Pick Feli İkinci və Üçüncü Halı


Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

Pick Feli İkinci və Üçüncü Halı

Tələbələr ingilis dili qrammatikasını öyrənərkən motivasiyasını düşürəcək bir sıra qəlizliklərlə üz üzə qala bilirlər. Bu qəlizliklər, ingilis dili qrammatikasını öyrənməkdə axsamalar yarada bilir. Mövzumuza verə biləcəyimiz ən ideal nümunə isə ingiliscə fellərdir. İngilis fellər, ana dilimizlə müqayisədə qarşılığı olmayacaq ünsurlarla əhatəlidir. Bu ünsurları yaxşı mənimsəyə bilmək üçün ingilis dili qrammatikası detallı, sağlam və doğru addımlarla öyrənilməlidir ki, tələbələr üçün hər hansı bir məqamda çətinliklər yaratmasın.

Fellər bildiyiniz üzərə ingilis dilində qaydalı və qaydasız olaraq iki yerə bölünür. Çətinlik, eləcə, buradan başlayır. Çünki, qaydalı felləri öyrənmək asan olsa da, (ikinci və üçüncü halında “ed” şəkilçisini qəbul edən hər bir fel qaydalı fel sayılır) qaydasız felləri öyrənmək olduqca vaxt aparıcıdır. Çünki, qaydasız fellər kökdən dəyişmə xüsusiyyətinə sahibdir və tələbələrin burada qaydasız felləri əzbərləməkdən başqa çarələri qalmır. Bəs, əzbərləməkdən savayı, qaydasız felləri necə daha yadda qalan etmək mümkündür?

Qaydasız felləri yadda qalan etmək üçün hansı halların hansı cümlələrdə, hansı mənsubiyyətlər və zaman qəlibləri ilə istifadə olunduğunu öyrənmək lazımdır. Bunun üçün, bu gün bloq yazımızda qaydasız fellərdən biri olan “pick” felinin ikinci və üçüncü hallarını sizlərlə birlikdə təsnif edəcəyik. Beləliklə, felin birinci, ikinci və üçüncü hallarını daha detallı şəkildə öyrənəcək və çalışmalarla praktik edərək daha yadda qalan hala gətirəcəksiniz. Giriş məlumatlarla başlayaq:

Pick feli sözün öz köküdür və birinci hal şəklində istifadə olunur.

Pick Felinin İkinci Forması

Pick felinin ikinci halı picked şəklində yazılır. Simple Past Tense üçün istifadə olunur.

Pick Felinin İkinci Forması ilə Nümunələr

 1. Carmen was so exhausted that after Bill picked up Katie, she went to bed.
 2. After they left, Carmen sank into the chair and picked up a horse magazine.
 3. You have picked out a suit, a sharp grey one with barely detectable pinstripes.
 4. Lathum walked beside him to their patrol car and picked up a tablet.
 5. Noticing that the light was growing dim he picked up his nine piglets, patted each one lovingly on its fat little head, and placed them carefully in his inside pocket.
 • Karmen o qədər yorulmuşdu ki, Bill Katieni götürdükdən sonra yatağa getdi.
 • Onlar getdikdən sonra Karmen kresloya batdı və at dərgisi götürdü.
 • Bir kostyum seçdiniz, çətinliklə aşkarlanmayan zolaqlar olan kəskin boz.
 • Lathum onun yanında patrul avtomobilinə yaxınlaşdı və bir tablet götürdü.
 • İşığın zəif getdikcə artdığını görən doqquz balasını götürdü, hər birini sevə-sevə köklü kiçik başına vurdu və diqqətlə daxili cibinə qoydu.

Pick Felinin Üçüncü Forması

Pick felinin üçüncü halı ikinci halı ilə eynidir. Üçüncü halı da “ed” şəkilçisi ilə düzəlir və picked olaraq yazılır. Üçüncü hal Perfect Tense və Passive Voice cümlələri üçün keçərlidir.

Pick Felinin Üçüncü Halı ilə Nümunələr

 1. Feeling a little hurt by his apparent disinterest, she picked up her plate and started cleaning up the camp.
 2. As the world grows richer, people will care more about how their food is made, how the animals are treated, whether the laborer who picked the food is paid a living wage.
 3. The men rapidly picked out their horses in the semidarkness, tightened their saddle girths, and formed companies.
 4. He picked up the luggage.
 5. In a state of deep depression, she stopped by the social services office on the way home and picked up some literature and a form.
 • Görünən maraqsızlığından biraz incidiyini hiss edən qadın boşqabını götürüb düşərgəni təmizləməyə başladı.
 • Dünya zənginləşdikcə insanlar yeməklərinin necə hazırlandığına, heyvanlara necə münasibət göstərildiyinə, yeməyi götürən işçiyə yaşayış haqqı ödənilib-ödənilməməsinə daha çox diqqət yetirəcəklər.
 • Kişilər sürətlə yarı qaranlıqda atlarını seçdilər, yəhər ətraflarını dartdılar və şirkətlər qurdular.
 • Baqajı götürdü.
 • Dərin bir depressiya vəziyyətində, evə gedərkən sosial xidmətlər idarəsinin yanında dayandı və ədəbiyyat və bir forma götürdü.

Pick Felinin Past Tense ilə İstifadəsi

Pick feli qaydalı fel olduğu üçün və felin ikinci və üçüncü hallarında köklü dəyişimə uğramadan sadəcə “ed” şəkilçisi qəbul etdiyi üçün yadda qalan fellər sırasında yer alır. Fellərin ikinci və üçüncü halları keçmiş zamanlarda istifadə olunur. Qaydalı fellər ikinci və üçüncü halları ilə istifadə olunarkən sadəcə “ed” şəkilçisi əlavə edilir. Keçmiş zaman üzərindən bir nümunə ilə izahımızı aydınlaşdıraq:

 1. He picked the ring up and stared at it absently, rolling it back and forth between his thumb and index finger.
 2. She picked up her hat.
 3. “I’m sure the Princess is ready to be picked,” asserted Dorothy, gazing hard at the beautiful girl on the bush.
 4. I rode on Carrie’s tricicle and picked flowers and ate fruit and hopped and skipped and danced and went to ride.
 5. Carmen picked up a potato and started pealing it.
 • Üzüyü götürdü və baş barmağı ilə şəhadət barmağı arasında irəli-geri gəzdirərək üzüyə baxdı.
 • Şlyapasını götürdü.
 • “Əminəm ki, Şahzadə seçilməyə hazırdır” dedi Dorothy, kolun üstündəki gözəl qıza sərt baxaraq.
 • Carrie-nin üçbucağına mindim və çiçəklər götürdüm, meyvə yedim, atlandım, atlandım və rəqs etdim və gəzməyə getdim.
 • Karmen bir kartof götürdü və qabıqlamağa başladı.

Pick Felinin Zaman və Mənsubiyyətə Görə Təsnifi

Pick felini cümlədə istifadə edərkən zaman qəlilblərinə və mənsubiyyətə görə dəyişkənliklərini öyrənmək istəyirsinizsə, aşağıda verilən bir neçə zaman qəlibləri və şəxs əvəzlikləri ilə nümunələrinə nəzər yetirə bilərsiniz.

Pick: Simple Present

Present Simple  Tense, dilimizə indiki zaman kimi tərcümə olunur. I, you, we, they əvəzliklərinə cavab verən köməkçi felləri “do”,  he, she, it əvəzliklərinin  köməkçi felləri “does”`dır. Köməkçi felə “not” şəkilçisi əlavə etməklə mənfi formaya keçir. He, she, it əvəzlikləri ilə qurulan cümlələrdə “does” köməkçi felinə malikdir, lakin bu köməkçi felə “-s, -ies, -es” şəklində əlavə olunur. Mənfi cümlələrdə fel düz qalır. Eyni vəziyyət sual cümləsi üçündə keçərlidir. Ümumi həqiqətləri, təkrarlanan hərəkətləri, vərdişləri, mövcud vəziyyəti, ümumi fikri, istəyi ifadə etmək üçün istifadə olunur. Bir zaman qrafiki ilə başlamaq və ya təkrarlamaq üçün əvvəlcədən təyin edilmiş hərəkətlər üçün istifadə olunur. Əmrlər, təlimatlar vermək üçün istifadə olunur.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

 • I pick
 • you pick
 • he/ she/ it picks
 • we pick
 • you pick
 • they pick
 1. “Pick up some beer, too,” Cynthia added as she prepared to leave.
 2. They allowed us to grind the spices, pick over the raisins and lick the stirring spoons.
 3. I heard Quinn say yesterday that flight to Santa Barbara was full so maybe he drove all the way into Los Angeles to pick them up.
 4. She retrieved the clothing, judging that Sofi had been the one to pick the original clothes out.
 5. “See if you can pick them up on number six,” a young man called.
 • “Bir az da pivə götür” deyə Cynthia getməyə hazırlaşarkən əlavə etdi.
 • Ədviyyatları üyütməyimizə, üzüm götürməyimizə və qarışdıran qaşıqlarımızı yalamağımıza icazə verdilər.
 • Dünən Quinnin Santa Barbara uçuşunun dolu olduğunu söylədiyini eşitdim, bəlkə də onları almaq üçün Los Ancelesə qədər sürdü.
 • Orijinal paltarları seçən şəxsin Sofi olduğunu düşünərək paltarları aldı.
 • “Bax, onları altı nömrədən götürə bilərsənmi” deyə bir gənc səsləndi.

Pick: Present Perfect

Present Perfect Tense təkrarlanan hərəkətlər üçün istifadə edilir, hansı ki, konkret zaman forması bu hərəkətlər üçün önəmli deyil və hadisə keçmişdə başlayıb, lakin hələ də bitməyib, davam etməkdədir. Present Perfect Tense   keçmiş bir hadisə və ya vəziyyət ilə bu gün arasında bir əlaqə yaradır. Xüsusilə “just” zərfində çox yaxın bir hərəkət üçün istifadə olunur, ancaq nə qədər vaxt keçdiyini göstərmir. “Yet” zərfi hələ edilməmiş, lakin edilməsi ehtimalı olan hərəkətlər üçün və ya belə bir ehtimalın olub- olmadığını soruşmaq üçün istifadə edilir. “Never” zərfi keçmişdə müəyyən bir nöqtədən heç bir hərəkət edilmədiyini və ya belə bir vəziyyətlə qarşılaşmadığını ifadə etmək üçün istifadə olunur.

 • I have picked
 • you have picked
 • he/ she/ it has picked
 • we have picked
 • you have picked
 • they have picked
 1. Feeling a little hurt by his apparent disinterest, she picked up her plate and started cleaning up the camp.
 2. As the world grows richer, people will care more about how their food is made, how the animals are treated, whether the laborer who picked the food is paid a living wage.
 3. The men rapidly picked out their horses in the semidarkness, tightened their saddle girths, and formed companies.
 4. He picked up the luggage.
 5. In a state of deep depression, she stopped by the social services office on the way home and picked up some literature and a form.
 • Görünən maraqsızlığından biraz incidiyini hiss edən qadın boşqabını götürüb düşərgəni təmizləməyə başladı.
 • Dünya zənginləşdikcə insanlar yeməklərinin necə hazırlandığına, heyvanlara necə münasibət göstərildiyinə, yeməyi götürən işçiyə yaşayış haqqı ödənilib-ödənilməməsinə daha çox diqqət yetirəcəklər.
 • Kişilər sürətlə yarı qaranlıqda atlarını seçdilər, yəhər ətraflarını dartdılar və şirkətlər qurdular.
 • Baqajı götürdü.
 • Dərin bir depressiya vəziyyətində, evə gedərkən sosial xidmətlər idarəsinin yanında dayandı və ədəbiyyat və bir forma götürdü.

Picked: Present Progressive

Adından da göründüyü kimi Continuous ifadədəsindən  əvvəlki Present ifadəsi  be + V-ing şəklində köməkçi felin indiki, yəni am, is, are şəklində istifadə olunmasını  həm də dəvam edən hadisənin keçid vaxtının indi olduğunu ifadə edir. Hadisənin nə vaxt başladığı və nə qədər davam etdiği vacib deyil. Yalnız bir danışma anında bir hadisənin davam etdiyini vurğulayır. Hal- hazırda davam etməkdə olan hərəkətləri izah etmək üçün bu zaman formasından istifadə edilir.

Zaman ifadələri: now (indi), right now (indi),  at the moment (hazırda), still (hələ)

Present Continuous Tense always, constantly, forever  kimi zərflərlə birlikdə əkrarlayan və ümumiyyətlə narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur. Present Continuous Tense ondan sonra istifadə olunan gələcək zamanla birlikdə gələcəkdə əvvəlcədən planlaşdırılan bir hərəkətin baş verəcəyi deməkdir.

 • I am picking
 • you are picking
 • he/ she/  it is picking
 • we are picking
 • you are picking
 • they are picking
 1. He picked up a piece of straw and leaned his back against the tree, picking his teeth.
 2. Cynthia looked a bit misty-eyed as she rose and began picking up the dishes and turned to her son.
 3. We’re picking up information in Maryland and we tagged where the family did in the Wassermann boys.
 4. Deidre studied her, picking up other signs of how different they were.
 5. Carmen was alone in the living room picking up wrapping paper when the men returned.
 • Bir parça saman götürdü və dişlərini götürərək kürəyini ağaca söykəndi.
 • Qalxıb qabları götürməyə və oğluna tərəf dönməyə başladıqda Sintiya bir az dumanlı görünürdü.
 • Marylandda məlumat alırıq və ailənin Wassermann oğlanlarında harada olduğunu etiketlədik.
 • Deidre onu nə qədər fərqli olduqlarını göstərən başqa əlamətləri götürərək onu araşdırdı.
 • Kişilər geri dönəndə Karmen oturma otağında tək başına sarğı kağızı götürürdü.

Pick: Present Perfect Progressive

Dilimizə indiki bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə edilən Present Perfect Continuous Tense, keçmişdə müəyyən bir zamanda başlayan və hal- hazırda davam etməkdə olan hal və hərəkətlərdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Bu səbəblə Continuous halda istifadə edilə bilməyən fellərlə istifadə edilə bilməz.

Hal- hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now -mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur: I have been reading a book for two hours -mən iki saatdır kitab oxuyuram. Bu cümlə kitab oxumağa iki saat əvvəl başladığımı, hələ də davam etdiyimi göstərir. Nə qədər davam edəcəyi haqqında məlumatımız yoxdur.

 • I have been picking
 • you have been picking
 • he/she / it has been picking
 • we have been picking
 • you have been picking
 • they have been picking
 1. Tell me that, Dean continued, picking up a large bone and looking at it closely.
 2. Finally she got up from the table and went through the motion of picking seaweed and shells, and splashing in the water, holding up her skirts higher than was proper under the circumstances.
 3. Lisa washed her hands and put the biscuits in the oven before picking her up.
 4. Picking up clothes for him.
 5. Howie spotted Cummings picking up Jennie Lohr as she hitchhiked to town from her rural Kansas farm.
 • Bunu de, Dean böyük bir sümüyü götürüb yaxından baxaraq davam etdi.
 • Nəhayət masadan qalxdı və dəniz yosunu və mərmi toplayaraq suya sıçrayaraq, ətəklərini şərtlər daxilində olduğundan daha yüksək tutaraq hərəkətə keçdi.
 • Lisa onu götürməzdən əvvəl əllərini yuyub peçenyelərini sobaya qoydu.
 • Onun üçün paltar yığmaq.
 • Howie, Cumzings’i, Kansas kənd təsərrüfatından şəhərə otostop çəkərkən Jennie Lohr’ı götürdüyünü gördü.

Pick: Simple Past

Azərbaycan dilindəki qarşılığı keçmiş sadə zaman olan Past Simple Tense, keçmiş zamanda baş verən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə tamamlanan bir hadisəni, işi, vəziyyəti və ya hərəkəti təsvir etmək üçün istifadə olunur. Hadisənin nə qədər əvvəl baş verməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu yaxınlarda baş vermiş ola bilər və ya çox köhnə ola bilər. Keçmişə aid yalnız bir hərəkət varsa, bu hərəkətin nə qədər köhnə olmasına baxmayaraq bu zaman istifadə olunmalıdır. Hadisənin keçmişdə nə zaman baş verdiyini ifadə edən bir zaman ifadəsi ilə istifadə olunmalıdır. Bu zaman formasını öyrənərkən qətiyyən Past Continuous Tense ilə qarışdırmamalıyıq. Bu səbəblə də iki zaman arasındakı fərqləri və Past Tense-n istifadə yerlərini bilmək lazımdır.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən),  last month (keçən ay), last week (geçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago ( iki gün əvvəl), two months ago ( iki ay əvvəl),  two years ago ( iki əvvəl il)

 • I picked
 • you picked
 • he/ she/ it picked
 • we picked
 • you picked
 • they picked
 1. A couple of vacationers picked her up walking along the beach near La Jolla.
 2. Her boss picked Brenda at random.
 3. Howie drove down and picked up his beloved, along with Molly O’Malley, her nine year old daughter.
 4. Betsy might have picked it up on her daily internet search if Howie hadn’t been out of action
 5. I picked up the phone as Betsy closed my office door and sat next to me.
 • Bir neçə tətilçi onu La Jolla yaxınlığındakı çimərlikdə gəzmək üçün götürdü.
 • Rəisi Brendanı təsadüfi seçdi.
 • Howie sürdü və doqquz yaşlı qızı Molly O’Malley ilə birlikdə sevgilisini götürdü.
 • Howie hərəkətsiz qalmasaydı, Betsy onu gündəlik internet axtarışında götürə bilərdi
 • Betsy ofisimin qapısını bağlayıb yanımda oturanda telefonu götürdüm.

Pick: Past Progressive

Keçmiş davamedici zaman olan Past Continuous Tense, keçmişdə baş verən və müəyyən bir müddətdə davam edən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə göstərilən vaxtda tamamlanmayan və buna görə də davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Əsas odur ki, o an davam edir, nə qədər dəvam etməsinin  fərqi yoxdur. Always (həmişə), constantly (davamlı), forever (həmişəlik, əbədi) kimi zərflərlə birlikdə keçmişdə təkrarlanan və ümumiyyətlə bizi narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur.

was/ were + 1st form of Verb + ing

 • I was picking
 • you were picking
 • he/ she/ it was picking
 • we were picking
 • you were picking
 • they were picking
 1. By the time she finished mowing the lawn and picking a few tomatoes and okra, it was almost noon.
 2. Friday morning Alex called and said he was picking her up to go out for the evening.
 3. She started to shake her head, but surely he was picking up on something.
 4. He was picking up the paper and lowering his frame into a chair when he noticed she had stopped.
 5. When picking up her mail at the post office, she often talked to Adrena.
 • Çəmən biçməyi və bir neçə pomidor və bamya yığmağı bitirəndə az qaldı günortaydı.
 • Cümə günü səhər Alex zəng edib axşam çölə çıxmaq üçün onu götürdüyünü dedi.
 • Başını yelləməyə başladı, amma şübhəsiz ki, bir şey götürürdü.
 • Kağızı götürüb çərçivəsini stulun altına endirərkən onun dayandığını gördü.
 • Poçtu poçtdan götürəndə tez-tez Adrena ilə danışırdı.

Pick: Past Perfect

Keçmişdə müəyyən bir an və ya hadisədən əvvəl meydana gələn və o ana qədər davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Bu vaxtdan istifadə edəcəksinizsə, hansı hadisədən əvvəl suala cavab verə biləcəyiniz bir zaman cümləsi olmalıdır. Bəzən bu zamanın çox qədim hadisələr üçün istifadə edildiyi fərz edilir, lakin bu doğru deyil. Keçmişə aid yalnız bir hadisə varsa və bu hadisənin keçmişdə bir müddətdən əvvəl meydana gəldiyi ifadə edilərsə, Simple Past Tense istifadə edilməlidir. Bu zamanın istifadə edildiyi ümumi formul belədir:

subject + had + past participle = past perfect tense.

 • I had picked
 • you had picked
 • he/ she/ it had picked
 • we had picked
 • you had picked
 • they had picked
 1. Gabriel smashed into him, picked him up and threw him.
 2. She had a cute hat she’d picked out and stuffed in one pocket of her backpack.
 3. Oh, and I picked up someone else’s soul last night, she said.
 4. As usual, the phone rang until her voicemail picked up
 5. He picked up what looked like a medical file and became as still as the death dealer, as if forgetting her presence completely.
 • Cəbrayıl onu vurdu, götürdü və atdı.
 • Seçdiyi və sırt çantasının bir cibinə doldurduğu şirin bir şapkası var idi.
 • Oh, dünən gecə başqasının ruhunu aldım dedi.
 • Həmişəki kimi səsli mesajı gələnə qədər telefon çaldı
 • Tibbi sənədə bənzər bir şeyi götürdü və ölüm taciri kimi hərəkətsiz qaldı, sanki onun varlığını tamamilə unutdu.

Pick: Past Perfect Progressive 

Bu zaman formasının Azərbaycan dilində qarşılığı olmasa da, belə izah edə bilərik ki, keçmişdə başlayan bir işdən əvvəl edilməkdə olan başqa bir işdən bəhs etmək üçün Past Perfect Continuous zamanından istifadə edilir.  Keçmişdə müəyyən bir vaxtda gözləməyə başladım və onun gəlişinə qədər bu gözləməyə davam etdim. Keçmişdə başlayan və keçmişdə bitən bir müddətdə hərəkəti davam etdirdim. Hadisə bir müddət ifadə ettiyi üçün  Continuous, bu müddət keçmişdə bittiği (qutardığı) üçün  Past Perfect`dən istifadə edirik. Bundan əlavə, müəyyən bir vaxt almış olmalı və cümlə içində hadisənin baş verdiyi müddət vurğulanmalıdır. Bu zaman ilə qurulan cümlələrdə had been + V- ing istifadə edilir.

 • I had been picking
 • you had been picking
 • he/ she/ it had been picking
 • we had been picking
 • you had been picking
 • they had been picking
 1. Today ‘s Oxford Mail carries yet another story picking up on the widespread unease that local people feel.
 2. Next up was Peter Lewis with a slow picking style, and fine vibrato voice.
 3. Skylar made an inference about what was in the wrapped box under the Christmas tree after picking it up to feel the weight.
 4. What is the procedure for picking up and dropping off your child?
 5. As he grows towards his first birthday, he is picking up new abilities rapidly.
 • Bugünkü Oxford Mail, yerli xalqın hiss etdiyi geniş narahatlıq mövzusunda daha bir hekayə daşıyır.
 • Bundan sonra yavaş seçmə tərzi və incə vibrato səsi ilə Peter Lewis idi.
 • Skylar, Milad ağacının ağırlığını hiss etmək üçün götürdükdən sonra altındakı bükülmüş qutuda olanlar barədə bir nəticə çıxardı.
 • Uşağınızı götürmə və buraxma proseduru nədir?
 • İlk ad gününə doğru böyüdükcə sürətlə yeni qabiliyyətlər qazanır.

Pick: Simple Future

Future Simple Tense, Azərbaycan dilinə gələcək sadə zaman kimi tərcümə edilir. Gələcək haqqında məlumat verərkən və ya gələcək hadisələrlə bağlı qeyri-müəyyən hadisələri proqnozlaşdırarkən istifadə olunur. Danışıq zamanı verilən qərarlar üçün istifadə olunur. Gələcəklə bağlı verilən vədlər üçün istifadə olunur.

 • I will pick
 • you will pick
 • he/ she/ it will pick
 • we will pick
 • you will pick
 • they will pick
 1. The sense-development in this case is very obscure, and the name of the measure is found much earlier than “peck” as a variant form of “pick.”
 2. The pick of the feudal chivalry composed their ranks; with all Europe to draw upon, their resources seemed inexhaustible, and centuries of political experience made them as formidable in diplomacy as they were valiant in warfare.
 3. Stephen Bathory presently converted the pick of them into six registered regiments of 1000 each for the defence of the border.
 4. A great number after the restoration that an attempt should be made to pick up again the threads that were dropped; but soon they came to realize the truth
 5. This the elders of the tribe pick up or pretend to find, and carefully store up in a cleft of the hills or in a cave which no woman may approach.
 • Bu vəziyyətdə duyğu inkişafı çox qaranlıqdır və ölçünün adı “seçmə” nin bir variant forması olaraq “peck” dən daha əvvəl tapılmışdır.
 • Feodal cəngavərliyinin seçimi onların sıralarını təşkil edirdi; bütün Avropanın istifadə etməsi ilə, onların mənbələri tükənməz kimi görünürdü və yüzillik siyasi təcrübə onları müharibələrdə şücaət göstərdikləri qədər diplomatiyada da qorxunc etdi.
 • Stephen Bathory, hâlihazırda sərhədlərin müdafiəsi üçün hər birini 1000 nəfərlik altı qeydli alaya çevirdi.
 • Bərpa olunduqdan sonra düşmüş ipləri yenidən götürməyə cəhd edilməsi lazım olduğu çox sayda; lakin tezliklə həqiqəti dərk etdilər
 • Bunu qəbilə ağsaqqalları götürür və ya tapmış kimi göstərirlər və heç bir qadının yaxınlaşa bilməyəcəyi təpələrin bir yarısında və ya bir mağarada ehtiyatla yığırlar.

Pick: Future Progressive 

Future Continuous Tense  Azərbaycan dilinə  gələcək davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Gələcəkdə müəyyən bir zamanda davam edəcək hərəkətlər üçün istifadə olunur. Hadisənin  nə vaxt başladığı, nə qədər davam ettiyi və ya davam edəcəyi vacib deyil. Əhəmiyyətli olan bir hərəkətin yalnız deyilən anda davam etməsidir. Aşağıdakı formadan istifadə edilərək cümlə qurulur: will + will + indiki zamankı (kök feli + -ing).

 • I will be picking
 • you will be picking
 • he/ she/ it will be picking
 • we will be picking
 • you will be picking
 • they will be picking
 1. His finger picking is appropriately suited to Lyn’s voice.
 2. Picking and fruit work is usually paid piecework, meaning you get paid according to what you pick.
 3. You can find the answers to things, and you’re very quick-witted, picking up ideas and talking faster than other people.
 4. They spend their time trying to prevent the little rascals picking all their best flowers to take to school.
 5. He appeared suitably regal, except for his insistent nose picking.
 • Barmaq yığması Lynin səsinə uyğun gəlir.
 • Yığmaq və meyvə işi ümumiyyətlə hissə-hissə ödənilir, yəni aldığınıza görə maaş alırsınız.
 • Şeylərin cavabını tapa bilərsiniz və fikirləri toplayır və digər insanlardan daha sürətli danışırsınız.
 • Vaxtlarını kiçik rascalların məktəbə aparmaq üçün ən yaxşı çiçəkləri götürməsinin qarşısını almağa sərf edirlər.
 • Təkidli burun yığması xaricində uyğun bir şah görünürdü.

Pick: Future Perfect 

Müəyyən bir gələcəkdəki hadisəni  və ya vaxtdan əvvəl tamamlanacaq hərəkətlər üçün istifadə olunur. Vaxt ifadəsi və ya hadisənin sona çatması üçün verilən vaxtı göstərən cümlə olmadan istifadə olunmur.

 • I will have picked
 • you will have picked
 • he/ she/ it will have picked
 • we will have picked
 • you will have picked
 • they will have picked
 1. She picked up the box to toss it on the chair when something slid out.
 2. “Tell him we identified his Europe issue,” Damian said and picked himself up, grateful for Dusty’s presence.
 3. I have a few places picked out already.
 4. She grabbed Traci’s hand, and she picked her way through the death until she found the vamp she sought.
 5. He dropped his arm, and she picked her way through the bodies, covering her mouth to keep from vomiting.
 • Bir şey çıxdıqda sandığa atmaq üçün qutunu götürdü.
 • “Ona Avropadakı problemini müəyyənləşdirdiyimizi söylə” dedi Damian və Dusty’nin varlığına görə minnətdarlıqla özünü götürdü.
 • Onsuz da seçilmiş bir neçə yerim var.
 • Traci’nin əlindən tutdu və axtardığı vampı tapana qədər ölüm yolu tapdı.
 • Qolunu yerə saldı və o, qusmamaq üçün ağzını örtərək bədənlərin arasından keçdi.

Pick: Future Perfect Progressive  

Future Perfect Continuous Tense Azərbaycan dilində gələcək bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Future Perfect Continuous Tense gələcəkdə baş verməsi planlaşdırılan hadisədən əvvəl başqa verən və bitən hadisənin olduğunu vurğulamaq üçün istifadə edilir.

Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübtəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

 • I will have been picking
 • you will have been picking
 • he/ she/ it will have been picking
 • we will have been picking
 • you will have been picking
 • they will have been picking
 1. So now I eat a croissant with my coffee every morning, picking up every flake with a moistened forefinger.
 2. This is where picking the right location becomes even more crucial!
 3. Coconut Ice – you’ll be picking the coconut Ice – you’ll be picking the coconut out of your teeth for days Cow – moo!
 4. The author is reputed to tour London on his bike picking out decent old caffs to list.
 5. By the 1860s most coal carried to London came by steam colliers, with sailing vessels picking up the pieces.
 • Beləliklə, indi hər səhər qəhvəmlə bir kruvasan yeyirəm, nəmlənmiş bir barmağımla hər dənəni götürürəm.
 • Doğru yeri seçmək daha vacibdir.
 • Coconut Ice – hindistan cevizi Ice yığacaqsınız – kokosunu günlərdir dişlərinizdən çıxaracaqsınız Cow – moo!
 • Yazıçı, velosipedlə siyahıya alınmaq üçün layiqli köhnə kafeleri seçərək London’u gəzmək üçün məşhurdur.
 • 1860-cı illərdə Londona daşınan ən çox kömür buxar kalyerləri ilə gəlirdi, yelkənli gəmilər parçaları götürürdü.

Pick: Feli İlə Testlər

 1. We’re …………….. up information in Maryland and we tagged where the family did in the Wassermann boys.

  a) pick
  b) picking
  c) picked

 2. Deidre studied her, …………….. up other signs of how different they were.

  a) pick
  b) picking
  c) picked

 3. She grabbed Traci’s hand, and she …………….. her way through the death until she found the vamp she sought.

  a) pick
  b) picking
  c) picked

 4. He dropped his arm, and she …………….. her way through the bodies, covering her mouth to keep from vomiting.

  a) pick
  b) picking
  c) picked

 5. Today ‘s Oxford Mail carries yet another story …………….. up on the widespread unease that local people feel.

  a) pick
  b) picking
  c) picked

 6. Next up was Peter Lewis with a slow …………….. style, and fine vibrato voice.

  a) pick
  b) picking
  c) picked

 7. We’re …………….. up information in Maryland and we tagged where the family did in the Wassermann boys.

  a) pick
  b) picking
  c) picked

 8. Deidre studied her, …………….. up other signs of how different they were.

  a) pick
  b) picking
  c) picked

 9. Carmen was alone in the living room …………….. up wrapping paper when the men returned.

  a) pick
  b) picking
  c) picked

 10. She retrieved the clothing, judging that Sofi had been the one to …………….. the original clothes out.

  a) pick
  b) picking
  c) picked

Pick V2 və V3 PDF

Daha çox praktika və məşq üçün hazırladığımız PDF ə göz atın. Bu PDF sizə bu yazımız ilə öyrəndiklərinizi təkrar məqsədiylə hazırlanmışdır. Test və təkrarlamalar sayəsində bu mövzunu çox rahat öyrənəbiləriniz. Elə isə buyurun, bu da PDF tapşırıqlar. Pick ikinci ve üçüncü halına klik edərək yükləyin və mütləq təkrarlayaraq əzbərləyin.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Sahil Dadashov

İngilis dili üzrə təlimçi. Sakarya Universitetinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Reklam bölümü tələbəsiyəm.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.