İngilis Dilində Bağlayıcılar


ingilis dilində bağlayıcılar

Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

🔔 İngilis dilinin qrammatika qaydalarını və qrammatika mövzularını öyrəndikcə bir çox yeni şeylərlə qarşılaşacaqsınız: zamanlar, fellər, passiv-aktiv cümlələr, sifətlər, zərflər, bağlayıcılar və daha çox şey. Üstəlik, bu misallar ağla gələn ilk şeylərdən yalnız bir neçəsidir.

🔔 İngilis dilində ən düzgün şəkildə danışmaq üçün bütün qaydaları öyrənməyə çalışırsınız, amma bəzən bəzi başlıqlar arxa planda olur və bu məsələlərə lazımi diqqət yetirilmir. Bu səbəbdən zərflər, baş sözlər və bağlayıcılar kimi nümunələr bir-biri ilə qarışdırılır və ya istifadəsi və mənası tezliklə unudulur. Bununla birlikdə, bu naxışları cümlələrə məna əlavə etmək, bütövlük və birləşmə xüsusiyyətləri ilə çox vacibdir. Bu səbəbdən ingilis bağlayıcıları və mənaları diqqətlə vurğulanmalıdır.

🔔 Gəlin birlikdə bağlayıcıların hər birinin nə demək olduğunu və harada işlədildiyini araşdıraq, bu mövzu ilə bağlı yetərli məlumata sahib olmaq təsəvvür etdiyinizdən də çox işinizə yarayacaq.

🔗 İngilis Dilində Bağlayıcı Növləri

Bağlayıcılar iki söz və ya iki ayrı cümləni birləşdirməyə kömək edən və cümlələrin bütövlüyünü ifadə edən ünsurlardır. Azərbaycan dilində olduğu kimi ingilis dilində də bu istifadə sizə bir sıra üstünlüklər verir. Konjuksiyanın istifadəsi sayəsində bir-biri ilə əlaqəli iki ayrı cümləni bağlaya, sözləri sıralaya və ya iki ayrı cümlə arasında məna bütövlüyü yarada bilərsiniz. Bu naxışlar mənalarına və əlaqələrinə görə cümlələrin əvvəlinə, ortasına və ya hər ikisinə əlavə edilə bilər.

İngilis dilində “Conjuctions” adlanan qoşmalar, istifadəsinə görə müəyyən siniflərə bölünür.

⛓ Əlaqələndirici Konjuksiyalar

 • Bu birləşmələr; İki cümlə, iki isim, iki fe’l, iki sifət və ya iki zərf arasında koordinasiya etməyə kömək edir.
 • İki cümlə arasında olduqda, əvvəlki cümlənin sonunda bir vergül istifadə olunur.
 • Eyni istiqamətdə, təzad ifadə edərkən və ya seçim təklif edərkən istifadə edilməsinə üstünlük verilir.
 • Nümunələr; And, or, but, so, yet, for, nor…

Əlaqələndirici Konjuksiyalar ilə Cümlə Nümunələri

 • You can eat your cake with a spoon or fork. – Tortunuzu bir qaşıq və ya çəngəl ilə yeyə bilərsiniz.
 • My dog enjoys being bathed but hates getting his nails trimmed. – Köpəyim çimməkdən ləzzət alır, amma dırnaqlarını düzəltməyə nifrət edir.
 • Bill refuses to eat peas, nor will he touch carrots. – Bill noxud yeməkdən imtina edir və yerkökünə də toxunmaz.
 • I hate to waste a drop of gas, for it is very expensive these days. – Bir damla qaz israf etməyə nifrət edirəm, çünki bu günlərdə çox bahadır.
 • Thomas will be late to work, for he has a dental appointment. – Thomas bir diş təyinatı olduğu üçün işə gecikəcək.
 • Jennifer does not like to swim, nor does she enjoy cycling. – Jennifer üzməyi sevmir, velosiped sürməyi də sevmir.
 • Jackson wanted to eat another piece of cake, but he was on a diet. – Jackson başqa bir parça tort yemək istədi, amma pəhrizdə idi.
 • I tried to hit the nail but hit my thumb instead. – Dırnağa vurmağa çalışdım, əvəzinə baş barmağımı vurdum.
 • I have two goldfish and a cat. – İki qızıl balığım və bir pişiyim var.
 • I’d like a bike for commuting to work. – İşə getmək üçün velosiped istərdim.

⛓ Tabelik Bildirən Konjuksiyalar

 • Baş və  budaq cümlələr arasındakı əlaqəni ifadə etmək üçün istifadə olunur.
 • Baş cümlədən əvvəl gəlirsə; Əsas cümlənin sonunda vergül və ardından budaq cümlə gəlir.
 • Baş cümlədən sonra, yəni budaq cümlədən əvvəl gəlirsə, heç bir vergül istifadə olunmur.
 • Zərf bağlayıcıları (tabeçilik) vəziyyət, səbəb və nəticə, zaman, məqsəd və vəziyyətə görə qruplaşdırılaraq təyin edilə bilər.
 • Nümunələr; Because, although, as soon as, when, however, just as, even if, by the time, while, in order that, whereas…

Tabelik Bildirən Konjuksiyalar ilə Cümlə Nümunələri

 • My father believes that I should be a writer. – Atam inanır ki, mən yazıçı olmalıyam.
 • He inspires me always because he believes in me. – Mənə həmişə inandığı üçün mənə ilham verir.
 • He works so hard that he can provide everything we need. – O qədər çalışır ki, bizə lazım olan hər şeyi təmin edə bilər.
 • I trust him because he is a trustworthy person. – Ona etibar edirəm, çünki etibarlı bir şəxsdir.
 • My life will be blessed if I fulfill his dreams. – Onun arzularını həyata keçirsəm həyatım uğurlu olacaq.
 • He will always support me whether I succeed or not. – Müvəffəq olsam da olmasam da həmişə mənə dəstək olacaq.
 • I started writing when I was eight. – Səkkiz yaşımdan yazmağa başladım.
 • Everyone asked me how I wrote such stories at that age. – Hamı məndən o yaşda belə hekayələr necə yazdığımı soruşdu.
 • I did not understand why people used give compliments to me. – İnsanların niyə mənə təriflər söylədiklərini anlamadım.
 • I did not feel good about it as I was always an introvert. – Həmişə içimə qapanıq olduğum üçün özümü yaxşı hiss etmirdim.

⛓ Korrelyativ Konjuksiyalar

 • Oxşar birləşmələr; iki obyekt, mövzu, fel və ya cümləni birləşdirir.
 • Bunlar ikili naxışlardan ibarətdir və hər iki cümlədə də (baş və budaq cümlə) olur..
 • Nümunələr; Neither..nor.., not only..but also.., either..or.., both..and..

Korrelyativ Konjuksiyalar ilə Cümlə Nümunələri

 • I want either the cheesecake or the chocolate cake. – Ya çizkeyk, ya da şokoladlı tort istəyirəm.
 • We’ll have both the cheesecake and the chocolate cake. – Həm çizkeyk, həm də şokoladlı tortumuz olacaq.
 • I didn’t know whether you’d want the cheesecake or the chocolate cake, so I got both. – Çizkeyki və ya şokoladlı tortu istəməyinizi istəmədiyimi bilmirdim, buna görə ikisini də aldım.
 • Oh, you want neither the cheesecake nor the chocolate cake? – Oh, nə çizkeyk, nə də şokoladlı tort istəyirsən?
 • I’ll eat them both – not only the cheesecake but also the chocolate cake. – Hər ikisini də yeyəcəyəm – yalnız çizkeyk deyil, həm də şokoladlı tort.
 • I see you’re in the mood not for desserts but appetizers. – Görürəm ki, şirniyyatlar üçün deyil, qəlyanaltılar üçün əhvalınız var.
 • Bowling isn’t as fun as skeet shooting. – Bowling sket çəkilişi qədər əyləncəli deyil.
 • Such was the nature of their volatile relationship that they never would have made it even if they’d wanted to. – Uçucu münasibətlərinin təbiəti belə idi ki, istəsələr belə, heç vaxt edə bilməzdilər.
 • I had scarcely walked in the door when I got an urgent call and had to run right back out again. – Təcili bir zəng gələndə az qala qapıdan içəri girmişdim və yenidən geriyə doğru qaçmaq məcburiyyətində qaldım.
 • There are as many curtains as there are windows. – Pəncərələr qədər pərdələr var.

🔗 İngilis Dilində Bağlayıcılar və Azərbaycancaları

İngiliscə bağlayıcıları bir cədvəl şəklində və ya müəyyən bir qruplaşdırma ilə öyrənildiyi zaman hadisələri təsvir edərkən cümlələr arasındakı əlaqəni qurmağınız daha asan ola bilər. Bu səbəbdən naxışları azərbaycan dilində mənalarına və istifadə qaydalarına görə təsnif edərək daha yaddaqalan bir nümunəyə çevirə bilərsiniz.

⛓ 1. Zaman göstəriciləri:

After: (sonra, -dan sonra, -dikdən sonra)
After that: (bunun sonrasında)
As: (ikən, olduğu kimi)
As long as: (əgər -sə, müddətcə)
As soon as: (dərhal, -incə, ən qısa müddətdə)
Before: (əvvəl, -dən əvvəl)
By the time: (-ə qədər, -dığı zaman)
During: (boyunca)
Henceforth: (bundan belə, bundan sonra)
Immediately: (dərhal)
Meanwhile: (bu arada, eyni anda)
No sooner.. then: (-məsi ilə -məsi bir oldu)
Now: (indi)
Once: (olur olmaz)
Since: (-dən bəri)
Till: (-ə qədər)
The moment: (anında)
Then: (sonra)
When: (-diyi zaman, olduğunda)
Whenever: (-diyində, olduğunda)
While: (ikən, sırasında, buna qarşı)
Until: (-ə qədər, -incəyə qədər)

⛓ 2. Səbəb – Nəticə Bildirənlər:

As: (rəğmən)
As a result of: (nəticə etibarilə)
Because: (çünki, dolayı, üzündən)
Because of: (səbəbi ilə)
Concequently: (bu səbəblə, nəticə olaraq)
Due to the fact that: (dolayı, üzündən)
Eventually: (nəticədə, nəhayət, sonunda)
Finally: (sonunda, ən sonunda, nəhayət)
For: (səbəbi ilə, dolayı)
For that reason: (o səbəblə)
In that case: (öelə isə, o halda)
In the event: (nəticədə)
Now that: (-dığından, madam)
On account of: (uğruna, üzündən)
Owing to: (sayəsində, dolayı, səbəbi ilə)
Seeing that: (madam ki)
Since: (-dığı üçün, edəli, olalı)
So: (buna görə, deyə, yəni, dolayısı ilə)
That’s why: (bu səbəblə, bu üzdən)
Therefore: (onun üçün bu səbəblə, bu üzdən)
Thus: (həmçinin, beləcə)

⛓ 3. Şərt – Vəziyyət Bildirənlər:

As if: (sanki, imiş kimi)
As long as: (müddətcə)
As much as: (qədər)
As though: (sanki, imiş kimi)
But for: (olmasaydı)
Even if: (-sə belə)
If: (əgər, isə)
If only: (kaşki)
Indeed: (həqiqətən, əslində)
In case: (-sə deyə)
In fact that: (reallıqda, əslində, doğrusu, hətta)
In the case of: (olması halında, durumunda)
In the event of: (olarsa, -diyi təqdirdə)
Just as: (tam -dığında, tam -ikən)
Just in case: (-e halında)
On condition that: (şərti ilə)
Only if: (yalnızca)
Providing: (şərti ilə)
Rather than: (-dansa, -məkdənsə)
So as to: (-mək üzərə)
So long as: (müddətcə, əgər)
Suppose (that): (varsay ki)
Supposing that: (varsayıldığında)
Unless: (olmazsa, olmadıqca)
Whereas: (buna qarşın, -məsine qarşın, halbuki)
Without: (-mədikcə)

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

⛓ 4. Məkan Bildirənlər:

As far as: (ola bildiyincə uzağa)
Where: (-dığı yerdə)
Wherever: (harada olursa, her -dığı yerdə)

⛓ 5. Ziddlik Bildirənlər:

Although: (buna rəğmən, -ə qarşı)
Conversely: (tərsinə, əksinə)
Despite: (qarşı, rəğmən)
Even so: (olsa belə)
Even though: (olsa belə)
However: (her ne şəkildə, ..olsa da..)
In contrast to: (-in əksinə)
In spite of: (rəğmən)
Nevertheless: (bununla bərabər, yenə də, buna rəğmən)
Nonetheless: (herşeye rəğmən)
No matter: (önəmli olmasa da)
Otherwise: (yoxsa, əks halda, əks təqdirdə)
Though: (-duğu halda)
Unless: (olmadıqca)
Unlike: (əksinə, fərqli olaraq)
Whether or not: (olub olmadığını)

⛓ 6. Eyni Fikri Bildirənlər:

Additionally: (bundan başqa, ayrıca)
Along: (boyunca)
Also: (ayrıca)
As well as: (-ə əlavə olaraq, birlikdə,)
Besides: (ayrıca, üstəlik, onsuzda, bir də)
Further more: (özdə)
In addition: (həm də, əlavə olaraq, üstəlik)
Moreover: (özdə)
Both.. and..: (həm.. həm də..)
Either.. or..: (ya.. ya da..)
Neither.. nor..: (nə.. nə də..)
Not only.. but also: (sadəcə .. deyil, ayrıca..)
Whether.. or..: (gərək.. gərək..)

⛓ 7. İstisna Vəziyyətləri Bildirənlər:

Apart from: (savayı, başqa)
Aside from: (-dən başqa)
Except that / for: (xaricində, savayı)

⛓ 8. Məqsəd Bildirənlər:

For the purpose that: (bu məqsədlə)
In order that: (olması üçün, -sin deyə)
So that: (məqsədilə, onun üçün, -məsi üçün, -sin deyə)

🔗 İngilis Dilində Bağlayıcılar ilə Cümlə Nümunələri

Yeni öyrəndiyiniz məlumatlara daha da yaxşı yiyələnmək istəyirsinizsə, hər bir konjuksiyalar (bağlayıcılar) üçün qruplaşdırılmış şəkildə nümunələri sizə təqdim edəcəyik. Nümunələr üzərindən öyrəndikləriniz ilə praktika edə bilərsiniz.

⛓ Zaman Bildirən:

 • She was in a bad car accident when she was young. – Gənc yaşlarında pis bir avtomobil qəzasına düşdü.
 • We can’t play loud music after everyone has gone to bed. – Hamı yatdıqdan sonra yüksək musiqi ifa edə bilmirik.
 • Brush your teeth before you go to bed! – Yatmazdan əvvəl dişlərinizi fırçalayın!
 • I’ll wait with you until the bus comes. – Avtobus gələnə qədər sizinlə gözləyəcəyəm.
 • I’ve been very busy since I started my new job. – Yeni işə başladığımdan bəri çox məşğulam.

⛓ Səbəb – Nəticə Bildirən:

 • I used full fat milk because I did not have skimmed milk at home. – Evdə yağsız süd olmadığı üçün tam yağlı süddən istifadə etdim.
 • I sneezed due to /owing to the spices in the air.– Havadakı ədviyyatlar səbəbi ilə asqırdım.
 • Since / As we were not invited to their party, we had our own party at home. – Onların məclisinə dəvət olunmadığımız üçün evdə öz məclisimiz var idi.
 • He wanted to buy a new house, therefore he started saving up his money. – O. yeni bir ev almaq istəyirdi, buna görə də pullarını yığmağa başladı.
 • I couldn’t walk for a year as a result of the accident. – Qəza nəticəsi ilə bir il gəzə bilmədim.

⛓ Şərt – Vəziyyət Bildirən:

 • If you brush your teeth every day, you probably won’t get cavities. – Hər gün dişlərinizi təmizləsəniz, yəqin ki, boşluqlar olmayacaq.
 • Unless you really need me to, I can’t take the time to reorganize your desk today. – Mənə həqiqətən ehtiyacınız olmadıqca, bu gün masanızı yenidən təşkil etmək üçün vaxt ayıra bilmirəm.
 • Since I’ll be out of town, I’m looking for someone to feed my cat. – Şəhərdən kənarda olduğum üçün pişiyimi yedizdirəcək birini axtarıram.
 • Be sure to explore all your options if you really want to go in this direction. -Həqiqətən bu istiqamətdə getmək istəyirsinizsə, bütün seçimlərinizi araşdırdığınızdan əmin olun.
 • You cannot walk to school unless you take a friend. -Bir dost götürməyincə məktəbə gedə bilməzsən.

⛓ Məkan Bildirən:

 • As far as I can see, he is going to fail the exam again this time. – Gördüyüm qədəri ilə bu dəfə yenidən imtahandan keçəcək.
 • As far as this issue has gone, I think it is time that we control his movements. – Bu məsələ getdikcə, düşünürəm ki, onun hərəkətlərini idarə etməyimizin vaxtı gəldi.
 • The hotel where we spent our honeymoon has been demolished. – Bal ayını keçirdiyimiz otel dağıdıldı.
 • The hall where you’re giving your talk has a really good sound system. – Çıxış etdiyiniz salonda həqiqətən yaxşı bir səs sistemi var.
 • Wherever he went, he took his dog with him. – O hara getdisə, itini də özü ilə apardı.

⛓ Ziddlik Bildirən:

 • In contrast to Michael, who is rich, Alexis is poor. – Zəngin olan Michaeldan fərqli olaraq, Alexis kasıbdır.
 • Grace is an excellent athlete although she injured her leg recently. – Grace bu yaxınlarda ayağından zədələnməsinə baxmayaraq əla bir idmançıdır.
 • We’ve still enjoyed our holiday, although it rained a lot. – Çox yağış yağsa da, tətilimizdən hələ də zövq aldıq.
 • The new city hall is amazing but it’s going to cost a lot. – Yeni şəhər zalı heyrətamizdir, lakin çox xərc tələb edəcək.
 • He’s quite short, whereas his sister is tall. – O, çox qısadır, bacı isə, tam əksinə, uzun boyludur.

⛓ Eyni Fikri Bildirən:

 • I know you as well as I know anyone else. – Başqalarını tanıdığım kimi mən də sizi tanıyıram.
 • He could be tender and thoughtful, as well as charming. – O, cazibədar və düşüncəli, həm də göz alıcı ola bilər.
 • I don’t want to go there, furthermore, I have no time to do so. – Ora getmək istəmirəm, üstəlik buna vaxtım yoxdur.
 • Smoking gives you bad breath. Moreover, it is harmful to your health. – Siqaret çəkmək sizə pis qoxu verir. Üstəlik sağlamlığınıza zərərlidir.
 • She knows four hundred words besides numerous proper nouns. – Çoxsaylı xüsusi isimlərdən başqa dörd yüz söz bilir.

⛓ İstisna Vəziyyətlər Bildirən:

 • The movie was a bit long, but apart from / except for that it was really worth seeing. – Film bir az uzundu, lakin bunun xaricində həqiqətən görməyə dəyər idi.
 • I have a little headache, but apart from / except for that I feel good. – Biraz başım ağrayır, amma bunun xaricində özümü yaxşı hiss edirəm.
 • Except for your help, we wouldn’t have managed to finish our assignment on time. – Sizin köməyiniz xaricində tapşırığımızı vaxtında bitirə bilməyəcəkdik.
 • Except for a few mistakes, this is a good composition. – Bir neçə səhv xaricində bu yaxşı bir kompozisiyadır.
 • Aside from some stuttering, you talk very impressive and manipulative. – Bəzi kəkələmələr bir yana, çox təsir edici və manipulyasiyaçı danışırsınız.

⛓ Məqsəd Bildirən:

 • I asked him to move in order that I could see the screen better. – Ekranı daha yaxşı görə bilmək üçün hərəkət etməsini istədim.
 • I’m on a diet for the purpose that I have stopped eating chocolate. – Oəhriz saxladığım üçün şokolad yeməyi dayandırmışam.
 • She is too young so that she cannot smoke. – O, çox gənc olduğu üçün siqaret çəkə bilmir.
 • I will go to France so that I can learn French. – Fransaya gedəcəyəm ki, fransız dilini öyrənim.
 • She opened the window in order that the wind could come in. – Küləyin içəri girə bilməsi üçün pəncərəni açdı.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Günay Akhund-zada

Beynəlxalq Şöbələr üzrə Mətn Yazarı / Məzmun Redaktoru mütəxəssisi.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.