Wash Felinin İkinci və Üçüncü Halı


wash feli ikinci ve ucuncu halı

Online ingilis dili tədrisində Azərbaycanın ən effektli təhsil sistemi Azəringiliscə'dən ödənişsiz sınaq dərsi almaq üçün klikləyin!

Azəringislicə'nin ödənişsiz sınaq dərsinə qatılın!

Wash Felinin İkinci və Üçüncü Halı

Tələbələr ingilis dili qrammatikasını öyrənərkən motivasiyasını düşürəcək bir sıra qəlizliklərlə üz üzə qala bilirlər. Bu qəlizliklər, ingilis dili qrammatikasını öyrənməkdə axsamalar yarada bilir. Mövzumuza verə biləcəyimiz ən ideal nümunə isə ingiliscə fellərdir. İngilis fellər, ana dilimizlə müqayisədə qarşılığı olmayacaq ünsurlarla əhatəlidir. Bu ünsurları yaxşı mənimsəyə bilmək üçün ingilis dili qrammatikası detallı, sağlam və doğru addımlarla öyrənilməlidir ki, tələbələr üçün hər hansı bir məqamda çətinliklər yaratmasın.

Fellər bildiyiniz üzərə ingilis dilində qaydalı və qaydasız olaraq iki yerə bölünür. Çətinlik, eləcə, buradan başlayır. Çünki, qaydalı felləri öyrənmək asan olsa da, (ikinci və üçüncü halında “ed” şəkilçisini qəbul edən hər bir fel qaydalı fel sayılır) qaydasız felləri öyrənmək olduqca vaxt aparıcıdır. Çünki, qaydasız fellər kökdən dəyişmə xüsusiyyətinə sahibdir və tələbələrin burada qaydasız felləri əzbərləməkdən başqa çarələri qalmır. Bəs, əzbərləməkdən savayı, qaydasız felləri necə daha yadda qalan etmək mümkündür?

Qaydasız felləri yadda qalan etmək üçün hansı halların hansı cümlələrdə, hansı mənsubiyyətlər və zaman qəlibləri ilə istifadə olunduğunu öyrənmək lazımdır. Bunun üçün, bu gün bloq yazımızda qaydasız fellərdən biri olan “pick” felinin ikinci və üçüncü hallarını sizlərlə birlikdə təsnif edəcəyik. Beləliklə, felin birinci, ikinci və üçüncü hallarını daha detallı şəkildə öyrənəcək və çalışmalarla praktik edərək daha yadda qalan hala gətirəcəksiniz. Giriş məlumatlarla başlayaq:

Wash feli sözün öz köküdür və birinci hal şəklində istifadə olunur.

Wash Felinin İkinci Halı

Wash felinin ikinci halı washed yazılır. Simple Past Tense üçün istifadə olunur.

Wash Felinin İkinci Halı ilə Nümunələr

 1. Those dreadful moments he had lived through at the executions had as it were forever washed away from his imagination and memory the agitating thoughts and feelings that had formerly seemed so important.
 2. Before the hunt, by old custom, the count had drunk a silver cupful of mulled brandy, taken a snack, and washed it down with half a bottle of his favorite Bordeaux.
 3. When the body, washed and dressed, lay in the coffin on a table, everyone came to take leave of him and they all wept.
 4. That familiar cold feeling washed over her again with a wave that was staggering.
 5. He replaced his weapons and washed his face, feeling very much like this was to be his last day alive.
 • Edamlarda yaşadığı bu dəhşətli anlar əvvəllər çox vacib görünən həyəcan verici düşüncə və hissləri əbədi olaraq xəyalından və yaddaşından yuyulduğu kimi yaşadı.
 • Ovdan əvvəl, köhnə vərdişə görə, graf bir gümüş fincan ilıq brendi içdi, qəlyanaltı götürdü və ən sevdiyi Bordo yarım şüşəsi ilə yudu.
 • Yuyulan və geyimli cəsəd masanın üstündəki tabutda uzandıqda hamı ondan ayrılmağa gəldi və hamısı ağladı.
 • O tanış soyuq hiss yenidən təəccübləndirən bir dalğa ilə yuyuldu.
 • Silahlarını dəyişdirdi və üzünü yudu, bunun son bir gün yaşadığını hiss etdi.

Wash Felinin Üçüncü Forması

Wash felinin üçüncü halı Washed olarak yazılır. Cümlələrdən ayıra bilməyiniz üçün cümlədə istifadə olunan zaman qəliblərini müəyyənləşdirməlisiniz. Üçüncü hal Perfect Tense və Passive Voice cümlələri üçün keçərlidir.

Wash Felinin Üçüncü Halı ilə Cümlələr

 1. At the house, she washed her hands, watching the water turn red and swirl down the drain.
 2. After Alex left, Carmen threw the sheets in the dryer, washed dishes and cleaned his kitchen.
 3. “If it had any bones, I ate them,” replied the kitten, composedly, as it washed its face after the meal.
 4. Familiar coldness and silence washed over her before the quiet was replaced by the storm’s furious bellow.
 5. The headlights of a slow moving car washed her white body, shadowing the curve of her buttocks, the roundness of her shoulder, painting her golden hair in its light.
 • Evdə suyun qırmızıya döndüyünü və drenajdan aşağı döndüyünü seyr edərək əllərini yudu.
 • Alex getdikdən sonra Karmen çarşafları quruducuya atdı, qab yuyub mətbəxini təmizlədi.
 • Yeməkdən sonra üzünü yuduqca, “Əgər sümükləri varsa, mən onları yedim” deyə balaca bala tərtiblə cavab verdi.
 • Sakitliyi fırtınanın qəzəbli zarı ilə əvəz etmədən əvvəl tanış soyuqluq və sükut onu yuyurdu.
 • Yavaş hərəkət edən bir avtomobilin faraları, ağ bədənini yuyur, budlarının döngəsini, çiyninin yuvarlaqlığını kölgələyir, qızıl saçlarını işığına boyayırdı.

Wash Felinin Past Tense ilə İstifadəsi

Wash felini müxtəlif zamanlarda istifadə edərkən çaşqınlıq yaşaya bilərsiniz. Cümlədə Wash felini görərkən hansı halda olduğunu müəyyənləşdirmək istəyirsinizsə, cümlədə işlədilən zamana diqqət yetirməlisiniz. Past Simple zamanının istifadə olunduğu cümlədə Wash felinin mütləq ikinci halı istifadə olunur. Past Participle cümlələrdə isə pick felin üçüncü halı işlədilir.

Wash felini keçmiş zaman qəlibləri ilə istifadə edərkən felin neçənci halını istifadə edəcəyinizi yaxşı bilməlisiniz. Cümlələrdə istifadə olunan zaman qəliblərini bir-birindən ayırd edə bilmək üçün köməkçi fellərə baxmağınız kifayət edir. Mübtəda + Köməkçi Fel + Fel (ikinci və ya üçüncü hal) + İkinci Dərəcəli Üzvlər qaydasına diqqət etsəniz, felin ikinci və üçüncü halları ilə rahatlıqla cümlələr qura bilərsiniz.

Wash Felinin Zaman və Mənsubiyyətə Görə Təsnifi

Wash feli də digər fellər kimi cümlədə istifadə olunarkən zamana və mənsubiyyətə görə dəyişir. Hər ikisinə görə cümlədə istifadə qaydalarına riayət edib, cümlə quruluş strukturunda yanlışa yol vermək istəmirsinizsə, o zaman, aşağıda həm şəxs əvəzliklərinə, həm də zamana görə təsnif edilmiş Wash felinin istifadə qaydalarına baxa bilərsiniz.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Wash Simple Present Tense Fel Çəkimi

Present Simple Tense, dilimizə indiki zaman kimi tərcümə olunur. I, you, we, they əvəzliklərinə cavab verən köməkçi felləri “do”,  he, she, it əvəzliklərinin  köməkçi felləri “does”`dır. Köməkçi felə “not” şəkilçisi əlavə etməklə mənfi formaya keçir. He, she, it əvəzlikləri ilə qurulan cümlələrdə “does” köməkçi felinə malikdir, lakin bu köməkçi felə “-s, -ies, -es” şəklində əlavə olunur. Mənfi cümlələrdə fel düz qalır. Eyni vəziyyət sual cümləsi üçündə keçərlidir. Ümumi həqiqətləri, təkrarlanan hərəkətləri, vərdişləri, mövcud vəziyyəti, ümumi fikri, istəyi ifadə etmək üçün istifadə olunur. Bir zaman qrafiki ilə başlamaq və ya təkrarlamaq üçün əvvəlcədən təyin edilmiş hərəkətlər üçün istifadə olunur. Əmrlər, təlimatlar vermək üçün istifadə olunur.

1 st form of Verb + s (es)

I Wash

you Wash

he Washs

we Wash

you Wash

they Wash

 1. Since your castle was attacked, we.ve had an Ancient wash up on our shores, Death.s assassin sitting in our hall, and now this.
 2. He sat up in bed admiring them, allowing all the emotion he originally felt to wash over him.
 3. If the acid has been swallowed, wash out the stomach and give chalk, the carbolate of calcium being insoluble.
 4. It was in the first wash of light outside that suit-two-blue-gun got a good look at Dean’s face.
 5. A student in a gray wig and exaggerated backside was at the sink, pretending to wash dishes.
 • Qalanıza hücum edildiyi üçün sahilimizdə qədim bir yuma apardıq, salonumuzda oturan Ölüm qatili və indi bu.
 • Yataqda onlara heyranlıqla oturdu, əvvəlcə hiss etdiyi bütün duyğuların özünü yuymasına imkan verdi.
 • Əgər turşu udulubsa, mədəni yuyun və təbaşir verin, kalsium karbolatı həll olunmur.
 • Çöldəki ilk işıq yuyulmasında iki mavi rəngli silahla Deanın üzünə yaxşı baxdı.
 • Boz bir peruk və şişirdilmiş arxa tərəfdəki bir tələbə, qab yuyan kimi davranaraq lavabonun yanında idi.

Wash Present Perfect Tense Fel Çəkimi

Present Perfect Tense təkrarlanan hərəkətlər üçün istifadə edilir, hansı ki, konkret zaman forması bu hərəkətlər üçün önəmli deyil və hadisə keçmişdə başlayıb, lakin hələ də bitməyib, davam etməkdədir. Present Perfect Tense   keçmiş bir hadisə və ya vəziyyət ilə bu gün arasında bir əlaqə yaradır. Xüsusilə “just” zərfində çox yaxın bir hərəkət üçün istifadə olunur, ancaq nə qədər vaxt keçdiyini göstərmir. “Yet” zərfi hələ edilməmiş, lakin edilməsi ehtimalı olan hərəkətlər üçün və ya belə bir ehtimalın olub- olmadığını soruşmaq üçün istifadə edilir. “Never” zərfi keçmişdə müəyyən bir nöqtədən heç bir hərəkət edilmədiyini və ya belə bir vəziyyətlə qarşılaşmadığını ifadə etmək üçün istifadə olunur.

has/ have + 3 rd form of Verb

I have washed

you have washed

he has washed

we have washed

you have washed

they have washed

 1. Deidre washed her face and redid her makeup before venturing to peek into the bathtub again.
 2. The Council is working together for once, and Sasha tricked us into thinking he was returning to the Council, disappeared and washed up at the Caribbean Sanctuary.
 3. Her door was ajar and the chill from an open window washed over him.
 4. We thought we could lock the file drawer on this case when a body washed up, but no such luck.
 5. After supper she put leftovers away and washed dishes while Alex browsed through the paper.
 • Deidre yenidən küvetə nəzər salmaq üçün cəsarət etmədən əvvəl üzünü yudu və makiyajını yenidən düzəltdi.
 • Şura bir dəfə birlikdə işləyir və Saşa bizi Şuraya döndüyünü düşündürərək aldadıb, yoxa çıxdı və Karib dənizindəki ziyarətgahda yuyuldu.
 • Qapısı açıq idi və açıq pəncərədən gələn üşütmə onu yuyurdu.
 • Bir cəsəd yuyulduqda bu qutuya fayl çekmecesini kilidləyə biləcəyimizi düşündük, amma belə bir şans yoxdu.
 • Şam yeməyindən sonra qalıqları qoyub qab-qacaq yuyarkən Alex kağıza baxdı.

Washed Present Progressive Tense Fel Çəkimi

Adından da göründüyü kimi Continuous ifadədəsindən  əvvəlki Present ifadəsi  be + V- ing şəklində köməkçi felin indiki, yəni am, is, are şəklində istifadə olunmasını  həm də dəvam edən hadisənin keçid vaxtının indi olduğunu ifadə edir. Hadisənin nə vaxt başladığı və nə qədər davam etdiği vacib deyil. Yalnız bir danışma anında bir hadisənin davam etdiyini vurğulayır. Hal- hazırda davam etməkdə olan hərəkətləri izah etmək üçün bu zaman formasından istifadə edilir.

Zaman ifadələri: now (indi), right now (indi), at the moment (hazırda), still (hələ)

Present Continuous Tense always, constantly, forever  kimi zərflərlə birlikdə əkrarlayan və ümumiyyətlə narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur. Present Continuous Tense ondan sonra istifadə olunan gələcək zamanla birlikdə gələcəkdə əvvəlcədən planlaşdırılan bir hərəkətin baş verəcəyi deməkdir.

is/ am/ are + 1 st form of Verb + ing

I am washing

you are washing

he is washing

we are washing

you are washing

they are washing

 1. By the time Alex arrived for breakfast, she had it on the table and was washing the frying pan in the sink.
 2. To get her to do the simplest thing, such as combing her hair or washing her hands or buttoning her boots, it was necessary to use force, and, of course, a distressing scene followed.
 3. While Cynthia was off with Fred sorting his treasure box, Dean remained in the kitchen washing up the dishes.
 4. He stood and tossed the last bite into his mouth, washing it down with the last of his milk.
 5. Grease must be removed by potash, whiting or other means, and tarnish by an acid or potassium cyanide, washing in plenty of water being resorted to after each operation.
 • Alex səhər yeməyinə gələndə masanın üstündə idi və qızartma qabı lavaboda yuyurdu.
 • Saçlarını daramaq, əllərinizi yumaq və ya çəkmələrini düymələmək kimi ən sadə işi görməsini təmin etmək üçün güc tətbiq etmək lazım idi və əlbəttə ki, üzücü bir mənzərə izlədi.
 • Cynthia Fred ilə xəzinə qutusunu çeşidləyərkən yola çıxarkən, Dekan mətbəxdə qab yuyurdu.
 • Durdu və son yeməyini ağzına atdı, son südü ilə yudu.
 • Yağ, potaş, ağartma və ya digər vasitələrlə təmizlənməli və turşu və ya kalium siyanür ilə ləkələnməli, hər əməliyyatdan sonra bol su ilə yuyulmalıdır.

Wash Present Perfect Progressive Tense Fel Çəkimi

Dilimizə indiki bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə edilən Present Perfect Continuous Tense, keçmişdə müəyyən bir zamanda başlayan və hal-hazırda davam etməkdə olan hal və hərəkətlərdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Bu səbəblə Continuous halda istifadə edilə bilməyən fellərlə istifadə edilə bilməz.

Hal- hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now -mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur: I have been reading a book for two hours -mən iki saatdır kitab oxuyuram. Bu cümlə kitab oxumağa iki saat əvvəl başladığımı, hələ də davam etdiyimi göstərir. Nə qədər davam edəcəyi haqqında məlumatımız yoxdur.

has/ have + been + 1 st form of Verb + ing

I have been washing

you have been washing

he has been washing

we have been washing

you have been washing

they have been washing

 1. Thence the silk is taken to a washing machine, and the loosened gum thoroughly washed away.
 2. The practice of washing one another’s feet was at one time observed; and it was for a long time customary for each brother and sister to receive new members, on admission, with a holy kiss.
 3. There are grain elevators and various manufactories, among the products of which are cheese and other creamery products, flour, knit goods, pickles and canned goods, woodenware, washing machines and gloves.
 4. Syringing is also beneficial in washing away dirt and insects.
 5. If the finer earthy sands only are obtainable, they must be rendered sharper by washing away the earthy particles.
 • Bundan sonra ipək bir paltaryuyan maşına aparılır və boşaldılmış saqqız yaxşıca yuyulur.
 • Bir-birinizin ayaqlarınızı yumaq praktikası bir vaxtlar müşahidə olunurdu; və uzun müddətdir ki, hər qardaş və bacı üçün müqəddəs bir öpüşlə qəbulda yeni üzv qəbul etmək adət idi.
 • Məhsulları arasında pendir və digər qaymaq məhsulları, un, trikotaj məhsullar, turşu və konservlər, taxta qablar, paltaryuyan maşınlar və əlcəklər olan taxıl liftləri və müxtəlif fabriklər var.
 • Şırınga çirk və həşəratların yuyulmasında da faydalıdır.
 • Yalnız incə torpaq qumları əldə edilə bilərsə, torpaq hissəciklərini yuyaraq daha kəskin göstərilməlidir.

Wash Simple Past  Tense Fel Çəkimi

Azərbaycan dilindəki qarşılığı keçmiş sadə zaman olan Past Simple Tense, keçmiş zamanda baş verən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə tamamlanan bir hadisəni, işi, vəziyyəti və ya hərəkəti təsvir etmək üçün istifadə olunur. Hadisənin nə qədər əvvəl baş verməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu yaxınlarda baş vermiş ola bilər və ya çox köhnə ola bilər. Keçmişə aid yalnız bir hərəkət varsa, bu hərəkətin nə qədər köhnə olmasına baxmayaraq bu zaman istifadə olunmalıdır. Hadisənin keçmişdə nə zaman baş verdiyini ifadə edən bir zaman ifadəsi ilə istifadə olunmalıdır.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən),  last month (keçən ay), last week (geçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago ( iki gün əvvəl), two months ago ( iki ay əvvəl),  two years ago ( iki əvvəl il)

2 nd form of Verb

I washed

you washed

he washed

we washed

you washed

they washed

 1. Its width is as a rule about 24 ft.; at present its surface is formed of rough cobbling, upon which there was probably a gravel layer, now washed away.
 2. The yellow precipitate obtained is washed with a solution of potassium acetate and finally with dilute alcohol.
 3. The liquid is precipitated by alcohol, and the washed and dried precipitate is then dissolved in water and allowed to stand, when the salt separates in dark-coloured crystals.
 4. The town proper occupies an elevated promontory, washed on the north by the Charente and on the south and west by the Anguienne, a small tributary of that river.
 5. There are two piers, of which the Palace pier, near the site of the old chain pier (1823), which was washed away in 1896, is near the centre of the town, while the West pier is towards Hove.
 • Genişliyi bir qayda olaraq təxminən 24 fut; hal-hazırda səthi kobud döşəmədən meydana gəlmişdir, üzərində yəqin ki, çınqıl təbəqəsi var idi, indi yuyulur.
 • Alınan sarı çöküntü kalium asetat məhlulu və sonda seyreltilmiş spirtlə yuyulur.
 • Maye spirt ilə çökdürülür və sonra duz tünd rəngli kristallarda ayrıldıqda yuyulub qurudulmuş çöküntü suda həll olunur və dayana bilər.
 • Qəsəbə, şimalda Charente tərəfindən, cənubda və qərbdə o çayın kiçik qolu olan Anguienne tərəfindən yuyulmuş yüksək bir burun tutur.
 • 1896-cı ildə yuyulmuş köhnə zəncir körpüsünün (1823) yerinin yaxınlığında Saray iskele şəhərin mərkəzinə, Qərb iskele isə Hove tərəfə yaxın olan iki dayaq var.

Wash Past Progressive  Tense Fel Çəkimi

Keçmiş davamedici zaman olan Past Continuous Tense, keçmişdə baş verən və müəyyən bir müddətdə davam edən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə göstərilən vaxtda tamamlanmayan və buna görə də davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Əsas odur ki, o an davam edir, nə qədər dəvam etməsinin  fərqi yoxdur.

Always (həmişə), constantly (davamlı), forever (həmişəlik, əbədi) kimi zərflərlə birlikdə keçmişdə təkrarlanan və ümumiyyətlə bizi narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur.

was/ were + 1 st form of Verb + ing

I was washing

you were washing

he was washing

we were washing

you were washing

they were washing

 1. While Cynthia was off with Fred sorting his treasure box, Dean remained in the kitchen washing up the dishes
 2. The acid is then slowly run out by an opening in the bottom of the pan in which the operation is conducted, and water distributed carefully over its surface displaces it in the interstices of the cotton, which is finally subjected to a course of boiling and washing with water.
 3. Grease must be removed by potash, whiting or other means, and tarnish by an acid or potassium cyanide, washing in plenty of water being resorted to after each operation.
 4. Rushing to the bathroom, she stripped and showered, washing the bugs off with soap and hot water.
 5. To get her to do the simplest thing, such as combing her hair or washing her hands or buttoning her boots, it was necessary to use force, and, of course, a distressing scene followed.
 • Cynthia Fred ilə xəzinə qutusunu çeşidləyərkən yola çıxarkən, Dekan mətbəxdə qab yuyurdu

   

 • Sonra turşu, əməliyyatın aparıldığı tavanın dibindəki bir açılışla yavaş-yavaş tükənir və səthinə diqqətlə paylanan su onu pambıq arasındakı yerdən kənarlaşdırır və nəhayət bir qaynama və yuma müddətinə məruz qalır. su ilə.

   

 • Yağ, potaş, ağartma və ya digər vasitələrlə təmizlənməli və turşu və ya kalium siyanür ilə ləkələnməli, hər əməliyyatdan sonra bol su ilə yuyulmalıdır.

   

 • Tualetə qaçarkən soyundu və duş aldı, böcəkləri sabun və isti su ilə yudu.

   

 • Saçlarını daramaq, əllərinizi yumaq və ya çəkmələrini düymələmək kimi ən sadə işi görməsini təmin etmək üçün güc tətbiq etmək lazım idi və əlbəttə ki, üzücü bir mənzərə izlədi.

Wash Past Perfect Tense Fel Çəkimi

Keçmişdə müəyyən bir an və ya hadisədən əvvəl meydana gələn və o ana qədər davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Bu vaxtdan istifadə edəcəksinizsə, hansı hadisədən əvvəl suala cavab verə biləcəyiniz bir zaman cümləsi olmalıdır. Bəzən bu zamanın çox qədim hadisələr üçün istifadə edildiyi fərz edilir, lakin bu doğru deyil. Keçmişə aid yalnız bir hadisə varsa və bu hadisənin keçmişdə bir müddətdən əvvəl meydana gəldiyi ifadə edilərsə, Simple Past Tense istifadə edilməlidir. Bu zamanın istifadə edildiyi ümumi formul belədir:

subject + had + past participle = past perfect tense.

I had washed

you had washed

he had washed

we had washed

you had washed

they had washed

 1. The Strand was filled with noble mansions washed by the waters of the Thames, but the street, if street it could be called, was little used by pedestrians.
 2. The fractions are agitated with strong sulphuric acid, and then washed with a caustic soda solution.
 3. In a process employed with great success in some refineries the raw sugars are washed before being melted, and thus a purer article is obtained for subsequent treatment
 4. The dirty bags and sheaths are then washed, mangled and dried, and made ready for use again.
 5. After the sweets have come away, cold water is passed through the char until no trace of lime or sulphate of lime is found in it; then a large manhole at the bottom of the cistern is opened, and the washed and spent char is removed.
 • Strand Temza suları ilə yuyulmuş nəcib malikanələrlə dolmuşdu, lakin küçə, küçə adlandırıla bilsəydi, piyadalar az istifadə edirdilər.
 • Fraksiyalar güclü kükürd turşusu ilə qarışdırılır və sonra kostik soda məhlulu ilə yuyulur.
 • Bəzi neftayırma zavodlarında böyük bir müvəffəqiyyətlə işlədilən bir müddətdə xam şəkərlər əridilmədən əvvəl yuyulur və beləliklə sonrakı müalicə üçün daha təmiz bir maddə əldə edilir.
 • Çirkli çantalar və kılıflar daha sonra yuyulur, manqurtlanır və qurudulur və yenidən istifadəyə hazır vəziyyətə gətirilir.
 • Şirniyyat bitdikdən sonra, içərisində əhəng və ya əhəng sulfatı izi tapılmayana qədər soyuq su keçir. sonra sarnıçın altındakı böyük bir kuyu açılır və yuyulmuş və xərclənmiş yanacaq çıxarılır.

Wash Past Perfect Progressive  Tense Fel Çəkimi

Bu zaman formasının Azərbaycan dilində qarşılığı olmasa da, belə izah edə bilərik ki, keçmişdə başlayan bir işdən əvvəl edilməkdə olan başqa bir işdən bəhs etmək üçün Past Perfect Continuous zamanından istifadə edilir. Məsələn: When he came, I had been waiting for him for more than two hours. (O gəldiyində mən onu 2 saatdan çox idi ki gözləyirdim.) Keçmişdə müəyyən bir vaxtda gözləməyə başladım və onun gəlişinə qədər bu gözləməyə davam etdim. Keçmişdə başlayan və keçmişdə bitən bir müddətdə hərəkəti davam etdirdim. Hadisə bir müddət ifadə ettiyi üçün  Continuous, bu müddət keçmişdə bittiği (qutardığı) üçün  Past Perfect`dən istifadə edirik.

had + 3 rd form of Verb

 • I had been washing
 • you had been washing
 • he had been washing
 • we had been washing
 • you had been washing
 • they had been washing
 1. Modern washing machine pumps have plastic fixing brackets to they must be earthed with a separate earth wire.
 2. In many parts of the world ox carts can exist alongside designer trainers, washing ells beside mobile phones.
 3. Suppose that you want to publish a PhD thesis on how to wash clothes using your brand of washing machine.
 4. Laundry room – There’s a fully-equipped laundry room with washing machine and tumble-dryer, and there’s an outside clothesline.
 5. Do not use bubble baths, oils, soaps or talcum powder for seven days. After washing dry the wound thoroughly.
 • Müasir paltaryuyan maşın nasoslarında ayrıca bir topraklama məftili ilə topraklanmalı olan plastik fiksasiya mötərizələri var.
 • Dünyanın bir çox yerində öküz arabaları dizayner təlimçiləri ilə yanaşı, cib telefonlarının yanında ell yuyarkən mövcud ola bilər.
 • Fərz edək ki, markanız olan paltaryuyan maşından istifadə edərək paltarların necə yuyulacağına dair bir doktorluq tezisi dərc etmək istəyirsiniz.
 • Paltaryuyan otaq – Paltaryuyan və çamaşır qurutma maşını ilə tam təchiz edilmiş bir çamaşır otağı var və çöldə paltar var.
 • Yeddi gün ərzində köpüklü hamam, yağ, sabun və talk tozu istifadə etməyin. Yuyunduqdan sonra yaranı yaxşıca qurutun.

Wash Simple Future  Tense Fel Çəkimi

Future Simple Tense, Azərbaycan dilinə gələcək sadə zaman kimi tərcümə edilir. Gələcək haqqında məlumat verərkən və ya gələcək hadisələrlə bağlı qeyri- müəyyən hadisələri proqnozlaşdırarkən istifadə olunur. Danışıq zamanı verilən qərarlar üçün istifadə olunur. Gələcəklə bağlı verilən vədlər üçün istifadə olunur.

shall/ will + 1st form of Verb

I will wash

you will wash

he will wash

we will wash

you will wash

they will wash

 1. Always wash colored items separately to whites, otherwise, even if the color does not run, the light articles will look dingy.
 2. Wash down with a shot or two of Jack Daniels, straight from Tennessee’s famous distillery.
 3. Auto wash between particle size distribution measurements eliminates cross contamination.
 4. Try to keep the washer and dryer doors closed and always double-check before starting a wash or dry cycle.
 5. See Cleaning & maintenance to find out how to safely dispose of anti fouling paint residues during boat wash down.
 • Həmişə rəngli əşyaları ağlara ayrı-ayrı yuyun, əks halda rəng işləməsə də, yüngül məqalələr pis görünür.
 • Tennessinin məşhur içki zavodundan düz bir-iki atışla Jack Daniels ilə yuyun.
 • Parçacıq ölçüsü paylama ölçmələri arasında avtomatik yuma çarpaz çirklənməni aradan qaldırır.
 • Yuma və qurutma dövrünə başlamazdan əvvəl yuyan və qurutma maşınlarının qapılarını qapalı saxlamağa çalışın.
 • Gəminin yuyulması zamanı çirklənməyə qarşı boya qalıqlarının təhlükəsiz şəkildə necə atılacağını öyrənmək üçün Təmizlik və texniki xidmətə baxın.

Wash Future Progressive  Tense Fel Çəkimi

Future Continuous Tense  Azərbaycan dilinə  gələcək davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Gələcəkdə müəyyən bir zamanda davam edəcək hərəkətlər üçün istifadə olunur. Hadisənin  nə vaxt başladığı, nə qədər davam ettiyi və ya davam edəcəyi vacib deyil. Əhəmiyyətli olan bir hərəkətin yalnız deyilən anda davam etməsidir.

shall/ will + 1st form of Verb + ing

 • I will be washing
 • you will be washing
 • he will be washing
 • we will be washing
 • you will be washing
 • they will be washing
 1. The surface film, together with half an inch to an inch of sand, is then carefully scraped off and stored for subsequent washing and use.
 2. That a ritual washing away of sin characterized other religions than the Christian, the Fathers of the church were aware, and Tertullian notices, in his tract On Baptism (ch.
 3. The final washing for ammonia is effected in an apparatus termed a” scrubber,”which is a cylindrical tower packed with boards 4 in, thick by II in.
 4. For in the name of God, the Father and Lord of the universe, and of our Saviour Jesus Christ and of the Holy Spirit, they then receive the washing with water.”
 5. It is formed by the reduction of triquinoyl by aqueous sulphurous acid, or in the form of its potassium salt by washing potassium hexa-oxybenzene with alcohol
 • Səth filmi yarım santimetr bir qarış qumla birlikdə daha sonra diqqətlə qırılır və sonrakı yuyulma və istifadə üçün saxlanılır.
 • Günahdan yuyulma ritualının Xristiandan başqa digər dinləri xarakterizə etdiyini, kilsə ataları, Vəftiz haqqında traktında (ch.
 • Ammonyak üçün son yuma, “qarışdırıcı” adlanan bir aparatda həyata keçirilir və bu, içi qalınlığı 4 ilə olan lövhələr ilə doldurulmuş silindrik bir qüllədir.
 • Çünkü kainatın Baba və Rəbbi olan Tanrı’nın və Xilaskarımız İsa Məsihin və Müqəddəs Ruhun adından sonra su ilə yuyulurlar. “
 • Triquinoyl-un sulu kükürd turşusu ilə azaldılması və ya kalium duzu şəklində kalium heksa-oksibenzolun alkoqolla yuyulması ilə əmələ gəlir.

Wash Future Perfect Tense Fel Çəkimi

Müəyyən bir gələcəkdəki hadisəni  və ya vaxtdan əvvəl tamamlanacaq hərəkətlər üçün istifadə olunur. Vaxt ifadəsi və ya hadisənin sona çatması üçün verilən vaxtı göstərən cümlə olmadan istifadə olunmur.

shall/ will have + 3 rd of Verb

I will have washed

you will have washed

he will have washed

we will have washed

you will have washed

they will have washed

 1. As regards treatment, the stomach must be washed out with warm water by means of a soft rubber tube, an emetic being also administered.
 2. On the south of the harbour is an obelisk in memory of Captain Skinner, of the steam packets, washed overboard in 1833.
 3. The kaolin may be washed away from its original site, and deposited in hollows or lakes to form beds of white clay, such as pipe-clay; in this case it is always more or less impure.
 4. Carborundum was applied by Engels in 1899, firebricks being washed with carborundum paste and then baked.
 5. For this refusal the Nana bore the British a lifelong grudge, which he washed out in the blood of women and children in the massacres at Cawnpore.
 • Müalicəyə gəldikdə, mədə yumşaq bir kauçuk boru vasitəsi ilə isti su ilə yuyulmalıdır, eyni zamanda qusma tətbiq olunur.
 • Limanın cənubunda kapitan Skinnerin xatirəsinə, 1833-cü ildə dənizdən yuyulmuş buxar paketlərinə aid bir obelisk var.
 • Kaolin orijinal yerindən yuyula bilər və boru-gil kimi ağ gildən çarpayılar yaratmaq üçün boşluqlara və ya göllərə çökə bilər; bu vəziyyətdə həmişə az və ya çox natəmizdir.
 • Carborundum, 1899-cu ildə Engels tərəfindən tətbiq olundu, odun kərpicləri karborund pastası ilə yuyulur və sonra bişirilir.
 • Bu imtina üçün Nana, İngilislərə Cawnpore-dakı qırğınlarda qadın və uşaqların qanına yuduğu ömürlük bir kin verdi.

Wash Future Perfect Progressive  Tense Fel Çəkimi

Future Perfect Continuous Tense Azərbaycan dilində gələcək bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Future Perfect Continuous Tense gələcəkdə baş verməsi planlaşdırılan hadisədən əvvəl başqa verən və bitən hadisənin olduğunu vurğulamaq üçün istifadə edilir.

Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübtəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

 • I will have been washing
 • you will have been washing
 • he will have been washing
 • we will have been washing
 • you will have been washing
 • they will have been washing
 1. That a ritual washing away of sin characterized other religions than the Christian, the Fathers of the church were aware, and Tertullian notices, in his tract On Baptism (ch.
 2. If the resolution be not genuine, the bodily washing, he says, profits nothing.
 3. She seems to have had an aversion to washing either her person or her clothes.
 4. This fabric doesn’t shrink, fade or go baggy even after frequent washing.
 5. For in the name of God, the Father and Lord of the universe, and of our Saviour Jesus Christ and of the Holy Spirit, they then receive the washing with water.”
 • Günahdan yuyulma ritualının Xristiandan başqa digər dinləri xarakterizə etdiyini, kilsə ataları, Vəftiz haqqında traktında (ch.
 • Çözünürlük həqiqi deyilsə, bədən yuyulmasının heç bir faydası olmadığını söyləyir.
 • Göründüyü kimi ya adamını, ya da paltarını yuymaqdan çəkinmişdi.
 • Bu parça tez-tez yuyulduqdan sonra da büzülmür, solmaz və tökülmür.
 • Çünkü kainatın Baba və Rəbbi olan Tanrı’nın və Xilaskarımız İsa Məsihin və Müqəddəs Ruhun adından sonra su ilə yuyulurlar. “

Wash Feli İlə Bağlı Test Nümunələri

 1. If the resolution be not genuine, the bodily ………….. , he says, profits nothing.

  a) wash
  b) washing
  c) washed

 2. She seems to have had an aversion to ………….. either her person or her clothes.

  a) wash
  b) washing
  c) washed

 3. The kaolin may be ………….. away from its original site, and deposited in hollows or lakes to form beds of white clay, such as pipe-clay; in this case it is always more or less impure.

  a) wash
  b) washing
  c) washed

 4. Carborundum was applied by Engels in 1899, firebricks being ………….. with carborundum paste and then baked.

  a) wash
  b) washing
  c) washed

 5. For this refusal the Nana bore the British a lifelong grudge, which he ………….. out in the blood of women and children in the massacres at Cawnpore.

  a) wash
  b) washing
  c) washed

 6. In many parts of the world ox carts can exist alongside designer trainers, ………….. ells beside mobile phones.

  a) wash
  b) washing
  c) washed

 7. Suppose that you want to publish a PhD thesis on how to ………….. clothes using your brand of ………….. machine.

  a) wash
  b) washing
  c) washed

 8. Laundry room – There’s a fully-equipped laundry room with ………….. machine and tumble-dryer, and there’s an outside clothesline.

  a) wash
  b) washing
  c) washed

 9. By the time Alex arrived for breakfast, she had it on the table and was ………….. the frying pan in the sink.

  a) wash
  b) washing
  c) washed

 10. To get her to do the simplest thing, such as combing her hair or ………….. her hands or buttoning her boots, it was necessary to use force, and, of course, a distressing scene followed.

  a) wash
  b) washing
  c) washed

İngilis Dilində  Wash v2 Və Wash v3 Test Nümunələri PDF

Daha çox çalışmalarla praktik qazanmaq və öyrəndiklərinizi daha sağlam şəkildə mənimsəmək istəyirsinizsə, sizin üçün hazırladığımız PDF formatlı wash ikinci ve ücüncü halına klikləyərək keçid alıb həll edə bilərsiniz.

Azəringiliscə proqramı ilə ingilis dilinizi inkişaf etdirin.

Sahil Dadashov

İngilis dili üzrə təlimçi. Sakarya Universitetinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Reklam bölümü tələbəsiyəm.

Recent Content

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.