Peşələrin İngilis Dilindəki Mənaları


Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

Peşələrin İngilis Dilindəki Mənaları

İşləmək hər birimizin həyatında çox mühüm rol oynayır. Bir çox insan maddi maraqları üçün işləsə də, bəzi insanlar mənəvi maraqları üçün də işləyir. Nəticə etibarı ilə, hər birimiz işləyir və özümüzü daha da inkişaf etdiririk. Bu rubrikada peşələrin ingilis dilindəki mənalarını sizinlə bölüşmək istəyirik. Elə isə, gəlin, başlayaq. Aşağıda ingilis dilində peşə adları, onların tələffüzü və bizim dildəki mənası yazılıb:

 • Farmer [‘fɑ:mə] – fermer
 • Film director [‘fɪlm daɪ,rektə] – kinorejissor
 • Financier [faı’nænsıə] – maliyyəçi
 • Fisherman [‘fıʃəmən] – balıqçı
 • Flight attendant [flaɪtə’tendənt] – stüardessa
 • Foreman [‘fɔ:mən] – usta 
 • Gardener [‘gɑ:dnə] – bağban
 • Geologist [ʤı’ɔləʤıst] – geoloq
 • Goods manager [gudz’ mænıʤə] – əmtəəçi
 • Guard [gɑ:d] –  keşikçi, gözətçi
 • Guide [gaıd] – bələdçi
 • Gynaecologist [,gaını’kɔləʤıst] –  ginekoloq
 • Hairdresser [‘hɜə,dresə] –  bərbər
 • Head [hed] – rəhbər, başçı, müdir, direktor
 • Head teacher [hed ‘ti:ʧə] –  tədris hissə müdiri
 • Historian [hıs’tɔ:rıən] –  tarixçi
 • Housewife [‘hauswaıf] – evdar qadın
 • Hunter [‘hʌntə] –  ovçu
 • Inspector [ın’spektə] – nəzarətçi, müfəttiş
 • Insurance agent [ın’ʃuərəns ‘eıʤənt] – sığorta agenti
 • Interpreter [ın’tə:prıtə] – tərcüməçi
 • Investigator [ın’vestıgeıtə] – investor
 • Janitor [‘ʤænıtə] – süpürgəçi
 • Jeweller [‘ʤu:ələ] – zərgər
 • Joiner [‘ʤɔınə] – dülgər
 • Journalist [‘ʤə:nəlıst] – jurnalist
 • Judge [‘ʤʌʤ] – hakim
 • Jurist [‘ʤuərıst] – vəkil, hüquqşünas

Sözləri və tələffüzlərini dəftərinizdə qeydlər apararaq əzbərləyə bilərsiniz. Hər birinizə uğurlar arzulayırıq.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.