Burn Felinin İkinci və Üçüncü Halı


burn ikinci və üçüncü halı

Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

📣 Tələbələr ingilis dili qrammatikasını öyrənərkən bir çox çətinliklərlə qarşılaşa bilərlər. Çətinlikləri yaradan qisimlər isə daha çox ingilis dili qrammatikasında fel mövzusu olur. Bəs, fel mövzusu tələbələrə necə çətinlik yarada bilər? İngilis dilində bildiyiniz kimi fellər hallarına görə fərqlilik göstərir. Bu hallar isə, qaydalı və qaydasız fellər olaraq siyahılara ayrılır. Yəni, tələbələr ingilis dili qrammatikasında felləri öyrənərkən qaydalı və qaydasız fellərin ikinci və üçüncü hallarını əzbərləməkdə çətinlik çəkirlər. Bəli, əzbərləmək. Çünki, xüsusilə, qaydasız fellərin ikinci və üçüncü hallarda dəyişilməsi ilə bağlı müvafiq qayda yoxdur. Səbəbsiz yerə kökündən dəyişimə uğradığı üçün tələbələrə bu felləri əzbərləməkdən başqa çarə qalmır.

📣 Bəs, qaydalı fellər necə? Qaydalı fellərin tələbələr tərəfindən daha çox sevilməsinə səbəb olan ünsur, kökündən dəyişməməsidir. Yəni, qaydalı fellərin ikinci və üçüncü halları sadəcə “ed” şəkilçisi qəbul edərək istifadə olunur. Bu da, tələbələrə asanlıq təşkil edir.

📣 Bu gün isə, qaydalı fellərdən “burn” – yəni, “yanmaq” felinin ikinci və üçüncü hallarını və istifadə qaydalarını sizə təqdim edəcəyik. “Burn” felinin ikinci və üçüncü hallarının cümlədə istifadə qaydalarını öyrənmək üçün heç gözləməkdən aşağıdaki paraqraflara keçid ala bilərsiniz.

🔥 Burn Felinin İkinci Halı

Burn felinin ikinci halı burned və ya burnt olaraq yazılır. Hər iki hal da keçərlidir. Simple Past Tense üçün istifadə olunur.

🥵 Burn Felinin İkinci Halı ilə Nümunələr

His face burned with shame.Utanandan üzü yandı.
The wood burned to ashes.Odun yanıb kül oldu.
The house burnt to ashes.Ev yanıb kül oldu.
I burnt my tongue on some soup last night.Dünən gecə dilimi bir şorbaya yandırdım.
He burnt the tips of his fingers.Barmaqlarının uclarını yandırdı.

🔥 Burn Felinin Üçüncü Halı

Burn felinin üçüncü halı burned və ya burnt olaraq yazılır. Hər iki variant da keçərlidir. Past Participle və Passive Voice cümlələr üçün idealdır.

🥵 Burn Felinin Üçüncü Halı ilə Nümunələr

He who has burnt his mouth blows his soupAğzını yandıran şorbasını əsir
The city was burnt to a desolate waste.Şəhər viran qalmış bir yerə çevrildi.
Her hair was burnt off.Saçları yandı.
The fire has burned down to a spark.Yanğın bir qığılcım qədər yanmışdır.
In those days they would have burned geneticists at the stake.O günlərdə genetikçiləri yandıracaqdılar.

🔥 Burn Felinin Keçmiş Zaman ilə İstifadə Qaydaları

Diqqət etdinizsə, burn felinin ikinci və üçüncü halları eyni şəkildə yazılır. Bəs, cümlələrdə istifadə etmək üçün necə ayırd edəcəyik? Cümlədə işlədilən zaman ilə. Burn felinin ikinci halı sadəcə Past Simple (Sadə Keçmiş Zaman) üçün istifadə olunur. Burn felinin üçüncü halı isə Past Participle cümlələrində istifadə olunur. İki nümunə ilə izahımıza aydınlıq gətirək:

Past Participle: I’m afraid I have burnt the pizza.Qorxuram pizzanı yandırmışam.
Simple Past: She burnt his old love letters.Köhnə sevgi məktublarını yandırdı.

🔥 Burn Felinin Zamana və Mənsubiyyətə Görə Təsnifi

Burn felini cümlədə həm zamana həm də mənsubiyyətə (şəxs əvəzliklərinə) görə istifadə qaydalarını öyrənmək istəyirsinizsə, aşağıdaki nümunələrə göz ata bilərsiniz.

🥵 Burn Feli ilə Present Simple

I burn esfand for to stay far away from evil eye.Üzərliyi pis gözdən uzaq durmaq üçün yandırıram.
You burn esfand for to stay far away from evil eye.Pis gözdən uzaq olmaq üçün üzərlik yandırırsan.
We burn esfand for to stay far away from evil eye.Pis gözdən uzaq durmaq üçün üzərlik yandırırıq.
They burn esfand for to stay far away from evil eye.Pis gözdən uzaq durmaq üçün üzərlik yandırırlar.
He burns esfand for to stay far away from evil eye. (kişi)Pis gözdən uzaq durmaq üçün üzərlik yandırır.
She burns esfand for to stay far away from evil eye. (qadın)Pis gözdən uzaq durmaq üçün üzərlik yandırır.
It burns esfand for to stay far away from evil eye. (digər)Pis gözdən uzaq durmaq üçün üzərlik yandırır.

Sual cümləsi üçün aşağıdaki qayda izlənilir:

Do I burn the toast every day?Tostu hər gün yandırıram?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümlə üçün aşağıdaki qayda izlənilir:

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Active Voice (Məlum Növ): I burn the toast every day.Tostu hər gün yandırıram.
Passive Voice (Məçhul Növ): The toast is burned by me every day.Tost hər gün mənim tərəfimdən yandırılır.

🥵 Burn Feli ilə Past Simple

I burnt (ed) esfand for to stay far away from evil eye.Üzərliyi pis gözdən uzaq durmaq üçün yandırdım.
You burnt (ed) esfand for to stay far away from evil eye.Pis gözdən uzaq olmaq üçün üzərlik yandırdın.
We burnt (ed) esfand for to stay far away from evil eye.Pis gözdən uzaq durmaq üçün üzərlik yandırdıq.
They burnt (ed) esfand for to stay far away from evil eye.Pis gözdən uzaq durmaq üçün üzərlik yandırdılar.
He burnt (ed) esfand for to stay far away from evil eye. (kişi)Pis gözdən uzaq durmaq üçün üzərlik yandırdı.
She burnt (ed) esfand for to stay far away from evil eye. (qadın)Pis gözdən uzaq durmaq üçün üzərlik yandırdı.
It burnt (ed) esfand for to stay far away from evil eye. (digər)Pis gözdən uzaq durmaq üçün üzərlik yandırdı.

Sual cümləsi üçün aşağıdaki qayda izlənilir:

Did I burn the toast?Tostu yandırdım.

Passive Voice (Məçhul Növ) cümlə üçün aşağıdaki qayda izlənilir:

Active Voice (Məlum Növ): I burnt (ed) the toast.Tostu yandırdım.
Passive Voice (Məçhul Növ): The toast was burnt (ed) by me.Tost mənim tərəfimdən yandırıldı.

🥵 Burn Feli ilə Present Perfect

I have burnt (ed) esfand for to stay far away from evil eye.Üzərliyi pis gözdən uzaq durmaq üçün yandırmışam.
You have burnt (ed) esfand for to stay far away from evil eye.Pis gözdən uzaq olmaq üçün üzərlik yandırmısan.
We have burnt (ed) esfand for to stay far away from evil eye.Pis gözdən uzaq durmaq üçün üzərlik yandırmışıq.
They have burnt (ed) esfand for to stay far away from evil eye.Pis gözdən uzaq durmaq üçün üzərlik yandırıblar.
He has burnt (ed) esfand for to stay far away from evil eye. (kişi)Pis gözdən uzaq durmaq üçün üzərlik yandırıb.
She has burnt (ed) esfand for to stay far away from evil eye. (qadın)Pis gözdən uzaq durmaq üçün üzərlik yandırıb.
It has burnt (ed) esfand for to stay far away from evil eye. (digər)Pis gözdən uzaq durmaq üçün üzərlik yandırıb.

Sual cümləsi üçün aşağıdaki qayda izlənilir:

Have I burnt (ed) the toast?Tostu yandırmışam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümlə üçün aşağıdaki qayda izlənilir:

Active Voice (Məlum Növ): I have burnt (ed) the toast.Tostu yandırmışam.
Passive Voice (Məçhul Növ): The toast has been burnt (ed) by me.Tost mənim tərəfimdən yandırılıb.

🥵 Burn Feli ilə Future Tense

I will burn esfand for to stay far away from evil eye.Üzərliyi pis gözdən uzaq durmaq üçün yandıracağam.
You will burn esfand for to stay far away from evil eye.Pis gözdən uzaq olmaq üçün üzərlik yandıracaqsan.
We will burn esfand for to stay far away from evil eye.Pis gözdən uzaq durmaq üçün üzərlik yandıracağıq.
They will burn esfand for to stay far away from evil eye.Pis gözdən uzaq durmaq üçün üzərlik yandıracaqlar.
He will burn esfand for to stay far away from evil eye. (kişi)Pis gözdən uzaq durmaq üçün üzərlik yandıracaq.
She will burn esfand for to stay far away from evil eye. (qadın)Pis gözdən uzaq durmaq üçün üzərlik yandıracaq.
It will burn esfand for to stay far away from evil eye. (digər)Pis gözdən uzaq durmaq üçün üzərlik yandıracaq.

Sual cümləsi üçün aşağıdaki qayda izlənilir:

Will I burn the toast?Tostu yandıracağam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümlə üçün aşağıdaki qayda izlənilir:

Active Voice (Məlum Növ): I will burn the toast.Tostu yandıracağam.
Passive Voice (Məçhul Növ): The toast will be burnt (ed) by me.Tost mənim tərəfimdən yandırılacaq.

🥵 Burn Feli ilə Future Perfect Tense

I will have burnt (ed) esfand for to stay far away from evil eye.Üzərliyi pis gözdən uzaq durmaq üçün yandırmış olacağam.
You will have burnt (ed) esfand for to stay far away from evil eye.Pis gözdən uzaq olmaq üçün üzərlik yandırmış olacaqsan.
We will have burnt (ed) esfand for to stay far away from evil eye.Pis gözdən uzaq durmaq üçün üzərlik yandırmış olacağıq.
They will have burnt (ed) esfand for to stay far away from evil eye.Pis gözdən uzaq durmaq üçün üzərlik yandırmış olacaqlar.
He will have burnt (ed) esfand for to stay far away from evil eye. (kişi)Pis gözdən uzaq durmaq üçün üzərlik yandırmış olacaq.
She will have burnt (ed) esfand for to stay far away from evil eye. (qadın)Pis gözdən uzaq durmaq üçün üzərlik yandırmış olacaq.
It will have burnt (ed) esfand for to stay far away from evil eye. (digər)Pis gözdən uzaq durmaq üçün üzərlik yandırmış olacaq.

Sual cümləsi üçün aşağıdaki qayda izlənilir:

Will have I burnt (ed) the toast?Tostu yandırmış olacağam?

Passive Voice (Məçhul Növ) cümlə üçün aşağıdaki qayda izlənilir:

Active Voice (Məlum Növ): I will have burnt (ed) the toast.Tostu yandırmış olacağam.
Passive Voice (Məçhul Növ): The toast will have been burnt (ed) by me.Tost mənim tərəfimdən yandırılmış olacaq.

🔥 Burn / Burnt (ed) Feli ilə Çalışmalar

Bir az əvvəl öyrəndikləriniz üzərindən kiçik sınaq keçirmək istəyirsinizsə, aşağıdaki boşluq doldurmaları həll edə bilərsiniz.

1. The president … burnt in effigy.

2.I’m afraid I … the pizza.

3. Fresh leaves … slowly with billows of smoke.

4. There was a patch of raw skin on my back where the sun … it.

5. He covered his tracks, … letters and diaries.

6. He … all his papers.

7.The fog … off before noon.

8. I was astonished when I heard the hospital … down.

9. Those who play with fire … themselves.

10. I saw a light … in her window.

Cavablar: was burnt, 2. have burnt, 3. will burn, 4. had burnt, 5. burnt, 6. burnt, 7. will burn, 8. had burnt, 9. will burn, 10. burning

🔥 Burn / Burnt (ed) Feli ilə Çalışmalar PDF

Burn felinin birinci, ikinci və üçüncü halı ilə zamana və mənsubiyyətə görə istifadə qaydaları ilə bağlı daha çox praktik qazanmaq istəyirsinizsə və öyrəndiklərinizi yaddaşınızda möhkəmləndirmək istəyirsinizsə, yuxarıdaki boşluq doldurmaların kifayət etməyəcəyini düşünərək, sizlər üçün PDF formatında burn feli ilə bağlı çalışmalar hazırladıq. Aşağıdaki linkə klikləyərək, PDF-ə baxa bilərsiniz. Uğurlar!

Burn / Burnt (ed) Feli ilə Çalışmalar PDF

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Günay Akhund-zada

Beynəlxalq Şöbələr üzrə Mətn Yazarı / Məzmun Redaktoru mütəxəssisi.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.