Past Perfect Continuous Tense Mövzu İzahı


Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

İngilis dilində zamanları öyrənmək və onlardan düzgün istifadə etmək çox vacibdir. Bunun əsas səbəbi, bir hadisəni söyləmək istəyəndə, felin birləşməsinə fikir verməyəndə mövzunu qarşı tərəfə düzgün çatdıra bilməməyinizdir. Bu problemlə daha çox Past Perfect Continuous Tense istifadə edərkən qarşılaşırıq. Çünki keçmişi ifadə edərkən istifadə edə biləcəyiniz birdən çox zamanınız var və Past Perfect Continuous bəlkə də ən çox istifadə olunan zamandır.

Bu yazımızda Past Perfect Continuous Tense zamanı haqqında daha çox məlumat alacaqsınız.

Past Perfect Tense Continuous Nədir?

Keçmiş Mükəmməl Zaman kimi, Keçmiş Mükəmməl Davamlı Zaman keçmişdə bir hadisədən əvvəl edilən bir hərəkəti təsvir etmək üçün istifadə olunur. Bu zamanın işlədilməsi üçün təsvir olunan hadisənin keçmişdə baş verən bir hadisədən əvvəl baş verməsi kifayət deyil. Əlavə olaraq, müəyyən bir zaman keçməli və cümlədə hərəkətin baş verdiyi proses vurğulanmalıdır. Had + Ving bu zamanla yaradılan cümlələrdə istifadə olunur.

Zamanlar haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə buradan keçid edin.

Past Perfect Tense Continuous Grammar Qaydaları Nədir?

Past Perfect Continuous Tense harada istifadə ediləcəyini yaxşı öyrənsəniz, digər formalardan fərqini asanlıqla görə bilərsiniz və beləliklə onu qarışdırmayacaqsınız.

Azərbaycan dilində ekvivalenti olmaması səbəbindən əvvəlcə qarışıqlığa səbəb ola biləcək bu zaman, İngilis dilindəki digər zamanlara nisbətən daha az fərqli mənalarda və daha az yerlərdə istifadə olunur.

Sözügedən hadisənin çəkdiyi vaxtı vurğulayarkən istifadə olunur:

Ümumiyyətlə, “davamlı” sözünü ehtiva edən zamanlar, söz mövzusu hərəkətin müddətini vurğulamaq üçündür. Past Perfect Continuous Tense sayəsində keçmişdə bir hadisədən əvvəl bir şeyin nə qədər edildiyi və ya edilmədiyi deyilir..

Nümunələr

 • When she had her undergraduate degree in psychology, she had been living in Baku for 5 years. 
 • Deniz knew that she had better stop at the gas station as soon as possible because the petrol warning light had been flashing for the last 5 minutes. 
 • The crew had been taking photos for half an hour when we arrived at the studio. 
 • While we were chatting we realized that we had been living in the same building for 15 years. 
 1. Psixologiya üzrə bakalavr təhsili alanda 5 ildir Bakıda yaşayırdı.
 2. Dəniz bilirdi ki, benzin stansiyasında ən qısa zamanda dayanmalıdır, çünki benzin xəbərdarlıq işığı son 5 dəqiqə ərzində yanıb -sönürdü.
 3. Biz studiyaya çatanda ekipaj yarım saat ərzində şəkil çəkdirmişdi.
 4. Söhbət edərkən 15 ildir eyni binada yaşadığımızı anladıq.

Qısa bir hərəkət uzun bir hərəkəti kəsdikdə istifadə olunur:

Keçmiş Mükəmməl Davamlı Zamana xas olmayan bu istifadəni bir çox fərqli İngilis dilində görə bilərsiniz.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Nümunələr

 • When the electricity went off, I had been watching TV for 10 minutes.
 • He had been swimming for an hour when it started to rain.
 • When I got to the market, I realized that I had been walking with unplugged headphones for a long time.
 1. Elektrik kəsiləndə 10 dəqiqə televizora baxırdım.
 2. Yağış yağmağa başlayanda bir saat üzmüşdü.
 3. Bazara çatanda başa düşdüm ki, uzun müddətdir ki, qulaqcığı çıxarmamışam.

Keçmiş Mükəmməl Davamlı Tense’i öğrenmekle İngilizce yolculuğu bitmez təbi ki. İngilis qrameri və İngilis dili danışmaq kimi dil bacarıqlarını öyrənmək və bu yazıdan yeni məlumatlar əldə etmək üçün Azeringilisce`dən istifadə edə bilərsiniz. Ana dili İngilis dili olan yüzlerce peşəkar eğitmen arasından dilediğinizi seçə bilərsiniz, her zaman ve her yerde Azeringilisce ilə sürətli və kalıcı bir şəkildə İngilis dilini öyrənə bilərsiniz!

Keçmiş Mükəmməl Davamlı Zaman Cümləsini necə qurmaq olar?

MübtədaKöməkçi fel + to be felinin 3. halıFel + ing şəkilçisi
Ihad beenworkingin the garden
Mən bağçada işləməkdəyəm.

Yuxarıdakı cədvəldə gördüyünüz kimi, Keçmiş Mükəmməl Davamlı Zamanı ilə bir cümlə qurarkən, mövzu əvvəlcə alınır, köməkçi felin ikinci forması (keçmiş forma) və üçüncü fel forması yanında yerləşdirilir. bu və felin ing forması əlavə olunur. Cümlə istədiyi kimi tamamlanır.

Past Perfect Continuous Tense Təsdiq Cümlələri Necədir?

Bir cədvəldə Keçmiş Mükəmməl Davamlı Zaman cümlələrinin müsbət formasını görək.

MübtədaKöməkçi fel + to be felinin 3. şekliFel + ing şəkilçisiAzərbaycancası
Ihad beenworkingin the garden.Mən bağçada işləyirəm.
Youhad beenworkingin the garden.Sən bağçada işləyirsən.
He, She, Ithad beenworkingin the garden.O, bağçada işləyir.
Wehad beenworkingin the garden.Biz bağçada işləyirik.
Youhad beenworkingin the garden.Siz bağçada işləyirsiniz.
Theyhad beenworkingin the garden.Onlar bağçada işləyirlər.

Past Perfect Continuous Tense Nümunə Cümlələr

 • He had been painting his room for five hours yesterday.
 • She had been watching TV when I called her.
 • I had been studying English since last winter.
 • It had been raining all day yesterday.
 • Our teacher had been showing us an historical documentary today.
 1. Dünən beş saatdır otağını boyayırdı.
 2. Mən ona zəng edəndə televizora baxırdı.
 3. Keçən qışdan ingilis dilini öyrənirdim.
 4. Dünən bütün gün yağış yağmışdı.
 5. Müəllimimiz bu gün bizə tarixi bir sənədli film göstərirdi.

Past Perfect Continuous Tense İle Mənfi Cümlələr

Mənfi cümlələri Past Perfect Continuous Tense ilə bir cədvəldə görək.

MübtədaKöməkçi fel + mənfilik eki + to be felinin 3. halıFel + ing şəkilçisiAzərbaycancası
Ihadn’t beenreadinga novel.Mən bir roman oxumamaqdaydım.
Youhadn’t beenreadinga novel.Sən bir roman oxumamaqdaydın.
He, She, Ithadn’t beenreadinga novel.O, bir roman okumamaqdaydı.
Wehadn’t beenreadinga novel.Biz bir roman oxumamaqdaydıq.
Youhadn’t beenreadinga novel.Siz bir roman oxumamaqdasınız.
Theyhadn’t beenreadinga novel.Onlar bir roman oxumamaqdaydılar.

Keçmiş Mükəmməl Davamlı Zaman Mənfi Nümunə Cümlələri

 • I hadn’t been studying English for two hours.
 • My mother hadn’t been cooking the meal when I phoned her.
 • They hadn’t been siting in the room since morning.
 1. İki saat ingilis dilini öyrənmədim.
 2. Mən ona zəng edəndə anam yemək bişirməmişdi.
 3. Səhərdən bəri otaqda oturmadılar.

Past Perfect Continouos Tense Sual Cümlələri

Keçmiş Mükəmməl Davamlı Zaman cümlələrinin sual formasını diaqramla görək.

Köməkçi felMübtədaTo be felinin 3. halıFel + ing şəkilçisiAzərbaycancası
HadIbeenreadinga book?Mən bir kitab oxumaqdaydım?
Hadyoubeenreadinga book?Sən bir kitab oxumaqdaydın?
Hadhe, she, itbeenreadinga book?O, bir kitab oxumaqdaydı?
Hadwebeenreadinga book?Biz bir kitab oxumaqdaydıq?
Hadyoubeenreadinga book?Siz bir kitab oxumaqdaydınız?
Hadtheybeenreadinga book? Onlar bir kitab oxumaqdaydılar?

Past Perfect Continuous Tense Nümunə Sual Cümlələri

 • Had you been studying English since six o’clock?
 • What had you been doing?
 • What had you been doing for two hours?
 • I had been repairing the car.
 • Had he been living here for ten years?
 • Yes, he had been living here for ten years.
 • What had they been doing here for five hours?
 • They had been watching TV here for five hours.
 1. Saat altıdan ingilis dilini öyrənirdinizmi?
 2. Nə edirdin?
 3. İki saatdır nə edirdin?
 4. Maşını təmir edirdim.
 5. On ildir burada yaşayırdı?
 6. Bəli, on ildir burada yaşayırdı.Beş saatdır burada nə edirdilər?
 7. Beş saatdır burada televizora baxırdılar.

Past Perfect Continuous Tense Məktəblərdə Necə Öyrədilir?

Məktəblərdə ibtidai siniflərdən başlayaraq İngilis dilindəki zaman formaları öyrənilməyə başlanılır. Bu zaman forması keçmiş davamedici zamanı ifadə etdiyi və Azərbaycan dilində də qarşılığı olduğu üçün başa düşülməyi şagirdlər tərəfindən digər zaman formaları ilə müqayisədə nisbətən asandır.

6-cı Siniflər Üçün İngilis Dilində Past Perfect Continuous Tense Cümlə Nümunələri

Məktəblərdə aşağı siniflərdən başlayaraq Past Perfect Continuous Tense öyrədilsə də, 6- cı sinif şagirdlərinin ən çox araşdırdıqları mövzulardan biri də məhz budur. Odur ki, aşağıda mövzu ilə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • Will we have finished the course material before the exam? – (İmtahandan əvvəl dərs materialını bitirmiş olacağıq?)
 • When will you have read this book? – (Bu kitabı nə vaxt oxumuş olacaqsan?)
 • Will they have announced the result of the test? – (Onlar testin nəticəsini elan edəcəklərmi?)
 • Will she have participated in the song competition? – (O, mahnı müsabiqəsində iştirak edəcəkmi?)
 • Don’t worry. They won’t have arrived at my house before I get there. – (Narahat olma. Mən evimə çatmadan onlar evimə gəlmiş olmayacaqlar.)
 • They will not have found the cure for cancer by the end of this century. – (Bu əsrin sonuna qədər xərçəngin müalicəsini tapmamış olacaqlar.)
 • I will not have started cleaning the house until tomorrow. – (Sabaha qədər evi təmizləməyə başlamamış olacağam.)
 • My mother will not have heard from her sister yet. – (Anam hələ də bacısından xəbər almamış olacaq.)
 • Ten years from now, my son still will not have gotten married. – (On il sonra oğlum hələ də evlənmiş olmayacaqdır.)
 • Sam is probably going to have completed the proposal by the time he leaves this afternoon. – (Ehtimal ki, Sam bu gün günortadan sonra ayrılacağı vaxta qədər təklifi tamamlamış olacaqdır)
 • By the time I finish this course, I will have taken ten tests. – (Bu kursu bitirdiyim zaman on imtahana girəcəyəm.)
 • I will have been in London for six months by the time I leave. – (Mən ayrılacağım vaxta qədər altı ay Londonda olacağam.)
 • By Monday, Susan is going to have had my book for a week. – (Susan kitabımı Bazar ertəsi gününə qədər bir həftəliyinə alacaq.)
 • You will only have learned a few words. – (Sən sadəcə bir neçə söz öyrənmiş olacaqsan.)
 • You are only going to have learned a few words. – (Sən sadəcə bir neçə söz öyrənmiş olacaqsan.)

9-cu Siniflər Üçün İngilis Dilində  Past Perfect Continuous Tense  Cümlə Nümunələri

Bəzi hallarda Past Perfect Continuous Tense  cümlədə bir qədər fərqli qaydalarda istifadə edilir. 9-cu sinif şagirdlərinin araşdırdıqları bu qaydalara aşağıdakı cümlələrdə yer verilmişdir:

 • By the time my parents read the note, I will not have boarded the plane. – (Valideynlərim notu oxuyana qədər mən təyyarəyə minmiş olmayacağam.)
 • I will not have been in London for six months by the time I leave. – (Ayrılacağım vaxta qədər 6 ay boyunca Londonda qalmış olmayacağam.)
 • Sam is probably not going to have completed the proposal by the time he leaves this afternoon. – (Ehtimal ki, Sam bu gün günortadan sonra ayrılana qədər təklifi tamamlamış olmayacaqdır.)
 • How many countries are you going to have visited by the time you turn 50? – (50 yaşına gəldiyin zaman neçə ölkəyə səyahət etmiş olacaqsan?)
 • Will you only have learned a few words? – (Sadəcə bir neçə söz öyrənəcəksən?)
 • Are you only going to have learned a few words? – (Sadəcə bir neçə söz öyrənəcəksən?)
 • Will you have gone to the concert of the realistic songs before I come? – (Mən gəlməmişdən əvvəl real mahnıların konsertinə getmiş olacaqsınız?)
 • Will you have saved enough to buy a car by the summer? – (Yay aylarında bir maşın almaq üçün kifayət qədər qənaət etmiş olacaqsan?)
 • Shall we have shifted into the new house by Monday? – (Bazar ertəsi gününə qədər yeni evə köçmüş olacağıq?)
 • Will you have sent the documents by Thursday? – (Sənədləri Cümə axşamına qədər göndərmiş olacaq?)
 • The project is going to have been completed before the deadline.- (Layihə vaxtından əvvəl başa çatmaq üzrədir.)
 • She will have been in Amsterdam for a year by the time she leaves.- (Ayrılanda bir il Amsterdamda olacaq.)
 • I am going to have read the book by the time the movie comes out.- (Film çıxana qədər kitabı oxuyacağam.)
 • George will have finished his part by the time I arrive at his play.- (Mən oyununa gələndə Corc rolunu bitirmiş olacaq.)
 • She will have tried all the good food in Italy.- (İtaliyada bütün yaxşı yeməkləri sınayacaq.)

Past Perfect Continuous Tense Sual Cümlə Nümunələri

Aşağıda  Past Perfect Continuous Zamanı ilə ingilis dilindəki sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları verilmişdir.

 • Are you going to have perfected your English by the time you come back from the U.S.? – (ABŞ- dan qayıtdığın zaman İngilis dilinizi mükəmməlləşdirmiş olacaqsan?)
 • Will you have perfected your English by the time you come back from the U.S.? – (ABŞ- dan qayıtdığın zaman İngilis dilinizi mükəmməlləşdirmiş olacaqsan?)
 • Will she have learned enough Chinese to communicate before she moves to Beijing? – (O, Pekinə köçmədən əvvəl ünsiyyət qurmaq üçün kifayət qədər çin dilini öyrənəcəkmi?)
 • How many countries are you going to have visited by the time you turn 50? – (50 yaşına gəldiyin zaman neçə ölkəyə səyahət etmiş olacaqsan?)
 • Will you only have learned a few words? – (Sadəcə bir neçə söz öyrənəcəksən?)
 • Are you only going to have learned a few words? – (Sadəcə bir neçə söz öyrənəcəksən?)
 • Will you have gone to the concert of the realistic songs before I come? – (Mən gəlməmişdən əvvəl real mahnıların konsertinə getmiş olacaqsınız?)
 • Will you have saved enough to buy a car by the summer? – (Yay aylarında bir maşın almaq üçün kifayət qədər qənaət etmiş olacaqsan?)
 • Shall we have shifted into the new house by Monday? – (Bazar ertəsi gününə qədər yeni evə köçmüş olacağıq?)
 • Will you have sent the documents by Thursday? – (Sənədləri Cümə axşamına qədər göndərmiş olacaq?)
 • Will you have you learned some Chinese before you move to China? – (Çinə köçməzdən əvvəl bir az Çin dili öyrənmiş olacaqsan?)
 • Will we have finished the course material before the exam? – (İmtahandan əvvəl dərs materialını bitirmiş olacağıq?)
 • When will you have read this book? – (Bu kitabı nə vaxt oxumuş olacaqsan?)
 • Will they have announced the result of the test? – (Onlar testin nəticəsini elan edəcəklərmi?)
 • Will she have participated in the song competition? – (O, mahnı müsabiqəsində iştirak edəcəkmi?)

Past Perfect Continuous Tense  Müsbət Sual Cümləsi Nümunələri

Aşağıda  Past Perfect Continuous Zaman ilə ingilis dilindəki müsbət sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları verilmişdir.

 • Will you have finished reading the book by tomorrow? – (Kitabı sabaha qədər oxuyub bitirəcəksən?)
 • Will you have finished writing the book by June? – (Kitabı iyun ayına qədər yazmağı bitirəcəksiniz?)
 • Will she have graduated until her father comes back? – (Atası qayıdana qədər məzun olacaqmı?)
 • Will the house have been sold by then? – (O vaxta qədər ev satılacaqmı?)
 • Will she have been twenty years old by then?- (O vaxta qədər onun iyirmi yaşı olacaqmı?)
 • Will he have seen the new Technologies?- (Yeni Texnologiyaları görəcəkmi?)
 • Will they have left their jobs next year?- (Gələn il işlərini tərk edəcəklərmi?)
 • Are you going to have perfected your English by the time you come back from the U.S.?- (ABŞ- dan qayıtdığın zaman İngilis dilinizi mükəmməlləşdirmiş olacaqsan?)
 • Will you have perfected your English by the time you come back from the U.S.?-  (ABŞ- dan qayıtdığın zaman İngilis dilinizi mükəmməlləşdirmiş olacaqsan?)
 • Will she have learned enough Chinese to communicate before she moves to Beijing?- (O, Pekinə köçmədən əvvəl ünsiyyət qurmaq üçün kifayət qədər çin dilini öyrənəcəkmi?)
 • Will you have sent the documents by Thursday?- (Sənədləri Cümə axşamına qədər göndərmiş olacaq?)
 • Will you have you learned some Chinese before you move to China?- (Çinə köçməzdən əvvəl bir az Çin dili öyrənmiş olacaqsan?)

Past Perfect Continuous Tense  Mənfi Sual Cümləsi Nümunələri

Aşağıda  Past Perfect Continuous Zaman ilə ingilis dilindəki mənfi sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları verilmişdir.

 • Won’t you have finished the report by tomorrow?- (Hesabatı sabaha qədər bitirməyəcəksən?)
 • How long won’t they have smoked by next month?- (Gələn aya qədər nə qədər siqaret çəkməyəcəklər?)

Past Perfect Continuous Tense  Passive Voice Sual Cümləsi Nümunələri

İngilis Dilində Past Perfect Continuous Tense ilə Passive Voice sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları aşağıda verilmişdir

Past Perfect Continuous Passive -də suallar vermək üçün quruluş belədir:

will + [subject] + have been + Past Participle

 • Will my workplace have been prepared when I come to the office tomorrow morning?- (Sabah ofisə gələndə iş yerim hazırlanacaqmı?)
 • Will lunch have been eaten by the time we arrive?- (Biz gələnə qədər nahar yemiş olacaqmı?)
Past Perfect Continuous Tense  ilə Müsbət Passive Voice Sual Cümlələri

İngilis Dilində Past Perfect Continuous Tense  ilə Passive Voice müsbət sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları aşağıda verilmişdir

 • Will my workplace have been prepared when I come to the office tomorrow morning?- (Sabah ofisə gələndə iş yerim hazırlanacaqmı?)
 • Will lunch have been eaten by the time we arrive?- (Biz gələnə qədər nahar yemiş olacaqmı?)
 • Will he have been paid the price by them in my presence?- (Mənim hüzurumda onlara qiymət ödəniləcəkmi?)
 • Will they have been turned out by their brother?- (Onları qardaşları çıxardacaqmı?)
 • Will many injections have been given them by the doctor?- (Həkim tərəfindən onlara çoxlu iynələr vurulacaqmı?)
 • Will two birds have been caught by her?– (İki quş onun tərəfindən tutulacaqmı?)
 • Will those plots of land have been sold by them?- (O torpaq sahələri onlar tərəfindən satılacaqmı?)
 • Will those letters have been burnt by them?- (O məktublar onlar tərəfindən yandırılacaqmı?)
Past Perfect Continuous Tense ilə  Mənfi Passive Voice Sual Cümlələri

İngilis Dilində Past Perfect Continuous Tense ilə Passive Voice mənfi sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları aşağıda verilmişdir

 • Shall we not have been cheated by you?– (Bizi aldatmayacaqlarmı?)
 • Will he not have been paid the price by them in my presence?- (Mənim qarşımda onlara qiymət ödənilməyəcəkmi?)
 • Will they not have been turned out by their brother?- (Məgər onları qardaşı çıxarmayacaqdı?)
 • Will many injections not have been given them by the doctor?- (Həkim tərəfindən bir çox iynə vurulmayacaqmı?)
 • Will two birds not have been caught by her?- (İki quş onun tərəfindən tutulmayacaqmı?)
 • Will those plots of land not have been sold by them?- (O torpaq sahələri onlar tərəfindən satılmayacaqmı?)
 • Will those letters not have been burnt by them? – (O məktublar onlar tərəfindən yandırılmayacaqmı?)

Past Perfect Continuous Tense ilə  Sual Zərfli Cümlələr Necə Qurulur?

İngilis dilində –Wh questions adlı bir neçə sual nümunəsi var.

 1. What: Nə?
 2. When: Nə zaman?
 3. Who: Kim?
 4. Where: Harada?
 5. Why: Niyə?
 6. How: Necə?
 • How many countries are you going to have visited by the time you turn 50? – (50 yaşına gəldiyin zaman neçə ölkəyə səyahət etmiş olacaqsan?)
 • When will you have read this book? – (Bu kitabı nə vaxt oxumuş olacaqsan?)
 • Where will you have traveled by the end of your trip?- (Səyahətinizin sonunda hara səyahət etmiş olacagsınız?)
 • What type of people will have succeeded in the new economy?- (Yeni iqtisadiyyatda hansı insanlar uğur qazana bilər?)
 • How much of your salary will you have saved by next year?- (Gələn il maaşınızdan nə qədər qənaət edəcəksiniz?)
 • Where will we have stopped when you go to Ankara? – (Siz Ankaraya gedəndə harada dayanacağıq?)
 • Who will have got the Oscar?- (Oskarı kim alacaq?)
 • What will you have eaten before the operation?- (Əməliyyatdan əvvəl nə yeyəcəksən?)

Past Perfect Continuous Tense Gündəlik Həyatta Necə İstifadə Edilir?

Bu zaman formasının istifadə edildidiyi hal bir şeyin keçmiş bir tarixdə davam edərək ifadə etmək üçün istifadə olunur.

Past Perfect Continuous Tense İstifadəsində Am, Is, Are  Necə Qısaltmaq Olar?

Past Perfect Continuous Tense zaman formasının qısaltılmış formaları aşağıda verilmiştir.

 • I had= I’d
 • You had = you’d
 • He had = he’d
 • She had  = she’d
 • It had = it’d
 • They had = they’d
 • had not = hadn’t

To be haqqında daha çox məlumat almaq üçün buradan keçid edin.

Past Perfect Continuous Tense İş Həyatında Necə İstifadə Edilir?

İş İngilis dili, ən sadə şəkildə, iş həyatında istifadə olunan peşəkar İngilis dilidir. Peşəkar bir dildə yazışmaq, hesabatlar hazırlamaq, müzakirələr aparmaq, təqdimatlar etmək, konfrans və yığıncaqlara qatılmaq və ya onları idarə etmək, rəsmi məktublar və vəsatətlər yazmaq, beynəlxalq mühitlərdə və ümumiyyətlə xarici müştərilər və ya iş ortaqları ilə telefon, e- poçt və ya üz- üzə görüşmək üçün İngilis dilində səlis ünsiyyət üçün lazımdır.

Past Perfect Continuous zaman  formasının iş həyatında istifadəsi digər bütün hallar ilə eyni qaydadadır.

Past Perfect Continuous Tense İlə Tətil Necə İzah Edilir?

In my next summer holidays, I’m going to spend a month in Los Angeles, New Zealand and Houston. Firstly, I’m going to Los Angeles by plane. I’m going to spend 10 days in L. A. There, I’m going sightseeing in the city by bus. Then, I’m going to spend a day in Hollywood. After that, I’m going to fly to NY. There, I’m going to visit the museums and see the Statue of Liberty.

Then I’m going to Houston and I’m going to stay there for one week. I’m going to visit central NASA and then I’m going to Los Angeles and stay there for one week too, and I’m going to visit the city and I’m going to watch a basketball match.

Then, I’m going to take the plane and I’m going to New Zealand and I’m going to stay for two weeks on this island. First, I’m going to visit the south of the island and I’m going to visit the whales and the penguins and I am going to take a helicopter and visit the island from the air.

Finally, I’m going to fly to Hawaii. There, I’m going to spend all the days on the beach!

It’s going to be fantastic.

I love my holidays

Tərcüməsi:

Növbəti yay tətillərimdə bir ayımı Los Angeles, Yeni Zelandiya və Houstonda keçirəcəyəm. Əvvəlcə təyyarə ilə Los Ancelesə gedəcəm. 10 günümü L. A.- da keçirəcəyəm, orada avtobusla şəhəri gəzəcəyəm. Sonra bir günü Hollywoodda keçirəcəyəm. Bundan sonra NY- yə uçacağam. Orada muzeyləri gəzib Azadlıq heykəlini görəcəyəm.

Daha sonra Houstona gedib, bir həftə orada qalacağam. Mərkəzi NASA- ya, sonra Los- Ancelesə gedib bir həftə də orada qalacağam və şəhəri gəzib basketbol oyununu izləyəcəyəm.

Sonra təyyarəyə minəcəyəm və Yeni Zelandiyaya gedəcəyəm və bu adada iki həftə qalacağam. Əvvəlcə adanın cənubunu, balinaları və pinqvinləri ziyarət edəcəm və vertolyot götürərək adanı da havadan ziyarət edəcəm.

Nəhayət, Havaya uçacağam. Orada bütün günləri çimərlikdə keçirəcəyəm! Fantastik olacaq. Mən tətillərimi sevirəm.

Past Perfect Continuous Tense Exercise  Nümunələri

Past Perfect Continuous ilə bağlı tapşırıqlar sizin mövzunu daha yaxşı başa düşməyinizə kömək edəcək. Exerciseler sizin bilmədiyiniz hissələri sizə öyrədəcək. Past Perfect Continuous Exercise 2 yerə ayrılır; Boşluq doldurma və ya test olaraq verilən tapşırıqları həll etməyə çalışın.

Past Perfect Continuous Tense  Boşluq Doldurma Nümunələri

1. My dad ________ smoking in the garage.

 has
 had
 had been

2. The printer ________ working well.

 had not been
 hadn’t
 had not

3. Had the players _____ playing by the rules?

 been
 have
 be

4. She ________ expecting the worst.

 had
 ‘d been
 had being

5. Had the teachers ________ before the strike?

 been work
 working
 been working

6. Our pool pump ________ running properly before the storm.

 had not have
 hadn’t been
 hadn’t being

7. My sister’s roommate was upset. She _____ been waiting for an hour.

 had
 has
 have

8. I just heard about the accident. ________ been working all night?

 Had the driver
 Had the driving
 Have the driver

9. We were shocked to see her. ________ been expecting her.

 We are
 We have
 We’d not

10. I finally reached my mom. ________ her all day.

 I’d been calling
 I have called
 I called
Cavablar
1. had been
2. had not been
3. been
4. ‘d been
5. been working
6. hadn’t been
7. had
8. Had the driver
9. We’d not
10. I’d been calling

Past Perfect Continuous Tense Test Sualları

He was relaxing all day. He felt better in the evening.
He felt better in the evening because he  all day.


The ship sailed for two days. It landed in Nice.
The ship landed in Nice after it  for two days.


After swimming all day they were hungry.
They were hungry because they  all day.


Sarah thought about going to America. She decided to study there.
Sarah decided to study in America after she  about going there for a while.


They walked all the way. They were tired.
They were tired because they  all the way.


It snowed all night. I had an accident.
I had an accident after it  all night.


Sue was happy after dancing with Peter all night.
Sue was happy because she  with Peter all night.

Cavablar

 1. had been relaxing
 2. had been sailing
 3. had been swimming
 4. had been thinking
 5. had been walking
 6. had been snowing
 7. had been dancing

Past Perfect Continuous Tense Test Sualları 2

 1. We (sleep)  for 12 hours when he woke us up.
 2. They (wait)  at the station for 90 minutes when the train finally arrived.
 3. We (look for)  her ring for two hours and then we found it in the bathroom.
 4. (not / walk)  for a long time, when it suddenly began to rain.
 5. How long (learn / she)  English before she went to London?
 6. Frank Sinatra caught the flu because he (sing)  in the rain too long.
 7. He (drive)  less than an hour when he ran out of petrol.
 8. They were very tired in the evening because they (help)  on the farm all day.
 9. (not / work)  all day; so I wasn’t tired and went to the disco at night.
 10. They (cycle)  all day so their legs were sore in the evening.

Cavablar

 1. had been sleeping
 2. had been waiting
 3. had been looking for
 4. had not been walking
 5. had she been learning
 6. had been singing
 7. had been driving
 8. had been helping
 9. had not been working
 10. had been cycling

Past Perfect Continuous Tense  PDF

Daha çox çalışmalarla praktik qazanmaq və öyrəndiklərinizi daha sağlam şəkildə mənimsəmək istəyirsinizsə, sizin üçün hazırladığımız Past Perfect Continuous ilə bağlı testi Past Perfect Continuous Tense Mövzu İzahı klikləyərək keçid alıb həll edə bilərsiniz.

Past Perfect Continuous Tense  ilə  Present Continous Tense   Fərqi Nədir?

“Past Perfect Continuous Tense” keçmişdə baş verən və davam edən müəyyən bir hadisədən əvvəl tamamlanmalı olan başqa hadisələri ifadə etmək üçün istifadə edilir. Müəyyən bir keçmişdəki davam edən hadisədə istifadə olunur. Vaxt ifadəsi və ya hadisənin sona çatması üçün verilən vaxtı göstərən cümlə olmadan istifadə olunmur.

Adından da göründüyü kimi Continuous ifadədəsindən  əvvəlki Present ifadəsi  be + V- ing şəklində köməkçi felin indiki, yəni am, is, are şəklində istifadə olunmasını  həm də dəvam edən hadisənin keçid vaxtının indi olduğunu ifadə edir. Hadisənin nə vaxt başladığı və nə qədər davam etdiği vacib deyil. Yalnız bir danışma anında bir hadisənin davam etdiyini vurğulayır. Hal- hazırda davam etməkdə olan hərəkətləri izah etmək üçün bu zaman formasından istifadə edilir.

Past Perfect Continuous Tense  ilə   Simple Past Tense  Fərqi Nədir?

“Past Perfect Continuous Tense” gələcəkdə baş verən müəyyən bir hadisədən əvvəl tamamlanmalı olan başqa hadisələri ifadə etmək üçün istifadə edilir. Müəyyən bir gələcəkdəki hadisəni  və ya vaxtdan əvvəl tamamlanacaq hərəkətlər üçün istifadə olunur. Vaxt ifadəsi və ya hadisənin sona çatması üçün verilən vaxtı göstərən cümlə olmadan istifadə olunmur.

Azərbaycan dilindəki qarşılığı keçmiş sadə zaman olan Past Simple Tense, keçmiş zamanda baş verən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə tamamlanan bir hadisəni, işi, vəziyyəti və ya hərəkəti təsvir etmək üçün istifadə olunur. Hadisənin nə qədər əvvəl baş verməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu yaxınlarda baş vermiş ola bilər və ya çox köhnə ola bilər. Keçmişə aid yalnız bir hərəkət varsa, bu hərəkətin nə qədər köhnə olmasına baxmayaraq bu zaman istifadə olunmalıdır. Hadisənin keçmişdə nə zaman baş verdiyini ifadə edən bir zaman ifadəsi ilə istifadə olunmalıdır.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən),  last month (keçən ay), last week (geçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago ( iki gün əvvəl), two months ago ( iki ay əvvəl),  two years ago ( iki əvvəl il)

Past Perfect Continuous Tense  ilə   Past Perfect Tense  Fərqi Nədir?

“Past Perfect Continuous Tense” keçmişdə baş verən və davam edən müəyyən bir hadisədən əvvəl tamamlanmalı olan başqa hadisələri ifadə etmək üçün istifadə edilir. Müəyyən bir keçmişdəki davam edən hadisədə istifadə olunur. Vaxt ifadəsi və ya hadisənin sona çatması üçün verilən vaxtı göstərən cümlə olmadan istifadə olunmur.

Past Perfect Tense  keçmişdə müəyyən bir an və ya hadisədən əvvəl meydana gələn və o ana qədər davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Bu vaxtdan istifadə edəcəksinizsə, hansı hadisədən əvvəl suala cavab verə biləcəyiniz bir zaman cümləsi olmalıdır. Bəzən bu zamanın çox qədim hadisələr üçün istifadə edildiyi fərz edilir, lakin bu doğru deyil. Keçmişə aid yalnız bir hadisə varsa və bu hadisənin keçmişdə bir müddətdən əvvəl meydana gəldiyi ifadə edilərsə, Simple Past Tense istifadə edilməlidir. Bu zamanın istifadə edildiyi ümumi formul belədir.

 

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Sahil Dadashov

İngilis dili üzrə təlimçi. Sakarya Universitetinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Reklam bölümü tələbəsiyəm.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.