Cost Felinin İkinci və Üçüncü Halı


Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

Cost Felinin İkinci və Üçüncü Halı

Tələbələr ingilis dili qrammatikasını öyrənərkən motivasiyasını düşürəcək bir sıra qəlizliklərlə üz üzə qala bilirlər. Bu qəlizliklər, ingilis dili qrammatikasını öyrənməkdə axsamalar yarada bilir. Mövzumuza verə biləcəyimiz ən ideal nümunə isə ingiliscə fellərdir. İngilis fellər, ana dilimizlə müqayisədə qarşılığı olmayacaq ünsurlarla əhatəlidir. Bu ünsurları yaxşı mənimsəyə bilmək üçün ingilis dili qrammatikası detallı, sağlam və doğru addımlarla öyrənilməlidir ki, tələbələr üçün hər hansı bir məqamda çətinliklər yaratmasın.

Fellər bildiyiniz üzərə ingilis dilində qaydalı və qaydasız olaraq iki yerə bölünür. Çətinlik, eləcə, buradan başlayır. Çünki, qaydalı felləri öyrənmək asan olsa da, (ikinci və üçüncü halında “ed” şəkilçisini qəbul edən hər bir fel qaydalı fel sayılır) qaydasız felləri öyrənmək olduqca vaxt aparıcıdır. Çünki, qaydasız fellər kökdən dəyişmə xüsusiyyətinə sahibdir və tələbələrin burada qaydasız felləri əzbərləməkdən başqa çarələri qalmır. Bəs, əzbərləməkdən savayı, qaydasız felləri necə daha yadda qalan etmək mümkündür?

Qaydasız felləri yadda qalan etmək üçün hansı halların hansı cümlələrdə, hansı mənsubiyyətlər və zaman qəlibləri ilə istifadə olunduğunu öyrənmək lazımdır. Bunun üçün, bu gün bloq yazımızda qaydasız fellərdən biri olan “pick” felinin ikinci və üçüncü hallarını sizlərlə birlikdə təsnif edəcəyik. Beləliklə, felin birinci, ikinci və üçüncü hallarını daha detallı şəkildə öyrənəcək və çalışmalarla praktik edərək daha yadda qalan hala gətirəcəksiniz. Giriş məlumatlarla başlayaq:

Cost feli sözün öz köküdür və birinci hal şəklində istifadə olunur.

Cost Felinin İkinci Halı

Cost felinin ikinci halı Cost yazılır. Simple Past Tense üçün istifadə olunur.

Cost Felinin İkinci Halı ilə Nümunələr

 1. That would necessitate raising the cost of the tours for guests.
 2. This people must cease to hold slaves, and to make war on Mexico, though it cost them their existence as a people.
 3. I mean, there would be the cost of drapes, rugs, pictures and other things.
 4. Cynthia raised her eyebrows as he asked, “Guess how much they cost me?”
 5. On the 13th of July 1447 he was consecrated in Eton church, when the warden and fellows and others of his old college gave him a horse at a cost of £6, 13s.
 • Bu, qonaqlar üçün turların qiymətinin artırılmasını tələb edəcəkdir.
 • Bu xalq kölə olmağı dayandırmalı və Meksikaya qarşı müharibə etməlidir, halbuki bir xalq olaraq var olmaları onlara başa gəldi.
 • Yəni pərdələrin, xalıların, şəkillərin və digər əşyaların qiyməti olacaqdı.
 • Cynthia, “Mənə nə qədər başa gəldilər?”
 • 13 İyul 1447-ci ildə, Eton kilsəsində nəzarətçi və yoldaşları və köhnə kollecinin digərləri ona 6, 13 funt sterlinq dəyərində bir at verəndə təqdis edildi.

Cost Felinin Üçüncü Forması

Cost felinin üçüncü halı Cost olarak yazılır. Cümlələrdən ayıra bilməyiniz üçün cümlədə istifadə olunan zaman qəliblərini müəyyənləşdirməlisiniz. Üçüncü hal Perfect Tense və Passive Voice cümlələri üçün keçərlidir.

Cost Felinin Üçüncü Halı ilə Cümlələr

 1. The cost of their imported food doubles, and I guarantee you the foreign-owned factory won’t double wages as a result.
 2. It appears from the above estimate, that my food alone cost me in money about twenty-seven cents a week.
 3. A tradesman’s wife was showing a rent in her shawl and telling how much the shawl had cost; another was saying that all silk goods had now got dear.
 4. In October, on his return to Roye, he founded the Correspondant Picard, the violent character of which cost him another arrest.
 5. To postpone it till the morrow seemed undesirable: to achieve it before nightfall was only possible at the cost of immediate effort.
 • İdxal etdikləri qida məhsullarının qiyməti iki qat artır və xaricilərə məxsus fabrikin nəticədə maaşları iki qat artırmayacağına zəmanət verirəm.
 • Yuxarıdakı təxminlərdən belə çıxır ki, tək yeməklərim həftədə iyirmi yeddi qəpiyə pul verirdi.
 • Bir ticarət adamının arvadı şalında kirayə pulunu göstərir və şalın nə qədər olduğunu başa vururdu; digəri isə indi bütün ipək əşyaların əzizləndiyini söyləyirdi.
 • Oktyabr ayında Roy-a qayıtdıqdan sonra şiddət xarakteri ona bir daha həbs edilməsinə səbəb olan Müxbir Pikardı qurdu.
 • Sabahadək təxirə salmaq arzuolunmaz görünürdü: gecə düşməmişdən əvvəl nail olmaq yalnız dərhal səy göstərmə hesabına mümkün idi.

Cost Felinin Past Tense ilə İstifadəsi

Cost felini müxtəlif zamanlarda istifadə edərkən çaşqınlıq yaşaya bilərsiniz. Cümlədə Cost felini görərkən hansı halda olduğunu müəyyənləşdirmək istəyirsinizsə, cümlədə işlədilən zamana diqqət yetirməlisiniz. Past Simple zamanının istifadə olunduğu cümlədə Cost felinin mütləq ikinci halı istifadə olunur. Past Participle cümlələrdə isə pick felin üçüncü halı işlədilir.

Cost felini keçmiş zaman qəlibləri ilə istifadə edərkən felin neçənci halını istifadə edəcəyinizi yaxşı bilməlisiniz. Cümlələrdə istifadə olunan zaman qəliblərini bir-birindən ayırd edə bilmək üçün köməkçi fellərə baxmağınız kifayət edir. Mübtəda + Köməkçi Fel + Fel (ikinci və ya üçüncü hal) + İkinci Dərəcəli Üzvlər qaydasına diqqət etsəniz, felin ikinci və üçüncü halları ilə rahatlıqla cümlələr qura bilərsiniz.

Cost Felinin Zaman və Mənsubiyyətə Görə Təsnifi

Cost feli də digər fellər kimi cümlədə istifadə olunarkən zamana və mənsubiyyətə görə dəyişir. Hər ikisinə görə cümlədə istifadə qaydalarına riayət edib, cümlə quruluş strukturunda yanlışa yol vermək istəmirsinizsə, o zaman, aşağıda həm şəxs əvəzliklərinə, həm də zamana görə təsnif edilmiş Cost felinin istifadə qaydalarına baxa bilərsiniz.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Cost Simple Present Tense Fel Çəkimi

Present Simple Tense, dilimizə indiki zaman kimi tərcümə olunur. I, you, we, they əvəzliklərinə cavab verən köməkçi felləri “do”,  he, she, it əvəzliklərinin  köməkçi felləri “does”`dır. Köməkçi felə “not” şəkilçisi əlavə etməklə mənfi formaya keçir. He, she, it əvəzlikləri ilə qurulan cümlələrdə “does” köməkçi felinə malikdir, lakin bu köməkçi felə “-s, -ies, -es” şəklində əlavə olunur. Mənfi cümlələrdə fel düz qalır. Eyni vəziyyət sual cümləsi üçündə keçərlidir. Ümumi həqiqətləri, təkrarlanan hərəkətləri, vərdişləri, mövcud vəziyyəti, ümumi fikri, istəyi ifadə etmək üçün istifadə olunur. Bir zaman qrafiki ilə başlamaq və ya təkrarlamaq üçün əvvəlcədən təyin edilmiş hərəkətlər üçün istifadə olunur.

1 st form of Verb + s (es)

cost

you cost

he costs

we cost

you cost

they cost

 1. They named their town by anticipation, Our Lady of the Victory (Victoria); but it cost them some hard fighting with the Goagnazes to justify the title.
 2. The resources of Matto Grosso are practically undeveloped, owing to the isolated situation of the state, the costs of transportation and the small population.
 3. The heavy cost involved in the suppression of internal disorders, maladministration,and the hindrances placed in the way of economical development by the semi-independence of the federal Salles.
 4. St Bernard’s Well, on the Water of Leith, was embellished and restored (1888) at the cost of Mr William Nelson.
 5. The cost of construction, to the same year, exceeded £14,000,000, the interest earned per cent since 1895 not being less than £3, 12s.
 • Gözləyərək şəhərlərinə Qələbə Xanımımız adını verdilər (Victoria); lakin başlığı doğrulamaq üçün Goagnazes ilə biraz ağır mübarizə aparmaq onlara başa gəldi.
 • Matto Grosso-nun mənbələri, dövlətin təcrid olunmuş vəziyyəti, nəqliyyat xərcləri və az əhaliyə görə praktik olaraq inkişaf etməmişdir.
 • Daxili Salles-in yarı müstəqilliyi ilə iqtisadi inkişaf yolunda qoyulan daxili pozğunluqların, idarəetmənin və maneələrin yatırılmasında iştirak edən ağır xərclər.
 • Leith Suyu üzərindəki St Bernardın Kuyusu, cənab William Nelson’un bahasına süsləndi və bərpa edildi (1888).
 • İnşaatın maliyyəti, eyni ilə qədər, 14.000.000 funt sterlinqi keçdi, 1895-ci ildən bu yana qazanılan faiz 3 funt sterlinqdən az olmayaraq 14.000.000 sterlinqi keçdi.

Cost Present Perfect Tense Fel Çəkimi

Present Perfect Tense təkrarlanan hərəkətlər üçün istifadə edilir, hansı ki, konkret zaman forması bu hərəkətlər üçün önəmli deyil və hadisə keçmişdə başlayıb, lakin hələ də bitməyib, davam etməkdədir. Present Perfect Tense   keçmiş bir hadisə və ya vəziyyət ilə bu gün arasında bir əlaqə yaradır. Xüsusilə “just” zərfində çox yaxın bir hərəkət üçün istifadə olunur, ancaq nə qədər vaxt keçdiyini göstərmir. “Yet” zərfi hələ edilməmiş, lakin edilməsi ehtimalı olan hərəkətlər üçün və ya belə bir ehtimalın olub- olmadığını soruşmaq üçün istifadə edilir. “Never” zərfi keçmişdə müəyyən bir nöqtədən heç bir hərəkət edilmədiyini və ya belə bir vəziyyətlə qarşılaşmadığını ifadə etmək üçün istifadə olunur.

has/ have + 3 rd form of Verb

I have cost

you have cost

he has cost

we have cost

you have cost

they have cost

 1. From this is deducted the average annual cost of repairs, insurance and renewals, the balance constituting the rateable value.
 2. The expedition cost Great Britain a million and a half, but the attempt at farther extension westwards was foiled, and a little later treaties with Lobenguela and the grant to Cecil Rhodes and his co-directors of a charter for the British South.
 3. Buller’s operations, too, had cost at Colenso r roo men, at Spion Kop r 700, at Vaalkrantz 400, and now in the last long-drawn effort 16 oo more – over s000 in all.
 4. The cost of maintenance exceeds £200,000 annually; contributions towards this are made by the Treasury and the fire insurance companies.
 5. Besides the annual expenditure of the various authorities large sums have been borrowed to defray the cost of works of a permanent nature.
 • Bundan, təmir, sığorta və yeniləmələrin orta illik dəyəri, nisbi dəyəri təşkil edən qalıq çıxılır.
 • Ekspedisiya Böyük Britaniyaya bir buçuk milyona başa gəldi, lakin qərbə doğru daha da uzanma cəhdinin qarşısı alındı və bir az sonra Lobenguela ilə bağlanan müqavilələr və Cecil Rodos’a və İngilis cənubunda bir nizamnamə həmsədrlərinə hədiyyə verildi.
 • Büllererin əməliyyatları da Colenso r roo men, Spion Kop r 700, Vaalkrantz 400-də başa gəldi və indi son uzun səydə 16 oo daha çox – ümumilikdə s000-dən çox.
 • Baxım dəyəri hər il 200.000 funt sterlinqi keçir; Buna Xəzinədarlıq və yanğın sığortası şirkətləri qatqı verir.
 • Müxtəlif qurumların illik xərcləri xaricində daimi xarakterli işlərin dəyərini ödəmək üçün böyük məbləğlər borc götürülmüşdür.

Cost Present Progressive Tense Fel Çəkimi

Adından da göründüyü kimi Continuous ifadədəsindən  əvvəlki Present ifadəsi  be + V- ing şəklində köməkçi felin indiki, yəni am, is, are şəklində istifadə olunmasını  həm də dəvam edən hadisənin keçid vaxtının indi olduğunu ifadə edir. Hadisənin nə vaxt başladığı və nə qədər davam etdiği vacib deyil. Yalnız bir danışma anında bir hadisənin davam etdiyini vurğulayır. Hal- hazırda davam etməkdə olan hərəkətləri izah etmək üçün bu zaman formasından istifadə edilir.

Zaman ifadələri: now (indi), right now (indi), at the moment (hazırda), still (hələ)

Present Continuous Tense always, constantly, forever  kimi zərflərlə birlikdə əkrarlayan və ümumiyyətlə narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur. Present Continuous Tense ondan sonra istifadə olunan gələcək zamanla birlikdə gələcəkdə əvvəlcədən planlaşdırılan bir hərəkətin baş verəcəyi deməkdir.

is/ am/ are + 1 st form of Verb + ing

I am costing

you are costing

he is costing

we are costing

you are costing

they are costing

 1. Depression is now the leading cause of mental disability, costing £ 32 billion a year in lost workdays.
 2. These cloth diapers are the most expensive ones, costing about $20 each.
 3. Used cars are now called pre-owned, indicating that used heaps costing several thousand bucks are more than a pile of old and worn parts.
 4. Top-loaders, however, use much more water and electricity to run, thus costing more to operate than front-loaders.
 5. The only justification of a sterling silver item costing significantly more than another of similar weight can be that it is “hand made”.
 • Depressiya indi zehni əlilliyin əsas səbəbidir və itirilən iş günlərində ildə 32 milyard funt sterlinqə başa gəlir.
 • Bu parça bezləri hər biri təxminən 20 dollar olan ən bahalı bezlərdir.
 • Artıq istifadə olunmuş avtomobillərə əvvəlcədən sahib deyilir, bu da bir neçə min dollara başa gələn yığınların köhnə və aşınmış hissələrin yığınından çox olduğunu göstərir.
 • Bununla birlikdə, ən yüksək yükləyicilər işləmək üçün daha çox su və elektrik enerjisi sərf edirlər, beləliklə ön yükləyicilərdən daha çox işləmə maliyyəti olur.
 • Bənzər ağırlıqdakı digər qiymətdən xeyli baha olan sterling gümüş əşyanın yeganə əsaslandırılması “əl istehsalı” ola bilər.

Cost Present Perfect Progressive Tense Fel Çəkimi

Dilimizə indiki bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə edilən Present Perfect Continuous Tense, keçmişdə müəyyən bir zamanda başlayan və hal-hazırda davam etməkdə olan hal və hərəkətlərdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Bu səbəblə Continuous halda istifadə edilə bilməyən fellərlə istifadə edilə bilməz.

Hal- hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now -mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur

has/ have + been + 1 st form of Verb + ing

I have been costing

you have been costing

he has been costing

we have been costing

you have been costing

they have been costing

 1. It is costing the United States $ 400,000 to kill one guerrilla – enough to pay the annual income of 8,000 Vietnamese.
 2. Bear away onto the original course and set the balloon jib again, the error costing us distance but thankfully not a place.
 3. The Hunt purchased an incinerator costing in excess of £ 6,000 almost two years ago and also pays for skips to remove the offal.
 4. Supplements are produced to aid those studying, a million of which have been sold for the English course costing only 2.50 Cuban pesos.
 5. The project also won the National Award for the Best Professional residential/domestic restoration, refurbishment or extension costing more than £ 100,000.
 • Bir partizan öldürmək ABŞ-a 400.000 dollara başa gəlir – bu, 8.000 Vietnamlının illik gəliri ödəmək üçün kifayətdir.
 • Orijinal kursun üstünə çəkin və yenidən şar balonunu düzəldin, səhv bizə məsafəyə başa gəldi, amma şükürlər olsun ki, yer deyil.
 • Hunt, təxminən iki il əvvəl dəyəri 6.000 funt sterlinqdən çox olan bir ocaq almışdı və ayrıca sakatatların təmizlənməsi üçün atılan pulları da ödəyir.
 • Təhsil alanlara kömək üçün əlavələr istehsal olunur ki, bunlardan milyonu yalnız 2,50 Kuba pesosuna başa gələn ingilis dili kursu üçün satılmışdır.
 • Layihə, həmçinin 100.000 funt sterlinqdən çox olan Ən Yaxşı Peşəkar yaşayış / daxili təmir, təmir və ya genişləndirmə üzrə Milli Mükafatı qazandı.

Cost Simple Past  Tense Fel Çəkimi

Azərbaycan dilindəki qarşılığı keçmiş sadə zaman olan Past Simple Tense, keçmiş zamanda baş verən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə tamamlanan bir hadisəni, işi, vəziyyəti və ya hərəkəti təsvir etmək üçün istifadə olunur. Hadisənin nə qədər əvvəl baş verməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu yaxınlarda baş vermiş ola bilər və ya çox köhnə ola bilər. Keçmişə aid yalnız bir hərəkət varsa, bu hərəkətin nə qədər köhnə olmasına baxmayaraq bu zaman istifadə olunmalıdır. Hadisənin keçmişdə nə zaman baş verdiyini ifadə edən bir zaman ifadəsi ilə istifadə olunmalıdır.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən),  last month (keçən ay), last week (geçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago ( iki gün əvvəl), two months ago ( iki ay əvvəl),  two years ago ( iki əvvəl il)

2 nd form of Verb

I cost

you cost

he cost

we cost

you cost

they cost

 1. Conditions affecting the cost of opening, developing and working the mine or determining the methods to be adopted.
 2. This will increase the cost of boring and will render the holes more likely to swerve from the true direction.
 3. In extreme cases the results from boring are likely to be untrustworthy and misleading unless the work is done on such a scale that the cost becomes prohibitory.
 4. The method, of mining adopted must secure the extraction of the mineral at a minimum cost.
 5. The principal item in mining cost is that of labour, which is expended chiefly in breaking down the mineral, either by the use of hand tools or with the aid of powder.
 • Minanın açılması, işlənməsi və işlənməsi və ya qəbul ediləcək metodların müəyyənləşdirilməsinə təsir edən şərtlər.
 • Bu, cansıxıcı xərcləri artıracaq və deliklərin həqiqi istiqamətdən sapma ehtimalı artacaqdır.
 • Həddindən artıq hallarda, qazmağın qadağan ediləcəyi dərəcədə bir iş görülməyincə, cansıxıcılığın nəticələrinin güvənilməz və yanıltıcı olacağı ehtimal olunur.
 • Qəbul edilən mədən üsulu, mineralın minimum xərclə çıxarılmasını təmin etməlidir.
 • Madencilik maliyyətinin əsas maddəsi əsasən əl alətləri və ya toz köməyi ilə mineralın parçalanmasına sərf olunan əməkdir.

Cost Past Progressive  Tense Fel Çəkimi

Keçmiş davamedici zaman olan Past Continuous Tense, keçmişdə baş verən və müəyyən bir müddətdə davam edən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə göstərilən vaxtda tamamlanmayan və buna görə də davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Əsas odur ki, o an davam edir, nə qədər dəvam etməsinin  fərqi yoxdur.

Always (həmişə), constantly (davamlı), forever (həmişəlik, əbədi) kimi zərflərlə birlikdə keçmişdə təkrarlanan və ümumiyyətlə bizi narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur.

was/ were + 1 st form of Verb + ing

I was costing

you were costing

he was costing

we were costing

you were costing

they were costing

 1. Even over-limit and late payment fees can end up costing you if you fail to pay on time once or twice.
 2. They offer $25,000 in identity theft insurance and their service costs $14.99 a month with the first month costing $1.
 3. While it may be tempting to go after one’s former spouse through a lawyer, this course of action will end up costing you, too.
 4. Although chair arms and casters are pretty easy to replace, chair backs and seats aren’t, so stick to chairs with cosmetic problems only, a more involved fix may end up costing you more than the chair is worth.
 5. Keeping electronics on standby mode is costing you more than $30 a year.
 • Həddindən artıq limit və gecikmiş ödəniş ödənişləri belə vaxtında bir-iki dəfə ödəmədiyiniz təqdirdə sizə mal ola bilər.
 • Şəxsiyyət oğurluğu sığortası olaraq 25.000 dollar təklif edirlər və ilk ayı 1 dollar olan xidmətlərinin aylıq qiyməti 14.99 dollar.
 • Vəkil yolu ilə keçmiş həyat yoldaşının ardınca getmək cazibədar olsa da, bu hərəkət sənə də başa gələcək.
 • Kreslo qolları və təkərlərinin dəyişdirilməsi olduqca asan olsa da, kreslo kürəkləri və oturacaqları deyil, bu səbəbdən yalnız kosmetik problemi olan stullara yapışın, daha çox işlənmiş bir düzəliş sizə stulun dəyərindən daha çox maliyyəyə başa gələ bilər.
 • Elektronikanın gözləmə rejimində qalması sizə ildə 30 dollardan çox maliyyət verir.

Cost Past Perfect Tense Fel Çəkimi

Keçmişdə müəyyən bir an və ya hadisədən əvvəl meydana gələn və o ana qədər davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Bu vaxtdan istifadə edəcəksinizsə, hansı hadisədən əvvəl suala cavab verə biləcəyiniz bir zaman cümləsi olmalıdır. Bəzən bu zamanın çox qədim hadisələr üçün istifadə edildiyi fərz edilir, lakin bu doğru deyil. Keçmişə aid yalnız bir hadisə varsa və bu hadisənin keçmişdə bir müddətdən əvvəl meydana gəldiyi ifadə edilərsə, Simple Past Tense istifadə edilməlidir. Bu zamanın istifadə edildiyi ümumi formul belədir:

subject + had + past participle = past perfect tense.

I had cost

you had cost

he had cost

we had cost

you had cost

they had cost

 1. The cost of mining by the milling method does not greatly exceed the cost of steam-shovel work.
 2. The cost of underground haulage is lessened by the use of cars of large capacity.
 3. The tail-rope plant is the more expensive, but for similar conditions the cost of working the two systems is nearly the same.
 4. Their first cost is great and they are dangerous for new men, as they require constant alertness, presence of mind, and a certain knack in using them.
 5. To mine ore or coal at minimum cost it is necessary to work the mine plant at nearly or quite its full capacity and to avoid interruption and delays.
 • Frezeleme üsulu ilə mədən hasilatı, buxar-kürək işinin qiymətini çox aşmır.
 • Yeraltı daşımaların dəyəri böyük tutumlu avtomobillərin istifadəsi ilə azalır.
 • Halat zavodu daha bahalıdır, lakin oxşar şərtlər üçün iki sistemin işləmə qiyməti təxminən eynidir.
 • İlk dəyəri böyükdür və yeni kişilər üçün təhlükəlidirlər, çünki daimi diqqətli olmaq, zehin varlığı və bunları istifadə etməkdə müəyyən bir bacarıq tələb edirlər.
 • Minimum xərclə filiz və ya kömür çıxarmaq üçün mədən müəssisəsini az qala və ya tam gücü ilə işləmək, fasilələrin və gecikmələrin qarşısını almaq lazımdır.

Cost Past Perfect Progressive Tense Fel Çəkimi

Bu zaman formasının Azərbaycan dilində qarşılığı olmasa da, belə izah edə bilərik ki, keçmişdə başlayan bir işdən əvvəl edilməkdə olan başqa bir işdən bəhs etmək üçün Past Perfect Continuous zamanından istifadə edilir. Məsələn: When he came, I had been waiting for him for more than two hours. (O gəldiyində mən onu 2 saatdan çox idi ki gözləyirdim.) Keçmişdə müəyyən bir vaxtda gözləməyə başladım və onun gəlişinə qədər bu gözləməyə davam etdim. Keçmişdə başlayan və keçmişdə bitən bir müddətdə hərəkəti davam etdirdim. Hadisə bir müddət ifadə ettiyi üçün  Continuous, bu müddət keçmişdə bittiği (qutardığı) üçün  Past Perfect`dən istifadə edirik.

had + 3 rd form of Verb

I had been costing

you had been costing

he had been costing

we had been costing

you had been costing

they had been costing

 1. Once the main items have been selected, look at what this will already be costing you, then make your next decisions accordingly.
 2. While area rugs can range in price from inexpensive to handmade designer rugs costing thousands, there are times when a less expensive rug is really what’s needed.
 3. They must also be created by a dentist, so they’re also a more expensive option, costing anywhere from $300 to $500.
 4. It’s also certainly the cheapest option, costing $2-4 at most stores.
 5. Everyone loves a good game, but with video games costing well over $40 each, consumers would do well to consult online game reviews since not all video games are created equal.
 • Əsas maddələr seçildikdən sonra bunun sizə nəyin bahasına başa gələcəyinə baxın, sonra müvafiq qərar verin.
 • Sahə xalçaları ucuzdan əllə hazırlanan dizayner xalçalarının qiyməti minlərlə olan qiymətləri arasında dəyişə bilsə də, daha az bahalı bir xalçanın həqiqətən ehtiyac duyduğu vaxtlar var.
 • Bunlar ayrıca bir diş həkimi tərəfindən yaradılmalıdır, buna görə də qiyməti 300 ilə 500 dollar arasında dəyişən daha bahalı bir seçimdir.
 • Həm də əlbəttə ki, ən çox mağazada 2-4 dollar dəyərində olan ən ucuz seçimdir.
 • Hər kəs yaxşı bir oyunu sevir, lakin hər birinin qiyməti 40 dollardan çox olan video oyunlarda istehlakçılar bütün onlayn oyunlar bərabər yaradılmadığından onlayn oyun icmallarına müraciət etmələri yaxşı olardı.

Cost Simple Future  Tense Fel Çəkimi

Future Simple Tense, Azərbaycan dilinə gələcək sadə zaman kimi tərcümə edilir. Gələcək haqqında məlumat verərkən və ya gələcək hadisələrlə bağlı qeyri- müəyyən hadisələri proqnozlaşdırarkən istifadə olunur. Danışıq zamanı verilən qərarlar üçün istifadə olunur. Gələcəklə bağlı verilən vədlər üçün istifadə olunur.

shall/ will + 1st form of Verb

I will cost

you will cost

he will cost

we will cost

you will cost

they will cost

 1. This has a serious effect on the health and efficiency of the workmen employed, and in extreme cases may even result in increased cost of mining operations.
 2. The reason for this high cost is to be found partly in the fact that the yield of optically perfect glass even in large and successful meltings rarely exceeds 20% of the total weight of glass melted.
 3. His visit coincided with a period of unrest both among the white civil servants and among the natives, due to the high cost of living.
 4. Sometimes linings of enamelled iron or other material are employed, which when worn can be replaced at a far lower cost than that of a new still.
 5. The new harbour was constructed in 1867-1883, at a cost of £1,500,000.
 • Bu, işləyən işçilərin sağlamlığına və səmərəliliyinə ciddi təsir göstərir və həddindən artıq hallarda mədən işlərinin artması ilə nəticələnə bilər.
 • Bu yüksək xərcin səbəbi qismən də böyük və uğurlu ərimələrdə optik cəhətdən mükəmməl şüşələrin məhsuldarlığının əridilmiş şüşələrin ümumi ağırlığının 20% -ni keçməsində olmasıdır.
 • Onun səfəri, yaşayış qiymətləri yüksək olduğu üçün həm ağ dövlət qulluqçuları arasında, həm də yerli əhali arasında narahatlıq dövrünə təsadüf etdi.
 • Bəzən emaye edilmiş dəmir və ya başqa bir materialdan astarlar istifadə olunur ki, bu da köhnəldikdə yenisi ilə müqayisədə çox aşağı qiymətə dəyişdirilə bilər.
 • Yeni liman 1867-1883-cü illərdə 1.500.000 funt sterlinqə inşa edilmişdir.

Cost Future Progressive  Tense Fel Çəkimi

Future Continuous Tense  Azərbaycan dilinə  gələcək davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Gələcəkdə müəyyən bir zamanda davam edəcək hərəkətlər üçün istifadə olunur. Hadisənin  nə vaxt başladığı, nə qədər davam ettiyi və ya davam edəcəyi vacib deyil. Əhəmiyyətli olan bir hərəkətin yalnız deyilən anda davam etməsidir.

shall/ will + 1st form of Verb + ing

I will be costing

you will be costing

he will be costing

we will be costing

you will be costing

they will be costing

 1. Even shipping is at a discount on Overstock, with all orders costing only $2.95 to ship anywhere in the United States.
 2. While it’s tempting to experiment with all of the site’s one-click editing features, you don’t want to add an effect that will end up costing you later.
 3. However, in most cases, unless you have a background in camera repair, experts recommend leaving the work to professionals, as it will end up costing you more to fix further damage sustained by limited skills.
 4. They are inexpensive, often costing less than 25 cents per sticker.
 5. This includes shipping and handling, repair, alterations, tax, etc. Your dress may end up costing much more than what you originally thought.
 • Overstock-da hətta göndərmə də endirimlidir, bütün sifarişlərin Birləşmiş Ştatların hər yerinə göndərilməsi yalnız 2.95 dollardır.
 • Saytın bir kliklə tənzimləmə xüsusiyyətlərinin hamısını sınamaq cazibədar olsa da, sonradan sizə başa gələcək effekt əlavə etmək istəmirsiniz.
 • Bununla birlikdə, əksər hallarda, kamera təmirində bir məlumatınız olmadığı təqdirdə, mütəxəssislər işi peşəkarlara tapşırmağı məsləhət görürlər, çünki məhdud bacarıqların gətirdiyi daha çox ziyanı düzəltməyiniz sizə daha çox xərc tələb edəcəkdir.
 • Ucuzdurlar, tez-tez bir etiketin qiyməti 25 sentdən azdır.
 • Buraya nəqliyyat və daşınma, təmir, dəyişikliklər, vergi və s. Daxildir. Paltarınız əvvəlcə düşündüyünüzdən çox bahalı ola bilər.

Cost Future Perfect Tense Fel Çəkimi

Müəyyən bir gələcəkdəki hadisəni  və ya vaxtdan əvvəl tamamlanacaq hərəkətlər üçün istifadə olunur. Vaxt ifadəsi və ya hadisənin sona çatması üçün verilən vaxtı göstərən cümlə olmadan istifadə olunmur.

shall/ will have + 3 rd of Verb

I will have cost

you will have cost

he will have cost

we will have cost

you will have cost

they will have cost

 1. The boldness of some of his ideas cost him some valuable friendships, as that of Jacobi, Lavater and even of his early teacher Hamann.
 2. In consequence of the disastrous flood of 1882, important embankment works were executed along the Adige at a cost of £300,000.
 3. The total loss, including cost of repairs, was estimated at nearly 3 millions sterling, which may be regarded as an annual average.
 4. By carefully selecting certain portions and welding them together in a perfectly flawless mass, a pure amber-colored object is obtained at heavy cost.
 5. On the other hand, some observers hold that the education of this stoicism was effected at the cost of the feelings it sought to conceal.
 • Bəzi fikirlərinin cəsarətliliyi ona Jacobi, Lavater və hətta erkən müəllimi Hamann kimi bəzi dəyərli dostluqlara başa gəldi.
 • 1882-ci ildəki fəlakətli daşqının nəticəsi olaraq Adige boyunca 300.000 funt sterlinq dəyərində əhəmiyyətli bənd işləri aparıldı.
 • Təmir xərcləri də daxil olmaqla ümumi itki, illik ortalama olaraq qəbul edilə bilən təxminən 3 milyon sterlinq olaraq qiymətləndirildi.
 • Müəyyən hissələri diqqətlə seçərək və bir-birinə qüsursuz bir kütlədə qaynaq edərək, təmiz bir kəhrəba rəngli bir obyekt yüksək qiymətə əldə edilir.
 • Digər tərəfdən, bəzi müşahidəçilər bu durğunluğun tərbiyəsinin gizlətmək istədiyi hisslər bahasına reallaşdığını düşünürlər.

Cost Future Perfect Progressive  Tense Fel Çəkimi

Future Perfect Continuous Tense Azərbaycan dilində gələcək bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Future Perfect Continuous Tense gələcəkdə baş verməsi planlaşdırılan hadisədən əvvəl başqa verən və bitən hadisənin olduğunu vurğulamaq üçün istifadə edilir.

Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübtəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

I will have been costing

you will have been costing

he will have been costing

we will have been costing

you will have been costing

they will have been costing

 1. More than an equal length of canal ways (2444 m., costing $80,000,000) was reported as having been abandoned after construction.
 2. Among the principal buildings are the Federal building, erected at a cost of $2,000,000; the city and county hall, costing $1,500,000, with a clock tower 245 ft.
 3. A marshalling station costing some £800,000, connected directly with the harbour by tunnels, with 31 m.
 4. The Assembly Hall was furnished with clocks costing $600 dollars each, sofas at $200, and other articles in proportion.
 5. He remained in office, however, little more than a year, too short a period to effect reforms. The Sudan was costing Egypt more money than its revenue yielded, though it must not be forgotten that large sums found their way illicitly into the hands of the pashas.
 • Kanal yollarının bərabər uzunluğundan (2444 m., Dəyəri 80.000.000 ABŞ dolları) artıq inşaatdan sonra tərk edildiyi bildirildi.
 • Əsas binalar arasında 2.000.000 dollar dəyərində inşa edilmiş Federal bina da var; dəyəri 1500 dollar olan şəhər və ilçe salonu, 245 fut bir saat qülləsi ilə.
 • Təxminən 800 min funt sterlinqə başa gələn, birbaşa limanla tunellərlə birləşdirilmiş, 31 metr məsafədə olan bir marshalling stansiyası.
 • Məclis salonu hər birinin qiyməti 600 dollar olan saatlar, 200 dollarlıq divanlar və nisbətdə digər əşyalarla təchiz olunmuşdu.
 • Ancaq bir ildən az bir müddətdə, islahatlar aparmaq üçün çox qısa bir müddətdə vəzifəsində qaldı. Sudan, Misirə qazandığı gəlirdən daha çox pul xərcləyirdi, lakin unudulmamalıdır ki, böyük məbləğlər qanunsuz olaraq paşaların əlinə yol tapdı.

İngilis Dilində Cost Felinin İkinci Və Üçüncü Hal Test Nümunələr

 1. The Assembly Hall was furnished with clocks ……………….. $600 dollars each, sofas at $200, and other articles in proportion.

  a) cost
  b) costing
  c) costed

 2. He remained in office, however, little more than a year, too short a period to effect reforms. The Sudan was ……………….. Egypt more money than its revenue yielded, though it must not be forgotten that large sums found their way illicitly into the hands of the pashas.

  a) cost
  b) costing
  c) costed

 3. By carefully selecting certain portions and welding them together in a perfectly flawless mass, a pure amber-colored object is obtained at heavy ……………….. .

  a) cost
  b) costing
  c) costed

 4. On the other hand, some observers hold that the education of this stoicism was effected at the ……………….. of the feelings it sought to conceal.

  a) cost
  b) costing
  c) costed

 5. While area rugs can range in price from inexpensive to handmade designer rugs ……………….. thousands, there are times when a less expensive rug is really what’s needed.

  a) cost
  b) costing
  c) costed

 6. They must also be created by a dentist, so they’re also a more expensive option, ……………….. anywhere from $300 to $500.

  a) cost
  b) costing
  c) costed

 7. Even over-limit and late payment fees can end up ……………….. you if you fail to pay on time once or twice.

  a) cost
  b) costing
  c) costed

 8. They offer $25,000 in identity theft insurance and their service ……………….. $14.99 a month with the first month costing $1.

  a) cost
  b) costing
  c) costed

 9. While it may be tempting to go after one’s former spouse through a lawyer, this course of action will end up ……………….. you, too.

  a) cost
  b) costing
  c) costed

 10. It is ……………….. the United States $ 400,000 to kill one guerrilla – enough to pay the annual income of 8,000 Vietnamese.

  a) cost
  b) costing
  c) costed

İngilis Dilində Cost Felinin İkinci Və Üçüncü Hal Test Nümunələri PDF

Daha çox çalışmalarla praktik qazanmaq və öyrəndiklərinizi daha sağlam şəkildə mənimsəmək istəyirsinizsə, sizin üçün hazırladığımız PDF formatında olan Cost Felinin İkinci Və Üçüncü Halına klikləyərək keçid alıb həll edə bilərsiniz.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Sahil Dadashov

İngilis dili üzrə təlimçi. Sakarya Universitetinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Reklam bölümü tələbəsiyəm.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.