İngilis Dilində Aforizmlər və Gözəl Sözlər


Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

Son illərdə aforizmlər, gözəl sözlər və kəlamlar çox dəbdədir. Hər kəs öz sosial media paylaşımlarında istər şəkilli, istər şəkilsiz statuslarda gözəl sözlər paylaşaraq insanların marağını cəlb etməyə başlayıb. Hətta bu məqsədlə yüzlərcə gözəl söz səhifələri fəaliyyət göstərməkdədir. Artıq axtardığınız hər yerdə bu kəlamlar qarşınıza çıxacaq.

İngilis dilində status yazmaq isə daha təsirlidir və karizmatikdir. Biz də axtarıb ən məşhur, ən maraqlı və anlamlı aforizmləri bu yazımızda sizin üçün bir araya gətirdik. Ümid edirik ki, bəyənəcəksiniz.

Marylin Monroe

 • Imperfection is beauty, madness is genius and it’s better to be absolutely ridiculous than absolutely boring.

Qüsur gözəllikdir, dəlilik dahilikdir. Tamamilə gülünc olmaq tamamilə darıxdırıcı olmaqdan daha yaxşıdır.

 • If you can make a woman laugh, you can make her do anything.
  Bir qadını güldürə bilirsənsə ona hər şey etdirə bilərsən.
 • A wise girl kisses but doesn’t love, listens but doesn’t believe, and leaves before she is left.

Ağıllı qadın öpər amma sevməz, eşidər, inanmaz və tərk edilməmişdən əvvəl tərk edər.

Azer İngilisce ilə ingilis dilinizi təkmilləşdirin.

Ad-Soyadınızı daxil edin!

Zəhmət olmasa düzgün e-poçt ünvanı daxil edin!

Xahiş edirik mövcud mobil nömrə yığasınız!

Parolunuz ən azı 4 simvoldan ibarət olmalıdır!

Məlumatı tam doldurun!

 • If you’re gonna be two-faced at least make one of them pretty.

İkiüzlü olmaq istəyirsənsə, çalış heç olmasa biri gözəl olsun.

 • It’s far better to be unhappy alone than unhappy with someone — so far.

Kiminləsə bədbəxt olmaq tək başına bədbəxt olmaqdan daha betərdir.

Albert Einstein

 • Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.
  Həyat velosiped sürməyə bənzəyir. Balansını saxlamaq üçün sürməyə davam etməlisən.
 • Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.
  Heç səhv etməyən biri, heç vaxt yeni bir şey etməyən biridir.
 • A clever person solves a problem. A wise person avoids it.
  Ağıllı insan problemi həll edir. Müdrik insansa ondan qaçır.
 • Any fool can know. The point is to understand.
  Hər axmaq bilir ki, əsas məsələ başa düşməkdir.
 • Try not to become a man of success. Rather become a man of value.
  Uğurlu adamı olmaqdansa dəyərli adamı olmağa çalış.
 • Gravitation is not responsible for people falling in love.
  Eşqə düşən insanlara görə cazibə qüvvəsi heç bir məsuliyyət daşımır.

Bob Marley

 • Some people feel the rain, others just get wet.

Bəziləri yağışı hiss edir, geriyə qalanlar sadəcə islanır.

 • Overcome the devils with a thing called love.

Şeytanların öhdəsindən sevgi adlanan şeylə gəlmək olar.

 • When one door is closed, don’t you know that many more are open.

Bir qapı bağlandığında, daha çox başqa qapının açıldığını bilmirsənmi?

 • Love the life you live. Live the life you love.

Yaşadığın həyatı sev. Sevdiyin həyatı yaşa.

 • Man is a universe within himself.

İnsan öz-özlüyündə bir dünyadır.

 • You just can’t live in that negative way, make way for the positive day.

Belə neqativ yaşaya bilməzsən, pozitiv günlərə yol aç.

 • Wake up and live!

Oyan və yaşa!

 • The truth is, everyone is going to hurt you. You just got to find the ones worth suffering for.

Həqiqət odur ki hər kəs səni incidəcək. Sadəcə elə birini tapmalısan ki, əziyyət çəkməyə dəysin.

 • The biggest coward is a man who awakens a woman’s love with no intention of loving her.

Ən qorxaq kişi sevmək niyyəti olmadığı halda bir qadında sevgi oyadandır. 

 • You never know how strong you are until being strong is the only choice you have.

Güclülük tək çarən olmayıncaya qədər nə qədər güçlü olduğunu bilə bilməzsən.

Mevlana Jalauddin Rumi

 • What you seek is seeking you.

Axtarışında olduğun şey də səni axtarır.

 • Don’t grieve. Anything you lose comes round in another form.

Kədərlənmə, itirdiyin hər nədisə başqa şəkildə sənə gələcək.

 • Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself.
 • Dünən ağıllı idim, dünyanı dəyişmək istəyirdim. Bu günsə müdrikəm, özümü dəyişirəm.
 • Silence is the language of god,all else is poor translation.

Susqunluq tanrının dilidir, geriyə qalanlar isə zəif tərcümə.

 • Raise your words, not voice. It is rain that grows flowers, not thunder.
  Səsini yox, sözlərini qaldır. Gülləri böyüdən ildırım deyil, yağışdır.
 • Everything in the universe is within you. Ask all from yourself.”
  Hər şey səndədir. Hər şeyi özündən soruş.

Confucius.

 • Everything has beauty, but not everyone sees it.

Hər şeydə bir gözəllik var, lakin bunu hamı görə bilmir.

 • Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.

Sevdiyin işi seç, beləliklə ömründə bir gün də işləmək məcburiyətində qalmayacaqsan.

 • Life is really simple, but we insist on making it complicated.

Həyat doğrudan da sadədir, lakin biz onu mürəkkəbləşdirməkdə təkid edirik.

 • Silence is a true friend who never betrays.

Susmaq heç vaxt xəyanət etməyən bir dostdur.

 • I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.

Eşidirəm və unuduram. Görürəm və xatırlayıram. Edirəm və başa düşürəm.

 • It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.

Dayanmadıqca, nə qədər yavaş getdiyin problem deyil.

 • Wherever you go, go with all your heart.

Hara gedirsən get, bütün qəlbinlə get.

Socrates

 • I know one thing and that is that I know nothing.

Bircə şey bilirəm ki, heç bir şey bilmirəm.

 • Worthless people live only to eat and drink; people of worth eat and drink only to live.

Qiymətsiz insanlar yemək və içmək üçün yaşayırlar, dəyərli insanlar isə yaşamaq üçün yeyirlər.

 • Strong minds discuss ideas, average minds discuss events, weak minds discuss people.

Güclü beyinlər fikirləri, orta beyinlər hadisələri, zəif beyinlər isə insanları müzakirə edirlər.

 • Life without experience and sufferings is not life.

Təcrübəsiz və əziyyətsiz bir həyat həyat deyildir.

 • My advice to you is to get married: if you find a good wife you’ll be happy, if not, you’ll become a philosopher.

Mənim sizə məsləhətim odur ki, evlənin. Əgər yaxşı qadın tapsanız xoşbəxt olacaqsınız, yox əgər tapmasaz filosof.

 • Whether you will marry or not – you will regret.

Fərqi yoxdu, evlənsəniz də evləməsəniz də peşman olacaqsınız.

 • To move the world we must move ourselves.

Dünyanı tərk etmək üçün özümüzü tərk etməliyik.

 • Life is full of questions. İdiots are full of answers.

Həyat suallarla, axmaqlar cavablarla doludur.

Shakespeare

 • Love me or hate me, both are in my favor… If you love me, I will always be in your heart… İf you hate me, I’ll always be in your mind.

Məni sevsən də, nifrət etsən də mənim xeyrimədir. Əgər məni sevsən hər zaman ürəyində olacağam, sevməsən hər zaman beynində.

 • Listen to many, speak to a few.

Çoxuna qulaq as, azına danış.

 • If music be the food of love, play on.

Musiqi eşqin qidasıdırsa, çal.

 • Love all, trust a few, do wrong to none.

Hər şeyi sev, az şeyə inan, heç kimə pislik etmə.

 • When I saw you I fell in love, and you smiled because you knew.

Səni gördüyümdə eşqə düşdüm. Sənsə gülürdün, çünki bilirdin.

 • Have more than you show, speak less than you know.

Göstərdiyindən çoxuna sahib ol, bildiyindən az danış.

Michel de Montaigne

 • Lend yourself to others, but give yourself to yourself.

Özünü başqalarına borc ver. Lakin özünü özünə ver.

 • A man who fears suffering is already suffering from what he fears.

Əziyyət çəkməkdən qorxan insan, artıq qorxduğu şeydvn əziyyət çəkməkdədir.

 • A good marriage would be between a blind wife and a deaf husband.

Yalnız kor qadın və kar ər arasında yaxşı bir evlilik ola bilər.

 • Cowardice is the mother of cruelty.

Qorxaqlıq qəddarlığın anasıdır.

 • If you press me to say why I loved him, I can say no more than because he was he, and I was I.

Onu niyə sevdiyimin səbəbini soruşsan, yalnızca mənim mən olduğum üçün, onu o olduğu üçün, sevdiyimi söyləyə bilərəm.

George Bernard Shaw

 • Do not fight with pigs – you will be smeared in mud, but the pig will like it.

Donuzlarla savaşma, sən palçığa bulanacaqsan, amma donuz bunu çox xoşlayacaq.

 • Beware of false knowledge; it is more dangerous than ignorance.

Yalnış biliyə sahib olmaq cahillikdən çox daha təhlükəlidir.

 • People never grow up. They simply learn to behave in society.

İnsanlar heç vaxt böyümürlər, sadəcə cəmiyyət içində davranmağı öyrənirlər.

Goethe

 • Nothing is wort more than this day.

Bu gündən qiymətli heç nə yoxdur.

 • Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough; we must do.

Bilmək kifayət deyil, həyata keçirmək lazımdır. İstək yetərli deyil, etmək lazımdır.

 • God made man simple, but how we changed and got complicated is hard to say.

Allah insanı sadə yaradıb, lakin biz necə dəyişdik və mürəkkəbləşdik, bunu demək çətindir.

Oscar Wilde 

 • Never love anybody who treats you like you’re ordinary.

Sənə adi bir insanmışsan kimi davranan birini heç vaxt sevmə.

 • To live is the rarest thing in the world. Most people just exist.

Yaşamaq bu dünyada nadir olan bir şeydir. Çox insan sadəcə mövcuddur.

 • Be yourself. Everyone else is already taken.

Özün ol. Qalan hamı artıq istifadədədir.

 • A man who doesn’t think for himself doesn’t think at all.

Özünü düşünməyən heç nə düşünmür deməkdir.

 • Woman are made to be loved, not understood.

Qadınlar sevilmək üçün yaradılıblar başa düşülmək üçün yox.

Pablo Picasso

Every child is an artist.  The problem is how to remain an artist once he grows up.

Hər bir uşaq bir sənətçidir. Məsələ böyüyəndə də sənətçi qalmalarıdır.

Stephen Covey

I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions.

İçində olduğum vəziyyətlərin yox, qərarlarımın məhsuluyam.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Ad-Soyadınızı daxil edin!

Zəhmət olmasa düzgün e-poçt ünvanı daxil edin!

Xahiş edirik mövcud mobil nömrə yığasınız!

Parolunuz ən azı 4 simvoldan ibarət olmalıdır!

Məlumatı tam doldurun!

Recent Content

İngilis dilinizi təkmilləşdirin

Azərbaycanın 100% müvəffəqiyyət zəmanətli yeganə onlayn ingilis dili kursunu ödənişsiz sınaqdan keçirin.

Ad və Soyadınızı daxil edin!

Hatalı e-posta adresi girdiniz!

Yanlış telefon nömrəsi daxil etmisiniz!

Şifrəniz ən azı 4 simvoldan ibarət olmalıdır!

Zəhmət olmasa tələb olunan sahələri doldurun