Present Continuous Tense (İndiki Davamedici Zaman) Mövzu İzahı


present continuous tense mövzu izahı

Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

İngilis dili qrammatikasını öyrənərkən bir çox zamanlar qarşımıza çıxır və bu zamanlar tələbələrə bir sıra çətinliklər çəkdirir. Lakin, ingilis dilində zamanlar düzgün qayda və sırası ilə öyrənildikdə heç bir çətinlik yaratmır. Bildiyiniz kimi, tələbələr ingilis dilini öyrənməyə başlayarkən ilkin olaraq Simple Present Tense (Geniş Zaman) ilə başlayır. Daha sonrasında öyrənilən ilkin zaman dilimləri ilərisində Present Continuous Tense (İndiki Davamedici Zaman) yer alır. Çünki, Present Continuous (İndiki Davamedici Zaman) Simple Present (Geniş Zaman) kimi ən aktual istifadə olunan zaman növlərindən biridir.

Present Continuous Tense yəni, azərbaycan dilində qarşılığı ilə indiki davamedici zaman ingilis dilində gündəlik danışıqda istifadə olunan aktiv zaman növlərindən biridir. Bu zaman növu nəinki gündəlik danışıqda, kitablarda rəsmi nitqlərdə görə biləcəyimiz zaman növüdür. Ona görə də, mütləq şəkildə öyrənməliyik ki, cümlələrimizdə rahat bir şəkildə istifadə edə bilək.

Present Continuous (İndiki Davamedici Zaman) Nədir?

Present Continuous Tense hal-hazırda davam edən bir hərəkət üçün istifadə olunur. Hərəkətin icrasının nə vaxt başlamasının və nə qədər davam etməsinin əhəmiyyəti yoxdur. Sadəcə danışarkən bir hadisənin davam etdiyini vurğulayır. Bu halda; Bu zaman danışarkən davam edən hərəkətlər üçün istifadə olunur. Bu hərəkət həm də bir müddətdir baş verən, ancaq danışma zamanı edilməyən bir hadisə ola bilər. Adından da anlaşıldığı kimi “Continuous” ifadəsindən öncə gələn “Present” ifadəsi həm be+Ving qəlibində “be” köməkçi felinin (am, is, are) present şəklində istifadə olunması gərəkdiyini həm də davam edən hərəkətin keçmiş zamanını “indi” olduğunu ifadə edir.

Present Continuous Tense (İndiki Davamedici Zaman) Nə Zaman İstifadə Olunur?

1. Danışıq ərəfəsində olan hadisələr və hərəkətlər üçün istifadə olunar.

 • I am reading a book. – Kitab oxuyuram.
 • She is having dinner now. – O, indi nahar yeməyini yeyir.

2. Keçmişdə başlayıb, hələ də davam edən hərəkətlər və hadisələr üçün istifadə olunar. Burada diqqət edilməsi gərəkən nüans, həmin hərəkətin danışılan an reallaşması vacib deyil.

 • They are not working with us. – Onlar, bizimlə işləmir.
 • She is studying in college. – O, kollecdə oxuyur.

3. Əvvəlcədən planlanan və ya daha sonra gerçəkləşəcək hərəkət və ya hadisələr üçün istifadə olunar.

 • We have a meeting next Monday. – Bizim Bazar ertəsi görüşümüz var.
 • He is not working next week. – O, gələn həftə işləməyəcək.

4. Davamlı gerçəkləşən situasiyalar üçün istifadə olunar. Burada “always”, “constantly” açar sözlərdir.

 • My sister is very chatty.  – Mənim bacım çox danışqandır.
 • He is always talking too much. – O, həmişə çox danışır.
 • Look! She is constantly drinking coffee. – Bax! O, elə qəhvə içir.

5. Dəyişən hal və vəziyətlərdə istifadə olunur.

 • She is getting fatter and fatter because of this sickness. – O, xəstəliyinə görə davamlı kökəlir.
 • The weather is getting warmer. – Hava getdikcə istiləşir.

Present Continuous Tense Qaydası və Düsturları Nədir?

Present Continuous (İndiki Davamedici Zaman) üçün hər bir şəxs əvəzliyinə görə müvafiq düstur və qaydalar vardır. Həmçinin cümlənin növündən aslı olaraq, cümlələr bir sıra düstur və qaydalara görə qurulur. Həm cümlə növünə görə, həm də şəxs əvəzliklərinə görə Present Continuous zamanının hansı qaydalara görə düzəldiyinə nəzər salaq.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Present Continuous Pozitiv Cümlə Quruluşu

Iamgoing to school.
He She Itis
We You Theyare

Present Continuous Neqativ Cümlə Quruluşu

Iam notgoing to school.
He She Itis not
We You Theyare not

Neqativ cümlələrdə “not” əlavəsindən istifadə olunmalıdır. Bu əlavə, is are ilə birləşdirilərək qısaldıla bilər, ancaq “am” ilə qısaldıla bilməz. Məsələn;

 • am not
 • He isn’t 
 • We are’t

Present Continuous Pozitiv Sual Quruluşu

AmIgoing to school?
IsHe She It
                          AreWe You They

SUalda am, is are köməkçi felləri sualın ən başına gələr. Cümlənin qalanı eyni şəkildə, dəyişdirilmədən yazılar.

Present Continuous Neqativ Sual Quruluşu

AmI notgoing to school?
Isn’tHe She It
Aren’tWe You They

Present Continuous Pozitiv Cavablar

Yes,Iam.
He She Itis.
We You Theyare.

Bu suallarda verilən qısa cavablarda sadəcə am, is ya da are istifadə edilər, fel təkrar edilməz.

Present Continuous Neqativ Cavablar

No,Iam not.
He She Itisn’t.
We You Theyaren’t.

Bu suallarda verilən qısa cavablarda sadəcə am, is ya da are istifadə edilər, fel təkrar edilməz.

İngilis Dilində Present Continuous Tense üçün Fel Şəkilçisi Nədir?

İngilis dilində Present Continuous Tense üçün fellərə əlavə edilən şəkilçi “ing” şəkilçisidir. Məsələn: go+ing, eat+ing, laugh+ing, və s.

Present Continuous Tense (İndiki Davamedici Zaman) Cümlələri Necə Qurulur?

Present Continuous Tense Təsdiq Cümlələr

İngilis dilində indiki davamedici zamanda köməkçi fel və əsas felə əlavə edilən “ing” şəkilçisi olduqca önəmlidir.

 • Mübtəda + Köməkçi fel (am, is, are) + Xəbər (fel-ing) + İkinci dərəcəli üzvlər
Present Continuous Tense İnkar Cümlələr

İnkar cümlələrini quranda isə tətbiq edəcəyimiz önəmli qaydalardan biri xəbəri təşkil edən və “ing” şəkilçisini qəbul etmiş fel ilə köməkçi fel arasına əlavə olunacaq inkarllıq bildirən qəlibdir.

 • Mübtəda + Köməkçi fel(am, is are) + not + Xəbər (fel-ing) + İkinic dərəcəli üzvlər
Present Continuous Tense Sual Cümlələri

İngilis dilində indiki davamedici zamanda sual cümləsi qurarkən qaydanın əsasını təşkil edən və şəxs əvəzliklərinə görə dəyişən köməkçi felləri cümlənin başına gətiririk və digər cümlə üzvlərini olduğu kimi yazırıq. “ing” şəkilçisi yenə olduğu kimi qalır.

 • Köməkçi fel (am, is are) + Mübtəda + Xəbər (fel-ing) + İkinci dərəcəli üzvlər

Present Continuous Tense Təsdiq Cümlələri ilə Nümunələr

 • I am writing down notes now. – İndi qeyd alıram.
 • I’m thinking of my future at the moment. – Hal-hazırda gələcəyimi düşünürəm.
 • You are taking care of the baby tonight. – Uşağa bu gecə sən baxacaqsan.
 • You are looking gorgeous. – Möhtəşəm görsənirsən.
 • He is playing with boys right now. – İndi uşaqlarla oynayır.
 • I am cooking a cake now. – İndi tort bişirirəm.
 • He is sleeping. – O yatır.
 • I am writing my emails. – E -poçtlarımı yazıram.
 • You are listening music. – Musiqi dinləyirsən.
 • They are playing basketball. – Basketbol oynayırlar.

Present Continuous Tense İnkar Cümlələri ilə Nümunələr

 • I am not learning Maths. – Riyaziyyat öyrənmirəm.
 • He is not sitting. – O, oturmayıb.
 • You are not riding a bike. – Velosiped sürmürsən.
 • I’m not taking any responsibility for him. – Onunla bağlı heç bir məsuliyyət daşımıram.
 • I am not letting you go again. – Təkrar getməyinə izin vermirəm.
 • You’re not going to the concert alone. – Konsertə tək getmirsən.
 • You aren’t leaving the dog behind. – İti arxanda buraxmırsan.
 • He isn’t planning anything at the moment. – Hal-hazırda bir şey planlamır.
 • He is not taking good care of them. – Onlara yaxşı baxmır.
 • She’s not taking a shower now. – İndi çimir.

Present Continuous Tense Suallar ilə Nümunələr

Aşağıdaki nümunələrdə Present Continuous Tense üçün pozitiv və neqativ suallar təqdim edilmişdir.

Present Continuous Tense Pozitiv Sual Nümunələri

 • Is she taking a picture of the scene? – Mənzərənin şəklini çəkdi?
 • Are you coming to outside with us? – Çölə bizimlə gəlirsən?
 • Are we saving some money? – Biz pul yığırıq?
 • Is he riding a bike right now? – O, indi velosiped sürür?
 • Am I driving on the highway? – Mən indi şosedə sürürəm?
 • Are you taking a picture of the scene? – Səhnənin şəklini çəkirsən?
 • Are you coming to outside with us? – Bizimlə çölə gəlirsən?
 • Is he saving some money? – Bir az qənaət edirmi?
 • Is he riding a bike right now? – Hazırda velosiped sürür?
 • Is she driving on the highway? – Magistral yolda maşın sürür?

Present Continuous Tense Neqativ Sual Nümunələri

 • Are you not smiling? – Gülmürsən?
 • Aren’t you reading a magazine right now? – Hazırda jurnal oxumursan?
 • Isn’t he studying medicine? – Tibb təhsili almır?
 • Isn’t he repairing his car at the moment? –  Hal hazırda maşını təmir etmir?
 • Isn’t she making up now? – İndi fikirləşmir?
 • Isn’t she wearing the same skirt again? – Yenə eyni ətəyi geyinmirmi?
 • Isn’t it getting a bit choppy, is it? – Bir az dalğalanmır, elə deyilmi?
 • Isn’t it sounding lovely? – Gözəl səslənmir?
 • Are we not getting a post this Sunday? – Bu bazar günü bir yazı almırıq?
 • Aren’t we shopping at the weekend? – Həftə sonu alış-veriş etmirikmi?

Present Continuous Tense Məçhul Növ Suallar ilə Nümunələr

Məçhul növ suallar ilə nümunələr təqdim etmədən öncə, məçhul növ ilə bağlı qısa məlumat verməkdə fayda var.

İngilis dilində Passive Voice mövzusu olduqca vacib mövzulardandır. Bu mövzunu bilmək və doğru şəkildə istifadə etməyi bacarmaq İngilis dilindəki danışığınızı daha axıcı və özündən əmin vəziyyətə gətirəcəkdir. Passiv forma İngilis dilində olan hər hansı bir zaman deyil. Əgər zamanın auxiliary verb to be + V3 (past participle) ilə düzəldilən özünəməxsus passiv forması mövcuddur. Bunlarla aşağıda tanış ola bilərsiniz.

İndiki zamanda Passive Voice is, are + being + əsas feilin past participle forması vasitəsi ilə düzəldilir:

Aşağıdaki nümunələrdə Present Continuous Tense üçün məçhul növ pozitiv və neqativ suallar təqdim edilmişdir.

Present Continuous Tense Məçhul Növ Pozitiv Sual Nümunələri

 • Is a letter being written to his friend by him? – Dostuna məktub onun tərəfindən yazılır?
 • Are books being bought by me? – Kitablar məndən alınır?
 • Is their work being done by farmers? – Onların işləri fermerlər tərəfindən aparılırmı?
 • Are the flowers being watered by her? – Çiçəklər onun tərəfindən suvarılır?
 • Is the meeting being talked about by them? – Görüş onlar tərəfindən müzakirə olunurmu?
 • Is the party being prepared by her? – Yığıncaq onun tərəfindən hazırlanır?
 • Is a poem being written by me? – Şeir mənim tərəfimdən yazılır?
 • Is a picture of him being taken by her? – Onun tərəfindən çəkilən bir şəkil varmı?
 • Are the cows being milked by farmer Joe? – İnəklər fermer Joe tərəfindən sağılır?
 • Is the car being washed by my father? – Maşını atam yuyur?

Present Continuous Tense Məçhul Növ Neqativ Sual Nümunələri

 • Aren’t her ornaments being sold by my mother? – Onun bəzək əşyaları anam tərəfindən satılmır?
 • Isn’t football being played by Shri? – Futbolu Şri oynamır?
 • Isn’t a tie being worn by him? – Qalstuk onun taxdığı deyilmi?
 • Aren’t the gifts being opened by them? – Hədiyyələr onlar tərəfindən açılmır?
 • Isn’t the team being congratulated by the coach? – Komandanı məşqçi təbrik etmirmi?
 • Isn’t the room being measured by Harry Potter? – Otaq Harry Potter tərəfindən ölçülmür?
 • Isn’t the mail being delivered by the postman? – Poçt poçtalyon tərəfindən çatdırılmır?
 • Isn’t Nick’s order being delivered to the nearest store? – Nikin sifarişi ən yaxın mağazaya çatdırılmır?
 • Isn’t our dinner being cooked as we speak? – Danışarkən yeməyimiz bişirilmirmi?
 • Aren’t visitors being checked in at the hotel? – Qonaqlar oteldə yoxlanılmır?

Present Continuous Tense Sual Zərfləri ilə Necə İstifadə Olunur?

İndiki Davamedici Zamanının sual zərfləri ilə istifadəsinə baxaq.

Soru kelimesiYardımcı fiilÖzneFiil + ing takısıTürkçesi
Whatareyoudoing?Siz nə edirsiz?
Whereareyouliving?Siz harada yaşayırsınız?
Whenisshecoming?O, nə zaman gəlir?
WhyareyoucryingSən niyə ağlayırsan?
Howaretheyworking?Onlar necə işləyirlər?

 

SoruYardımcı fiilFiil + ing takısıFiil + ing takısı
Whoiscoming?Kim gəlir?

Kim sual zərfi, əvəzlik qəbul etmədiyindən sual cümləsi qurularkən əvəzlik istifadə edilmədən yazılır. 

Present Continuous Tense Gündəlik Həyatda Necə İstifadə Etmək Olar?

İngilis dilində gündəlik vərdişlərdən bəhs etmək üçün adətən Present Simple Tense və çoxluqla da Present Continuous istifadə edilir. Bu forma hal-hazırda icra etdiyiniz hərəkəti izah edə bilər və ya bəzi hallarda gələcəkdə icra etməyi planlaşdırdığınız hərəkət üçün də gündəlik danışıqda sıxlıqla istifadə oluna bilər. Məsələn: I am going to cinema after school. – Məktəbdən sonra kinoya gedəcəyəm. Burada verilmək istənən məna artıq gələcək üçün planlaşdırılmış və yüksək ehtimalla icra ediləcək hərəkəti təsvir edir. Bu kimi vəziyyətlərdə Simple Future Tense (Sadə Gələcək Zaman) yerinə Present Continuous Tense (İndiki Davamedici Zaman) gündəlik danışıqda sıx-sıx istifadə oluna bilər.

Present Continuous Tense İstifadəsində Am Is Are Necə Qısaldılır?

 • I am – I’m
 • You are – You’re
 • He is – He’s
 • She is –  She’s
 • It is – It’s
 • We are – We’re
 • They are – They’re

Ümumiləşdirmə edərək deyə bilərik ki, təkdə olan mübtədalarla “is”, cəmdə olan mübtədalarla isə “are” köməkçi feilindən istifadə edilir. Mübtəda “I” olduğu zaman “am” köməkçi feilindən istifadə edilir. Bundan əlavə, İngilis dilində sən və siz şəxs əvəzliklərinin hər ikisinin də qarşılığı “you” olur. Hər iki halda da tək və cəm fərqi olmadan bu şəxs əvəzliyində “are” köməkçi feilindən istifadə edilir.

İngilis Dilində Present Continuous Tense İş Həyatında Necə İstifadə Olunur?

İngilis dilində Present Continuous zamanının iş həyatında necə istifadə olunduğunu görmək istəyirsinizsə, aşağıdaki mətnə diqqət yetirə bilərsiniz və oradaki cümlələrdən, qrammatik qaydalardan yararlana bilərsiniz.

İngiliscə:

Life has many aspects and one of the most important sides of it is having a good job. But what is a good job? That’s a hard question to answer with one or two words because every person has his or her own perspective in answering this question. Some people see a good job as having a good income, others look at it as low working hours, while others just look to job as they are meant to do it. A job that is with high payment and brings the happiness, passion to workers are the factors which are appreciated the most by most of people.

The first factor that people think it need to have to a good job is high payment. Every person like to have a good job with a high payment that enables him or her to live a wealthy life. If you have a good income, you will have a high standard of living. For examples: you can buy a beautiful house, a luxury car or expensive furniture for your house and so on by money you earn from your job.You and your family can also go abroad on your vacation thanks to your high salary that people have a low paying job can’t do. Beside, a good income will help you to save for the future. You work to earn and save money for making you budget more bigger and richer which is of great advantage to you if you have a family of your own in the future and you don’t have to depend on the finance of your parents anymore. A good job with a high income brings the workers many benefits.

The second and most important factor that a good job need to have is bring the happiness and passion to the workers. Many people decide to choose a job with a good salary instead of a job that they really love. Working makes you sometimes feel tired, depressed and exhausted thus you will suffer from stress and pressure which surely has bad effects on the outcome of your work, on the happiness of your family or even on your healh. Therefore, Doing the job you love is very important, you always feel happy and convenient when you do it no matter how difficult and busy it is. Choosing a job bases on natural interest which is not only good for individual but also good for company and society. Because when a person is comfortable with his work, he will give his best trying to improve his work so company will get much profit which helps society become more and more developed.

In brief, people suppose a job is good or bad mainly basing on their personal interest and how much they can earn from it. No matter how good you think a job is, it should be suitable for your knowledge, condition and your circumstance.

Azərbaycanca:

Həyatın bir çox cəhətləri var və bunun ən vacib tərəflərindən biri yaxşı bir iş görməkdir. Amma yaxşı iş nədir? Bir və ya iki sözlə cavab vermək çətindir, çünki hər bir insanın bu suala cavab verməyə öz baxışı var. Bəziləri yaxşı bir işi yaxşı gəlirə malik kimi görür, digərləri də aşağı iş saatı kimi görür, digərləri isə bunu etmək istədikləri kimi işə baxırlar. Yüksək ödənişli və işçilərə xoşbəxtlik və ehtiras gətirən bir iş, insanların çoxu tərəfindən ən çox bəyənilən amillərdir.

İnsanların yaxşı bir işə ehtiyacı olduğunu düşündükləri ilk amil yüksək ödənişdir. Hər kəs zəngin bir həyat sürməsini təmin edən yüksək ödənişli yaxşı bir işin olmasını istəyir. Yaxşı bir gəliriniz varsa, yüksək həyat səviyyəniz olacaq. Nümunələr üçün: işinizdən qazandığınız pulla gözəl bir ev, lüks bir avtomobil və ya eviniz üçün bahalı mebel və s. Əldə edə bilərsiniz. İnsanların yüksək maaş alması səbəbiylə özünüz və ailəniz də tətildə xaricə gedə bilərsiniz. az maaşlı iş edə bilməz. Bundan əlavə, yaxşı bir gəlir gələcəyə qənaət etməyə kömək edəcək. Büdcənizi daha böyük və zəngin etmək üçün pul qazanmaq və qənaət etmək üçün çalışırsınız, bu da gələcəkdə öz ailəniz varsa və artıq valideynlərinizin maliyyəsindən asılı olmayacaqsınızsa, bu sizin üçün böyük üstünlükdür. Yüksək gəlirli yaxşı bir iş işçilərə bir çox fayda gətirir.

Yaxşı bir işin olması lazım olan ikinci və ən vacib faktor işçilərə xoşbəxtlik və ehtiras gətirməkdir. Bir çox insan həqiqətən sevdiyi bir iş yerinə yaxşı maaşlı bir iş seçməyə qərar verir. İşləmək bəzən özünüzü yorğun, depresif və yorğun hiss edir, beləliklə işinizin nəticəsinə, ailənizin xoşbəxtliyinə və ya hətta sağalmanıza pis təsir edən stress və təzyiqdən əziyyət çəkəcəksiniz. Bu səbəbdən də sevdiyiniz işi görmək çox vacibdir, nə qədər çətin və məşğul olsa da, bunu edərkən özünüzü həmişə xoşbəxt və rahat hiss edirsiniz. İş seçimi təbii maraqlara əsaslanaraq təkcə fərd üçün deyil, həm də şirkət və cəmiyyət üçün də faydalıdır. Çünki bir insan işindən məmnun olduqda, işini təkmilləşdirmək üçün əlindən gələni edəcək ki, şirkət cəmiyyətin daha da inkişaf etməsinə kömək edəcək çox qazanc əldə etsin.

Qısacası, insanlar bir işin yaxşı və ya pis olduğunu şəxsi maraqlarına və bundan nə qədər qazana biləcəklərinə əsaslanaraq düşünürlər. Bir işin nə qədər yaxşı olduğunu düşünsən də, biliyinə, vəziyyətinə və vəziyyətinə uyğun olmalıdır.

Present Continuous Tense Exercise Nümunələri

Present Continuous Tense ilə bağlı tapşırıqlar sizin mövzunu daha yaxşı başa düşməyinizə kömək edəcək. Exerciseler sizin bilmədiyiniz hissələri sizə öyrədəcək. Present Continuous Tense Exercise 2 yerə ayrılır; Boşluq doldurma və ya test olarak verilən tapşırıqları həll etməyə çalışın.

Present Continuous Tense Boşluq Doldurma Nümunələri

1. I ___ write (şəkilçi) articles on different topics.

2. He ___ read (şəkilçi) various kinds of books.

3. They ___ play (şəkilçi) football now.

4. She ___ drink (şəkilçi) coffee.

5. He ___ goi (şəkilçi) to the library.

6. We ___ come (şəkilçi) for shopping in this market.

7. We ___ watch (şəkilçi) a movie in this Cineplex.

8. You ___ shop (şəkilçi) in that market.

9. I ___ sing (şəkilçi) different kinds of songs, especially modern.

10. I ___ listen (şəkilçi) to melodious songs.

Cavablar: 1. am (+ing), 2. is (+ing), 3. are (+ing), 4. is (+ing), 5. is (+ing), 6. are (+ing), 7. are (+ing), 8. are (+ing), 9. am (+ing), 10. am (+ing)

Present Continuous Tense ilə Test Nümunələri

 1. He … traveling around the world.

a) is

b) were

c) will

2. They … playing cricket in that field.

a) is

b) are

c) will

3. The poet … writing romantic poems.

a) are

b) were

c) is

4. The lyricist … writing realistic songs.

a) is

b) were

c) will

5. … you listening to realistic songs?

a) is

b) are

c) will

6. I … not quarreling with you.

a) is

b) were

c) am

7. … you coming to our home?

a) is

b) are

c) will

8. I … helping him to do the task.

a) am

b) were

c) will

9. My mom … cooking beef with cabbage.

a) is

b) were

c) will

10. … you watching cricket on television?

a) is

b) were

c) are

Cavablar: 1. a, 2. b, 3. c, 4. a, 5. b, 6. c, 7. b, 8. a, 9. a, 10. c

Present Continuous Tense ilə Test PDF

Present Continuous Tense ilə əlaqəli PDF çalışmalarını həll etmək istəyirsinizsə, aşağıdaki yazıya klikləyərək qovluğa keçid ala bilərsiniz.

Klikləyin: Present Continuous Tense PDF Test

Present Continuous Tense ilə WorkSheet PDF

Present Continuous Tense ilə əlaqəli worksheet çalışmalarını həll etmək istəyirsinizsə, aşağıdaki yazıya klikləyərək qovluğa keçid ala bilərsiniz.

Klikləyin: Present Continuous Tense Worksheet

Present Continuous Tense Məktəblərdə Necə Öyrədilir?

İngilis dilini öyrənən yeni başlayan birisi də Present Continuous Tense tədris olunan ilk zaman dilimlərindən biri olduğunun fərqindədir. İngiliscə geniş zaman niyə ilk yerdə olduğunu heç düşündünüzmü? Ümumi istifadəsi və türkcəyə bənzədiyi üçün başlanğıc səviyyəsinə olduqca uyğundur. İngilis dilinə ilk başladığınız vaxt haqqında düşünün.

Present Continuous Tense sayəsində çoxumuz bir mövzu və bir predikat istifadə edərək sadə cümlələr quraraq həyəcanla danışmağa başladıq, amma bu, yalnız başlanğıcdır. Beləliklə, yaxşı bir başlanğıc etmək üçün Present Continuous Tense ingilis və Azərbaycan dillərindəki ətraflı hekayəsini nəzərdən keçirək.

6-cı Siniflər Üçün İngilis Dilində Present Continuous Tense Cümlə Nümunələri

5 və 6-cı siniftə şagirdlər zamanlar mövzusuna başlayır. Zamanlar İngilis dili öyrənənlər üçün önemıi mövzudur. Şagirdlər Present Simple Tense öyrəndikdən sonra 2-ci öyrəndikləri zaman Present Continuous olur.

 • Jack and Jill are always fighting. – Jack və Jill həmişə mübarizə aparırlar.
 • She is constantly complaining about her sister. – Daim bacısından şikayətçidir.
 • Her mother is forever misplacing her keys. – Anası əbədi olaraq açarlarını səhv salır.
 • Shopping online is growing in popularity nowadays. – İnternetdə alış -veriş hal -hazırda populyarlıq qazanır.
 • The stocks are dropping constantly due to the economy. – İqtisadiyyat səbəbindən səhmlər daim aşağı düşür.

9-cu Siniflər Üçün İngilis Dilində Present Continuous Tense Cümlə Nümunələri

9-cu siniftə siz artıq bir çox zamanları bilmiş olursunuz. Artıq bunun üzərində müxtəlif çalışmalarla praktik qazanmış olursunuz.

 • We are leaving for the beach tomorrow morning. – Sabah səhər dənizə gedirik.
 • The kids are arriving at six o’clock. – Uşaqlar saat altıda gəlirlər.
 • She is speaking at the conference this evening. – Bu axşam konfransda çıxış edir.
 • Today, most people are using text messages instead of the phone. – Bu gün insanların çoxu telefon əvəzinə mətn mesajlarından istifadə edir.
 • The boys are playing ball after school. – Oğlanlar dərsdən sonra top oynayırlar.

Present Continuous Tense Bənzəri Digər Zamanlar Hansılardır?

Present Continuous Tense hal-hazırda icra edilən hərəkəti bəhs edilən zaman dilimini əhatə edən zaman növüdür. İngilis dilində “Present Tense” in dörd fərqli forması vardır:

 • Present Simple
 • Present Continuous
 • Present Perfect
 • Present Perfect Continuous

Bu zaman formaları gələcək zaman üçün də istifadə olunur, lakin bunun üçün cümləyə bir məkan və vəziyyət ingilis dili sözü əlavə etmək lazımdır.

Present Continuous Tense və Past Perfect Tense Arasında Fərq Nədir?

Present Continuous Tense hal-hazırda davam edən bir hərəkət üçün istifadə olunur. Hərəkətin icrasının nə vaxt başlamasının və nə qədər davam etməsinin əhəmiyyəti yoxdur. Sadəcə danışarkən bir hadisənin davam etdiyini vurğulayır. Bu halda; Bu zaman danışarkən davam edən hərəkətlər üçün istifadə olunur. Bu hərəkət həm də bir müddətdir baş verən, ancaq danışma zamanı edilməyən bir hadisə ola bilər. Adından da anlaşıldığı kimi “Continuous” ifadəsindən öncə gələn “Present” ifadəsi həm be+Ving qəlibində “be” köməkçi felinin (am, is, are) present şəklində istifadə olunması gərəkdiyini həm də davam edən hərəkətin keçmiş zamanını “indi” olduğunu ifadə edir.

Past Perfect Tense, keçmişdə müəyyən bir an və ya hadisədən əvvəl meydana gələn və o ana qədər davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Bu vaxtdan istifadə edəcəksinizsə, hansı hadisədən əvvəl suala cavab verə biləcəyiniz bir zaman cümləsi olmalıdır. Bəzən bu zamanın çox qədim hadisələr üçün istifadə edildiyi fərz edilir, lakin bu doğru deyil. Keçmişə aid yalnız bir hadisə varsa və bu hadisənin keçmişdə bir müddətdən əvvəl meydana gəldiyi ifadə edilərsə, Simple Past Tense istifadə edilməlidir.Bu zamanın istifadə edildiyi ümumi formul belədir: subject + had + past participle = past perfect tense.

Present Continuous Tense və Present Perfect Tense Arasında Fərq Nədir?

Present Continuous Tense hal-hazırda davam edən bir hərəkət üçün istifadə olunur. Hərəkətin icrasının nə vaxt başlamasının və nə qədər davam etməsinin əhəmiyyəti yoxdur. Sadəcə danışarkən bir hadisənin davam etdiyini vurğulayır. Bu halda; Bu zaman danışarkən davam edən hərəkətlər üçün istifadə olunur. Bu hərəkət həm də bir müddətdir baş verən, ancaq danışma zamanı edilməyən bir hadisə ola bilər. Adından da anlaşıldığı kimi “Continuous” ifadəsindən öncə gələn “Present” ifadəsi həm be+Ving qəlibində “be” köməkçi felinin (am, is, are) present şəklində istifadə olunması gərəkdiyini həm də davam edən hərəkətin keçmiş zamanını “indi” olduğunu ifadə edir.

Present Perfect Tense təkrarlanan hərəkətlər üçün istifadə edilir, hansı ki, konkret zaman forması bu hərəkətlər üçün önəmli deyil və hadisə keçmişdə başlayıb, lakin hələ də bitməyib, davam etməkdədir. Present Perfect Tense   keçmiş bir hadisə və ya vəziyyət ilə bu gün arasında bir əlaqə yaradır. Xüsusilə “just” zərfində çox yaxın bir hərəkət üçün istifadə olunur, ancaq nə qədər vaxt keçdiyini göstərmir. “Yet” zərfi hələ edilməmiş, lakin edilməsi ehtimalı olan hərəkətlər üçün və ya belə bir ehtimalın olub- olmadığını soruşmaq üçün istifadə edilir. “Never” zərfi keçmişdə müəyyən bir nöqtədən heç bir hərəkət edilmədiyini və ya belə bir vəziyyətlə qarşılaşmadığını ifadə etmək üçün istifadə olunur.

Present Continuous Tense və Present Simple Tense Arasında Fərq Nədir?

Present Simple  Tense, dilimizə indiki zaman kimi tərcümə olunur. I, you, we, they əvəzliklərinə cavab verən köməkçi felləri “do”,  he, she, it əvəzliklərinin  köməkçi felləri “does”`dır. Köməkçi felə “not” şəkilçisi əlavə etməklə mənfi formaya keçir. He, she, it əvəzlikləri ilə qurulan cümlələrdə “does” köməkçi felinə malikdir, lakin bu köməkçi felə “-s, -ies, -es” şəklində əlavə olunur. Mənfi cümlələrdə fel düz qalır.E yni vəziyyət sual cümləsi üçündə keçərlidir. Ümumi həqiqətləri, təkrarlanan hərəkətləri, vərdişləri, mövcud vəziyyəti, ümumi fikri, istəyi ifadə etmək üçün istifadə olunur. Bir zaman qrafiki ilə başlamaq və ya təkrarlamaq üçün əvvəlcədən təyin edilmiş hərəkətlər üçün istifadə olunur. Əmrlər, təlimatlar vermək üçün istifadə olunur.

Present Continuous Tense hal-hazırda davam edən bir hərəkət üçün istifadə olunur. Hərəkətin icrasının nə vaxt başlamasının və nə qədər davam etməsinin əhəmiyyəti yoxdur. Sadəcə danışarkən bir hadisənin davam etdiyini vurğulayır. Bu halda; Bu zaman danışarkən davam edən hərəkətlər üçün istifadə olunur. Bu hərəkət həm də bir müddətdir baş verən, ancaq danışma zamanı edilməyən bir hadisə ola bilər. Adından da anlaşıldığı kimi “Continuous” ifadəsindən öncə gələn “Present” ifadəsi həm be+Ving qəlibində “be” köməkçi felinin (am, is, are) present şəklində istifadə olunması gərəkdiyini həm də davam edən hərəkətin keçmiş zamanını “indi” olduğunu ifadə edir.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Günay Akhund-zada

Beynəlxalq Şöbələr üzrə Mətn Yazarı / Məzmun Redaktoru mütəxəssisi.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.