Future Perfect Continuous Tense Mövzu İzahı


future perfect continuous azeringilisce

Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

İngilis dilində zamanları öyrənərkən tələbələr bir sıra çətinliklərlə üzləşə bilərlər. Bu çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün qrammatikanı öyrənmək yolunda düzgün qayda və metodlardan istifadə etmək lazım gəlir. Tələbələr ingilis dilini yenicə öyrənməyə başlayarkən ingilis dilinin, şübhəsiz ki, ən asan zaman növlərindən başlayırlar (Geniş Zaman, Sadə Gələcək Zaman, Sadə Keçmiş Zaman). Lakin, qrammatikada irəlilədikcə tələbələr artıq bir sıra daha çətin zaman növləri ilə üz-üzə qalırlar, hansı ki, azərbaycan dilində qarşılığı olmayan zaman növləridir bunlar.

Azərbaycan dilində qarşılığı olmayan zaman növləri dedikdə ağlımıza dərhal Perfect Tense-lər gəlir. Bəli, Perfect Tense-ləri tələbələrə anlatmaq bir az çətindir, çünki, azərbaycan dili qrammatikasında əsaslı qarşılığı olmayan zaman növləridir. Lakin, tələbələrin Perfect Tense zaman növlərini anlamaq üçün bir sıra metodlar və oxşar qaydalardan istifadə edərək, müqayisə üsulu öyrənmə şəkli ilə tələbələrə rahatlıq təşkil etmək mümkündür.

Bu gün ətraflı anladacağımız zaman növü isə Future Perfect Continuous Tense-dir. Past Perfect Tense-i yaxşıca anlamaq istəyirsinizsə, aşağıdaki alt başlıqlarda yer alan izahları və çalışmaları oxuyub, həll edərək, ingilis dilində zamanlarla bağlı çətinliklərinizi aradan qaldırmağınız mümkündür.

Future Perfect Continuous Tense Nədir?

İngilis dilində gələcək zaman variantlarından biri və ən inkişaf etmiş olanı Future Perfect Contiuous Tense -dir. Bu vaxtdan istifadə edərək gələcəkdə bir işin nə qədər davam edəcəyi haqqında məlumat verilir. Ən azından işin özü qədər, ediləcəyi vaxt da vacibdir, daha da önəmlidir. Future Perfect Continuous Tense’in Türk ekvivalenti olaraq, “bu qədər müddətdir … etmiş olacağam” kimi nümunələr verilə bilər.

Future Perfect Continuous gələcəkdə davam edəcək bir işdən bəhs edən vaxtdır. Başqa sözlə, bir işin gələcəkdə də davam edəcəyini söyləmək istəyiriksə, Future Perfect Continuous Tense istifadə edirik.

Future Perfect Continuous Tense Qrammatik Qaydası Nədir?

Future Perfect Continuous Tense cümlələrdən istifadə edərkən qrammatik qayda aşağıdaki kimi izlənilir:

Mübtəda + will have been + ing + Xəbər + İkinci Dərəcəli Üzvlər

Future Perfect Continuous Tense Qrammatika Qaydaları Cədvəli

future perfect continuous azeringilisce

Future Perfect Continuous Tense Şəkilçisi Nədir?

Future Perfect Continuous Tense ilə cümlə qurarkən qrammatik düsturda fellər üçün istifadə olunan şəkilçi “ing” şəkilçisidir. Məsələn: will have been doing, will have been watching, və s.

Future Perfect Continuous Tense ilə Cümlələr Necə Qurulur?

Future Perfect Continuous Tense ilə cümlələrin şəxs əvəzlikləri və fel ilə necə formalaşaraq qurulduğunu öyrənmək istəyirsinizsə, aşağıdaki başlıqlarda nümunələrə nəzər yetirə bilərsiniz.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Future Perfect Continuous Tense ilə Nəqli Cümlələr

 • By next month, I will have been teaching English for 6 months. – Gələn aya qədər 6 ay ingilis dilini tədris edəcəyəm.
 • At the end of this week, she will have been learning belly dance for 3 weeks. – Bu həftənin sonunda 3 həftə boyunca qarın rəqsini öyrənəcək.
 • Tomorrow evening, Oliver and William will have been playing the same game for a month. – Sabah axşam Oliver və William bir ay eyni oyunu oynayacaqlar.
 • They will have been traveling for a year when they come back here. – Bura qayıdanda bir il səyahət edəcəklər.
 • By the time Melis retires, she will have been living in the same city for 25 years. – Melis təqaüdə çıxanda 25 il eyni şəhərdə yaşayacaq.
 • In November, I will have been working at my company for three years. – Noyabr ayında üç il şirkətimdə çalışacağam.
 • At five o’clock, I will have been waiting for thirty minutes. – Saat beşdə otuz dəqiqə gözləyəcəyəm.
 • When I turn thirty, I will have been playing piano for twenty-one years. – Otuz yaşım olanda iyirmi bir il piano çalacağam.
 • On Thursday, I will have been knowing you for a week. – Cümə axşamı, səni bir həftə tanıyacağam.
 • I will have been waiting here for three hours by six o’clock. – Saat altıda üç saat burada gözləyəcəyəm.

Future Perfect Continuous Tense ilə İnkar Cümlələri

 • I will not have been shopping in Wednesday, you can come to see me. – Çərşənbə günü alış -veriş etməyəcəyəm, məni görməyə gələ bilərsiniz.
 • She will not have been seeing her, because she is angry. – Əsəbiləşdiyi üçün onu görməyəcək.
 • He will not have been reading a newspaper tomorrow. – Sabah qəzet oxumayacaq.
 • By the time his mom arrives at home, Mike won’t be watching TV for more than 5 minutes. – Anası evə gələndə Mayk 5 dəqiqədən çox televizora baxmayacaq.
 • I will not have been waiting here for three hours by six o’clock. – Saat altıda üç saat burada gözləməyəcəyəm.
 • If we arrive at the meeting point after 5 pm, they won’t have been waiting for us happily. – Saat 17 -dən sonra görüş nöqtəsinə gəlsək, bizi sevinclə gözləməzlər.
 • We won’t have been drinking alone for hours if you come to the bar on time. – Vaxtında bara gəlsəniz, saatlarla tək içməyəcəyik.
 • He won’t have been living in London by that time. – O vaxta qədər Londonda yaşamayacaqdı.
 • Next year I will not have been working here for four years. – Gələn il burada dörd il işləməmiş olacağam.
 • When I finish this course, I won’t have been learning English for twenty years. – Bu kursu bitirəndə iyirmi ildir ingilis dilini öyrənəmiş olacağam.

Future Perfect Continuous Tense ilə Məçhul Növ Cümlələr

 • These artefacts will have been being observed in art galleries all over the world as the mystery as to who painted them still endures. – Bu əsərlər kim tərəfindən çəkildiyi hələ də sirr olaraq dünyanın hər yerindəki sənət qalereyalarında müşahidə olunacaq.
 • By the year 2020, I will have been being studying for two years. – 2020 -ci ilə qədər iki il təhsil alacağam.
 • The earth will have been being kept on a constant spin for over 4.5 billion years by this year yet once again. – Yer bu il bir daha 4,5 milyard ildən çox sabit bir döngədə saxlanılacaq.
 • Nobody has any clue as to who will have been being elected president during the 2034 term of the presidency. – 2034 -cü il prezidentlik müddətində kimin prezident seçiləcəyi ilə bağlı heç kimin heç bir fikri yoxdur.
 • These cities will have been being worked on for over five years by next month. – Bu şəhərlər gələn aya qədər beş ildən artıq müddətdə işləyəcək.
 • Our current projects will have been being worked on for five years by next year. – Gələn il hazırkı layihələrimiz beş il ərzində işləyəcək.
 • By the end of this year, classes will have been being taught by this school for 20 years. – Bu ilin sonuna qədər dərslər bu məktəbdə 20 il tədris olunacaq.
 • By the end of the year this book will have been being read by the class for 6 months. – İlin sonuna qədər bu kitab 6 ay ərzində sinif tərəfindən oxunacaq.
 • Houses will have been being painted by them in this town for 5 years by the end of this year. – Bu ilin sonuna qədər bu qəsəbədə 5 il ərzində evlər boyanacaq.
 • This time next week the project will have been being worked on by the team for ten years. – Bu dəfə gələn həftə bu layihə on il ərzində komanda üzərində işləyəcək.

Future Perfect Continuous Tense ilə Sual Cümlələri

 • When I come at 6:00, will you have been practicing long? – Saat 6: 00 -da gələndə uzun müddət məşq edəcəksən?
 • How long will you have been living here at the end of the year? – İlin sonunda burada nə qədər yaşayacaqsınız?
 • Where will your mother have been staying before she moves in August? – Ananız avqust ayında köçməmişdən əvvəl harada qalacaq?
 • What will the professor have been teaching by the mid-term? – Aralıq dövrdə professor nə öyrədəcək?
 • Will you have been working at the company long before you quit? – İşdən çıxmazdan çox əvvəl şirkətdə çalışacaqsınız?
 • Will the kids have been eating better by the their next doctor’s appointment? – Növbəti həkim rəyi ilə uşaqlar daha yaxşı yeyəcəklərmi?
 • How long will you have been living here at the end of the year? – İlin sonunda burada nə qədər yaşayacaqsınız?
 • Will they have been waiting a long time for us? – Bizi çoxdan gözləyəcəklərmi?
 • Will her coach have been training with her long enough to see any results? – Məşqçisi hər hansı bir nəticə görmək üçün onunla uzun müddət məşq edəcəkmi?
 • Will I have been exercising enough to lose weight by my wedding? – Toyumda arıqlamaq üçün kifayət qədər idman edəcəkdimmi?

Future Perfect Continuous Tense ilə Pozitiv Sual Cümlələri

 • Will I have been studying English for a year when I take the exam? – İmtahan verəndə bir il ingilis dilini öyrənəcəyəmmi?
 • Will you have been working on this project for a month when you deliver it? – Bir ay ərzində bu layihə üzərində işləyəcəksinizmi?
 • Will the kids have been eating better by the their next doctor’s appointment? – Növbəti həkim rəyi ilə uşaqlar daha yaxşı yeyəcəklərmi?
 • Will they have been waiting a long time for us? – Bizi çoxdan gözləyəcəklərmi?
 • Will her coach have been training with her long enough to see any results? – Məşqçisi hər hansı bir nəticə görmək üçün onunla uzun müddət məşq edəcəkmi?

Future Perfect Continuous Tense ilə Neqativ Sual Cümlələri

 • Won’t I have been studying English for a year when I take the exam? – İmtahan verəndə bir il ingilis dilini öyrənməyəcəyəmmi?
 • Won’tyou have been working on this project for a month when you deliver it? – Bu layihəni çatdıranda bir aydır çalışmırsınız?
 • Won’tthe kids have been eating better by the their next doctor’s appointment? – Növbəti həkim rəyi ilə uşaqlar daha yaxşı yemək yeməyəcəklərmi?
 • Won’tthey have been waiting a long time for us? – Bizi çoxdan gözləməyəcəklərmi?
 • Won’t her coach have been training with her long enough to see any results? – Məşqçisi heç bir nəticə görməyəcək qədər uzun müddət onunla məşq etməyəcəkmi?

Future Perfect Continuous Tense ilə Məçhul Növ Sual Cümlələri

İngilis dilində Future Perfect Continuous üçün istifadə olunan cümlələrdə məçhul növ (passive voice) sual növləri də mövcuddur. Cümlə daxilində hansı qaydaları izlədiyini görmək üçün aşağıdaki nümunələrə nəzər yetirə bilərsiniz.

Future Perfect Continuous Tense ilə Pozitiv Məçhul Növ Sual Cümlələri
 • Will English have been being taught by us for two years at Learn ESL? – Learn ESL -də iki ildir ingilis dili bizim tərəfimizdən tədris olunacaqmı?
Future Perfect Continuous Tense ilə Neqativ Məçhul Növ Sual Cümlələri
 • Won’t English have been being taught by us for two years at Learn ESL? – Learn ESL -də iki ildir ki, ingilis dili bizə öyrədilməyəcəkmi?

Future Perfect Continuous Tense Sual Zərfləri ilə Necə İstifadə Olunur?

Sual zərfləri ilə Future Perfect Continuous istifadəsi digər zamanlarla fərqlənmir. Sual zərfləri cümlənin başına gələrək Future Perfect Continuous cümlə düsturu olduğu kimi yazılır.

 • How long will you have been living here at the end of the year? – İlin sonunda burada nə qədər yaşayacaqsınız?
 • Where will your mother have been staying before she moves in August? – Ananız Avqust ayında köçməmişdən əvvəl harada qalacaq?
 • What will the professor have been teaching by the mid-term? – Aralıq dövrdə professor nə öyrədəcək?
 • Who will they have been training before the conference? – Konfransdan əvvəl kimə təlim keçəcəklər?
 • What support will the government have been providing for small businesses? – Hökumət kiçik biznesə nə kimi dəstək verəcək?
 • How much money will we have been saving by next year if we switch plans? – Planları dəyişsək, gələn il nə qədər pul qənaət etmiş olarıq?

Future Perfect Continuous Tense Gündəlik Həyatda Necə İstifadə Olunur?

Future Perfect Continuous Tense quruluş baxımından mürəkkəb olduğu üçün gündəlik həyatda çox sıx istifadə olunmayan zaman növüdür. İnsanlar gündəlik həyatda fikirlərini daha sadə üsulla çatdırmaq istədiyi üçün daha sadə zaman növlərinə əl atırlar və Future Perfect Continuous zaman növü daha çox rəsmi və akademik səviyyələrdə istifadə olunmağa başlayır. Bu zaman növünü daha çox rəsmi məqamlarda, akademik həyatda, ədəbiyyat səviyyəsində görməyiniz mümkündür.

İngilis Dilində Future Perfect Continuous Tense Nə Üçün Anladılır?

Future Perfect Continuous Tense ingilis dilində gələcəkdə müəyyən prosesdə olan hərəkət bitdikdən sonra tamamlanacaq bir işi anladır. Yəni, əgər anlatmaq istədiyiniz fikirdə 2 icra olunan hərəkət varsa və ikisi də gələcəkyi əhatə edirsə, X hərəkəti tamamlandıqdan sonra Y hərəkəti icra olunacaqsa, bu zaman Future Perfect Continuous Tense istifadə olunmaqdadır.

Future Perfect Continuous Tense Üçün Qısaltma Varmı?

Future Perfect Continuous Tense istifadə edərkən “will” köməkçi felini qısaltmağınız mümkündür. Bunun üçün aşağıdaki nümunəyə baxa bilərsiniz:

 • I will have been waiting here for three hours by six o’clock. – Saat altıda üç saat burada gözləyəcəyəm.
 • I’ll have been waiting here for three hours by six o’clock. – Saat altıda üç saat burada gözləyəcəyəm.

Future Perfect Continuous Tense İş Həyatında Necə İstifadə Olunur?

Future Perfect Continuous Tense iş və akademik həyatda necə istifadə olunduğunu görmək istəyirsinizsə, aşağıdaki esseyə nəzər yetirərək müxtəlif nümunələrlə tanış ola bilərsiniz.

İngiliscə:

Work is an essential tool through which individuals can achieve their goals, flourish and have a meaningful life. It is not at the root of a meaningful life but is an inseparable part of it. According to Younkins meaningful life is interconnected with reason, productive work, goal achievement, human flourishing and happiness. Since productiveness is one of the most important elements of a meaningful life an individual should work in order to be productive. Productive work on the other hand is the “process by which we can control our existence by acquiring knowledge and translating our ideas and values into physical form”. Thus, it is through work that we can actualize our abilities and desires, and give meaning to our existence. Work is important because it helps us shape our personal identity. It is also the building brick of the community. In order to lead a meaningful life, we have to be rational human-beings who choose work as an undisputable way of flourishing our lives. For instance, if we take into consideration the labor market and the people who get paid for their work, we can say that they can sustain themselves, their families and maybe have enough wealth left to spend on entertainment. These people give meaning to their existence and shape their life based on the work they do. Work organizes your life, gives you a reason to wake up in the morning and makes you understand the importance of other things in your life. It will be mentioned later that work is a central purpose in people’s life but not the only one. You can get tired and frustrated from your work, but at the moment when you gather around the Christmas tree you will have been able to afford a present for your children and can cherish upon a glass of wine with your wife. Work gives you the freedom to chose, freedom to have the things you need and desire.

Azərbaycanca:

İş, fərdlərin məqsədlərinə çatmaq, çiçəklənmək və mənalı bir həyat sürmək üçün vacib bir vasitədir. Mənalı bir həyatın kökündə deyil, ayrılmaz bir hissəsidir. Younkinsə görə mənalı həyat ağıl, məhsuldar iş, məqsədə çatmaq, insanın çiçəklənməsi və xoşbəxtliyi ilə əlaqələndirilir. Məhsuldarlıq mənalı bir həyatın ən vacib elementlərindən biri olduğundan, fərd məhsuldar olmaq üçün çalışmalıdır. Digər tərəfdən məhsuldar iş, “bilik əldə edərək düşüncələrimizi və dəyərlərimizi fiziki formaya çevirərək varlığımızı idarə edə biləcəyimiz bir prosesdir”. Beləliklə, qabiliyyətlərimizi və istəklərimizi həyata keçirə və varlığımıza məna verə biləcəyimiz işdir. İş vacibdir, çünki şəxsi kimliyimizi formalaşdırmağa kömək edir. Həm də cəmiyyətin tikinti kərpicidir. Mənalı bir həyat sürmək üçün, həyatımızı çiçəklənmənin mübahisəsiz bir yolu olaraq işi seçən rasional insanlar olmalıyıq. Məsələn, əmək bazarını və işlərinə görə maaş alan insanları nəzərə alsaq, deyə bilərik ki, onlar özlərini, ailələrini saxlaya bilirlər və bəlkə də əyləncəyə sərf edəcək qədər sərvəti qalırlar. Bu insanlar varlıqlarına məna verir və etdikləri işə əsaslanaraq həyatlarını formalaşdırırlar. İş həyatınızı təşkil edir, səhər oyanmaq üçün bir səbəb verir və həyatınızdakı digər şeylərin əhəmiyyətini anlayır. Daha sonra işin insanların həyatında əsas bir məqsəd olduğunu, ancaq tək olmadığını qeyd edəcəyik. İşinizdən yorula və məyus ola bilərsiniz, ancaq Milad ağacının ətrafında toplaşdığınız anda uşaqlarınız üçün hədiyyə ala biləcəksiniz və həyat yoldaşınızla bir stəkan şərab içə bilərsiniz. İş sizə seçim etmək, ehtiyac duyduğunuz və arzuladığınız şeylərə sahib olmaq azadlığı verir.

Future Perfect Continuous Tense Yay Tətilində Necə İstifadə Olunur?

Future Perfect Continuous Tense yay tətili mövzularında necə istifadə olunduğunu görmək istəyirsinizsə, aşağıdaki esseyə nəzər yetirərək müxtəlif nümunələrlə tanış ola bilərsiniz.

İngiliscə:

Summer vacation in Indian schools is observed in the month of May-June. It is the time when children have just finished their annual final exams and have a few months at their disposal, before going to a new session.

Summer vacation comes after a yearlong adherence to the school’s strict curriculum. For the complete year, the students have to stick to the school time table and barely get any time to play. Attending classes, traveling top home after school, takes a good amount of time, leaving very little to play and study. Then there are routine tests and exams that make the situation even more tense.

The only respite from this strenuous schedule comes when the final exam gets over and the summer vacation begins. It is then the real fun starts and after long months of studies, time tables and home works comes a time when you can finally relax and be up to yourself.

Summer vacation lasts for at least two months and it’s a long time. It is enough to learn new skills and improve yourself so that you are a better personality when you rejoin school. The key is not to waste your vacations over insignificant things but to utilize your time constructively. There are thousands of things to do during your vacation that will enhance your knowledge or skills in some way or the other. For example – learn dance, read a book, indulge in sports, etc.

If you fear something or think that a particular feat is impossible for you to achieve; your summer vacation is the right time to overcome that fear that troubles you. Discuss about it, with your parents and chart out a plan that will help you overcome your fear. Suppose that you fear swimming but would like to swim anyway. It is the right time for you to join a swimming class and overcome the fear that has so far restricted you from becoming a swimmer. Likewise, you can use the time to overcome any other inhibition of yours, which has been troubling you.

Children love summer vacation because they get a lot of time to play and do whatever they wish to. It is up to you to use the time, but it is advisable that you use the time constructively by learning a new skill or sports.

Azərbaycanca:

Hindistan məktəblərində yay tətili may-iyun aylarında müşahidə olunur. Uşaqların yeni buraxılış imtahanlarını yenicə bitirdikləri və yeni sessiyaya getməzdən əvvəl bir neçə ayın ixtiyarında olduqları vaxtdır.

Yay tətili, məktəbin qəti tədris proqramına bir il riayət etdikdən sonra gəlir. Bütün il ərzində şagirdlər dərs saatlarına sadiq qalaraq oynamağa vaxt tapmırlar. Dərslərə qatılmaq, məktəbdən sonra evə səyahət etmək, oynamaq və oxumaq üçün çox az vaxt ayırmaq üçün yaxşı vaxt tələb edir. Sonra vəziyyəti daha da gərginləşdirən rutin testlər və imtahanlar var.

Bu gərgin proqramdan yeganə möhlət buraxılış imtahanı bitəndə və yay tətili başlayanda gəlir. Əsl əyləncə bundan sonra başlayır və uzun aylıq araşdırmalardan sonra, vaxt cədvəlləri və ev işləri, nəhayət rahatlaşıb özünüzə bağlı ola biləcəyiniz bir vaxt gəlir.

Yaz tətili ən azı iki ay davam edir və uzun müddətdir. Məktəbə qayıdanda daha yaxşı bir şəxsiyyət olmaq üçün yeni bacarıqlar öyrənmək və özünü inkişaf etdirmək kifayətdir. Əsas odur ki, tətilinizi əhəmiyyətsiz şeylərə sərf etməyin, ancaq vaxtınızı konstruktiv şəkildə istifadə edin. Tətil zamanı bilik və bacarıqlarınızı bir şəkildə artıracaq minlərlə şey var. Məsələn – rəqs öyrənmək, kitab oxumaq, idmanla məşğul olmaq və s.

Bir şeydən qorxursan və ya müəyyən bir uğur qazanmağın mümkün olmadığını düşünürsənsə; yay tətiliniz sizi narahat edən qorxunu aradan qaldırmağın doğru vaxtıdır. Bunu valideynlərinizlə müzakirə edin və qorxunuzu aradan qaldırmağa kömək edəcək bir plan tərtib edin. Tutaq ki, üzməkdən qorxursan, amma hər halda üzmək istəyirsən. Üzgüçülük dərsinə qatılmağın və üzgüçü olmağı indiyə qədər məhdudlaşdıran qorxunu aradan qaldırmağın tam zamanıdır. Eyni şəkildə, sizi narahat edən hər hansı digər maneə törətmək üçün də vaxtdan istifadə edə bilərsiniz.

Uşaqlar yay tətilini sevirlər, çünki oynamaq və istədiklərini etmək üçün çox vaxt ayırırlar. Vaxtdan istifadə etmək sizə bağlıdır, ancaq yeni bir bacarıq və ya idman öyrənərək konstruktiv şəkildə istifadə etməyiniz məsləhətdir.

Future Perfect Continuous Tense ilə Çalışma Nümunələri

Future Perfect Continuous Tense zaman növü haqqında öyrəndiklərinizi püxtələşdirmək istəyirsinizsə, aşağıdaki müxtəlif çalışma növlərindən yararlanaraq biliklərinizi təkrarlaya bilərsiniz.

Future Perfect Continuous Tense ilə Boşluq Doldurma

 1. Next May, I ___ (work) here for exactly one year.

 2. At five o’clock, I ___ (wait) for thirty minutes.

 3. When I turn thirty, I ___ (play) piano for twenty-one years.

 4. Will she ___ (sunbath) when my holiday is over?

 5. We will ___ (travel) for a long time when the car stops.

 6. You will ___ (fly) for about five hours by the time your plane lands.

 7. I’ll ___ (work) here for 26 years by the time I get retired.

 8. They ___ (search) on the net for long hours when they discover the truth.

 9. I’ll ___ (travel) for 20 hours by the time the journey ends.

 10. By the end of this year, she ___ (play) basketball for three years.

Cavablar: 1. will have been working, 2. will have been waiting, 3. will have been playing, 4. have been sunbathing, 5. will have been travelling, 6. will have been flying, 7. will have been working, 8. will have been searching, 9. will have been travelling, 10. will have been playing

Future Perfect Continuous Tense ilə Testlər

1. She’ll … (live) on her own for years by the time she gets married.

a) have been living

b) had been living

c) lived

2. In 2020, they will have been … in Izmir for ten years.

a) lives

b) live

c) living

3. When you go skiing, I won’t … sleeping for days.

a) had been

b) have been

c) had

4. At five o’clock, he … have been sleeping for ten hours.

a) will

b) did

c) had

5. We … (study) for two hours when our mom comes home.

a) won’t study

b) will have been studying

c) had been studied

Cavablar: 1. a, 2. c, 3. b, 4. a, 5. b

Future Perfect Continuous Tense ilə Worksheet

Gələcək Bitmiş Davamedici Zaman üçün çalışmalardan yararlanmaq istəyirsinizsə, aşağıdaki linkə klikləyərək worksheet çalışmalarını həll edə bilərsiniz.

Klikləyin: Future Perfect Continuous Tense Worksheet PDF Azeringilisce

Future Perfect Continuous Tense ilə PDF Çalışmalar

Daha çox çalışmalarla praktik qazanmaq və öyrəndiklərinizi daha sağlam şəkildə mənimsəmək istəyirsinizsə, sizin üçün hazırladığımız Gələcək Bitmiş Davamedici Zaman ilə bağlı aşağıdaki testi klikləyərək keçid alıb həll edə bilərsiniz.

Klikləyin: Future Perfect Continuous Tense PDF Çalışmalar Azeringilisce

Future Perfect Continuous Məktəblərdə Necə Öyrədilir?

Məktəblərdə ibtidai siniflərdən başlayaraq İngilis dilindəki zaman formaları öyrənilməyə başlanılır. Bu zaman forması keçmiş bitmiş zamanı ifadə etdiyi və Azərbaycan dilində qarşılığı olmadığı üçün başa düşülməyi şagirdlər tərəfindən digər zaman formaları ilə müqayisədə nisbətən qəlizdir.

6-cı Siniflər Üçün İngilis Dilində Future Perfect Continuous Cümlə Nümunələri

Məktəblərdə aşağı siniflərdən başlayaraq Future Perfect Continuous öyrədilsə də, 6-cı sinif şagirdlərinin ən çox araşdırdıqları mövzulardan biri də məhz budur. Odur ki, aşağıda mövzu ilə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • Next September, I will have been playing tennis for five years. – Gələn ilin sentyabrında beş il tennislə məşğul olacağam.
 • At five o’clock, she will have been walking for an hour. – Saat beşdə bir saat gəzəcək.
 • We will have been travelling for a long time when the car stops. – Maşın dayandıqda uzun müddət səyahət edəcəyik.
 • She’ll have been living on her own for years by the time she gets married. – Ailə quranda illərlə tək başına yaşayacaq.
 • In 2020, they will have been living in Izmir for ten years. – 2020 -ci ildə on ildir İzmirdə yaşayacaqlar.
 • At five o’clock, he will have been sleeping for ten hours. – Saat beşdə on saat yatacaq.
 • We will have been studying for two hours when our mom comes home. – Anamız evə gələndə iki saat dərs oxuyacağıq.
 • I won’t have been driving for a long time when I get retired. – Təqaüdə çıxanda uzun müddət maşın sürməyəcəyəm.
 • In November, she won’t have been smoking for a month. – Noyabr ayında bir ay siqaret çəkməyəcək.
 • By the end of this year, he won’t have been working for five months. – Bu ilin sonuna qədər beş ay işləməyəcək.

9-cu Siniflər Üçün İngilis Dilində Future Perfect Continuous Cümlə Nümunələri

Bəzi hallarda Future Perfect Continuous Tense cümlədə bir qədər fərqli qaydalarda istifadə edilir. 9-cu sinif şagirdlərinin araşdırdıqları bu qaydalara aşağıdakı cümlələrdə yer verilmişdir:

 • Next week Jane is going to swim from England to France. By the time she gets to France she’ll have been swimming non-stop for over thirteen hours. – Gələn həftə Ceyn İngiltərədən Fransaya üzmək niyyətindədir. Fransaya çatanda on üç saatdan çox dayanmadan üzəcək.
 • You will have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives. – Təyyarəsi nəhayət çatanda iki saatdan çox gözləyəcəksiniz.
 • The mural will have been being painted by the famous artist for over six months by the time it is finished. – Divar kağızı, bitənə qədər altı aydan çoxdur ki, məşhur rəssam tərəfindən çəkiləcək.
 • She is going to have been working at that company for three years when it finally closes. – O, nəhayət bağlandıqdan sonra üç il həmin şirkətdə çalışacaq.
 • When you finish your English course, will you have been living in New Zealand for over a year? – İngilis dili kursunuzu bitirdikdə, bir ildən çoxdur Yeni Zelandiyada yaşayacaqsınız?
 • Claudia’s English will be perfect when she returns to Germany because she is going to have been studying English in the United States for over two years. – Claudia’nın İngilis dili Almaniyaya qayıtdıqda mükəmməl olacaq, çünki iki ildən çoxdur ABŞ -da ingilis dilini öyrənəcək.
 • The mural is going to have been being painted by the famous artist for over six months by the time it is finished. – Divar kağızı bitənə qədər altı aydan çoxdur ki, məşhur rəssam tərəfindən çəkiləcək.
 • He’ll be tired when he gets here. He’ll have been travelling all day. – Bura gələndə yorulacaq. Bütün günü səyahət edəcək.
 • Jason will be tired when he gets home because he will have been jogging for over an hour. – Jason evə gələndə yorğun olacaq, çünki bir saatdan çox qaçır.

Future Perfect Continuous Tense Bənzəri Digər İngilis Dili Zamanları Hansılardır?

Future Perfect Continuous Tense üçün müqayisə edəcəyimiz və bənzərlikləri ilə fərqliliklərini ayırd edə biləcəyimiz 3 zaman növünü nümunə gətirə bilərik. Bunlar aşağıdaki kimi sıralana bilər:

 • Simple Future COntinuous
 • Past Perfect Continuous
 • Simple Past Continuous

İndi isə, gəlin aradaki fərq və bənzərliklərə baxaq.

Future Perfect Continuous Tense və Future Continuous Arasındaki Fərqlər / Bənzərliklər

İngilis dilində gələcək zaman variantlarından biri və ən inkişaf etmiş olanı Future Perfect Contiuous Tense -dir. Bu vaxtdan istifadə edərək gələcəkdə bir işin nə qədər davam edəcəyi haqqında məlumat verilir. Ən azından işin özü qədər, ediləcəyi vaxt da vacibdir, daha da önəmlidir. Future Perfect Continuous Tense’in Türk ekvivalenti olaraq, “bu qədər müddətdir … etmiş olacağam” kimi nümunələr verilə bilər. Future Perfect Continuous gələcəkdə davam edəcək bir işdən bəhs edən vaxtdır. Başqa sözlə, bir işin gələcəkdə də davam edəcəyini söyləmək istəyiriksə, Future Perfect Continuous Tense istifadə edirik.

Future Continuous Tense Azərbaycan dilinə  gələcək davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Gələcəkdə müəyyən bir zamanda davam edəcək hərəkətlər üçün istifadə olunur. Hadisənin  nə vaxt başladığı, nə qədər davam ettiyi və ya davam edəcəyi vacib deyil. Əhəmiyyətli olan bir hərəkətin yalnız deyilən anda davam etməsidir.

Future Perfect Continuous Tense və Past Perfect Continuous Arasındaki Fərqlər / Bənzərliklər

İngilis dilində gələcək zaman variantlarından biri və ən inkişaf etmiş olanı Future Perfect Contiuous Tense -dir. Bu vaxtdan istifadə edərək gələcəkdə bir işin nə qədər davam edəcəyi haqqında məlumat verilir. Ən azından işin özü qədər, ediləcəyi vaxt da vacibdir, daha da önəmlidir. Future Perfect Continuous Tense’in Türk ekvivalenti olaraq, “bu qədər müddətdir … etmiş olacağam” kimi nümunələr verilə bilər. Future Perfect Continuous gələcəkdə davam edəcək bir işdən bəhs edən vaxtdır. Başqa sözlə, bir işin gələcəkdə də davam edəcəyini söyləmək istəyiriksə, Future Perfect Continuous Tense istifadə edirik.

Past Perfect Continuous Tense keçmişdə baş verən və davam edən müəyyən bir hadisədən əvvəl tamamlanmalı olan başqa hadisələri ifadə etmək üçün istifadə edilir. Müəyyən bir keçmişdəki davam edən hadisədə istifadə olunur. Vaxt ifadəsi və ya hadisənin sona çatması üçün verilən vaxtı göstərən cümlə olmadan istifadə olunmur.

Future Perfect Continuous Tense və Simple Past Continuous Arasındaki Fərqlər / Bənzərliklər

İngilis dilində gələcək zaman variantlarından biri və ən inkişaf etmiş olanı Future Perfect Contiuous Tense -dir. Bu vaxtdan istifadə edərək gələcəkdə bir işin nə qədər davam edəcəyi haqqında məlumat verilir. Ən azından işin özü qədər, ediləcəyi vaxt da vacibdir, daha da önəmlidir. Future Perfect Continuous Tense’in Türk ekvivalenti olaraq, “bu qədər müddətdir … etmiş olacağam” kimi nümunələr verilə bilər. Future Perfect Continuous gələcəkdə davam edəcək bir işdən bəhs edən vaxtdır. Başqa sözlə, bir işin gələcəkdə də davam edəcəyini söyləmək istəyiriksə, Future Perfect Continuous Tense istifadə edirik.

Keçmişdə müəyyən bir an və ya hadisədən əvvəl meydana gələn və o ana qədər davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Bu vaxtdan istifadə edəcəksinizsə, hansı hadisədən əvvəl suala cavab verə biləcəyiniz bir zaman cümləsi olmalıdır. Bəzən bu zamanın çox qədim hadisələr üçün istifadə edildiyi fərz edilir, lakin bu doğru deyil. Keçmişə aid yalnız bir hadisə varsa və bu hadisənin keçmişdə bir müddətdən əvvəl meydana gəldiyi ifadə edilərsə, Simple Past Continuous Tense istifadə edilməlidir. Bu zamanın istifadə edildiyi ümumi formul belədir.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Günay Akhund-zada

Beynəlxalq Şöbələr üzrə Mətn Yazarı / Məzmun Redaktoru mütəxəssisi.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.