Interrupt Felinin İkinci və Üçüncü Halı ilə Nümunə Cümlələr


interrupt feli ikinci və üçüncü halı

Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

📣 Şagirdlər üçün ingilis dilini öyrənmək nə qədər önəmli olsa da, onlar üçün bu yol bəzən bir qədər əziyyətli ola bilər. Əziyyətli hissələr əsasən ingilis dilinin qrammatik felləridir. Bəs, felin qaydalı və qaydasız formlarını öyrənənlər üçün necə çətinliklər yarana bilər? Bildiyiniz kimi, İngilis dilindəki fellər şəraitdən asılı olaraq fərqlənir. Bu hallar nizamlı və nizamsız fellərə bölünür. Yəni şagirdlər İngilis dili qrammatikasında felləri öyrəndikdə, normal və qaydasız fellərin ikinci və üçüncü hallarını əzbərləməkdə çətinlik çəkirlər. Çünki, xüsusən, ikinci və üçüncü hallarda qaydasız fellərin dəyişdirilməsi üçün uyğun bir qayda yoxdur. Heç bir səbəb olmadan kökündən dəyişdiyinə görə şagirdlərin bu felləri əzbərləməkdən başqa yolu qalmır.

📣 Qaydalı fellər haqqında nə demək olar? Ümumi felləri şagirdlər arasında daha populyar edən şeylərdən biri də köklü şəkildə dəyişməmələridir. Yəni qaydalı fellərin ikinci və üçüncü halları sadəcə “ed” şəkilçisi ilə istifadə olunur. Həm də tələbələrin öyrənməsini asanlaşdırır.

📣 Bu günki bloq postumuzda qaydalı fellərdən “interrupt” – yəni, “kəsmək, yarıda qoymaq” felinin ikinci və üçüncü hallarını və istifadə qaydalarını sizə təqdim edəcəyik. “Interrupt” felinin ikinci və üçüncü hallarının cümlədə istifadə qaydalarını öyrənmək üçün heç gözləmədən aşağıdaki paraqraflara keçid ala bilərsiniz.

🚫 Interrupt Felinin İkinci Halı Necə Yazılır?

Interrupt felinin ikinci halı “ed” şəkilçisi qəbul edir və interrupted şəklində yazılır. Past Tense cümlələr üçün istifadə olunur.

🚫 Interrupt Felinin İkinci Halı ilə Nümunə Cümlələr

 • He tried to speak, but she interrupted him. – Danışmağa çalışdı, amma qadın onun sözünü kəsdi.
 • His telephone call interrupted my train of thought. – Onun telefon zəngi düşüncə qatarımı kəsdi.
 • Sorry, I interrupted you. Please carry on. – Bağışlayın, mən sizə mane oldum. Xahiş edirəm davam edin.
 • The phone interrupted my train of thought. – Telefon düşüncə dayanmayan düşüncələrimi kəsdi.
 • Their luncheon was brutally interrupted by gunfire. – Silah səsləri ilə onların nahar yeməyi vəhşicəsinə kəsildi.

🚫 Interrupt Felinin Üçüncü Halı Necə Yazılır?

Interrupt felinin üçüncü halı “ed” şəkilçisi qəbul edir və interrupted şəklində yazılır. Past Tense və Passive Voice cümlələr üçün istifadə olunur.

🚫 Interrupt Felinin Üçüncü Halı ilə Nümunə Cümlələr

 • She was interrupted by the entrance of an attendant. – Bir qulluqçunun girişi onu kəsdi.
 • They were interrupted by a hammering at the door. – Qapıdakı çəkic onları kəsdi.
 • They were interrupted by a knock at the door. – Qapının döyülməsi ilə onları kəsdilər.
 • Traffic was interrupted by a storm. – Fırtına ilə nəqliyyat kəsildi.
 • He was interrupted by applause umpteen times. – O, on iki dəfə alqışlarla kəsildi.

🚫 Interrupt Felinin Past Tense ilə Qrammatik Düsturu

Interrupt feli Past Tense ilə özünə məxsus qrammatik qaydaya tabedir. Belə ki, interrupt felinin ikinci halı Past Tense üçün istifadə olunsa da, felin üçüncü halı Perfect Tense və Passive Voice cümlələr üçün istifadə olunur. Past Tense üçün olan cümlə quruluş qaydası isə aşağıdaki kimidir:

 • Mübtəda + Xəbər (felin ikinci halı – interrupted) + İkinci Dərəcəli Üzvlər

🚫 Interrupt Feli Zamanlara və Mənsubiyyətə Görə Fərqlilikləri

Interrut felinin ingilis dilində zamanlara və mənsubiyyətə görə cümlədə istifadə olunma qaydalarına baxmaq istəyirsinizsə, aşağıdaki alt başlıqlara nəzər yetirməyinizdə fayda var. Çünki, orada hər bir zaman və mənsubiyyətə görə reach felinin istifadə olunma qaydası verilmişdir.

❌ Interrupt Feli Simple Present Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Present Tense

Present Simple Tense, dilimizə indiki zaman kimi tərcümə olunur. I, you, we, they əvəzliklərinə cavab verən köməkçi felləri “do”,  he, she, it əvəzliklərinin  köməkçi felləri “does”`dır. Köməkçi felə “not” şəkilçisi əlavə etməklə mənfi formaya keçir. He, she, it əvəzlikləri ilə qurulan cümlələrdə “does” köməkçi felinə malikdir, lakin bu köməkçi felə “-s, -ies, -es” şəklində əlavə olunur. Mənfi cümlələrdə fel düz qalır. Eyni vəziyyət sual cümləsi üçündə keçərlidir. Ümumi həqiqətləri, təkrarlanan hərəkətləri, vərdişləri, mövcud vəziyyəti, ümumi fikri, istəyi ifadə etmək üçün istifadə olunur. Bir zaman qrafiki ilə başlamaq və ya təkrarlamaq üçün əvvəlcədən təyin edilmiş hərəkətlər üçün istifadə olunur.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

I / MənI interrupt children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsirəm.
You / SənYou interrupt children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsirsiniz.
We / BizWe interrupt children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsirik.
They / OnlarThey interrupt children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsirlər.
He / O (kişi)He interrupts children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsir.
She / O (qadın)She interrupts children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsir.
It / O (digər)It interrupts children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsir.

Sual cümləsi ilə:

 • Do I interrupt children’s most important show? – Uşaqların ən vacib şousunu kəsirəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) ilə:

 • She is interrupted by the entrance of an attendant. – Bir qulluqçunun girişi onu kəsir.

❌ Interrupt Feli Present Perfect Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Perfect Tense

Present Perfect Tense təkrarlanan hərəkətlər üçün istifadə edilir, hansı ki, konkret zaman forması bu hərəkətlər üçün önəmli deyil və hadisə keçmişdə başlayıb, lakin hələ də bitməyib, davam etməkdədir. Present Perfect Tense   keçmiş bir hadisə və ya vəziyyət ilə bu gün arasında bir əlaqə yaradır. Xüsusilə “just” zərfində çox yaxın bir hərəkət üçün istifadə olunur, ancaq nə qədər vaxt keçdiyini göstərmir. “Yet” zərfi hələ edilməmiş, lakin edilməsi ehtimalı olan hərəkətlər üçün və ya belə bir ehtimalın olub- olmadığını soruşmaq üçün istifadə edilir. “Never” zərfi keçmişdə müəyyən bir nöqtədən heç bir hərəkət edilmədiyini və ya belə bir vəziyyətlə qarşılaşmadığını ifadə etmək üçün istifadə olunur.

I / MənI have interrupted children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsdim.
You / SənYou have interrupted children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu dayandırdınız.
We / BizWe have interrupted children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsdik.
They / OnlarThey have interrupted children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsdilər.
He / O (kişi)He has interrupted children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsdi.
She / O (qadın)She has interrupted children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu yarımçıq qoydu.
It / O (digər)It has interrupted children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu dayandırdı.

Sual cümləsi ilə:

 • Have I interrupted children’s most important show? – Uşaqların ən vacib şousunu kəsirəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) ilə:

 • She have been interrupted by the entrance of an attendant. – Bir qulluqçunun girişi onu kəsir.

❌ Interrupt Feli Present Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Continuous Tense

Adından da göründüyü kimi Continuous ifadədəsindən  əvvəlki Present ifadəsi  be + V- ing şəklində köməkçi felin indiki, yəni am, is, are şəklində istifadə olunmasını  həm də dəvam edən hadisənin keçid vaxtının indi olduğunu ifadə edir. Hadisənin nə vaxt başladığı və nə qədər davam etdiği vacib deyil. Yalnız bir danışma anında bir hadisənin davam etdiyini vurğulayır. Hal- hazırda davam etməkdə olan hərəkətləri izah etmək üçün bu zaman formasından istifadə edilir.

Present Continuous Tense always, constantly, forever  kimi zərflərlə birlikdə əkrarlayan və ümumiyyətlə narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur. Present Continuous Tense ondan sonra istifadə olunan gələcək zamanla birlikdə gələcəkdə əvvəlcədən planlaşdırılan bir hərəkətin baş verəcəyi deməkdir.

I / MənI am interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsirəm.
You / SənYou are interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu dayandırırsınız.
We / BizWe are interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsirik.
They / OnlarThey are interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsirlər.
He / O (kişi)He is interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsir.
She / O (qadın)She is interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsir.
It / O (digər)It is interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsir.

Sual cümləsi ilə:

 • Am I interrupting children’s most important show? – Uşaqların ən vacib şousunu kəsirəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) ilə:

 • She is being interrupted by the entrance of an attendant. – Bir qulluqçunun girişi onu kəsir.

❌ Interrupt Feli Present Perfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Perfect Continuous Tense

Dilimizə indiki bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə edilən Present Perfect Continuous Tense, keçmişdə müəyyən bir zamanda başlayan və hal-hazırda davam etməkdə olan hal və hərəkətlərdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Bu səbəblə Continuous halda istifadə edilə bilməyən fellərlə istifadə edilə bilməz.

Hal- hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now -mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur.

I / MənI have been interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsirəm.
You / SənYou have been interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu dayandırırsınız.
We / BizWe have been interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsirik.
They / OnlarThey have been interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsirlər.
He / O (kişi)He has been interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsir.
She / O (qadın)She has been interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsir.
It / O (digər)It has been interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsir.

Sual cümləsi ilə:

 • Have I been interrupting children’s most important show? – Uşaqların ən vacib şousunu kəsirəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) ilə:

 • She have been being interrupted by the entrance of an attendant. – Bir qulluqçunun girişi onu kəsir.

❌ Interrupt Feli Simple Past Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Past Tense

Azərbaycan dilindəki qarşılığı keçmiş sadə zaman olan Past Simple Tense, keçmiş zamanda baş verən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə tamamlanan bir hadisəni, işi, vəziyyəti və ya hərəkəti təsvir etmək üçün istifadə olunur. Hadisənin nə qədər əvvəl baş verməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu yaxınlarda baş vermiş ola bilər və ya çox köhnə ola bilər. Keçmişə aid yalnız bir hərəkət varsa, bu hərəkətin nə qədər köhnə olmasına baxmayaraq bu zaman istifadə olunmalıdır. Hadisənin keçmişdə nə zaman baş verdiyini ifadə edən bir zaman ifadəsi ilə istifadə olunmalıdır.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən),  last month (keçən ay), last week (geçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago ( iki gün əvvəl), two months ago ( iki ay əvvəl),  two years ago ( iki əvvəl il).

I / MənI interrupted children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsdim.
You / SənYou interrupted children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsdiniz.
We / BizWe interrupted children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsdik.
They / OnlarThey interrupted children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsdilər.
He / O (kişi)He interrupted children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsdi.
She / O (qadın)She interrupted children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsdi.
It / O (digər)It interrupted children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsdi.

Sual cümləsi ilə:

 • Did I interrupt children’s most important show? – Uşaqların ən vacib şousunu kəsdim?

Passive Voice (Məçhul Növ) ilə:

 • She was interrupted by the entrance of an attendant. – Bir qulluqçunun girişi onu kəsdi.

❌ Interrupt Feli Past Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Continuous Tense

Keçmiş davamedici zaman olan Past Continuous Tense, keçmişdə baş verən və müəyyən bir müddətdə davam edən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə göstərilən vaxtda tamamlanmayan və buna görə də davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Əsas odur ki, o an davam edir, nə qədər dəvam etməsinin  fərqi yoxdur.

Always (həmişə), constantly (davamlı), forever (həmişəlik, əbədi) kimi zərflərlə birlikdə keçmişdə təkrarlanan və ümumiyyətlə bizi narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur.

I / MənI was interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib verilişinə mane olurdum.
You / SənYou were interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsirdin.
We / BizWe were interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsirdik.
They / OnlarThey were interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsirdilər.
He / O (kişi)He was interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsirdi.
She / O (qadın)She was interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsirdi.
It / O (digər)It was interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsirdi.

Sual cümləsi ilə:

 • Was I interrupting children’s most important show? – Uşaqların ən vacib şousunu kəsirdim?

Passive Voice (Məçhul Növ) ilə:

 • She was being interrupted by the entrance of an attendant. – Bir qulluqçunun girişi onu kəsirdi.

❌ Interrupt Feli Past Perfect Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Perfect Tense

Keçmişdə müəyyən bir an və ya hadisədən əvvəl meydana gələn və o ana qədər davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Bu vaxtdan istifadə edəcəksinizsə, hansı hadisədən əvvəl suala cavab verə biləcəyiniz bir zaman cümləsi olmalıdır. Bəzən bu zamanın çox qədim hadisələr üçün istifadə edildiyi fərz edilir, lakin bu doğru deyil. Keçmişə aid yalnız bir hadisə varsa və bu hadisənin keçmişdə bir müddətdən əvvəl meydana gəldiyi ifadə edilərsə, Simple Past Tense istifadə edilməlidir.

I / MənI had interrupted children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu yarımçıq qoymuşdum.
You / SənYou had interrupted children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu yarımçıq qoymuşdunuz.
We / BizWe had interrupted children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsdik.
They / OnlarThey had interrupted children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsdilər.
He / O (kişi)He had interrupted children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu yarımçıq kəsmişdi.
She / O (qadın)She had interrupted children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsdi.
It / O (digər)It had interrupted children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsdi.

Sual cümləsi ilə:

 • Had I interrupted children’s most important show? – Uşaqların ən vacib şousunu kəsdim?

Passive Voice (Məçhul Növ) ilə:

 • She had been interrupted by the entrance of an attendant. – Bir qulluqçunun girişi onu kəsdi.

❌ Interrupt Feli Past Perfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Perfect Continuous Tense

Bu zaman formasının Azərbaycan dilində qarşılığı olmasa da, belə izah edə bilərik ki, keçmişdə başlayan bir işdən əvvəl edilməkdə olan başqa bir işdən bəhs etmək üçün Past Perfect Continuous zamanından istifadə edilir. Məsələn: When he came, I had been waiting for him for more than two hours. (O gəldiyində mən onu 2 saatdan çox idi ki gözləyirdim.) Keçmişdə müəyyən bir vaxtda gözləməyə başladım və onun gəlişinə qədər bu gözləməyə davam etdim. Keçmişdə başlayan və keçmişdə bitən bir müddətdə hərəkəti davam etdirdim. Hadisə bir müddət ifadə ettiyi üçün  Continuous, bu müddət keçmişdə bittiği (qutardığı) üçün  Past Perfect`dən istifadə edirik.

I / MənI had been interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu yarımçıq qoymuşdum.
You / SənYou had been interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu yarımçıq qoymuşdunuz.
We / BizWe had been interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsdik.
They / OnlarThey had been interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsdilər.
He / O (kişi)He had been interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu yarımçıq kəsmişdi.
She / O (qadın)She had been interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsdi.
It / O (digər)It had been interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsdi.

Sual cümləsi ilə:

 • Had I been interrupting children’s most important show? – Uşaqların ən vacib şousunu kəsdim?

Passive Voice (Məçhul Növ) ilə:

 • She had been being interrupted by the entrance of an attendant. – Bir qulluqçunun girişi onu kəsdi.

❌ Interrupt Feli Simple Future Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Future Tense

Future Simple Tense, Azərbaycan dilinə gələcək sadə zaman kimi tərcümə edilir. Gələcək haqqında məlumat verərkən və ya gələcək hadisələrlə bağlı qeyri- müəyyən hadisələri proqnozlaşdırarkən istifadə olunur. Danışıq zamanı verilən qərarlar üçün istifadə olunur. Gələcəklə bağlı verilən vədlər üçün istifadə olunur.

I / MənI will interrupt children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu yarımçıq qoyacağam..
You / SənYou will interrupt children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu yarımçıq qoyacaqsınız.
We / BizWe will interrupt children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsəcəyik.
They / OnlarThey will interrupt children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsəcəklər
He / O (kişi)He will interrupt children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu yarımçıq kəsəcək.
She / O (qadın)She will interrupt children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsəcək.
It / O (digər)It will interrupt children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsəcək.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I interrupt children’s most important show? – Uşaqların ən vacib şousunu kəsəcəyəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) ilə:

 • She will be interrupted by the entrance of an attendant. – Bir qulluqçunun girişi onu kəsəcək.

❌ Interrupt Feli Future Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Continuous Tense

Future Continuous Tense  Azərbaycan dilinə  gələcək davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Gələcəkdə müəyyən bir zamanda davam edəcək hərəkətlər üçün istifadə olunur. Hadisənin  nə vaxt başladığı, nə qədər davam ettiyi və ya davam edəcəyi vacib deyil. Əhəmiyyətli olan bir hərəkətin yalnız deyilən anda davam etməsidir.

I / MənI will be interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsəcəyəm.
You / SənYou will be interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsəcəksiniz.
We / BizWe will be interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsəcəyik.
They / OnlarThey will be interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsəcəklər.
He / O (kişi)He will be interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsəcək.
She / O (qadın)She will be interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsəcək.
It / O (digər)It will be interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu dayandıracaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I be interrupting children’s most important show? – Uşaqların ən vacib şousunu kəsəcəyəm?

Passive Voice (Məçhul Növ) ilə:

 • She will be being interrupted by the entrance of an attendant. – Bir qulluqçunun girişi onu kəsəcək.

❌ Interrupt Feli Future Perfect Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Perfect Tense 

Müəyyən bir gələcəkdəki hadisəni  və ya vaxtdan əvvəl tamamlanacaq hərəkətlər üçün istifadə olunur. Vaxt ifadəsi və ya hadisənin sona çatması üçün verilən vaxtı göstərən cümlə olmadan istifadə olunmur.

I / MənI will have interrupted children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsmiş olacağam.
You / SənYou will have interrupted children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu yarımçıq qoymuş olacaqsınız.
We / BizWe will have interrupted children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsdik.
They / OnlarThey will have interrupted children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsmiş olacaqlar.
He / O (kişi)He will have interrupted children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsmiş olacaq.
She / O (qadın)She will have interrupted children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu yarımçıq qoyacaq.
It / O (digər)It will have interrupted children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsmiş olacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I have interrupted children’s most important show? – Uşaqların ən vacib şousunu kəsmiş olacağam?

Passive Voice (Məçhul Növ) ilə:

 • She will have been interrupted by the entrance of an attendant. – Bir qulluqçunun girişi onu kəsmiş olacağam.

❌ Interrupt Feli Future Perfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense Azərbaycan dilində gələcək bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Future Perfect Continuous Tense gələcəkdə baş verməsi planlaşdırılan hadisədən əvvəl başqa verən və bitən hadisənin olduğunu vurğulamaq üçün istifadə edilir.

Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübtəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

I / MənI will have been interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsmiş olacağam.
You / SənYou will have been interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu yarımçıq qoymuş olacaqsınız.
We / BizWe will have been interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsdik.
They / OnlarThey will have been interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsmiş olacaqlar.
He / O (kişi)He will have been interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsmiş olacaq.
She / O (qadın)She will have been interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu yarımçıq qoyacaq.
It / O (digər)It will have been interrupting children’s most important show.Uşaqların ən vacib şousunu kəsmiş olacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I have been interrupted children’s most important show? – Uşaqların ən vacib şousunu kəsmiş olacağam?

Passive Voice (Məçhul Növ) ilə:

 • She will have been being interrupted by the entrance of an attendant. – Bir qulluqçunun girişi onu kəsmiş olacağam.

🚫 Interrupt Felinin İkinci və Üçüncü Halı ilə Testlər

Interrupt felinin ikinci və üçüncü halının zamana və mənsubiyyətə görə istifadə qaydalarını praktik etmək üçün aşağıdaki kiçik testdən yararlana bilərsiniz.

1. Traffic in the city was … by a snowstorm.

2. The phone ringing … my train of thought.

3. His report was constantly … by applause.

4. She tried to explain what had happened but he kept … her.

5. The meeting was closed after the demonstrators … it.

6. I won’t … or ask questions.

7. You must break your bad habit of … a speaker.

8. She has a maddening habit of … me when I’m talking to her.

9. I can’t stand him … all the time.

10. A large number of microprocessors have interrupt system and priority logic.

Cavablar: 1. interrupted, 2. interrupted, 3. interrupted, 4. interrupting, 5. interrupted, 6. interrupt, 7. interrupting, 8. interrupting, 9. interrupting, 10. interrupt

🚫 Interrupt Felinin İkinci və Üçüncü Halı ilə Testlər PDF

Interrupt felinin ikinci və üçüncü halı üçün yuxarıdaki çalışmalar sizə kifayət etmədisə, sizin üçün hazırladığımız PDF formatlı çalışmaları həll edə bilərsiniz. Qovluğa keçid etmək üçün aşağıdaki yazıya klikləyə bilərsiniz.

Klikləyin: Interrupt Feli ilə Çalışmalar PDF

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Günay Akhund-zada

Beynəlxalq Şöbələr üzrə Mətn Yazarı / Məzmun Redaktoru mütəxəssisi.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.