Beat Felinin İkinci və Üçüncü Formları


beat felinin ikinci və üçüncü formu

Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

🏓 İngilis dilini sevərlər bu dili öyrənməyə başlamazdan əvvəl bir sıra əngəllərlə üzləşəcəklərinin fərqində olmalıdırlar. Çünki, ana dilimizdən ingilis dilini öyrənmək bəzi qrammatik mövzularda tələbələr üçün asanlıq təşkil etsə də, bəzi qrammatik qaydaların qarşılığı ana dilimizdə olmadığı üçün bir qədər çətinliklər yarada bilər. Lakin, hər bir dilin özünəməzsus qaydalarının və quruluşunu olduğunu unutmamalı və dil öyrənməyə bunu qəbul edərək başlamaq lazımdır. İngilis dili qrammatikasını öyrənərkən rastlaşacağınız çətinliklər sizin motivasiyanızı düşürməməlidir, əksinə, motivasiyanıza güc qatacaq və daha həvəslə öyrənmənizə səbəb olacaq ünsurlar olmalıdır.

🏓 Bəs, ingilis dili qrammatikasının ana dilimizdə qarşılığı olmayan və çətinlik yaradan mövzuları hansılardır? Bu gün elə o mövzulardan birini sizlərlə analiz edəcəyik. İngilis dilində fellər…

🏓 İngilis dilində fellər qaydalı və qaydasız olaraq 2 yerə bölünür. Qaydalı fellər “ed” şəkilçisi ilə düzələrək felin ikinci və üçüncü hallarını təşkil edə bilir, lakin, qaydasız fellərdə söz kökdən tamamilə dəyişir. Bu zaman, tələbələr üçün əzbərləməkdən başqa çıxış yolu qalmır. Qaydasız felləri əzbərlərkən, ikincə və üçüncü hallarının istifadə məqamlarını öyrənərkən çətinlik çəkməmək üçün hər bir felin hər 3 halını da detallı şəkildə öyrənmək lazımdır.

Bu gün isə detallı şəkildə analiz edəcəyimiz qaydasız fellərdən biri “beat” feli olacaq. Beat feli ilə bağlı giriş məlumatları sizlərlə bölüşək:

 • Beat felinin tərcüməsi vurmaq, döymək, ürək atışı, qalib gəlmək mənalarını daşıyır.
 • Beat felində sözün kökü özüdür və birinci haldadır.

🥊 Beat Felinin İkinci Halı

Beat felinin ikinci halı beat-dir. Birinci halı ilə eynidir. Cümlələrdə bir-birindən ayıra bilmək üçün cümlədə işlədilən zaman qəlibinə diqqət yetirmək lazımdır.

👊🏼 Beat Felinin İkinci Halı ilə Cümlə Nümunələri

 • Where drums beat, laws are silent. – Zərb alətlərinin çaldığı yerdə qanunlar susur.
 • If you can’t beat them, join them. – Onları məğlub edə bilmirsinizsə, onlara qoşulun.
 • We beat their heads off at an English competition. – İngilis yarışında başlarını döydük.
 • The visitors beat at the door until he answered. – O cavab verənə qədər qonaqlar qapını döydülər.
 • The storms beat on the ship. – Fırtına gəmini döydü.

🥊 Beat Felinin Üçüncü Halı

Beat felinin üçüncü halı beaten-dir. Perfect Tense-lərdə və Passive Voice cümlələrində istifadə olunur.

👊🏼 Beat Felinin Üçüncü Halı ilə Cümlə Nümunələri

 • England have beaten the Welsh three times in succession with an aggregate score of 83-12. – İngiltərə Uelsi ardıcıl üç dəfə 83-12 hesabı ilə məğlub etdi.
 • She was thoroughly beaten out by the work. – O. işlə hərtərəfli döyüldü. (olduqca çox işlədi)
 • His little army had been beaten and scattered. – Onun kiçik ordusu döyüldü və dağıldı.
 • You and me have beaten this bush a few times before. – Sən və mən əvvəllər bu kolu bir neçə dəfə döydük.
 • After you have beaten the eggs, mix in the flour gradually. – Yumurtaları döydükdən sonra unu tədricən qarışdırın.

🥊 Beat Felinin Past Tense ilə İstifadə Qaydası

Beat felini keçmiş zaman cümlələrində istifadə edərkən cümlənin hansı zamanda olduğuna diqqət yetirməlisiniz. Çünki, felin ikinci halı sadə keçmiş zaman üçün istifadə olunur, felin üçüncü halı isə Perfect Tense cümlələri üçün istifadə olunur. Cümlənin hansı zamanda olduğunu müəyyən etmək üçün cümlənin sintaktik təhlilinə baxmağınız kifayət edir: Mübtəda + Köməkçi Fel + Fel (ikinci və ya üçüncü hal) + İkinci Dərəcəli Üzvlər

 • It’s unkind to exult over a person one has beaten in a race. – Yarışda qalib gəldiyi birinə görə sevinmək xoşagəlməzdir.

Burada “has” köməkçi feli ilə cümlənin Perfect Tense olduğu barizdir, buna görə də, cümlədə beat feli üçüncü formu ilə istifadə olunub.

🥊 Beat Felinin Zamanlara və Mənsubiyyətə Görə Təsnifi

Cümlədə istifadə olunan felin zamanlardan savayı, bir də mənsubiyyətə görə istifadəsi mövcuddur. Ona görə də, cümlədə həm zaman qəliblərinə görə, həm də mənsubiyyətə görə felin istifadə qaydalarını öyrənmək istəyirsinizsə, aşağıdaki bir sıra tense nümunələrinə nəzər sala bilərsiniz.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

👊🏼 Beat Present Tense İstifadəsi

 • I beat our opponents at football. – Rəqiblərimizi futbolda məğlub etdim.
 • You beat our opponents at football. – Rəqiblərimizi futbolda məğlub etdin.
 • We beat our opponents at football. – Rəqiblərimizi futbolda məğlub etdik.
 • They beat our opponents at football. – Rəqiblərimizi futbolda məğlub etdilər.
 • He beats our opponents at football. – Futbolda rəqiblərimizi məğlub etdi.
 • She beats our opponents at football. – Futbolda rəqiblərimizi məğlub etdi.
 • It beats like never before. – Heç vaxt olmadığı qədər döyünür.

Beat felinin qeyd edilən zaman qəlibi ilə sual forması aşağıdaki kimidir:

 • Does he beat his opponent in the election? – Seçkidə rəqibini məğlub edirmi?

Beat felinin qeyd edilən zaman qəlibi ilə Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi üçün qayda aşağıdaki kimidir:

 • Louise Smith beats her in the semi-finals. – Louise Smith onu yarı finalda məğlub edir.
 • She is beaten in the semi-finals by wild card Louise Smith. – Yarım finalda vəhşi kart Louise Smith tərəfindən məğlub edilir.

👊🏼 Beat Simple Past Tense İstifadəsi

 • I beat Jennifer last week. – Keçən həftə Jennifer’i məğlub etdim.
 • You beat Jennifer last week. – Keçən həftə Jennifer’i məğlub etdin.
 • We beat Jennifer last week. – Keçən həftə Jennifer’i məğlub etdik.
 • They beat Jennifer last week. – Keçən həftə Jennifer’i məğlub etdilər.
 • He beat Jennifer last week. – Keçən həftə Jennifer’i məğlub etdi.
 • She beat Jennifer last week. – Keçən həftə Jennifer’i məğlub etdi.
 • It beat like never before. – Heç vaxt olmadığı qədər döyündü.

Beat felinin qeyd edilən zaman qəlibi ilə sual forması aşağıdaki kimidir:

 • Did he beat his opponent in the election? – Seçkidə rəqibini məğlub etdi?

Beat felinin qeyd edilən zaman qəlibi ilə Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi üçün qayda aşağıdaki kimidir:

 • Louise Smith beat her in the semi-finals. – Louise Smith onu yarı finalda məğlub etdi.
 • She was beaten in the semi-finals by Louise Smith. – Yarım finalda Louise Smith tərəfindən məğlub edildi.

👊🏼 Beat Present Perfect Tense İstifadəsi

 • I have beaten her at least fifty times at chess. – Mən onu şahmatda ən azı əlli dəfə məğlub etmişəm.
 • You have beaten me at least fifty times at chess. – Məni şahmatda ən azı əlli dəfə məğlub etdin.
 • We have beaten them at least fifty times at chess. – Şahmatda onları ən azı əlli dəfə məğlub etdik.
 • They have beaten me at least fifty times at chess. – Məni şahmatda ən azı əlli dəfə məğlub etdilər.
 • He has beaten me at least fifty times at chess. – Məni şahmatda ən azı əlli dəfə məğlub etdi.
 • She has beaten me at least fifty times at chess. – Şahmatda məni ən azı əlli dəfə məğlub etdi.
 • It has beaten like never before. – Heç vaxt olmadığı qədər döyündü.

Beat felinin qeyd edilən zaman qəlibi ilə sual forması aşağıdaki kimidir:

 • Has he beaten his opponent in the election? – Seçkidə rəqibini məğlub edib?

Beat felinin qeyd edilən zaman qəlibi ilə Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi üçün qayda aşağıdaki kimidir:

 • Louise Smith has beaten her in the semi-finals. – Louise Smith onu yarı finalda məğlub edib.
 • She has been beaten in the semi-finals by Louise Smith. – Yarım finalda Louise Smith tərəfindən məğlub edilib.

👊🏼 Beat Future Tense İstifadəsi

 • I will beat you the next time we play. – Növbəti dəfə oynayanda səni məğlub edəcəyəm.
 • You will beat him the next time we play. – Növbəti dəfə oynayanda onu məğlub edəcəksən.
 • We will beat you the next time we play. – Növbəti dəfə oynadığımızda səni məğlub edəcəyik.
 • They will beat you the next time we play. – Növbəti dəfə oynayanda səni məğlub edəcəklər.
 • He will beat you the next time we play. – Növbəti dəfə oynadığımızda səni məğlub edəcək.
 • She will beat you the next time we play. – Növbəti dəfə oynadığımızda səni məğlub edəcək.
 • It will beat like never before. – Heç vaxt olmadığı kimi döyünəcək.

Beat felinin qeyd edilən zaman qəlibi ilə sual forması aşağıdaki kimidir:

 • Will he beat his opponent in the election? – Seçkidə rəqibini məğlub edəcək?

Beat felinin qeyd edilən zaman qəlibi ilə Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi üçün qayda aşağıdaki kimidir:

 • Louise Smith will beat her in the semi-finals. – Louise Smith onu yarı finalda məğlub edəcək.
 • She will be beaten in the semi-finals by Louise Smith. – Yarım finalda Louise Smith tərəfindən məğlub ediləcək.

👊🏼 Beat Future Perfect Tense İstifadəsi

 • By the time you read this, I will have beaten the opponent. – Bunu oxuyana qədər rəqibi məğlub etmiş olacağam.
 • By the time you read this, you will have beaten the opponent. Bunu oxuyana qədər rəqibi məğlub etmiş olacaqsan.
 • By the time you read this, we will have beaten the opponent. – Bunu oxuyana qədər rəqibi məğlub etmiş olacağıq.
 • By the time you read this, they will have beaten the opponent. – Bunu oxuyana qədər rəqibi məğlub etmiş olacaqlar.
 • By the time you read this, he will have beaten the opponent. – Bunu oxuyana qədər rəqibi məğlub etmiş olacaq.
 • By the time you read this, she will have beaten the opponent. – Bunu oxuyana qədər rəqibi məğlub etmiş olacaq.
 • It will have beaten like never before. – Heç vaxt olmadığı qədər döyünmüş olacaq.

Beat felinin qeyd edilən zaman qəlibi ilə sual forması aşağıdaki kimidir:

 • Will have he beaten his opponent in the election? – Seçkidə rəqibini məğlub etmiş olacaq?

Beat felinin qeyd edilən zaman qəlibi ilə Passive Voice (Məçhul Növ) cümləsi üçün qayda aşağıdaki kimidir:

 • Louise Smith will have beaten her in the semi-finals. – Louise Smith onu yarı finalda məğlub etmiş olacaq.
 • She will have been beaten in the semi-finals by Louise Smith. – Yarım finalda Louise Smith tərəfindən məğlub edilmiş olacaq.

🥊 Beat / Beat / Beaten Feli ilə Çalışmalar

Burada öyrəndiklərinizə daha yaxşı yiyələnmək istəyirsinizsə, çox vaxt itirmədən mövzumuzla bağlı aşağıda verilən boşluq doldurmaları həll edərək praktik qazana bilərsiniz.

1. Jennifer _____ me last week.

2. Tom _____ Jane at least ten times before Jane finally won a match.

3. Johnson ______ Anderson in the boxing match.

4. If Peter had concentrated more, he _____ his opponent.

5. Look! Mark _____ by Mark.

6. Peter _____ me at least fifty times at chess.

7. Jack is usually _____ by Mary in poker.

8. I often _____ my friends at chess.

9. By the time you read this, he ______ by his opponent.

10. If she played better, she would ______ Jack.

Cavablar: 1. beat, 2. had beaten, 3. is beating, 4. would have beaten, 5. is going to be beaten, 6. has beaten, 7. beaten, 8. beat, 9. will have been beaten, 10. beat,

🥊 Beat / Beat / Beaten Feli ilə Çalışmalar PDF

Yuxarıda yer veilən boşluq doldurmanın sizə kifayət etməyəcəyini düşünürsünüzsə, o zaman, sizlər üçün hazırladığımız beat felinin birinci, ikinci və üçüncü formları ilə bağlı testi aşağıdaki linkə klikləyərək həll edə bilərsiniz və biliklərinizi möhkəmləndirə bilərsiniz. Uğurlar!

Beat / Beat / Beaten Feli ilə Çalışmalar PDF

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Günay Akhund-zada

Beynəlxalq Şöbələr üzrə Mətn Yazarı / Məzmun Redaktoru mütəxəssisi.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.