Determine Felinin İkinci və Üçüncü Halı


Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

Determine Felinin İkinci və Üçüncü Halı

Tələbələr ingilis dili qrammatikasını öyrənərkən motivasiyasını düşürəcək bir sıra qəlizliklərlə üz üzə qala bilirlər. Bu qəlizliklər, ingilis dili qrammatikasını öyrənməkdə axsamalar yarada bilir. Mövzumuza verə biləcəyimiz ən ideal nümunə isə ingiliscə fellərdir. İngilis fellər, ana dilimizlə müqayisədə qarşılığı olmayacaq ünsurlarla əhatəlidir. Bu ünsurları yaxşı mənimsəyə bilmək üçün ingilis dili qrammatikası detallı, sağlam və doğru addımlarla öyrənilməlidir ki, tələbələr üçün hər hansı bir məqamda çətinliklər yaratmasın.

Fellər bildiyiniz üzərə ingilis dilində qaydalı və qaydasız olaraq iki yerə bölünür. Çətinlik, eləcə, buradan başlayır. Çünki, qaydalı felləri öyrənmək asan olsa da, (ikinci və üçüncü halında “ed” şəkilçisini qəbul edən hər bir fel qaydalı fel sayılır) qaydasız felləri öyrənmək olduqca vaxt aparıcıdır. Çünki, qaydasız fellər kökdən dəyişmə xüsusiyyətinə sahibdir və tələbələrin burada qaydasız felləri əzbərləməkdən başqa çarələri qalmır. Bəs, əzbərləməkdən savayı, qaydasız felləri necə daha yadda qalan etmək mümkündür?

Qaydasız felləri yadda qalan etmək üçün hansı halların hansı cümlələrdə, hansı mənsubiyyətlər və zaman qəlibləri ilə istifadə olunduğunu öyrənmək lazımdır. Bunun üçün, bu gün bloq yazımızda qaydasız fellərdən biri olan “pick” felinin ikinci və üçüncü hallarını sizlərlə birlikdə təsnif edəcəyik. Beləliklə, felin birinci, ikinci və üçüncü hallarını daha detallı şəkildə öyrənəcək və çalışmalarla praktik edərək daha yadda qalan hala gətirəcəksiniz. Giriş məlumatlarla başlayaq:

Determine feli sözün öz köküdür və birinci hal şəklində istifadə olunur.

Determine Felinin İkinci Halı

Determine felinin ikinci halı Determined yazılır. Simple Past Tense üçün istifadə olunur.

Determine Felinin İkinci Halı ilə Nümunələr

 1. He was determined not to waste a single minute of his time with Elisabeth.
 2. Determined to enjoy her first relaxing experience in a few weeks, she watched to make sure the door closed behind him and went to the locker room.
 3. She was weak and the pain was excruciating, but she was determined to go home.
 4. There was a sad but determined look about the young lady.
 5. She tapped her translator again despite the hum and determined he was ignoring her.
 • Elisabeth ilə vaxtının bir dəqiqəsini də sərf etməməyə qərar verdi.
 • Bir neçə həftə ərzində ilk rahat təcrübəsindən zövq almağa qərar verərək qapının arxasında bağlandığına və paltardəyişmə otağına getdiyinə baxdı.
 • Zəifdi və ağrı dözücü idi, amma evə getmək qərarına gəldi.
 • Gənc xanım haqqında kədərli, lakin qətiyyətli bir baxış var idi.
 • Tərkibini zümzümə etsə də, yenə döydü və onun ona məhəl qoymadığını müəyyənləşdirdi.

Determine Felinin Üçüncü Forması

Determine felinin üçüncü halı Determined olarak yazılır. Cümlələrdən ayıra bilməyiniz üçün cümlədə istifadə olunan zaman qəliblərini müəyyənləşdirməlisiniz. Üçüncü hal Perfect Tense və Passive Voice cümlələri üçün keçərlidir.

Determine Felinin Üçüncü Halı ilə Cümlələr

 1. Armed and dressed for a fight, the redhead looked determined, if scared.
 2. The minimum is either set by a minimum wage law or determined by the demand and supply of that labor.
 3. I had made my homeward journey, talking constantly to Miss Sullivan, not for the sake of talking, but determined to improve to the last minute.
 4. Determined to do what she wanted with her life, she’d been good with her money but didn’t save anything.
 5. She refused to send him to school or to go to work, determined to figure out what insanity was going on under her roof.
 • Silahlı və dava üçün geyimli, qırmızı saçlı qorxursa qətiyyətli görünürdü.
 • Minimum ya minimum əmək haqqı qanunu ilə müəyyən edilir, ya da bu əməyin tələbi və təklifi ilə müəyyən edilir.
 • Miss Sullivanla danışmaq üçün deyil, daima danışaraq ev sahibi səyahətimi etmişdim, amma son dəqiqəyə qədər irəliləməyə qərar verdim.
 • Həyatı ilə istədiklərini etmək qərarına gəldi, pulu ilə yaxşı idi, amma heç nə saxlamadı.
 • Onu məktəbə göndərməkdən və işə getməkdən imtina etdi, damının altında nə dəlilik olduğunu başa düşməyə qərar verdi.

Determine Felinin Past Tense ilə İstifadəsi

Determine felini müxtəlif zamanlarda istifadə edərkən çaşqınlıq yaşaya bilərsiniz. Cümlədə Determine felini görərkən hansı halda olduğunu müəyyənləşdirmək istəyirsinizsə, cümlədə işlədilən zamana diqqət yetirməlisiniz. Past Simple zamanının istifadə olunduğu cümlədə Determine felinin mütləq ikinci halı istifadə olunur. Past Participle cümlələrdə isə pick felin üçüncü halı işlədilir.

Determine felini keçmiş zaman qəlibləri ilə istifadə edərkən felin neçənci halını istifadə edəcəyinizi yaxşı bilməlisiniz. Cümlələrdə istifadə olunan zaman qəliblərini bir-birindən ayırd edə bilmək üçün köməkçi fellərə baxmağınız kifayət edir. Mübtəda + Köməkçi Fel + Fel (ikinci və ya üçüncü hal) + İkinci Dərəcəli Üzvlər qaydasına diqqət etsəniz, felin ikinci və üçüncü halları ilə rahatlıqla cümlələr qura bilərsiniz.

Determine Felinin Zaman və Mənsubiyyətə Görə Təsnifi

Determine feli də digər fellər kimi cümlədə istifadə olunarkən zamana və mənsubiyyətə görə dəyişir. Hər ikisinə görə cümlədə istifadə qaydalarına riayət edib, cümlə quruluş strukturunda yanlışa yol vermək istəmirsinizsə, o zaman, aşağıda həm şəxs əvəzliklərinə, həm də zamana görə təsnif edilmiş Determine felinin istifadə qaydalarına baxa bilərsiniz.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Determine Simple Present Tense Fel Çəkimi

Present Simple Tense, dilimizə indiki zaman kimi tərcümə olunur. I, you, we, they əvəzliklərinə cavab verən köməkçi felləri “do”,  he, she, it əvəzliklərinin  köməkçi felləri “does”`dır. Köməkçi felə “not” şəkilçisi əlavə etməklə mənfi formaya keçir. He, she, it əvəzlikləri ilə qurulan cümlələrdə “does” köməkçi felinə malikdir, lakin bu köməkçi felə “-s, -ies, -es” şəklində əlavə olunur. Mənfi cümlələrdə fel düz qalır. Eyni vəziyyət sual cümləsi üçündə keçərlidir. Ümumi həqiqətləri, təkrarlanan hərəkətləri, vərdişləri, mövcud vəziyyəti, ümumi fikri, istəyi ifadə etmək üçün istifadə olunur. Bir zaman qrafiki ilə başlamaq və ya təkrarlamaq üçün əvvəlcədən təyin edilmiş hərəkətlər üçün istifadə olunur.

1 st form of Verb + s (es)

I determine

you determine

he determines

we determine

you determine

they determine

 1. In 1800 he settled at Westbury near Bristol, and began to determine star-places with a fine altitude and azimuth circle of 22 ft.
 2. An account of his Welsh campaigns is given in the Vitae duorum Off arum, but it is difficult to determine how far the stories there given have an historical basis.
 3. They thought that it was not sufficient to trust to the ear alone, to determine the principles of music, as did practical musicians like Aristoxenus, but that along with the ear, physical experiments should be employed.
 4. possible certainly to determine how Basilides conceived the relation of this Saviour to Jesus of Nazareth.
 5. There is no single event that determines the outcome of one’s destiny, he said with a shake of his head.
 • 1800-cü ildə Bristol yaxınlığındakı Westbury-də yerləşdi və 22 metrlik yüksək bir hündürlük və azimut dairəsi olan ulduz yerlərini təyin etməyə başladı.
 • Vitae duorum Off arumda onun Welsh kampaniyalarının bir hesabatı verilmişdir, ancaq verilmiş hekayələrin tarixi bir əsasın nə qədər olduğunu müəyyənləşdirmək çətindir.
 • Aristoksenus kimi praktik musiqiçilər kimi təkcə qulağa güvənmək, musiqi prinsiplərini müəyyənləşdirmək üçün yetərli olmadığını, ancaq qulaqla yanaşı fiziki təcrübələrdən də istifadə edilməli olduğunu düşünürdülər.
 • əlbəttə ki, Basilides-in bu Xilaskarın Nazaretli İsa ilə əlaqəsini necə düşündüyünü müəyyənləşdirmək mümkündür.
 • İnsanın taleyinin nəticəsini təyin edən tək bir hadisə yoxdur, dedi başını tərpədərək.

Determine Present Perfect Tense Fel Çəkimi

Present Perfect Tense təkrarlanan hərəkətlər üçün istifadə edilir, hansı ki, konkret zaman forması bu hərəkətlər üçün önəmli deyil və hadisə keçmişdə başlayıb, lakin hələ də bitməyib, davam etməkdədir. Present Perfect Tense   keçmiş bir hadisə və ya vəziyyət ilə bu gün arasında bir əlaqə yaradır. Xüsusilə “just” zərfində çox yaxın bir hərəkət üçün istifadə olunur, ancaq nə qədər vaxt keçdiyini göstərmir. “Yet” zərfi hələ edilməmiş, lakin edilməsi ehtimalı olan hərəkətlər üçün və ya belə bir ehtimalın olub- olmadığını soruşmaq üçün istifadə edilir. “Never” zərfi keçmişdə müəyyən bir nöqtədən heç bir hərəkət edilmədiyini və ya belə bir vəziyyətlə qarşılaşmadığını ifadə etmək üçün istifadə olunur.

has/ have + 3 rd form of Verb

I have determined

you have determined

he has determined

we have determined

you have determined

they have determined

 1. She eased against him, awed by his pure strength yet determined not to appear as stupid as she felt.
 2. They were determined to enjoy every minute of easiness before dealing with the reality of the full moon.
 3. You want the man to wear the pants, but you’re determined to do everything yourself.
 4. It’s tearing him up but he’s determined to move ahead.
 5. This one showed a determined kitty hanging from a tree branch and always made her smile, even when she was hung-over.
 • Ona qarşı yumşaldı, təmiz gücündən qorxdu, amma hiss etdiyi qədər axmaq görünməməyə qərar verdi.
 • Dolunay gerçəkliyi ilə qarşılaşmadan əvvəl rahatlığın hər dəqiqəsindən zövq almağa qərar verdilər.
 • Kişinin şalvar geyməsini istəyirsən, amma hər şeyi özün etməyə qərarlısan.
 • Onu qoparmaqdır, amma irəliləməyə qərarlıdır.
 • Bu, ağacın budağından asılmış qətiyyətli bir pişik göstərdi və asıldığı zaman da həmişə gülümsəməsini təmin etdi.

Determine Present Progressive Tense Fel Çəkimi

Adından da göründüyü kimi Continuous ifadədəsindən  əvvəlki Present ifadəsi  be + V- ing şəklində köməkçi felin indiki, yəni am, is, are şəklində istifadə olunmasını  həm də dəvam edən hadisənin keçid vaxtının indi olduğunu ifadə edir. Hadisənin nə vaxt başladığı və nə qədər davam etdiği vacib deyil. Yalnız bir danışma anında bir hadisənin davam etdiyini vurğulayır. Hal- hazırda davam etməkdə olan hərəkətləri izah etmək üçün bu zaman formasından istifadə edilir.

Zaman ifadələri: now (indi), right now (indi), at the moment (hazırda), still (hələ)

Present Continuous Tense always, constantly, forever  kimi zərflərlə birlikdə əkrarlayan və ümumiyyətlə narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur. Present Continuous Tense ondan sonra istifadə olunan gələcək zamanla birlikdə gələcəkdə əvvəlcədən planlaşdırılan bir hərəkətin baş verəcəyi deməkdir.

is/ am/ are + 1 st form of Verb + ing

I am determining

you are determining

he is determining

we are determining

you are determining

they are determining

 1. In determining the errors of the screw of the Potsdam form FIG.
 2. Now was to be seen the determining influence of sea-power even in those days.
 3. Thus he demonstrated that the forms of the land exercise a directive and determining influence on climate, plant life, animal life and on man himself.
 4. Local conditions of exposure to the sun, protection from cold winds, or the reverse, are of primary importance in determining the climate and the corresponding vegetation.
 5. Baille about 1870 a repetition of Cavendish’s experiment for determining the mean density of the earth, his original work was mainly concerned with.
 • Potsdam formasının vida səhvlərini təyin edərkən ŞEKİL.
 • O günlərdə də dəniz gücünün müəyyənedici təsiri görüləcəkdi.
 • Beləliklə, quru formalarının iqlim, bitki həyatı, heyvanlar həyatı və insanın özünə bir direktiv və təyinedici təsir göstərdiyini nümayiş etdirdi.
 • Günəşə məruz qalmağın yerli şərtləri, soyuq küləklərdən qorunma və ya əksinə, iqlimi və müvafiq bitki örtüyünü təyin etmək üçün əsas əhəmiyyət kəsb edir.
 • Baille təxminən 1870-ci ildə yerin orta sıxlığını təyin etmək üçün Cavendish təcrübəsinin təkrarlanması, orijinal işi əsasən

Determine Present Perfect Progressive Tense Fel Çəkimi

Dilimizə indiki bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə edilən Present Perfect Continuous Tense, keçmişdə müəyyən bir zamanda başlayan və hal-hazırda davam etməkdə olan hal və hərəkətlərdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Bu səbəblə Continuous halda istifadə edilə bilməyən fellərlə istifadə edilə bilməz.

Hal- hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now -mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur

has/ have + been + 1 st form of Verb + ing

I have been determining

you have been determining

he has been determining

we have been determining

you have been determining

they have been determining

 1. The geological structure and the mineral composition of the rocks are often the chief causes determining the character of the land forms of a region.
 2. logical, political and commercial development of the subject runs the determining control exercised by crust forms acting directly or indirectly on mobile distributions; and this is the essential principle of geography.
 3. The commercial importance of such free interchange of traffic is the controlling factor in determining the gauge of any new railway that is not isolated by its geographical position.
 4. History had always been a favourite study with him, and Mably’s Observations sur l’histoire appears to have had considerable influence in determining him to the choice of some special period for historic research.
 5. He therefore abstained from determining for each case the specific heats of the solutions he employed, and contented himself with the above approximation.
 • Jeoloji quruluş və süxurların mineral tərkibi çox vaxt bir bölgənin quru formalarının xarakterini təyin edən əsas səbəblərdir.
 • mövzunun məntiqi, siyasi və ticari inkişafı mobil paylamalarda birbaşa və ya dolayı təsir göstərən qabıq formaları tərəfindən həyata keçirilən müəyyənləşdirici nəzarəti həyata keçirir; və bu coğrafiyanın əsas prinsipidir.
 • Bu cür sərbəst nəqliyyat mübadiləsinin ticarət əhəmiyyəti, coğrafi mövqeyi ilə təcrid olunmayan hər hansı yeni dəmir yolu xəttinin təyin olunmasında nəzarətedici amildir.
 • Tarix həmişə onunla birlikdə ən çox sevilən bir iş olmuş və Mably’un Observations sur l’histoire’in tarixi tədqiqatlar üçün bəzi xüsusi bir dövr seçilməsində əhəmiyyətli təsirə sahib olduğu görünür.
 • Bu səbəbdən hər bir hal üçün istifadə etdiyi həllərin spesifik istiliyini təyin etməkdən çəkindi və yuxarıdakı yaxınlaşma ilə kifayətləndi.

Determine Simple Past  Tense Fel Çəkimi

Azərbaycan dilindəki qarşılığı keçmiş sadə zaman olan Past Simple Tense, keçmiş zamanda baş verən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə tamamlanan bir hadisəni, işi, vəziyyəti və ya hərəkəti təsvir etmək üçün istifadə olunur. Hadisənin nə qədər əvvəl baş verməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu yaxınlarda baş vermiş ola bilər və ya çox köhnə ola bilər. Keçmişə aid yalnız bir hərəkət varsa, bu hərəkətin nə qədər köhnə olmasına baxmayaraq bu zaman istifadə olunmalıdır. Hadisənin keçmişdə nə zaman baş verdiyini ifadə edən bir zaman ifadəsi ilə istifadə olunmalıdır.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən),  last month (keçən ay), last week (geçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago ( iki gün əvvəl), two months ago ( iki ay əvvəl),  two years ago ( iki əvvəl il)

2 nd form of Verb

I determined

you determined

he determined

we determined

you determined

they determined

 1. He then returned to Pavia, where he pursued his studies at the university under Francesco Brioschi, and determined to seek a career as teacher of mathematics.
 2. This time she determined to make sure of her convert.
 3. The growth of the plant is slow, and its durability proportionately great, its death being determined generally by that of the tree on which it has established itself.
 4. The principles of construction, the use of stone and cement are the same as in the “elliptical” kraal; there is no definite plan, the shape and arrangement of the enclosures being determined solely by the natural features of the ground.
 5. The problem of the curves is solved by their reduction to a problem of straight lines; and the locus of any point is determined by its distance from two given straight lines – the axes of co-ordinates.
 • Daha sonra Pavia’ya qayıtdı və Francesco Brioschi yanında universitetdə təhsilini davam etdirdi və riyaziyyat müəllimi karyerası axtarmağa qərar verdi.
 • Bu dəfə öz dinini qəbul etdiyinə əmin olmaq qərarına gəldi.
 • Bitkinin böyüməsi yavaş və davamlılığı nisbətlə böyükdür, ölümü ümumiyyətlə üzərində qurduğu ağacın ölümü ilə təyin olunur.
 • Tikinti prinsipləri, daş və sementin istifadəsi “eliptik” kraaldakı kimidir; müəyyən bir plan yoxdur, qapaqların forması və düzülüşü yalnız yerin təbii xüsusiyyətləri ilə müəyyən edilir.
 • Döngələrin problemi, düz xətlər probleminə endirilməsi ilə həll olunur; və istənilən nöqtənin yeri verilmiş iki düz xəttdən – koordinat oxlarından məsafəsi ilə müəyyən edilir.

Determine Past Progressive  Tense Fel Çəkimi

Keçmiş davamedici zaman olan Past Continuous Tense, keçmişdə baş verən və müəyyən bir müddətdə davam edən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə göstərilən vaxtda tamamlanmayan və buna görə də davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Əsas odur ki, o an davam edir, nə qədər dəvam etməsinin  fərqi yoxdur.

Always (həmişə), constantly (davamlı), forever (həmişəlik, əbədi) kimi zərflərlə birlikdə keçmişdə təkrarlanan və ümumiyyətlə bizi narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur.

was/ were + 1 st form of Verb + ing

I was determining

you were determining

he was determining

we were determining

you were determining

they were determining

 1. Other methods consist in determining the vapour tension by means of the vaporimeter of Geissler, or the boiling point by the ebullioscope.
 2. Dielectric constant.-Since all electric charge consists in a state of strain or polarization of the dielectric, it is evident that the physical state and chemical composition of the insulator must be of great importance in determining electrical phenomena.
 3. Whether, however, these were taken immediately by Pope from Shaftesbury, or whether they came to him through the papers which Bolingbroke had prepared for his use, we have no means of determining.
 4. No rule can be given for determining with certainty the day on which any given Jewish year begins without entering into the minutiae of their irregular and complicated calendar.
 5. The Self as a primary, determining entity, he would not therefore admit.
 • Digər metodlar buxar gərginliyini Geissler buxarı ölçən və ya ebullioskop tərəfindən qaynama nöqtəsinin köməyi ilə təyin etməkdən ibarətdir.
 • Dielektrik sabit.-Bütün elektrik yükü dielektrikin gərginlik və ya qütbləşmə vəziyyətindən ibarət olduğundan, izolyatorun fiziki vəziyyətinin və kimyəvi tərkibinin elektrik fenomenlərinin təyin olunmasında böyük əhəmiyyətə malik olması aydındır.
 • Bununla birlikdə bunlar Papa tərəfindən dərhal Şaftesberidən götürüldü və ya Bolingbrokonun istifadəsi üçün hazırladığı sənədlər vasitəsilə ona gəldi, istəmədiyimizi təyin etmək üçün bir vasitə yoxdur.
 • Hər hansı bir Yəhudi ilinin nizamsız və mürəkkəb təqviminin dəqiqliyinə girmədən başlayacağı günü dəqiqliklə təyin etmək üçün heç bir qayda verilə bilməz.
 • Mənlik birincil, müəyyənedici varlıq olaraq, buna görə qəbul etməz.

Determine Past Perfect Tense Fel Çəkimi

Keçmişdə müəyyən bir an və ya hadisədən əvvəl meydana gələn və o ana qədər davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Bu vaxtdan istifadə edəcəksinizsə, hansı hadisədən əvvəl suala cavab verə biləcəyiniz bir zaman cümləsi olmalıdır. Bəzən bu zamanın çox qədim hadisələr üçün istifadə edildiyi fərz edilir, lakin bu doğru deyil. Keçmişə aid yalnız bir hadisə varsa və bu hadisənin keçmişdə bir müddətdən əvvəl meydana gəldiyi ifadə edilərsə, Simple Past Tense istifadə edilməlidir. Bu zamanın istifadə edildiyi ümumi formul belədir:

subject + had + past participle = past perfect tense.

I had determined

you had determined

he had determined

we had determined

you had determined

they had determined

 1. The density of helium has been determined by Ramsay and Travers as 1.98.
 2. It was, however, the need to ensure command of the sea and free all lines of communication behind him that determined Alexander’s plan for the next campaign.
 3. He had determined that the Indus fleet should be used to explore this new world and try to find a waterway between the Indus and the Persian Gulf.
 4. The party therefore determined that they would refuse to support any person standing in the Labour interests who refused to pledge himself to vote on all occasions in such way as the majority of the party might decide to be expedient.
 5. In 1790 he was converted to Methodism, and in 1796 determined to devote himself to preaching that faith among the Pennsylvania Germans.
 • Helyumun sıxlığı Ramsay və Travers tərəfindən 1.98 olaraq təyin edilmişdir.
 • Bununla birlikdə, İskəndərin növbəti kampaniya üçün planını müəyyənləşdirən dənizin idarə olunmasını təmin etmək və arxasındakı bütün rabitə xəttlərini azad etmək lazımdır.
 • Hind donanmasının bu yeni dünyanı araşdırmaq və Hind və Fars körfəzi arasında su yolu tapmağa çalışması üçün istifadə edilməli olduğunu təyin etmişdi.
 • Bu səbəbdən partiya, İşçi mənafelərində dayanan, partiyanın əksəriyyətinin məqsədəuyğun qərar verə biləcəyi şəkildə özünə səs verməyə borc verməkdən imtina edən hər hansı bir şəxsi dəstəkləməkdən imtina edəcəklərini müəyyənləşdirdi.
 • 1790-cı ildə Metodizmə çevrildi və 1796-cı ildə özünü Pensilvaniya Almanları arasında bu inancı təbliğ etməyə həsr etdi.

Determine Past Perfect Progressive Tense Fel Çəkimi

Bu zaman formasının Azərbaycan dilində qarşılığı olmasa da, belə izah edə bilərik ki, keçmişdə başlayan bir işdən əvvəl edilməkdə olan başqa bir işdən bəhs etmək üçün Past Perfect Continuous zamanından istifadə edilir. Məsələn: When he came, I had been waiting for him for more than two hours. (O gəldiyində mən onu 2 saatdan çox idi ki gözləyirdim.) Keçmişdə müəyyən bir vaxtda gözləməyə başladım və onun gəlişinə qədər bu gözləməyə davam etdim. Keçmişdə başlayan və keçmişdə bitən bir müddətdə hərəkəti davam etdirdim. Hadisə bir müddət ifadə ettiyi üçün  Continuous, bu müddət keçmişdə bittiği (qutardığı) üçün  Past Perfect`dən istifadə edirik.

had + 3 rd form of Verb

I had been determining

you had been determining

he had been determining

we had been determining

you had been determining

they had been determining

 1. Practical Determination Of Densities The methods for determining densities may be divided into two groups according as hydrostatic principles are employed or not.
 2. In the group where the principles of hydrostatics are not employed the method consists in determining the weight and volume of a certain quantity of the substance, or the weights of equal volumes of the substance and of the standard.
 3. The separate determination of the volume and mass of such substances as gunpowder, cotton-wool, soluble substances, &c., supplies the only means of determining their densities.
 4. It consists in determining the air expelled from a vessel by the vapour of a given quantity of the substance.
 5. These are hollow glass beads of variable density; they may be prepared by melting off pieces of very thin capillary tubing, and determining the density in each case by the method just previously described.
 • Yoğunluqların Praktik Müəyyən edilməsi Yoğunluqların müəyyənləşdirilməsi metodları, hidrostatik prinsiplərdən istifadə edildiyi və ya istifadə edilmədiyi üçün iki qrupa bölünə bilər.
 • Hidrostatik prinsiplərinin tətbiq olunmadığı qrupda metod, maddənin müəyyən bir miqdarının ağırlığını və həcmini və ya maddənin və standartın bərabər həcmlərinin ağırlıqlarını təyin etməkdən ibarətdir.
 • Barıt, pambıq yun, həll olunan maddələr və s. Kimi maddələrin həcminin və kütləsinin ayrıca təyin edilməsi, onların sıxlığını təyin etmək üçün yeganə vasitədir.
 • Bu, müəyyən bir miqdar maddənin buxarı ilə bir qabdan atılan havanın təyin edilməsindən ibarətdir.
 • Bunlar dəyişkən sıxlığa malik içi boş şüşə boncuklar; çox incə kapilyar borunun parçaları əridilərək və hər vəziyyətdə sıxlığı əvvəllər izah edilən üsulla təyin edilərək hazırlana bilər.

Determine Simple Future  Tense Fel Çəkimi

Future Simple Tense, Azərbaycan dilinə gələcək sadə zaman kimi tərcümə edilir. Gələcək haqqında məlumat verərkən və ya gələcək hadisələrlə bağlı qeyri- müəyyən hadisələri proqnozlaşdırarkən istifadə olunur. Danışıq zamanı verilən qərarlar üçün istifadə olunur. Gələcəklə bağlı verilən vədlər üçün istifadə olunur.

shall/ will + 1st form of Verb

I will determine

you will determine

he will determine

we will determine

you will determine

they will determine

 1. A direct and an inverse calculus is thus created, the object of the former being to determine the coefficients from the generating function, of the latter to discover the generating function from the coefficients.
 2. In the case of division we get two kinds of arithmetical formula, which, however, may be regarded as requiring a single kind of numerical process in order to determine the final result.
 3. There are also cases in which graphics and mensuration are used jointly; a variable numerical quantity is represented by a graph, and the principles of mensuration are then applied to determine related numerical quantities.
 4. We therefore determine the coefficients by counting the grouped terms individually, instead of adding them.
 5. It is difficult to determine the influence which the writings of Theodoric had on his successors; his works were apparently unknown until they were discovered by G.
 • Beləliklə birbaşa və tərs bir hesablama yaradılır, birincisinin məqsədi əmələ gətirmə funksiyasından əmsalları təyin etmək, ikincisinin əmsallarından əmələ gətirən funksiyanı tapmaqdır.
 • Bölmə vəziyyətində iki nəticəni alırıq, lakin son nəticəni müəyyənləşdirmək üçün bir növ ədədi proses tələb etmək olar.
 • Qrafika və mensurasiyanın birgə istifadə olunduğu hallar da mövcuddur; dəyişən ədədi kəmiyyət bir qrafiklə təmsil olunur və daha sonra əlaqəli ədədi kəmiyyətləri təyin etmək üçün ölçülmə prinsipləri tətbiq olunur.
 • Buna görə əmsalları qruplaşdırılan şərtləri əlavə etmək əvəzinə ayrı-ayrılıqda sayaraq təyin edirik.
 • Teodoric-in yazılarının öz varislərinə təsirini müəyyənləşdirmək çətindir; əsərləri G. tərəfindən kəşf olunana qədər məlum deyildi.

Determine Future Progressive  Tense Fel Çəkimi

Future Continuous Tense  Azərbaycan dilinə  gələcək davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Gələcəkdə müəyyən bir zamanda davam edəcək hərəkətlər üçün istifadə olunur. Hadisənin  nə vaxt başladığı, nə qədər davam ettiyi və ya davam edəcəyi vacib deyil. Əhəmiyyətli olan bir hərəkətin yalnız deyilən anda davam etməsidir.

shall/ will + 1st form of Verb + ing

I will be determining

you will be determining

he will be determining

we will be determining

you will be determining

they will be determining

 1. As determined the ego is theoretical, as determining it is practical; ultimately the opposed principles must be united by showing how the ego is both determining and determined.
 2. The second part deals with chronological and mathematical questions, and has been of great service in determining the principal epochs of ancient history.
 3. Another circumstance determining the bent of his mind was the character of the time.
 4. Tradition reports that this pamphlet had considerable weight in determining the ministry to retain Canada.
 5. We reach surer ground after the Conquest, for then the great seals, monumental effigies, and coins become more and more serviceable in determining the forms the crown took.
 • Eqonun təyin olunduğu kimi nəzəri, təyini olduğu kimi praktikdir; nəticədə ziddiyyət təşkil edən prinsiplər nəfsin həm müəyyənləşdirdiyini və necə təyin etdiyini göstərməklə birləşdirilməlidir.
 • İkinci hissə xronoloji və riyazi suallardan bəhs edir və qədim tarixin əsas dövrlərini müəyyənləşdirməkdə böyük xidmətləri olmuşdur.
 • Ağlının əyilməsini təyin edən başqa bir hal da dövrün xarakteri idi.
 • Ənənə, bu broşuranın Kanadanı qorumaq üçün nazirliyin təyin edilməsində əhəmiyyətli dərəcədə ağır olduğunu bildirdi.
 • Fəthdən sonra daha etibarlı bir yerə çatırıq, çünki o zaman böyük möhürlər, abidələr və sikkələr tacın formalarını təyin etməkdə getdikcə daha çox xidmətə çevrilir.

Determine Future Perfect Tense Fel Çəkimi

Müəyyən bir gələcəkdəki hadisəni  və ya vaxtdan əvvəl tamamlanacaq hərəkətlər üçün istifadə olunur. Vaxt ifadəsi və ya hadisənin sona çatması üçün verilən vaxtı göstərən cümlə olmadan istifadə olunmur.

shall/ will have + 3 rd of Verb

I will have determined

you will have determined

he will have determined

we will have determined

you will have determined

they will have determined

 1. On leaving school he determined to adopt the profession of engineering, and in the pursuance of this decision went to study in Munich in 1877.
 2. During this period Achin developed a determined enmity to the Portuguese, and more than one attempt was made to drive the strangers from Malacca.
 3. The blockhouse system was practically finished, and Kitchener determined upon a new means of harassing the enemy, who still had a total of about 25,000 men in the field.
 4. At this period Mr Chamberlain determined to visit South Africa and use his personal influence to help forward the settlement of the country.
 5. In 1691 he was received into the French Academy in spite of the determined efforts of the partisans of the ancients in this quarrel, especially of Racine and Boileau, who on four previous occasions had secured his rejection.
 • Məktəbdən çıxarkən mühəndislik peşəsini mənimsəməyə qərar verdi və bu qərarı yerinə yetirmək üçün 1877-ci ildə Münihə təhsil almağa getdi.
 • Bu dövrdə Achin Portuqaliyalılara qarşı qəti bir düşmənçilik inkişaf etdirdi və yabancıları Malakka’dan qovmaq üçün birdən çox cəhd edildi.
 • Blockhouse sistemi praktik olaraq başa çatdı və Kitchener, hələ də tarlada təxminən 25.000 adamı olan düşməni incitmək üçün yeni bir vasitə tapdı.
 • Bu dövrdə cənab Chamberlain Cənubi Afrikanı ziyarət etməyi və ölkənin təsirini ölkənin həllinə kömək etmək üçün istifadə etmək qərarına gəldi.
 • 1691-ci ildə bu mübahisədə qədimlərin partizanlarının, xüsusən də əvvəlki dörd dəfə rədd edilməsini təmin etmiş Racine və Boileau partizanlarının qətiyyətli səylərinə baxmayaraq Fransız Akademiyasına qəbul edildi.

Determine Future Perfect Progressive  Tense Fel Çəkimi

Future Perfect Continuous Tense Azərbaycan dilində gələcək bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Future Perfect Continuous Tense gələcəkdə baş verməsi planlaşdırılan hadisədən əvvəl başqa verən və bitən hadisənin olduğunu vurğulamaq üçün istifadə edilir.

Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübtəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

I will have been determining

you will have been determining

he will have been determining

we will have been determining

you will have been determining

they will have been determining

 1. The instrument so altered was in use at the Cape Observatory from March 1881 till 1887 in determining the parallax of some of the more interesting southern stars.
 2. A special microscope is introduced for determining the division errors of the scales.
 3. Sarasin and longer series of experiments by Tornde and Kriimmel this relation is shown to be so close that the salinity of a sample can be ascertained by determining the index of refraction.
 4. One portion is used for determining the oxygen and nitrogen, the other for the carbonic acid.
 5. As determined the ego is theoretical, as determining it is practical; ultimately the opposed principles must be united by showing how the ego is both determining and determined.
 • Bu qədər dəyişdirilmiş alət, daha maraqlı cənub ulduzlarından bəzilərinin paralaksını təyin etmək üçün 1881-ci ildən 1887-ci ilədək Cape Rəsədxanasında istifadə edilmişdir.
 • Tərəzinin bölünmə səhvlərini təyin etmək üçün xüsusi bir mikroskop tətbiq olunur.
 • Tornde və Kriimmel’in Sarasin və daha uzun təcrübələr seriyası bu əlaqənin o qədər yaxın olduğu göstərilmişdir ki, bir nümunənin duzluluğunu qırılma indeksini təyin edərək təyin etmək olar.
 • Bir hissəsi oksigen və azotun, digəri karbon turşusunun təyin edilməsi üçün istifadə olunur.
 • Eqonun təyin olunduğu kimi nəzəri, təyini olduğu kimi praktikdir; nəticədə ziddiyyət təşkil edən prinsiplər nəfsin həm müəyyənləşdirdiyini və necə təyin etdiyini göstərməklə birləşdirilməlidir.

İngilis Dilində Determine Felinin İkinci Və Üçüncü Hal Test Nümunələr

 1. Sarasin and longer series of experiments by Tornde and Kriimmel this relation is shown to be so close that the salinity of a sample can be ascertained by ………………………… the index of refraction.a) determine
  b) determined
  c) determining
 2. One portion is used for ………………………… the oxygen and nitrogen, the other for the carbonic acid.a) determine
  b) determined
  c) determining
 3. As determined the ego is theoretical, as ………………………… it is practical; ultimately the opposed principles must be united by showing how the ego is both determining and determined.a) determine
  b) determined
  c) determining
 4. Another circumstance ………………………… the bent of his mind was the character of the time.a) determine
  b) determined
  c) determining
 5. Tradition reports that this pamphlet had considerable weight in ………………………… the ministry to retain Canada.a) determine
  b) determined
  c) determining
 6. We reach surer ground after the Conquest, for then the great seals, monumental effigies, and coins become more and more serviceable in ………………………… the forms the crown took.a) determine
  b) determined
  c) determining
 7. It was, however, the need to ensure command of the sea and free all lines of communication behind him that ………………………… Alexander’s plan for the next campaign.a) determine
  b) determined
  c) determining
 8. He had ………………………… that the Indus fleet should be used to explore this new world and try to find a waterway between the Indus and the Persian Gulf.a) determine
  b) determined
  c) determining
 9. History had always been a favourite study with him, and Mably’s Observations sur l’histoire appears to have had considerable influence in ………………………… him to the choice of some special period for historic research.a) determine
  b) determined
  c) determining
 10. He therefore abstained from ………………………… for each case the specific heats of the solutions he employed, and contented himself with the above approximation.a) determine
  b) determined
  c) determining

İngilis Dilində Determine Felinin İkinci Və Üçüncü Hal Test Nümunələri PDF

Daha çox çalışmalarla praktik qazanmaq və öyrəndiklərinizi daha sağlam şəkildə mənimsəmək istəyirsinizsə, sizin üçün hazırladığımız PDF formatında olan Determine Felinin İkinci Və Üçüncü Halına klikləyərək keçid alıb həll edə bilərsiniz.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Sahil Dadashov

İngilis dili üzrə təlimçi. Sakarya Universitetinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Reklam bölümü tələbəsiyəm.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.