Future Perfect Continuous Tense ilə Əlaqəli Cümlələr


Future Perfect Continuous Tense

Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

Bu dəfə haqqında danışacağımız mövzu “Future Perfect Continuous” olacaq və hər bir başlıq altında 15 cümlə olmaqla Future Perfect Continuous zamanında istifadə edilmiş təsdiq, inkar və sual cümlələri ilə tanış olacağıq. İngilis dilində yazılmış hər bir cümlənin Azərbaycan dilində olan tərcüməsi də sizlər üçün hazırlanmışdır.
Future Perfect Continuous, bir müddət əvvəl başlayıb gələcəkdə müəyyən bir zamana qədər davam etməkdə olan hadisələri bildirmək üçün istifadə edilir. Məsələn, önümüzdəki sentyabr ayının əvvəlində beş il olacaq ki, tennis oynayıram. Saat beşdə bir saatdır ki, maşın sürməkdə olacaq.

Future Perfect Continuous zamanında TƏSDİQ cümlələri

Future Perfect Continuous iki formada düzəlir: “Will” modal sözü və “going to” köməkçi feli vasitəsi ilə. Bu iki qaydanın ümumi strukturu aşağıdakı verilmişdir.

“Will” vasitəsi ilə Future Perfect Continuous
will + have + been + present participle + ing
You will have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives.
Onun təyyarəsi nəhayət ki, gəlib çatanda sən iki saatdan çox müddət olacaq ki, gözləməkdə olacaqsan.

“be going to” vasitəsi ilə Future Perfect Continuous
am/is/are + going to have been + present participle
You are going to have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives.
Onun təyyarəsi nəhayət ki, gəlib çatanda sən iki saatdan çox gözləməkdə olacaqsan.

Duration before something in the future
They will have been talking for over an hour by the time Thomas arrives.
Thomas gəldiyi zaman bir saatdan çox olacaq ki, danışırlar.

She is going to have been working at that company for three years when it finally closes.
Nəhayət ki, şirkət bağlandığı zaman o burada 3 ildir işləməkdə olacaq.

James will have been teaching at the university for more than a year by the time he leaves for Asia.
James Asyaya gedərkən bir ildən çox müddət olacaq ki, universitetdə dərs deməkdə olacaq.

We are going to have been driving for over three days straight when we get to Anchorage.
Anchorage-ə çatdığımız zaman 3 gündən çoxdur ki, maşın sürməkdə olacağıq.

Cause of something in the future
Jason will be tired when he gets home because he will have been jogging for over an hour.
Jason evə çatdığı zaman yorğun olacaq, çünki bir saatdan çox müddətə qaçmaqda olacaq.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Claudia’s English will be perfect when she returns to Germany because she is going to have been studying English in the United States for over two years.
Claudia’nın İngilis dili Almaniyaya qayıtdıqda mükəmməl olacaq, çünki iki ildən uzun müddətdə ABŞ-da ingilis dili öyrənməkdə olacaq.

With non-vontinuous verbs
Ned will have had his driver’s license for over two years.
Ned iki ildən çoxdur ki, sürücülük vəsiqəsinə sahib olmuş olacaq.

Adverb placement
You will only have been waiting for a few minutes when her plane arrives.
Onun təyyarəsinin gəlib çatdığı zaman bir neçə dəqiqə onu gözləməkdə olacaqsan.

You are only going to have been waiting for a few minutes when her plane arrives.
Onun təyyarəsinin gəlib çatdığı zaman bir neçə dəqiqə onu gözləməkdə olacaqsan.

Active and Passive form
The famous artist will have been painting the mural for over six months by the time it is finished.
Məşhur rəssam, divar rəsmi bitdiyi zaman altı aydan çox müddət olacaq ki, onu çəkir. (aktiv)

The mural will have been being painted by the famous artist for over six months by the time it is finished. (passiv)
Divar rəsmi bitənə qədər altı aydan çox müddət olacaq ki, məşhur rəssam tərəfindən çəkilir.

The famous artist is going to have been painting the mural for over six months by the time it is finished. (aktiv)
Məşhur rəssam, divar rəsmi bitdiyi zaman altı aydan çox müddət olacaq ki, onu çəkir. (aktiv)

The mural is going to have been being painted by the famous artist for over six months by the time it is finished. (passiv)
Divar rəsmi bitənə qədər altı aydan çox müddət olacaq ki, məşhur rəssam tərəfindən çəkilir.

Future Perfect Continuous zamanında SUAL cümlələri

Formulu: Will + subject + have + been + -ing form of main verb?
wh- question word + will + subject + been + ing of main verb.

When you finish your English course, will you have been living in New Zealand for over a year?
İngilis dili kursunu bitirdiyin zaman Yeni Zellandiyada bir ildən çoxdur qalmış olacaqsan?

How long will you have been studying when you graduate?
Sən məzun olanda nə qədər müddət təhsil almış olacaqsan?

Will you have been playing tennis for ten years when you graduate from university?
Universitetdən məzun olduğun zaman 10 ildir ki, tennis oynayır olacaqsan?

Will they have been sleeping for an hour when we arrive home?
Biz evə çatdığımız zaman onlar bir saatdır yatmaqda olacaq?

Are you going to have been waiting for more than two hours when her plane arrives?
Onun təyyarəsi çatan vaxt sən iki saatdan çox gözləməkdə olacaqsan?

Will you have been waiting for more than two hours when her plane arrives?
Onun təyyarəsi çatan vaxt sən iki saatdan çox gözləməkdə olacaqsan?

Will you have been working at the company long before you quit?
İşdən çıxmazdan əvvəl uzun müddət olacaq ki, şirkətdə işləyirsiniz?

Will the kids have been eating better by the their next doctor’s appointment?
Növbəti həkim təyinatı ilə uşaqlar daha yaxşı yemək yeyəcəklərmi?

Will they have been waiting a long time for us?
Onlar bizi uzun müddət gözləyəcəklərmi?

How long will you have been living here at the end of the year?
İlin sonunda burada nə qədər müddətdir yaşamaqda olacaqsınız?

Where will your mother have been staying before she moves in August?
Avqust ayında köçməzdən əvvəl anan harda qalmaqda davam edəcək?

What support will the government have been providing for small businesses?
Dövlət kiçik iş yerləri üçün nə kimi kömək etmiş olacaq?

How much money will we have been saving by next year if we switch plans?
Əgər planları dəyişdirsək gələn ilə qədər nə qədər qənaət etmiş olacağıq?

Will her coach have been training with her long enough to see any results?
Məşqçisi onunla nəticə görməyə yetəcək qədər məşq etmiş olacaqmı?

Will I have been exercising enough to lose weight by my wedding?
Toyuma qədər arıqlamağa kifayət edəcək qədər idman etmiş olacağam?

Future Perfect Continuous zamanına aid olan İNKAR cümlələri

Formulu: subject + will + have + not + been + -ing form of the main verb.
You will not have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives.
Nəhayət ki, onun təyyarəsinin gəldiyi vaxt iki saatdan çox gözləməyəcəksən.

You are not going to have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives.
Nəhayət ki, onun təyyarəsinin gəldiyi vaxt iki saatdan çox gözləməyəcəksən.

You won’t get a promotion until you have been working here as long as Tim.
Burada Tim qədər uzun müddət işləsəniz də yüksəlmə almayacaqsınız.

I will not have been living here that long.
Mən uzun müddət burada yaşamış olmayacağam.

This summer they’ll not have been living here for even a year.
Bu yay burada bir il belə yaşamamış olacaqlar.

They will not have been cooking for very long.
Çox uzun müddət yemək bişirməyəcəklər.

I’ll not have been running long enough to try a marathon this year.
Bu il marafona qatılmaq üçün yetəri qədər uzun məsafə qaçmış olmayacağam.

I will not have be smoking for a year at the end of September.
Sentyabr ayında bir il olacaq ki, siqaret çəkmirəm.

She will not have been working a year before she goes on maternity leave.
O, analıq məzuniyyətinə getməzdən bir il əvvəldən işləməyəcək.

At that point, I will not have been living in Ireland for ten years – only two.
Bu zaman mən İrlandiyada on il yaşamamış olacağam – cəmi iki il yaşamış olacağam.

He will not have been sleeping for four hours by midnight.
O, gecə yarısına qədər 4 saat yatmamış olacaq.

By then, we will not have been studying at this university for three years.
O zamana qədər bu universitetdə 3 il təhsil almış olmayacağıq.

I will not have been singing professionally for one year by the time our parents get married.
Valideynlərimizin evləndiyi vaxtdan bəri bir il olacaq ki, professional olaraq mahnı oxumamış olacam.

By our 40th wedding anniversary, this plant will not have been growing for 35 years.
Bizim 40-cı toy ildönümümüzdə bu bitki 35 ildir böyüməmiş olacaq.

Ned will have not had his driver’s license for over two years.
Ned iki ildir sürücülük vəsiqəsi almamış olacaq.

Əgər sizlər də qrammatik qaydaları öyrənməklə kifayətlənməyənlərdən və bu qrammatik qaydaların danışığınızda yer etməsini istəyirsinizsə, o zaman https://www.azeringilisce.com/ saytını sizin üçün tövsiyə edirik. Burada siz, özünüzə uyğun olan 10, 20, 30 dəqiqəlik danışıq paketlərindən özünüzə uyğun olan birini seçməklə danışıq təcrübəsi qazanacaqsınız ki, bu zaman yeni öyrəndiyiniz qrammatik qaydaları da danışığınıza yerləşdirmək olduqca asan olacaqdır.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.