İNGİLİS DİLİNDƏ MAHNILAR


Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

AZƏRBAYCANLI MÜĞƏNNİLƏRİN OXUDUĞU İNGİLİS DİLİNDƏ MAHNILAR

Azərbaycanda ingilis dilində mahnı oxumaq dəbi 2000-ci illərdə, daha çox Eurovision mahnı müsabiqəsindən sonra yayılmağa başladı. Buyurun bu mahnılardan ən məşhurlarını sizin üçün yazdıq:

  1. AYSEL & ARASH- Always

https://www.youtube.com/watch?v=6dKQR2m-Xfs

Always on my mind, always in my heart
H
əmişə ağlımda, həmişə qəlbimdə
I’ve been waiting for you night after night
H
ər gecə keçdikcə səni gözləyirəm.
Like a shadow, staying close to the light
Kölg
ə kimi, işıqlara yaxın duraraq.
Suddenly you stand beside me and I see
Anid
ən yanımda durursan və mən görürəm
A million burning stars
Bir milyon yanan ulduzu
You are always on my mind, always in my heart
S
ən hər zaman ağlımda, hər zaman qəlbimdəsən.
And I can hear you call my name on a mountain high
V
ə hündür bir dağdan mənim adımı çağırdığını eşidə bilirəm.
Always on my mind, always in my dreams
-H
ər zaman ağlımda, hər zaman xəyallarımdasan
I wanna hold you close with me
-S
əni özümə yaxın tutmaq istəyirəm
Always, all the time
-H
əmişə, hər zaman
I believe I’m addicted to you
-S
ənə mübtəla olduğuma inanıram
In your eyes I see dreams coming true
-Gözl
ərində xəyallarımın gerçək olduğunu görürəm
Finally I have found you and now
-N
əhayət, səni tapdım və indi
I will never let you go, no
Getməyinə əsla izin verməyəcəyəm, yox.
You are always on my mind, always in my heart
And I can hear you call my name on a mountain high


Always on my mind, always in my dreams
I wanna hold you close with me
Always, all the time.
Hey! Hey! Hey! Hey!
Ohhh (ohhh), Ohhh (ohhh), Ohhh (ohhh)


You are always on my mind, always in my heart
And I can hear you call my name on a mountain high.
Always on my mind, always in my dreams

I wanna hold you close with me
Always, all the time
Always on my mind, always in my heart
Always on my mind, always in my dreams
Always, all the time

2. Elnur & Samir – Day after Day

https://www.youtube.com/watch?v=kzl6KvLTy2A

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

For peace we pray-Biz sülh üçün dua edirik
Save us from all fears

-Bizi bütün qorxulardan xilas elə
Oh Lord! Save us!
-Ey əfəndi! Bizi qoru!
You can feel me in your mind
-Sən məni öz ağlında hiss edə bilərsən
With every breath you take

-Aldığın hər nəfəsdə
Burn the earth by flame of sins

-Günahlar alovunda yer kürəsini yandır
I`ll make you feel dismay

-Mən səni ümidsizliyə düçar edəcəyəm.

Our feelings play with us

-Hisslərimiz bizimlə oynayır
But you must keep yourself under control

-Ancaq sən özünə nəzarət edə bilərsən
If you`re searching for resolves

-Həll yolu axtarırsansa
Be ready for the tolls
-Mat
əm səslərinə hazır ol
Show us the right way

-Biz doğru yolu göstər
Day after day

-Hər gün keçdikcə
All fears we must forget

-Biz bütün qorxuları unutmalıyıq
Then better world we`ll get

-O zaman daha yaxşı dünya qazanacağıq.

If you have the greatest aim

-Çox böyük bir məqsədin varsa əgər
Keep it in your soul

-Onu ürəyində saxla
I`ll be always by your side

-Mən hər zaman sənin yanında olacağam.
Always in your heart

-Hər zaman sənin qəlbində.

Our dreams can play with us

-Xəyallarimiz bizimlə oyun oynaya bilər
Even if we think that we keep control

-Hətta, nəzarət etdiyimizi düşünsək belə
From all horrors in the World

-Dünyadakı bütün dəhşətlərdən
Salvation is love!

-Qurtuluş sevgidir!

The earth in flame

-Yer kürəsi alovlanmaqdadır.
And you must share the blame

-Və sən günahları paylaşmalısan.

Look inside yourself

-Öz içinə bax
We both are there

B-iz ikimiz də oradayıq.
Day after day….

-Günbəgün…

  1. Ell & Nikki – Running Scared

https://www.youtube.com/watch?v=vvZlEAP5Z28

Verse 1
Come to me, come to me tonight

-Mənə gəl, bu gecə mənə gəl (yanıma)
Oh god I need you, anyway… baby

-Sənə ehtiyacım var, hər halda, balacam
I just wanna be, be around you all the time

-Mən həmişə yalnız sənin ətrafında olacağam
Oh god I need you.. oh…

-Aman tanrım, sənə ehtiyacım var…

Chorus 1
I’m running I’m scared tonight

-Mən qaçıram, qorxuram bu gecə
I’m running I’m scared of life

-Mən qaçıram, həyatdan qorxuram
I’m running I’m scared of breathing 

-Mən qaçıram, nəfəs almaqdan qorxuram
Coz I adore you 

-Çünki, səni dəlicəsinə sevirəm
I’m running I’m scared tonight
I’m running I’m scared of breathing
Coz I adore you

Verse 2
Come to me, come to me a bit more

-Mənə gəl (yanıma), bir az daha çox gəl
Oh god I need you, there’s nothing left for me to say 

-Ah tanrım, sənə ehtiyacım var, deməyə heç bir şey qalmır
So rest on me darling, stay forever more 

-Mənə güvən, əzizim, əbədi qal
Oh god I need you, I need you 

-Ah, sənə ehtiyacım var, sənə ehtiyacım var

Chorus 2
I’m running I’m scared tonight
I’m running I’m scared of life
I’m running I’m scared of breathing
Coz I adore you
I’m running I’m scared tonight
I’m running I’m scared of breathing
Coz I adore you

Break
Oh, what I wouldn’t give away

-Fəda edə bilmədiyim şey
To be you’re shelter and keep you safe… oh… oh..
-S
ənin sığınacağın olmaq və səni qorumaqdır…ah
Chorus 3
I’m running I’m scared tonight
I’m running I’m scared of life
I’m running I’m scared of breathing
Coz I adore you
I’m running I’m scared tonight
I’m running I’m scared of breathing
Coz I adore you

  1. Safura Drip-Drop

https://www.youtube.com/watch?v=54qYAw9qtRc

You are my man,

-Sən mənim kişimsən

You are my half

-Sən mənim yarımsan,

Tell me what’s happening

-Mənə nələr olduğunu de

I know something’s wrong

-Nəyinsə səhv olduğunu bilirəm

I can tell when you lie

-Nə vaxt yalan dediyini sənə deyə bilərəm

I can tell you stopped trying

-Cəhd etməyi dayandırdığını deyə bilərəm.

And these last three weeks passed and we barely talk

-Və bu 3 həftə keçir və biz çox nadir danışırıq

I think I know and it’s breaking my heart

-Bildiyimi düşünürəm və bu ürəyimi qırır

Am I in or am I out?

-Səninəm ya yox?

Can I love you forever through this?

-Səni bununla sonsuza qədər sevə bilərəm?

Can I trust in you forever through this?

-Sənə bununla sonsuza qədər inana bilərəm?

I don’t know how to stop,

-Necə durduracağımı bilmirəm

How to stop

-Necə dayanacığımı

These tear drops

-Bu yaşlar axar,

That drip drop, drip drop

-O damla axar, damla axar

Drip drop, drip drop

-damla axar, damla axar

These tear drops

-Bu göz yaşları axar

That drip drop, drip drop

Drip drop, drip drop

Tell me where have you been?

-Mənə de hardaydın

Why are you late?

-Niyə gecikdin?

You smell like lipstick, again

-Sən yenə dodaq boyası qoxursan

Come on, answer my question, say something

-Sualıma cavab ver, nəsə de

Why are you acting out? Or say it’s in my head

-Niyə rola girirsən? Yoxsa bunun xəyal olduğunu deyirsən?

I don’t wanna end

-Bitməsini istəmirəm.

Can I love you forever through this?

Can I trust in you forever through this?

I don’t know how to stop,

How to stop

These tear drops

That drip drop, drip drop

Drip drop, drip drop

I don’t wanna cry,

-Ağlamaq istəmirəm,

I don’t wanna hear your name

-Adını eşitmək istəmirəm

If this is how it is

-Əgər belədirsə,

I don’t wanna run,

-Qaçmaq istəmirəm

Run away from myself

-özümdən qaçmaq

And be lost again

-Yenidən itmək

Oh no no no, oh no no no

-Oh, yox, yox, yox

Forever through this?

-Sonsuza qədər beləmi?

I don’t know how to stop,

how to stop

These tear drops,

That drip drop, drip drop

Drip drop, drip drop

These tear drops,

That drip drop, drip drop

Drip drop, drip drop

  1. Elnur Huseynov – Hour Of The Wolf

https://www.youtube.com/watch?v=IcVrAFtc5YI

I hold my breath, I’m on the edge

-Nəfəsmi tuttum, Sərhəddəyəm

Storming hills, I’ve been lost and found

-Fırtınalı Təpəliklərdə azdım və tapıldım

I hope they’re coming, I can hear them running

-Ümid edirəm ki onlar gəlir, onların qaçdığını eşidə bilirəm.

I once met peace, he said that he

-Bir dəfə sülh ilə tanış oldum, o dedi ki o,

Soon would have the answers to this hurt

-Tezliklə bu ağrıların cavabını tapacaq

And my mind was made up, I would never give up

-Qərarımı verdim, heç vaxt təslim olmayacağam

[Hook]

No I won’t sleep tonight

-Yox, bu gecə yatmayacağam

If tomorrow comes I’ll loose my mind

-Əgər sabah olsa ağlımı itirəcəyəm

I won’t give up my right, I know every heart deserves a fight

-Haqqımdan imtina etməyəcəyəmm, Bilirəm ki, hər bir ürəyin savaş haqqı var.

I will beat on the drum, rise above with me

-Nağaraya vuracağam, mənimlə bərabər qalx,

I will go till I’m numb, rise above with me

-Ölənə qədər gedəcəyəm, mənimlə bərabər qalx

No I won’t sleep tonight

-Yox, bu gecə yatmayacam

[Part 2]

They whine and roar, hungry for more

-Onlar mızıldanar və kükrəyər, daha çox üçün acdırlar,

Yellow glowing eyes, I’m hypnotized

-Sarı sehirli gözler, məni hipnoz etdi.

I feel brave yet scared, but I’ll stay prepared

-Qorxduğuma rəğmən cəsuram, amma hazır olacağam

Oh have my soul, it’s destined

-Oh ruhuma sahib ol, o hazırdır

It’s written in the sky

-Səmaya yazılıb

Let me not be blinded by this hurt

-Bu ağrıdan kor olmağa qoyma

Set him loose I’m ready

-Onu burax, mən hazıram

For the stars to guide me

-Ulduzlar üçün mənə bələdçilik etməyinə

[Pre-Hook]

No I won’t sleep tonight

If tomorrow comes I’ll loose my mind

[Hook]

[Outro]

No I won’t sleep tonight

If tomorrow comes I’ll loose my mind

I won’t give up my right, I know every heart deserves a fight

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.