr


awake feli verb2 verb3

Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

📑 İngilis dili qrammatikasının tələbələrə yaratdığı çətinliklərdən biri fel mövzusudur. Çünki, ingilis dilində fellər ana dilimizdə öyrəndiyimiz fellər kimi eyni qaydaları əhatə etmir. Bir sıra fərqlilikləri ilə tələbələrə öyrənməkdə qəlizliklər yaradan fellərin müvafiq növləri vardır. Qaydalı və qaydasız fellər, fellərin birinci, ikinci və üçüncü halı və s. Tələbələr ingilis dili qrammatikasında felləri öyrənərkən qaydalı və qaydasız fellərin ikinci və üçüncü hallarını əzbərləməkdə çətinlik çəkirlər. Bəli, əzbərləmək. Çünki, xüsusilə, qaydasız fellərin ikinci və üçüncü hallarda dəyişilməsi ilə bağlı müvafiq qayda yoxdur. Səbəbsiz yerə kökündən dəyişimə uğradığı üçün tələbələrə bu felləri əzbərləməkdən başqa çarə qalmır.

📑 Bəs, qaydalı fellər necə? Qaydalı fellərin tələbələr tərəfindən daha çox sevilməsinə səbəb olan ünsur, kökündən dəyişməməsidir. Yəni, qaydalı fellərin ikinci və üçüncü halları sadəcə “ed” şəkilçisi qəbul edərək istifadə olunur. Bu da, tələbələrə asanlıq təşkil edir.

📑 Bu gün isə, qaydasız fellərdən “awake” – yəni, “oyanmaq” felinin ikinci və üçüncü hallarını və istifadə qaydalarını sizə təqdim edəcəyik. “Wait” felinin ikinci və üçüncü hallarının cümlədə istifadə qaydalarını öyrənmək üçün heç gözləməkdən aşağıdaki paraqraflara keçid ala bilərsiniz.

😴 Awake Felinin İkinci Halı

Awake felinin ikinci halı kökdən dəyişərək “awoke” kəliməsinə çevrilir. Simple Past Tense üçün istifadə olunur.

⏰ Awake Felinin İkinci Halı ilə Cümlələr

 • The noise awoke me from my sleep. – Səs-küy məni yuxudan oyatdı.
 • I awoke to bright sun-light. – Parlaq günəş işığına oyandım.
 • He awoke from his sleep in a cold sweat. – Soyuq tər içində yuxusundan ayıldı.
 • John awoke from a fitful sleep. – John uyğun bir yuxudan ayıldı.
 • The slam of the shutter awoke me. – Panjurun şaqqıltısı məni oyatdı.

😴 Awake Felinin Üçüncü Halı

Awake felinin ikinci halı kökdən dəyişərək “awoken” kəliməsinə çevrilir. Past Participle cümlələri və Passive Voice cümlələri üçün istifadə olunur.

⏰ Awake Felinin Üçüncü Halı ilə Cümlələr

 • She was awoken by the noise. – Onu səs-küy oyatdı.
 • The recent sand storms have awoken people to the importance of environment protection. – Son qum fırtınaları insanları ətraf mühitin qorunmasının vacibliyi mövzusunda oyatdı.
 • He had awoken from a vivid dream with his hands pressed over his face. – Əllərini üzünə sıxaraq canlı bir yuxudan oyandı.
 • I was awoken from my dream by a knock at the door. – Yuxumdan qapı döyülərək oyandım.
 • I slept through it until I was awoken by slamming doors. – Çırpılan qapılar məni oyadana qədər yatdım.

😴 Awake Felinin Past Tense ilə İstifadəsi

Awake felini keçmiş zamanda istifadə edərkən cümlənin hansı keçmiş zamanda işlədildiyini və cümləyə görə felin neçənci halını istifadə edilməsi gərəkdiyini müəyyənləşdirməlisiniz. Sadə keçmiş zaman üçün awake felinin ikinci halını istifadə edərkən, Past Participle zamanlı cümlələrdə mütləq awake felinin üçüncü halını istifadə etmək lazımdır. Məsələn:

 • Past Participle: Your criticism has awoken me and made me realize where I had gone wrong. – Tənqidləriniz məni oyatdı və harada səhv etdiyimi anladım.
 • Simple Past: She awoke when the nurse entered the room. – Tibb bacısı otağa girəndə oyandı.

😴 Awake Felinin Zamana və Mənsubiyyətə Görə İstifadəsi

Awake felinin cümlədə zamana və mənsubiyyətə görə necə dəyişdiyini öyrənmək istəyirsinizsə, aşağıdaki zaman nümunələri ilə cümlələrin quruluş qaydasına baxa bilərsiniz.

⏰ Awake Feli ilə Present Tense

 • I awake children on time. – Uşaqları vaxtında oyandırıram.
 • You awake children on time. – Uşaqları vaxtında oyadırsınız.
 • We awake children on time. – Uşaqları vaxtında oyandırırıq.
 • They awake children on time. – Uşaqları vaxtında oyandırlar.
 • He awakes children on time. – Uşaqları vaxtında oyandırır. (kişi)
 • She awakes children on time. – Uşaqları vaxtında oyandırır. (qadın)
 • It awakes children on time. – Uşaqları vaxtında oyandırır. (digər)

Sual cümləsi ilə:

 • Do I awake them early? – Onları tez oyadıram?

Passive Voice ilə:

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

 • I am awoken by the dog’s barking everyday. – İtin hürməsindən hər gün yuxudan oyanıram.

⏰ Awake Feli ilə Past Simple Tense

 • I awoke at five with a feeling of dread. – Beşdə qorxu hissi ilə oyandım.
 • You awoke at five with a feeling of dread. – Beşdə qorxu hissi ilə oyandın.
 • We awoke at five with a feeling of dread. – Beşdə qorxu hissi ilə oyandıq.
 • They awoke at five with a feeling of dread. – Beşdə qorxu hissi ilə oyandılar.
 • He awoke at five with a feeling of dread. – Beşdə bir qorxu hissi ilə oyandı. (kişi)
 • She awoke at five with a feeling of dread. – Beşdə bir qorxu hissi ilə oyandı. (qadın)
 • It awoke at five with a feeling of dread. – Beşdə bir qorxu hissi ilə oyandı. (digər)

Sual cümləsi ilə:

 • Did I awake them early? – Onları tez oyatdım?

Passive Voice ilə:

 • I was awoken by the dog’s barking. – İtin hürməsindən yuxudan oyandım.

⏰ Awake Feli ilə Present Perfect Tense

 • I have awoken too much early. – Çox erkən oyanmışam.
 • You have awoken too much early. – Çox erkən oyanmısan.
 • We have awoken too much early. – Çox erkən oyanmışıq.
 • They have awoken too much early. – Çox erkən oyanıblar.
 • He has awoken too much early. – Çox erkən oyanıb. (kişi)
 • She has awoken too much early. Çox erkən oyanıb. (qadın)
 • It has awoken too much early. – Çox erkən oyanıb. (digər)

Sual cümləsi ilə:

 • Have I awoken them early? – Onları tez oyatmışam?

Passive Voice ilə:

 • I have been awoken by the dog’s barking. – İtin hürməsindən yuxudan oyanmışam.

Awake Feli ilə Future Tense

 • I will awake at 8 o’clock in the morning tomorrow. – Sabah səhər saat 8-də oyanacam.
 • You will awake at 8 o’clock in the morning tomorrow. – Sabah səhər saat 8-də oyanacaqsan.
 • We will awake at 8 o’clock in the morning tomorrow. – Sabah səhər saat 8-də oyanacağıq.
 • They will awake at 8 o’clock in the morning tomorrow. – Sabah səhər saat 8-də oyanacaqlar.
 • He will awake at 8 o’clock in the morning tomorrow. – Sabah səhər saat 8-də oyanacaq. (kişi)
 • She will awake at 8 o’clock in the morning tomorrow. – Sabah səhər saat 8-də oyanacaq. (qadın)
 • It will awake at 8 o’clock in the morning tomorrow. – Sabah səhər saat 8-də oyanacaq. (digər)

Sual cümləsi ilə:

 • Will I awake them early? – Onları tez oyadacağaç?

Passive Voice ilə:

 • I will be awoken by the dog’s barking. – İtin hürməsindən yuxudan oyanacağam.

⏰ Awake Feli ilə Future Perfect Tense

 • On the count of three, I will have awoken feeling rested and refreshed. – Üçə qədər saydıqdan sonra rahat və gümrahlıq hissi ilə oyanmış olacağam.
 • On the count of three, you will hve awoken feeling rested and refreshed. – Üçə qədər saydıqdan sonra rahat və gümrahlıq hissi ilə oyanmış olacaqsan.
 • On the count of three, we will have awoken feeling rested and refreshed. – Üçə qədər saydıqdan sonra rahat və gümrahlıq hissi ilə oyanmış olacağıq.
 • On the count of three, they will have awoken feeling rested and refreshed. – Üçə qədər saydıqdan sonra rahat və gümrahlıq hissi ilə oyanmış olacaqlar.
 • On the count of three, he will have awoken feeling rested and refreshed. – Üçə qədər saydıqdan sonra rahat və gümrahlıq hissi ilə oyanmış olacaq. (kişi)
 • On the count of three, she will have awoken feeling rested and refreshed. – Üçə qədər saydıqdan sonra rahat və gümrahlıq hissi ilə oyanmış olacaq. (qadın)
 • On the count of three, it will have awoken feeling rested and refreshed. – Üçə qədər saydıqdan sonra rahat və gümrahlıq hissi ilə oyanmış olacaq. (digər)

Sual cümləsi ilə:

 • Will have I awoken them early? – Onları tez oyatmış olacağam?

Passive Voice ilə:

 • I will have been awoken by the dog’s barking. – İtin hürməsindən yuxudan oyanmış olacağam.

😴 Awake Feli ilə Çalışmalar

Öyrəndiklərinizi təkmilləşdirmək üçün aşağıdaki boşluq doldurmalardan yararlana bilərsiniz.

1. She fell asleep immediately but … an hour later.

2. I … her just past midnight.

3.I … several times during the night.

4. The baby … from his nap.

5. The alarm … me early.

6. They … by a loud bang.

7.I know you’re still … .

8. He likes … to the sound of a radio.

9. She … me at seven.

10.I … at seven o’clock.

Cavablar: 1. awoke, 2. awoke, 3. was awake, 4. awoke, 5. awoke, 6. were awoken, 7. awake, 8. to awake, 9. awoke, 10. awake

😴 Awake Feli ilə Çalışmalar PDF

Awake feli ilə daha çox çalışmalar həll etmək və praktik qazanmaq istəyirsinizsə, yuxarıdaki boşluq doldurmaların kifayət etməyəcəyini düşünərəkdən sizlər üçün PDF formatında test hazırladıq. Aşağıdaki yazıya klikləyərək testi həll edə bilərsiniz. Uğurlar!

Awake Feli ilə Çalışmalar PDF

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Günay Akhund-zada

Beynəlxalq Şöbələr üzrə Mətn Yazarı / Məzmun Redaktoru mütəxəssisi.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.