Future Perfect Tense ilə Əlaqəli Cümlələr


Future Perfect Tense

Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

“Future Perfect Tense” gələcəkdə baş verən müəyyən bir hadisədən əvvəl tamamlanmalı olan başqa hadisələri ifadə etmək üçün istifadə edilir. Bu mövzu daxilində siz, Future Perfect zamanında istifadə edilmiş və hər bir başlıq altında 15 cümlə olmaqla təsdiq, inkar və sual cümlələri ilə tanış olacaqsınız. İngilis dilində yazılmış hər bir cümlənin Azərbaycan dilində olan tərcüməsi də sizlər üçün hazırlanmışdır.

Future Perfect zamanına aid olan TƏSDİQ cümlələri

“Will” vasitəsi ilə Future Perfect Tense: will have + past participle
You will have perfected your English by the time you come back from the U.S.
ABŞ-dan qayıtdığınız zaman İngilis dilinizi inkişaf etdirmiş olacaqsınız.

“Be going to” vasitəsi ilə Future Perfect Tense: am/is/are + going to have + past participle
You are going to have perfected your English by the time you come back from the U.S.
ABŞ-dan qayıtdığınız zaman İngilis dilinizi inkişaf etdirmiş olacaqsınız.

I am going to see a movie when I have finished my homework.
Ev tapşırıqlarımı bitirdiyim zaman bir filmə baxacağam.

Completed action before something in the future
By next November, I will have received my promotion.
Önümüzdəki Noyabr ayına qədər təqdimat alacağam.

By the time he gets home, she is going to have cleaned the entire house.
Onun (kişi cinsi) evə gəldiyi zaman, o (qadın cinsi), bütün evi təmizləmiş olacaq.

I am going to have finished this test by 3 o’clock.
Bu testi saat 3-də bitirəcəyəm.

Sam is probably going to have completed the proposal by the time he leaves this afternoon.
Ehtimal ki, Sam bu gün günortadan sonra ayrılacağı vaxta qədər təklifi tamamlamış olacaqdır.

By the time I finish this course, I will have taken ten tests.
Bu kursu bitirdiyim zaman on imtahana girəcəyəm.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Duration before something in the future non-continuous verbs
I will have been in London for six months by the time I leave.
Mən ayrılacağım vaxta qədər altı ay Londonda olacağam.

By Monday, Susan is going to have had my book for a week.
Susan kitabımı Bazar ertəsi gününə qədər bir həftəliyinə alacaq.

Adverb Placement
You will only have learned a few words.
Sən sadəcə bir neçə söz öyrənmiş olacaqsan.

You are only going to have learned a few words.
Sən sadəcə bir neçə söz öyrənmiş olacaqsan.

Active / Passive
They will have completed the project before the deadline.
Onlar layihəni vaxtından əvvəl başa çatdıracaqlar.

The project is going to have been completed before the deadline.
Layihə vaxtından əvvəl başa çatmaq üzrədir.

Future Perfect zamanına aid olan SUAL cümlələri

Formulu: Will + Subject + Have + Past participle
Are you going to have perfected your English by the time you come back from the U.S.?
ABŞ-dan qayıtdığın zaman İngilis dilinizi mükəmməlləşdirmiş olacaqsan?

Will you have perfected your English by the time you come back from the U.S.?
ABŞ-dan qayıtdığın zaman İngilis dilinizi mükəmməlləşdirmiş olacaqsan?

Will she have learned enough Chinese to communicate before she moves to Beijing?
O, Pekinə köçmədən əvvəl ünsiyyət qurmaq üçün kifayət qədər çin dilini öyrənəcəkmi?

How many countries are you going to have visited by the time you turn 50?
50 yaşına gəldiyin zaman neçə ölkəyə səyahət etmiş olacaqsan?

Will you only have learned a few words?
Sadəcə bir neçə söz öyrənəcəksən?

Are you only going to have learned a few words?
Sadəcə bir neçə söz öyrənəcəksən?

Will you have gone to the concert of the realistic songs before I come?
Mən gəlməmişdən əvvəl real mahnıların konsertinə getmiş olacaqsınız?

Will you have saved enough to buy a car by the summer?
Yay aylarında bir maşın almaq üçün kifayət qədər qənaət etmiş olacaqsan?

Shall we have shifted into the new house by Monday?
Bazar ertəsi gününə qədər yeni evə köçmüş olacağıq?

Will you have sent the documents by Thursday?
Sənədləri Cümə axşamına qədər göndərmiş olacaq?

Will you have you learned some Chinese before you move to China?
Çinə köçməzdən əvvəl bir az Çin dili öyrənmiş olacaqsan?

Will we have finished the course material before the exam?
İmtahandan əvvəl dərs materialını bitirmiş olacağıq?

When will you have read this book?
Bu kitabı nə vaxt oxumuş olacaqsan?

Will they have announced the result of the test?
Onlar testin nəticəsini elan edəcəklərmi?

Will she have participated in the song competition?
O, mahnı müsabiqəsində iştirak edəcəkmi?

Future Perfect zamanına aid olan İNKAR cümlələri

Formulu: Subject + will NOT have + Part participle She will not have brought her papers.
O, kağızları gətirməmiş olacaq.

She will not have applied for the post.
İş üçün müraciət etməmiş olacaq.

You will not have enjoyed the gathering.
Toplantıdan ləzzət almamış olacaqsan.

They will not have written applications for leave.
İcazə üçün yazılı müraciət etməmiş olacaqlar.

My mother will not have heard from her sister yet.
Anam hələ də bacısından xəbər almamış olacaq.

I will not have started cleaning the house until tomorrow.
Sabaha qədər evi təmizləməyə başlamamış olacağam.

Ten years from now, my son still will not have gotten married.
On il sonra oğlum hələ də evlənmiş olmayacaqdır.

You will not have perfected your English by the time you come back from the U.S.
ABŞ-dan qayıdan zaman İngilis dilini inkişaf etdirməmiş olacaqsan.

You are not going to have perfected your English by the time you come back from the U.S.
ABŞ-dan qayıdan zaman İngilis dilini inkişaf etdirməmiş olacaqsan.

I will not have attended the program because of my busy schedule.
İş vaxtım çox olduğuna görə proqramda iştirak etməmiş olacağam.

Don’t worry. They won’t have arrived at my house before I get there.
Narahat olma. Mən evimə çatmadan onlar evimə gəlmiş olmayacaqlar.

They will not have found the cure for cancer by the end of this century.
Bu əsrin sonuna qədər xərçəngin müalicəsini tapmamış olacaqlar.

By the time my parents read the note, I will not have boarded the plane.
Valideynlərim notu oxuyana qədər mən təyyarəyə minmiş olmayacağam.

I will not have been in London for six months by the time I leave.
Ayrılacağım vaxta qədər 6 ay boyunca Londonda qalmış olmayacağam.

Sam is probably not going to have completed the proposal by the time he leaves this afternoon.
Ehtimal ki, Sam bu gün günortadan sonra ayrılana qədər təklifi tamamlamış olmayacaqdır.

Sizlər də qrammatik qaydaları nə qədər öyrənirsinizsə, öyrənin yenə də danışığınıza daxil edə bilmirsiniz? Danışıqda istifadə edilməyən qrammatik qaydaları bilməyin heç bir önəmi olmadığını düşünürsünüz? O zaman https://www.azeringilisce.com/ saytı məhz sizin üçündür. Burada siz, özünüzə uyğun olan 10, 20, 30 dəqiqəlik danışıq paketlərindən özünüzə uyğun olan birini seçməklə danışıq təcrübəsi qazanacaqsınız ki, bu zaman yeni öyrəndiyiniz qrammatik qaydaları da danışığınıza yerləşdirmək olduqca asan olacaqdır.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.