Indicate Felinin İkinci və Üçüncü Halı


Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

Indicate Felinin İkinci və Üçüncü Halı

Tələbələr ingilis dili qrammatikasını öyrənərkən motivasiyasını düşürəcək bir sıra qəlizliklərlə üz üzə qala bilirlər. Bu qəlizliklər, ingilis dili qrammatikasını öyrənməkdə axsamalar yarada bilir. Mövzumuza verə biləcəyimiz ən ideal nümunə isə ingiliscə fellərdir. İngilis fellər, ana dilimizlə müqayisədə qarşılığı olmayacaq ünsurlarla əhatəlidir. Bu ünsurları yaxşı mənimsəyə bilmək üçün ingilis dili qrammatikası detallı, sağlam və doğru addımlarla öyrənilməlidir ki, tələbələr üçün hər hansı bir məqamda çətinliklər yaratmasın.

Fellər bildiyiniz üzərə ingilis dilində qaydalı və qaydasız olaraq iki yerə bölünür. Çətinlik, eləcə, buradan başlayır. Çünki, qaydalı felləri öyrənmək asan olsa da, (ikinci və üçüncü halında “ed” şəkilçisini qəbul edən hər bir fel qaydalı fel sayılır) qaydasız felləri öyrənmək olduqca vaxt aparıcıdır. Çünki, qaydasız fellər kökdən dəyişmə xüsusiyyətinə sahibdir və tələbələrin burada qaydasız felləri əzbərləməkdən başqa çarələri qalmır. Bəs, əzbərləməkdən savayı, qaydasız felləri necə daha yadda qalan etmək mümkündür?

Qaydasız felləri yadda qalan etmək üçün hansı halların hansı cümlələrdə, hansı mənsubiyyətlər və zaman qəlibləri ilə istifadə olunduğunu öyrənmək lazımdır. Bunun üçün, bu gün bloq yazımızda qaydasız fellərdən biri olan “indicate” felinin ikinci və üçüncü hallarını sizlərlə birlikdə təsnif edəcəyik. Beləliklə, felin birinci, ikinci və üçüncü hallarını daha detallı şəkildə öyrənəcək və çalışmalarla praktik edərək daha yadda qalan hala gətirəcəksiniz. Giriş məlumatlarla başlayaq:

Indicate feli sözün öz köküdür və birinci hal şəklində istifadə olunur.

Indicate Felinin İkinci Halı

Indicate felinin ikinci halı Indicated yazılır. Simple Past Tense üçün istifadə olunur.

Indicate Felinin İkinci Halı ilə Nümunələr

 1. When Josh died, Mary had indicated that she felt Carmen was at least partially responsible.
 2. He turned to one of the men standing around the stage office and indicated Darcie with a wave of his hand.
 3. The climate of the period, at least in its earlier part, seems to have been arid like that of the Permian, as indicated both by the paucity of fossils and by the character of the sediments.
 4. One day some gentlemen called on my mother, and I felt the shutting of the front door and other sounds that indicated their arrival.
 5. She sat running her finger over the braille manuscript, stopping now and then to refer to the braille notes on which she had indicated her corrections, all the time reading aloud to verify the manuscript.
 • Josh öldükdə, Mary Karmenin ən azından qismən məsuliyyət daşıdığını hiss etdiyini bildirdi.
 • Səhnə ofisinin ətrafında dayanan adamlardan birinə döndü və əli ilə Darcie-yə işarə etdi.
 • Dövrün iqlimi, heç olmasa əvvəlki hissəsində, həm fosillərin azlığı ilə, həm də çöküntülərin xarakteri ilə göstərildiyi kimi, Permian kimi quraq idi.
 • Bir gün bəzi bəylər anamı çağırdılar və mən giriş qapısının bağlanmasını və onların gəlişini göstərən digər səsləri hiss etdim.
 • Brauzl əlyazması üzərində barmağını gəzdirərək oturdu və düzəlişlərini göstərdiyi brail qeydlərinə müraciət etmək üçün ara-sıra dayandı, əlyazmanı təsdiqləmək üçün hər zaman ucadan oxudu.

Indicate Felinin Üçüncü Forması

Indicate felinin üçüncü halı Indicated olarak yazılır. Cümlələrdən ayıra bilməyiniz üçün cümlədə istifadə olunan zaman qəliblərini müəyyənləşdirməlisiniz. Üçüncü hal Perfect Tense və Passive Voice cümlələri üçün keçərlidir.

Indicate Felinin Üçüncü Halı ilə Cümlələr

 1. Denisov did not take his eyes off her and beat time with his saber in a way that clearly indicated that if he was not dancing it was because he would not and not because he could not.
 2. The tone of the conversation was such as indicated that no one approved of what was being done in the political world.
 3. Only two things indicated the social condition of Moscow–the rabble, that is the poor people, and the price of commodities.
 4. Hopping into the cab he turned the truck around, expertly backing the trailer into the spot she had indicated.
 5. This time, it faced her and pointed into another direction. It beckoned for her to follow and turned around, starting off in the direction he indicated.
 • Denisov gözlərini ondan çəkmədi və qılıncla vaxtı döydü ki, rəqs etmədiyi təqdirdə etməyəcəyinə görə və bacarmadığına görədir.
 • Söhbətin tonu elə oldu ki, siyasi aləmdə nə baş verdiyini heç kim bəyənmir.
 • Yalnız iki şey Moskvanın sosial vəziyyətini göstərdi – rabble, yəni kasıb insanlar və malların qiyməti.
 • Taksi kabinəsinə atlayaraq yük maşınını çevirdi və mütləq qoşqunu göstərdiyi yerə dəstəklədi.
 • Bu dəfə onunla üz-üzə gəldi və başqa bir istiqaməti göstərdi. Ardınca getməsini işarə edib göstərdiyi istiqamətə başlayaraq arxaya döndü.

Indicate Felinin Past Tense ilə İstifadəsi

Indicate felini müxtəlif zamanlarda istifadə edərkən çaşqınlıq yaşaya bilərsiniz. Cümlədə Indicate felini görərkən hansı halda olduğunu müəyyənləşdirmək istəyirsinizsə, cümlədə işlədilən zamana diqqət yetirməlisiniz. Past Simple zamanının istifadə olunduğu cümlədə Indicate felinin mütləq ikinci halı istifadə olunur. Past Participle cümlələrdə isə indicate felin üçüncü halı işlədilir.

Indicate felini keçmiş zaman qəlibləri ilə istifadə edərkən felin neçənci halını istifadə edəcəyinizi yaxşı bilməlisiniz. Cümlələrdə istifadə olunan zaman qəliblərini bir-birindən ayırd edə bilmək üçün köməkçi fellərə baxmağınız kifayət edir. Mübtəda + Köməkçi Fel + Fel (ikinci və ya üçüncü hal) + İkinci Dərəcəli Üzvlər qaydasına diqqət etsəniz, felin ikinci və üçüncü halları ilə rahatlıqla cümlələr qura bilərsiniz.

Indicate Felinin Zaman və Mənsubiyyətə Görə Təsnifi

Indicate feli də digər fellər kimi cümlədə istifadə olunarkən zamana və mənsubiyyətə görə dəyişir. Hər ikisinə görə cümlədə istifadə qaydalarına riayət edib, cümlə quruluş strukturunda yanlışa yol vermək istəmirsinizsə, o zaman, aşağıda həm şəxs əvəzliklərinə, həm də zamana görə təsnif edilmiş Indicate felinin istifadə qaydalarına baxa bilərsiniz.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Indicate Simple Present Tense Fel Çəkimi

Present Simple Tense, dilimizə indiki zaman kimi tərcümə olunur. I, you, we, they əvəzliklərinə cavab verən köməkçi felləri “do”,  he, she, it əvəzliklərinin  köməkçi felləri “does”`dır. Köməkçi felə “not” şəkilçisi əlavə etməklə mənfi formaya keçir. He, she, it əvəzlikləri ilə qurulan cümlələrdə “does” köməkçi felinə malikdir, lakin bu köməkçi felə “-s, -ies, -es” şəklində əlavə olunur. Mənfi cümlələrdə fel düz qalır. Eyni vəziyyət sual cümləsi üçündə keçərlidir. Ümumi həqiqətləri, təkrarlanan hərəkətləri, vərdişləri, mövcud vəziyyəti, ümumi fikri, istəyi ifadə etmək üçün istifadə olunur. Bir zaman qrafiki ilə başlamaq və ya təkrarlamaq üçün əvvəlcədən təyin edilmiş hərəkətlər üçün istifadə olunur.

1 st form of Verb + s (es)

I indicate

you indicate

he indicates

we indicate

you indicate

they indicate

 1. Alex had done nothing to indicate he was unhappy with things the way they were now – and yet, he was definitely troubled about something.
 2. Even now she wouldn’t be sure which way to go back to the cabin if the twine didn’t indicate the direction.
 3. The walls still stand at many of the angles with a height of from 40 to 50 ft., and indicate an original elevation of several storeys, perhaps six or seven.
 4. A modification (known as the cable code) of the ordinary single needle alphabet is used; that is to say, currents in one direction indicate dots and in the other direction dashes.
 5. She was still too pale and her frame slender enough to indicate she needed some food to bring her back to a healthy weight.
 • Alex şeylərdən indiki kimi bədbəxt olduğunu göstərmək üçün heç bir şey etməmişdi – və buna baxmayaraq mütləq bir şeydən narahat idi.
 • İplik istiqamət göstərməsə, indi də kabinəyə qayıtmaq üçün hansı yoldan əmin ola bilər.
 • Divarlar hələ də hündürlüyü 40 ilə 50 fut arasında olan bir çox açıda dayanır və bəlkə də altı və ya yeddi mərtəbəli orijinal bir yüksəkliyi göstərir.
 • Adi tək iynə əlifbasının modifikasiyası (kabel kodu kimi tanınır) istifadə olunur; yəni bir istiqamətdəki cərəyanlar nöqtələri, digər istiqaməti isə kəsikləri göstərir.
 • Hələ də çox solğun idi və çərçivəsi onu sağlam bir çəkiyə qaytarmaq üçün bir az yeməyə ehtiyac olduğunu göstərmək üçün kifayət qədər incə idi.

Indicate Present Perfect Tense Fel Çəkimi

Present Perfect Tense təkrarlanan hərəkətlər üçün istifadə edilir, hansı ki, konkret zaman forması bu hərəkətlər üçün önəmli deyil və hadisə keçmişdə başlayıb, lakin hələ də bitməyib, davam etməkdədir. Present Perfect Tense   keçmiş bir hadisə və ya vəziyyət ilə bu gün arasında bir əlaqə yaradır. Xüsusilə “just” zərfində çox yaxın bir hərəkət üçün istifadə olunur, ancaq nə qədər vaxt keçdiyini göstərmir. “Yet” zərfi hələ edilməmiş, lakin edilməsi ehtimalı olan hərəkətlər üçün və ya belə bir ehtimalın olub- olmadığını soruşmaq üçün istifadə edilir. “Never” zərfi keçmişdə müəyyən bir nöqtədən heç bir hərəkət edilmədiyini və ya belə bir vəziyyətlə qarşılaşmadığını ifadə etmək üçün istifadə olunur.

has/ have + 3 rd form of Verb

I have indicated

you have indicated

he has indicated

we have indicated

you have indicated

they have indicated

 1. As far as we know. I didn’t see her enter the portal, but one of our spies was in her fortress when she entered the chamber you indicated.
 2. Hopefully that wasn’t intentional, but the fact that Lori called Alex indicated that it might have been going on for a while.
 3. Only one vehicle passed her in the fifteen minutes it took her to reach the next turnoff indicated on the map.
 4. His hair was mussed, and his state of dress – T-shirt and pajama pants – indicated he’d just woken up.
 5. She caught the keys and gazed up at him, lost, until he indicated the bookstore with a nod of his head.
 • Bildiyimiz qədər. Portala girdiyini görmədim, ancaq göstərdiyiniz otağa girəndə casuslarımızdan biri qalasında idi.
 • İnşallah bu qəsdən deyildi, ancaq Lorinin Alexə zəng etməsi bunun bir müddət davam etdiyini göstərdi.
 • On beş dəqiqə ərzində xəritədə göstərilən növbəti dövriyyəyə çatmaq üçün onu yalnız bir vasitə keçdi.
 • Saçları qarışıq idi və geyimi – köynək və pijamalı şalvar – yuxudan ayıldığını göstərirdi.
 • Açarları tutdu və başını sallayaraq kitab dükanına işarə verənə qədər itirdi, itirdi.

Indicate Present Progressive Tense Fel Çəkimi

Adından da göründüyü kimi Continuous ifadədəsindən  əvvəlki Present ifadəsi  be + V- ing şəklində köməkçi felin indiki, yəni am, is, are şəklində istifadə olunmasını  həm də dəvam edən hadisənin keçid vaxtının indi olduğunu ifadə edir. Hadisənin nə vaxt başladığı və nə qədər davam etdiği vacib deyil. Yalnız bir danışma anında bir hadisənin davam etdiyini vurğulayır. Hal- hazırda davam etməkdə olan hərəkətləri izah etmək üçün bu zaman formasından istifadə edilir.

Zaman ifadələri: now (indi), right now (indi), at the moment (hazırda), still (hələ)

Present Continuous Tense always, constantly, forever  kimi zərflərlə birlikdə əkrarlayan və ümumiyyətlə narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur. Present Continuous Tense ondan sonra istifadə olunan gələcək zamanla birlikdə gələcəkdə əvvəlcədən planlaşdırılan bir hərəkətin baş verəcəyi deməkdir.

is/ am/ are + 1 st form of Verb + ing

I am indicating

you are indicating

he is indicating

we are indicating

you are indicating

they are indicating

 1. She snapped the markers indicating her rank—Special Assistant to the Undersecretary of the Domestic Security Service.
 2. The boy pulled away with a scowl and tapped on the newspaper puzzle, indicating he wasn’t finished.
 3. In the early years of the 20th century the town was much decayed, numerous ruins of castles, palaces and churches indicating its former importance.
 4. Without answering, Rostov shook the soldier’s Cross of St. George fastened to the cording of his uniform and, indicating a bandaged arm, glanced at Berg with a smile.
 5. He greeted the men of the foremost regiment and gave them the order to march, thereby indicating that he intended to lead that column himself.
 • Rütbəsini – Daxili Təhlükəsizlik Xidməti Müsteşarının Xüsusi Köməkçisini göstərən işarələri tutdu.
 • Uşaq qaşqabağı ilə uzaqlaşdı və bitmədiyini bildirən qəzet tapmacasına vurdu.
 • 20-ci əsrin ilk illərində şəhər çox çürümüşdü, əvvəlki əhəmiyyətini göstərən çoxsaylı qala, saray və kilsə xarabalıqları idi.
 • Cavab vermədən Rostov, əsgərin Müqəddəs Georgi Xaçını sarsıtdı və formasının hündürlüyünə bərkidildi və sarğılı bir qolunu göstərərək gülümsəyərək Berqa baxdı.

Indicate Present Perfect Progressive Tense Fel Çəkimi

Dilimizə indiki bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə edilən Present Perfect Continuous Tense, keçmişdə müəyyən bir zamanda başlayan və hal-hazırda davam etməkdə olan hal və hərəkətlərdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Bu səbəblə Continuous halda istifadə edilə bilməyən fellərlə istifadə edilə bilməz.

Hal- hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now -mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur

has/ have + been + 1 st form of Verb + ing

I have been indicating

you have been indicating

he has been indicating

we have been indicating

you have been indicating

they have been indicating

 1. They say this one is the commander of all the Emperor Alexander’s Guards, said the first one, indicating a Russian officer in the white uniform of the Horse Guards.
 2. “You know her husband, of course?” said Anna Pavlovna, closing her eyes and indicating Helene with a sorrowful gesture.
 3. “Ah, here she is, the Queen of Petersburg, Countess Bezukhova,” said Peronskaya, indicating Helene who had just entered.
 4. And that stout one in spectacles is the universal Freemason, she went on, indicating Pierre.
 5. Balashev bowed his head with an air indicating that he would like to make his bow and leave, and only listened because he could not help hearing what was said to him.
 • Bunların hamısının İmparator İskəndər Mühafizəçilərinin komandiri olduğunu söylədilər, birincisi At Mühafizələrinin ağ formasında bir rus zabitini göstərdi.
 • “Əlbəttə ərini tanıyırsan?” – dedi Anna Pavlovna, gözlərini yumub Heleneni kədərli bir hərəkətlə göstərdi.
 • “Ah, budur, Peterburq Kraliçası Kontes Bezuxova” dedi Peronskaya, yenicə girən Heleneni göstərərək.
 • Eynəklərdəki ən sərt biri evrensel mason, dedi Pierre’yi göstərərək.
 • Balaşev yayını düzəltmək və ayrılmaq istədiyini bildirən bir hava ilə başını əydi və yalnız ona deyilənləri eşitməyə kömək edə bilmədiyi üçün qulaq asdı.

Indicate Simple Past  Tense Fel Çəkimi

Azərbaycan dilindəki qarşılığı keçmiş sadə zaman olan Past Simple Tense, keçmiş zamanda baş verən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə tamamlanan bir hadisəni, işi, vəziyyəti və ya hərəkəti təsvir etmək üçün istifadə olunur. Hadisənin nə qədər əvvəl baş verməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu yaxınlarda baş vermiş ola bilər və ya çox köhnə ola bilər. Keçmişə aid yalnız bir hərəkət varsa, bu hərəkətin nə qədər köhnə olmasına baxmayaraq bu zaman istifadə olunmalıdır. Hadisənin keçmişdə nə zaman baş verdiyini ifadə edən bir zaman ifadəsi ilə istifadə olunmalıdır.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən),  last month (keçən ay), last week (geçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago ( iki gün əvvəl), two months ago ( iki ay əvvəl),  two years ago ( iki əvvəl il)

2 nd form of Verb

I indicated

you indicated

he indicated

we indicated

you indicated

they indicated

 1. The expression for the indicated horse-power may be written I.H.P. =pay/550 (27) where v is the average piston speed in feet per second.
 2. Any modification of the design which will reduce the resistance to the flow of steam through the steam passages at high speeds will increase the piston speed for which the indicated horse-power is a maximum.
 3. As we have already indicated, the document J assumes that Yahweh was worshipped by the Hebrew race from the first.
 4. A little to the south of a village called Deir Diwan, and one hour’s journey south-east from Bethel, is the site of an ancient place called Khirbet Haiydn, indicated by reservoirs hewn in the rock, excavated tombs and foundations of hewn stone.
 5. The value was indicated by little points or globules, or other marks.
 • Göstərilən at gücünün ifadəsi I.H.P. = pay / 550 (27), burada v saniyədə ayaqdakı orta piston sürətidir.
 • Buxar keçidlərindən yüksək sürətlə buxar axınına qarşı müqaviməti azaldacaq dizaynda istənilən dəyişiklik göstərilən at gücünün maksimum olduğu piston sürətini artıracaqdır.
 • Daha əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi, J sənədində Rəbbin ibrani irqi tərəfindən ibadət olunduğunu düşünürlər.
 • Deyr Diwan adlı bir kənddən bir az cənubda və Betheldən cənub-şərqə bir saatlıq məsafədə, qayada yonulmuş su anbarları, qazılmış türbələr və yonulmuş daşın təməlləri ilə göstərilən Khirbet Haiydn adlı qədim bir yer var.
 • Qiymət kiçik nöqtələr və ya qlobuslar və ya digər işarələrlə göstərilmişdir.

Indicate Past Progressive  Tense Fel Çəkimi

Keçmiş davamedici zaman olan Past Continuous Tense, keçmişdə baş verən və müəyyən bir müddətdə davam edən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə göstərilən vaxtda tamamlanmayan və buna görə də davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Əsas odur ki, o an davam edir, nə qədər dəvam etməsinin  fərqi yoxdur.

Always (həmişə), constantly (davamlı), forever (həmişəlik, əbədi) kimi zərflərlə birlikdə keçmişdə təkrarlanan və ümumiyyətlə bizi narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur.

was/ were + 1 st form of Verb + ing

I was indicating

you were indicating

he was indicating

we were indicating

you were indicating

they were indicating

 1. “Have you seen the princess?” she asked, indicating with a movement of her head a lady standing on the opposite side, beyond the choir.
 2. She glanced at the signs at the nearest intersection indicating the direction of the major department stores and the food court.
 3. It was a new one, recently made by the Ancient Immortal that Gabriel hired to help, indicating another of his dealers had defected.
 4. He hadn’t been sent to Hell yet, indicating no one had found his soul, but the thought lingered in the back of his mind.
 5. Gabriel was waiting with the patience of Death, though he’d started to tense, indicating his guard was going up once more.
 • “Şahzadəni görmüsən?” – deyə xorun qarşısında, qarşı tərəfdə dayanan bir qadının başının hərəkəti ilə göstərdi.
 • Ən yaxın kəsişmədə əsas mağazalar və yemək sahəsinin istiqamətini göstərən işarələrə nəzər yetirdi.
 • Bu yaxınlarda Qabrielin köməyi ilə işə düzəltdiyi Qədim Ölməz tərəfindən hazırlanan yenisi idi və başqa bir dilerinin səhv etdiyini göstərir.
 • Heç kimin ruhunu tapmadığını ifadə edərək hələ cəhənnəmə göndərilməmişdi, amma düşüncə beyninin arxasında qaldı.
 • Cəbrayıl ölüm səbri ilə gözləyirdi, baxmayaraq ki gərginləşməyə başlamışdı və gözətçilərinin bir dəfə daha yuxarı qalxdığını bildirdi.

Indicate Past Perfect Tense Fel Çəkimi

Keçmişdə müəyyən bir an və ya hadisədən əvvəl meydana gələn və o ana qədər davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Bu vaxtdan istifadə edəcəksinizsə, hansı hadisədən əvvəl suala cavab verə biləcəyiniz bir zaman cümləsi olmalıdır. Bəzən bu zamanın çox qədim hadisələr üçün istifadə edildiyi fərz edilir, lakin bu doğru deyil. Keçmişə aid yalnız bir hadisə varsa və bu hadisənin keçmişdə bir müddətdən əvvəl meydana gəldiyi ifadə edilərsə, Simple Past Tense istifadə edilməlidir. Bu zamanın istifadə edildiyi ümumi formul belədir:

subject + had + past participle = past perfect tense.

I had indicated

you had indicated

he had indicated

we had indicated

you had indicated

they had indicated

 1. The principal products of the soil are mentioned lower down, while the general character of the vegetation is indicated under Caucasus: Western Caucasus.
 2. The distribution between the two islands of such important crops of arable land as cereals and potatoes is indicated in Table V.
 3. Pericardium indicated by a dotted outline – at its right side are seen the two renopericardial pores.
 4. The relation of the delicate shell to the mantle is peculiar, since it occupies an oval area upon the visceral hump, the extent of which is indicated in fig.
 5. The ciliated band of the left side of the velar area is indicated by a line extending from v to v; the foot f is seen between the pharynx ph and the pedicle of invagination pi.
 • Torpağın əsas məhsulları aşağıda qeyd olunur, bitki örtüyünün ümumi xarakteri isə Qafqazda göstərilir: Qərbi Qafqaz.
 • Taxıl və kartof kimi əkin sahələrinin vacib əkin sahələrinin iki adası arasında paylanması Cədvəl V-də göstərilmişdir.
 • Nöqtəli konturla göstərilən perikard – sağ tərəfində iki renoperikardial məsamə görünür.
 • Həssas qabığın mantiyaya nisbəti özünəməxsusdur, çünki visseral kamburun üstündə oval sahəsi tutur, dərəcəsi şək.
 • Velar sahəsinin sol tərəfindəki kirpikli bant v-dən v-yə qədər uzanan bir xəttlə göstərilir; f ayağı ph udlaq ph və invagination pi pedikülü arasında görünür.

Indicate Past Perfect Progressive Tense Fel Çəkimi

Bu zaman formasının Azərbaycan dilində qarşılığı olmasa da, belə izah edə bilərik ki, keçmişdə başlayan bir işdən əvvəl edilməkdə olan başqa bir işdən bəhs etmək üçün Past Perfect Continuous zamanından istifadə edilir. Məsələn: When he came, I had been waiting for him for more than two hours. (O gəldiyində mən onu 2 saatdan çox idi ki gözləyirdim.) Keçmişdə müəyyən bir vaxtda gözləməyə başladım və onun gəlişinə qədər bu gözləməyə davam etdim. Keçmişdə başlayan və keçmişdə bitən bir müddətdə hərəkəti davam etdirdim. Hadisə bir müddət ifadə ettiyi üçün  Continuous, bu müddət keçmişdə bittiği (qutardığı) üçün  Past Perfect`dən istifadə edirik.

had + 3 rd form of Verb

I had been indicating

you had been indicating

he had been indicating

we had been indicating

you had been indicating

they had been indicating

 1. He pointed as he walked, indicating the dining room, the library, the reception room, and others, each sounding stuffier than the last and all marked by polished oak double doors.
 2. He replaced his weapons and pulled on new boots, pausing when the net beeped, indicating someone was trying to contact him.
 3. She stared for a long moment at the net code indicating that the receiver of the general’s messages was located in the West Control Center.
 4. He touched his net implant but found the network scrambled, indicating the jets were sending out electromagnetic pulses in addition to the missile strikes.
 5. The fortress around the courtyard was four stories tall and lined with wooden doors indicating guest rooms.
 • Gedərkən işarə etdi, yemək otağını, kitabxananı, qəbul otağını və digərlərini göstərdi, hər biri sonuncudan daha səsli və hamısı cilalanmış palıd cüt qapılarla işarələndi.
 • Silahlarını dəyişdirdi və yeni çəkmələr çəkdi, torun siqnalı verildikdə dayandı və kiminsə onunla əlaqə qurmağa çalışdığını bildirdi.
 • Generalın mesajlarını qəbul edən şəxsin Qərb İdarəetmə Mərkəzində olduğunu göstərən şəbəkə koduna uzun müddət baxdı.
 • Xalis implantına toxundu, ancaq şəbəkənin püskürdüyünü tapdı, bu da təyyarələrin raket zərbələrinə əlavə olaraq elektromaqnit impulsları da göndərdiyini göstərdi.
 • Həyətin ətrafındakı qala dörd mərtəbəli boyda və qonaq otaqlarını göstərən taxta qapılarla örtülmüşdü.

Indicate Simple Future  Tense Fel Çəkimi

Future Simple Tense, Azərbaycan dilinə gələcək sadə zaman kimi tərcümə edilir. Gələcək haqqında məlumat verərkən və ya gələcək hadisələrlə bağlı qeyri- müəyyən hadisələri proqnozlaşdırarkən istifadə olunur. Danışıq zamanı verilən qərarlar üçün istifadə olunur. Gələcəklə bağlı verilən vədlər üçün istifadə olunur.

shall/ will + 1st form of Verb

I will indicate

you will indicate

he will indicate

we will indicate

you will indicate

they will indicate

 1. The manner of their arrangement seems to indicate clearly that they were intended to be fortified habitations, not tombs or temples.
 2. There was absolutely nothing that Dean could see to indicate any unusual pattern or unaccounted time.
 3. This great work, which is perhaps the frequently-referred-to Liber Sex Scientiarum, he began, and a few fragments still indicate its outline.
 4. Various adjustments and modifications still continue, and a number of scattered details may indicate that internal rivalries made themselves felt.
 5. She inclined her head to indicate the endless sand, broken only by an occasional yucca or chickweed.
 • Onların düzülüş tərzi, məzar və ibadətgahlar deyil, möhkəmləndirilmiş yaşayış yerləri olmağı planlaşdırdıqlarını açıq şəkildə göstərir.
 • Dekanın qeyri-adi bir nümunəni və ya hesablanmamış vaxtı göstərə biləcəyi tamamilə heç bir şey yox idi.
 • Bəlkə də tez-tez bəhs edilən Liber Sex Scientiarum olan bu möhtəşəm iş, başladı və bir neçə fraqment hələ də konturunu göstərir.
 • Müxtəlif düzəlişlər və dəyişikliklər hələ də davam edir və səpələnmiş bir sıra detallar daxili rəqabətlərin özlərini hiss etdirdiyini göstərə bilər.
 • Başını yalnız hərdən bir yucca və ya cücə tərəfindən qırılan sonsuz qumu göstərmək üçün meyl etdi.

Indicate Future Progressive  Tense Fel Çəkimi

Future Continuous Tense  Azərbaycan dilinə  gələcək davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Gələcəkdə müəyyən bir zamanda davam edəcək hərəkətlər üçün istifadə olunur. Hadisənin  nə vaxt başladığı, nə qədər davam ettiyi və ya davam edəcəyi vacib deyil. Əhəmiyyətli olan bir hərəkətin yalnız deyilən anda davam etməsidir.

shall/ will + 1st form of Verb + ing

I will be indicating

you will be indicating

he will be indicating

we will be indicating

you will be indicating

they will be indicating

 1. Rhyn’s jaw clenched, and he looked up at the sky. He stood and hauled Kris to his feet, indicating the forest.
 2. “I don’t remember this trail,” he said indicating a rocky trail that led straight up the mountain.
 3. Another woman lay on the ground near the youth named Damian, her shapely figure, porcelain complexion, and auburn hair indicating her beauty even in her sleep.
 4. As the lower ranking of the married couple, the name of Jenn’s betrothed was added to her family’s record, indicating he was likely the son of another servant.
 5. There was no trail indicating the extent of Sirian’s betrayal, no one to reveal his plans but him and the small army holed up near the northern wall.
 • Rhyn’in çənəsi sıxıldı və göyə baxdı. Durdu və meşəni göstərən Kris’i ayağa qaldırdı.
 • “Bu cığırı xatırlamıram” dedi düz dağa çıxan qayalı bir cığırı göstərərək.
 • Damian adlı gəncliyin yanında başqa bir qadın, şəkli, çini rəngli dərisi və yuxuda da gözəlliyini göstərən çəhrayi saçları ilə yerdə uzandı.
 • Evli cütlüyün alt sıralamasında, Jennin nişanlandığı ad ailəsinin qeydlərinə əlavə edildi və ehtimal ki, başqa bir qulluqçunun oğlu olduğunu göstərir.
 • Sirianın xəyanətinin dərəcəsini göstərən bir cığır yox idi, onun planlarını açıqlayacaq biri və şimal divarının yaxınlığındakı kiçik ordudan başqa heç kim yox idi.

Indicate Future Perfect Tense Fel Çəkimi

Müəyyən bir gələcəkdəki hadisəni  və ya vaxtdan əvvəl tamamlanacaq hərəkətlər üçün istifadə olunur. Vaxt ifadəsi və ya hadisənin sona çatması üçün verilən vaxtı göstərən cümlə olmadan istifadə olunmur.

shall/ will have + 3 rd of Verb

I will have indicated

you will have indicated

he will have indicated

we will have indicated

you will have indicated

they will have indicated

 1. The proportions of England’s fields supplies drawn from different fields is indicated in the table below.
 2. Most of the tobacco used is imported from Cuba, though, as has been indicated, the production of the state has greatly increased since 1880.
 3. The genitive case is generally indicated by the position of the word after its governing noun.
 4. The last two are sometimes indicated by particles or auxiliary verbs; but these are generally dispensed with if the meaning is sufficiently plain without them.
 5. As the lye becomes absorbed, a condition indicated by the taste of the goods, additional quantities of lye of increasing strength are added.
 • Müxtəlif sahələrdən alınan İngiltərə tarla təchizatı nisbətləri aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir.
 • İstifadə olunan tütünün əksəriyyəti Kubadan idxal olunur, baxmayaraq ki, göstərildiyi kimi, dövlət istehsalı 1880-ci ildən bəri xeyli artmışdır.
 • Genitiv hal ümumiyyətlə sözün idarəetmə isimindən sonrakı mövqeyi ilə göstərilir.
 • Son ikisi bəzən hissəciklər və ya köməkçi fellərlə göstərilir; lakin mənası onsuz kifayət qədər açıq olduqda bunlar ümumiyyətlə verilir.
 • Qarışıq udulduqca, malların dadı ilə göstərilən bir şərt, artan güc əlavə lye miqdarı əlavə olunur.

Indicate Future Perfect Progressive  Tense Fel Çəkimi

Future Perfect Continuous Tense Azərbaycan dilində gələcək bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Future Perfect Continuous Tense gələcəkdə baş verməsi planlaşdırılan hadisədən əvvəl başqa verən və bitən hadisənin olduğunu vurğulamaq üçün istifadə edilir.

Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübtəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

I will have been indicating

you will have been indicating

he will have been indicating

we will have been indicating

you will have been indicating

they will have been indicating

 1. Some people don’t know the difference between being friendly and indicating personal interest.
 2. After thirty minutes she spotted the sign indicating the state highway where she was supposed to turn.
 3. A few minutes later, the cat meowed at his door, indicating its entertainment – Ingrid – was gone.
 4. Go ahead and make yourselves at home down here, Jessi said, indicating the formal living room.
 5. Carmen shut the door and crossed the room, sitting at the desk and indicating a chair for Sam.
 • Bəzi insanlar səmimi olmaq və şəxsi marağı göstərmək arasındakı fərqi bilmirlər.
 • Otuz dəqiqədən sonra dönməli olduğu dövlət magistral yolunu göstərən lövhəni gördü.
 • Bir neçə dəqiqə sonra pişik onun əyləncəsini – İnqridin olduğunu göstərərək qapısında miyovladı.
 • Davam edin və özünüzü buradakı evdə edin, dedi Jessi, rəsmi oturma otağını göstərərək.
 • Carmen qapını bağladı və otağından keçərək masada oturaraq Sam üçün bir kreslo göstərdi.

İngilis Dilində Indicate Felinin İkinci Və Üçüncü Hal Test Nümunələr

 1. The last two are sometimes ………………… by particles or auxiliary verbs; but these are generally dispensed with if the meaning is sufficiently plain without them.

  a) indicate
  b) indicated
  c) indicating

 2. As the lye becomes absorbed, a condition ………………… by the taste of the goods, additional quantities of lye of increasing strength are added.

  a) indicate
  b) indicated
  c) indicating

 3. He replaced his weapons and pulled on new boots, pausing when the net beeped, ………………… someone was trying to contact him.

  a) indicate
  b) indicated
  c) indicating

 4. She stared for a long moment at the net code ………………… that the receiver of the general’s messages was located in the West Control Center.

  a) indicate
  b) indicated
  c) indicating

 5. He touched his net implant but found the network scrambled, ………………… the jets were sending out electromagnetic pulses in addition to the missile strikes.

  a) indicate
  b) indicated
  c) indicating

 6. “Have you seen the princess?” she asked, ………………… with a movement of her head a lady standing on the opposite side, beyond the choir.

  a) indicate
  b) indicated
  c) indicating

 7. She glanced at the signs at the nearest intersection ………………… the direction of the major department stores and the food court.

  a) indicate
  b) indicated
  c) indicating

 8. It was a new one, recently made by the Ancient Immortal that Gabriel hired to help, ………………… another of his dealers had defected.

  a) indicate
  b) indicated
  c) indicating

 9. The expression for the ………………… horse-power may be written I.H.P. =pay/550 (27) where v is the average piston speed in feet per second.

  a) indicate
  b) indicated
  c) indicating

 10. She was still too pale and her frame slender enough to ………………… she needed some food to bring her back to a healthy weight.

  a) indicate
  b) indicated
  c) indicating

İngilis Dilində Indicate Felinin İkinci Və Üçüncü Hal Test Nümunələri PDF

Daha çox çalışmalarla praktik qazanmaq və öyrəndiklərinizi daha sağlam şəkildə mənimsəmək istəyirsinizsə, sizin üçün hazırladığımız PDF formatında olan Indicate Felinin İkinci və Üçüncü Halına klikləyərək keçid alıb həll edə bilərsiniz.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Sahil Dadashov

İngilis dili üzrə təlimçi. Sakarya Universitetinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Reklam bölümü tələbəsiyəm.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.