Stud İkinci və Üçüncü Halı


Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

Tələbələr ingilis dili qrammatikasını öyrənərkən motivasiyasını düşürəcək bir sıra qəlizliklərlə üz üzə qala bilirlər. Bu qəlizliklər, ingilis dili qrammatikasını öyrənməkdə axsamalar yarada bilir. Mövzumuza verə biləcəyimiz ən ideal nümunə isə ingiliscə fellərdir. İngilis fellər, ana dilimizlə müqayisədə qarşılığı olmayacaq ünsurlarla əhatəlidir. Bu ünsurları yaxşı mənimsəyə bilmək üçün ingilis dili qrammatikası detallı, sağlam və doğru addımlarla öyrənilməlidir ki, tələbələr üçün hər hansı bir məqamda çətinliklər yaratmasın.

Fellər bildiyiniz üzərə ingilis dilində qaydalı və qaydasız olaraq iki yerə bölünür. Çətinlik, eləcə, buradan başlayır. Çünki, qaydalı felləri öyrənmək asan olsa da, (ikinci və üçüncü halında “ed” şəkilçisini qəbul edən hər bir fel qaydalı fel sayılır) qaydasız felləri öyrənmək olduqca vaxt aparıcıdır. Çünki, qaydasız fellər kökdən dəyişmə xüsusiyyətinə sahibdir və tələbələrin burada qaydasız felləri əzbərləməkdən başqa çarələri qalmır. Bəs, əzbərləməkdən savayı, qaydasız felləri necə daha yadda qalan etmək mümkündür?

Qaydasız felləri yadda qalan etmək üçün hansı halların hansı cümlələrdə, hansı mənsubiyyətlər və zaman qəlibləri ilə istifadə olunduğunu öyrənmək lazımdır. Bunun üçün, bu gün bloq yazımızda qaydasız fellərdən biri olan “pick” felinin ikinci və üçüncü hallarını sizlərlə birlikdə təsnif edəcəyik. Beləliklə, felin birinci, ikinci və üçüncü hallarını daha detallı şəkildə öyrənəcək və çalışmalarla praktik edərək daha yadda qalan hala gətirəcəksiniz. Giriş məlumatlarla başlayaq:

Stud feli sözün öz köküdür və birinci hal şəklində istifadə olunur.

Stud Felinin İkinci Halı

Stud felinin ikinci halı studded yazılır. Simple Past Tense üçün istifadə olunur.

Stud Felinin İkinci Halı ilə Nümunələr

 1. Its bed is now broad, studded with islands and enclosed by high banks.
 2. The country was studded thickly with burgi(small forts) and clausurae (long walls), the ruins of which still subsist
 3. In his experiments upon this subject Fraunhofer employed plates of glass dusted over with lycopodium, or studded with small metallic disks of uniform size; and he found that the diameters of the rings were proportional to the length of the waves and inversely as the diameter of the disks.
 4. By these adventures the whole line of Brazilian coast, from the mouth of La Plata to the mouth of the Amazon, had become studded at intervals with Portuguese settlements, in all of which law and justice were administered, however inadequately.
 5. The country surrounding Belfast is agreeable and picturesque, whether along the shores of the Lough or towards the girdle of hills to the west; and is well wooded and studded with country seats and villas.
 • Yatağı indi genişdir, adalarla örtülmüş və yüksək sahillərlə əhatə olunmuşdur.
 • Ölkə xarabalıqları hələ də mövcud olan burgi (kiçik qalalar) və clausurae (uzun divarlar) ilə qalın bir şəkildə işlənmişdir.
 • Bu mövzuda apardığı təcrübələrdə Fraunhofer likopodiumla tozlanmış və ya vahid ölçüdə kiçik metal disklərlə basılmış şüşə lövhələr işlədir; və üzüklərin diametrlərinin dalğaların uzunluğu ilə və tərs olaraq disklərin diametri ilə mütənasib olduğunu tapdı.
 • Bu sərgüzəştlərlə, La Plata boğazından Amazon boğazına qədər Braziliya sahillərinin hamısı Portuqaliyanın məskunlaşdığı yerlərlə fasilələrlə sıxılmışdı, bunların hamısında qanun və ədalət kifayət qədər olmadığı halda tətbiq olundu.
 • Lough sahilləri boyunca və ya qərbdəki təpələrin qurşağına doğru Belfastı əhatə edən ölkə razı və mənzərəlidir; yaxşı meşəli və kənd yerləri və villaları ilə işlənmişdir.

Stud Felinin Üçüncü Forması

Stud felinin üçüncü halı studded olarak yazılır. Cümlələrdən ayıra bilməyiniz üçün cümlədə istifadə olunan zaman qəliblərini müəyyənləşdirməlisiniz. Üçüncü hal Perfect Tense və Passive Voice cümlələri üçün keçərlidir.

Stud Felinin Üçüncü Halı ilə Cümlələr

 1. The diamond beetle of South America, Entimus imperialis, is’ another singularly beautiful weevil; its colour is black, studded with spangles of golden green.
 2. One of the bestknown anatomical characteristics of the genus is the occurrence of numerous spindle-shaped or branched fibres with enormouslythickened walls studded with crystals of calcium oxalate.
 3. Poole Harbour, extending inland 6 m., with a general breadth of 4 m., has a very narrow entrance, and is studded with low islands, on the largest of which, Brownsea or Branksea, is a castle, transformed into a residence, erected as a defence of the harbour in Tudor times, and strengthened by Charles I.
 4. The lake is girdled by hills, studded with attractive villa residences, commanding beautiful and extensive views of the Alps.
 5. East of Lubeck, as far as the mouth of the Oder, these give place to Bodden, ramified openings studded with islands: the structure here resembles that of Scania in southern Sweden, a region once joined to both Denmark and Pomerania by an isthmus which was severed by tectonic movements.
 • Cənubi Amerikanın almaz böcəyi Entimus imperialis, ‘başqa bir tək gözəl quş; rəngi qara, qızıl yaşıl rəngli çəngəllərlə örtülmüşdür.
 • Cinsin ən yaxşı bilinən anatomik xüsusiyyətlərindən biri, kalsium oksalat kristalları ilə hörülmüş həddindən artıq qalınlaşmış divarları olan çoxsaylı mili şəkilli və ya budaqlı liflərin meydana gəlməsidir.
 • İçəri 6 m. Uzanan, ümumi eni 4 m olan Poole Limanı çox dar bir girişə malikdir və ən böyüyü Brownsea və ya Branksea olan bir yaşayış yerinə çevrilmiş bir qala olan alçaq adalarla doludur. Tudor dövründə limanın müdafiəsi olaraq qurulmuş və I. Çarlz tərəfindən gücləndirilmişdir.
 • Göl, təpələrlə əhatə olunmuş, cəlbedici villa iqamətgahları ilə əhatələnmiş, Alpların gözəl və geniş mənzərələrini əks etdirir.
 • Lübekin şərqində, Oderin ağzına qədər bunlar adalarla örtülmüş Bodden, yayılan deşiklərə yer verir: buradakı quruluş İsveçin cənubundakı Scania’ya bənzəyir, bir vaxtlar həm Danimarkaya, həm də Pomeraniyaya bir istmusla qoşulmuş bir bölgə. tektonik hərəkətlərlə kəsilmişdir.

Stud Felinin Past Tense ilə İstifadəsi

Stud felini müxtəlif zamanlarda istifadə edərkən çaşqınlıq yaşaya bilərsiniz. Cümlədə stud felini görərkən hansı halda olduğunu müəyyənləşdirmək istəyirsinizsə, cümlədə işlədilən zamana diqqət yetirməlisiniz. Past Simple zamanının istifadə olunduğu cümlədə stud  felinin mütləq ikinci halı istifadə olunur. Past Participle cümlələrdə isə pick felin üçüncü halı işlədilir.

Stud felini keçmiş zaman qəlibləri ilə istifadə edərkən felin neçənci halını istifadə edəcəyinizi yaxşı bilməlisiniz. Cümlələrdə istifadə olunan zaman qəliblərini bir-birindən ayırd edə bilmək üçün köməkçi fellərə baxmağınız kifayət edir. Mübtəda + Köməkçi Fel + Fel (ikinci və ya üçüncü hal) + İkinci Dərəcəli Üzvlər qaydasına diqqət etsəniz, felin ikinci və üçüncü halları ilə rahatlıqla cümlələr qura bilərsiniz.

Stud Felinin Zaman və Mənsubiyyətə Görə Təsnifi

Stud feli də digər fellər kimi cümlədə istifadə olunarkən zamana və mənsubiyyətə görə dəyişir. Hər ikisinə görə cümlədə istifadə qaydalarına riayət edib, cümlə quruluş strukturunda yanlışa yol vermək istəmirsinizsə, o zaman, aşağıda həm şəxs əvəzliklərinə, həm də zamana görə təsnif edilmiş stud felinin istifadə qaydalarına baxa bilərsiniz.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Stud Simple Present Tense Fel Çəkimi

Present Simple Tense, dilimizə indiki zaman kimi tərcümə olunur. I, you, we, they əvəzliklərinə cavab verən köməkçi felləri “do”,  he, she, it əvəzliklərinin  köməkçi felləri “does”`dır. Köməkçi felə “not” şəkilçisi əlavə etməklə mənfi formaya keçir. He, she, it əvəzlikləri ilə qurulan cümlələrdə “does” köməkçi felinə malikdir, lakin bu köməkçi felə “-s, -ies, -es” şəklində əlavə olunur. Mənfi cümlələrdə fel düz qalır. Eyni vəziyyət sual cümləsi üçündə keçərlidir. Ümumi həqiqətləri, təkrarlanan hərəkətləri, vərdişləri, mövcud vəziyyəti, ümumi fikri, istəyi ifadə etmək üçün istifadə olunur. Bir zaman qrafiki ilə başlamaq və ya təkrarlamaq üçün əvvəlcədən təyin edilmiş hərəkətlər üçün istifadə olunur. Əmrlər, təlimatlar vermək üçün istifadə olunur.

1 st form of Verb + s (es)

I stud

you stud

he studs

we stud

you stud

they stud

 1. Even if he were a gorgeous stud, I wouldn’t become romantically involved with my boss.
 2. His name is Alex, and I don’t want to hear you call him stud again.
 3. He had suggested she breed Casper to another stud, and she had intended to, but Ed got to her first.
 4. Your stud is back, and the first place he went was to see Lori.
 5. Eleven months earlier Alex had her bred to a handsome Appaloosa stud in Indiana – via AI.
 • Möhtəşəm bir damazlıq olsaydı da, müdirimlə romantik bir əlaqəyə girməzdim.
 • Adı Alexdir və bir daha onun damazlıq dediyini eşitmək istəmirəm.
 • O, Casper’i başqa bir damazlıqda yetişdirməyi təklif etmişdi və niyyətində idi, amma Ed ilkinə çatdı.
 • Dırnağınız geri döndü və ilk getdiyi yer Lorini görmək oldu.
 • On bir ay əvvəl Alex, onu Indiana’daki yaraşıqlı bir Appaloosa damazlığına yetişdirdi.

Stud Present Perfect Tense Fel Çəkimi

Present Perfect Tense təkrarlanan hərəkətlər üçün istifadə edilir, hansı ki, konkret zaman forması bu hərəkətlər üçün önəmli deyil və hadisə keçmişdə başlayıb, lakin hələ də bitməyib, davam etməkdədir. Present Perfect Tense   keçmiş bir hadisə və ya vəziyyət ilə bu gün arasında bir əlaqə yaradır. Xüsusilə “just” zərfində çox yaxın bir hərəkət üçün istifadə olunur, ancaq nə qədər vaxt keçdiyini göstərmir. “Yet” zərfi hələ edilməmiş, lakin edilməsi ehtimalı olan hərəkətlər üçün və ya belə bir ehtimalın olub- olmadığını soruşmaq üçün istifadə edilir. “Never” zərfi keçmişdə müəyyən bir nöqtədən heç bir hərəkət edilmədiyini və ya belə bir vəziyyətlə qarşılaşmadığını ifadə etmək üçün istifadə olunur.

has/ have + 3 rd form of Verb

I have studded

you have studded

he has studded

we have studded

you have studded

they have studded

 1. The shores of the lough are studded with country seats lying picturesquely on the well-wooded hill slopes; and nearly 3 m.
 2. Wolfram von Eschenbach even mentions the tombs which studded the field of battle.
 3. The adult caterpillar may be described as a creature the hypodermis of which is studded with Adapted from Koerschelt and buds that expand and form the butterHerder, and Lowne.
 4. While governmental colonization studded Siberia with forts, free colonization filled up the intermediate spaces.
 5. The country was studded thickly with burgi(small forts) and clausurae (long walls), the ruins of which still subsist.
 • Çadırın sahillərində yaxşı meşəli təpə yamaclarında mənzərəli şəkildə uzanan kənd oturacaqları var; və təxminən 3 m.
 • Wolfram von Eschenbach, hətta döyüş sahəsindəki məzarlardan da bəhs edir.
 • Yetkin tırtıl, hipodermisi Koerschelt-dən Adapted və butterHerder və Lowne-ı genişləndirən və əmələ gətirən qönçələr ilə vurulmuş bir məxluq kimi təsvir edilə bilər.
 • Dövlət müstəmləkəçiliyi Sibiri qalalarla doldururdusa, sərbəst müstəmləkəçilik ara sahələri doldururdu.
 • Ölkə xarabalıqları hələ də mövcud olan burgi (kiçik qalalar) və clausurae (uzun divarlar) ilə qalın bir şəkildə işlənmişdir.

Stud Present Progressive Tense Fel Çəkimi

Adından da göründüyü kimi Continuous ifadədəsindən  əvvəlki Present ifadəsi  be + V- ing şəklində köməkçi felin indiki, yəni am, is, are şəklində istifadə olunmasını  həm də dəvam edən hadisənin keçid vaxtının indi olduğunu ifadə edir. Hadisənin nə vaxt başladığı və nə qədər davam etdiği vacib deyil. Yalnız bir danışma anında bir hadisənin davam etdiyini vurğulayır. Hal- hazırda davam etməkdə olan hərəkətləri izah etmək üçün bu zaman formasından istifadə edilir.

Zaman ifadələri: now (indi), right now (indi), at the moment (hazırda), still (hələ)

Present Continuous Tense always, constantly, forever  kimi zərflərlə birlikdə əkrarlayan və ümumiyyətlə narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur. Present Continuous Tense ondan sonra istifadə olunan gələcək zamanla birlikdə gələcəkdə əvvəlcədən planlaşdırılan bir hərəkətin baş verəcəyi deməkdir.

is/ am/ are + 1 st form of Verb + ing

I am studding

you are studding

he is studding

we are studding

you are studding

they are studding

 1. The front elevation has a high rubble plinth with square paneled timber framing in the 2 left hand bays, closer studding to right
 2. Brackets – stainless studding with nylon clips to the rack arms.
 3. The position of the detector can be adjusted within the tube by the slots and the brass studding.
 4. Stobs are replaced by 100 x 100mm uprights, braced with steel studding.
 5. This bag boasts gleaming gold or silver accents, studding, and details set against a fabric background.
 • Ön yüksəklikdə, sol tərəfdəki 2 körfəzdə dördbucaqlı lövhəli taxta çərçivə ilə hündür bir moloz plint var, sağa daha yaxın tikiş
 • Mötərizələr – raf qollarına neylon klipslərlə paslanmayan saplama.
 • Dedektorun mövqeyi borunun içərisində yuvalar və pirinç saplama ilə tənzimlənə bilər.
 • Çubuqlar polad dikişlə möhkəmləndirilmiş 100 x 100 mm diklərlə əvəz olunur.
 • Bu çantada parıldayan qızıl və ya gümüş vurğu, tikiş və parça arxa plana qoyulmuş detallar mövcuddur.

Stud Present Perfect Progressive Tense Fel Çəkimi

Dilimizə indiki bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə edilən Present Perfect Continuous Tense, keçmişdə müəyyən bir zamanda başlayan və hal-hazırda davam etməkdə olan hal və hərəkətlərdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Bu səbəblə Continuous halda istifadə edilə bilməyən fellərlə istifadə edilə bilməz.

Hal- hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now -mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur: I have been reading a book for two hours -mən iki saatdır kitab oxuyuram. Bu cümlə kitab oxumağa iki saat əvvəl başladığımı, hələ də davam etdiyimi göstərir. Nə qədər davam edəcəyi haqqında məlumatımız yoxdur.

has/ have + been + 1 st form of Verb + ing

I have been studding

you have been studding

he has been studding

we have been studding

you have been studding

they have been studding

 1. The original timber studding can be seen on two walls, showing the lath and plaster structure.
 2. Wall construction consists of outside studding with timber cross bracing and single skin linings of timber boards.
 3. The hotel is of timber frame construction with exposed studding and horizontal chamferboard walls with internal beading.
 4. The code also mandated more and stronger wall and floor studding and much stronger and better secured roofing.
 5. With its lavish use of timber, close studding was extravagant and was seen as a status symbol.
 • Orijinal taxta tikmə iki divar üzərində lata və gips quruluşunu göstərmək olar.
 • Divar konstruksiyası taxta çarpaz möhkəmləndirmə və taxta lövhələrin tək dəri örtükləri olan kənar dikişlərdən ibarətdir.
 • Otel açıq çivili və daxili muncuqlu üfüqi pambıq divarları olan taxta karkas konstruksiyadır.
 • Kod ayrıca daha güclü divar və döşəmə saplamaları və daha güclü və daha yaxşı təmin edilmiş dam örtüklərini əmr etdi.
 • Taxtadan zəngin istifadəsi ilə yaxın tikişlər israfçılıq idi və bir status simvolu olaraq görülürdü.

Stud Simple Past  Tense Fel Çəkimi

Azərbaycan dilindəki qarşılığı keçmiş sadə zaman olan Past Simple Tense, keçmiş zamanda baş verən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə tamamlanan bir hadisəni, işi, vəziyyəti və ya hərəkəti təsvir etmək üçün istifadə olunur. Hadisənin nə qədər əvvəl baş verməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu yaxınlarda baş vermiş ola bilər və ya çox köhnə ola bilər. Keçmişə aid yalnız bir hərəkət varsa, bu hərəkətin nə qədər köhnə olmasına baxmayaraq bu zaman istifadə olunmalıdır. Hadisənin keçmişdə nə zaman baş verdiyini ifadə edən bir zaman ifadəsi ilə istifadə olunmalıdır.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən),  last month (keçən ay), last week (geçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago ( iki gün əvvəl), two months ago ( iki ay əvvəl),  two years ago ( iki əvvəl il)

2 nd form of Verb

I studded

you studded

he studded

we studded

you studded

they studded

 1. Their surface is studded with the characteristic scars of their appendages or rootlets, which radiated in all directions into the mud.
 2. The dessert was an almond sponge studded with dark morello cherries in a sweet almond pastry base.
 3. T-shirts printed with the words ” Music & Love ” were worn with heavily studded black belts and short full skirts with net petticoats.
 4. Spring comes early in Cornwall and in March the lane is studded with primroses followed by bluebells, campion and foxgloves.
 5. The attack was carried out by three masked males using cudgels studded with nails
 • Onların səthləri palçığın içərisinə hər tərəfə yayılan əlavələrinin və ya kök köklərinin xarakterik yara izləri ilə hörülmüşdür.
 • Şirin bir şirin badam xəmir bazasında tünd morello albalı ilə badem süngər idi.
 • “Musiqi və Sevgi” sözləri ilə yazılmış köynəklər ağır çivili qara kəmərlərlə və xalis petticoats ilə qısa tam ətəklərlə geyindilər.
 • Bahar Cornwall-da erkən gəlir və mart ayında zolaqda primroslar, sonra bluebells, campion və tülkü əlcəkləri vurulur.
 • Hücum, üç maskalı kişi tərəfindən dırnaqları basılmış sümüklərdən istifadə edilərək həyata keçirildi

Stud Past Progressive  Tense Fel Çəkimi

Keçmiş davamedici zaman olan Past Continuous Tense, keçmişdə baş verən və müəyyən bir müddətdə davam edən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə göstərilən vaxtda tamamlanmayan və buna görə də davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Əsas odur ki, o an davam edir, nə qədər dəvam etməsinin  fərqi yoxdur.

Always (həmişə), constantly (davamlı), forever (həmişəlik, əbədi) kimi zərflərlə birlikdə keçmişdə təkrarlanan və ümumiyyətlə bizi narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur.

was/ were + 1 st form of Verb + ing

I was studding

you were studding

he was studding

we were studding

you were studding

they were studding

 1. Altorius seemed interested, for he leaned forward, muscle corded arms very brown against the frosty brilliance of the stones studding his throne.
 2. So rich and varied an inheritance unfolded itself in a thousand Hellenic cities studding the shores of the Mediterranean.
 3. We made our preparations for setting studding sails now, though I thought there were signs of a desire in the Englishman to speak me.
 4. When all the studding are in you will need headers above and rails below the windows and headers above all the doors, so that you will have timbers to nail the siding to, as well as for the lathing.
 5. Spots of pure silver are frequently found studding the surface of Lake Superior copper, and appearing as if welded to it, but not alloyed with it.
 • Altorius maraqlı görünürdü, çünki taxtına dikilən daşların şaxtalı parıltısına qarşı çox qəhvəyi əzələ bağlanan qolları irəli əyilmişdi.
 • Bu qədər zəngin və müxtəlif bir miras, Aralıq dənizinin sahillərində yerləşən min Yunanistan şəhərində özünü büruzə verdi.
 • İndicə yelkənlər düzəltməyə hazırlaşdıq, baxmayaraq ki, ingilis dilində mənimlə danışmaq istəyinin əlamətləri olduğunu düşünürdüm.
 • Bütün dikişlər içərinizdə olduqda, üst tərəfdən başlıqlara və pəncərələrin altındakı relslərə və bütün qapıların üstündəki başlıqlara ehtiyacınız olacaq, beləliklə siding mıxlayacaq taxtalarınız olacaq, eləcə də bağlama üçün.
 • Təmiz gümüş ləkələrə tez-tez Superior Gölü misinin səthinə hörülmüş və ona qaynaqlanmış kimi görünən, lakin onunla lehimli olmayan şəkildə rast gəlinir.

Stud Past Perfect Tense Fel Çəkimi

Keçmişdə müəyyən bir an və ya hadisədən əvvəl meydana gələn və o ana qədər davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Bu vaxtdan istifadə edəcəksinizsə, hansı hadisədən əvvəl suala cavab verə biləcəyiniz bir zaman cümləsi olmalıdır. Bəzən bu zamanın çox qədim hadisələr üçün istifadə edildiyi fərz edilir, lakin bu doğru deyil. Keçmişə aid yalnız bir hadisə varsa və bu hadisənin keçmişdə bir müddətdən əvvəl meydana gəldiyi ifadə edilərsə, Simple Past Tense istifadə edilməlidir. Bu zamanın istifadə edildiyi ümumi formul belədir:

subject + had + past participle = past perfect tense.

I had studded

you had studded

he had studded

we had studded

you had studded

they had studded

 1. Studded belts should be made of high quality leather (as long as you’re not a vegan!) to increase durability.
 2. Pair yours with one of the biggest summer accessory trends, the leather studded bracelet.
 3. Jewelry: Choose from a variety of bracelets, like the smiley rubber bracelet or the neon studded bracelet.
 4. Jeans or Dickies trousers, studded belts and Converse high-tops round out the look, which can often be finished with a fitted hat.
 5. Kris and Kourtney hand select each and every item sold at Smooch right down to the rhinestone studded hair clips for girls.
 • Çivili kəmərlər davamlılığı artırmaq üçün yüksək keyfiyyətli dəri olmalıdır (vegan olmadığınız müddətdə!).
 • Ən böyük yay aksesuar trendlərindən biri olan dəri dəri qolbaq ilə bilərzikinizi cütləşdirin.
 • Zərgərlik: Gülən kauçuk bilərzik və ya neon saplı qolbaq kimi müxtəlif bilərziklər arasından seçim edin.
 • Cins geyimlər və ya Dickies şalvarları, dikili kəmərlər və Converse yüksək paltarları tez-tez quraşdırılmış şapka ilə tamamlana bilən görünüşü tamamlayır.
 • Kris və Kourtney, Smooch-da satılan hər məhsulu qızlar üçün rhinestone cılız saç kliplərinə qədər seçirlər.

Stud Past Perfect Progressive  Tense Fel Çəkimi

Bu zaman formasının Azərbaycan dilində qarşılığı olmasa da, belə izah edə bilərik ki, keçmişdə başlayan bir işdən əvvəl edilməkdə olan başqa bir işdən bəhs etmək üçün Past Perfect Continuous zamanından istifadə edilir. Məsələn: When he came, I had been waiting for him for more than two hours. (O gəldiyində mən onu 2 saatdan çox idi ki gözləyirdim.) Keçmişdə müəyyən bir vaxtda gözləməyə başladım və onun gəlişinə qədər bu gözləməyə davam etdim. Keçmişdə başlayan və keçmişdə bitən bir müddətdə hərəkəti davam etdirdim. Hadisə bir müddət ifadə ettiyi üçün  Continuous, bu müddət keçmişdə bittiği (qutardığı) üçün  Past Perfect`dən istifadə edirik.

had + 3 rd form of Verb

 • I had been studding
 • you had been studding
 • he had been studding
 • we had been studding
 • you had been studding
 • they had been studding

Stud Simple Future  Tense Fel Çəkimi

Future Simple Tense, Azərbaycan dilinə gələcək sadə zaman kimi tərcümə edilir. Gələcək haqqında məlumat verərkən və ya gələcək hadisələrlə bağlı qeyri- müəyyən hadisələri proqnozlaşdırarkən istifadə olunur. Danışıq zamanı verilən qərarlar üçün istifadə olunur. Gələcəklə bağlı verilən vədlər üçün istifadə olunur.

shall/ will + 1st form of Verb

I will stud

you will stud

he will stud

we will stud

you will stud

they will stud

 1. If you don’t need the belt clip, the stud can be removed and a blanking cap inserted in its place.
 2. Stud earrings start at £ 10 but if you’ve not got your ears pierced then please enquire about clip-on earrings.
 3. Our own children play in our paddocks even where there are entire male and stud llamas present.
 4. Ocean Pool Pendant & Matching stud earrings Hypnotic pendant with matching stud earrings in Sterling Silver inset with oceanic enamels.
 5. REACH retireD Phoenix Reach, a winner at the highest level in Dubai, Hong Kong and Canada, has been retired to stud.
 • Kəmər klipsinə ehtiyacınız yoxdursa, saplama çıxarıla bilər və yerinə bir örtük qapağı qoyula bilər.
 • Dəstək sırğaları 10 funt sterlinqdən başlayır, ancaq qulaqlarınızı deşməmisinizsə, lütfən sırğalarla maraqlanın.
 • Tamamilə kişi və damazlıq lamaların olduğu yerlərdə də öz uşaqlarımız padoklarımızda oynayır.
 • Okean Hovuzu Kulonu və Eşlemeli saplama sırğaları Okean emaye ilə Sterling Gümüş içlikdə uyğun damazlıq sırğalar ilə hipnotik kulon.
 • Dubai, Hong Kong və Kanadada ən yüksək səviyyədə qalib gələn Phoenix Reach, təqaüdçü olmaq üçün təqaüdə göndərildi.

Stud Future Progressive  Tense Fel Çəkimi

Future Continuous Tense  Azərbaycan dilinə  gələcək davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Gələcəkdə müəyyən bir zamanda davam edəcək hərəkətlər üçün istifadə olunur. Hadisənin  nə vaxt başladığı, nə qədər davam ettiyi və ya davam edəcəyi vacib deyil. Əhəmiyyətli olan bir hərəkətin yalnız deyilən anda davam etməsidir.

shall/ will + 1st form of Verb + ing

 • I will be studding
 • you will be studding
 • he will be studding
 • we will be studding
 • you will be studding
 • they will be studding

Stud Future Perfect Tense Fel Çəkimi

Müəyyən bir gələcəkdəki hadisəni  və ya vaxtdan əvvəl tamamlanacaq hərəkətlər üçün istifadə olunur. Vaxt ifadəsi və ya hadisənin sona çatması üçün verilən vaxtı göstərən cümlə olmadan istifadə olunmur.

shall/ will have + 3 rd of Verb

I will have studded

you will have studded

he will have studded

we will have studded

you will have studded

they will have studded

 1. The Yellow Leopard Print Studded Handbag Purse with brass accents at Amazon really can’t compare to the overwhelming panache of the Clever Carriage look, but it is perfectly functional and affordable at $29.99.
 2. There may be times when sporting rocker jeans, stiletto heels, studded jackets and the like just isn’t practical – actually, there may be many times when those things aren’t practical.
 3. Similar in design to the medium size shopping tote, this version is studded with a smattering of colored jewels over its front patch pocket.
 4. This bag features a single handle, comes equipped with a bottom exterior zip pocket, has multifaceted studded accents and is rounded out by a faux dog leash closure buckle
 5. The athletic shoes, specially designed to grip the particular sport’s playing surface, feature soles studded with plastic or metal.
 • Amazonda pirinç vurğuları olan Sarı Leopard Printli Çivili Çanta Pulqabı, Ağıllı Daşıyıcı görünüşünün böyük panache ilə müqayisə oluna bilməz, lakin mükəmməl işləkdir və 29.99 dollar dəyərindədir.
 • İdman rocker jeans, stiletto daban, cırtdan gödəkçələr və bənzərlərinin praktik olmadığı vaxtlar ola bilər – əslində bu şeylərin praktik olmadığı dəfələrlə ola bilər.
 • Dizaynına görə orta ölçülü alış-veriş çantasına bənzər bu versiya, ön yamaq cibinin üstündə rəngli daşların çırpınması ilə hörülmüşdür.
 • Bu çantada tək qolu var, alt xarici zip cib ilə təchiz olunmuşdur, çoxşaxəli çivili vurğulara malikdir və süni it balığının bağlanma tokası ilə yuvarlaqlaşdırılmışdır.
 • Xüsusi idman növünün səthini tutmaq üçün xüsusi hazırlanmış atletik ayaqqabılarda plastik və ya metaldan düzəldilmiş ayaqları var.

Stud Future Perfect Progressive  Tense Fel Çəkimi

Future Perfect Continuous Tense Azərbaycan dilində gələcək bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Future Perfect Continuous Tense gələcəkdə baş verməsi planlaşdırılan hadisədən əvvəl başqa verən və bitən hadisənin olduğunu vurğulamaq üçün istifadə edilir.

Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübtəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

 • I will have been studding
 • you will have been studding
 • he will have been studding
 • we will have been studding
 • you will have been studding
 • they will have been studding

Stud Feili İlə Bağlı Test Nümunələri

 1. The Yellow Leopard Print …………………….. Handbag Purse with brass accents at Amazon really can’t compare to the overwhelming panache of the Clever Carriage look, but it is perfectly functional and affordable at $29.99.

  a) stud
  b) studded
  c) studding

 2. There may be times when sporting rocker jeans, stiletto heels, …………………….. jackets and the like just isn’t practical – actually, there may be many times when those things aren’t practical.

  a) stud
  b) studded
  c) studding

 3. When all the …………………….. are in you will need headers above and rails below the windows and headers above all the doors, so that you will have timbers to nail the siding to, as well as for the lathing.

  a) stud
  b) studded
  c) studding

 4. Spots of pure silver are frequently found …………………….. the surface of Lake Superior copper, and appearing as if welded to it, but not alloyed with it.

  a) stud
  b) studded
  c) studding

 5. The position of the detector can be adjusted within the tube by the slots and the brass …………………….. .

  a) stud
  b) studded
  c) studding

 6. Stobs are replaced by 100 x 100mm uprights, braced with steel …………………….. .

  a) stud
  b) studded
  c) studding

 7. This bag boasts gleaming gold or silver accents, …………………….. , and details set against a fabric background.

  a) stud
  b) studded
  c) studding

 8. Even if he were a gorgeous …………………….. , I wouldn’t become romantically involved with my boss.

  a) stud
  b) studded
  c) studding

 9. His name is Alex, and I don’t want to hear you call him …………………….. again.

  a) stud
  b) studded
  c) studding

 10. The front elevation has a high rubble plinth with square paneled timber framing in the 2 left hand bays, closer …………………….. to right

  a) stud
  b) studded
  c) studding

İngilis Dilində  Stud v2 Və Stud v3 Test Nümunələri PDF

Daha çox çalışmalarla praktik qazanmaq və öyrəndiklərinizi daha sağlam şəkildə mənimsəmək istəyirsinizsə, sizin üçün hazırladığımız PDF formatlı Stud İkinci ve Üçüncü Halına klikləyərək keçid alıb həll edə bilərsiniz.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Sahil Dadashov

İngilis dili üzrə təlimçi. Sakarya Universitetinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Reklam bölümü tələbəsiyəm.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.