Present Perfect Continuous Tense ilə Əlaqəli Cümlələr


Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

Present perfect continuous zamanı içlərindən digər zamanlara görə başa düşülməsi biraz daha çətin, daha çox təkrar və çalışma gərəkdirən zaman dilimlərindən biridir. Gündəlik danışıqlarda istifadəsini görə bilməniz mümkündür, lakin sadə zaman dilimləri qədər çox istifadə olunmur. Bu zaman dilimini daha çox orta səviyəli rəsmi məqalələrdə, rəsmi nitqlərdə görə bilərsiniz və ya mədəniyyət çərçivəsində sizdən yaşca, statusca böyük şəxslərlə danışarkən nitqinizə daha keyfiyyətli üslub qatmaq üçün istifadə edəcəyiniz zaman dilimidir.

Present Perfect Continuous Nə Üçün İstifadə Olunur?

Keçmişdə başlayan və hal-hazırda davam edən, bitib, lakin rəsiri indiki zamana aid olan hadisələr üçün keçərlidir. Simple Past zaman dilimindən fərqli olaraq zaman tam dəqiq olaraq məlum olmur. Məsələn, biz simple past zamanında bir hadisənin konkret bir həftə əvvəl baş verdiyini deyərik, Present Perfect Continuous Tense-də isə konkret vaxt, saat qeyd edilmir. Digər bir nüans isə kiməsə bir şeyin həyatında heç olub olmadığını, indiyə qədər edib etmədiyini soruşmaq üçün qəlib olaraq keçmiş davamedici zamanla birlikdə soruşarıq.

Nəyinsə keçmişdə başlayıb indiyə qədər davam edib etmədiyini soruşmaq üçün də Present Perfect Continuous Tense istifadə olunmaqdadır.

Present Perfect Continuous Tense ilə Təsdiq (Nəqli) Cümlə Qaydası

Aşağıdaki kimi formula sahibdir;

 1. I/You/We/They (mübtəda)+ have been + V+ing
 2. He/She/It (mübtəda) + has been + V+ing

Present Perfect Continuous Tense Nəqli Cümlə Nümunələri

 • I have been doing this job since 1999. – 1999-dan bəri bu işi görürəm.
 • I’ve been reading for two hours. – İki saatdır oxuyuram.
 • You have been studying very hard. – Çox çalışırdın.
 • You’ve been sleeping the whole morning. – Bütün səhər yatırdın.
 • He has been riding a bicycle. – Velosiped sürürdün.
 • He has been working on the project. – Layihə üzərində işləyirdi.
 • She has been crying for hours. – Saatlardır ağlayır.
 • She has been seeing him all day. – Bütün gün onunla idi.
 • It has been running flawlessly since 2009. – 2009-dan bəri problemsiz işləyir.
 • It has been waiting for its food since 6. – 6-dan bəri yeməyini gözləyir.

Diqqət etdinizsə, Present Perfect Continuous Tense olan cümlələri azərbaycan dilinə tərcümə edərkən indiki zamanda və ya keçmiş zamanda tərcümə edirik. Bunun səbəbi, Present Perfect Continuous Tense zamanın dəqiq qarşılığının olmamasıdır. Buna görə də, mənaca ən yaxın zamanı seçib, tərcümə edirik.

Present Perfect Continuous Tense ilə İnkar Cümlələri

İnkarlıq bildirən cümlələri Present Perfect Continuous Tense ilə bu şəkildə düzəldirik;

 1. I/You/We/They+ have not been + V+ing
 2. He/She/It + has not been + V+ing

Present Perfect Continuous Tense İnkar Cümlə Nümunələri

 • I’ve not been listening to you for the last 3 mins. – Son 3 dəqiqədir səni dinləmirəm.
 • I haven’t been seeing him ever since. – O zamandan bəri onu görmürəm.
 • You’ve not been walking in the mountains. – Dağlarda gəzmirəm.
 • You’ve not been decorating your house. – Evini bəzəmirdin.
 • He hasn’t been cleaning his clothes for a while. – Geyimlərini bir müddətdi təmizləmir.
 • He’s not been drinking alcohol. – İçki içmirdi.
 • She hasn’t been dancing with him all day. – Onunla bütün gün rəqs etmirdi.
 • She has not been preparing lunch. – Yeməyi hazırlamırdı.
 • It hasn’t been raining for the whole week. – Bütün həftəni yağış yağmırdı.
 • It hasn’t been eating anything for two days. – İki gündür bir şey yemirdirş

Present Perfect Continuous Tense ilə Sual Cümlələri

İngiliscə Present Perfect Continuous Tense tense ilə sual cümlələri aşağıdaki formula görə tətbiq edilir;

 1. Have + I/You/We/They+ been + V+ing
 2. Has + He/She/It + been + V+ing

Present Perfect Continuous Tense ilə Sual Cümlələrinə Nümunələr

 • Have you been feeling all right? – Yaxşı hiss eliyirdin?
 • Have you been reading this book? – Bu kitabı oxuyurdun?
 • Have you been smoking for five years? – Beş ildir siqaret çəkirsən?
 • Has he been exercising lately? – Son zamanlarda idman edirsən?
 • Has he been watching the news recently? – Axır vaxtlar xəbərləri izləyirsən?
 • Has she been working on her computer? – Kompyuterində işləyirdi?
 • Has she been planning to go to Baku? – Bakıya getməyi planlayırdı?
 • Has it just been lying there for 3 hours now? – 3 saatdır orada eləcə yatır?
 • Has it been raining since yesterday? – Dünəndən yağış yağır?

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Günay Akhund-zada

Beynəlxalq Şöbələr üzrə Mətn Yazarı / Məzmun Redaktoru mütəxəssisi.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.