Lay Felinin İkinci və Üçüncü Formu və Nümunə Cümlələr


lay feli ikinci ve ucuncu formu

Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

📻 İngilis dili qrammatikası öyrənənlər üçün çətindir. Bu tapşırıqlar hər bir tələbə üçün fərqli olsa da, əksər şagirdlərin ümumi problemləri var. Digər tərəfdən, təhsil mərkəzləri bu ümumi problemlərin öhdəsindən gəlmək üçün bu mövzularla bağlı daha ətraflı məlumatları tələbələrlə bölüşürlər. İngilis dilinin tələbələr üçün aktuallaşan mövzularından biri də fellərdir. Bəs niyə məhhz fellər?😴

📻 Ana dilimizdə öyrəndiyimiz nitq hissələri İngilis dilindəki bir sıra fərqlərlə əvəz edilə bilər. Bu gün mövzumuz nitq hissələrindəki fellər olacaqdır. Zamanlar, fellərin zamanla istifadəsi, qaydasız və qaydasız fellər və s. Bu təfərrüatları aradan qaldırmaq üçün felin mövzusu tələbəyə mümkün qədər ətraflı izah edilməlidir. Bu problemi həll etmək üçün sizin üçün hər gün aktiv istifadə olunan felləri seçib fellərin şərtlərinə və zamanlarına uyğun izah edəcəyik.

📻 Bugünkü bloq postumuzda “lay” – yəni, – “uzanmaq, ortaya qoymaq, önəmini vurğulamaq, yumurtlamaq, çevrilmək, və s.” felinin 2-ci və 3-cü hallarını təhlil edəcəyik və zaman və mənsubiyyətə görə tabe olduğu qaydalara nəzər salacağıq.

“Lay” feli:

 1. tərcüməsi: uzanmaq, ortaya qoymaq, önəmini vurğulamaq, çevrilmək, və s.
 2. növü: qaydasız feldir.
 3. sözün kökü: 1-ci haldadır.

🥱 Lay Felinin İkinci Halı Necə Yazılır?

Lay felinin ikinci halı “ed” şəkilçisi qəbul edir lakin yazılış qaydasına görə sonu “y” hərfi ilə bitdiyi üçün “ed” şəkilçisi əlavə edilərkən “y” hərfi düşür və “laid” şəklində yazılır. Past Tense cümlələr üçün istifadə olunur.

🥱 Lay Felinin İkinci Halı ilə Nümunə Cümlələr

 • I laid my head on the grass with the happiness of the weather’s being smooth and hot. – Havanın hamar və isti olmasının xoşbəxtliyi ilə başımı otların üstünə qoydum.
 • She laid down on the grass and went to sleep with the beautiful dreams. – Çəmənə uzanıb gözəl xəyallarla yuxuya getdi.
 • He laid a hand on my arm. – Əlimi qoluma qoydu.
 • I laid the matter squarely before him. – Mən məsələni tamamilə onun qarşısına qoydum.
 • She laid the baby down gently on the bed. – Körpəni yavaşca yatağın üstünə uzatdı.

🥱 Lay Felinin Üçüncü Halı Necə Yazılır?

Lay felinin üçüncü halı “ed” şəkilçisi qəbul edir lakin yazılış qaydasına görə sonu “y” hərfi ilə bitdiyi üçün “ed” şəkilçisi əlavə edilərkən “y” hərfi düşür və “laid” şəklində yazılır. Past Tense və Passive Voice cümlələr üçün istifadə olunur.

🥱 Lay Felinin Üçüncü Halı ilə Nümunə Cümlələr

 • I had laid my head on the pillow before the bell rings. – Zil çalmadan başımı yastığa qoymuşdum.
 • The man on the street has laid motionless on the ground and people called the ambulance. – Küçədəki kişi yerdə hərəkətsiz qalıb və insanlar təcili yardım çağırıblar.
 • My husband has laid his head to my belly in the times of my pregnancy. – Hamiləlik dövründə ərim başımı qarnıma qoydu.
 • The man got shot on his leg and had laid on the ground with bleeding. – Kişi ayağından vuruldu və qan tökərək yerə uzandı.
 • My sister had laid on my shoulder when she was sad. – Bacım kədərlənəndə çiynimə uzanmışdı.

🥱 Lay Felinin Past Tense ilə Qrammatik Düsturu

Lay feli Past Tense ilə özünə məxsus qrammatik qaydaya tabedir. Belə ki, lay felinin ikinci halı Past Tense üçün istifadə olunsa da, felin üçüncü halı Perfect Tense və Passive Voice cümlələr üçün istifadə olunur. Past Tense üçün olan cümlə quruluş qaydası isə aşağıdaki kimidir:

 • Mübtəda + Xəbər (felin ikinci halı – laid) + İkinci Dərəcəli Üzvlər

🥱 Lay Feli Zamanlara və Mənsubiyyətə Görə Fərqlilikləri

Lay felinin ingilis dilində zamanlara və mənsubiyyətə görə cümlədə istifadə olunma qaydalarına baxmaq istəyirsinizsə, aşağıdaki alt başlıqlara nəzər yetirməyinizdə fayda var. Çünki, orada hər bir zaman və mənsubiyyətə görə reach felinin istifadə olunma qaydası verilmişdir.

😴 Lay Felinin Simple Present Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Present Tense

Present Simple Tense, dilimizə indiki zaman kimi tərcümə olunur. I, you, we, they əvəzliklərinə cavab verən köməkçi felləri “do”,  he, she, it əvəzliklərinin  köməkçi felləri “does”`dır. Köməkçi felə “not” şəkilçisi əlavə etməklə mənfi formaya keçir. He, she, it əvəzlikləri ilə qurulan cümlələrdə “does” köməkçi felinə malikdir, lakin bu köməkçi felə “-s, -ies, -es” şəklində əlavə olunur. Mənfi cümlələrdə fel düz qalır. Eyni vəziyyət sual cümləsi üçündə keçərlidir. Ümumi həqiqətləri, təkrarlanan hərəkətləri, vərdişləri, mövcud vəziyyəti, ümumi fikri, istəyi ifadə etmək üçün istifadə olunur. Bir zaman qrafiki ilə başlamaq və ya təkrarlamaq üçün əvvəlcədən təyin edilmiş hərəkətlər üçün istifadə olunur.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

I / MənI lay on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan dinc şəkildə divanda uzanıram.
You / Sən, SizYou lay on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan dinc şəkildə divanda uzanıram.
We / BizWe lay on the couch peacefully before the bell rings.Zil çalınmadan dinc şəkildə divanda uzanırıq.
They / OnlarThey lay on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divanda uzanırlar.
He / O (kişi)He lays on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divanda uzanır.
She / O (qadın)She lays on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divanda uzanır.
It / O (digər)It lays on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divanda uzanır.

Sual cümləsi ilə:

 • Do I lay on the couch peacfully before the bell rings? – Zəng çalmadan dinc şəkildə divanda uzanıram?

Passive Voice (Məçhul Növ) ilə:

 • Her ill boyfriend is laid on a bed by doctor. – Xəstə sevgilisini həkim yatağa yatırır.

😴 Lay Felinin Present Perfect Tense ilə İstifadə Qaydası

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Perfect Tense

Present Perfect Tense təkrarlanan hərəkətlər üçün istifadə edilir, hansı ki, konkret zaman forması bu hərəkətlər üçün önəmli deyil və hadisə keçmişdə başlayıb, lakin hələ də bitməyib, davam etməkdədir. Present Perfect Tense   keçmiş bir hadisə və ya vəziyyət ilə bu gün arasında bir əlaqə yaradır. Xüsusilə “just” zərfində çox yaxın bir hərəkət üçün istifadə olunur, ancaq nə qədər vaxt keçdiyini göstərmir. “Yet” zərfi hələ edilməmiş, lakin edilməsi ehtimalı olan hərəkətlər üçün və ya belə bir ehtimalın olub- olmadığını soruşmaq üçün istifadə edilir. “Never” zərfi keçmişdə müəyyən bir nöqtədən heç bir hərəkət edilmədiyini və ya belə bir vəziyyətlə qarşılaşmadığını ifadə etmək üçün istifadə olunur.

I / MənI have laid on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divana uzandım.
You / Sən, SizYou have laid on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divana uzandınız.
We / BizWe have laid on the couch peacefully before the bell rings.Zil çalmadan əvvəl rahatlıqla divana uzandıq.
They / OnlarThey have laid on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divana uzandılar.
He / O (kişi)He has laid on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divana uzandı.
She / O (qadın)She has laid on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divana uzandı.
It / O (digər)It has laid on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl divana rahatca uzandı.

Sual cümləsi ilə:

 • Have I laid on the couch peacfully before the bell rings? – Zəng çalmadan dinc şəkildə divanda uzandım?

Passive Voice (Məçhul Növ) ilə:

 • Her ill boyfriend has been laid on a bed by doctor. – Xəstə sevgilisini həkim yatağa yatırıldı.

😴 Lay Feli Present Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Continuous Tense

Adından da göründüyü kimi Continuous ifadədəsindən  əvvəlki Present ifadəsi  be + V- ing şəklində köməkçi felin indiki, yəni am, is, are şəklində istifadə olunmasını  həm də dəvam edən hadisənin keçid vaxtının indi olduğunu ifadə edir. Hadisənin nə vaxt başladığı və nə qədər davam etdiği vacib deyil. Yalnız bir danışma anında bir hadisənin davam etdiyini vurğulayır. Hal- hazırda davam etməkdə olan hərəkətləri izah etmək üçün bu zaman formasından istifadə edilir.

Present Continuous Tense always, constantly, forever  kimi zərflərlə birlikdə əkrarlayan və ümumiyyətlə narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur. Present Continuous Tense ondan sonra istifadə olunan gələcək zamanla birlikdə gələcəkdə əvvəlcədən planlaşdırılan bir hərəkətin baş verəcəyi deməkdir.

I / MənI am laying on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan dinc şəkildə divanda uzanıram.
You / Sən, SizYou are laying on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divanda uzanırsınız.
We / BizWe are laying on the couch peacefully before the bell rings.Zil çalınmadan dinc şəkildə divanda uzanırıq.
They / OnlarThey are laying on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divanda uzanırlar.
He / O (kişi)He is laying on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divanda uzanır.
She / O (qadın)She is laying on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan dinc şəkildə divanda uzanır.
It / O (digər)It is laying on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divanda uzanır.

Sual cümləsi ilə:

 • Am I laying on the couch peacfully before the bell rings? – Zəng çalmadan dinc şəkildə divanda uzanıram?

Passive Voice (Məçhul Növ) ilə:

 • Her ill boyfriend is being laid on a bed by doctor. – Xəstə sevgilisini həkim yatağa yatırılır.

😴 Lay Feli Present Perfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Present Perfect Continuous Tense

Dilimizə indiki bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə edilən Present Perfect Continuous Tense, keçmişdə müəyyən bir zamanda başlayan və hal-hazırda davam etməkdə olan hal və hərəkətlərdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Bu səbəblə Continuous halda istifadə edilə bilməyən fellərlə istifadə edilə bilməz.

Hal- hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now – mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur.

I / MənI have been laying on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan dinc şəkildə divanda uzanmışam.
You / Sən, SizYou have been laying on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divanda uzanmısınız.
We / BizWe have been laying on the couch peacefully before the bell rings.Zil çalınmadan dinc şəkildə divanda uzanmışıq.
They / OnlarThey have been laying on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divanda uzanıblar.
He / O (kişi)He has been laying on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divanda uzanıb.
She / O (qadın)She has been laying on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan dinc şəkildə divanda uzanıb.
It / O (digər)It has been laying on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divanda uzanıb.

Sual cümləsi ilə:

 • Have I been laying on the couch peacfully before the bell rings? – Zəng çalmadan dinc şəkildə divanda uzanmışam?

Passive Voice (Məçhul Növ) ilə:

 • Her ill boyfriend has been being laid on a bed by doctor. – Xəstə sevgilisini həkim yatağa yatırılıb.

😴 Lay Felinin Simple Past Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Past Tense

Azərbaycan dilindəki qarşılığı keçmiş sadə zaman olan Past Simple Tense, keçmiş zamanda baş verən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə tamamlanan bir hadisəni, işi, vəziyyəti və ya hərəkəti təsvir etmək üçün istifadə olunur. Hadisənin nə qədər əvvəl baş verməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu yaxınlarda baş vermiş ola bilər və ya çox köhnə ola bilər. Keçmişə aid yalnız bir hərəkət varsa, bu hərəkətin nə qədər köhnə olmasına baxmayaraq bu zaman istifadə olunmalıdır. Hadisənin keçmişdə nə zaman baş verdiyini ifadə edən bir zaman ifadəsi ilə istifadə olunmalıdır.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən),  last month (keçən ay), last week (geçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago ( iki gün əvvəl), two months ago ( iki ay əvvəl),  two years ago ( iki əvvəl il).

I / MənI laid on the couch peacefully before the bell rings.Zil çalmadan əvvəl rahatlıqla divana uzandım.
You / Sən, SizYou laid on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan dinc şəkildə divana uzandın.
We / BizWe laid on the couch peacefully before the bell rings.Zil çalınmadan dinc şəkildə divana uzandıq.
They / OnlarThey laid on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divana uzandılar.
He / O (kişi)He laid on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divana uzandı.
She / O (qadın)She laid on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divana uzandı.
It / O (digər)It laid on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl divanda rahatca uzandı.

Sual cümləsi ilə:

 • Did I lay on the couch peacfully before the bell rings? – Zəng çalmadan dinc şəkildə divanda uzandım?

Passive Voice (Məçhul Növ) ilə:

 • Her ill boyfriend was laid on a bed by doctor. – Xəstə sevgilisini həkim yatağa yatırıldı.

😴 Lay Felinin Past Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Continuous Tense

Keçmiş davamedici zaman olan Past Continuous Tense, keçmişdə baş verən və müəyyən bir müddətdə davam edən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə göstərilən vaxtda tamamlanmayan və buna görə də davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Əsas odur ki, o an davam edir, nə qədər dəvam etməsinin  fərqi yoxdur.

Always (həmişə), constantly (davamlı), forever (həmişəlik, əbədi) kimi zərflərlə birlikdə keçmişdə təkrarlanan və ümumiyyətlə bizi narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur.

I / MənI was laying on the couch peacefully before the bell rings.Zil çalınmadan rahatca divanda uzanıb yatırdım.
You / Sən, SizYou were laying on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divanda uzanırdınız.
We / BizWe were laying on the couch peacefully before the bell rings.Zil çalınmadan dinc şəkildə divanda uzanırdıq.
They / OnlarThey were laying on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl onlar rahatlıqla divanda uzanırdılar.
He / O (kişi)He was laying on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divanda uzanırdı.
She / O (qadın)She was laying on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divanda uzanırdı.
It / O (digər)It was laying on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divanda uzanırdı.

Sual cümləsi ilə:

 • Was I lay on the couch peacfully before the bell rings? – Zəng çalmadan dinc şəkildə divanda uzanırdım?

Passive Voice (Məçhul Növ) ilə:

 • Her ill boyfriend was being laid on a bed by doctor. – Xəstə sevgilisini həkim yatağa yatırılırdı.

😴 Lay Felinin Past Perfect Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Perfect Tense

Keçmişdə müəyyən bir an və ya hadisədən əvvəl meydana gələn və o ana qədər davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Bu vaxtdan istifadə edəcəksinizsə, hansı hadisədən əvvəl suala cavab verə biləcəyiniz bir zaman cümləsi olmalıdır. Bəzən bu zamanın çox qədim hadisələr üçün istifadə edildiyi fərz edilir, lakin bu doğru deyil. Keçmişə aid yalnız bir hadisə varsa və bu hadisənin keçmişdə bir müddətdən əvvəl meydana gəldiyi ifadə edilərsə, Simple Past Tense istifadə edilməlidir.

I / MənI had laid on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divana uzanıbmışam.
You / Sən, SizYou had laid on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divanda uzanıbmışsınız.
We / BizWe had laid on the couch peacefully before the bell rings.Zil çalınmadan dinc şəkildə divana uzanıbmışıq.
They / OnlarThey had laid on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divana uzanıblarmış.
He / O (kişi)He had laid on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divana uzanıbmış.
She / O (qadın)She had laid on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divana uzanıbmış.
It / O (digər)It had laid on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl divanda rahatca uzanıbmış.

Sual cümləsi ilə:

 • Had I laid on the couch peacfully before the bell rings? – Zəng çalmadan dinc şəkildə divanda uzanıbmışam?

Passive Voice (Məçhul Növ) ilə:

 • Her ill boyfriend had been laid on a bed by doctor. – Xəstə sevgilisini həkim yatağa yatırılıbmış.

😴 Lay Felinin Past Perfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Past Perfect Continuous Tense

Bu zaman formasının Azərbaycan dilində qarşılığı olmasa da, belə izah edə bilərik ki, keçmişdə başlayan bir işdən əvvəl edilməkdə olan başqa bir işdən bəhs etmək üçün Past Perfect Continuous zamanından istifadə edilir. Məsələn: When he came, I had been waiting for him for more than two hours. (O gəldiyində mən onu 2 saatdan çox idi ki gözləyirdim.) Keçmişdə müəyyən bir vaxtda gözləməyə başladım və onun gəlişinə qədər bu gözləməyə davam etdim. Keçmişdə başlayan və keçmişdə bitən bir müddətdə hərəkəti davam etdirdim. Hadisə bir müddət ifadə ettiyi üçün  Continuous, bu müddət keçmişdə bittiği (qutardığı) üçün  Past Perfect`dən istifadə edirik.

I / MənI had been laying on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divana uzanırmışam.
You / Sən, SizYou had been laying on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divanda uzanırmışsınız.
We / BizWe had been laying on the couch peacefully before the bell rings.Zil çalınmadan dinc şəkildə divana uzanırmışıq.
They / OnlarThey had been laying on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divana uzanırlarmış.
He / O (kişi)He had been laying on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divana uzanırmış.
She / O (qadın)She had been laying on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divana uzanırmış.
It / O (digər)It had been laying on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl divanda rahatca uzanırmış.

Sual cümləsi ilə:

 • Had I been laying on the couch peacfully before the bell rings? – Zəng çalmadan dinc şəkildə divanda uzanırmışam?

Passive Voice (Məçhul Növ) ilə:

 • Her ill boyfriend had been being laid on a bed by doctor. – Xəstə sevgilisini həkim yatağa yatırılırmış.

😴 Lay Felinin Simple Future Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Simple Future Tense

Future Simple Tense, Azərbaycan dilinə gələcək sadə zaman kimi tərcümə edilir. Gələcək haqqında məlumat verərkən və ya gələcək hadisələrlə bağlı qeyri- müəyyən hadisələri proqnozlaşdırarkən istifadə olunur. Danışıq zamanı verilən qərarlar üçün istifadə olunur. Gələcəklə bağlı verilən vədlər üçün istifadə olunur.

I / MənI will lay on the couch peacefully before the bell rings.Zil çalınmadan rahatca divana uzanacağam.
You / Sən, SizYou will lay on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divanda uzanacaqsınız.
We / BizWe will lay on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl divanda rahatlıqla uzanacağıq.
They / OnlarThey will lay on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divanda uzanacaqlar.
He / O (kişi)He will lay on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divanda uzanacaq.
She / O (qadın)She will lay on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divanda uzanacaq.
It / O (digər)It will lay on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl divanda rahatca uzanacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I lay on the couch peacfully before the bell rings? – Zəng çalmadan dinc şəkildə divanda uzanacağam?

Passive Voice (Məçhul Növ) ilə:

 • Her ill boyfriend will be laid on a bed by doctor. – Xəstə sevgilisini həkim yatağa yatırılacaq.

😴 Lay Felinin Future Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Continuous Tense

Future Continuous Tense  Azərbaycan dilinə  gələcək davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Gələcəkdə müəyyən bir zamanda davam edəcək hərəkətlər üçün istifadə olunur. Hadisənin  nə vaxt başladığı, nə qədər davam ettiyi və ya davam edəcəyi vacib deyil. Əhəmiyyətli olan bir hərəkətin yalnız deyilən anda davam etməsidir.

I / MənI will be laying on the couch peacefully before the bell rings.Zil çalınmadan rahatca divana uzanacağam.
You / Sən, SizYou will be laying on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divanda uzanacaqsınız.
We / BizWe will be laying on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl divanda rahatlıqla uzanacağıq.
They / OnlarThey will be laying on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divanda uzanacaqlar.
He / O (kişi)He will be laying on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divanda uzanacaq.
She / O (qadın)She will be laying on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divanda uzanacaq.
It / O (digər)It will be laying on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl divanda rahatca uzanacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I be laying on the couch peacfully before the bell rings? – Zəng çalmadan dinc şəkildə divanda uzanacağam?

Passive Voice (Məçhul Növ) ilə:

 • Her ill boyfriend will be being laid on a bed by doctor. – Xəstə sevgilisini həkim yatağa yatırılacaq.

😴 Lay Felinin Future Perfect Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Perfect Tense 

Müəyyən bir gələcəkdəki hadisəni  və ya vaxtdan əvvəl tamamlanacaq hərəkətlər üçün istifadə olunur. Vaxt ifadəsi və ya hadisənin sona çatması üçün verilən vaxtı göstərən cümlə olmadan istifadə olunmur.

I / MənI will have laid on the couch peacefully before the bell rings.Zil çalınmadan rahatca divana uzanmış olacağam.
You / Sən, SizYou will have laid on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divanda uzanmış olacaqsınız.
We / BizWe will have laid on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl divanda rahatlıqla uzanmış olacağıq.
They / OnlarThey will have laid on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divanda uzanmış olacaqlar.
He / O (kişi)He will have laid on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divanda uzanmış olacaq.
She / O (qadın)She will have laid on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divanda uzanmış olacaq.
It / O (digər)It will have laid on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl divanda rahatca uzanmış olacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I have laid on the couch peacfully before the bell rings? – Zəng çalmadan dinc şəkildə divanda uzanmış olacağam?

Passive Voice (Məçhul Növ) ilə:

 • Her ill boyfriend will has been laid on a bed by doctor. – Xəstə sevgilisini həkim yatağa yatırılmış olacaq.

😴 Lay Felinin Future Perfect Continuous Tense ilə İstifadəsi

Ətraflı məlumat üçün: İngilis Dilində Future Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense Azərbaycan dilində gələcək bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Future Perfect Continuous Tense gələcəkdə baş verməsi planlaşdırılan hadisədən əvvəl başqa verən və bitən hadisənin olduğunu vurğulamaq üçün istifadə edilir.

Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübtəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

I / MənI will have been laying on the couch peacefully before the bell rings.Zil çalınmadan rahatca divana uzanmış olacağam.
You / Sən, SizYou will have been laying on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divanda uzanmış olacaqsınız.
We / BizWe will have been laying on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl divanda rahatlıqla uzanmış olacağıq.
They / OnlarThey will have been laying on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divanda uzanmış olacaqlar.
He / O (kişi)He will have been laying on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divanda uzanmış olacaq.
She / O (qadın)She will have been laying on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl rahatlıqla divanda uzanmış olacaq.
It / O (digər)It will have been laying on the couch peacefully before the bell rings.Zəng çalmadan əvvəl divanda rahatca uzanmış olacaq.

Sual cümləsi ilə:

 • Will I have been laying on the couch peacfully before the bell rings? – Zəng çalmadan dinc şəkildə divanda uzanmış olacağam?

Passive Voice (Məçhul Növ) ilə:

 • Her ill boyfriend will has been being laid on a bed by doctor. – Xəstə sevgilisini həkim yatağa yatırılmış olacaq.

🥱 Lay Felinin İkinci və Üçüncü Halı ilə Testlər

Lay felinin ikinci və üçüncü halının zamana və mənsubiyyətə görə istifadə qaydalarını praktik etmək üçün aşağıdaki testdən yararlana bilərsiniz.

1. He ___ down and was asleep immediately.

2. You’re ___ yourself wide open to accusations of dishonesty.

3. He ___ the books down on the table.

4. They have ___ out the grounds for the May Day garden party.

5. Socrates ___ the foundations of logic.

6. They were ___ a trap for the kidnapper.

7. I’d be ___ my life on the line by giving you that information.

8. They’re ___ a new gas main through the town.

9. The investigation has ___ bare their fraudulent scheme.

10. The dog ___ so still it scarcely seemed animate.

11. But in Britain we have ___ the foundations for recovery.

12. A coil of rope ___ on the beach.

13. She ___ the child tenderly on the bed.

14. We have ___ in a supply of canned meat.

15. The steel square is used for ___ out and trying up right angles.

16. Bill should have ___ one of his cards next – you’ve played out of turn.

17. Derrick and I have been ___ out the system of irrigating ditches.

18. They are ___ new sewers along the road.

19. He is ___ aside money for his old age.

20. The enemy ___ down their arms.

Cavablar: 1. lay, 2. laying, 3. laid, 4. laid, 5. laid, 6. laying, 7. laying, 8. laying, 9. laid, 10. lay, 11. laid, 12. lay, 13. laid, 14. laid, 15. laying, 16. laid, 17. laying, 18. laying, 19. laying, 20. laid

🥱 Lay Felinin İkinci və Üçüncü Formu ilə Çalışmalar PDF

Lay felinin ikinci və üçüncü halı üçün yuxarıdaki çalışmalar sizə kifayət etmədisə, sizin üçün hazırladığımız PDF formatlı çalışmaları həll edə bilərsiniz. Qovluğa keçid etmək üçün aşağıdaki yazıya klikləyə bilərsiniz.

Klikləyin: Lay Feli ilə Çalışmalar PDF

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Günay Akhund-zada

Beynəlxalq Şöbələr üzrə Mətn Yazarı / Məzmun Redaktoru mütəxəssisi.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.