Past Perfect Tense Mövzu İzahı


past perfect tense mövzu izahı azeringilisce

Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

İngilis dilində zamanları öyrənərkən tələbələr bir sıra çətinliklərlə üzləşə bilərlər. Bu çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün qrammatikanı öyrənmək yolunda düzgün qayda və metodlardan istifadə etmək lazım gəlir. Tələbələr ingilis dilini yenicə öyrənməyə başlayarkən ingilis dilinin, şübhəsiz ki, ən asan zaman növlərindən başlayırlar (Geniş Zaman, Sadə Gələcək Zaman, Sadə Keçmiş Zaman). Lakin, qrammatikada irəlilədikcə tələbələr artıq bir sıra daha çətin zaman növləri ilə üz-üzə qalırlar, hansı ki, azərbaycan dilində qarşılığı olmayan zaman növləridir bunlar.

Azərbaycan dilində qarşılığı olmayan zaman növləri dedikdə ağlımıza dərhal Perfect Tense-lər gəlir. Bəli, Perfect Tense-ləri tələbələrə anlatmaq bir az çətindir, çünki, azərbaycan dili qrammatikasında əsaslı qarşılığı olmayan zaman növləridir. Lakin, tələbələrin Perfect Tense zaman növlərini anlamaq üçün bir sıra metodlar və oxşar qaydalardan istifadə edərək, müqayisə üsulu öyrənmə şəkli ilə tələbələrə rahatlıq təşkil etmək mümkündür.

Bu gün ətraflı anladacağımız zaman növü isə Past Perfect Tense-dir. Past Perfect Tense-i yaxşıca anlamaq istəyirsinizsə, aşağıdaki alt başlıqlarda yer alan izahları və çalışmaları oxuyub, həll edərək, ingilis dilində zamanlarla bağlı çətinliklərinizi aradan qaldırmağınız mümkündür.

Past Perfect Tense Nədir?

Keçmişdə müəyyən bir an və ya hadisədən əvvəl meydana gələn və o ana qədər davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Bu vaxtdan istifadə edəcəksinizsə, hansı hadisədən əvvəl suala cavab verə biləcəyiniz bir zaman cümləsi olmalıdır. Bəzən bu zamanın çox qədim hadisələr üçün istifadə edildiyi fərz edilir, lakin bu doğru deyil. Keçmişə aid yalnız bir hadisə varsa və bu hadisənin keçmişdə bir müddətdən əvvəl meydana gəldiyi ifadə edilərsə, Simple Past Tense istifadə edilməlidir. Bu zamanın istifadə edildiyi ümumi formul belədir:

Subject + had + Past Participle = Past Perfect Tense

Past Perfect Tense Qrammatik Qaydaları Nədir?

Past Perfect Tense harada istifadə ediləcəyini yaxşı öyrənsəniz, digər formalardan fərqini asanlıqla görə bilərsiniz və beləliklə onu qarışdırmayacaqsınız.

1. Keçmişdə baş verən iki hadisədən əvvəl baş verənləri təsvir edərkən

Hər iki hadisə baş veribsə, bitibsə və bütün bunlar keçmişdə baş veribsə, daha əvvəl baş verən hadisəni təsvir etmək üçün keçmişin past perfect tense`dən istifadə edirik.

 • I had already finished my exam when the teacher said it was over. – Müəllim başa çatdığını deyəndə imtahanı artıq bitirmişdim.
 • They went to the cinema after they had finished work. – İşi bitirdikdən sonra kinoya getdilər.

2. Keçmişdə baş verən hadisələri və keçmişdə qalan təsirlərini təsvir edərkən

Əgər hadisə və o hadisənin təsirləri keçmişdədirsə, past perfect`ə üstünlük verilir.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

 • She was very happy, she had bought a new dress to herself. – Çox xoşbəxt idi, özünə yeni paltar almışdı.

3. Keçmiştə planlaşdırılmış lakin edilməyən hərəkətləri təsvir etmək üçün

Past perfect tense, gerçəkləşməmiş planlar və keçmiş istəklər haqqında danışarkən istifadə olunur.

 • I had wanted to go the Opera House when I was in Paris. – Parisdə olarkən Opera Teatrına getmək istəyirdim.

Past Perfect Tense Qrammatika Qaydaları Cədvəli

past perfect tense azeringilisce

İngilis Dilində Keçmiş Bitmiş Zaman Şəkilçisi Nədir?

Keçmişdə başlayan və keçmişdəki müəyyən bir zaman nöqtəsinə qədər davam edən hadisələrdən bəhs etmək üçün Azərbaycan dilinə Keçmiş Bitmiş zaman olaraq tərcümə edilən Past Perfect zamanından istifadə edilir. Bu zamanın istifadə edildiyi ümumi formul belədir: subject + had + past participle = past perfect tense.

Past Perfect Tense Cümləsi Necə Qurulur?

Past Perfect Tense ilə cümlələrin hansı qaydalar əsasında qurulduğunu öyrənmək üçün aşağıdaki alt başlıqlara nəzər sala bilərsiniz.

Past Perfect Tense ilə Təsdiq Cümlələri

Subject + Had + Verb (V3) + Object

 • She stayed up all night because she had received bad news. – Pis xəbər aldığı üçün bütün gecə ayaq üstə qaldı.
 • The concert had finished before we went home back. – Evə qayıtmamışdan əvvəl konsert bitmişdi.
 • I had just started to reading when you came in. – Sən daxil olanda oxumağa təzə başlamışdım.
 • They had already gone when I came in. – Mən içəri girəndə artıq getmişdilər.

Past Perfect Tense ilə İnkar cümlələri

Past Perfect zamanın inkar formasının düzəldilməsinin ümumi formulu: Subject + had + not + Past participle (V3)

 • I hadn’t written anything to her yet. – Mən hələ ona heç nə yazmamışam.
 • He hadn’t helped to his mother. – Anasına kömək etməmişdi.
 • You hadn’t ever seen a movie like this. – Heç belə bir filmə baxmamışdın.

Past Perfect Tense ilə Sual cümlələri

Past Perfect zamanın sual formasının düzəldilməsinin ümumi formulu: Had + subject + Past participle (V3) + Object?

 • Had you ever visited Italy? – Heç İtaliyaya getmisinizmi?
 • When had she played the volleyball? – Voleybolu nə vaxt oynadı?
 • Had you eaten anything outside? – Çöldə bir şey yedinizmi?

Past Perfect Tense Təsdiq Cümlə Nümunələri

Aşağıda Past Perfect Zamanı ilə ingilis dilindəki təsdiq cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları verilmişdir.

 • Anthony had met Ryan before you introduced him to us at the party. – Anthony, partidə Ryanı bizimlə tanış etməzdən əvvəl onunla görüşmüşdü (tanış olmuşdu).
 • You had studied Italian before you moved to Rome. – Romaya köçməmişdən əvvəl İtalyan dilini öyrənmisən.
 • The boy wished he had asked another question. – Oğlan başqa bir sual vermiş olmağı dilədi.
 • The teacher asked if we had studied for the exam. – Müəllim imtahana hazırlaşıb – hazırlaşmadığımızı soruşdu.
 • She had just left the scene when the ambulance arrived. – O, təcili yardım gələn zaman hadisə yerini yenicə tərk etmişdi.
 • He had just put the dog on the leash when we got there. – Biz oraya çatdığımız zaman o, iti yenicə kəmsikləmişdi
 • She had a breakdown after her project had been rejected by the committee. – Layihəsi komitə tərəfindən rədd edildikdən sonra sinir krizi keçirdi.
 • The survivors hadn’t had a few pieces of bread for days when they were found. – Tapıldıqda sağ qalanlar günlərlə yalnız bir neçə parça çörək yemişdilər.
 • The cat had chased the bird before it flew out of the yard. – Quş həyətdən uçmazdan əvvəl pişik onu tutdu.
 • Marc knew Philadelphia so well because he had lived there for five years. – Mark Philadelphianı çox yaxşı tanıyırdı, çünki beş il idi ki, orada yaşayırdı.

Past Perfect Tense Mənfi Cümlə Nümunələri

Aşağıda Past Perfect Zamanı ilə ingilis dilindəki mənfi cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları verilmişdir.

 • The hero had not fought with cannibals. – Qəhrəman kanniballarla döyüşməmişdi.
 • Fred answered my question although I had not asked him. – Mən ondan soruşmamış olsam da, Fred sualımı cavablandırdı.
 • In the shopping centre, I met a friend who I had not seen for ages. – İllərdir görmədiyim bir dostlar ticarət mərkəzində görüşdüm.
 • Chris had not completed the assignment before he went to school. – Chris məktəbə getməmişdən əvvəl tapşırığı bitirməmişdi.
 • We lost the match because we had not practised the days before. – Oyunu qazanmadıq, çünki əvvəlki günlərdə məşq etməmişdik.
 • We were not able to get a hotel room because we had not booked in advance. – Əvvəlcədən rezervasiya etmədiyimiz üçün otel otağını ala bilmədik.
 • The thief could walk right into the house because you had not locked the door. – Evə oğru girə bilərdi, çünki sən qapını açarla bağlamamışdın.
 • We ate at a restaurant last night because I had not bought anything for dinner. – Axşam yeməyinə heç nə almadığım üçün biz dünən gecə restoranda yedik.
 • Nick hadn’t attended our meeting, so we discussed everything without him. – Nick bizim görüşümüzdə iştirak etməmişdi, ona görə də biz hər şeyi onsuz müzakirə etdik.
 • I couldn’t go to the cinema with my friends last night because I had not finished my homework yet. – Dünən axşam dostlarımla birlikdə kinoya gedə bilmədim, çünki ev tapşırığımı hələ bitirməmişdim.

Past Perfect Tense Sual Cümlə Nümunələri

Aşağıda  Past Perfect Zamanı ilə ingilis dilindəki sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları verilmişdir.

 • Had you studied English before you moved to New York? – Nyu- Yorka köçməzdən əvvəl İngilis dili oxumusunuzmu?
 • Had Chris completed the assignment before he went to school? – Chris tapşırığı məktəbə getməzdən əvvəl bitirmişdimi?
 • What had Bob done that he was kept in after school? – Ben məktəbdən sonra orada saxlanılmaq üçün nə etmişdi?
 • Had you eaten anything before you went to the theatre. – Teatra getməzdən əvvəl bir şey yemişdiniz?
 • Had he lived in London before he moved to Glasgow? – Glasgow-a köçməzdən əvvəl Londonda yaşamışdı?
 • Had they booked a room before they went to Dublin? – Dublinə getməzdən əvvəl orada otaq rezervasiyası etmişdilər?
 • How often had you rung the bell before he answered the door? – Qapıya cavab verməzdən əvvəl nə qədər vaxt zili basdın?
 • Why had they had dinner before they came to the party? – Niyə partiyə gəlməzdən əvvəl axşam yeməyini yedilər?
 • How many cups of coffee had he drunk before the interview? – O, müsahibədən əvvəl neçə stəkan kofe içdi?
 • You looked pale. Had anybody scared you? – Solğun görünürdün. Səni kimsə qorxutmuşdu?

Past Perfect Tense Müsbət Sual Cümləsi Nümunələri

Aşağıda  İndiki Bitmiş Zaman ilə ingilis dilindəki müsbət sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları verilmişdir.

 • Had you eaten  anything before you went to the theatre? – Teatra getməzdən əvvəl bir şey yemişdiniz?
 • Had she found  a new job by that time? – O zamana qədər  yeni bir iş tapmışdı?
 • Had Sofi visited her sister before she went to Canada? – Had Sofi visited her sister before she went to Canada?
 • Had Cristiano Ronaldo scored against Sevilla before? – Cristiano Ronaldo daha əvvəl “Sevilya” ya qol vururdumu?
 • Did Arya get back home because she had forgotten her book at home? – Arya kitabını evdə unutduğundan evə qayıtdı?
 • Had he lived  in London before he moved to Glasgow? – Glasgow- a köçməzdən əvvəl Londonda yaşamışdı?
 • Had they booked  a room before they went to Dublin? – Dublinə getməzdən əvvəl orada otaq rezervasiyası etmişdilər?
 • Why had they had  dinner before they came to the party? – Niyə partiyə gəlməzdən əvvəl axşam yeməyini yedilər?
 • Had you read  the contract before you signed it? – Sözleşmeyi imzalamadan önce okudunuz mu?
 • How many cups of coffee had he drunk before the interview? – O, müsahibədən əvvəl neçə stəkan kofe içdi?

Past Perfect Tense Mənfi Sual Cümləsi Nümunələri

Aşağıda Past Perfect Zaman ilə ingilis dilindəki mənfi sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları verilmişdir.

 • Hadn’t you ever thought it like that? – Heç belə düşünmədinmi?
 • Hadn’t you ever noticed this before? – Bunu əvvəllər heç hiss etməmisinizmi?
 • Hadn’t he thrown those old chairs yet? – O köhnə stulları hələ atmamışdı?
 • Hadn’t he owned a big house? – Böyük bir ev sahibi deyildimi?
 • Hadn’t she polished the old wooden door? – Köhnə taxta qapını cilalamadı?
 • Hadn’t she ever felt strange before? – Daha əvvəl heç qəribə hiss etməmişdi?
 • Hadn’t she flown in a helicopter before? – Daha əvvəl vertolyotla uçmamışdı?
 • Hadn’t they rung a doorbell before? – Daha əvvəl qapı zəngi vurmadılarmı?
 • Hadn’t they looked under the table? – Masanın altına baxmadılarmı?

Past Perfect Tense ilə İngilis Dilində Passive Voice (Məçhul Növ) Cümlə Nümunələri

Məçhul növ suallar ilə nümunələr təqdim etmədən öncə, məçhul növ ilə bağlı qısa məlumat verməkdə fayda var. İngilis dilində Passive Voice mövzusu olduqca vacib mövzulardandır. Bu mövzunu bilmək və doğru şəkildə istifadə etməyi bacarmaq İngilis dilindəki danışığınızı daha axıcı və özündən əmin vəziyyətə gətirəcəkdir. Passiv forma İngilis dilində olan hər hansı bir zaman deyil. Əgər zamanın auxiliary verb to be + V3 (past participle) ilə düzəldilən özünəməxsus passiv forması mövcuddur. Bunlarla aşağıda tanış ola bilərsiniz. Present Perfect Tense Passive Voice have, has + been + verb3 vasitəsi ilə düzəldilir: Aşağıdaki nümunələrdə Present Perfect Tense üçün məçhul növ pozitiv və neqativ suallar təqdim edilmişdir.

Subject + had + been + Verb3

 • The windows had been broken by the boy. – Oğlan pəncərələri sındırmışdı.
 • The Television had been by my father. – Televiziya atamın əlində idi.
 • The car had been washed by his brother. – Maşını qardaşı yuyub.
 • The ball had been played by the children. – Topu uşaqlar oynayırdı.

Past Perfect Tense Passive Voice Sual Cümləsi Nümunələri

İngilis Dilində Past Perfect Tense ilə Passive Voice sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları aşağıda verilmişdir.

Had+ subject + been + Verb3

 • Had windows been broken by the boy? – Oğlan pəncərələri sındırdı?
 • Had car been washed by his brother? – Maşını qardaşı yuyubmu?
 • Had ball been played by the children? – Topu uşaqlar oynayırdı?
 • Had it been there when we got home? – Evə çatanda orda idi?
Past Perfect Tense ilə Müsbət Passive Voice Sual Cümlələri

İngilis Dilində Past Perfect Tense  ilə Passive Voice müsbət sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları aşağıda verilmişdir.

 • Had ball been played by the children? – Topu uşaqlar oynayırdı?
 • Had it been there when we got home? – Evə çatanda orda idi?
Past Perfect Tense ilə Mənfi Passive Voice Sual Cümlələri

İngilis Dilində Past Perfect Tense ilə Passive Voice mənfi sual cümlələrin nümunələri, tərcümələri və izahları aşağıda verilmişdir.

 • Had windows been broken by the boy? – Oğlan pəncərələri sındırdı?

Past Perfect Tense Sual Zərfləri ilə Necə İstifadə Olunur?

İngilis dilində – Wh questions adlı bir neçə sual nümunəsi var.

 1. What: Nə?
 2. When: Nə zaman?
 3. Who: Kim?
 4. Where: Harada?
 5. Why: Niyə?
 6. How: Necə?
 • Why had they had dinner before they came to the party? – Niyə partiyə gəlməzdən əvvəl axşam yeməyini yedilər?
 • What had Bob done that he was kept in after school? – Mən məktəbdən sonra orada saxlanılmaq üçün nə etmişdi?
 • Who had lived  in the house before we moved in? – Biz taşınmadan öncə evdə kim  yaşayırdı?
 • When I came home, had they eaten the dinner? – Mən evə gələndə axşam yeməyini yedilərmi?
 • Where had she gone? – O hara getmişdi?
 • What had you done by the time David arrived home? I had cleaned the kitchen. – David evə çatanda nə etdin? Mətbəxi təmizləmişdim.
 • ​How had ​you  been so mean when she was so nice to you? – O sənə qarşı çox yaxşı davrandığı zaman necə pis davranırdın?
 • Why had ​we said the answers before the questions were asked? – Niyə suallar verilməmişdən əvvəl cavabları dedik?

Past Perfect Tense Gündəlik Həyatda Necə İstifadə Edilir?

Bu zaman formasının istifadə edildidiyi hallar, əsasən, 3 qrupa ayrılır:

 1. Keçmişdə baş verən iki hadisədən birinin digərindən daha əvvəl baş verdiyini göstərmək üçün
 2. Keçmişdəki məmnuniyyətsizliyi bildirmək üçün istifadə edilir
 3. Başqa birinin nitqi ifadə edildiyi zaman istifadə edilir

Past Perfect Tense İstifadəsində Am, Is, Are  Necə Qısaltmaq Olar?

Past Perfect Tense zaman formasının qısaltılmış formaları aşağıda verilmiştir.

 • I had
 • He had
 • She had
 • It had
 • We had
 • You had
 • They had

Past Perfect Tense İş Həyatında Necə İstifadə Edilir?

İş İngilis dili, ən sadə şəkildə, iş həyatında istifadə olunan peşəkar İngilis dilidir. Peşəkar bir dildə yazışmaq, hesabatlar hazırlamaq, müzakirələr aparmaq, təqdimatlar etmək, konfrans və yığıncaqlara qatılmaq və ya onları idarə etmək, rəsmi məktublar və vəsatətlər yazmaq, beynəlxalq mühitlərdə və ümumiyyətlə xarici müştərilər və ya iş ortaqları ilə telefon, e- poçt və ya üz-üzə görüşmək üçün İngilis dilində səlis ünsiyyət üçün lazımdır.

Keçmiş Bitmiş zaman  formasının iş həyatında istifadəsi digər bütün hallar ilə eyni qaydadadır.

Past Perfect Tense ilə Tətil Necə İzah Edilir?

İngiliscə:

My last holiday was a five-day trip to Prague in the Czech Republic. I know Prague well because I lived there when I was at university, more than ten years ago.

Instead of staying in a hotel, I stayed with one of my old friends. It was so much fun, and a little bit like my old life. I wanted to do all the same things I did in my university days, so I visited the university. It has changed a lot and looks more modern. I also went to the supermarket near my old house. I loved seeing all the different foods. I was really happy to find my favourite cheese and chocolate biscuits but they were a bit more expensive than I remember!

We did some touristy things too. We walked up beautiful Petrin Hill and around the castle. The views of the city are amazing up there. We walked across the historic Charles Bridge. My friend’s flat is very near the TV Tower so we saw the famous baby statues climbing up it. Those things haven’t changed, of course.

Azərbaycanca:

Son tətilim Çexiyada Praqaya beş günlük səfərim oldu. Praqanı yaxşı tanıyıram, çünki on ildən çox əvvəl universitetdə oxuyanda orada yaşadım.

Oteldə qalmaq əvəzinə köhnə dostlarımdan birinin yanında qaldım. Çox əyləncəli idi və bir az da köhnə həyatıma bənzəyirdi. Universitet günlərimdə etdiyim hər şeyi eyni şəkildə etmək istəyirdim, buna görə də universiteti ziyarət etdim. Çox dəyişdi və daha müasir görünür. Köhnə evimin yaxınlığındakı supermarketə də getdim. Fərqli yeməkləri görməyi çox sevirdim. Sevdiyim pendir və şokoladlı peçenyeləri tapdığım üçün həqiqətən xoşbəxt idim, amma xatırladığımdan bir qədər bahalı idi!

Turistik işlər də gördük. Gözəl Petrin təpəsinə və qala ətrafında gəzdik. Orada şəhərin mənzərələri heyrətamizdir. Tarixi Çarlz körpüsündən keçdik. Dostumun evi televiziya qülləsinə çox yaxındır, buna görə məşhur körpə heykəllərin yuxarı qalxdığını gördük. Təbii ki, bunlar dəyişməyib.

Past Perfect Tense ilə Exercise Nümunələri

Past Perfect ilə bağlı tapşırıqlar sizin mövzunu daha yaxşı başa düşməyinizə kömək edəcək. Exerciseler sizin bilmədiyiniz hissələri sizə öyrədəcək. Past Perfect Exercise 2 yerə ayrılır; Boşluq doldurma və ya test olarak verilən tapşırıqları həll etməyə çalışın.

Past Perfect Tense ilə Boşluq Doldurma Çalışmaları

Aşağıda boşluq doldurma tapşırıqları verilmiştir

1. I …. (not/ finish) cooking dinner when my parents came to visit us yesterday morning.

2. He ….. (hear) the song on the radio before he bought the CD.

3. She … (live) in China before she went to Thailand.

4. We couldn’t go into the concert because we ….. (not/ bring) our tickets.

5. The garden was dead because it …. (be) dry all summer.

6. The children …. (not/ do) their homework, so they were in trouble.

7. The lights went off because we …. (not/ pay) the electricity bill.

8. You … (not/ study) for the test, so you were very nervous.

9. We were late for the plane because we ….  (forget) our passports.

10. The match …. already ….. (start) when they arrived at the stadium.

Cavablar: 1. hadn’t finished, 2. had heard, 3. had lived, 4. hadn’t brought, 5. had been, 6. hadn’t done, 7. hadn’t paid, 8. hadn’t studied, 9. had forgotten, had, started

Past Perfect Tense ilə Testlər

Aşağıda sizin üçün  Past Perfect  test ve quiz soruları verilmistir.

1. Dad explained ________  his job due to stress.

a) why he quitted

b) that he had quit

c) that he’d quite

2. He _____ us the item had been shipped.

a) told

b) say

c) asked

3. We ________ finished eating dinner.

a) had not

b) not had

c) ‘d had not

4. Had they _____ to her before?

a) spoke

b) spoken

c) spoked

5. Nobody explained why the project had ________ on time.

a) n’t been completed

b) not completed

c) n’t complete

6. Sarah thought she ________ to that zoo before.

a) has been

b) had be

c) had been

7. We arrived at 8:05, but the train _____ already left.

a) has

b) have

c) had

8. You _____ not left yet.

a) would

b) had

c) would had

9. I had never _____ her before.

a) see

b) saw

c) seen

10. Where _____ the security guard gone?

a) had

b) have

c) did

Cavablar: 1.b, 2.a, 3.a, 4.b, 5.a, 6.a, 7.c, 8.b, 9.c, 10.a

Past Perfect Tense ilə Worksheet

Keçmiş Bitmiş Zaman üçün çalışmalardan yararlanmaq istəyirsinizsə, aşağıdaki linkə klikləyərək worksheet çalışmalarını həll edə bilərsiniz.

Klikləyin: Past Perfect Worksheet PDF Azeringilisce

Past Perfect Tense ilə PDF Çalışmalar

Daha çox çalışmalarla praktik qazanmaq və öyrəndiklərinizi daha sağlam şəkildə mənimsəmək istəyirsinizsə, sizin üçün hazırladığımız Past Perfect ilə bağlı aşağıdaki testi klikləyərək keçid alıb həll edə bilərsiniz.

Klikləyin: Past Perfect Tense ilə Testlər Azeringilisce

Past Perfect Tense Məktəblərdə Necə Öyrədilir?

Məktəblərdə ibtidai siniflərdən başlayaraq İngilis dilindəki zaman formaları öyrənilməyə başlanılır. Bu zaman forması keçmiş bitmiş zamanı ifadə etdiyi və Azərbaycan dilində də qarşılığı olduğu üçün başa düşülməyi şagirdlər tərəfindən digər zaman formaları ilə müqayisədə nisbətən asandır.

6-cı Siniflər Üçün İngilis Dilində Past Perfect Tense (Keçmiş Bitmiş Zaman) Cümlə Nümunələri

Məktəblərdə aşağı siniflərdən başlayaraq Past Perfect Tense öyrədilsə də, 6-cı sinif şagirdlərinin ən çox araşdırdıqları mövzulardan biri də məhz budur. Odur ki, aşağıda mövzu ilə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • Anthony had met Ryan before you introduced him to us at the party. – Anthony, partidə Ryanı bizimlə tanış etməzdən əvvəl onunla görüşmüşdü (tanış olmuşdu).
 • You had studied Italian before you moved to Rome. – Romaya köçməmişdən əvvəl İtalyan dilini öyrənmisən.
 • The cat had chased the bird before it flew out of the yard. – Quş həyətdən uçmazdan əvvəl pişik onu tutdu.
 • Marc knew Philadelphia so well because he had lived there for five years. – Mark Philadelphianı çox yaxşı tanıyırdı, çünki beş il idi ki, orada yaşayırdı.
 • He understood the math test because he had been tutored all week. – Riyaziyyat testini bütün həftə özəl dərs aldığı üçün başa düşdü.
 • The boy wished he had asked another question. – Oğlan başqa bir sual vermiş olmağı dilədi.
 • We ate at a restaurant last night because I had not bought anything for dinner. – Axşam yeməyinə heç nə almadığım üçün biz dünən gecə restoranda yedik.
 • When we came back, it was cold in the house because Alice had not closed the windows. – Geri qayıtdığımız zaman ev soyuq idi, çünki Alice pəncərələri bağlamamışdı.
 • All day long, Phil was angry with me just because I had not greeted him first. – Phil əvvəlcə onunla salamlaşmadığım üçün bütün gün mənə əsəbi idi.
 • When I met Jane at eleven o’clock, she had not had breakfast yet. – Saat on birdə Jane ilə görüşdüyümüz zaman o hələ səhər yeməyini yeməmişdi.
 • Nick hadn’t attended our meeting, so we discussed everything without him. – Nick bizim görüşümüzdə iştirak etməmişdi, ona görə də biz hər şeyi onsuz müzakirə etdik.
 • I couldn’t go to the cinema with my friends last night because I had not finished  my homework yet. – Dünən axşam dostlarımla birlikdə kinoya gedə bilmədim, çünki ev tapşırığımı hələ bitirməmişdim.
 • Had they booked  a room before they went to Dublin? – Dublinə getməzdən əvvəl orada otaq rezervasiyası etmişdilər?
 • How often had you rung the bell before he answered the door? – Qapıya cavab verməzdən əvvəl nə qədər vaxt zili basdın?
 • Why had they had  dinner before they came to the party? – Niyə partiyə gəlməzdən əvvəl axşam yeməyini yedilər?

9-cu Siniflər Üçün İngilis Dilində Past Perfect Tense (Keçmiş Bitmiş Zaman) Cümlə Nümunələri

Bəzi hallarda Past Perfect  cümlədə bir qədər fərqli qaydalarda istifadə edilir. 9-cu sinif şagirdlərinin araşdırdıqları bu qaydalara aşağıdakı cümlələrdə yer verilmişdir:

 • The teacher asked if we had studied for the exam. – Müəllim imtahana hazırlaşıb – hazırlaşmadığımızı soruşdu.
 • The usher asked if we had purchased our tickets. – Satıcı biletlərimizi alıb – almayacağımızı soruşdu.
 • She had visited several doctors before she found out what the problem was with her hand.– O, əlindəki problemin nə olduğunu öyrənməzdən əvvəl bir neçə həkimə baş çəkdi.
 • She had just left the scene when the ambulance arrived. – O, təcili yardım gələn zaman hadisə yerini yenicə tərk etmişdi.
 • He had just put the dog on the leash when we got there. – Biz oraya çatdığımız zaman o, iti yenicə kəmsikləmişdi.
 • If we had called ahead, we would not have needed to wait so long for a table. – Əgər biz əvvəlcədən zəng etsəydik, bir masa üçün bu qədər gözləməli olmazdıq.
 • We were not able to get a hotel room because we had not booked in advance. – Əvvəlcədən rezervasiya etmədiyimiz üçün otel otağını ala bilmədik.
 • The thief could walk right into the house because you had not locked  the door. – Evə oğru girə bilərdi, çünki sən qapını açarla bağlamamışdın.
 • At school, Jim quickly copied the homework that he had not done. – Jim, etmədiyi ev tapşırıqlarını sürətlə köçürtdü.
 • We ate at a restaurant last night because I had not bought anything for dinner. – Axşam yeməyinə heç nə almadığım üçün biz dünən gecə restoranda yedik.
 • Had Chris completed the assignment before he went to school? – Chris tapşırığı məktəbə getməzdən əvvəl bitirmişdimi?
 • What had Bob done  that he was kept in after school? – Ben məktəbdən sonra orada saxlanılmaq üçün nə etmişdi?
 • Had you eaten  anything before you went to the theatre? – Teatra getməzdən əvvəl bir şey yemişdiniz?
 • She stayed up all night because she had received bad news. – Pis xəbər aldığı üçün bütün gecə ayaq üstə qaldı.
 • We wished we had purchased the winning ticket. – Biz qazanan bileti satın almış olmağı istərdik.

Past Perfect Tense Bənzər Digər İngilis Dili Zamanları Hansılardır?

Keçmişdə müəyyən bir an və ya hadisədən əvvəl meydana gələn və o ana qədər davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Bu vaxtdan istifadə edəcəksinizsə, hansı hadisədən əvvəl suala cavab verə biləcəyiniz bir zaman cümləsi olmalıdır. Bəzən bu zamanın çox qədim hadisələr üçün istifadə edildiyi fərz edilir, lakin bu doğru deyil. Keçmişə aid yalnız bir hadisə varsa və bu hadisənin keçmişdə bir müddətdən əvvəl meydana gəldiyi ifadə edilərsə, Simple Past Tense istifadə edilməlidir. Bu zamanın istifadə edildiyi ümumi formul belədir.

İngilis dilində “Past Perfect” üçün dörd fərqli forma vardır:

 • Past  Simple
 • Past  Continuous
 • Past Perfect
 • Past  Perfect Continuous

Past Perfect Tense ilə Simple Present Continuous Fərqi Nədir?

Keçmişdə müəyyən bir an və ya hadisədən əvvəl meydana gələn və o ana qədər davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Bu vaxtdan istifadə edəcəksinizsə, hansı hadisədən əvvəl suala cavab verə biləcəyiniz bir zaman cümləsi olmalıdır. Bəzən bu zamanın çox qədim hadisələr üçün istifadə edildiyi fərz edilir, lakin bu doğru deyil. Keçmişə aid yalnız bir hadisə varsa və bu hadisənin keçmişdə bir müddətdən əvvəl meydana gəldiyi ifadə edilərsə, Simple Past Tense istifadə edilməlidir. Bu zamanın istifadə edildiyi ümumi formul belədir.

Adından da göründüyü kimi Continuous ifadədəsindən  əvvəlki Present ifadəsi  be + V- ing şəklində köməkçi felin indiki, yəni am, is, are şəklində istifadə olunmasını  həm də dəvam edən hadisənin keçid vaxtının indi olduğunu ifadə edir. Hadisənin nə vaxt başladığı və nə qədər davam etdiği vacib deyil. Yalnız bir danışma anında bir hadisənin davam etdiyini vurğulayır. Hal- hazırda davam etməkdə olan hərəkətləri izah etmək üçün bu zaman formasından istifadə edilir.

Past Perfect Tense ilə Simple Past Tense Fərqi Nədir?

Keçmişdə müəyyən bir an və ya hadisədən əvvəl meydana gələn və o ana qədər davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Bu vaxtdan istifadə edəcəksinizsə, hansı hadisədən əvvəl suala cavab verə biləcəyiniz bir zaman cümləsi olmalıdır. Bəzən bu zamanın çox qədim hadisələr üçün istifadə edildiyi fərz edilir, lakin bu doğru deyil. Keçmişə aid yalnız bir hadisə varsa və bu hadisənin keçmişdə bir müddətdən əvvəl meydana gəldiyi ifadə edilərsə, Simple Past Tense istifadə edilməlidir. Bu zamanın istifadə edildiyi ümumi formul belədir.

Azərbaycan dilindəki qarşılığı keçmiş sadə zaman olan Simple Past Tense, keçmiş zamanda baş verən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə tamamlanan bir hadisəni, işi, vəziyyəti və ya hərəkəti təsvir etmək üçün istifadə olunur. Hadisənin nə qədər əvvəl baş verməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu yaxınlarda baş vermiş ola bilər və ya çox köhnə ola bilər. Keçmişə aid yalnız bir hərəkət varsa, bu hərəkətin nə qədər köhnə olmasına baxmayaraq bu zaman istifadə olunmalıdır. Hadisənin keçmişdə nə zaman baş verdiyini ifadə edən bir zaman ifadəsi ilə istifadə olunmalıdır.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən),  last month (keçən ay), last week (geçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago ( iki gün əvvəl), two months ago ( iki ay əvvəl),  two years ago ( iki əvvəl il)

Past Perfect Tense ilə Simple Future Tense Fərqi Nədir?

Keçmişdə müəyyən bir an və ya hadisədən əvvəl meydana gələn və o ana qədər davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Bu vaxtdan istifadə edəcəksinizsə, hansı hadisədən əvvəl suala cavab verə biləcəyiniz bir zaman cümləsi olmalıdır. Bəzən bu zamanın çox qədim hadisələr üçün istifadə edildiyi fərz edilir, lakin bu doğru deyil. Keçmişə aid yalnız bir hadisə varsa və bu hadisənin keçmişdə bir müddətdən əvvəl meydana gəldiyi ifadə edilərsə, Simple Past Tense istifadə edilməlidir. Bu zamanın istifadə edildiyi ümumi formul belədir.

Simple Future Tense, Azərbaycan dilinə gələcək sadə zaman kimi tərcümə edilir. Gələcək haqqında məlumat verərkən və ya gələcək hadisələrlə bağlı qeyri- müəyyən hadisələri proqnozlaşdırarkən istifadə olunur. Danışıq zamanı verilən qərarlar üçün istifadə olunur. Gələcəklə bağlı verilən vədlər üçün istifadə olunur.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Günay Akhund-zada

Beynəlxalq Şöbələr üzrə Mətn Yazarı / Məzmun Redaktoru mütəxəssisi.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.