Come Felinin 2-ci və 3-cü Formları


come felinin halları

Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

🐾 İngilis dilində sərbəst danışa bilmək və sərbəst yazı yaza bilmək üçün ingiliscə qrammatikanı bilmək şərtdir. Yeni bir dil öyrənməyə başlayarkən tələbələr qarşı-qarşıya qalacaq çətinliklərin öncədən fərqində olmalıdırlar. Çünki, qəlizliklər ingilis dili qrammatikasını öyrənməkdə axsamalar yarada bilir. Mövzumuza verə biləcəyimiz ən ideal nümunə isə ingiliscə fellərdir. İngilis fellər, ana dilimizlə müqayisədə qarşılığı olmayacaq ünsurlarla əhatəlidir. Bu ünsurları yaxşı mənimsəyə bilmək üçün ingilis dili qrammatikası detallı, sağlam və doğru addımlarla öyrənilməlidir ki, tələbələr üçün hər hansı bir məqamda çətinliklər yaratmasın.

🐾 Fellər bildiyiniz üzərə ingilis dilində qaydalı və qaydasız olaraq iki yerə bölünür. Çətinlik, eləcə, buradan başlayır. Çünki, qaydalı felləri öyrənmək asan olsa da, (ikinci və üçüncü halında “ed” şəkilçisini qəbul edən hər bir fel qaydalı fel sayılır) qaydasız felləri öyrənmək olduqca vaxt aparıcıdır. Çünki, qaydasız fellər kökdən dəyişmə xüsusiyyətinə sahibdir və tələbələrin burada qaydasız felləri əzbərləməkdən başqa çarələri qalmır. Bəs, əzbərləməkdən savayı, qaydasız felləri necə daha yadda qalan etmək mümkündür?

🐾 Qaydasız felləri yadda qalan etmək üçün hansı halların hansı cümlələrdə, hansı mənsubiyyətlər və zaman qəlibləri ilə istifadə olunduğunu öyrənmək lazımdır. Bunun üçün, bu gün bloq yazımızda qaydasız fellərdən biri olan “come” felinin ikinci və üçüncü hallarını sizlərlə birlikdə təsnif edəcəyik. Beləliklə, felin birinci, ikinci və üçüncü hallarını daha detallı şəkildə öyrənəcək və çalışmalarla praktik edərək daha yadda qalan hala gətirəcəksiniz. Giriş məlumatlarla başlayaq:

 • Come feli sözün öz köküdür və birinci hal (verb 1) şəklində istifadə olunur.
 • Come feli – gəlmək – şəklində tərcümə olunur.

🚶🏼‍♂️ Come Felinin İkici Halı (Verb 2)

Come felinin ikinci halı: Came

Come felinin ikinci halınının istifadə olunduğu yerlər: Simple Past Tense (Sadə Keçmiş Zaman) cümlələr.

🏃🏼‍♀️ Come Felinin İkici Halı ilə Nümunə Cümlələr

 1. This voice came home to them. / Bu səs onların yanına gəldi.
 2. He came in panting after running up the steps. / Pillələrdən yuxarı qalxdıqdan sonra təngnəfəs içəri gəldi.
 3. She came into the room and shut the door. / Otağa gəldi və qapını bağladı.
 4. He came from a perfectly respectable middle-class family. / Mükəmməl hörmətli bir orta sinif ailəsindən gəldi.
 5. They came in flocks to see the procession. / Alayı görmək üçün sürülərlə gəldilər.

🚶🏼‍♂️ Come Felinin Üçüncü Halı (Verb 3)

Come felinin i üçüncü halı: Come

Come felinin ikinci halınının istifadə olunduğu yerlər: Past Participle (Perfect Tense) və Passive Voice (Məçhul Növ) cümlələr.

🏃🏼‍♀️ Come Felinin Üçüncü Halı ilə Nümunə Cümlələr

 1. The jury have come to an agreement. / Münsiflər heyəti bir razılığa gəldi.
 2. I have come to apologize to you. / Səndən üzr istəməyə gəlmişəm.
 3. The wind has come from the north. / Külək şimaldan gəlir.
 4. One of these buttons has come undone. / Bu düymələrdən biri geri qaytarıldı.
 5. The time has come to stop pretending! /  İddia etməyi dayandırmağın vaxtı gəldi!

🚶🏼‍♂️ Come Feli ilə Past Tense (Keçmiş Zaman) İstifadəsi

Come felini keçmiş zamanda istifadə edərkən zamana görə hansı halını istifadə edəcəyinizi müəyyənləşdirməlisiniz. Çünki, come felinin ikinci halı sadə keçmiş zaman üçün istifadə olunarkən, come felinin üçüncü halı Past Participle (Perfect Tense) cümlələrində istifadə olunur. Gəlin, nümunələrlə izah edək.

Past Participle (Perfect Tense)He has come all the way from Tokyo. O, Tokiodan bütün yolu keçib.
Simple PastHe came first in the poetry competition.O, şeir yarışmasında birinci oldu.

🚶🏼‍♂️ Come Felinin Zamana və Mənsubiyyətə Görə İstifadəsi

Come felini cümlədə həm zamana həm də mənsubiyyətə (şəxs əvəzlikləri) görə istifadə etmək qaydalarını öyrənmək istəyirsinizsə, aşağıdaki nümunələrə nəzər yetirə bilərsiniz.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Qeyd: Come felinin Passive Voice (Məçhul Növ) cümlə növü mövcud deyil.

🏃🏼‍♀️Come Feli – Present Simple Tense

MənI come to every party that the school plans.Məktəbin planlaşdırdığı hər yığıncağa gəlirəm.
Sən / SizYou come to every party that the school plans.Məktəbin planlaşdırdığı hər yığıncağa gəlirsən.
BizWe come to every party that the school plans.Məktəbin planlaşdırdığı hər yığıncağa gəlirik.
OnlarThey come to every party that the school plans.Məktəbin planlaşdırdığı hər yığıncağa gəlirlər.
O (kişi)He comes to every party that the school plans.Məktəbin planlaşdırdığı hər yığıncağa gəlir.
O (qadın)She comes to every party that the school plans.Məktəbin planlaşdırdığı hər yığıncağa gəlir.
O (digər)It comes to every party that the school plans.Məktəbin planlaşdırdığı hər yığıncağa gəlir.

Sual cümləsi ilə:

Do you come to my house every weekend?Hər həftə sonu evimə gəlirsən?

🏃🏼‍♀️ Come Feli – Past Simple Tense

MənI came to the school’s Halloween party.Məktəbin Cadılar Bayramı yığıncağına gəldim.
Sən / SizYou came to the school’s Halloween party.Məktəbin Cadılar Bayramı yığıncağına gəldin.
BizWe came to the school’s Halloween party.Məktəbin Cadılar Bayramı yığıncağına gəldik.
OnlarThey came to the school’s Halloween party.Məktəbin Cadılar Bayramı yığıncağına gəldilər.
O (kişi)He came to the school’s Halloween party.Məktəbin Cadılar Bayramı yığıncağına gəldi.
O (qadın)She came to the school’s Halloween party.Məktəbin Cadılar Bayramı yığıncağına gəldi.
O (digər)It came to the school’s Halloween party.Məktəbin Cadılar Bayramı yığıncağına gəldi.

Sual cümləsi ilə:

Did you come to my house last weekend?Keçən həftə sonu evimə gəldin?

🏃🏼‍♀️ Come Feli – Present Perfect Tense

MənI have come to the school’s Halloween party before.Məktəbin Cadılar Bayramı yığıncağına gəlmişəm.
Sən / SizYou have come to the school’s Halloween party before.Məktəbin Cadılar Bayramı yığıncağına gəlmisən.
BizWe have come to the school’s Halloween party before.Məktəbin Cadılar Bayramı yığıncağına gəlmişik.
OnlarThey have come to the school’s Halloween party before.Məktəbin Cadılar Bayramı yığıncağına gəliblər.
O (kişi)He has come to the school’s Halloween party before.Məktəbin Cadılar Bayramı yığıncağına gəlib.
O (qadın)She has come to the school’s Halloween party before.Məktəbin Cadılar Bayramı yığıncağına gəlib.
O (digər)It has come to the school’s Halloween party before.Məktəbin Cadılar Bayramı yığıncağına gəlib.

Sual cümləsi ilə:

Have you come to my house before?Sən heç evimə gəlmisən?

🏃🏼‍♀️ Come Feli – Future Simple Tense

MənI will come to the school’s Halloween party tomorrow.Məktəbin Cadılar Bayramı yığıncağına gələcəyəm.
Sən / SizYou will come to the school’s Halloween party tomorrow.Məktəbin Cadılar Bayramı yığıncağına gələcəksən.
BizWe will come to the school’s Halloween party tomorrow.Məktəbin Cadılar Bayramı yığıncağına gələcəyik.
OnlarThey will come to the school’s Halloween party tomorrow.Məktəbin Cadılar Bayramı yığıncağına gələcəklər.
O (kişi)He will come to the school’s Halloween party tomorrow.Məktəbin Cadılar Bayramı yığıncağına gələcək.
O (qadın)She will come to the school’s Halloween party tomorrow.Məktəbin Cadılar Bayramı yığıncağına gələcək.
O (digər)It will come to the school’s Halloween party tomorrow.Məktəbin Cadılar Bayramı yığıncağına gələcək.

Sual cümləsi ilə:

Will you come to my house tomorrow?Sabah evimə gələcəksən?

🏃🏼‍♀️ Come Feli – Future Pefect Tense

MənI will have come to the school’s Halloween party.Məktəbin Cadılar Bayramı yığıncağına gəlmiş olacağam.
Sən / SizYou will have come to the school’s Halloween party.Məktəbin Cadılar Bayramı yığıncağına gəlmiş olacaqsan.
BizWe will have come to the school’s Halloween party.Məktəbin Cadılar Bayramı yığıncağına gəlmiş olacağıq.
OnlarThey will have come to the school’s Halloween party.Məktəbin Cadılar Bayramı yığıncağına gəlmiş olacaqlar.
O (kişi)He will have come to the school’s Halloween party.Məktəbin Cadılar Bayramı yığıncağına gəlmiş olacaq.
O (qadın)She will have come to the school’s Halloween party.Məktəbin Cadılar Bayramı yığıncağına gəlmiş olacaq.
O (digər)It will have come to the school’s Halloween party.Məktəbin Cadılar Bayramı yığıncağına gəlmiş olacaq.

Sual cümləsi ilə:

Will have you come to my house?Sən evimə gəlmiş olacaqsan?

🚶🏼‍♂️ Come / Came / Come Feli ilə Çalışmalar

Bu bloq yazısında öyrəndiklərinizi təkmilləşdirmək üçün aşağıdaki boşluq doldurmalardan faydalana bilərsiniz.

1. If you build it they … .

2. Luke … in with his hands in his pockets.

3. Good things … to those who wait.

4. The children of immigrants … to acculturate.

5. She …running to meet us.

6. All good things must … to an end.

7. I am so glad that you … .

8. He … at an inconvenient time.

9. I wouldn’t … to this bar by choice!

10. After many years, his plans … to fulfillment.

Cavablar: 1. will come, 2. came, 3. come, 4. have come, 5. came, 6. come, 7. have come, 8. came, 9. have come, 10. have come

🚶🏼‍♂️ Come / Came / Come Feli ilə Çalışmalar PDF

Yuxarıdaki boşluq doldurmaların kifayət etməyəcəyini düşünürsünüzsə, sizin üçün PDF formatlı come felinin birinci, ikinci və üçüncü halı üçün çalışma hazırladıq. Aşağıdaki linkə klikləyərək çalışmaları həll edə bilər və özünüzü yeni öyrəndiklərinizlə kiçik sınaqdan keçirə bilərsiniz. Uğurlar!

Come / Came / Come Feli ilə Çalışmalar PDF

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Günay Akhund-zada

Beynəlxalq Şöbələr üzrə Mətn Yazarı / Məzmun Redaktoru mütəxəssisi.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.