Future Perfect Tense Mövzu İzahı və İstifadə Qaydaları


Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

 

Bu mövzu daxilində siz, Future Perfect zamanında istifadə edilmiş və hər bir başlıq altında 15 cümlə olmaqla təsdiq, inkar və sual cümlələri ilə tanış olacaqsınız. İngilis dilində yazılmış hər bir cümlənin Azərbaycan dilində olan tərcüməsi də sizlər üçün hazırlanmışdır.

Future Perfect Tense Nədir və Haralarda İstifadə Edilir?

Müəyyən bir gələcəkdəki hadisəni  və ya vaxtdan əvvəl tamamlanacaq hərəkətlər üçün istifadə olunur. Vaxt ifadəsi və ya hadisənin sona çatması üçün verilən vaxtı göstərən cümlə olmadan istifadə olunmur. “Eləmiş olacağam, getmiş olacağam” formasındadır.

shall/ will have + 3 rd of Verb

Zamanlar haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə buradan keçid edin.

Future Perfect  Tense Qrammatika Qaydaları Nədir?

 1. Gələcəkdə müəyyən bir vaxtda tamamlanacaq işlər üçün istifadə olunur.
 2. Durağan fellərlə istifadə edildikdə, gələcəkdə bir şeyin gələcəkdə başqa bir hərəkətə qədər davam edəcəyini göstərir.

Future perfect tense, bir şeyin gələcək bir tarixə qədər tamamlanacağını ifadə etmək üçün istifadə olunur. Future Perfect Tense’in “by the time”, “when”, “by” kimi zərflərlə tez- tez istifadə edildiğini görürük.

 • By next October, I will have gotten my promotion.- (Növbəti oktyabr ayına qədər öz vəzifəmdə yüksəliş əldə edəcəyəm.)
 • By the time my mother gets home, I am going to have finished my homework.- (Anam evə çatanda ev tapşırıqlarımı bitirmiş olacam.)
 • I will have been in İstanbul for three months by the time i leave.- (Ayrılana qədər üç ay İstanbulda olacağam.)
 • By Friday, Ali is going to have had my book for a week.- (Cümə günü Əli bir həftə mənim kitabımı alacaq.)
 • We will have worked here for 3 months when you get here.- (Sən bura gələndə 3 ay burada işləyəcəyik.)

İngilis Dilində Gələcək Bitmiş Zaman Şəkilçisi Hansılardır?

“Future Perfect Tense” gələcəkdə baş verən müəyyən bir hadisədən əvvəl tamamlanmalı olan başqa hadisələri ifadə etmək üçün istifadə edilir.

shall have/ will have

 • I will have
 • You  will have
 • He will have
 • She  will have
 • It will have
 • We will have
 • They will have

Ən çox istifadə olunan zaman zarfları aşağıda verilmiştir:

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

 • when
 • while
 • before
 • after
 • by the time
 • as soon as
 • if
 • unless

Future Perfect Tense Məktəblərdə Necə Öyrədilir?

Məktəblərdə ibtidai siniflərdən başlayaraq İngilis dilindəki zaman formaları öyrənilməyə başlanılır. Bu zaman forması gələcək bitmiş zamanı ifadə etdiyi və Azərbaycan dilində də qarşılığı olduğu üçün başa düşülməyi şagirdlər tərəfindən digər zaman formaları ilə müqayisədə nisbətən asandır.

6-cı Siniflər Üçün İngilis Dilində Future Perfect Tense Cümlə Nümunələri

Məktəblərdə aşağı siniflərdən başlayaraq Future Perfect Tense öyrədilsə də, 6- cı sinif şagirdlərinin ən çox araşdırdıqları mövzulardan biri də məhz budur. Odur ki, aşağıda mövzu ilə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • Will we have finished the course material before the exam? – (İmtahandan əvvəl dərs materialını bitirmiş olacağıq?)
 • When will you have read this book? – (Bu kitabı nə vaxt oxumuş olacaqsan?)
 • Will they have announced the result of the test? – (Onlar testin nəticəsini elan edəcəklərmi?)
 • Will she have participated in the song competition? – (O, mahnı müsabiqəsində iştirak edəcəkmi?)
 • Don’t worry. They won’t have arrived at my house before I get there. – (Narahat olma. Mən evimə çatmadan onlar evimə gəlmiş olmayacaqlar.)
 • They will not have found the cure for cancer by the end of this century. – (Bu əsrin sonuna qədər xərçəngin müalicəsini tapmamış olacaqlar.)
 • I will not have started cleaning the house until tomorrow. – (Sabaha qədər evi təmizləməyə başlamamış olacağam.)
 • My mother will not have heard from her sister yet. – (Anam hələ də bacısından xəbər almamış olacaq.)
 • Ten years from now, my son still will not have gotten married. – (On il sonra oğlum hələ də evlənmiş olmayacaqdır.)
 • Sam is probably going to have completed the proposal by the time he leaves this afternoon. – (Ehtimal ki, Sam bu gün günortadan sonra ayrılacağı vaxta qədər təklifi tamamlamış olacaqdır)
 • By the time I finish this course, I will have taken ten tests. – (Bu kursu bitirdiyim zaman on imtahana girəcəyəm.)
 • I will have been in London for six months by the time I leave. – (Mən ayrılacağım vaxta qədər altı ay Londonda olacağam.)
 • By Monday, Susan is going to have had my book for a week. – (Susan kitabımı Bazar ertəsi gününə qədər bir həftəliyinə alacaq.)
 • You will only have learned a few words. – (Sən sadəcə bir neçə söz öyrənmiş olacaqsan.)
 • You are only going to have learned a few words. – (Sən sadəcə bir neçə söz öyrənmiş olacaqsan.)

9-cu Siniflər Üçün İngilis Dilində  Future Perfect Tense  Cümlə Nümunələri

Bəzi hallarda Future Perfect Tense  cümlədə bir qədər fərqli qaydalarda istifadə edilir. 9-cu sinif şagirdlərinin araşdırdıqları bu qaydalara aşağıdakı cümlələrdə yer verilmişdir:

 • By the time my parents read the note, I will not have boarded the plane. – (Valideynlərim notu oxuyana qədər mən təyyarəyə minmiş olmayacağam.)
 • I will not have been in London for six months by the time I leave. – (Ayrılacağım vaxta qədər 6 ay boyunca Londonda qalmış olmayacağam.)
 • Sam is probably not going to have completed the proposal by the time he leaves this afternoon. – (Ehtimal ki, Sam bu gün günortadan sonra ayrılana qədər təklifi tamamlamış olmayacaqdır.)
 • How many countries are you going to have visited by the time you turn 50? – (50 yaşına gəldiyin zaman neçə ölkəyə səyahət etmiş olacaqsan?)
 • Will you only have learned a few words? – (Sadəcə bir neçə söz öyrənəcəksən?)
 • Are you only going to have learned a few words? – (Sadəcə bir neçə söz öyrənəcəksən?)
 • Will you have gone to the concert of the realistic songs before I come? – (Mən gəlməmişdən əvvəl real mahnıların konsertinə getmiş olacaqsınız?)
 • Will you have saved enough to buy a car by the summer? – (Yay aylarında bir maşın almaq üçün kifayət qədər qənaət etmiş olacaqsan?)
 • Shall we have shifted into the new house by Monday? – (Bazar ertəsi gününə qədər yeni evə köçmüş olacağıq?)
 • Will you have sent the documents by Thursday? – (Sənədləri Cümə axşamına qədər göndərmiş olacaq?)
 • The project is going to have been completed before the deadline.- (Layihə vaxtından əvvəl başa çatmaq üzrədir.)
 • She will have been in Amsterdam for a year by the time she leaves.- (Ayrılanda bir il Amsterdamda olacaq.)
 • I am going to have read the book by the time the movie comes out.- (Film çıxana qədər kitabı oxuyacağam.)
 • George will have finished his part by the time I arrive at his play.- (Mən oyununa gələndə Corc rolunu bitirmiş olacaq.)
 • She will have tried all the good food in Italy.- (İtaliyada bütün yaxşı yeməkləri sınayacaq.)

Future Perfect Tense-ə Bənzər Digər İngilis Dili Zamanları Hansılardır?

Aşağıdakı başlıqlar altında bu zaman formasına oxşar olan digər zamanlarla bağlı ümumi məlumatları əldə edəcəksiniz.

Future Perfect Tense Cümləsi Necə Qurulur?

Future Perfect zamanına aid olan təsdiq cümlələri “Will” vasitəsi ilə will have + past participle qurulur.

 • You will have perfected your English by the time you come back from the U.S.- (ABŞ- dan qayıtdığınız zaman İngilis dilinizi inkişaf etdirmiş olacaqsınız.)
 • By next November, I will have received my promotion.- (Önümüzdəki Noyabr ayına qədər təqdimat alacağam.)

“Be going to” vasitəsi ilə Future Perfect Tense: am/ is/ are + going to have + past participle

 • You are going to have perfected your English by the time you come back from the U.S.- (ABŞ- dan qayıtdığınız zaman İngilis dilinizi inkişaf etdirmiş olacaqsınız.)
 • I am going to see a movie when I have finished my homework.- (Ev tapşırıqlarımı bitirdiyim zaman bir filmə baxacağam.)
 • By the time he gets home, she is going to have cleaned the entire house.- (Onun (kişi cinsi) evə gəldiyi zaman, o (qadın cinsi), bütün evi təmizləmiş olacaq.)

Future Perfect zamanına aid olan Sual  cümlələri

Formulu: Will + Subject + Have + Past participle

 • Are you going to have perfected your English by the time you come back from the U.S.?- (ABŞ- dan qayıtdığın zaman İngilis dilinizi mükəmməlləşdirmiş olacaqsan?)
 • Will you have perfected your English by the time you come back from the U.S.?- (ABŞ- dan qayıtdığın zaman İngilis dilinizi mükəmməlləşdirmiş olacaqsan?)
 • Will she have learned enough Chinese to communicate before she moves to Beijing?- (O, Pekinə köçmədən əvvəl ünsiyyət qurmaq üçün kifayət qədər çin dilini öyrənəcəkmi?)
 • Will you have gone to the concert of the realistic songs before I come?- (Mən gəlməmişdən əvvəl real mahnıların konsertinə getmiş olacaqsınız?)
 • Will you have saved enough to buy a car by the summer?- (Yay aylarında bir maşın almaq üçün kifayət qədər qənaət etmiş olacaqsan?)

Future Perfect zamanına aid olan İnkar cümlələri

Formulu: Subject + will NOT have + Part participle

 • You will not have perfected your English by the time you come back from the U.S.- (ABŞ- dan qayıdan zaman İngilis dilini inkişaf etdirməmiş olacaqsan.)
 • You are not going to have perfected your English by the time you come back from the U.S.- (ABŞ- dan qayıdan zaman İngilis dilini inkişaf etdirməmiş olacaqsan.)
 • I will not have been in London for six months by the time I leave.- (Ayrılacağım vaxta qədər 6 ay boyunca Londonda qalmış olmayacağam.)
 • Sam is probably not going to have completed the proposal by the time he leaves this afternoon.- (Ehtimal ki, Sam bu gün günortadan sonra ayrılana qədər təklifi tamamlamış olmayacaqdır.)
 • By the time my parents read the note, I will not have boarded the plane.- (Valideynlərim notu oxuyana qədər mən təyyarəyə minmiş olmayacağam.)

Future Perfect Tense Təsdiq Cümlə Nümunələri

Aşağıda Future Perfect Zamanı ilə ingilis dilindəki təsdiq cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları verilmişdir.

 • Sam is probably going to have completed the proposal by the time he leaves this afternoon. – (Ehtimal ki, Sam bu gün günortadan sonra ayrılacağı vaxta qədər təklifi tamamlamış olacaqdır)
 • By the time I finish this course, I will have taken ten tests. – (Bu kursu bitirdiyim zaman on imtahana girəcəyəm.)
 • I will have been in London for six months by the time I leave. – (Mən ayrılacağım vaxta qədər altı ay Londonda olacağam.)
 • By Monday, Susan is going to have had my book for a week. – (Susan kitabımı Bazar ertəsi gününə qədər bir həftəliyinə alacaq.)
 • You will only have learned a few words. – (Sən sadəcə bir neçə söz öyrənmiş olacaqsan.)
 • You are only going to have learned a few words. – (Sən sadəcə bir neçə söz öyrənmiş olacaqsan.)
 • The project is going to have been completed before the deadline.- (Layihə vaxtından əvvəl başa çatmaq üzrədir.)
 • She will have been in Amsterdam for a year by the time she leaves.- (Ayrılanda bir il Amsterdamda olacaq.)
 • I am going to have read the book by the time the movie comes out.- (Film çıxana qədər kitabı oxuyacağam.)
 • George will have finished his part by the time I arrive at his play.- (Mən oyununa gələndə Corc rolunu bitirmiş olacaq.)
 • She will have tried all the good food in Italy.- (İtaliyada bütün yaxşı yeməkləri sınayacaq.)

Future Perfect Tense Mənfi Cümlə Nümunələri

Aşağıda Future Perfect Zamanı ilə ingilis dilindəki mənfi cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları verilmişdir.

 • They will not have written application for leave. – (İcazə üçün yazılı müraciət etməmiş olacaqlar.)
 • You will not have enjoyed the gathering. – (Toplantıdan ləzzət almamış olacaqsan.)
 • She will not have brought her papers. – (O, kağızları gətirməmiş olacaq.)
 • She will not have applied for the post. – (İş üçün müraciət etməmiş olacaq.)
 • Don’t worry. They won’t have arrived at my house before I get there. – (Narahat olma. Mən evimə çatmadan onlar evimə gəlmiş olmayacaqlar.)
 • They will not have found the cure for cancer by the end of this century. – (Bu əsrin sonuna qədər xərçəngin müalicəsini tapmamış olacaqlar.)
 • I will not have started cleaning the house until tomorrow. – (Sabaha qədər evi təmizləməyə başlamamış olacağam.)
 • My mother will not have heard from her sister yet. – (Anam hələ də bacısından xəbər almamış olacaq.)
 • Ten years from now, my son still will not have gotten married. – (On il sonra oğlum hələ də evlənmiş olmayacaqdır.)
 • By the time my parents read the note, I will not have boarded the plane. – (Valideynlərim notu oxuyana qədər mən təyyarəyə minmiş olmayacağam.)
 • I will not have been in London for six months by the time I leave. – (Ayrılacağım vaxta qədər 6 ay boyunca Londonda qalmış olmayacağam.)
 • Sam is probably not going to have completed the proposal by the time he leaves this afternoon. – (Ehtimal ki, Sam bu gün günortadan sonra ayrılana qədər təklifi tamamlamış olmayacaqdır.)

Future Perfect Tense  ilə İngilis Dilində Passive Voice Cümlə Nümunələri

Aşağıda Future Perfect Zamanı ilə ingilis dilində Passive Voice cümlələrinin necə qurulucağı, gramer formaları verilmişdir.

Future perfect tense olan passiv fel forması, feli keçmiş iştirakçı formasından əvvəl ‘‘will / shall + have been’’ qoyaraq hazırlanır.

 • The job will have been finished (by me) by Monday.- (İş (mənim tərəfimdən) Bazar ertəsinə qədər tamamlanacaq.)
 • The first prize will have been won by her.- (Birinci mükafatı onun özü qazanacaq.)
 • The roof will have been repaired by them.- (Dam onlar tərəfindən təmir olunacaq.)
 • The windows will have been cleaned by the boy.- (Pəncərələr uşaq tərəfindən təmizlənəcək.)
 • The violin will have been brought by Rahul. – (Skripka Rahul tərəfindən gətiriləcək.)
 • Dinner will have been cooked by mother.- (Şam yeməyi ana tərəfindən bişiriləcək.)
 • The house will have been built by the masons.- (Ev hörgü ustaları tərəfindən tikiləcək.)

Future Perfect Tense   Sual Cümlə Nümunələri

Aşağıda  Future Perfect Zamanı ilə ingilis dilindəki sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları verilmişdir.

 • Are you going to have perfected your English by the time you come back from the U.S.? – (ABŞ- dan qayıtdığın zaman İngilis dilinizi mükəmməlləşdirmiş olacaqsan?)
 • Will you have perfected your English by the time you come back from the U.S.? – (ABŞ- dan qayıtdığın zaman İngilis dilinizi mükəmməlləşdirmiş olacaqsan?)
 • Will she have learned enough Chinese to communicate before she moves to Beijing? – (O, Pekinə köçmədən əvvəl ünsiyyət qurmaq üçün kifayət qədər çin dilini öyrənəcəkmi?)
 • How many countries are you going to have visited by the time you turn 50? – (50 yaşına gəldiyin zaman neçə ölkəyə səyahət etmiş olacaqsan?)
 • Will you only have learned a few words? – (Sadəcə bir neçə söz öyrənəcəksən?)
 • Are you only going to have learned a few words? – (Sadəcə bir neçə söz öyrənəcəksən?)
 • Will you have gone to the concert of the realistic songs before I come? – (Mən gəlməmişdən əvvəl real mahnıların konsertinə getmiş olacaqsınız?)
 • Will you have saved enough to buy a car by the summer? – (Yay aylarında bir maşın almaq üçün kifayət qədər qənaət etmiş olacaqsan?)
 • Shall we have shifted into the new house by Monday? – (Bazar ertəsi gününə qədər yeni evə köçmüş olacağıq?)
 • Will you have sent the documents by Thursday? – (Sənədləri Cümə axşamına qədər göndərmiş olacaq?)
 • Will you have you learned some Chinese before you move to China? – (Çinə köçməzdən əvvəl bir az Çin dili öyrənmiş olacaqsan?)
 • Will we have finished the course material before the exam? – (İmtahandan əvvəl dərs materialını bitirmiş olacağıq?)
 • When will you have read this book? – (Bu kitabı nə vaxt oxumuş olacaqsan?)
 • Will they have announced the result of the test? – (Onlar testin nəticəsini elan edəcəklərmi?)
 • Will she have participated in the song competition? – (O, mahnı müsabiqəsində iştirak edəcəkmi?)

Future Perfect Tense  Müsbət Sual Cümləsi Nümunələri

Aşağıda  Future Perfect Zaman ilə ingilis dilindəki müsbət sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları verilmişdir.

 • Will you have finished reading the book by tomorrow? – (Kitabı sabaha qədər oxuyub bitirəcəksən?)
 • Will you have finished writing the book by June? – (Kitabı iyun ayına qədər yazmağı bitirəcəksiniz?)
 • Will she have graduated until her father comes back? – (Atası qayıdana qədər məzun olacaqmı?)
 • Will the house have been sold by then? – (O vaxta qədər ev satılacaqmı?)
 • Will she have been twenty years old by then?- (O vaxta qədər onun iyirmi yaşı olacaqmı?)
 • Will he have seen the new Technologies?- (Yeni Texnologiyaları görəcəkmi?)
 • Will they have left their jobs next year?- (Gələn il işlərini tərk edəcəklərmi?)
 • Are you going to have perfected your English by the time you come back from the U.S.?- (ABŞ- dan qayıtdığın zaman İngilis dilinizi mükəmməlləşdirmiş olacaqsan?)
 • Will you have perfected your English by the time you come back from the U.S.?-  (ABŞ- dan qayıtdığın zaman İngilis dilinizi mükəmməlləşdirmiş olacaqsan?)
 • Will she have learned enough Chinese to communicate before she moves to Beijing?- (O, Pekinə köçmədən əvvəl ünsiyyət qurmaq üçün kifayət qədər çin dilini öyrənəcəkmi?)
 • Will you have sent the documents by Thursday?- (Sənədləri Cümə axşamına qədər göndərmiş olacaq?)
 • Will you have you learned some Chinese before you move to China?- (Çinə köçməzdən əvvəl bir az Çin dili öyrənmiş olacaqsan?)

Future Perfect Tense  Mənfi Sual Cümləsi Nümunələri

Aşağıda  Future Perfect Zaman ilə ingilis dilindəki mənfi sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları verilmişdir.

 • Won’t you have finished the report by tomorrow?- (Hesabatı sabaha qədər bitirməyəcəksən?)
 • How long won’t they have smoked by next month?- (Gələn aya qədər nə qədər siqaret çəkməyəcəklər?)

Future Perfect Tense  Passive Voice Sual Cümləsi Nümunələri

İngilis Dilində Future Perfect Tense ilə Passive Voice sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları aşağıda verilmişdir

Future Perfect Passive -də suallar vermək üçün quruluş belədir:

will + [subject] + have been + Past Participle

 • Will my workplace have been prepared when I come to the office tomorrow morning?- (Sabah ofisə gələndə iş yerim hazırlanacaqmı?)
 • Will lunch have been eaten by the time we arrive?- (Biz gələnə qədər nahar yemiş olacaqmı?)
Future Perfect Tense  ilə Müsbət Passive Voice Sual Cümlələri

İngilis Dilində Future Perfect Tense  ilə Passive Voice müsbət sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları aşağıda verilmişdir

 • Will my workplace have been prepared when I come to the office tomorrow morning?- (Sabah ofisə gələndə iş yerim hazırlanacaqmı?)
 • Will lunch have been eaten by the time we arrive?- (Biz gələnə qədər nahar yemiş olacaqmı?)
 • Will he have been paid the price by them in my presence?- (Mənim hüzurumda onlara qiymət ödəniləcəkmi?)
 • Will they have been turned out by their brother?- (Onları qardaşları çıxardacaqmı?)
 • Will many injections have been given them by the doctor?- (Həkim tərəfindən onlara çoxlu iynələr vurulacaqmı?)
 • Will two birds have been caught by her?– (İki quş onun tərəfindən tutulacaqmı?)
 • Will those plots of land have been sold by them?- (O torpaq sahələri onlar tərəfindən satılacaqmı?)
 • Will those letters have been burnt by them?- (O məktublar onlar tərəfindən yandırılacaqmı?)
Future Perfect Tense ilə  Mənfi Passive Voice Sual Cümlələri

İngilis Dilində Future Perfect Tense ilə Passive Voice mənfi sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları aşağıda verilmişdir

 • Shall we not have been cheated by you?– (Bizi aldatmayacaqlarmı?)
 • Will he not have been paid the price by them in my presence?- (Mənim qarşımda onlara qiymət ödənilməyəcəkmi?)
 • Will they not have been turned out by their brother?- (Məgər onları qardaşı çıxarmayacaqdı?)
 • Will many injections not have been given them by the doctor?- (Həkim tərəfindən bir çox iynə vurulmayacaqmı?)
 • Will two birds not have been caught by her?- (İki quş onun tərəfindən tutulmayacaqmı?)
 • Will those plots of land not have been sold by them?- (O torpaq sahələri onlar tərəfindən satılmayacaqmı?)
 • Will those letters not have been burnt by them? – (O məktublar onlar tərəfindən yandırılmayacaqmı?)

Future Perfect Tense ilə  Sual Zərfli Cümlələr Necə Qurulur?

İngilis dilində –Wh questions adlı bir neçə sual nümunəsi var.

 1. What: Nə?
 2. When: Nə zaman?
 3. Who: Kim?
 4. Where: Harada?
 5. Why: Niyə?
 6. How: Necə?
 • How many countries are you going to have visited by the time you turn 50? – (50 yaşına gəldiyin zaman neçə ölkəyə səyahət etmiş olacaqsan?)
 • When will you have read this book? – (Bu kitabı nə vaxt oxumuş olacaqsan?)
 • Where will you have traveled by the end of your trip?- (Səyahətinizin sonunda hara səyahət etmiş olacagsınız?)
 • What type of people will have succeeded in the new economy?- (Yeni iqtisadiyyatda hansı insanlar uğur qazana bilər?)
 • How much of your salary will you have saved by next year?- (Gələn il maaşınızdan nə qədər qənaət edəcəksiniz?)
 • Where will we have stopped when you go to Ankara? – (Siz Ankaraya gedəndə harada dayanacağıq?)
 • Who will have got the Oscar?- (Oskarı kim alacaq?)
 • What will you have eaten before the operation?- (Əməliyyatdan əvvəl nə yeyəcəksən?)

Future Perfect Tense Gündəlik Həyatta Necə İstifadə Edilir?

Bu zaman formasının istifadə edildidiyi hal bir şeyin gələcək bir tarixə qədər tamamlanacağını ifadə etmək üçün istifadə olunur.

Future Perfect Tense İstifadəsində Am, Is, Are  Necə Qısaltmaq Olar?

Future Perfect Tense zaman formasının qısaltılmış formaları aşağıda verilmiştir.

 • I will = I’ll
 • You will = you’ll
 • He will = he’ll
 • She will = she’ll
 • It will = it’ll
 • They will = they’ll
 • Will not = won’t

To be haqqında daha çox məlumat almaq üçün buradan keçid edin.

Future Perfect Tense İş Həyatında Necə İstifadə Edilir?

İş İngilis dili, ən sadə şəkildə, iş həyatında istifadə olunan peşəkar İngilis dilidir. Peşəkar bir dildə yazışmaq, hesabatlar hazırlamaq, müzakirələr aparmaq, təqdimatlar etmək, konfrans və yığıncaqlara qatılmaq və ya onları idarə etmək, rəsmi məktublar və vəsatətlər yazmaq, beynəlxalq mühitlərdə və ümumiyyətlə xarici müştərilər və ya iş ortaqları ilə telefon, e- poçt və ya üz- üzə görüşmək üçün İngilis dilində səlis ünsiyyət üçün lazımdır.

Future Perfect zaman  formasının iş həyatında istifadəsi digər bütün hallar ilə eyni qaydadadır.

Future Perfect Tense İlə Tətil Necə İzah Edilir?

In my next summer holidays, I’m going to spend a month in Los Angeles, New Zealand and Houston. Firstly, I’m going to Los Angeles by plane. I’m going to spend 10 days in L. A. There, I’m going sightseeing in the city by bus. Then, I’m going to spend a day in Hollywood. After that, I’m going to fly to NY. There, I’m going to visit the museums and see the Statue of Liberty.

Then I’m going to Houston and I’m going to stay there for one week. I’m going to visit central NASA and then I’m going to Los Angeles and stay there for one week too, and I’m going to visit the city and I’m going to watch a basketball match.

Then, I’m going to take the plane and I’m going to New Zealand and I’m going to stay for two weeks on this island. First, I’m going to visit the south of the island and I’m going to visit the whales and the penguins and I am going to take a helicopter and visit the island from the air.

Finally, I’m going to fly to Hawaii. There, I’m going to spend all the days on the beach!

It’s going to be fantastic.

I love my holidays

Tərcüməsi:

Növbəti yay tətillərimdə bir ayımı Los Angeles, Yeni Zelandiya və Houstonda keçirəcəyəm. Əvvəlcə təyyarə ilə Los Ancelesə gedəcəm. 10 günümü L. A.- da keçirəcəyəm, orada avtobusla şəhəri gəzəcəyəm. Sonra bir günü Hollywoodda keçirəcəyəm. Bundan sonra NY- yə uçacağam. Orada muzeyləri gəzib Azadlıq heykəlini görəcəyəm.

Daha sonra Houstona gedib, bir həftə orada qalacağam. Mərkəzi NASA- ya, sonra Los- Ancelesə gedib bir həftə də orada qalacağam və şəhəri gəzib basketbol oyununu izləyəcəyəm.

Sonra təyyarəyə minəcəyəm və Yeni Zelandiyaya gedəcəyəm və bu adada iki həftə qalacağam. Əvvəlcə adanın cənubunu, balinaları və pinqvinləri ziyarət edəcəm və vertolyot götürərək adanı da havadan ziyarət edəcəm.

Nəhayət, Havaya uçacağam. Orada bütün günləri çimərlikdə keçirəcəyəm! Fantastik olacaq. Mən tətillərimi sevirəm.

Future Perfect Tense Exercise  Nümunələri

Future Perfect ilə bağlı tapşırıqlar sizin mövzunu daha yaxşı başa düşməyinizə kömək edəcək. Exerciseler sizin bilmədiyiniz hissələri sizə öyrədəcək. Future Perfect Exercise 2 yerə ayrılır; Boşluq doldurma və ya test olarak verilən tapşırıqları həll etməyə çalışın.

Past Perfect Tense  Boşluq Doldurma Nümunələri

1. By the time you get here, I  (finish) watching the movie.

2. By the time he graduates, Tom  (take) all the necessary classes.

3. By this time next year, Nancy  (move) to a new apartment.

4. By this time tomorrow, we  (put) all the furniture in the basement.

5. By the time my wife gets home, I  (prepare) supper.

6. By this time next week, we  (buy) all the Christmas presents.

7. By this time tomorrow, the teacher  (speak) to her about her grades.

8. By the time you wake up, your brother  (go) to work.

9. By the time we get to Chicago, we  (drive) for 10 hours.

10. By the time my friends arrive, I  (do) my homework.

Cavablar:

 1. will have finished
 2. will have taken
 3. will have moved
 4. will have put
 5. will have prepared
 6. will have bought
 7. will have spoken
 8. will have gone
 9. will have driven
 10. will have done

Future Perfect Tense Test Sualları

1. I ________ by then.

 will be leave
 will have left
 will leaving

2. Will you ________ by 8am?

 have arrived
 be arrive
 have arriving

3. You ________ the bill by the time the item arrives.

 ‘ll have received
 will receiving
 ‘ve received

4. Melissa and Mike will be exhausted. They ________ slept for 24 hours.

 will not
 will not have
 will not be

5. He will have ________ all about it by Monday.

 forgetting
 forgotten
 be forgetting

6. Will you ________ the contracts by Thursday?

 have mailed
 mailing
 to have mailed

7. The boss ________ by the time the orders come in.

 will leave
 will be left
 will have left

8. Where ________ gone?

 will she have
 is she has
 she have

9. September works for us. Lisa will not ________ by then.

 graduating
 have graduated
 be graduate

10. I will let you in. I ________ with the keys by the time you come in.

 will have arrived
 will be arrival
 will be arrived
Cavablar: 
1. will have left
2. have arrived
3. ‘ll have received
4. will not have
5. forgotten
6. have mailed
7. will have left
8. will she have
9. have graduated
10. will have arrived

Future Perfect Tense Test Sualları 2

 • 1. Complete the sentence with the future perfect form:”When ___ everything?”
  • A. Will we done
  • B. Will we have done
  • C. Will we be doing
  • D. Will we do
 • 2. Complete the sentence with the future perfect form:”Thomas and Jeremy ___ by lunch time.”
  • A. Will have arrived
  • B. Will arrive
  • C. Will be arriving
 • 3. Complete the sentence with the future perfect form:”We ____ before we come, so we will be hungry.”
  • A. Will have eaten
  • B. Will be eating
  • C. Won’t have eaten
  • D. Won’t be eating
 • 4. Complete the sentence with the future perfect form:”By 2020, Eric ___ in Manchester for 4 years.”
  • A. Will have lived
  • B. Will has lived
  • C. Will be linving
 • 5. Complete the sentence with the future perfect form:”Students ____ the classroom by the end of the hour.”
  • A. Will have left
  • B. Will leave
  • C. Will left
  • D. Will have been leaving
 • 6. Complete the sentence with the future perfect form:”The sun ____ by 2 o’clock.”
  • A. Will have been rising
  • B. Won’t have risen
  • C. Won’t rise
 • 7. Complete the sentence with the future perfect form:”J.K.Rowling ___ her new book by the end of the year.”
  • A. Will write
  • B. Will be writing
  • C. Will have written
 • 8. Complete the sentence with the future perfect form:”______the shopping by 5 o’clock?”

  • A. Will you have been doing
  • B. Will you do
  • C. Will you have done
 • 9. Complete the sentence with the future perfect form:”Do you think that Dad ___ my bike for tomorrow?”

  • A. Will fixed
  • B. Will have fixed
  • C. Will have been fixing
  • D. Will have fixing
  10. Complete the sentence with the future perfect form:”_____ by the time you’re 65?”

  • A.  Will you have retired
  • B.  Will you have been retired
  • C.  Will you retire

Future Perfect  Tense  PDF

Daha çox çalışmalarla praktik qazanmaq və öyrəndiklərinizi daha sağlam şəkildə mənimsəmək istəyirsinizsə, sizin üçün hazırladığımız Future Perfect ilə bağlı testi  Future Perfect Tense PDF klikləyərək keçid alıb həll edə bilərsiniz.

Future Perfect Tense  ilə  Present Continous Tense   Fərqi Nədir?

“Future Perfect Tense” gələcəkdə baş verən müəyyən bir hadisədən əvvəl tamamlanmalı olan başqa hadisələri ifadə etmək üçün istifadə edilir. Müəyyən bir gələcəkdəki hadisəni  və ya vaxtdan əvvəl tamamlanacaq hərəkətlər üçün istifadə olunur. Vaxt ifadəsi və ya hadisənin sona çatması üçün verilən vaxtı göstərən cümlə olmadan istifadə olunmur. “Eləmiş olacağam, getmiş olacağam” formasındadır.

Adından da göründüyü kimi Continuous ifadədəsindən  əvvəlki Present ifadəsi  be + V- ing şəklində köməkçi felin indiki, yəni am, is, are şəklində istifadə olunmasını  həm də dəvam edən hadisənin keçid vaxtının indi olduğunu ifadə edir. Hadisənin nə vaxt başladığı və nə qədər davam etdiği vacib deyil. Yalnız bir danışma anında bir hadisənin davam etdiyini vurğulayır. Hal- hazırda davam etməkdə olan hərəkətləri izah etmək üçün bu zaman formasından istifadə edilir.

Future Perfect Tense  ilə   Simple Past Tense  Fərqi Nədir?

“Future Perfect Tense” gələcəkdə baş verən müəyyən bir hadisədən əvvəl tamamlanmalı olan başqa hadisələri ifadə etmək üçün istifadə edilir. Müəyyən bir gələcəkdəki hadisəni  və ya vaxtdan əvvəl tamamlanacaq hərəkətlər üçün istifadə olunur. Vaxt ifadəsi və ya hadisənin sona çatması üçün verilən vaxtı göstərən cümlə olmadan istifadə olunmur. “Eləmiş olacağam, getmiş olacağam” formasındadır.

Azərbaycan dilindəki qarşılığı keçmiş sadə zaman olan Past Simple Tense, keçmiş zamanda baş verən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə tamamlanan bir hadisəni, işi, vəziyyəti və ya hərəkəti təsvir etmək üçün istifadə olunur. Hadisənin nə qədər əvvəl baş verməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu yaxınlarda baş vermiş ola bilər və ya çox köhnə ola bilər. Keçmişə aid yalnız bir hərəkət varsa, bu hərəkətin nə qədər köhnə olmasına baxmayaraq bu zaman istifadə olunmalıdır. Hadisənin keçmişdə nə zaman baş verdiyini ifadə edən bir zaman ifadəsi ilə istifadə olunmalıdır.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən),  last month (keçən ay), last week (geçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago ( iki gün əvvəl), two months ago ( iki ay əvvəl),  two years ago ( iki əvvəl il)

Future Perfect Tense  ilə   Past Perfect Tense  Fərqi Nədir?

“Future Perfect Tense” gələcəkdə baş verən müəyyən bir hadisədən əvvəl tamamlanmalı olan başqa hadisələri ifadə etmək üçün istifadə edilir. Müəyyən bir gələcəkdəki hadisəni  və ya vaxtdan əvvəl tamamlanacaq hərəkətlər üçün istifadə olunur. Vaxt ifadəsi və ya hadisənin sona çatması üçün verilən vaxtı göstərən cümlə olmadan istifadə olunmur. “Eləmiş olacağam, getmiş olacağam” formasındadır.

Past Perfect Tense  keçmişdə müəyyən bir an və ya hadisədən əvvəl meydana gələn və o ana qədər davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Bu vaxtdan istifadə edəcəksinizsə, hansı hadisədən əvvəl suala cavab verə biləcəyiniz bir zaman cümləsi olmalıdır. Bəzən bu zamanın çox qədim hadisələr üçün istifadə edildiyi fərz edilir, lakin bu doğru deyil. Keçmişə aid yalnız bir hadisə varsa və bu hadisənin keçmişdə bir müddətdən əvvəl meydana gəldiyi ifadə edilərsə, Simple Past Tense istifadə edilməlidir. Bu zamanın istifadə edildiyi ümumi formul belədir.

 

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Sahil Dadashov

İngilis dili üzrə təlimçi. Sakarya Universitetinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Reklam bölümü tələbəsiyəm.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.