State Felinin İkinci və Üçüncü Halı


Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

State Felinin İkinci və Üçüncü Halı

Tələbələr ingilis dili qrammatikasını öyrənərkən motivasiyasını düşürəcək bir sıra qəlizliklərlə üz üzə qala bilirlər. Bu qəlizliklər, ingilis dili qrammatikasını öyrənməkdə axsamalar yarada bilir. Mövzumuza verə biləcəyimiz ən ideal nümunə isə ingiliscə fellərdir. İngilis fellər, ana dilimizlə müqayisədə qarşılığı olmayacaq ünsurlarla əhatəlidir. Bu ünsurları yaxşı mənimsəyə bilmək üçün ingilis dili qrammatikası detallı, sağlam və doğru addımlarla öyrənilməlidir ki, tələbələr üçün hər hansı bir məqamda çətinliklər yaratmasın.

Fellər bildiyiniz üzərə ingilis dilində qaydalı və qaydasız olaraq iki yerə bölünür. Çətinlik, eləcə, buradan başlayır. Çünki, qaydalı felləri öyrənmək asan olsa da, (ikinci və üçüncü halında “ed” şəkilçisini qəbul edən hər bir fel qaydalı fel sayılır) qaydasız felləri öyrənmək olduqca vaxt aparıcıdır. Çünki, qaydasız fellər kökdən dəyişmə xüsusiyyətinə sahibdir və tələbələrin burada qaydasız felləri əzbərləməkdən başqa çarələri qalmır. Bəs, əzbərləməkdən savayı, qaydasız felləri necə daha yadda qalan etmək mümkündür?

Qaydasız felləri yadda qalan etmək üçün hansı halların hansı cümlələrdə, hansı mənsubiyyətlər və zaman qəlibləri ilə istifadə olunduğunu öyrənmək lazımdır. Bunun üçün, bu gün bloq yazımızda qaydasız fellərdən biri olan “pick” felinin ikinci və üçüncü hallarını sizlərlə birlikdə təsnif edəcəyik. Beləliklə, felin birinci, ikinci və üçüncü hallarını daha detallı şəkildə öyrənəcək və çalışmalarla praktik edərək daha yadda qalan hala gətirəcəksiniz. Giriş məlumatlarla başlayaq:

State feli sözün öz köküdür və birinci hal şəklində istifadə olunur.

State Felinin İkinci Halı

State felinin ikinci halı Stated yazılır. Simple Past Tense üçün istifadə olunur.

State Felinin İkinci Halı ilə Nümunələr

 1. Duclaux stated that the yeast question as regards low fermentation has been solved by Hansen’s investigations.
 2. And, in fact, the last letter he had received from Mack’s army informed him of a victory and stated strategically the position of the army was very favorable.
 3. Napoleon Bonaparte made a comment along these lines when he stated, “Man is entitled by birthright to a share of the Earth’s produce sufficient to fill the needs of his existence.”
 4. In the orders issued it was stated, not that the Emperor would take command, but only that he would be with the army.
 5. In jest, he stated that Jonathan was merely seeking the best fashion example he could find.
 • Duclaux, mayanın aşağı fermentasiya ilə bağlı sualının Hansenin araşdırmaları ilə həll edildiyini bildirdi.
 • Əslində, Mack ordusundan aldığı son məktub ona bir qələbə haqqında məlumat verdi və strateji olaraq ordunun mövqeyinin çox əlverişli olduğunu bildirdi.
 • Napoleon Bonapart, “İnsanın doğuş hüququna görə, varlığının ehtiyaclarını ödəmək üçün Yerin məhsulundan bir hissəsinə haqqı var” deyərək bu istiqamətdə bir şərh etdi.
 • Verilən əmrlərdə İmperatorun əmr alacağı deyil, yalnız ordu yanında olacağı ifadə edildi.
 • Zarafat olaraq Jonathan’ın sadəcə tapa biləcəyi ən yaxşı moda nümunəsini axtardığını bildirdi.

State Felinin Üçüncü Forması

State felinin üçüncü halı Stated olarak yazılır. Cümlələrdən ayıra bilməyiniz üçün cümlədə istifadə olunan zaman qəliblərini müəyyənləşdirməlisiniz. Üçüncü hal Perfect Tense və Passive Voice cümlələri üçün keçərlidir.

State Felinin Üçüncü Halı ilə Cümlələr

 1. He is stated also to have influenced the king in issuing his dispensing declaration of the 26th of December 1662, and he zealously supported a bill introduced for the purpose of confirming the declaration, rising thereby in favour and influence with Charles.
 2. For, as the medieval Portuguese stated, it is merely a generic term for the capital of any considerable chief, and it has been applied even by them to several distinct places.
 3. It is stated in the charter that the right to this privilege had been proved by an inquisition taken in the 14th century, and had then already been held from time immemorial.
 4. As already stated, John Napier was born in 1550, the year in which the Reformation in Scotland may be said to have commenced.
 5. As already stated, the ” Mediterranean region ” forms a distinct climatic unit, chiefly due to the form and position of the Mediterranean Sea.
 • Kralın 26 dekabr 1662-ci il tarixli bəyannaməsini yayımlamasında onu təsir etdiyini və bəyannamənin təsdiqlənməsi məqsədi ilə təqdim olunan bir qanun layihəsini səylə dəstəklədiyini, bununla da Charlesın lehinə və təsirinə qalxdığını söylədi.
 • Çünki orta əsrlər Portuqaliyasının dediyi kimi, bu, hər hansı bir başçının kapitalı üçün ümumi bir termindir və hətta onlar tərəfindən bir neçə fərqli yerə tətbiq edilmişdir.
 • Xartiyada bu imtiyaz hüququnun 14-cü əsrdə alınan bir inkvizisiya ilə sübut edildiyi və daha sonra qədim zamanlardan bəri tutulduğu bildirilir.
 • Artıq bildirildiyi kimi, John Napier, Şotlandiyada Reformasiyanın başladığı deyilə bilən 1550-ci ildə anadan olub.
 • Artıq bildirildiyi kimi, “Aralıq dənizi bölgəsi”, əsasən Aralıq dənizinin forma və mövqeyinə görə fərqli bir iqlim vahidi meydana gətirir.

State Felinin Past Tense ilə İstifadəsi

State felini müxtəlif zamanlarda istifadə edərkən çaşqınlıq yaşaya bilərsiniz. Cümlədə State felini görərkən hansı halda olduğunu müəyyənləşdirmək istəyirsinizsə, cümlədə işlədilən zamana diqqət yetirməlisiniz. Past Simple zamanının istifadə olunduğu cümlədə State felinin mütləq ikinci halı istifadə olunur. Past Participle cümlələrdə isə pick felin üçüncü halı işlədilir.

State felini keçmiş zaman qəlibləri ilə istifadə edərkən felin neçənci halını istifadə edəcəyinizi yaxşı bilməlisiniz. Cümlələrdə istifadə olunan zaman qəliblərini bir-birindən ayırd edə bilmək üçün köməkçi fellərə baxmağınız kifayət edir. Mübtəda + Köməkçi Fel + Fel (ikinci və ya üçüncü hal) + İkinci Dərəcəli Üzvlər qaydasına diqqət etsəniz, felin ikinci və üçüncü halları ilə rahatlıqla cümlələr qura bilərsiniz.

State Felinin Zaman və Mənsubiyyətə Görə Təsnifi

State feli də digər fellər kimi cümlədə istifadə olunarkən zamana və mənsubiyyətə görə dəyişir. Hər ikisinə görə cümlədə istifadə qaydalarına riayət edib, cümlə quruluş strukturunda yanlışa yol vermək istəmirsinizsə, o zaman, aşağıda həm şəxs əvəzliklərinə, həm də zamana görə təsnif edilmiş State felinin istifadə qaydalarına baxa bilərsiniz.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

State Simple Present Tense Fel Çəkimi

Present Simple Tense, dilimizə indiki zaman kimi tərcümə olunur. I, you, we, they əvəzliklərinə cavab verən köməkçi felləri “do”,  he, she, it əvəzliklərinin  köməkçi felləri “does”`dır. Köməkçi felə “not” şəkilçisi əlavə etməklə mənfi formaya keçir. He, she, it əvəzlikləri ilə qurulan cümlələrdə “does” köməkçi felinə malikdir, lakin bu köməkçi felə “-s, -ies, -es” şəklində əlavə olunur. Mənfi cümlələrdə fel düz qalır. Eyni vəziyyət sual cümləsi üçündə keçərlidir. Ümumi həqiqətləri, təkrarlanan hərəkətləri, vərdişləri, mövcud vəziyyəti, ümumi fikri, istəyi ifadə etmək üçün istifadə olunur. Bir zaman qrafiki ilə başlamaq və ya təkrarlamaq üçün əvvəlcədən təyin edilmiş hərəkətlər üçün istifadə olunur.

1 st form of Verb + s (es)

I state

you state

he state

we state

you state

they state

 1. For three weeks the old prince lay stricken by paralysis in the new house Prince Andrew had built at Bogucharovo, ever in the same state, getting neither better nor worse.
 2. In the past, when the power of the state was absolute in many parts of the world, it was harder to argue that every person on the planet had rights no monarch or state could violate.
 3. It costs me less in every sense to incur the penalty of disobedience to the State than it would to obey.
 4. However, once we got going, I’m proud to state my future wife responded robustly, both physically and vocally.
 5. Why do they not dissolve it themselves–the union between themselves and the State–and refuse to pay their quota into its treasury
 • Yaşlı şahzadə üç həftə ərzində Bucurçarovoda inşa etdiyi yeni evdə iflicdən əziyyət çəkdi, həmişəki vəziyyətdə, nə yaxşı, nə də pisləşdi.
 • Keçmişdə, dünyanın bir çox yerində dövlətin gücü mütləq olduğu zaman, planetdəki hər bir insanın heç bir monarxın və ya dövlətin poza bilməyəcəyi hüquqlara sahib olmadığını iddia etmək daha çətindi.
 • Dövlətə itaətsizlik cəzasını çəkmək mənə hər mənada itaət etməkdən daha az xərcləyir.
 • Ancaq bir dəfə getdikdə, gələcək həyat yoldaşımın həm fiziki, həm də səs baxımından möhkəm cavab verdiyini bildirməkdən qürur duyuram.
 • Niyə bunu özləri – özləri ilə dövlət arasındakı ittifaqı – həll etmirlər və kvotalarını onun xəzinəsinə ödəməkdən imtina edirlər?

State Present Perfect Tense Fel Çəkimi

Present Perfect Tense təkrarlanan hərəkətlər üçün istifadə edilir, hansı ki, konkret zaman forması bu hərəkətlər üçün önəmli deyil və hadisə keçmişdə başlayıb, lakin hələ də bitməyib, davam etməkdədir. Present Perfect Tense   keçmiş bir hadisə və ya vəziyyət ilə bu gün arasında bir əlaqə yaradır. Xüsusilə “just” zərfində çox yaxın bir hərəkət üçün istifadə olunur, ancaq nə qədər vaxt keçdiyini göstərmir. “Yet” zərfi hələ edilməmiş, lakin edilməsi ehtimalı olan hərəkətlər üçün və ya belə bir ehtimalın olub- olmadığını soruşmaq üçün istifadə edilir. “Never” zərfi keçmişdə müəyyən bir nöqtədən heç bir hərəkət edilmədiyini və ya belə bir vəziyyətlə qarşılaşmadığını ifadə etmək üçün istifadə olunur.

has/ have + 3 rd form of Verb

I have stated

you have stated

he has stated

we have stated

you have stated

they have stated

 1. Its commencement, however, does not, as is sometimes stated, coincide with the very day of the flight, but precedes it by sixty-eight days.
 2. “It is different, but you’ll never hear such neat accounts of history as you will from these guys,” Linda stated.
 3. Show them what they miss, or let them play with her before you take her to your warlord, the warlord stated.
 4. Douglas’s literary work, now his chief claim to be remembered, belongs, as has been stated, to the period 1501-1513, when he was provost of St Giles.
 5. The total losses of the Russians are stated as 42,000 men, but this is very considerably exaggerated; the Japanese acknowledged 20,000 casualties.
 • Bununla belə, başlanğıcı, bəzən də deyildiyi kimi, uçuş gününə təsadüf etmir, əksinə altmış səkkiz gün əvvəl olur.
 • “Fərqlidir, amma heç vaxt bu uşaqlardan istədiyiniz qədər səliqəli tarix hesabları eşitməyəcəksiniz” dedi Linda.
 • Darıxdıqlarını onlara göstərin, ya da onu sərkərdinizə aparmadan əvvəl onunla oynamalarına icazə verin, deyə sərkərdə bildirdi.
 • Douglasın ədəbi əsəri, indi xatırlanacağı əsas iddiası, deyildiyi kimi, St Giles provostu olduğu 1501-1513 dövrünə aiddir.
 • Rusların ümumi itkiləri 42.000 kişi olaraq ifadə edilir, lakin bu olduqca şişirdilmişdir; Yaponlar 20.000 itki olduğunu etiraf etdilər.

State Present Progressive Tense Fel Çəkimi

Adından da göründüyü kimi Continuous ifadədəsindən  əvvəlki Present ifadəsi  be + V- ing şəklində köməkçi felin indiki, yəni am, is, are şəklində istifadə olunmasını  həm də dəvam edən hadisənin keçid vaxtının indi olduğunu ifadə edir. Hadisənin nə vaxt başladığı və nə qədər davam etdiği vacib deyil. Yalnız bir danışma anında bir hadisənin davam etdiyini vurğulayır. Hal- hazırda davam etməkdə olan hərəkətləri izah etmək üçün bu zaman formasından istifadə edilir.

Zaman ifadələri: now (indi), right now (indi), at the moment (hazırda), still (hələ)

Present Continuous Tense always, constantly, forever  kimi zərflərlə birlikdə əkrarlayan və ümumiyyətlə narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur. Present Continuous Tense ondan sonra istifadə olunan gələcək zamanla birlikdə gələcəkdə əvvəlcədən planlaşdırılan bir hərəkətin baş verəcəyi deməkdir.

is/ am/ are + 1 st form of Verb + ing

I am stating

you are stating

he is stating

we are stating

you are stating

they are stating

 1. There was an old treadle sewing machine with carved drawers and even a grandfathers’ clock, stating the permanent time of three p.m.
 2. His views were not, however, adopted at once by all, for we find Charles Alston stating arguments against them in his Dissertation on the Sexes of Plants.
 3. In Great Britain the curvature is defined by stating the length of the radius, expressed in chains (i chain=66 ft.), in America by stating the angle subtended by a chord ioo ft.
 4. Expert opinions have been advanced stating that gold-mining in Uruguay is capable of development into an important industry.
 5. A base on which stood a statue of Herodes’ wife, Regilla, was found close to the facade, inscribed with fulsome praise, stating that the statue was “set up by order of the Sisyphaean Senate at the outpouring of the streams.”
 • Üç saatın qalıcı vaxtını bildirən oyma çekmecələri və hətta babalar saatı olan köhnə bir izləmə tikiş maşını var idi.
 • Ancaq fikirləri bir anda qəbul edilmədi, çünki Charles Alston-un Bitkilərin Cinsiyyətinə dair Dissertasiyasında onlara qarşı dəlillər gətirdiyini gördük.
 • Böyük Britaniyada əyrilik radiusun zəncirlərlə ifadə olunan uzunluğunu (i zəncir = 66 ft.), Amerikada bir akorun ioo ft.
 • Uruqvayda qızıl hasilatının əhəmiyyətli bir sahəyə çevrilə biləcəyini ifadə edən mütəxəssis rəyləri irəli sürüldü.
 • Üzərində Herodesin həyat yoldaşı Regilla’nın heykəlinin dayandığı bir baza, heykəlin “axınların tökülməsində Sizifey Senatının əmri ilə qurulduğunu” bildirən və dəhşətli təriflə yazılmışdır.

State Present Perfect Progressive Tense Fel Çəkimi

Dilimizə indiki bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə edilən Present Perfect Continuous Tense, keçmişdə müəyyən bir zamanda başlayan və hal-hazırda davam etməkdə olan hal və hərəkətlərdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Bu səbəblə Continuous halda istifadə edilə bilməyən fellərlə istifadə edilə bilməz.

Hal- hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now -mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur

has/ have + been + 1 st form of Verb + ing

I have been stating

you have been stating

he has been stating

we have been stating

you have been stating

they have been stating

 1. Definition is merely a circuitous method of stating an identity: “a tree is a vegetable growth” is logically no more than “a tree is a tree.”
 2. At the beginning of the 5th century the Roman legions left Britain, and the Saxon Chronicle gives the exact date, stating that never since A.D.
 3. The ferret was well known to the Romans, Strabo stating that it, was brought from Africa into Spain, and Pliny that it was employed in his time in rabbithunting, under the name Viverra.
 4. Epiphanius stating great hin = 18 xestes, and holy hin = 9, must refer to Syrian xestes, equal to 24 and 12 Roman; this makes holy hin as above, and great hin a double hin, i.e.
 5. There can be no doubt about the identity of the building, for the basis on which it stands bears the remains of the dedicatory inscription, stating that it was erected from the spoils of Marathon.
 • Tərif yalnız bir şəxsiyyəti ifadə edən dövri bir üsuldur: “ağac bir bitki böyüməsidir” məntiqi olaraq “bir ağac bir ağacdır” demək deyil.
 • 5-ci əsrin əvvəllərində Roma legionları Britaniyanı tərk etdi və Sakson Salnaməsi A.D.dən bəri heç vaxt olmadığını ifadə edərək dəqiq tarixi verir.
 • Gəmi, Romalılara, Strabonun, Afrikadan İspaniyaya gətirildiyini və Pliny’nin, Viverra adı altında rabbithunting dövründə işlədildiyini söyləyən yaxşı bilinirdi.
 • Epifanius böyük hin = 18 xestes və müqəddəs hin = 9 ifadə edərək, 24 və 12 Romaya bərabər olan Suriyalı xestesə istinad etməlidir; bu yuxarıdakı kimi müqəddəs hini və böyük hini ikiqat hin edir, yəni.
 • Binanın kimliyi barədə heç bir şübhə ola bilməz, çünki onun əsasında Marathonun qənimətlərindən ucaldıldığını bildirən həsr olunmuş yazının qalıqları durur.

State Simple Past  Tense Fel Çəkimi

Azərbaycan dilindəki qarşılığı keçmiş sadə zaman olan Past Simple Tense, keçmiş zamanda baş verən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə tamamlanan bir hadisəni, işi, vəziyyəti və ya hərəkəti təsvir etmək üçün istifadə olunur. Hadisənin nə qədər əvvəl baş verməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu yaxınlarda baş vermiş ola bilər və ya çox köhnə ola bilər. Keçmişə aid yalnız bir hərəkət varsa, bu hərəkətin nə qədər köhnə olmasına baxmayaraq bu zaman istifadə olunmalıdır. Hadisənin keçmişdə nə zaman baş verdiyini ifadə edən bir zaman ifadəsi ilə istifadə olunmalıdır.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən),  last month (keçən ay), last week (geçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago ( iki gün əvvəl), two months ago ( iki ay əvvəl),  two years ago ( iki əvvəl il)

2 nd form of Verb

I stated

you stated

he stated

we stated

you stated

they stated

 1. If the frequent presence of a kink in the tail be an inherent feature, the breed is evidently related to the other kink-tailed Malay cats which, as already stated, have a cry differing from that of European cats.
 2. It is usually stated, on the authority of Ephorus, that Pheidon of Argos established a mint in Aegina.

 3. The case is usually stated somewhat as follows.
 4. This is not expressly stated in the New Testament but is regarded as a necessary inference.
 5. The following tables, showing the growth of the largest towns in France, are drawn up on the basis of the fourth classification, which is used throughout this work in the articles on French towns, except where otherwise stated.
 • Quyruqda bir büzüşmənin tez-tez olması xas bir xüsusiyyətdirsə, bu cins, açıq şəkildə bildirildiyi kimi, Avropa pişiklərindən fərqli bir fəryad edən digər quyruqlu Malay pişikləri ilə əlaqəlidir.
 • Efordan rəvayət olaraq, Argoslu Pheidonun Aegina-da bir zərbxana qurduğu bildirilir.
 • İş ümumiyyətlə bir qədər aşağıdakı kimi ifadə olunur.
 • Bu, Əhdi-Cədiddə açıq şəkildə bildirilmir, lakin zəruri bir nəticə kimi qiymətləndirilir.
 • Fransadakı ən böyük şəhərlərin böyüməsini göstərən aşağıdakı cədvəllər, başqa bir şərt göstərilmədiyi hallar xaricində bu şəhər boyunca Fransız şəhərlərinə dair məqalələrdə istifadə edilən dördüncü təsnifata əsasən tərtib edilmişdir.

State Past Progressive  Tense Fel Çəkimi

Keçmiş davamedici zaman olan Past Continuous Tense, keçmişdə baş verən və müəyyən bir müddətdə davam edən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə göstərilən vaxtda tamamlanmayan və buna görə də davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Əsas odur ki, o an davam edir, nə qədər dəvam etməsinin  fərqi yoxdur.

Always (həmişə), constantly (davamlı), forever (həmişəlik, əbədi) kimi zərflərlə birlikdə keçmişdə təkrarlanan və ümumiyyətlə bizi narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur.

was/ were + 1 st form of Verb + ing

I was stating

you were stating

he was stating

we were stating

you were stating

they were stating

 1. Longomontanus, in his Astronomia Danica (1622), gives an account of the method, stating that it is not to be found in the writings of the Arabs or Regiomontanus.
 2. But here something (probably the examiner) was at fault, for a note was attached to Pasteur’s diploma stating that he was only “mediocre” in chemistry.
 3. Monumental epitaphs record the purchase of a grave from the fossores, in many cases during the lifetime of the individual, not unfrequently stating the price.
 4. In America he was defended by John Jay and John Adams, and after stating his case to Congress was allowed to return to Paris (1781) to settle his affairs.
 5. Epitaphs of members of the Flavian family have been found here, and others stating that they are put up ” Ex Indulgentia Flaviae Domitillae Vespasiani Neptis.”
 • Longomontanus, Astronomiya Danica (1622) adlı əsərində, metodun ərəblərin və ya Regiomontanusun yazılarında tapıla bilməyəcəyini açıqlayır.
 • Ancaq burada bir şey (ehtimal ki imtahan verən) günahkar idi, çünki Pasterin diplomuna yalnız kimya elmində “orta” olduğuna dair bir qeyd əlavə edildi.
 • Monumental epitafiyalar, bir çox hallarda fərdi ömrü boyu qiymətini tez-tez ifadə etmədən, fosorlardan bir qəbir satın aldığını qeyd edir.
 • Amerikada John Jay və John Adams tərəfindən müdafiə olundu və işi Konqresə bildirdikdən sonra işlərini həll etmək üçün Parisə (1781) qayıtmasına icazə verildi.
 • Burada Flavyan ailəsi üzvlərinin epitafiyası tapıldı və digərləri “Ex Indulgentia Flaviae Domitillae Vespasiani Neptis” yazıldığını bildirdilər.

State Past Perfect Tense Fel Çəkimi

Keçmişdə müəyyən bir an və ya hadisədən əvvəl meydana gələn və o ana qədər davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Bu vaxtdan istifadə edəcəksinizsə, hansı hadisədən əvvəl suala cavab verə biləcəyiniz bir zaman cümləsi olmalıdır. Bəzən bu zamanın çox qədim hadisələr üçün istifadə edildiyi fərz edilir, lakin bu doğru deyil. Keçmişə aid yalnız bir hadisə varsa və bu hadisənin keçmişdə bir müddətdən əvvəl meydana gəldiyi ifadə edilərsə, Simple Past Tense istifadə edilməlidir. Bu zamanın istifadə edildiyi ümumi formul belədir:

subject + had + past participle = past perfect tense.

I had stated

you had stated

he had stated

we had stated

you had stated

they had stated

 1. The estimate to be formed of this reasoning has been well stated by Dr A.
 2. Whatever may have been Hegel’s own belief in regard to personal immortality, the logical issue of his absolute idealism has been well stated by W.
 3. In a region so extensive very great varieties of climate are naturally to be expected, but it may be stated as a general law that the climate of Australia is milder than that of corresponding lands in the northern hemisphere.
 4. Still more original and remarkable, however, was that part of his system, fully stated in his Laws of Thought, which formed a general symbolic method of logical inference.
 5. Its preamble stated that its object was ” to exterminate the root and ground of this pest.”
 • Bu mülahizədən irəli gələcək təxmin A Dr tərəfindən yaxşı ifadə edilmişdir.
 • Hegelin şəxsi ölümsüzlüklə bağlı inancı nə olursa olsun, mütləq idealizminin məntiqi məsələsi W.
 • Təbii olaraq bu qədər geniş bir iqlim növünün gözlənildiyi bir bölgədə, Avstraliyanın iqliminin şimal yarımkürəsindəki uyğun ərazilərdən daha mülayim olduğu ümumi bir qanun olaraq ifadə edilə bilər.
 • Yenə də daha orijinal və diqqətçəkən bir şəkildə, sistemin bir hissəsi, düşüncə qanunlarında tam olaraq ifadə edilmiş, ümumi bir simvolik məntiqi nəticə çıxarma metodu meydana gətirmişdi.
 • Preambulasında məqsədinin “bu zərərvericinin kökünün və torpağının məhv edilməsi” olduğu bildirilirdi.

State Past Perfect Progressive Tense Fel Çəkimi

Bu zaman formasının Azərbaycan dilində qarşılığı olmasa da, belə izah edə bilərik ki, keçmişdə başlayan bir işdən əvvəl edilməkdə olan başqa bir işdən bəhs etmək üçün Past Perfect Continuous zamanından istifadə edilir. Məsələn: When he came, I had been waiting for him for more than two hours. (O gəldiyində mən onu 2 saatdan çox idi ki gözləyirdim.) Keçmişdə müəyyən bir vaxtda gözləməyə başladım və onun gəlişinə qədər bu gözləməyə davam etdim. Keçmişdə başlayan və keçmişdə bitən bir müddətdə hərəkəti davam etdirdim. Hadisə bir müddət ifadə ettiyi üçün  Continuous, bu müddət keçmişdə bittiği (qutardığı) üçün  Past Perfect`dən istifadə edirik.

had + 3 rd form of Verb

I had been stating

you had been stating

he had been stating

we had been stating

you had been stating

they had been stating

 1. It is not likely that such a result will ever be fully attained in practice; but the case is worth stating, in order to show that there is no theoretical limit to the concentration FIG.
 2. This was late in 1402, and in 1403 Hotspur issued a proclamation in Cheshire stating that Richard II.
 3. It is largely due to the overlooking of this phase of the question that an American statistician has fallen into the error of stating that about 16s.
 4. A distinctively late Egyptian use of glass was for weights and vase-stamps, to receive an impress stating the amount of the weight or measure.
 5. And there are numerous instances of the introductory story stating how, and when, and to whom the sutta was enunciated – a sort of narrative framework in which the sutta is set – recurring also.
 • Belə bir nəticənin praktik olaraq heç vaxt tam əldə ediləcəyi ehtimalı yoxdur; lakin vəziyyət konsentrasiyanın nəzəri bir həddi olmadığını göstərmək üçün deyilməlidir.
 • Bu, 1402-ci ilin sonlarında idi və 1403-cü ildə Hotspur II Riçard olduğunu bildirən Cheshire’da bir elan verdi.
 • Sualın bu mərhələsinin nəzərdən qaçırılması ilə əlaqəli bir amerikalı statistikistin təxminən 16-lıqları ifadə etmək səhvinə düşməsi.
 • Misirdən fərqli bir mərhum şüşə istifadəsi, çəki və ya ölçü ölçüsünü ifadə edən təsirli bir təsir almaq üçün çəkilər və vaza möhürləri üçün idi.
 • Sutta necə, nə vaxt və kimə aid edildiyini göstərən bir çox giriş hadisəsinin nümunələri var – sutta qoyulduğu bir növ hekayə çərçivəsi – təkrarlanır.

State Simple Future  Tense Fel Çəkimi

Future Simple Tense, Azərbaycan dilinə gələcək sadə zaman kimi tərcümə edilir. Gələcək haqqında məlumat verərkən və ya gələcək hadisələrlə bağlı qeyri- müəyyən hadisələri proqnozlaşdırarkən istifadə olunur. Danışıq zamanı verilən qərarlar üçün istifadə olunur. Gələcəklə bağlı verilən vədlər üçün istifadə olunur.

shall/ will + 1st form of Verb

I will state

you will state

he will state

we will state

you will state

they will state

 1. To such the State renders comparatively small service, and a slight tax is wont to appear exorbitant, particularly if they are obliged to earn it by special labor with their hands.
 2. The description of that vehicle is plastered at every toll booth, state police barracks and wire service from here to California and back.
 3. He expected these days to be his last, but he’d give the order to decimate the entire state if it meant humanity as a whole survived.
 4. My relative definition of poverty is “the state of being unable to reliably purchase a bundle of goods that allow one to participate in the economic norms of one’s society.”
 5. Rostov dismounted, gave his horse to the orderly, and followed Alpatych to the house, questioning him as to the state of affairs.
 • Bu cür Dövlətə nisbətən kiçik bir xidmət göstərir və yüngül bir vergi həddindən artıq görünür, xüsusən də öz əlləri ilə xüsusi əməklə qazanmaq məcburiyyətində olduqları təqdirdə.
 • Bu vasitənin təsviri, buradan Kaliforniyaya və geriyə hər bir ödəniş kabinəsində, əyalət polisi barakalarında və tel xidmətində suvaqlanır.
 • Bu günlərin onun son olacağını gözləyirdi, ancaq bütövlükdə insanlığın xilas olması demək olarsa, bütün dövləti parçalamaq əmrini verərdi.
 • Yoxsulluğun nisbi tərifi “birinin cəmiyyətinin iqtisadi normalarında iştirak etməyə imkan verən bir paket məhsulu etibarlı bir şəkildə ala bilməmək vəziyyətidir”.
 • Rostov atdan düşdü, atını nizamlılara verdi və işin vəziyyəti ilə maraqlanan Alpatyçı izlədi.

State Future Progressive  Tense Fel Çəkimi

Future Continuous Tense  Azərbaycan dilinə  gələcək davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Gələcəkdə müəyyən bir zamanda davam edəcək hərəkətlər üçün istifadə olunur. Hadisənin  nə vaxt başladığı, nə qədər davam ettiyi və ya davam edəcəyi vacib deyil. Əhəmiyyətli olan bir hərəkətin yalnız deyilən anda davam etməsidir.

shall/ will + 1st form of Verb + ing

I will be stating

you will be stating

he will be stating

we will be stating

you will be stating

they will be stating

 1. Hoffding also has a brief section on the Schutzschrift, stating its main position as follows: “Natural religion suffices; a revelation is therefore superfluous.
 2. He made a strong speech in support of the Labour amendment to the Address in 1919, stating that he stood both against Bolshevists and against profiteers.
 3. We have the authority of Otto Struve for stating that in practice they are all that can be desired.
 4. Still another way of stating the matter is to say that, if any one link in the chain be fixed, any point in the chain must have only one degree of freedom.
 5. An inscription on the gun recording that fact was erased by Aurangzeb, who substituted the present inscription stating that he conquered Bijapur in 1686.
 • Hoffding də Schutzschrift haqqında qısa bir hissəyə sahibdir və əsas mövqeyini belə ifadə edir: “Təbii din kifayətdir; vəhy bu səbəbdən artıqdır.
 • 1919-cu ildə Ünvandakı Leyborist düzəlişinə dəstək olaraq həm bolşeviklərə, həm də mənfəət əldə edənlərə qarşı durduğunu bildirərək güclü bir çıxış etdi.
 • Otto Struve’nin praktikada hər şeyin istədiklərini ifadə etmək səlahiyyətimiz var.
 • Məsələnin başqa bir şəkildə ifadə edilməsinin başqa bir yolu, zəncirdəki hər hansı bir halqanın düzəldildiyi təqdirdə, zəncirdəki hər hansı bir nöqtənin yalnız bir dərəcə sərbəstliyə sahib olması deməkdir.
 • Silahın üzərində bu faktı qeyd edən bir yazı 1686-cı ildə Bijapuru fəth etdiyini bildirən indiki yazını əvəz edən Aurangzeb tərəfindən silindi.

State Future Perfect Tense Fel Çəkimi

Müəyyən bir gələcəkdəki hadisəni  və ya vaxtdan əvvəl tamamlanacaq hərəkətlər üçün istifadə olunur. Vaxt ifadəsi və ya hadisənin sona çatması üçün verilən vaxtı göstərən cümlə olmadan istifadə olunmur.

shall/ will have + 3 rd of Verb

I will have stated

you will have stated

he will have stated

we will have stated

you will have stated

they will have stated

 1. At stated intervals the native chiefs are summoned to Lome to discuss administrative matters with the government.
 2. The marriage contract, without which the Code ruled that the woman was no wife, usually stated the consequences to which each party was liable for repudiating the other
 3. The finished core changes rapidly in its electric qualities at first, and is generally kept for a stated interval of time before being subjected to the specified tests.
 4. As an ordinary instance, it has been stated that the cost of repairing the Direct United States cable up to 1900 from its submergence in 1874 averaged £8000 per annum.
 5. He realized how deep the Italian feeling for independence must be, and that a refusal to act now might result in further attempts on his life, as indeed Orsinis letter stated.
 • Göstərilən fasilələrlə yerli rəhbərlər hökumət ilə inzibati məsələləri müzakirə etmək üçün Lome’yə çağırılır.
 • Məcəllənin olmadan qadının arvad olmadığına qərar verdiyi nikah müqaviləsi, adətən hər bir tərəfin digərinin imtina etməsinə görə məsuliyyət daşıdığı nəticələrini ifadə edir.
 • Bitmiş nüvə əvvəlcə elektrik keyfiyyətlərində sürətlə dəyişir və ümumiyyətlə göstərilən testlərə məruz qalmadan əvvəl müəyyən bir müddət aralığında saxlanılır.
 • Adi bir nümunə olaraq, 1874-cü ildə batmaqdan birbaşa Amerika Birləşmiş Ştatları kabelinin 1900-a qədər təmir xərclərinin illik ortalama 8000 funt sterlinq olduğu ifadə edildi.
 • İtalyanların müstəqillik duyğusunun nə qədər dərin olacağını və indi hərəkət etməkdən imtina etməsinin, həqiqətən də Orsinis məktubunda deyildiyi kimi həyatına daha çox cəhd göstərilə biləcəyini başa düşdü.

State Future Perfect Progressive  Tense Fel Çəkimi

Future Perfect Continuous Tense Azərbaycan dilində gələcək bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Future Perfect Continuous Tense gələcəkdə baş verməsi planlaşdırılan hadisədən əvvəl başqa verən və bitən hadisənin olduğunu vurğulamaq üçün istifadə edilir.

Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübtəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

I will have been stating

you will have been stating

he will have been stating

we will have been stating

you will have been stating

they will have been stating

 1. And yet we find Polychronius, early in the 5th century, stating that this song was not found in the Syriac version.
 2. A resolution was passed (June 11, 1875) stating that any scheme in favour of confederation must in its opinion originate within South Africa itself.
 3. And so, in stating this business, I do pretend to have done as much for the proportion as for the ellipsis, and to have as much right to the one from Mr Hooke and all men, as to the other from Kepler; and therefore on this account also he must at least moderate his pretences.
 4. In a case where a wife’s confession was obtained by falsely stating to her that the suspected co-respondent had confessed, such confession was held admissible.
 5. He wrote to Rome to beg the pope to annul the charter, stating that all his troubles had come upon him in consequence of his dutiful conduct to the Holy See.
 • Və hələ 5-ci əsrin əvvəllərində bu mahnının Suriyalı versiyasında tapılmadığını bildirən Polychronius-a rast gəlirik.
 • Konfederasiya lehinə hər hansı bir sxemin fikrincə Cənubi Afrikanın özündə olması lazım olduğuna dair bir qərar qəbul edildi (11 iyun 1875).
 • Beləliklə, bu işi deyərkən, mən ellipsis qədər nisbətdə çox şey etdiyimi və cənab Hookedan və bütün kişilərdən, digərlərindən Keplerdən daha çox haqq almış kimi davranıram; və buna görə də bu səbəbdən də ən azından iddialarını mülayimləşdirməlidir.
 • Şübhəli həmsədrin cavabdeh olduğunu etiraf etdiyini yalan söyləməklə bir arvadın etirafını əldə etdiyi bir halda, bu cür etiraf qəbul edilə bilər.
 • Papaya nizamnaməni ləğv etməsini xahiş etmək üçün Romaya yazdı və bütün əziyyətlərinin Müqəddəs Taxta etdiyi nəzakətli davranışı nəticəsində başına gəldiyini bildirdi.

İngilis Dilində State Felinin İkinci Və Üçüncü Hal Test Nümunələr

 1. A resolution was passed (June 11, 1875) …………………. that any scheme in favour of confederation must in its opinion originate within South Africa itself.

  a) state
  b) stating
  c) stated

 2. And so, in …………………. this business, I do pretend to have done as much for the proportion as for the ellipsis, and to have as much right to the one from Mr Hooke and all men, as to the other from Kepler; and therefore on this account also he must at least moderate his pretences.

  a) 
  state
  b) stating
  c) stated

 3. In a case where a wife’s confession was obtained by falsely …………………. to her that the suspected co-respondent had confessed, such confession was held admissible.

  a) state
  b) stating
  c) stated

 4. At …………………. intervals the native chiefs are summoned to Lome to discuss administrative matters with the government.

  a) state
  b) stating
  c) stated

 5. The marriage contract, without which the Code ruled that the woman was no wife, usually …………………. the consequences to which each party was liable for repudiating the other

  a) state
  b) stating
  c) stated

 6. The finished core changes rapidly in its electric qualities at first, and is generally kept for a …………………. interval of time before being subjected to the specified tests.

  a) state
  b) stating
  c) stated

 7. But here something (probably the examiner) was at fault, for a note was attached to Pasteur’s diploma …………………. that he was only “mediocre” in chemistry.

  a) state
  b) stating
  c) stated

 8. Monumental epitaphs record the purchase of a grave from the fossores, in many cases during the lifetime of the individual, not unfrequently …………………. the price.

  a) state
  b) stating
  c) stated

 9. In America he was defended by John Jay and John Adams, and after …………………. his case to Congress was allowed to return to Paris (1781) to settle his affairs.

  a) state
  b) stating
  c) stated

 10. Epitaphs of members of the Flavian family have been found here, and others …………………. that they are put up ” Ex Indulgentia Flaviae Domitillae Vespasiani Neptis.”

  a) state
  b) stating
  c) stated

İngilis Dilində State Felinin İkinci Və Üçüncü Hal Test Nümunələri PDF

Daha çox çalışmalarla praktik qazanmaq və öyrəndiklərinizi daha sağlam şəkildə mənimsəmək istəyirsinizsə, sizin üçün hazırladığımız PDF formatında olan State Felinin İkinci və Üçüncü Halına klikləyərək keçid alıb həll edə bilərsiniz.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Sahil Dadashov

İngilis dili üzrə təlimçi. Sakarya Universitetinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Reklam bölümü tələbəsiyəm.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.